Fonteiniersdienst

Situatie op 10 mei 1940

 

Reglementaire benaming Fonteiniersdienst | Service des Fontainiers
Type Genie
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Legergenie
Bevelhebber n.v.t.
Standplaats diverse
  Compagnie Technische Directie Dienst Waters
(Kapitein-commandant F. Van Den Berghe)
 
  Compagnie Fonteiniers van het Leger
(Luitenant Hugo Demaere)
1ste Peloton (Lt O. Debieve)
2de Peloton (OLt A. Naessens)
3de Peloton (OLt H. Versluys)

Tijdens de mobilisatie

Staf/Fonteiniersdienst 
Eind jaren dertig maakte de Fonteiniersdienst deel uit van de Brigade Technische Troepen van de Genie samen met het Regiment TTr, het Bataljon Pontonniers, het Bataljon Spoorwegtroepen en de Technische Diensten van de Genie. Wanneer tijdens de mobilisatie de Generale Staf der Legergenie (GS/LGn) wordt opgericht komt de Fonteiniersdienst onder bevel van deze nieuw opgerichte stafsectie te staan die de tussenschakel vormt tussen het Groot Hoofdkwartier (GHK) en de verschillende genie-eenheden in algemene steun van het veldleger. De Fonteiniersdienst ontvangt vanaf dan zijn orders van Generaal-majoor Badoux, hoofd van de GS/LGn. 

De Fonteiniersdienst staat in voor de bevoorrading aan drinkwater van het veldleger door het exploiteren van grond-, leiding- en oppervlaktewater en bestaat uit een Compagnie Fonteiniers met drie pelotons en een Compagnie Technische Directie Dienst Waters (oftewel Compagnie Direction Technique Service des Eaux – Cie DTSE) die voornamelijk uit militaire apothekers bestaat, meestal reserve officieren, die de kwaliteit van het drinkwater controleert. Deze compagnie beschikt over waterzuiveringsvoertuigen (oftewel voitures épuratrices). Aan de vooravond van de veldtocht bevinden de Cie Font en Technische Directie zich in hun kantonnementen te Deurne-Zuid.

2Pl/Cie Font
Het 2de Peloton voert onder leiding van Onderluitenant Naessens te Schulen waterwerken uit. Dit detachement zal ter plekke werkzaam blijven.

3Pl/Cie Font
Een detachement van het 3de Peloton onder leiding van Onderluitenant Versluys voert te Couthuin afwateringswerken uit binnen de stellingen van het 5de Regiment Ardeense Jagers (5ChA). Versluys wordt onmiddellijk opgebeld met het bevel Deurne te vervoegen.

TD/Fonteiniersdienst
De Technische Dienst (oftewel Service Technique – ST) van de Fonteiniersdienst is in tegenstelling tot de andere technische diensten van de Genie niet ondergebracht bij Directie voor de aan- en afvoer bij het Leger (DREA) maar bevindt zich samen met de Fonteiniersdienst en levert technisch advies bij het boren naar water en beschikt over een magazijn met reservematerieel (TBC). 

TD/Fonteiniersdienst
Luitenant Deman van de Technische Dienst vertrekt met een detachement naar Schulen om bij het 2de Peloton de nodige uitrusting te gaan afleveren voor het verder boren van de geplande waterputten. Bij de doortocht van Leuven valt het voertuig van Lt Deman in panne en dient beroep gedaan te worden op het Herstellingsatelier voor Autovoertuigen (ARCA) van de 10de Infanteriedivisie (10Div). Deman’s personenwagen is om 15u00 hersteld, maar de officier besluit de tocht naar Schulen af te blazen omwille van het grote aantal vluchtelingen dat uit het oosten blijft toestromen. De kleine colonne keert terug naar Deurne.

3Pl/Cie Font
Onderluitenant Versluys en het detachement van het 3de Peloton komen aan te Deurne. De Fonteiniersdienst ontvangt rond het middaguur het bevel om naar Aalst uit te wijken. De eenheid vertrekt rond 15u00 en reist via Oude God en Wilrijk naar de Brusselsesteenweg. Vervolgens wordt over Boom en Wolvertem gereden. De colonne bereikt Aalst rond 18u00 en kantonneert in het Vrij Technisch Instituut aan de Meuleschettestraat te Aalst.

Staf/Cie Font
De Fonteiniersdienst ontvangt rond het middaguur het bevel om naar Aalst uit te wijken. De eenheid vertrekt rond 15u00 en reist via Oude God en Wilrijk naar de Brusselsesteenweg. Vervolgens wordt over Boom en Wolvertem gereden. De colonne bereikt Aalst rond 18u00 en kantonneert in het Vrij Technisch Instituut aan de Meuleschettestraat te Aalst.

3Pl/Cie Font
Onderluitenant Versluys en het detachement van het 3de Peloton komen aan te Deurne.

2Pl/Cie Font
Het 2de Peloton kan nu eveneens Aalst bereiken. Het peloton heeft een Renault bestelwagen moeten achterlaten en is ook al zijn materieel verloren voor het afzinken van waterputten.

Staf/Cie Font
De Fonteiniersdienst blijft te Aalst en maakt van de rust gebruik om materieel op te eisen te Brussel, Gent, Wetteren en Aalst.

Staf/Cie Font
De Fonteiniersdienst bevindt zich nog steeds te Aalst.

Staf/Cie Font
De Fonteiniersdienst verlaat Aalst bij dageraad en trekt via Erpe, Hundelgem, Kruishoutem, Eke, Olsene en Sint-Baafs-Vijve naar Tielt. De reis verloopt erg vlot en reeds om 10u00 worden de nieuwe kantonnementen in de Gemeenteschool te Meulebeke bereikt.

Staf/Cie Font
De Fonteiniersdienst blijft te Meulebeke.

Staf/Cie Font
De Fonteiniersdienst blijft te Meulebeke en krijgt het bevel om ’s anderendaags naar Diksmuide te vertrekken.

Staf/Cie Font
De Fonteiniersdienst verlaat Meulebeke om 04u00 en rijdt via Ruiselede en Zarren naar Esen. De eenheid zoekt nieuwe kantonnementen uit in de Kattestraat.

Staf/Cie Font
De Fonteiniersdienst blijft ter plaatse.

Staf/Cie Font
De Fonteiniersdienst is nog steeds te Esen.

Na de capitulatie

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen