Versterkings- en Opleidingstroepen

Na de mobilisatie van augustus 1939 wordt de opleiding van officieren, onderofficieren en soldaten grondig aangepast aan de nieuwe noden van het gemobiliseerde leger. In normale omstandigheden stonden de verschillende regimenten en korpsen van het actieve leger zelf in voor de opleiding van elke nieuwe lichting miliciens. Omdat dit voor het gemobiliseerde leger moeilijk lag, werden de nieuwe miliciens van de klas ’40 samengebracht in de Versterking- en Opleidingscentra (VOC’s). De eersten onder hen werden vanaf februari 1940 onder de wapens geroepen.

Bij deze miliciens zouden op 10 mei 1940 de van eerdere mobilisatie vrijgestelde reservisten gevoegd worden. Het ging hier om militairen die omwille van een vrijstelling in de loop van de tweede helft van 1939 terug naar huis gestuurd werden, of om diverse redenen nog niet onder de wapens geroepen werden.

Bij de VOC’s van de infanterie werd ook een Compagnie Instructie C47, een Compagnie Instructie mortieren en een Schoolcompagnie gevoegd. De schoolcompagnies werden samengesteld uit kandidaat-reserveofficieren en kandidaat-reserveonderofficieren, aangevuld met de oudste leerlingen van de Cadettenscholen van Namen en Saffraanberg wanneer deze op 10 mei 1940 ontbonden werden. Bij de andere VOC’s zijn de schoolcompagnies, schoolbatterijen en schooleskadrons aangehecht bij de regimenten.

Bij de afkondiging van fase E van het mobilisatieplan, worden ook de divisiedepots overgeheveld naar de Versterkings- en Opleidingscentra.

In totaal zouden de VOC’s zo’n 70,000 militairen tellen.

Ook de Koninklijke Militaire School te Brussel en de School voor Onderluitenanten te Namen sloten hun deuren. Het grootste deel van het kaderpersoneel vertrok naar de gemobiliseerde eenheden. Elk wapen kreeg een Opleidingcentrum voor Onderluitenanten waar kandidaat beroepsofficieren en reserveofficieren samen opgeleid werden. Het geheel van deze opleidingscentra staat onder bevel van Luitenant-generaal baron Vinçotte.

Tot slot werd ook voorzien om bij een algemene mobilisatie alle overgebleven jonge mannen tussen 16 en 35 jaar oud, die tot dan toe door leeftijd of vrijstelling van legerdienst nog niets met het leger te maken hadden, onder te brengen in een aantal rekruteringscentra. Deze geïmproviseerde inspanning zou ongeveer 100.000 jongeren op de been brengen. Deze jongeren werden op geheel geïmproviseerde wijze opgevangen door vier opvangcentra en vervolgens, vaak op eigen houtje, naar één der rekruteringscentra in Zuid-Frankrijk doorgestuurd.