1ste Bataljon Transmissietroepen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 1ste Bataljon Transmissietroepen | 1er Bataillon de Troupes de Transmissions | 1 TTr
Type Verbindingseenheid
Ontdubbeld van Regiment Transmissietroepen
Onderdeel van 1ste Infanteriedivisie
Bevelhebber Kapitein-commandant Achiel Dinneweth
Standplaats Alken
Samenstelling Staf
  Compagnie Telegrafisten (Kapitein-commandant Achiel Dinneweth)
  Compagnie Radiotelegrafisten (Kapitein Edouard Franckx)

Tijdens de mobilisatie

Staf/1TTr
Het 1ste Bataljon Transmissietroepen (1TTr) werd op 2 september 1939, bij afkondiging van Fase C van het mobilisatieplan, te Brugge onder de wapens geroepen als ontdubbelingsbataljon van het Regiment Transmissietroepen. 1TTr wordt aangehecht bij de 1ste Infanteriedivisie (1Div) als organieke transmissie-eenheid van deze divisie. De 1Div is een divisie van het actief leger die vanaf 1 september 39 het commando voert over het 3de Linieregiment (3Li), het 4de Linieregiment (4Li) en het 24ste Linieregiment (24Li). 1TTr zal bijgevolg instaan voor het realiseren van telefoon- en radioverbindingen tussen het Hoofdkwartier (HK) van de 1Div en de Commandoposten (CP) van de regimenten van de divisie alsook tussen de regimenten onderling. Het bataljon zal telkens ook verbinding moeten maken met het hoger echelon van de divisie door aan te sluiten op het telefoon- en radionetwerk van het transmissiebataljon van deze grote eenheid. Het bataljon maakt samen met de 1Div een turbulente mobilisatie door. Na een periode aan de kust verhuist 1TTr samen met de rest van de 1Div op 25 september 39  naar Antwerpen waar de 1Div ten zuiden van de stad een divisiesector inneemt. Het transmissiebataljon kantonneert er te Wijnegem tot 9 januari wanneer de 1Div terugkeert naar de kust. 1TTr neemt er kantonnementen in te Oostende maar lang zal het bataljon er niet verblijven want op 10 januari vertrekt het bataljon naar Meerbeek om er de 1Div te steunen in de sector Leuven van de K.W. Stelling. Van Meerbeek gaat het naar, Sterrebeek (17 januari 1940), Korbeek-Lo (12 februari 1940) en uiteindelijk Drieslinter (13 februari 1940).

Op 16 februari 1940 komt het 1TTr aan te Alken in Limburg. De 1Div komt onder bevel te staan van het Cavaleriekorps (CK) en neemt de sector Hasselt van de Dekkingsstelling achter het Albertkanaal in. Sinds midden april 1940 is Kapitein-commandant Achiel Dinneweth naast bevelhebber van de 1ste Compagnie tevens bataljonscommandant ad interim.  De reguliere bevelhebber van het 1TTr, Kapitein-commandant Rudolphe Pletinckx is wegens ziekte opgenomen in het militair hospitaal te Brussel. Aan de vooravond van de oorlog is de 1Div nog steeds ontplooid in de Sector Hasselt. De drie infanterieregimenten van de 1Div worden in lijn opgesteld langs het kanaal. Het 24Li bezet de linker ondersector en sluit aan op de stellingen van de 14de Infanteriedivisie (14Div), het 3Li bezet de midden ondersector terwijl het 4Li op de rechterflank staat opgesteld en de junctie maakt met de 4de Infanteriedivisie (4Div). Het HK van de 1Div is opgesteld te Hasselt. Het 1TTr sluit het HK van de 1Div aan op het telefoon- en radionetwerk van het CK dat wordt uitgebaat door het 30ste Bataljon Transmissietroepen (30TTr), het organiek transmissiebataljon van het CK. 

Staf/1TTr
Rond 01u00 brengt de officier met wachtdienst van de Staf/1Div het 1TTr op de hoogte van de afkondiging van het algemeen alarm. Omstreeks 06u30 wordt de staf op de hoogte gebracht van de afkondiging van de algemene mobilisatie naar aanleiding van de Duitse inval.

Staf/1TTr
Na de Duitse doorbraak in het oosten van Limburg, trekt het Cavaleriekorps zijn troepen terug naar het westen. Daarbij wordt de 1ste Infanteriedivisie teruggeroepen van het Albertkanaal en richting K.W. Stelling gezonden. De marsroute zal grosso modo over Alken, Rummen en Meensel-Kiezegem lopen. De divisiestaf verlaat Hasselt en trekt zich terug naar Kortenaken.

Staf/1TTr
Het HK van de 1Div bevindt zich de ganse dag te Kortenaken en zal er ook de nacht van 12 op 13 mei doorbrengen.

Staf/1TTr
De divisiestaf krijgt in Kortenaken omstreeks 07u30 de opdracht om zich naar Elewijt te begeven en er zijn HK op te stellen. 

Staf/1TTr
De 1Div rust uit en reorganiseert in zijn hergroeperingszone te Berg, Kampenhout en Elewijt. Het Groot Hoofdkwartier (GHK) beslist in de vooravond om de troepen die opgesteld staan op de K.W. Stelling in de diepte te dekken. Hiertoe zullen drie divisies ten westen van het Kanaal van Willebroek ingekwartierd worden om er samen een strategische reserve vormen onder het bevel van het IIIde Legerkorps. De 1Div zal in de zone rond Kapelle-op-den-Bos en Beigem ingekwartierd worden. De divisie bezet in de loop van de avond een nieuwe reeks kantonnementen in die zich uitstrekken van Nieuwenrode over Humbeek en Eversem tot Beigem. De Staf/1Div neemt zijn intrek in Kasteel Goethals te Imde [1].

Staf/1TTr
Tijdens de namiddag krijgt de 1Div de opdracht een sector in te nemen aan het noordelijke uiteinde van de het Kanaal van Willebroek tussen de monding van de Rupel tot en met Sluis Nr 2 net buiten Willebroek de gelijknamige gemeente. Het divisiehoofdkwartier zal te Puurs ontplooid worden. 

Staf/1TTr
Op 16 mei deelt de Staf/1Div de onverwachte beslissing van het geallieerd opperbevel mee om naar het westen terug te trekken. Zonder dat de K.W. Stelling ten volle verdedigd werd moet de stelling worden prijsgegeven. In het zuiden wist het Duitse leger immers een doorbraak te forceren over de Maas in de streek van Sedan en in het noorden heeft Nederland zich overgegeven. De troepen die staan opgesteld langs de K.W. Stelling moeten de verdedigingslinie aan het eind van de dag ontruimen onder dekking van het Cavaleriekorps. Het Belgische plan voorziet dat deze terugtocht in twee fasen zal verlopen. Tijdens de eerste fase moeten alle eenheden zich met een nachtelijke mars achter het Kanaal van Willebroek in veiligheid stellen. De tijdelijke verdediging van het noordelijk gedeelte van het Kanaal van Willebroek zal op 16 en 17 mei uitgevoerd worden door de 1Div die de terugtrekkende eenheden moet opvangen ter hoogte van het kanaal. Het HK/1Div is operationeel te Puurs de militaire telefooncentrale van de divisie bevindt zich in het station van Puurs.

1Cie/1TTr
Onderluitenant Kerkhofs, pelotonscommandant bij de 1Cie, raakt gewond en zal afgevoerd worden om uiteindelijk in Frankrijk te belanden.

Staf/1TTr
De ganse nacht en ochtend trekken duizenden Belgische militairen door de sector van de divisie op weg van de K.W. Stelling naar het westen. De Duitsers vorderen langzaam en het blijft dan ook rustig tussen de monding van de Rupel en Willebroek. De 1Div moet op post blijven totdat de 15de Infanteriedivisie (15Div) zich uit de Versterkte Positie Antwerpen heeft teruggetrokken en de Scheldebrug te Temse is overgestoken. De 1Div zal als laatste te Temse de Schelde oversteken.

