29ste Bataljon Transmissietroepen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 29ste Bataljon Transmissietroepen | 29ème Bataillon de Troupes de Transmissions | 29TTr
Type Verbindingseenheid
Ontdubbeld van Regiment Transmissietroepen
Onderdeel van 2de Cavaleriedivisie
Bevelhebber Kapitein-commandant Henri Loicq
Standplaats Kapellen (Vlaams-Brabant)
Samenstelling Staf
  Compagnie Telegrafisten (Kapitein E. Haerden)
  Compagnie Radiotelegrafisten (Kapitein SBH E. Richir)

Tijdens de mobilisatie

Staf/29TTr
Het 29ste Bataljon Transmissietroepen (29TTr) werd op 1 september 1939, bij de afkondiging van de Fase C van het mobilisatieplan, opgericht te Machelen als ontdubbelingsbataljon van het Regiment Transmissietroepen. Het bataljon wordt als organiek transmissiebataljon aangehecht bij de 2de Cavaleriedivisie (2CD) en zal bijgevolg instaan voor het realiseren van telefoon- en radioverbindingen tussen het Hoofdkwartier (HK) van de 2CD en de Commandoposten (CP) van de regimenten van deze divisie alsook tussen de regimenten onderling. 29TTr telde net iets meer dan 450 militairen en was als verbindingseenheid bij de cavalerie volledig gemotoriseerd. Op 3 september 1939 verhuist het bataljon naar Hasselt om vier dagen later samen met de rest van de 2CD naar Ronse te worden gezonden. Eind september keerde het 29TTr terug naar Limburg en vestigde zich in Herk-de-Stad. Op 9 november verplaatst het bataljon zich naar Wimmertingen. Op 3 januari 1940 komt de eenheid aan te Schaarbeek. Bij de ontplooiing van de 2de Cavaleriedivisie op de Demer/Gete-Stelling midden april 1940, wordt de commandopost van 29TTr te Kapellen, een dorpje ten noorden van Glabbeek, opgesteld. Aan de vooravond van de oorlog bevindt Kapitein-commandant Loicq zich niet bij het bataljon. Hij is reeds enige dagen op zending te Blankenberge in opdracht van de Technische Dienst van de Transmissietroepen.  Kapitein Haerden is bevelhebber ad interim.

CieTf/29TTr
De Compagnie Telegrafisten (CieTf) beschikt over een twintigtal lichte vrachtwagens, bestelwagens en auto’s met de nodige uitrusting om telefoon- en telegraaflijnen aan te leggen een een beperkt telefoonnetwerk uit te bouwen.

CieRTf/29TTr
De Compagnie Radiotelegrafisten heeft twee ERM zender-ontvangers met bijbehorende electrogeengroepen op aanhangwagens, en zeven ERP zender-ontvangers in terreinvoertuigen. Deze compagnie beschikt ook over een bestelwagen met een Sectie Reisduiven.

Staf/29TTr
De Staf/29TTr ontvangt om 01u30 het algemeen alarm in zijn CP te Kapellen waarna het bataljon in staat van alarm gebracht wordt door Kapt Haerden. Cdt Loicq komt aan omstreeks 13u30 en neemt het bevel over. Het eerste echelon van het divisiehoofdkwartier wordt vanuit Leuven naar voren verschoven en is om 08u00 operationeel in het Kasteel Hogemeyer te Kersbeek-Miskom. Het tweede echelon blijft verder werken aan de Bondgenotenlaan 74 te Leuven.

CieTf/29TTr
Nadat de staf van de 2de Cavaleriedivisie zich installeerde in het Kasteel Hogemeyer te Kersbeek-Miskom wordt de CieTf belast met de installatie van de telefooncentrale op de oorlogscommandopost van de 2CD en de aanleg van telefoonlijnen naar de commandopost van het 4de Regiment Lansiers (4L) te Tienen, de commandopost van het 2de Regiment Karabiniers-Wielrijders (2Cy) te Halen, de burgercentrale te Glabbeek en de bataljonsstaf te Kapellen.  De werkzaamheden zullen de ganse dag in beslag nemen. Na de middag wordt het wagenpark van de compagnie verdoken opgesteld onder de bomenrij van de steenweg van Diest op Tienen.

CieTf/29TTr
De compagnie trekt het telefoonnet door van de regimentsstaven tot op de commandoposten van de bataljons en de groepen.  De burgercentrale van Glabbeek wordt aangevuld met een militaire centrale.  In het zuiden van de sector van de 2de Cavaleriedivisie worden enkele verbindingen overgenomen door de 2Cie van het 30ste Bataljon Transmissietroepen (30TTr) van het Cavaleriekorps (CK). Kapitein Haerden stuurt eveneens een vrachtwagen naar de vooruitgeschoven opslagplaats van transmissiemateriaal te Vilvoorde om 80Km telefoondraad op te halen.

