Hulptroepen van het Luchtwapen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Regiment Hulptroepen van het Luchtwapen | HuT Lu
Troupes Auxiliares de l’Aéronautique | TA Aé
Type Vliegveldverdediging en Werkbataljons
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Militaire Luchtvaart
Bevelhebber Luitenant-kolonel Vlieger baron Raoul de Cartier
Adjunct Majoor Vlieger Gaston Lambert
Adjudant-Majoor Kapitein-commandant Vlieger Alexis Colin
Standplaats Diverse
Commandopost te Steenokkerzeel
Samenstelling Staf    
  I Bataljon (Sint-Denijs-Westrem)
(Maj Vl Maurice “Teddy” Franchomme)
1ste Compagnie Mitrailleurs
(Lt Vl André “Stick-Strop” Strubbe)
Staf en 1ste Peloton (Moerbeke – Vliegveld 35)
2de Peloton (Belsele – Vliegveld 37)
3de Peloton (Sterre – Vliegveld 31)
    2de Compagnie Mitrailleurs
(Lt N. Lefevere)
Staf, 1ste en 2de Peloton (Schaffen – Vliegveld 9)
3de Peloton (Deurne – Vliegveld 1)
    3de Compagnie Mitrailleurs
(Cdt Vl M. Martens)
Staf en 1ste Peloton (Stene – Vliegveld 3)
2de Peloton (Knokke – Vliegveld 4)
3de Peloton (Sint-Denijs-Westrem – Vliegveld 5)
    4de Compagnie Mitrailleurs
(Lt R. Lebeau)
Staf, 1ste en 2de Peloton (Bierset – Vliegveld 2)
3de Peloton (Deurne – Vliegveld 1)
  II Bataljon (Vilvoorde)
(Maj Vl Robert Bonnevie)
7de Compagnie Mitrailleurs
(Lt Emile Robecyn)
Staf, 1ste en 2de Peloton (Goetsenhoven – Vliegveld 7)
3de Peloton (Evere – Vliegveld 8)
    8ste Compagnie Mitrailleurs
(Kapt Guiot)
Staf, 1ste en 2de Peloton (Nijvel – Vliegveld 10)
3de Peloton (Goetsenhoven – Vliegveld 7)
    9de Compagnie Mitrailleurs
(Kapt Vl Amédée Lierneux)
Staf, 1ste en 2de Peloton (Peutie – Vliegveld 39)
3de Peloton (Steenokkerzeel – Vliegveld 13)
    10de Compagnie Mitrailleurs
(Lt J. Trigalet)
Staf, 1ste en 2de Peloton (Bevekom – Vliegveld 21)
3de Peloton (Steenokkerzeel – Vliegveld 13)
  III Bataljon (Sijsele)
(Maj Vl Henri “Harry” Feneau)
13de Compagnie Arbeiders
(Cdt Gilbert Vereecke)
(Lombardsijde – Vliegveld 40)
    14de Compagnie Arbeiders
(Cdt Vl Victor Benoidt)
(Zele – Vliegveld 36)
    15de Compagnie Arbeiders
(Cdt Marlier)
(Knokke – Vliegveld 4)
    16de Compagnie Arbeiders
(Lt Nossent)
(Sint-Kruis Brugge – Vliegveld 28)
  IV Bataljon (Grimbergen)
(Maj Vl Ernest Mantel)
19de Compagnie Arbeiders
(Kapt Vl Jean Nyssen)
(Steenokkerzeel – Vliegveld 13)
    20ste Compagnie Arbeiders
(Cdt Cyrille Machtelinckx)
(Belsele – Vliegveld 37)
    21ste Compagnie Arbeiders
(Lt Leon Pollefeys)
(Aalter – Vliegveld 26)
    22ste Compagnie Arbeiders
(Cdt Vl José Orta)
(Grimbergen – Vliegveld 41)
  23ste Doorgangscompagnie (Lt F. Vandenhove) (Sint-Denijs-Westrem)

 Tijdens de mobilisatie

Staf/TA Aé
De Hulptroepen van het Luchtwapen (TA Aé) zijn verdeeld over twee bataljons mitrailleurs en twee bataljons arbeiders.

