Wegenregelingsgroepering

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Wegenregelingsgroepering
Groupement Régulatrice Routière
Type Logistieke Steuneenheid
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Directie van het Vervoer bij het Leger
Bevelhebber Luitenant-kolonel SBH François Houdmont
Adjunct Kapitein Carlos Engels
Standplaats Staf te Asse
Detachementen op diverse locaties
Samenstelling Commando  
  1ste Wegenregelingscommissie
(Majoor Paul Boland)
Regelingscommissaris
Administratieve Sectie (Lt I. Dubois)
1ste Regerlingskanton (Lt H. Zimmer)
2de Regelingskanton (Lt J. Lambotte)
3de Regelingskanton
4de Regelingskanton (Lt M. Van Roye)
5de Regelingskanton (Lt A. Collin)
6de Regelingskanton (Lt E. Minette)
7de Regelingskanton (Lt A. Van Ginderdeuren)
8ste Regelingskanton (Lt V. Maerlan)
9de Regelingskanton (Lt J. Lievens)
10de Regelingskanton (Lt L. Spriet)
  2de Wegenregelingscommissie
(Kapitein-commandant Ernest David)
Regelingscommissaris
Administratieve Sectie (Lt F. Lemaire)
1ste Regerlingskanton (Lt P. Lazarus)
2de Regelingskanton (Lt E. Bauche)
3de Regelingskanton (Lt R. Geubel)
4de Regelingskanton (Lt J. Heldenbergh)
5de Regelingskanton(Lt P. Lebrun)
6de Regelingskanton (Lt M. Bonduelle)
7de Regelingskanton (Lt C. Thibaut)
8ste Regelingskanton
9de Regelingskanton (Lt C. De Roover)
10de Regelingskanton
  3de Wegenregelingscommissie
(Majoor SBH Maurice Van Buylaere)
Regelingscommissaris
Administratieve Sectie (Cdt Albert Geluck)
1ste Regerlingskanton (Lt C. Cock)
2de Regelingskanton (Lt J. Eeckels)
3de Regelingskanton (Lt P. De Nys)
4de Regelingskanton (Lt H. Van Geneberg)
5de Regelingskanton (Lt A. Clynans)
6de Regelingskanton (Lt J. Cavenaile)
7de Regelingskanton (Lt F. Hiffe)
8ste Regelingskanton (Lt E. Devos)
9de Regelingskanton (Lt C. Englebienne)
10de Regelingskanton (Lt M. Van Tittelboom)
  Aterlier voor Herstelling van het Wagenpark (Luitenant L. Lecrinier)

Tijdens de mobilisatie

Staf/WRG
De Wegenregelingsgroepering (WRG) staat in voor de planning en de begeleiding van belangrijke wegtransporten. Om deze taak uit te voeren beschikt de eenheid over een territoriale structuur waarbij een dertigtal kantonscommandanten aangeduid zijn om de transporten in hun gebied te organiseren. Tot net voor de mobilisatie van september 1939 werd de militaire component van de groepering aangevuld door leden van de plaatselijke politie. Deze agenten werden bij de mobilisatie onttrokken aan de wegenregelingsgroepering voor het hernemen van hun lokale politietaken. Er volgt een moeilijke periode waarbij de meeste eenheden sterk onderbemand zijn. Tegen 9 mei 1940 is deze situatie in vele gevallen rechtgezet.

Als representatief voorbeeld wordt hier de veldtocht van de volgende kantons weergegeven:

 • 10de Regelingskanton van de 1ste Wegenregelingscommissie (10/1WegRegC)
 • 9de Regelingskanton van de 3de Wegenregelingscommissie (9/2WegRegC)
 • 4de Regelingskanton van de 3de Wegenregelingscommissie (4/3WegRegC)

1WegRegC/WRG
Majoor Boland heeft zijn standplaats te Mechelen

 • 10/1WegRegC
  Het kanton bevindt zich op 10 mei te Mechelen. De manschappen kunnen beschikken over een personenwagen, een autocar, twee bestelwagens, twee motorfietsen en twee fietsen. Al deze voertuigen werden opgeëist. Tijdens de voormiddag wordt het detachement naar Brussel gestuurd om de weg tussen de Van Praetbrug en de Basiliek van Koekelberg te beheren en er het verkeer te regelen van de talrijke Belgische en Britse detachementen die zich naar de K.W. Stelling verplaatsen. Deze opdracht loopt af rondom 23u00.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  Het 9de Kanton is sinds november 1939 ondergebracht te Asse. Tijdens de vroege ochtend vertrekken de manschappen naar Bergen om het militaire verkeer van de ons land binnentrekkende Britse en Franse legers te helpen regelen. Het kanton verandert rond het middaguur van opdracht en concentreert zich nu op de verkeersas Lembeek-Eizeringen. De manschappen keren terug naar Asse rond 22u00.

