62ste Linieregiment

Situatie op 10 mei 1940

Type Versterkings- en Opleidingsregiment  
Ontdubbeld van 12de Linieregiment  
Onderdeel van 3de Versterkings- en Opleidingscentrum  
Bevelhebber Luitenant-kolonel A. Mary  
Standplaats Kamp van Casteau, Bergen  
Samenstelling I Bataljon Versterking
(Kapitein-commandant D. Godfrin)
1ste Compagnie Fuseliers (Lt Alexis Merotte)
2de Compagnie Fuseliers (Cdt Jean Willems)
3de Compagnie Fuseliers (Lt Jean Rey)
4de Compagnie Mitrailleurs (Lt Ch. Plessy)
5de Compagnie Oorlogstuigen (Cdt Croissant)
  II Bataljon Instructie
(Kapitein-commandant R. Planchar)
5de Compagnie Fuseliers (Cdt M. Michaux)
6de Compagnie Fuseliers (Lt V. Previnaire)
7de Compagnie Fuseliers (Kapt J. Garot)
8ste Compagnie Mitrailleurs (Lt P. Thibaux)
  Compagnie Diensten
(Kapitein-commandant Humblet)
 

Tijdens de mobilisatie

Staf 62Li
In normale omstandigheden stonden de verschillende regimenten van het actieve leger zelf in voor de opleiding van hun nieuwe miliciens. Omdat dit moeilijk lag voor de reeds gemobiliseerde regimenten, die zich zoals het 12de Linieregiment (12Li) al op hun gevechtsstellingen bevonden, werd de laatst opgeroepen lichting dienstplichtigen samengebracht in Versterkings- en Opleidingscentra (VOC’s). Het 62ste Linieregiment (62Li) wordt opgericht op 20 februari 1940 te Casteau nabij Bergen als één van de drie Versterkings- en Opleidingsregimenten van het 3VOC. De eerste miliciens van de klas ’40 werden vanaf februari 1940 onder de wapens geroepen en vervoegden de Bataljons Instructie van hun respectievelijke Versterkings- en Opleidingsregimenten in maart. Het 62Li staat in voor de opvang en opleiding van niet-getrainde rekruten en van mobilisatie vrijgestelde reservisten van het 12Li en zijn ontdubbelingsregimenten het 21ste Linieregiment (21Li) en het 42ste Linieregiment (42Li). Net zoals de andere infanterieregimenten van het 3VOC beschikt het 62Li op 09 mei over een Staf, een Bataljon Instructie met de rekruten van de klas ’40 en een Compagnie Diensten. Het kaderpersoneel is een samenraapsel van oude beroeps- en dienstplichtige officieren en onderofficieren van de actieve regimenten.

I/62Li
Het Iste Bataljon Versterking (I/62Li) dat moest instaan voor de opvang van oudere reservisten en vrijgestelden bestond enkel uit kader en zal pas aangevuld worden met manschappen na de afkondiging van algemene mobilisatie. In afwachting van de algemene mobilisatie wordt het Iste Bataljon op non-actief geplaatst.

II/62Li
Het IIde Bataljon Instructie (II/62Li) werd geactiveerd bij oprichting van het regiment en ontvangt vanaf maart 1940 de nieuwe rekruten van de klas ’40. Deze rekruten zullen bij het 62Li hun basisopleiding ontvangen en het is de bedoeling dat ze na het beëindigen van hun opleiding zullen doorgestuurd worden naar het 12Li, 21Li en 42Li als versterkingen. Op te merken valt dat bij 62Li het Bataljon Instructie het IIde Bataljon is. Dit is eerder uniek binnen de structuur van de VOC’s in die zin dat bij 62Li de nummers van de bataljons omgewisseld zijn.

Voetballende miliciens van het 62Li tijdens het voorjaar van 1940.

Staf/62Li
Het 62Li wordt rond middernacht door de Staf/3VOC op de hoogte gebrachte van het werkelijk alarm. Rond 01u00 wordt het bevel ontvangen om zoals voorzien in het alarmdossier bij eerste klaarte vooraf verkende alarmkantonnementen te bezetten in de buurt van Casteau. Men vreest immers dat de reguliere kazernes van ons leger gebombardeerd zullen worden door de Duitse luchtmacht en bijgevolg moeten de Versterkings- en Opleidingsregimenten van het 3VOC zich door een onmiddellijke verhuis in veiligheid stellen. De Staf/62Li wordt in zijn commandopost om 06u00 verwittigd van de afkondiging van de algemene mobilisatie naar aanleiding van de Duitse inval. Door de afkondiging van de algemene mobilisatie worden de oudere reservisten en vrijgestelden opgeroepen om het Bataljon Versterking te vervoegen. Het gaat hier om militairen die omwille van een vrijstelling in de loop van de tweede helft van 1939 terug naar huis gestuurd werden, of nog niet onder de wapens waren geroepen. Eveneens om 06u00 wordt het bevel gegeven om, zoals voorzien in het mobilisatieplan, uit te wijken naar de oorlogskantonnementen die zich in diverse kleinere dorpen en steden van Oost- en West-Vlaanderen bevinden. Het mobilisatieplan voorzag dat elke eenheid van het 3VOC bij een vijandelijke inval zou uitwijken naar een oorlogskantonnement, ver verwijderd van de vijandelijkheden, om de opleiding in relatieve rust te kunnen voortzetten. De voorziene oorlogskantonnementen voor het 62Li zijn Lokeren en Belsele ten westen van Sint-Niklaas. De staf van het regiment verlaat Casteau in de vroege uurtjes van 10 mei. De staf reist per auto af naar Lokeren en komt reeds die zelfde ochtend aan. Eens aangekomen brengt de staf alles in gereedheid voor de oprichting van het Iste Bataljon Versterking waarvan de manschappen rechtstreeks opgeroepen worden om zich naar Belsele te begeven.

I/62Li
Het Iste Bataljon Versterking met de vrijgestelden wordt geactiveerd na de afkondiging van algemene mobilisatie te Belsele. In tegenstelling tot Bataljons Versterking van andere VOC’s worden de opgeroepen reservisten niet opgevangen in de vredesvoet kazerne maar rechtstreeks in het oorlogskantonnement. Het kader van I/62Li neemt de brouwerij en de gemeenteschool te Belsele over en maakt zich klaar voor de aankomst van de eerste militairen. De reservisten van het 12Li zullen de 1ste Compagnie vormen; die van het 21Li de 2de Compagnie en die van het 42Li de 3de Compagnie. De Compagnie Mitrailleurs en de Compagnie Oorlogstuigen (Klein geschut) zullen een ad-hoc samenstelling krijgen. Aan het eind van de dag telt het bataljon slechts 29 militairen. Door de verkeerschaos kunnen de wederopgeroepen reservisten slechts met veel moeite naar Vlaanderen afreizen. Commandant Godfrin beklaagt zich ook over het gebrek aan uitrusting: het bataljon beschikt slechts over 20 oude Mauser model 1889 geweren, 4 Chauchat FM15/27 lichte machinegeweren en 40 gasmaskers.

II/62Li
Het IIde Bataljon Instructie verlaat Casteau eveneens in de vroege uurtjes van 10 mei. II/62Li neemt de trein in het station van Nimy en zal Lokeren pas op 11 mei vervoegen.

Bij het bombardement op Belsele op 11 mei werd ook de Lokerse Spinnerij verwoest.

Staf/62Li
Het 62Li gaat verder met het organiseren van de beide bataljons. Na de eerdere bombardementen van het vliegveld van Belsele de dag voordien moet de gemeente op 11 mei opnieuw twee luchtbombardementen ondergaan. Hierbij vallen 7 doden en 14 gewonden te betreuren bij het 62Li, onder hen de Soldaten Henri Foclant en André Montfort van de regimentsstaf.

I/62Li
Door het feit dat de wederopgeroepenen zich rechtstreeks moeten aanmelden in Belsele komen de reservisten slechts met mondjesmaat toe. Aan het eind van de dag telt het bataljon door de chaos op het binnenlandse verkeersnet nog maar 40 manschappen.

II/62Li
Nog maar net aangekomen in Belsele lijdt het IIde Bataljon Instructie zijn eerste verliezen. Bij de 6de Compagnie komen de Korporaal Oscar Vermeulen en de Soldaten Roger Lambert, Albert Lohay, Marcel Rasquin en Jean Redeman om het leven tijdens het bombardement van Belsele. Er vallen ook heel wat gewonden te betreuren bij het II/62Li.