De taak van de bataljons mitrailleurs bestaat uit het leveren van nabije luchtverdediging van de vliegvelden. Hiervoor beschikken de eenheden over Maxim mitrailleurs op luchtafweeraffuit. De compagnies zijn bij het uitbreken van de oorlog verdeeld over de diverse vredestijd vliegvelden en enkele oorlogsvliegvelden naar waar de smaldelen zullen uitwijken vanaf de afkondiging van het algemeen alarm.

De compagnies van de bataljons arbeiders zijn allen toegewezen aan de verschillende oorlogsvliegvelden waar hun taak bestaat in het klaarmaken en onderhouden van de pistes en de gebouwen. Hun werk is dan ook grotendeels klaar bij het uitbreken van de oorlog. Tijdens de campagne worden ze mee ingezet voor het uitvoeren van herstellingen aan de pistes na bombardementen en het operationeel houden van de diverse vliegpleinen.

Borstkenteken Iste Bn TA Aé

III/TA Aé
Staf/III/TA Aé
Midden 1939 krijgt het IIIde Bataljon van het Regiment Hulptroepen van het Luchtwapen (III/TA Aé) de opdracht voor de bouw van meerdere hulpvliegvelden (de zogenaamde vliegvelden oorlogstijd en aanvullende vliegvelden oorlogstijd). De landingspistes van de vliegvelden oorlogstijd, die allen graspistes zijn, worden na aanleg verder onderhouden door het IIIde en IVde Bataljon TA Aé die er een compagnie stationeren. De aanvullende vliegvelden oorlogstijd worden na aanleg niet meer onderhouden. Het onderhoud van de vliegvelden die in vredestijd gebruikt worden valt voor rekening van de luchtvaarteenheden die er zich bevinden.

13/III/TA Aé
Te Lombardsijde wordt het golfterrein van Henri Crombez, een befaamd luchtvaartpionier, midden 1939 onteigend voor de aanleg van een militair vliegveld. Tussen het Kamp van Lombardsijde en de IJzer wordt in 1939 door de 19Cie (TBC) een graspiste aangelegd. Het vliegveld Lombardsijde is gekend als vliegveld oorlogstijd Nr 40 en wordt na de aanleg onderhouden door de 13Cie.

14/III/TA Aé
Te Ursel werd in september 1939, bij het begin van de mobilisatie, de landbouwpercelen onteigend. In oktober 1939 starten de werken en in januari 1940 was het vliegveld (ook gekend als vliegveld oorlogstijd Nr 33) klaar. De 14Cie compagnie van het IIIde Bataljon heeft een graspiste van 900 meter lang aangelegd, georiënteerd van het noordwesten naar het zuidoosten. In de omliggende bossen werden vliegtuignissen vrijgemaakt [3]. Tijdens de werken had de compagnie zijn commandopost in de woning van dokter Eugène Maeyens te Ursel. De compagnie verliet het dorp op 24 januari 1940. Het onderhoud van de piste werd vanaf dan de verantwoordelijkheid van de 21Cie die van uit Aalter zou opereren. Vervolgens wordt in Zele het vliegveld oorlogstijd Nr 36 aangelegd door de 14Cie. De 14Cie blijft gedurende de rest van de mobilisatie verantwoordelijk voor het onderhoud van de piste.

15/III/TA Aé
In Knokke-Zoute bevond zich al een burgervliegveld sinds 1929 dat als tussenstop werd gebruikt voor vluchten naar Engeland onder meer door SABENA, KLM en enkele Britse luchtvaartmaatschappijen. Ook het Belgische Leger gebruikte het vliegveld van Knokke (ook gekend als vliegveld vredestijd Nr 4) voor trainingsdoeleinden. In 1939 stond er één hangar, een beperkte herstelwerkplaats en een radiobaken. De 15Cie wordt bij het vliegveld gestationeerd voor het onderhoud van de graspiste.

16/III/TA Aé
Deels op het grondgebied van het gehucht Male behorende tot Sint-Kruis nabij Brugge en deels op het grondgebied van Sijsele wordt door de 16Cie een graspiste aangelegd waar zich tijdens WOI ook een vliegveld bevond. Na de eerste wereldoorlog werd de grond op het veld weer in cultuur gebracht. Iedere Malenaar mocht in tijden van nood een lapje grond van het voormalig vliegveld gebruiken. In 1939 werden de Malenaars door de gemeente opgeroepen voor een vergadering in verband met het Maleveld. Daar vernamen zij dat het Belgische Leger op het Maleveld een vliegveld wilde aanleggen, mits een vergoeding voor de gebruikers van daartoe aangewende gronden. Vrijwel onmiddellijk na de vergadering begon de 16Cie er de bomen te vellen. Het vliegveld van Sint-Kruis is gekend als vliegveld oorlogstijd Nr 28. Aan de vooravond van de oorlog is de 16Cie nog steeds belast met het verder afwerken en het onderhoud van het vliegveld.

IV/TA Aé
Staf/IV/TA Aé
Ook het IVde Bataljon van het Regiment Hulptroepen van het Luchtwapen (IV/TA Aé) zal meerdere hulpvliegvelden aanleggen. Het IV/TA Aé ging 1939 met grote voortvarendheid te werk. Midden 1939 begonnen ze aan de bouw van twee Meetjeslandse vliegvelden : Aalter (met codenummer 26), Maldegem (nr.32). Begin september 1939 worden de landbouwpercelen onteigend zodat de bouw van de vliegvelden kon starten. Het vliegveld oorlogstijd Nr 32 te Maldegem was reeds klaar voor eind 1939.

19/IV/TA Aé
Omwille van het toenemende plaatsgebrek op het militaire vliegveld van Evere-Haren heeft het Belgische leger in 1938 al 87 hectaren onteigend in Melsbroek, deelgemeente van Steenokkerzeel. In 1939 start de 19Cie met de aanleg van het Belgische militaire reservevliegveld “Steenokkerzeel”. Aangezien het vliegveld van Steenokkerzeel reeds gepland werd in volle vredestijd krijgt het vliegveldnummer 13 mee en wordt het beschouwd als een vliegveld vredestijd. Na de aanleg van het vliegveld bleef de 19Cie in Steenokkerzeel.

20/IV/TA Aé
Ook in Waasmunster wordt in 1939 door de 20Cie van IV/TA Aé een graspiste aangelegd. Dit vliegveld oorlogstijd met nummer 37, wordt het vliegveld Belsele genoemd niettegenstaande het op het grondgebied van Waasmunster ligt. De 20Cie blijft verder instaan voor het onderhoud van het vliegveld en zal er dan ook kantonneren.

21/IV/TA Aé
De werken aan het vliegveld van Aalter (Nr 26) startten in oktober 1939. Zowat 120 militairen, behorende tot 21Cie van IV/TA Aé, togen aan het werk, samen met de firma Joos uit Hamme. De eenheid was ingekwartierd in de gebouwen van de in 1934 stilgelegde weverij Van de Haeghen te Aalterbrug. Aan de oostkant van het vliegveld lag een heuvel (150 x 100 meter en 4 meter hoog), zand afkomstig van de werken aan het kanaal Gent-Brugge. Hierin werden minstens achttien nissen gebouwd. Met het uitgehaalde zand werd dan nog een heuvel aangelegd, waardoor er in totaal minstens vierentwintig vliegtuigschuilplaatsen waren. Na de werken wordt de 21Cie op het vliegveld van Aalter gestationeerd voor verder onderhoud. Na de aanleg van de piste te Ursel (nr.33) door de 14Cie wordt de 21Cie van IV/TA Aé aangeduid om ook dit vliegveld te onderhouden. De compagnie blijft evenwel vanuit Aalter blijven opereren en installeert aanvankelijk geen troepen te Ursel.