3WegRegC/WRG

 • 3/3WegRegC
  Bij het 3de Kanton raakt Soldaat Vandeputte gewond bij het luchtbombardement op de Tiense Poort te Leuven. Hij wordt zwaar gewond overgebracht naar het Heilig Hart ziekenhuis te Leuven waar hij later overlijdt aan zijn verwondingen.
 • 4/3WegRegC
  Het 4de Kanton is te Heverlee ondergebracht. Er worden alleen lokale opdrachten uitgevoerd op de eerste oorlogsdag.

1WegRegC/WRG

 • 10/1WegRegC
  Het detachement keert naar Mechelen terug omstreeks 02u00. De ganse dag wordt gewacht. Te 18u00 vertrekken de manschappen naar Houwaart. De baan tussen deze gemeente en de dorpen Wespelaar en Tildonk is aangeduid voor paardengespannen die van het Albertkanaal terugtrekken.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  Het detachement blijft de ganse dag te Asse. Het kanton wordt rond 17u00 oostwaarts gestuurd om de baan van Grote-Spouwen naar Sint-Truiden aan te pakken en de aftocht van de troepen van het Iste legerkorps te helpen regelen. Bij de doortocht van Heverlee wordt de colonne van het kanton beschoten door vijandelijke vliegtuigen. De mannen rijden door de nacht en bereiken Sint-Truiden. Hier wordt vernomen dat de Belgen in dusdanige chaos zijn weggetrokken dat er helemaal geen verkeer meer te regelen valt. Het kanton wordt terug naar Asse gestuurd.

3WegRegC/WRG

 • 4/3WegRegC
  Het kanton wordt vooruit gestuurd om het verkeer op de wegen rond Gembloers te regelen.

1WegRegC/WRG

 • 10/1WegRegC
  De manschappen van het 10de Kanton verlaten Houwaart om zelf de K.W. Stelling te vervoegen in de ondersector van het 2de Regiment Jagers te Voet (2J). Het 2J heeft de Cointet anti-tankhekkens van de K.W. Stelling echter reeds gesloten en vergrendeld en de voertuigen van het kanton kunnen niet door. Terwijl sommige manschappen over de hekkens klauteren, worden de voertuigen langs Leuven omgeleid. De motorvoertuigen pikken vervolgens te Wespelaar de manschappen weer op en rijden verder naar Mechelen. Het kanton verlaat Mechelen om 20u30 met bestemming Dendermonde. Net voor middernacht bereiken ze hun nieuwe standplaats.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  Het kanton komt opnieuw aan te Asse rond 04u30 en rust de ganse dag uit. Het detachement wordt vervolgens doorgestuurd naar nieuwe kantonnementen te Mariakerke.

3WegRegC/WRG

 • 4/3WegRegC
  De manschappen van het kanton keren nog voor de middag terug naar Heverlee. De manschappen worden vervolgens doorgestuurd naar Nieuwerkerken bij Aalst.

1WegRegC/WRG

 • 10/1WegRegC
  Het 10de Kanton kan onderkomen vinden in een school naast het station van Dendermonde. De ganse voormiddag galmt het luchtalarm door de stad. Vanaf het middaguur gaan de manschappen aan de slag met het regelen van het verkeer op het grondgebied van Dendermonde.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  Het kanton moet het verkeer gaan regelen op de as Eppegem-Vilvoorde-Grimbergen. Het detachement zal te Vilvoorde kantonneren.

3WegRegC/WRG

 • 4/3WegRegC
  Het kanton wordt opnieuw naar Brabant gestuurd en dient het verkeer op de baan Leuven-Tervuren te organiseren. De colonne vertrekt nog om 04u00 en is om 06u30 ter plekke. Het detachement wordt om 22u00 afgelost.

1WegRegC/WRG

 • 10/1WegRegC
  Er wordt een detachement naar Willebroek gestuurd om het verkeer te regelen op het belangrijke verkeersknooppunt gevormd door de snelweg Brussel-Antwerpen en de baan Mechelen-Dendermonde. De mannen werken er samen met een gelijkwaardige Franse eenheid.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  De manschappen verblijven te Vilvoorde en zijn nog steeds actief op de verkeersas Eppegem-Vilvoorde-Grimbergen.

3WegRegC/WRG

 • 4/3 WegRegC
  Het kanton komt opnieuw aan te Nieuwerkerken. Er wordt die dag gerust.