I/62Li
Te Belsele arriveren doorheen de dag nog 15 nieuwe militairen bestemd voor het Iste Bataljon Versterking. Het dorp wordt opnieuw gebombardeerd en hierbij sneuvelt Soldaat Cyrille Flamant. Het bataljon telt aan het eind van de dag 54 manschappen.

Staf/62Li
Door de snelle opmars van de Duitsers werd het voor het GHK snel duidelijk dat de verdere opleiding van de nieuwe rekruten enkel in Frankrijk, ver achter de linies, kon gebeuren. Alle eenheden van de VOC’s die niet ingezet werden voor de beveiliging van Brussel ontvangen de 13 mei om 14u00 het schriftelijk bevel van het HK/TRI om zich klaar te maken voor de verplaatsing naar Frankrijk. Dit naar analogie van wat er tijdens de Eerste wereldoorlog gebeurde. De Staf splitst het regiment in drie marsgroeperingen die elk per trein zullen afreizen: het Iste bataljon, het IIde bataljon en een colonne voor het materiaal en de bagage. De regimentscommandant krijgt enkele auto’s ter beschikking voor de staf.

De verplaatsing naar Frankrijk was echter totaal niet voorbereid. Er was geen voorafgaandelijke regeling met de Franse militaire noch burgerlijke overheid, er waren geen voorafgaandelijke verkenningen van kantonnementen, er was slechts proviand voor twee dagen en er bestond geen logistieke organisatie voor herbevoorrading in Frankrijk. Daarenboven moest de commandant van het 3VOC zelf vervoer per spoor regelen door de treinen te gebruiken die het 7 Franse leger van generaal Giraud door Vlaanderen vervoerd hebben op weg naar Breda [1]. Het bevel om 62Li naar Frankrijk te evacueren kwam echter geen dag te vroeg want de 13de mei om 16u00 steken de Duitsers de Maas over te Sedan en begint hun opmars naar de Atlantische kust met als opzet zoveel mogelijk geallieerde troepen te omsingelen.

I/62Li
Het Iste Bataljon Versterking dikt aan tot 211 effectieven. Het overbrengen van de versterkingsbataljons naar Frankrijk was echter een minder goed idee want eens de bataljons op spoor gezet en naar Frankrijk geëvacueerd, konden ze niet meer instaan om de verliezen geleden door de regimenten tijdens de Achttiendaagse veldtocht terug aan te vullen.

62Li
Het Regiment blijft voorlopig nog ter plaatse in Belsele. Elke dag dat het vertrek echter uitgesteld wordt verkleint de kans om aan de omsingeling te ontsnappen. Die dag komen nog eens 5 wederopgeroepenen toe bij het Iste Bataljon Versterking.

Materieeltrein/62Li
De trein met het materieel en de bagage wordt ingeladen en komt onder het bevel te staan van Onderluitenant Leclercq.

62Li
Het 3VOC telt die dag zo’n 9150 militairen.

Materieeltrein/62Li
De materieeltrein had om 04u00 moeten vertrekken maar kan uiteindelijk slechts om 16u00 het station van Lokeren verlaten. De eerste bestemming wordt Moeskroen.

I/62Li
Het Iste Bataljon Versterking verlaat om middernacht Belsele en marcheert naar het nabije station Sinai. De trein die het bataljon moet vervoeren, daagt pas om 21u00 op waardoor de verplaatsing naar Frankrijk met maar liefst 18 uur vertraging begint.

II/62Li
Het IIde Bataljon Instructie moet eveneens om middernacht in het station van Lokeren aan boord gaan van een trein die ook de staf van het 3VOC zal vervoeren. Kapitein-Commandant Planchar voert het geheel aan. De wagons komen pas om 17u00 aan waardoor de ganse dag verloren wordt. De trein verlaat Lokeren uiteindelijk slechts rond 18u00.

I/62Li
Het Iste Bataljon komt om 03u30 aan in het station van Lochristi en blijft er vast zitten tot 20u00. Het konvooi kan ’s avonds verder rijden en kan nog net Gent Sint-Pieters bereiken wanneer de trein opnieuw halt houdt.

I/62Li
Het Iste Bataljon vertrekt om 09u00 uit het station Gent Sint-Pieters en bereikt om 18u00 Tourcoing.