22/IV/TA Aé
Vanaf 4 september 1939 begonnen Belgische militairen met de aanleg van het vliegveld oorlogstijd Nr 41 op het grondgebied van Grimbergen. Achtenvijftig hectaren vruchtbare landbouwgrond, gelegen tussen de Oyenbrugstraat en de Lintkasteelstraat werden gedraineerd, genivelleerd en met gras bezaaid. De 22Cie wordt op het vliegveld gestationeerd om het verder te onderhouden.  De compagnie is ingekwartierd in Kasteel de Merode te Grimbergen.

 


Staf/TA Aé
Tijdens de rest van de veldtocht zullen de eenheden samen met de smaldelen teruggetrokken worden naar het steeds kleiner wordende aantal vliegvelden in Vlaanderen. Een aantal eenheden blijft bij de smaldelen van de drie regimenten die naar Frankrijk geëvacueerd worden en belandt uiteindelijk in Zuid-Frankrijk. De laatste luchtafweermitrailleurs die in ons land gebleven zijn beëindigen de veldtocht op de vliegvelden van Stene en Lombardsijde waar de allerlaatste toestellen van onze militaire luchtvaart een onderkomen vinden.

I/TA Aé
1/I/TA Aé
De 1Cie is verspreid over Moerbeke, Belsele en Sterre.

2/I/TA Aé
De commandopost en het grootste gedeelte van de 2de Compagnie Mitrailleurs (2CieMi) bevindt zich op het vliegveld van Schaffen. Bij het uitbreken van de oorlog bevinden zich ook heel wat vliegtuigen op het vliegveld van Schaffen. Naast de vliegtuigen van het 1ste en het 2de Smaldeel van de Iste Groep van het 2de Luchtvaartregiment (1/I/2Lu en 2/I/2Lu) is het 7de smaldeel van de IIIde Groep van het 3de Luchtvaartregiment (7/III/3Lu) uit Evere met 7 Fairey Fox VIII.C toestellen en het 5de Smaldeel van de IIIde Groep van 2Lu uit Nijvel eveneens met zijn Fairey Fox te Schaffen ontplooid voor manoeuvres die zouden plaatsvinden op 10 mei 40 te Beverlo. In totaal stonden 50 vliegtuigen deels gegroepeerd, deels verspreid op het 700m bij 700m grote vliegveld. Wanneer de Duitse luchtmacht het vliegveld bombardeert bij eerste klaarte wordt het merendeel van de vliegtuigen op de grond vernield en raakt heel wat infrastructuur beschadigd. Er sneuvelen tientallen militairen tijdens het bombardement onder hen de Soldaat Loozen van 2/I/TA Aé.

Het 3de peloton van de 2CieMi bevindt zich op het vliegveld van Deurne. Naast het detachement van 2/I/TAé heeft ook de 3de Sectie van de 8ste Bij C40mm van het 2de Regiment Grondverdediging tegen Luchtdoelen (8/2DTCA) één van zijn twee Bofors C40mm luchtafweerkanonnen langs de startbaan van Deurne opgesteld. Omstreeks 05u05, twintig minuten nadat de Iste Groep van het 1ste Luchtvaartregiment (1Lu) Deurne had verlaten komen de Duitse bommenwerpers aan en bestoken het verlaten vliegveld. Bij het bombardement wordt de Soldaat Versin van de 2CieMi gedood. Versin zal nog afgevoerd worden naar het Militair Hospitaal te Antwerpen, maar heeft vermoedelijk reeds tijdens de luchtaanval het leven verloren.

Het militaire vliegveld van Knokke na het bombardement van 10 mei 1940 [1].

3/I/TA Aé
Hoewel de 3de Compagnie Mitrailleurs (3Cie Mi) zijn commandopost en 1ste peloton in Stene heeft, bevindt het 2de peloton zich te Knokke en het 3de peloton te Sint-Denijs-Westrem.

