Artilleriepark

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Troepen van het Artilleriepark
Troupes du Parc d’Artillerie | TPA
Type Logistieke steuneenheid voor de artillerie
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Directie voor aan- en afvoer bij het Leger
Bevelhebber Kolonel SBH C. Thomas
Standplaats Diverse
Samenstelling Staf    
  1ste Regiment Artilleriepark
(Lt-Kol S. Louvau)
I Groep
(Cdt SBH A. Hanon de Louvet)
1ste Batterij (Lt R. Cabooter)
2de Batterij (Lt R. Marechal)
3de Batterij (Lt H. Boulpaep)
    II Groep
(Kapt R. Bruyère)
4de Batterij (Lt C. Doucet)
5de Batterij (Lt G. Meunier)
6de Batterij (Lt M. Gottignies)
    III Groep
(Cdt G. Dangoise)
7de Batterij (Lt M. Lejour)
8ste Batterij (Lt M. Laurencin)
9de Batterij (Lt J. Bernier)
  2de Regiment Artilleriepark
(Maj L. Masy)
I Groep
(Cdt J. Michel)
1ste Batterij (Lt G. de Behaut)
2de Batterij (Lt J. Fery)
3de Batterij (Lt M. Cornet)
    II Groep
(Cdt R. Heyndrickx)
4de Batterij (Lt M. Peromet)
5de Batterij (Lt R. Willems)
6de Batterij (Lt E. Mainil)
    III Groep
(Lt P. Dutron)
7de Batterij (Lt E. Stein)
8ste Batterij (Lt W. Farcy)
9de Batterij (Lt J. Wieers)
  3de Regiment Artilleriepark
(Lt-Kol P. Dewaele)
I Groep
(Cdt J. Morel)
1ste Batterij (Lt F. Thirion)
2de Batterij (Lt J. Washer)
3de Batterij (Lt J. Mauhin)
    II Groep
(Cdt L. Longfils)
4de Batterij (Lt R. Vanhove)
5de Batterij (Lt G. Jeanty)
6de Batterij (Lt A. Hopchet)
    III Groep
(Cdt A. Nossent)
7de Batterij (Lt J. Laperre)
8ste Batterij (Lt J. Descy)
9de Batterij (Lt J. Herbecq)
  4de Regiment Artilleriepark
(Maj O. Demerre)
I Groep
(Cdt L. Williamme)
1ste Batterij (Lt Poot)
2de Batterij (Lt M. Dumas)
3de Batterij (Lt R. Evrard)
    II Groep
(Kapt P. Gillet)
4de Batterij (Lt H. Delcuignies)
5de Batterij (Lt J. Dupuis)
6de Batterij (Lt J. Bary)
    III Groep
(Cdt E. Stas)
7de Batterij (Lt J. Lambert)
8ste Batterij (Lt M. Lauwens)
9de Batterij (Lt R. Flanneau)

Tijdens de mobilisatie

Staf Troepen van het Artilleriepark (TPA)
De Troepen van het Artilleriepark (TPA) zijn samengesteld uit vier regimenten van ongeveer 1.800 man die elk drie groepen tellen van drie batterijen. Deze eenheden zijn verantwoordelijk voor de opslag, bewaking en distributie van enerzijds het reservematerieel van de artillerie en anderzijds de diverse munitievoorraden voor onze artillerie. De Troepen van het Artilleriepark worden een eerste keer in januari 1940 gemobiliseerd, maar al snel weer naar huis gestuurd. Vervolgens wordt het park slechts op volle sterkte gebracht bij de algemene mobilisatie op 10 mei 1940. Hiervoor wordt in hoofdzaak beroep gedaan op oude reserveofficieren die bij de artillerie gediend hebben en op reservisten van de artillerie die administratief beheerd worden door de legerdepots en eveneens tot de oudste militieklassen behoren. De mobilisatie van de groepen van de regimenten van het Artilleriepark gebeurt door de Batterijen Depot Artillerie van de verschillende legerdepots.