1WegRegC/WRG

 • 10/1WRC
  Het 10de Kanton blijft verantwoordelijk voor het verkeer te Dendermonde. Het zijn die dag vooral troepen van het uit Nederland terugtrekkende Franse 7de Leger die door de stad trekken.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  Het kanton wordt te Vilvoorde afgelost door het 10/2WegRegC. De manschappen keren terug naar Mariakerke.

3WegRegC/WRG

 • 4/3 WegRegC
  Aanvankelijk regelen de manschappen het verkeer op de wegen rond Opwijk, maar na de middag wordt een laatste keer teruggekeerd naar het achtergebied van de K.W. Stelling. Het kanton werkt de rest van de dag op de weg van Mechelen naar Dendermonde.

Kasteel van Clays-Bruüaert te Mariakerke waar de Staf/WRG op 16 mei zijn intrek nam.

Staf/WRG
De staf van Luitenant-kolonel Houdmont vindt een nieuw onderkomen in Kasteel Claeys-Bouüaert te Mariakerke, waar zich eveneens de uit Antwerpen uitgeweken 2de Militaire Circonscriptie bevindt. De grootste bekommernis van de staf is het weghalen van alle regelingskantons die zich nog ten oosten van het Kanaal van Brussel naar Charleroi bevinden.

1WegRegC/WRG

 • 10/1WegRegC
  Het Belgische leger start aan het eind van de dag met de terugtocht van de K.W. Stelling. Het militaire verkeer te Dendermonde dikt dan ook snel aan.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  Vanaf 20u00 regelen de manschappen het verkeer op de as Oudenaarde-Eke.

3WegRegC/WRG

 • 4/3 WegRegC
  Tijdens de ganse nacht van 15 op 16 mei wordt doorgewerkt tussen Mechelen en Dendermonde. Vervolgens krijgen de manschappen kantonnementen te Merendree aangeduid. De ganse 3WegRegC wordt hier gehergroepeerd.

1WegRegC/WRG

 • 10/1WegRegC
  Nog de ganse dag door wordt het verkeer van de terugtrekkende Belgen geregeld te Dendermonde. Om 21u00 verlaten de manschappen de stad met bestemming Drongen.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  De opdracht tussen Oudenaarde en Eke loopt af rond 08u00. Om 10u00 staan de militairen terug te Mariakerke. Hier wordt ontdekt dat de rest van het kanton vertrokken is. Alleen een achterwacht is nog ter plekke die kan vertrekken dat de commandopost van het kanton naar Vorselaar is overgeplaatst.

1WegRegC/WRG

 • 10/1WegRegC
  De tocht naar Drongen duurt tot 05u00. De wegen zitten immers potdicht. De ganse 1ste commissie wordt hier verzameld en trekt vervolgens als een geheel terug naar Sint-Maria-Leerde. Tijdens de avond keert het 10de kanton terug naar Drongen.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  Het kanton regelt het verkeer op de baan Zingem-Ouwegem. ‘s Avonds keert iedereen terug naar Vorselaar.

1WegRegC/WRG

 • 10/1WegRegC
  Het 10de Kanton voert een speciale opdracht uit te Haasdonk. Hier wordt de uit de Versterkte Positie Antwerpen teruggetrokken 13de infanteriedivisie op motortransport gezet met behulp van de Legerautogroepering. De mannen van het kanton organiseren de inschepingswerf. De Duitse artillerie bestookt sporadisch het gebied.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  Het kanton wordt naar Aartrijke verplaatst.

1WegRegC/WRG

 • 10/1WegRegC
  De manschappen verlaten Haasdonk om 05u00 en keren via Gent terug naar Drongen. Om 09u00 wordt verder gereden naar Loppem. Het detachement bereikt dit dorp rond het middaguur.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  De manschappen blijven zonder opdracht te Aartrijke.

3WegRegC/WRG
De volledige commissie wordt tijdens de nacht van 19 op 20 mei naar Ruddervoorde verplaatst. Dit wordt de nieuwe uitvalsbasis voor de komende dagen.

1WegRegC/WRG

 • 10/1WegRegC
  Er wordt gerust en aan het voertuigenpark gewerkt. Het kantonnement wordt tot drie keer toe gemitrailleerd door de Luftwaffe.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  Het kanton bewaakt de verkeersas Aalter-Adegem.

1WegRegC/WRG

 • 10/1WegRegC
  Het 10de Kanton wordt naar Adinkerke gestuurd met de opdracht om alle wegen vrij te maken voor de uit ons land terugtrekkende Franse troepen. De Fransen willen zo snel mogelijk naar de veilige perimeter van Duinkerke.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  Het kanton bewaakt de verkeersas Aalter-Adegem.