II/62Li
Ook de trein met het IIde Bataljon rijdt het station Moeskroen binnen en zet vervolgens de reis verder naar Tourcoing.

Materieeltrein/62Li
De materieeltrein met Onderluitenant Leclercq rijdt om 02u00 Moeskroen binnen en komt vast te zitten tot 12u00. Vervolgens wordt koers gezet naar Amiens.

I/62Li in Frankrijk
Het Iste Bataljon Versterking bereikt om 15u25 het station Hazebrouck en rijdt vervolgens om 18u00 Saint-Omer binnen. Hier komt het convooi alweer vast te zitten.

II/62Li in Frankrijk
Te Tourcoing verneemt het IIde Bataljon dat de bestemming van hun trein het Franse Narbonne wordt. De spoorlijn Tourcoing-Amiens is echter onderbroken na een Duitse luchtaanval waardoor het konvooi richting Calais afgeleid wordt.

Duitse opmars tussen 16 en 20 mei. In de nacht van 20 op 21 mei wordt de Franse kust bereikt.

Duitse opmars tussen 16 en 20 mei. In de nacht van 20 op 21 mei wordt de Franse kust bereikt.

Staf/62Li in Frankrijk
In het station van Outreau, één van de zuidelijke buitenwijken van Boulogne-sur-Mer, zijn 11 treinen met Belgische militairen vastgelopen. Het betreft de regimentsstaven van 53Li en 63Li, twee Bataljons Instructie (I/63Li en I/11Ch), drie Bataljons Versterking (II/53Li, II/63Li en III/7ChA), twee onafhankelijke Compagnies (SchoolCie/3VOC en Cie C47/3VOC) en een detachement van 31A. Een twaalfde trein met aan boord de Staf en het IIde Bataljon Instructie van 62Li is eveneens onderweg naar Boulogne.

I/62Li in Frankrijk
Het Iste Bataljon Versterking komt om 20u30 aan in het station Calais-Rivière-Neuve, de 1.200 man overnachten in de treinstellen.

II/62Li in Frankrijk
Het IIde Bataljon Instructie wil die dag nog steeds Calais bereiken maar raakt niet voorbij Saint-Omer. Cdt Planchar verneemt bovendien dat de vijandelijke tanks zo’n 60 Km verderop de spoorlijn Amiens-Arras in twee gesneden hebben waardoor de treinreis naar Narbonne in het gedrang komt. De bevelhebber besluit zijn bataljon toch maar naar Calais te brengen in de hoop daar een schip te kunnen bemachtigen naar een nog niet bedreigde Franse haven.

Materieeltrein/62Li in Frankrijk
De materieeltrein bereikt het station Frevent in Noord-Frankrijk en zit daar opnieuw vast in een verkeersopstopping. De locomotief wordt ontkoppeld en ganse dag door wordt gewacht. Om 14u00 passeert een trein met II/54Li aan boord het station van Frévent. De manschappen van Lt Leclerq worden door het 54Li nog bevoorraad waarna hun trein doorrijdt naar Fortel-en-Artois. Om 14u30 komt Tot overmaat van ramp duiken rond 16u00 enkele Duitse pantserwagens op. De Belgen wagen nog een poging om te voet te vluchten maar worden al snel gevangen gemaakt. Het 62Li is zijn uitrusting kwijt.

Spoorbundel van het station Saint-Léonard ten zuiden van Boulogne.

Staf 62Li in Frankrijk
Op 21 mei bevindt het XIX PzKorps van de Duitse generaal Guderian zich op 80 kilometer van Boulogne. Hij geeft de 1PzDiv het bevel op te rukken naar Calais, de 2PzDiv moet de stad Boulogne innemen. In Boulogne bevinden zich op dat ogenblik twee bataljons van het 65(FRA) Infanterieregiment en twee bataljons van het 48(FRA) Infanterieregiment, allen onder bevel van de Franse Brigade-generaal Lanquetot. Ook de 20(UK)Guards Brigade, met ongeveer 4.500 man onder bevel van de Britse generaal Foxpitt, zijn in de stad aangekomen om naar Engeland overgezet te worden. Daarbovenop het equivalent van een Belgisch VOC, alles samen een 4.000-tal Belgen waarvan een groot aantal niet bewapend. Kolonel Coucke, de oudst aanwezige Belgische officier en tevens regimentscommandant van het 53Li, neemt de leiding van Belgische militairen die in Outreau gestrand zijn. Hij neemt contact op met de Franse plaatscommandant van Boulogne en verneemt dat de doorgang naar het Zuiden definitief geblokkeerd is. De Belgische militairen worden verzocht het station te ontruimen en kantonnementen in te nemen in de wijk Outreau.