Staf/1TTr
In de nacht van 17 op 18 mei valt de vijand aan te Willebroek. De divisie kan de ganse dag standhouden en trekt geleidelijk aan terug richting Temse. De divisie verplaatst zich vervolgens naar de westelijke oever van de Schelde via de brug van Temse en neemt nieuwe kantonnementen in rondom Rupelmonde en Hingene. De spoorwegbrug van Temse wordt vernietigd omstreeks 19u00. Het HK/1Div verplaatst zich naar Gent en komt er onder bevel te staan van het Iste Legerkorps (I/LK).

Staf/1TTr
De 1Div brengt de eerste helft van nacht van 18 op 19 mei door in het gebied tussen Temse, Tielrode en Waasmunster. De divisie wordt doorgestuurd naar Gent om er de verdediging van de stad te gaan versterken. De meeste eenheden infanterieregimenten worden per trein vervoerd vanuit de stations van Temse en Sint-Niklaas.  De divisiestaf en 1TTr zullen langs de baan volgen. Het HK/1Div wordt vanaf 14u00 ontplooid in de textielfabriek  Alsberghe & Van Oost langs de Drongensesteenweg [2] te Drongen. 

Staf/1TTr
Het HK/1Div is nog steeds ontplooid in de textielfabriek  Alsberghe & Van Oost.

Staf/1TTr
Om 09u25 bevestigt het GHK dat het IVde Legerkorps (IV/LK) de uiterste zuidflank van de Belgische legerzone toegewezen krijgt.  De1Div wordt overgeplaatst van het I/LK naar het IV/LK  en zal Gent verlaten om overgebracht te worden naar de zuidflank van het Belgische Leger. De  zone van het IV/LK loopt langsheen de Leie van het Kanaal van Roeselare naar de Leie in het noorden tot de stad Menen in het zuiden.  Tussen het Kanaal van Roeselare naar de Leie en Kortrijk (exclusief) bevindt zich reeds de 3de Infanteriedivisie (3Div). De 1Div zal ontplooid worden tussen Kortrijk (inclusief) en Menen, ten zuiden van de 3Div. Aan het westelijke uiteinde van het Kanaal van Roeselare naar de Leie zal de 10de Infanteriedivisie (10Div) in reserve gehouden worden. Het hoofdkwartier van het IV/LK zal vanuit Roeselare opereren.

Het HK/1Div wordt overgebracht naar Sint-Eloois-Winkel en opgesteld in het Klooster van de zusters van Maria in de Kloosterstraat. In de sector Kortrijk-Menen worden de drie regimenten op één enkele lijn ontplooid. Het 3Li zal de centrale ondersector innemen, in het noorden geflankeerd door het 24Li en in het zuiden door het 4Li.

Staf/1TTr
De divisiestaf geeft om 09u30 het bevel aan zijn eenheden om de sector te evacueren en zich terug te trekken in de richting achter de lijn Dadizele-Ledegem.  Het HK/1Div verlaat Sint-Eloois-Winkel en zal enige tijd halt houden te Slypskapelle om zich vervolgens de Beselare te installeren. 

Staf/1TTr
Het HK/1Div installeert zich in de voormiddag op Hoeve Gemeenhof nabij Oostnieuwkerke.

Staf/1TTr

Na de capitulatie

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
OnbekendDHOOGEAlbert, SeraphienSdtMil1921.05.1898Evergem22.12.1940Sint-AmandsbergOverleden aan verwondingen
1COOLSFlorentKplMil3201.07.1912Ruisbroek31.05.1940Brugge
1DUCARMEVictorSdtMil02.05.1914Courcelles10.05.1940Riemst

Bibliografie en Bronnen

  1. Achtergrondinformatie bij het Kasteel Goethals te Imde waar het HK/1Div zich op 14 mei had opgesteld [On Line beschikbaar]: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134063  [Laatst geraadpleegd 16 maart 2021].
  2. Achtergrondinformatie bij de textielfabriek Alsberghe & Van Oost [On Line beschikbaar]: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/26317 [Laatst geraadpleegd op 9 maart 2021].