Depot van de Gezondheidsdienst van het Leger

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Depot van de Gezondheidsdienst van het Leger
Dépot du Service de Santé de l’Armée
Type Logistieke Steuneenheid
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Directie voor Aan- en Afvoer bij het Leger
Bevelhebber Geneesheer Majoor Emile Spelkens
Standplaats Vilvoorde – Kazerne Nr 2
Samenstelling Reserve Personeel (Administratief Kader) (Kapt G. Nols)
  Reserve Hospitaalmaterieel (1Kapt Georges Grainson)
  Apotkeek van het Leger (Med Maj Georges Mignon)

Tijdens de mobilisatie
Dit depot wordt in Kazerne Nr 2 (oftewel Kazerne Luitenant Van Lerberghe) te Vilvoorde gemobiliseerd en staat in voor de bevoorrading aan hospitaalmaterieel, geneesmiddelen en het beheer van het overtollig administratief personeel van de gezondheidsdienst. Na de evacuatie uit Vilvoorde wordt het depot gehuisvest te Zottegem en Kortrijk.


Op 20 mei zou het het depot naar de gebouwen van de Boerenbond te Veurne moeten verhuizen, maar wordt de volgende dag reeds naar Sint-Kruis bij Brugge door gezonden. De Apotheek bevindt dan eveneens in Brugge.

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen

  1. Achtergrondinformatie bij Kazerne Lt Van Lerberghe [On Line beschikbaar]: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/70576  en https://belgiummilitary.wordpress.com/vastgoed-geklasseerd-per-gemeente/vilvoorde/ [Laatst geraadpleegd 20 februari 2022, vanaf 20 februari 2022 is de informatie verstrekt door deze site enkel nog beschikbaar tegen betaling en niet langer zichtbaar voor het grote publiek].