I/62Li in Frankrijk
Gedurende de dag wordt het bataljon verschillende keren gebombardeerd door de Duitse luchtmacht. De soldaten vluchten de velden in weg van de gestrande treinen. Cdt Godfrin stuurt een onderluitenant per fiets naar Boulogne voor verdere instructies. Die komen er niet en de manschappen brengen de nacht door in de omliggende velden uit vrees voor nieuwe Duitse luchtaanvallen.

II/62Li in Frankrijk
Het IIde Bataljon Instructie rijdt het goederenstation van Outreau binnen even buiten Boulogne. In dat station staan dan reeds een elftal andere treinen met Belgische militairen die allen vast zitten. Op bevel van Kolonel Coucke verlaat het II/62Li het station om een kantonnement in te nemen in Outreau.

Staf 62Li in Frankrijk
In de namiddag krijgt Kolonel Coucke van de Franse plaatscommandant de opdracht om met de beschikbare Belgische bataljons defensieve stellingen in te nemen ten zuiden van de Liane langs de spoorweg tussen het station van Outreau en het station Pont-de-Briques nabij in Saint-Etienne-au-Mont. Enkel de eenheden die beschikken over wapens worden in lijn opgesteld, de anderen blijven in hun kantonnementen in Outreau. Het II/53Li wordt opgesteld ten zuiden van het station van Outreau, de stelling wordt vervolgens verlengd door II/62Li, I/63Li en I/11Ch. Rechts van de Belgen bevinden zich de Irish Guards die Outreau verdedigen en stelling nemen van het station van Outreau tot aan de zee. Nog voor de stelling volledig klaar is bereikt in de avond de voorhoede van de 2PzDiv Pont-de-Briques.

I/62Li in Frankrijk
Het Iste Bataljon Versterking wordt op 22 mei ter beschikking gesteld van de Franse plaatscommandant van Calais maar krijgt geen specifieke opdracht.

De opstellingsplaats van het II/62Li nabij de Pont de Briques.

II/62Li in Frankrijk
II/62Li zal ingezet worden bij de verdediging van Boulogne want in hun kantonnement krijgen ze opdracht stelling te nemen ten zuiden van de rivier Liane en zo de zuidelijke toegang tot Boulogne aan de Duitsers te ontzeggen. Het IIde Bataljon Instructie verlaat het station Outreau en marcheert via Saint-Léonard naar Pont-de-Briques, zo’n 5 Km ten zuidwesten van Boulogne. Het bataljon neemt stelling langs de spoorwegberm tussen het station van Outreau en het station van Pont-de-Briques op de zuidelijke oever van de Liane. De stelling die hij moet innemen is zo’n 150-tal meter breed en een 400-tal meter diep. De stelling bestond uit een reeks moestuinen die zich bevonden tussen de talud van de spoorweg en een bocht van de kronkelende Liane die op die plaats zo’n 7 à 8 meter breed is. De stellingname in onbekend terrein zonder kaarten verloopt moeizaam en vergt veel tijd. Rechts van II/62Li bevond zich I/53Li, links aan de overzijde van de Liane stond het I/63Li opgesteld. De jonge rekruten van het bataljon waren slechts enkele maanden in opleiding en beschikten over onvoldoende bewapening en munitie. Zo waren er slechts vier machinegeweren, acht mitrailleurs FM en geen anti-tank geschut. De compagnies hadden slechts dertig schoppen ter beschikking om zich in te graven. Daarenboven waren er geen transmissiemiddelen noch verrekijkers en kaarten. De 7de en de 8ste Compagnie marcheren tezamen met de bataljonsstaf voorop en bereiken eerst het bruggenhoofd tussen de spoorwegberm en de rivier, de 5de en de 6de Cie marcheren achterop. Wanneer deze laatste twee de Liane willen oversteken richting station van Pont-de-Briques laten de Britten de brug over de Liane springen. De 6de Cie kan de rivier nog oversteken met vlotten, de 5de Cie van Cdt Michaux blijft achter op de noordelijke oever. Kort nadat de brug gesprongen is valt het bataljon onder artillerievuur. Wanneer het artillerievuur ophoudt wordt het bruggenhoofd rond het station van Pont-de-Briques langs alle kanten onder vuur genomen. Hierbij sneuvelen de Korporaal Defossa en de Soldaat Vandervelde. Kapitein-commandant Planchar beseft dat ze omsingeld zijn en om 20u00 geeft hij zich over.