Vreemd genoeg worden groepen van éénzelfde regiment gemobiliseerd door verschillende legerdepots waardoor deze groepen over gans het land verspreid zijn. Eens de groepen gemobiliseerd worden ze zo snel mogelijk onder bevel geplaatst van de regimenten Artilleriepark om de verschillende depots van artilleriemunitie met mankracht te versterken. Sommige groepen zullen echter bij het legerdepot blijven waar ze gemobiliseerd werden.

2AP
Staf/2AP
Het 2de Regiment Artilleriepark (2AP) is in principe samengesteld uit reservisten van de artillerie van de klassen 26 en 27 die bij het 11A en 14A gediend hebben. Wanneer tijdens de eerste mobilisatie van januari 1940 deze reservisten allen nog op behoorlijke wijze uitgerust werden, is dit op 10 mei 1940 niet meer het geval. Talrijke militairen die het regiment vervoegen, worden op die dag voor de eerste keer gemobiliseerd en er is dan ook een groot tekort aan persoonlijke uitrusting. De mobilisatie vindt plaats in het 5de Legerdepot (5LD) te Sint-Niklaas. Het regiment stuurt de eerste detachementen naar zijn alarmkantonnement nabij de Lepelhoek. In een straal van een goede halve kilometer rondom dit kruispunt zullen de manschappen in burgerwoningen ondergebracht worden.
I/2AP
Deze groep wordt te Grand-Manil nabij Gembloers onder de wapens geroepen en gemobiliseerd door het 3de Legerdepot (3LD). De Batterij Depot Artillerie van 3LD stelt de 1ste, 2de en 3de Batterij van I/2AP met de reservisten die zich aanmelden bij het 3de Legerdepot. I/2AP staat onder bevel van Kapitein-commandant Michel.

3AP
I/3AP
Deze groep wordt te Grand-Manil nabij Gembloers onder de wapens geroepen en eveneens gemobiliseerd door het 3de Legerdepot (3LD). De Batterij Depot Artillerie van 3LD stelt de 1ste, 2de en 3de Batterij van I/3AP samen naarmate de reservisten toestromen. I/3AP staat onder bevel van Kapitein-commandant Morel.
III/3AP
De IIIde Groep van het 3de Regiment Artilleriepark wordt gemobiliseerd door de Batterij Depot Artillerie van het 4de Legerdepot (4LD) te Aalst nabij Sint-Truiden. Wanneer de reservisten zich aanmelden bij het 4LD wordt gestart met de mobilisatie van de batterijen. De 7de, 8ste en 9de Batterij van III/3AP worden hier samengesteld.

4AP
I/4AP
De Iste groep van het 4de Regiment Artilleriepark wordt gemobiliseerd in de Sint-Bernard kazerne van het 2de Legerdepot (2LD) te Hemiksem. De Batterij Depot Artillerie van 2LD stelt de 1ste, 2de en 3de Batterij van I/4AP samen naarmate de reservisten toestromen.
II/4AP
Het de IIde groep van 4de regiment wordt eveneens gemobiliseerd door de Batterij Depot Artillerie van het 4de Legerdepot (4LD) te Aalst nabij Sint-Truiden. Deze groep staat onder bevel van Kapitein Gillet die kan beschikken over de 4de, 5de en 6de Batterij van zodra ze zijn samengesteld door het legerdepot.
III/4AP
Deze groep wordt bevolen door Kapitein-commandant Stas.