Ook te Knokke nemen de manschappen na de afkondiging van het alarm hun stellingen in. Om 05u30 zien ze de twaalf Fairey Fox van het 6de smaldeel van III/2Lu, die gestationeerd zijn op de piste van Knokke-Zoute voor een schietoefening boven zee, opstijgen. Onmiddellijk na het vertrek van de vliegtuigen wordt het vliegveld door de Duitsers gebombardeerd waarbij meerdere slachtoffers vallen onder de militairen van de 3Cie Mi. De Soldaten Degelaen, Jacobs [2] en Smets komen om op het vliegveld. De Soldaten Frederickx en Van Ham worden nog overgebracht naar het hospitaal van Brugge maar overlijden later aan hun verwondingen.

4/I/TA Aé
Deze compagnie bevindt zich te Bierset en Deurne.

II/TA Aé
Staf/II/TA Aé
De staf van het IIde Bataljon bevindt zich te Vilvoorde. Nog in de nacht van 9 op 10 mei 1940 reist Majoor Bonnevie naar het vliegveld 21 te Bevekom om de pelotons onder leiding van Luitenant Trigalet te inspecteren. Bonnevie doet dit omdat hij reeds tijdens de mobilisatie twijfels kreeg over het functioneren van Trigalet. Bij zijn terugkeer verneemt de majoor het nieuws van de bombardementen op de vliegvelden van Evere, Nijvel, Gosselies en Goetsenhoven. Hij krijgt hierbij ook te horen dat Luitenant Robecyn gedood werd wat hem doet besluiten om ook Goetsenhoven te gaan inspecteren.

7/II/TA Aé
De 7de Compagnie Mitrailleurs (7Cie Mi) staat opgesteld op het vliegveld van Goetsenhoven met de staf en twee pelotons. Het vliegveld van Goetsenhoven bevindt zich op een drietal kilometer van Tienen langs de N64 van Tienen naar Hannuit. Na afkondiging van het alarm nemen de manschappen van de compagnie eveneens hun stellingen in. De operationele smaldelen van 1Lu verlaten als eerste het vliegveld richting oorlogsvliegvelden. Het 4de Smaldeel Vliegopleiding (4/EPil) dat zich bij eerste klaarte nog te Goetsenhoven bevindt mag slechts als laatste het vliegveld verlaten en was nog niet opgestegen toen de Duitse Luftwaffe het vliegveld omstreeks 05u05 met een vijftiental vliegtuigen aanviel. Het smaldeel verliest al zijn vliegtuigen. Bij de 7CieMi sneuvelen Luitenant Robecyn en de Soldaten Lenders en Rypens. Luitenant Warlop neemt het bevel over van de compagnie. Het 2de peloton wordt op zijn beurt overgenomen door Sergeant Henri Herman. Warlop laat onmiddellijk loopgraven aanleggen voor het personeel dat niet van dienst is en laat de mitrailleurstellingen verplaatsen naar nieuwe locaties op het vliegveld.

Het 3de peloton van Luitenant Stubbe bewaakt het vliegveld van Evere. Bij de aanval in de ochtend wordt heel wat schade veroorzaakt, maar vallen er geen slachtoffers bij de luchtafweermitrailleurs.

9/II/TA Aé
De compagniestaf, 1ste en 2de peloton bewaken het vliegveld te Peutie onder leiding van compagniecommandant Kapitein Lierneux.

10/II/TA Aé
De 10de Compagnie bewaakt het militaire vliegveld 21 te Bevekom. Dit terrein wordt echter niet gebruikt door de militaire luchtvaart.

III/TA Aé
Staf/III/TA Aé
De bataljonsstaf bevindt zich te Sijsele.

16/III/TA Aé
De 16Cie is verdeeld over de vliegvelden van Sint-Kruis en van Maldegem. Het detachement te Sint-Kruis is ingekwartierd in drie houten legerbarakken op het grondgebied van Sijsele en omvat het gros van de compagnie. De eerste prioriteit van de compagnie is het afwerken van de piste te Sint-Kruis. Hier moeten nog nivelleringswerken afgerond worden, en moeten ook nog loopgraven en epaulementen voor de vliegtuigen aangelegd worden. Een detachement van een 50-tal militairen is onder leiding van Luitenant Dutoy aan het werk te Maldegem.