Op het ogenblik dat Cdt Panchard zich op de zuidelijke oever overgeeft neemt de 5Cie versterkt met enkele rekruten van de 6Cie stelling tezamen met enkele losse elementen van de Fransen langs de noordelijke oever van de Liane. Wanneer de eerste Duitse tanks toekomen en scherend vuur geven over de stelling van de 5Cie besluit Cdt Michaux de stelling te verlaten en zich naar het noorden te verplaatsen zonder echter door Boulogne te passeren. In zijn omtrekkende beweging via de weg Saint-Léonard, Echinghen, Baincthun botst zijn voorhoede te Baincthun op een detachement Duitse motorrijders. De Duitsers trekken zich terug zonder het gevecht aan te gaan maar de 5Cie is nu genoodzaakt terug naar het westen richting Boulogne

Het station van Pont-de-Brique in de wijk Saint-Léonard van Boulogne.

te marcheren.

I/62Li in Frankrijk
De manschappen van het Iste Bataljon hangen nog steeds doelloos rond te Calais. In de namiddag houdt een groep Britse pantserwagens halt in het station en vraagt steun aan Cdt Godfrin. De Britse detachementscommandant krijgt twee detachementen van de Belgen toegewezen voor de nabije verdediging van zijn voertuigen. Niettegenstaande het bataljon slechts over een honderdtal wapens en enkele mitrailleurs beschikte worden twee weerstandsnesten van samen honderd man ingericht bij de overgangen over de Rivière-Neuve. Eén detachement beveiligt de spoorwegbrug het tweede detachement vergrendelt de wegbrug. Naast hen drie automitrailleurs en een anti-tankkanon van de Britten. De ongeveer 1.100 ongewapende militairen van I/62Li worden onder bevel van Lt Galloy en OLt Larbuisson naar de binnenstad van Calais gestuurd om er dekking te zoeken.

5/II/62Li in Frankrijk
De 5de Compagnie bereikt in de vroege ochtend de oostelijke buitenwijk Saint-Martin-Boulogne en valt er onder artillerie- en mitrailleurvuur van Duitse tanks. Tijdens dit kort contact met de vijand sneuvelen de de Soldaten Halin, Lefevre en Leclercq. De 5Cie trekt nu de binnenstad in waar ze zich tot de 26 mei schuilhouden tot de overgave volgt.

I/62Li in Frankrijk
In het station Calais-Rivière-Neuve komt het om 04u00 tot een treffen wanneer Duitse patrouilles de Belgisch-Britse posities bereiken. Rond 06u00 verbreken de Britten het contact en trekken zich naar het noorden terug terwijl Cdt Godfrin de leiding van de verdediging van de stelling op zich neemt. Ondertussen wordt de stad hevig gebombardeerd en beschoten door de Duitse artillerie. De schermutselingen met de Duitsers houden aan en wanneer rond 09u00 de Luitenant Jossart en de Soldaat Wouters [2] sneuvelen rijdt een Duitse pantserwagen op de stelling toe. Een officier en twee soldaten stappen uit en dringen aan op een Belgische overgave, het trio wordt prompt onder vuur genomen en blijft gewond achter terwijl het pantservoertuig rechtsomkeer maakt. Wanneer de munitievoorraden beginnen te slinken en het voorwaarts detachement aan de Rivière-Neuve dreigt omsingeld te worden besluit Kapitein-commandant Godfrin rond 12u00 het contact te verbreken, de rest van het bataljon op te pikken en via Gravelines en Duinkerke naar ons land terug te keren. Hij is niet op de hoogte dat Calais reeds ingesloten is. De Belgische manschappen trekken door de zwaar gehavende stad Calais en houden die avond halt in Les Hemmes, een gehucht nabij Marck. Er wordt gebivakkeerd in een bos nabij de duinen.