3AP
I/3AP
De mobilisatie van de groep door de Batterij Depot Artillerie van het 3LD te Gembloers gaat verder. In de loop van de dag komt het bericht binnen dat het 3LD Gembloers moet verlaten. Gembloers ligt namelijk op een belangrijk wegenknooppunt midden in de ontplooiingszone van het Franse Iste Leger die in Gembloers een defensieve stelling willen opbouwen. Tijdens de eerste oorlogsdagen werd Gembloers reeds het voorwerp van enkele vijandelijke luchtaanvallen.
III/3AP
Naar aanleiding van de Duitse doorbraak in de sector van de 7de Infanteriedivisie (7Div) aan het Albertkanaal, krijgt Kaptitein-commandant Nossant omstreeks 14u00 het bevel om het kwartier van het 4LD in het Limburgse Aalst vlakbij het vliegveld van Brustem te ontruimen en zijn eenheid te evacueren. Niettegenstaande de mobilisatie nog niet volledig voltooid is wordt het marsorder gegeven omstreeks 17u00. Tongeren is reeds in handen van de vijand en de vijandelijke pantserdivisies stormen richting Haspengouw en Sint-Truiden. De groep zal tijdens de nacht van 11 op 12 mei geëvacueerd worden waarbij de manschappen in eerste instantie richting Racour marcheren om uiteindelijk in de vroege ochtend Landen te bereiken. De drie batterijen worden elk afzonderlijk op pad gestuurd, om zoveel mogelijk aan de aandacht van de Luftwaffe te ontsnappen. Uiteindelijk zal de IIIde Groep het 3de Regiment Artilleriepark nooit vervoegen en onder bevel van het 4LD blijven.

4AP
I/4AP
De groep neemt een alarmkantonnement in te Schelle iets ten zuiden van Hemiksem. De mobilisatie wordt in Schelle verder gezet.
II/4AP
Kaptitein Gillet krijgt omstreeks 14u00 het bevel om het kwartier van het 4LD in het Limburgse Aalst vlakbij het vliegveld van Brustem te ontruimen en zijn eenheid te evacueren. Niettegenstaande de mobilisatie nog niet volledig voltooid is wordt het marsorder gegeven omstreeks 17u00. Tongeren is reeds in handen van de vijand en de pantserdivisies stormen richting Haspengouw. De groep zal tijdens de nacht van 11 op 12 mei geëvacueerd worden en volgt een gelijkaardige volgweg als III/3AP richting Geldenaken. Ook II/4AP zal zijn regiment nooit vervoegen en blijf onder bevel van het 4LD.

3AP
I/3AP
De groep kan zijn mobilisatiewerkzaamheden afronden en is klaar om zijn regiment vervoegen. Intussen wordt het 3de Legerdepot ontruimd en verplaatst zich via de baan richting Destelbergen naar het oorlogskantonnement van het 1ste Versterkings- en opleidingscentrum. Het ontbreekt het depot echter aan alle transportmiddelen en er zit niets anders op dan de manschappen op weg te sturen in kleine groepjes die afzonderlijk zullen reizen. I/3AP blijft voorlopig achter te Gembloers in afwachting van orders voor zijn toekomstige opdracht.

III/3AP
De verschillende batterijen bereiken Landen in de vroege ochtend. Hier wordt even halt gehouden tot wanneer het bevel komt te voet verder te trekken richting Kasteel-Brakel.

4AP
II/4AP
De groep vordert iets sneller dan III/3AP en bereikt Geldenaken tijdens de ochtend van 12 mei. Vervolgens wordt te voet verder getrokken naar Waver en Rixensart.

3AP
Staf/3AP
Het regiment meldt dat op de IIIde Groep na de mobilisatie afgerond is en dat zij hun opdracht kunnen aanvatten. Luitenant-kolonel De Waele krijgt te horen dat zijn eenheid naar Eeklo zal gestuurd worden om het munitiedepot van de artillerie aldaar te versterken.
I/3AP
De groep vertrekt langs de baan naar het station van Villers-la-Ville ten westen van Gembloers. Hier worden manschappen en materieel aan boord van een trein geladen voor de tocht naar Eeklo waar zich een munitiedepot van de artillerie bevond.

4AP
Staf/4AP
Het regiment meldt dat op de IIde Groep na de mobilisatie afgerond is en dat zij hun opdracht kunnen aanvatten. Majoor Demerre krijgt opdracht zijn eenheid naar Merelbeke te sturen om de IVde Groep van het Groot Legerpark, die het Park op Rails beheert, te versterken.
I/4AP
De mobilisatie van de groep is nu compleet. Alle bewapening en uitrusting is verdeeld onder de aanwezige manschappen.
II/4AP
De volgende etappe van de terugtocht verloopt van Rixensart naar Itter en Woutersbrakel.