IV/TA Aé
19/IV/TA Aé
Op het viegveld te Steenokkerzeel staat een detachement van 50 militairen onder leiding van Luitenant Gabriel Bruaux te wachten op twee autobussen van de Legerautogroepering. Bruaux werd de avond voordien naar Evere bevolen om hier onder leiding van genie-officier Luitenant Schoenmans grondwerken gaan uit te voeren. De transportopdracht werd geannuleerd door het algemeen legeralarm zodat het detachement ter plekke zal blijven.

21/IV/TA Aé
De compagnie wordt ingezet bij de bewaking van de vliegvelden van Aalter en Ursel, de identiteitscontrole aan de brug over het kanaal van Gent naar Brugge te Aalterbrug en het beantwoorden van meldingen van parachute-landingen in de ruime omgeving.

I/TA Aé
1/I/TA Aé
De compagnie behoudt zijn standplaatsen te Moerbeke, Belsele en Sterre.

2/I/TA Aé
De staf en twee pelotons te Schaffen bekomen van de zware luchtaanval daags voordien. Het 3de peloton blijft te Deurne.

3/I/TA Aé
De compagnie behoudt zijn standplaatsen te Stene, Knokke en Sint-Denijs-Westrem.

II/TA Aé
Staf/II/TA Aé
De vier compagnies van het IIde Bataljon ontvangen elk een 20-tal manschappen van het IVde Bataljon ter versterking.

7/II/TA Aé
De staf en de beide pelotons van de 7de Compagnie Mitrailleurs onder leiding van Luitenant Warlop blijven op het vliegveld van Goetsenhoven. Het terrein wordt doorheen voormiddag meermaals overvlogen door Duitse toestellen en daarbij ook een enkele keer gemitrailleerd, maar de vijandelijke vliegtuigen passeren veel te hoog om tussenbeide te kunnen komen. Om 12u30 voert de Luftwaffe een nieuw bombardement uit op het vliegveld. Er is geen schade bij de compagnie. De smaldelen van het 1Lu zijn trouwens daags voordien al vertrokken. Luitenant Warlop tracht te telefoneren naar de staf van zijn bataljon te Vilvoorde om de nodige vrachtwagens aan te vragen voor de evacuatie van het vliegveld, maar dit lukt niet door het uitvallen van de telefoonverbinding van de compagnie. Warlop krijgt wel bezoek van 1ste Sergeant Francken van de bataljonsstaf en ontvangt naast nieuwe munitie ook een bevel om nog een tweede nacht door te brengen te Goetsenhoven met zijn eenheid.

Te Evere haalt het peloton van Luitenant Stubbe omstreeks 06u00 een Duits toestel neer dat nabij Oudergem een noodlanding zal maken.

10/II/TA Aé
De 10de Compagnie wordt teruggeroepen naar het vliegveld van Peutie.

III/TA Aé
Staf/III/TA Aé
De bataljonsstaf bevindt zich te Sijsele.

16/III/TA Aé
De 16Cie werkt in hoog tempo verder aan de afwerking van het vliegveld van Sint-Kruis.

IV/TA Aé
19/IV/TA Aé
De 19Cie blijft te Steenokkerzeel.

 

Opmeten van de schade na het bombardement van het vliegveld van Knokke op 10 mei 1940

I/TA Aé
1/I/TA Aé
De compagnie behoudt zijn standplaatsen te Moerbeke, Belsele en Sterre.

2/I/TA Aé
De staf en twee pelotons te Schaffen verplaatsen zich naar vliegveld 5 te Sint-Denijs-Westrem. Het 3de peloton blijft te Deurne.

3/I/TA Aé
Op 12 mei omstreeks 12u30 wordt het vliegveld van Knokke een tweede keer gebombardeerd. Bij dit bombardement raakt de Sgt Coomans van de 3Cie zwaar gewond [3]. Hij wordt eerst overgebracht naar het hospitaal van Heist en vervolgens naar het reservehospitaal Nr 47 in het Strandhotel (Grand Hotel de la Plage) te Oostende. Wanneer dit hospitaal door de Duitsers gebombardeerd wordt op 24 mei wordt het voor hem fataal. Hij bezwijkt op 25 mei aan zijn verwondingen. Ook Sdt Vandenbossche raakt gewond bij de aanval.