3WegRegC/WRG

 • 4/3WegRegC
  Het kanton wordt ontplooid in het gebied tussen Meulebeke, Ingelmunster, Oostrozebeke en Ginste om het verkeer van en naar het zuidelijke Leiefront te helpen dirrigeren. De manschappen reizen af uit Ruddervoorde en bereiken hun actiegebied na een tocht over Pittem, Tielt en Meulebeke.

1WegRegC/WRG

 • 10/1WegRegC
  Het detachement blijft op post te Adinkerke. Er passeren die dag tot ieders verbazing geen Franse colonnes.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  De manschappen keren terug naar Aartrijke. Bij de doortocht van Maria-Aalter rijdt de colonne door een hevig Duits bombardement.

3WegRegC/WRG

 • 4/3 WegRegC
  Het kanton blijft actief bij de inplaatsstelling van de troepen op het zuidelijke Leiefront.

1WegRegC/WRG

 • 10/1WegRegC
  Het 10de Kanton keert terug naar Loppem.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  Het kanton blijft te Aartrijke.

3WegRegC/WRG

 • 4/3 WegRegC
  De manschappen vervoegen opnieuw Ruddervoorde en zullen hier tot 28 mei verblijven.

1WegRegC/WRG

 • 10/1WegRegC
  Omdat door de Belgische terugtocht het verkeer te Brugge steeds moeilijker wordt, zal het 10de Kanton helpen bij het organiseren van een éénrichtingssysteem in de stad. Al het verkeer in de richting Torhout-Brugge moet langs de Smedepoort. Het verkeer in tegengestelde richting dient langs de ringlaan te rijden.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  Het kanton blijft te Aartrijke.

1WegRegC/WRG

 • 10/1WegRegC
  Het kanton blijft te Brugge.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  Het kanton regelt het verkeer op de wegen en kruispunten rond Koekelare. Alle regelingsposten staan bloot aan beschietingen van uit de lucht en door vijandelijke artillerie. Er vallen gelukkig geen slachtoffers.

1WegRegC/WRG

 • 10/1WegRegC
  Het kanton blijft te Brugge.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  Het kanton is nog steeds werkzaam rond Koekelare.

Staf/WRG
De staf van de Wegenregelingsgroepering heeft zijn commandopost te Loppem.

1WegRegC/WRG
De 1ste Wegenregelingscommissie bevindt zich te Eernegem.

 • 10/1WegRegC
  De manschappen keren na de overgave terug naar de 1ste Wegenregelingscommissie.

2WegRegC/WRG

 • 9/2WegRegC
  De manschappen zijn nog steeds op het terrein rond Koekelare wanneer ons leger capituleert. Rond 14u30 wordt iedereen opnieuw verzameld te Aartrijke.

3WegRegC/WRG
De ganse Wegenregelingscommissie wordt te Bekegem gehergroepeerd en verneemt hier het nieuws van de overgave.

Na de capitulatie

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
3/WegRegGpVANDEPUTTEMaurice, J.C.SdtMil2623.03.1906Boezinge11.05.1940LeuvenVerwond 10/05 te Leuven in luchtbombardement
WegRegGpFAYTFernand, J.L.Med LtRes25.11.1902Halle10.05.1940LeuvenGeneesheer. Gedood in luchtbombardement.
1/WegRegGpLEPROPREGabriel, J.G.KplMil2830.06.1908Hamoir10.05.1940BrusselGedood bij bombardement Lambermontlaan
1/WegRegGpLEJEUNECamille, O.SdtMil2717.01.1907Harmignies10.05.1940BrusselGedood bij bombardement Lambermontlaan
WegRegGpMEGANCKAlbert, D.SdtMil2702.09.1907Etterbeek11.05.1940KumtichGedood bij luchtaanval op colonne 1Cie/30TTr
1/WegRegGpMILOConstantSdtMil2704.04.1907Brussel10.05.1940BrusselGedood bij bombardement Lambermontlaan
WegRegGpPASCharlesSdtMil2610.02.1906Oudergem10.05.1940Heverlee

Bibliografie en Bronnen

 1. Dossier Wegenregelingsgroepering, Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie.
 2. Persoonlijk dossier Soldaat milicien Maurice Vandeputte, stamnummer 194/11431, van 3/3WRC/WRG overleden te Leuven op 11 mei ten gevolge van verwondingen opgelopen bij het luchtbombardement op Leuven van 10 mei 1940.