Staf Troepen van het Artilleriepark (TPA)
De staf krijgt te horen dat III/3AP en II/4AP, die nog steeds onder bevel stonden van het 4LD, niet naar hun respectievelijke regimenten zullen worden doorgestuurd maar met het 4LD naar Frankrijk zullen terugtrekken. Door de snelle opmars van de Duitsers was het voor het GHK snel duidelijk dat de verdere opleiding van de rekruten van de VOC’s enkel in Frankrijk, ver achter de linies, kon gebeuren. Het VOC/ChA ontving op 13 mei het schriftelijk bevel van het HK/TRI om zich klaar te maken voor de verplaatsing naar Frankrijk. III/3AP en II/4AP die samen met 4LD worden aangehecht aan het VOC/ChA zullen bijgevolg deze eenheid naar Frankrijk moeten volgen. De verplaatsing naar Frankrijk was echter totaal niet voorbereid. Er was geen voorafgaandelijke regeling met de Franse militaire noch burgerlijke overheid, er waren geen voorafgaandelijke verkenningen van kantonnementen, er was slechts proviand voor twee dagen en er bestond geen logistieke organisatie voor herbevoorrading in Frankrijk. Het bevel om de VOC’s naar Frankrijk te evacueren kwam echter geen dag te vroeg want de 13de mei om 16u00 steken de Duitsers de Maas over te Sedan en begint hun opmars naar de Atlantische kust met als opzet zoveel mogelijk geallieerde troepen te omsingelen.

2AP
Staf/2AP
Het regiment meldt dat de mobilisatie voldoende ver gevorderd is om alle eenheden operationele status te geven. Ook het wagenpark is voldoende aangevuld met opgeëiste voertuigen en Majoor Masy meldt klaar te zijn voor een eventuele opdracht. Hij krijgt te horen dat zijn eenheid naar Zedelgem zal gestuurd worden.

3AP
I/3AP
De groep onder bevel van Kapitein-commandant Morel komt aan in Eeklo en wordt aan het werk gezet in het munitiedepot. De manschappen van I/3AP leveren wachtdetachementen en worden eveneens ingezet als handlangers.
III/3AP
Door gebrek aan training zijn de colonnes uitgestrekt en verloopt de mars te voet moeizaam. Onderweg hebben heel wat manschappen moeten afhaken en de batterijen, die bijlange niet op volle sterkte waren op de eerste oorlogsdag, zijn hierdoor nog meer uitgedund. De groep bereikt Kasteel-Brakel waar de manschappen met autobussen van de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen van Brussel naar Ligne ten westen van Ath gevoerd worden. Er wordt gekantonneerd in Ligne.

4AP
I/4AP
De groep maakt zich klaar voor een evacuatie naar Merelbeke nabij Gent.
II/4AP
De groep krijgt een dag rust te Woutersbrakel. Van de rustpauze wordt gebruik gemaakt om vrachtwagens op te eisen teneinde de evacuatie naar Frankrijk te kunnen verderzetten.

2AP
Het regiment vervoegt het munitiedepot van Zedelgem. De manschappen zullen niet in het depot zelf verblijven, maar worden gekantonneerd in het dorp zelf (Iste Groep) en in de fabriek voor staalconstructies Remi Claeys in het gehucht Zuidweg (IIde en IIIde Groep).

3AP
Staf/3AP
De evacuatie van het munitiedepot van Eeklo komt langzaam op gang. Een trein met 45 wagons zet koers naar Adinkerke om als magazijn op rails te fungeren. Acht wagons worden naar het Park op Rails rond Gent gestuurd.

III/3AP
De groep heeft Ligne bereikt en wordt om 15u00 in het plaatselijke station aan boord van een trein geplaatst die hen in eerste instantie naar Moeskroen zal brengen. Hier werd besloten om de eenheid naar Frankrijk te evacueren. De trein wordt op een zijspoor gezet en de mannen blijven op de trein overnachten.