CieTf/29TTr
Op 12 mei krijgt het Cavaleriekorps het bevel over de Demer/Gete-stelling. Alle beschikbare cavalerie-eenheden worden naar de Demer/Gete-Stelling overgebracht. Naar mate de nieuwe eenheden van het Cavaleriekorps aankomen op de Demer/Gete-Stelling voert de compagnie de nodige werkzaamheden uit om de regiments- en bataljonsstaven aan te sluiten om het telefoonnet.  De kern van het net wordt ook vergroot tot een dubbele verbinding met twee lijnen. Na een luchtaanval op de Diestsesteenweg te Sint-Joris-Winge moet het burgernet hersteld worden om de verbinding met het Groot Hoofdkwartier via Leuven te verzekeren. De 2Cie van het 30TTr neemt alle telefoonlijnen ten zuiden van Glabbeek over. Het kantonnement van de compagnie te Kapellen wordt aangepast.  De troepen zullen nu alleen in de school en de kerk verblijven.  Ook de voertuigen worden samengebracht.

Staf/29TTr
Het bataljon verlaat de Demer/Gete-Stelling om 23u00 en volgt de marsroute die leidt naar de brug van Wijgmaal over het Kanaal Leuven-Mechelen.  Deze brug is echter reeds vernield, zodat het bataljon moet omrijden via de brug van Haacht.

CieTf/29TTr
De strijd aan de Demer/Gete-Stelling breekt uit.  De compagnie is aanhoudend in de weer om beschadigde lijnen te herstellen.  Vooral in de ondersector van het 2Cy rond Halen moeten voortdurend reparaties uitgevoerd worden.  In de namiddag krijgt de compagnie het bevel om zich klaar te maken voor de aftocht van de divisie.  Er wordt telkens een vrachtwagen uitgestuurd naar de divisiestaf te Kersbeek-Miskom en de telefooncentrale te Glabbeek om het personeel op te laden bij de start van de aftocht.  Alle overige voertuigen worden te Kapellen in colonne geplaatst.

Staf/29TTr
Het bataljon bereikt Hofstade tegen 05u00 en wordt ingekwartierd in de buurt van het in 1939 geopende openluchtzwembad.

CieTf/29TTr
Na aankomst nabij Hofstade wordt slechts een telefoonlijn getrokken tussen tussen het hoofdkwartier van de divisie en het civiele telefoonnet.  De vrachtwagen met het personeel dat de telefooncentrale van Glabbeek vernielde, komt aan in de loop van de voormiddag. Tijdens de nacht van 14 op 15 mei wordt in de omgeving enkele malen in het wilde weg gevuurd door militairen van de divisiestaf die parachutisten menen ontdekt te hebben.

Staf/29TTr
Het bataljon rust uit.  Om 17u00 wordt Kapitein-commandant Loicq gevraagd om een ploeg uit te sturen naar Sint-Niklaas om hier samen met het installatiepersoneel van de divisiestaf een nieuwe locatie voor het hoofdkwartier voor te bereiden.  De ploeg wordt om 23u00 alweer teruggeroepen naar het kantonnement.  De verplaatsing van de 2de Cavaleriedivisie naar het Waasland gaat niet door.

CieTf/29TTr
De compagnie stuurt een vrachtwagen naar het depot van het Park van de Genie van het Leger (PGnA) te Beveren-Waas om een nieuwe voorraad telefoondraad op te halen.

Staf/29TTr
Cdt Loicq en zijn ploeg zijn tegen 05u00 opnieuw in het kantonnement.  Om 10u00 wordt het bataljon naar Veldeke nabij Zele bevolen.  De eenheid vertrekt binnen het uur en komt aan omstreeks 13u00.  Het bataljon wordt ingekwartierd op de wijk Kamershoek.

CieTf/29TTr
Na aankomst te Kamershoek krijgt de compagnie de opdracht om het normaal voorziene telefoonnet tussen de eenheden tot stand te brengen, met tussen elk van de staven een enkele telefoonlijn.  De werken starten om 14u00 en zullen tot de late avond duren.

Staf/29TTr
Het bataljon bevindt zich te Zele.

Staf/29TTr
Het bataljon verhuist om 18u30 van Zele naar Sint-Niklaas.  De verplaatsing zelf duurt een goed uur.

Staf/29TTr
Het bataljon vertrekt om 19u00 naar Stekene.  Van hieruit wordt verder gereden naar Zuiddorp om tegen 23u00 doorgestuurd te worden naar Watervliet, de nieuwe standplaats van het hoofdkwartier van de divisie.

CieTf/29TTr
De compagnie verbindt de staf van de divisie te Tereken met het civiele telefoonnet en legt tevens veldtelefoonlijnen aan naar de commandoposten van het 4L en het 2Cy.  Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de civiele lijnen langsheen de spoorlijn van Sint-Niklaas naar Beveren-Waas.  Tussen Tereken en Zele wordt ook nog een verbinding overgenomen van het Franse leger en toegevoegd aan het eigen net. De compagnie recupereert tevens zo’n 200Km telefoondraad uit het geëvacueerde PGnA te Beveren-Waas.

Staf/29TTr
Het bataljon installeert zich te Watervliet tijdens de tweede helft van de nacht van 19 op 20 mei.

CieTf/29TTr
De compagnie start vanaf 09u00 met het aanleggen van het veldtelefoonnet.  Het gros van de eenheden bevindt zich op Nederlands grondgebied en de compagnie is niet vertrouwd met het Nederlandse civiele telefoonnet.  De pelotonscommandanten worden dan ook op verkenning gestuurd om de locaties van de plaatselijke centrales te bepalen.

Na de capitulatie

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
OnbekendVAN HELLEMLouisSdtMil3507.02.1915London (GB)18.07.1940AntwerpenOverleden aan verwondingen

Bibliografie en Bronnen