Staf/62Li in Frankrijk
Van het 62Li is alleen de regimentscommandant, Luitenant-Kolonel Mary, naar het zuiden van Frankrijk kunnen vluchten. Hij en een gedeelte van de Staf beschikte over voertuigen en is bijgevolg niet vast komen te zitten in het goederenstation van Outreau. Terwijl hij zich in veiligheid kon stellen is zijn regiment is in Frans-Vlaanderen ten onder gegaan ten koste van 17 dodelijke slachtoffers. Het 62Li, op een klein stafelement na, houdt op te bestaan.

I/62Li in Frankrijk
Bij het eerste daglicht worden Godfrin en zijn manschappen opgeschrikt door het geluid van motoren en Duitse stemmen. Het bos waar de manschappen overnachtten, is omsingeld en het Iste Bataljon Versterking wordt tot overgave gedwongen.

Staf/62Li in Frankrijk
De installatieploeg van het Opleidingscentrum voor Onderluitenanten van de Infanterie (CISLI) werd op 18 mei richting Frankrijk gestuurd om de aankomst van het gros van het CISLI voor te bereiden. Het detachement wordt geleid door Kapitein-commandant Garain en bestaat voorts uit Luitenant Utens, Luitenant Med Kuyl, twee leerling-officieren van de KMS (Adjt Van Buylaere en Sgt André), vijf onderofficieren, zeven soldaten en twee opgeëiste burgerchauffeurs. Cdt Garain beschikt over twee auto’s en drie camionettes en trok via Rouen, Le Mans en Toulouse naar Narbonne waar hij op 26 mei toekomt. Hij wacht er tevergeefs op de rest van het CISLI en neemt uiteindelijk contact op met het HK TRI die hem doorstuurt naar het 3de Versterkings- en Opleidingscentrum (3VOC). Hij vervoegt het 3VOC te Grenade (Haute-Garonne) op 30 mei en wordt met zijn detachement aangehecht bij het 62Li in een poging de effectieven van 62Li weer wat aan te vullen.

Staf/62Li in Frankrijk
Op 28 mei vertrekt een detachement van 115 manschappen en 8 officieren van het VIIde Bataljon Speciale Vestingseenheden (VII/1SVE) per spoor vanuit Conches naar Montpellier. Dit detachement wist te ontsnappen aan de Duitse omsingeling ten noorden van de Somme en verbleef sinds 22 mei in Conches waar het werd opgenomen in de getalsterkte van de 7de Infanteriedivisie. Wanneer deze divisie naar Bretagne werd doorgestuurd wordt het VII/1SVE overgeplaatst naar het 3VOC. Via Montpellier reizen ze door naar Toulouse en worden uiteindelijk gekantonneerd in Grenade en Saint-Lys waar het detachement wordt aangehecht bij het 62Li.

Staf/62Li in Frankrijk
Het HK/TRI moet versterkingen leveren om de 7de Infanteriedivisie, die zich had teruggeplooid in Bretagne, te versterken. Luitenant-kolonel Mary, die niet langer over troepen beschikte, wordt aangeduid om het commando over te nemen van het 2de Regiment Grenadiers (2Gr). Hij vertrekt nog diezelfde dag naar Malestroit.

Na de capitulatie

62Li in Frankrijk
Het 62Li zal eind juni 1940 nog even heropgericht worden in de Midi als onderdeel van het Belgisch leger in Frankrijk maar aan dat avontuur komt eind augustus een einde wanneer alle Belgische troepen naar ons land worden teruggebracht.