4/I/TA Aé
Het 1ste Peloton van de 4de Compagnie verkrijgt 92 vuurwapens die in de omgeving van Ursel door de Rijkswacht ingezameld zijn.

II/TA Aé
7/II/TA Aé
De staf en de beide pelotons van de 7de Compagnie Mitrailleurs onder leiding van Luitenant Warlop blijven wachten op de nodige vrachtwagens om Goetsenhoven te kunnen verlaten. Om 16u00 besluit Luitenant Warlop om op eigen initiatief te vertrekken naar Vilvoorde. Er wordt een enkele vrachtwagen opgevorderd te Goetsenhoven waarop alle wapens, munitie en zoveel mogelijk manschappen geladen worden. De rest van het personeel moet improviseren en reist met de weinige beschikbare auto’s en fietsen naar Vilvoorde.

Het 3de peloton van Luitenant Stubbe wordt naar Sauvegarde gezonden ter bewaking van het hoofdkwartier van de Generale Staf der Militaire Luchtvaart.

9/II/TA Aé
Het detachement van Kapitein Lierneux zal in de nacht van 11 op 12 mei het vuur openen op een Duitse Messerschmidt ME109 die reeds geraakt blijkt te zijn door de Belgische luchtafweer. Het toestel stort neer op ongeveer 1Km ten noorden van de piste. De piloot overleeft de klap niet. Een ploeg wordt uitgestuurd om de documenten van de Duitse militair te recupereren.

10/II/TA Aé
Luitenant Trigalet wordt ontheven uit de functie van compagniecommandant en vervangen door Kapitein-commandant Vlieger Rolin.

III/TA Aé
Staf/III/TA Aé
De bataljonsstaf bevindt zich te Sijsele.

16/III/TA Aé
Te Sint-Kruis krijgt de 16Cie het bevel om 350 burgers op te vorderen om het tempo van de werken nog te versnellen.

IV/TA Aé
19/IV/TA Aé
De 19Cie blijft te Steenokkerzeel.

21/IV/TA Aé
De bataljonsstaf is op de hoogte gesteld van een vermoede luchtlanding op het vliegveld van Aalter en laat bijkomende veldwerken opstarten door de 21Cie. Deze veldwerken moeten de verdediging van het vliegveld verder versterken.

22/IV/TA Aé
De compagnie is nog steeds te Grimbergen.  Luitenant Foulon van de bataljonsstaf wordt uitgestuurd met enkele manschappen van de 22Cie en een ingenieur van de Regie der Telegraaf en Telefoon om de telefoonaansluiting van de vliegvelden te Peutie, Grimbergen en Zaventem te gaan afwerken.  Deze opdracht wordt afgerond tegen het eind van de dag.  Foulon wordt vanaf dan verantwoordelijk voor de camouflage van de toestellen die op Grimbergen zullen landen.

I/TA Aé
1/I/TA Aé
De compagniestaf en het 1ste peloton blijven te Moerbeke. De twee overige pelotons worden samengebracht te Belsele.

2/I/TA Aé
De staf, 1ste en 2de peloton verlaten Sint-Denijs-Westrem en verhuizen naar vliegveld 11 te Wevelgem. Het 3de peloton wordt verplaatst van Deurne naar vliegveld 12 te Moorslede. De compagnie ontvangt 12 militairen van de 13de Compagnie ter aanvulling van de geleden verliezen.

3/I/TA Aé
De volledige compagnie wordt samengebracht op vliegveld 4 te Knokke.

4/I/TA Aé
Het 1ste Peloton van de 4de Compagnie arriveert onder leiding van Luitenant Picry op het vliegveld van Ursel (Vliegveld 33). De commandopost van de compagnie en de twee overige pelotons worden te Zwevezele geïnstalleerd (Vliegveld 34).