4AP
I/4AP
De groep verplaatst zich naar het station van Merelbeke waar het bureau van de magazijnbeheerder van het Park op Rails zich bevindt.
II/4AP
Met de opgeëiste voertuigen worden de troepen verplaatst via Tubize en Doornik naar Warchies.

2AP
Er wordt begonnen met de opleiding van de manschappen. In eerste instantie dienen de mitrailleursploegen opgeleid te worden zodat de nabije luchtverdediging van het depot kan verzekerd worden. De nodige wachtposten worden uitgezet rondom de terreinen van Zedelgem voor de grondverdediging.

3AP
III/3AP
Om 15u00 komt de trein van het 4de LD toe in Moeskroen en de wagons van het III/3AP worden aan deze trein gekoppeld. Een 1.200 tal jongeren van de Rekruteringsreserve (CRAB) stapt ook nog op in Moeskroen. Uiteindelijk wordt om 18u00 de treinreis naar Frankrijk ingezet.

4AP
I/4AP
Onder het operationele bevel van Majoor Havenith van de IVde Groep Park op Rails van het Groot Park van het Leger start de I/4AP met zijn eigenlijke werkzaamheden. Deze omvatten zowel de bewaking van de munitievoorraden als het versjouwen van obussen en andere munitie. Er worden ondermeer munitietreinen begeleid naar Westrozebeke en Houhulst. Er vertrekt ook een ploeg naar Tervuren om daar een grote hoeveelheid munitie te gaan evacueren naar Merelbeke.
II/4AP
De groep verlaat Warchies en rijdt verder naar Esplechin aan de Frans-Belgische grens.

3AP
III/3AP in Frankrijk
De groep is inmiddels per trein Frankrijk binnengereden en passeert op 17 mei de Franse havenstad Calais.

4AP
I/4AP
De groep werkt verder van uit Merelbeke.
II/4AP in Frankrijk
De colonne vrachtwagens steekt de grens over en zet koers naar het Noordfranse Meurchin. De route loopt verder naar Orchies en Douai.

3AP
III/3AP in Frankrijk
De trein met de militairen van de IIIde Groep rijdt door Rouen en zet koers naar Le Mans.

4AP
Staf en I/4AP
Het Park op Rails start met het overbrengen van de treinstellen met munitie vanuit de regio Gent naar de regio Torhout. De commandopost van de IVde Groep Park die het Park op Rails beheert zal naar het station van Torhout overgebracht worden en het park zal hier opgesteld blijven tot de capitulatie. De staf van het regiment en de Iste groep krijgen het bevel om naar Torhout uit te wijken. Ook het Park op Rails verhuist naar deze stad.

4AP
I/4AP
De groep hervat zijn taken ten voordele van het Park op Rails van uit Torhout.

3AP
III/3AP
De IIIde groep passeert Angoulême. De trein rijdt vervolgens via Nantes, Bordeaux, Narbonne, Toulouse, Montpelier en Nîmes naar Pont-Saint-Esprit in het departement van de Gars.

4AP
II/4AP in Frankrijk
Wanneer de colonne de Franse stad Frévent passeert wordt ze onder vuur genomen door de Duitse Luchtmacht. Bij dit incident komt Soldaat Karel Goossens om het leven.

Duitse opmars van 16 tot 21 mei waarop Abbeville aan de Somme bereikt wordt.

AP
I/3AP
Het depot van Eeklo wordt ontruimd nu het Belgische leger de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde zal opgeven en zich zal terugtrekken achter het Schipdonkkanaal en de Leie. De manschappen worden ingezet bij het verladen van de munitie. Een detachement onder Luitenant Kreglinger vertrekt naar Gent om er nabij de dokken enkele opslagplaatsen van het Stationsmagazijn te gaan evacueren. Tot 23 mei wordt dag en nacht gewerkt aan de evacuatie van levensmiddelen naar West-Vlaanderen.