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
4/IDEFOSSAJean, A.J.Kpl24.09.1914Dison22.05.1940Saint-Etienne-au-Mont (F)
OnbekendFLAMANTCyrille, P.SdtMil11.06.1907Hautmont (F)12.05.1940BelseleGedood in luchtbombardement
5/IIHALINLéon, J.SdtMil24.01.1921Liège23.05.1940Saint-Martin-Boulogne (F)
StafIOELANTSHenri, A.J.SdtMil2622.01.1906Lantin11.05.1940BelseleGedood in luchtbombardement
7/IIJOASSARTNicolas, J.J.LtRes16.03.1906Liège24.05.1940Calais (F)
6/IILAMBERTRogerSdtMil18.09.1909Pesche11.05.1940BelseleGedood in luchtbombardement
5/IILECLERCQJean, M.H.SdtMil29.11.1921Liège23.05.1940Saint-Martin-Boulogne (F)
1/ILEFEVRECamille, F.G.SdtMil16.03.1921Marcinelle23.05.1940Boulogne-sur-Mer (F)
OnbekendLETELLIERCharles, ArmandSdtMil4017.10.1920Gaurain-Ramecroix03.09.1940Postnicken (D)Krijgsgevangene
6/IILOHAYAlbert, F.L.SdtMil19.12.1914Ivoz-Ramet11.05.1940BelseleGedood in luchtbombardement
OnbekendMONFORTAndré, F.SdtMil12.01.1907Abée-Scry11.05.1940BelseleGedood in luchtbombardement
7/IIPICARDLouis, E.J.Kpl13.08.1907Liège27.05.1940Henneveux (F)
6/IIRASQUINMarcel, F.G.Sgt21.02.1913Embourg11.05.1940BelseleGedood in luchtbombardement
6/IIREDEMANJean, P.A.SdtMil29.08.1915Trivières11.05.1940BelseleGedood in luchtbombardement
OnbekendVANDERVELDEHenri, J.SdtMil07.04.1920La Louvière22.05.1940Pont de Briques (Saint-Etienne-au-Mont (F))
6/IIVERMEULENOscar, F.J.Kpl16.08.1908Vechmaal11.05.1940BelseleGedood in luchtbombardement
StafWOUTERSRenier, G.SdtMil23.05.1906Diepenbeek24.05.1940Calais (F)Dodelijk gewond door bomscherven

Bibliografie en Bronnen

  1. Ten noorden van de Belgisch-Nederlandse grens was er geen aansluiting met het Nederlands verdedigingsdispositief. De Nederlanders hadden zich opgesteld ten noorden van de Rijn waardoor er een gapende opening ontstond tussen de Belgische en Nederlandse verdedigingslinies. Dit werd reeds in november opgemerkt door de Franse Generaal Gamelin die een plan liet uitwerken om het 7(FRA)Leger in te zetten tussen de stellingen van de Belgen en de Nederlanders. In zijn order N° 5 van 20 maart 1940 bevestigt Generaal Giraud, commandant van het 7(FRA)Leger, dat zijn eenheid in staat moet zijn om “tout en conservant ses anciennes missions, qui passent à l’arrière plan, a reçu une mission nouvelle d’une importance capitale qui consiste à assurer la liaison entre les armées belge et hollandaise dans la région Nord-Est d’Anvers“. Generaal Giraud beschikt hiervoor over twee legerkorpsen en een “Division Légère Mécanique“, alles tesamen het equivalent van 8 divisies. “L’Armée Giraud en Hollande (1939-1940)”, door Lerecouvreux, Nouveaux Editions Latines, Paris, 1956. [Partieel On Line beschikbaar][Laatst geraadpleegd 22 juli 2019]. Zowel de manschappen als de voertuigen van de Franse eenheden werden per spoor gebracht tot Oost-Vlaanderen. Van hieruit zetten ze hun opmars naar Breda langs de weg verder. De lege treinen van de Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) bleven achter in de stations van Oost-Vlaanderen en moesten hoe dan ook terugkeren naar Frankrijk. Van die treinen maakten de eenheden van de Versterkings- en Opleidingstroepen gebruik om zich naar Zuid-Frankrijk te verplaatsen.
  2.  “Oorlog in Munster”, door Lambert Hendrikx, 20011, uitgave heemkring Landrada Munsterbilzen.  Soldaat Wouters Renier Gustaaf werd geboren te Diepenbeek op 23 mei 1906 en sneuvelde tijdens de gevechten rond Calais aan verwondingen opgelopen door ontploffende artilleriegranaten op de stelling van I/62Li. Hij werd begraven in Coquelles (FRA) vlakbij Calais en in 1962 herbegraven op de militaire begraafplaats van De Panne (graf Nr 57). Vlak voor het uitbreken van de oorlog woonde hij in Munsterbilzen.
  3. “L’armée belge de France en 1940”, door Jean Jamart Colonel BEM Hre, 1994, uitgeverij Schmitz, Bastogne.