Depot van de Gezondheidsdienst van het Leger

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Depot van de Gezondheidsdienst van het Leger
Dépot du Service de Santé de l’Armée
Type Logistieke Steuneenheid
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Directie voor Aan- en Afvoer bij het Leger
Bevelhebber Geneesheer Majoor Emile Spelkens
Standplaats Vilvoorde – Kazerne Nr 2
Samenstelling Reserve Personeel (Administratief Kader) (Kapt Gustave Nols)
  Reserve Hospitaalmaterieel (1Kapt Georges Grainson)
  Apotkeek van het Leger (Med Maj Georges Mignon)

Tijdens de mobilisatie
Staf/Depot SSA
Dit depot wordt in Kazerne Nr 2 (oftewel Kazerne Luitenant Van Lerberghe) te Vilvoorde gemobiliseerd en staat in voor de bevoorrading aan hospitaalmaterieel, geneesmiddelen en het beheer van het overtollig administratief personeel van de gezondheidsdienst. Na de evacuatie uit Vilvoorde wordt het depot gehuisvest te Sint-Niklaas en Deinze.


Staf/Depot SSA
Op 14 en 15 mei is het depot ontplooid in Sint-Niklaas, het Park op Rails bevindt zich te Deinze. Op 15 mei wordt het bevel gegeven om het depot over te brengen naar Kortrijk en het Park op Rails naar Zottegem.

Staf/Depot SSA
Behoudens enkele kleine antennes die achterbleven op de vorige locatie is het depot volledig ontplooid in Kortrijk en Zottegem.

Reserve Personeel
Tussen 12u30 en 13u00 wordt Sint-Niklaas zwaar gebombardeerd. Vliegtuigbommen vallen op de Molendreef (de huidige Kroonmolenstraat), de Dalstraat, de Gasmeterstraat, de Hofstraat en de Spoorweglaan. Een tachtigtal gebouwen wordt vernield, ondermeer de schoolgebouwen in de Driekoningenstraat en de Gasmeterstraat. Er komen zesentachtig burgers om het leven, onder hen een groot aantal vluchtelingen uit BredaKapitein van de reserve Nols [2] en nog twee andere Belgische militairen komen eveneens om bij het bombardement. Hij bevond zich vermoedelijk (TBC) in de buurt van de kloosterschool Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie in de Plezantstraat, waar het leger de grote trunzaal had opgeëist om er een medische post in te installeren. 


Op 20 mei zou het het depot naar de gebouwen van de Boerenbond te Veurne moeten verhuizen, maar wordt de volgende dag reeds naar Sint-Kruis bij Brugge door gezonden. De Apotheek bevindt dan eveneens in Brugge.

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen

  1. Achtergrondinformatie bij Kazerne Lt Van Lerberghe [On Line beschikbaar]: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/70576  en https://belgiummilitary.wordpress.com/vastgoed-geklasseerd-per-gemeente/vilvoorde/ [Laatst geraadpleegd 20 februari 2022, vanaf 20 februari 2022 is de informatie verstrekt door deze site enkel nog beschikbaar tegen betaling en niet langer zichtbaar voor het grote publiek].
  2. Kapitein van de reserve Gustave Nols behoort volgens het Belgian War Dead Register tot de gesneuvelden van het Depot van de Gezondheidsdienst. Hij is gesneuveld op 17 mei te Sint-Niklaas. Hij staat vermeld op de lijst der gesneuvelden van de Groepering der Eenheden van de Gezondheidsdienst van het Leger. Achtergrondinformatie [On Line Beschikbaar]: https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=58803  en https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2020-05/OIDS_1940.pdf [Laatst geraadpleegd 21 mei 2023].