III/3AP in Frankrijk
De IIIde Groep komt aan op zijn bestemming in Pont-Saint-Esprit in de Franse Midi. Van hieruit worden de mannen per autobus naar hun kantonnementen te Vénéjan gebracht. III/3AP blijft er administratief aangehecht bij het 4de Legerdepot van het Versterkings- en Opleidingscentrum van de Ardeense Jagers.

4AP
II/4AP in Frankrijk
De colonne vrachtwagens komt toe in Emanville ten noorden van de Seine en is net de Somme kunnen oversteken vooraleer de Duitsers in de nacht van 20 op 21 mei Noyelle-sur-Mer, aan de monding van de Somme, bereiken. II/4AP is door het oog van de naald gekropen en ternauwernood aan krijgsgevangenschap ontsnapt.

Le Fidelaire op zo’n 15 km ten oosten van Conche waar II/4AP tot 26 mei kantonneert.

4AP
II/4AP in Frankrijk
Op 22 mei steekt II/4AP de Seine over te Rouen en wordt doorgestuurd naar Conches-en-Ouche (Eure) waar ze een kantonnement krijgen toegewezen door de 7de Infanteriedivisie (7Div) in Le Fidelaire, op 15 km van Conches. Hier bevindt zich reeds een detachement Vestingsartillerie van het Versterkings- en Opleidingscentrum Artillerie (VOC/Aie). Het betreft een detachement dat de reservebemanningen van de Luikse en Naamse forten groepeert. Het II/4AP komt onder bevel te staan van de 7Div die verantwoordelijk is voor de opvang en bevoorrading van Belgische eenheden die zijn kunnen ontsnappen aan de Duitse omsingeling. Het 4LD is niet langer verantwoordelijk voor II/4AP. De 7Div blijft in de streek van Conches – L’Aigle kantonneren om terug op krachten te komen en krijgt opdracht om alle geïsoleerde militairen die samentroepen tussen Conches en L’Aigle, alles tezamen zo’n 15.500 manschappen, te bevoorraden. De divisiecommandant beseft dat ze nog niet buiten schot zijn en dat het maar een kwestie van tijd is vooraleer de Duitsers hun opmars naar het zuiden zullen verder zetten. Hij vraagt om richtlijnen wat er moet gebeuren met de 7Div en met alle andere geïsoleerde eenheden die zich in Frankrijk bij de 7Div gevoegd hebben.

3AP
I/3AP
De ontruiming van het grote munitiedepot van Eeklo gaat de voorlaatste dag in.

4AP
II/4AP in Frankrijk
Het Transportkorps van de 7Div staat in om de dagelijkse rantsoenen in Evreux af te halen. De Franse militaire overheid bewust van de geringe draagkracht van de streek verspreidt de toestromende manschappen over 59 kantonnementen. Een speciale organisatie wordt opgezet om de bevoorrading te verzekeren. Naast de Transportcompagnie van de 7Div wordt een netwerk met dertien verdelingscentra opgezet om de kantonnementen te ravitailleren.

3AP
I/3AP
Nu Eeklo verlaten is, plooit de groep zich terug naar Torhout.

4AP
Staf en I/4AP
De regimentsstaf en de Iste groep verhuizen naar Leffinge.

Limoux in de Aude waar de Staf van het VOC/Aie zich bevond.

3AP
I/3AP
De groep kantonneert rondom Wijnendale. De geëvacueerde munitiestocks blijven aan boord van een aantal goederentreinen die verspreid worden op de lijn Torhout-Oostende. Ondermeer te Wijnendale, Moer, Ichtegem en Gistel staat telkens een trein.

4AP
I/4AP
De installatie te Leffinge gaat verder.
II/4AP in Frankrijk
De Duitsers rukken verder op naar het zuiden en de streek van Conches moet ontruimd worden. Op 26 mei wordt een gezamenlijke colonne van de Vestingsartillerie en II/4AP samengesteld en doorgestuurd naar Limoux (Aude) in het zuiden van Frankrijk waar het VOC/Aie zich bevindt. Deze stad wordt op 5 juni bereikt na een tocht in verschillende etappes waaronder Poitiers.

