7de Bataljon Transmissietroepen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 7de Bataljon Transmissietroepen | 7ème Bataillon de Troupes de Transmissions | 7TTr
Type Verbindingseenheid
Ontdubbeld van Regiment Transmissietroepen
Onderdeel van 7de Infanteriedivisie
Bevelhebber Kapitein-commandant F. Renders
Standplaats Millen
Samenstelling Staf
Compagnie Telegrafisten (Luitenant M. Dupont)
Compagnie Radiotelegrafisten (Luitenant P. Coppens)

Tijdens de mobilisatie

Het 7TTr werd op 2 september 1939 gemobiliseerd te Diegem en trok enkele dagen later naar Haren waar het een onderkomen toegewezen kreeg in de Poyens Fabrieken. Voor het eind van de maand september zal het bataljon nog drie keer verhuizen en in Zellik, Everberg en Webbekom kantonneren. Op 1 oktober kwam de eenheid aan te Diest. Na een korte periode te Schepdaal bereikte het 7TTr op 29 april 1940 het Limburgse Millen.

Radiotelegrafisten poseren bij een zender-ontvanger van het type E.R.P. (Emetteur-Recepteur Portatif).

De 7de infanteriedivisie is op 10 mei opgesteld langsheen het Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Lixhe en bewaakt daarbij de vitale overgangspunten te Vroenhoven, Veldwezelt en Kanne. De divisie wordt rondom 04u00 op brutale wijze overvallen door Duitse luchtlandingstroepen die er in slagen om de bruggen te Vroenhoven en Veldwezelt intact te veroveren en alzo een doorgang door de pantserdivisies richting Haspengouw te verzekeren.

De restanten van de 7de divisie starten op 11 mei de chaotische terugtocht naar de K.W. Stelling. Op 12 mei krijgt het 7TTr de opdracht om zich naar Neder-over-Heembeek te begeven. De overige eenheden van hergroeperen zich in aan de noordwest rand van de hoofdstad.

Op 15 mei vertrekt het 7TTr naar Hofstade bij Aalst om twee dagen later, op 17 mei, aan te komen in Kortemark.

Bij de evacuatie van de 7de infanteriedivisie uit ons land wordt het 7TTr eveneens naar Frankrijk gezonden. Het bataljon steekt op 19 mei de Belgisch-Franse grens over en bereikt na een verblijf van enkele weken aan de Bretoense zuidkust op 24 juni het Zuid-Franse stadje Gabarret. De laatste troepen van de divisie worden naar ons land gerepatrieerd op 26 augustus 1940.

Na de capitulatie

Slachtoffers

Bibliografie en Bronnen