3AP
I/3AP
De Luftwaffe heeft de munitietreinen ontdekt en alle stations op de lijn Torhout-Oostende krijgen er van langs. De trein te Wijnendale wordt meermaals geraakt en gaat in vlammen op. Een deel van de munitie explodeert. De groep kan toch enkele detachementen samenstellen om de trein te ontkoppelen en zoveel mogelijk wagons op veilige afstand te brengen.

4AP
I/4AP
Bij een luchtaanval op de kanaalbrug te Leffinge komen de Brigadier Peeters en de Soldaten Heylen, Lomme en Scohy om het leven. Soldaat Haurez wordt levensgevaarlijk gewond en overlijdt de volgende dag aan zijn verwondingen.

4AP
I/4AP
De groep verneemt het bericht van de capitulatie te Leffinge.

3AP
III/3AP in Frankrijk
Op 30 mei verlaat III/3PA Vénéjan en wordt doorgestuurd naar het 1ste Versterkings- en Opleidingscentrum (1VOC) dat zich in Rouquefort-Soulzon (Hérault) bevindt.

Na de capitulatie

4AP
II/4AP in Frankrijk
De groep die nog enkel uit 250 man bestaat komt op 5 juni toe in Limoux en wordt in Quillan (Aude) gekantonneerd waar ze samensmelten met het detachement van de Vestingsartillerie. De manschappen van II/4AP komen nu onder bevel van het VOC/Aie, de groep houdt de facto op te bestaan. Daags na aankomst in Limoux overlijdt Wachtmeester Leonard. (Voor het verdere verloop van de veldtocht voor de manschappen van II/4AP zie het verslag van de Vestingsartillerie van het VOC/Aie)

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
4APDAVIDOscarSdtMil03.06.1906Ronse24.05.1940Poperinge
8/III/4APDESMETPierre, H.L.LtRes29.07.1909Elsene24.05.1940Poperinge
4/II/4APGOOSSENSKarel, J.SdtMil23.04.1906Wetteren20.05.1940Frévent (F)
2/I/4APHAUREZFernand, E.SdtMil31.12.1906Houdeng-Aimeries27.05.1940Leffinge
1APHERMANMarcelSdtMil28.11.1908Gent05.06.1940Zeebrugge
2/I/4APHEYLENLodewijk, A.SdtMil13.03.1907Olen27.05.1940Leffinge
7/III/1APHINNEKENSRené, M.SdtMil06.01.1906Otegem24.05.1940Lichtervelde
2/I/4APLEGAJulesSdtMil30.09.1907Destelbergen30.05.1940Middelkerke
3/I/1APLEICHERHilaire, J.C.SdtMil10.09.1906Poperinge14.05.1940SchelleGedood in luchtaanval
2APLEONARDJean, J.L.WMMil2621.01.1907Gouy-lez-Piéton06.06.1940Limoux (F)Vermoedelijk met II/4AP naar Limoux vertrokken
2/I/4APLOMMERenéSdtMil05.07.1907Merendree27.05.1940Leffinge
1APMEEUWENSTheophielSdtMil2620.01.1906Meldert04.06.1940Dresden (D)Krijgsgevangene
4APPEETERSJulesSdtMil08.01.1907Leuven10.05.1940Leuven
4APPEETERSEduard, J.KplMil03.01.1907Deurne27.05.1940Leffinge
4APRASQUINLodewijkSdtMil2707.04.1907Malderen26.08.1940Nurenberg (D)Krijgsgevangene
2/I/4APSCOHYLouis, J.G.SdtMil06.04.1907Marchienne-au-Pont27.05.1940Leffinge

Bibliografie en Bronnen

  1. L’armée belge de France en 1940, door Jean Jamart Col BEM Hre, 1994, uitgeverij Schmitz, Bastogne