II/TA Aé
7/II/TA Aé
Het detachement van Luitenant Warlop is aangekomen te Vilvoorde en wordt ingekwartierd in een spektakelzaal te Peutie.

8/II/TA Aé
De 8Cie staat opgesteld te Zele.

9/II/TA Aé
Het detachement van Kapitein Lierneux wordt verplaatst naar vliegveld 41 te Grimbergen.

10/II/TA Aé
De 10Cie heeft zijn staf en twee pelotons te Peutie. Het derde peloton staat op vliegveld 32 te Maldegem.

III/TA Aé
Staf/III/TA Aé
De bataljonsstaf bevindt zich te Sijsele.

16/III/TA Aé
De 16Cie werkt verder aan de inrichting van het vliegveld te Sint-Kruis.

IV/TA Aé
19/IV/TA Aé
Luitenant Bruaux vertrekt omstreeks 16u00 met een ploeg van 45 militairen naar het vliegveld van Peutie dat nu bezet wordt door de IVde Groep van het 1ste Luchtvaartregiment.  De rest van de Cie blijft te Steenokkerzeel.

I/TA Aé
1/I/TA Aé
De compagniestaf en het 1ste peloton zijn te Moerbeke. De twee overige pelotons te Belsele.

2/I/TA Aé
De staf, 1ste en 2de peloton zijn te Wevelgem. Het 3de peloton is te Moorsele.

3/I/TA Aé
De volledige compagnie is op vliegveld 4 te Knokke.

II/TA Aé
7/II/TA Aé
Het detachement van Luitenant Warlop blijft ingekwartierd te Peutie.

8/II/TA Aé
De compagnie blijft te Zele.

9/II/TA Aé
Het detachement van Kapitein Lierneux wordt opgesteld op vliegveld 13 te Steenokkerzeel.

III/TA Aé
Staf/III/TA Aé
De bataljonsstaf bevindt zich te Sijsele.

16/III/TA Aé
De 16Cie werkt verder aan de inrichting van het vliegveld te Sint-Kruis.

IV/TA Aé
19/IV/TA Aé
Luitenant Bruaux wordt omstreeks 22u00 gealarmeerd door Majoor Mantel van de IV/1Lu: er zou een Duitse luchtlanding uitgevoerd worden op het vliegveld van Peutie in de ochtend van 15 mei en alle beschikbare grondtroepen moeten defensieve posities innemen rond de piste.  De rest van de Cie is nog steeds te Steenokkerzeel.

I/TA Aé
1/I/TA Aé
De compagniestaf en het 1ste peloton zijn te Moerbeke. De twee overige pelotons te Belsele.

2/I/TA Aé
De staf, 1ste en 2de peloton verlaten Wevelgem en gaan naar terrein 3 te Stene. Het 3de peloton blijft te Moorsele.

3/I/TA Aé
De volledige compagnie is op vliegveld 4 te Knokke.

4/I/TA Aé
Te Ursel gaat het 1ste Peloton van de 4de Compagnie over tot de opeising van een bijkomende vrachtwagen.

II/TA Aé
Staf/II/TA Aé
De bataljonsstaf wordt verplaatst van Vilvoorde naar Wemmel.

7/II/TA Aé
Het detachement van Luitenant Warlop blijft ingekwartierd te Peutie.

9/II/TA Aé
Te Steenokkerzeel passeert een Duitse Heinkel HE111 in moeilijkheden. Het toestel maakt een noodlanding in de buurt van het vliegveld. Een bemanningslid is bij de beschieting dodelijk geraakt. De drie overigen worden gearresteerd. De Rijkswacht komt de krijgsgevangenen oppikken. Het toestel wordt in brand gestoken.

III/TA Aé
Staf/III/TA Aé

De bataljonsstaf bevindt zich te Sijsele.

16/III/TA Aé

Twee batterijen van het 32ste Regiment Artillerie (32A) komen aan op het vliegveld om er stellingen in te nemen. De eerste batterij uitgerust met C75GP geschut wordt bevolen door Luitenant J. Janssens, de tweede batterij uitgerust met Ob105GP houwitsers staat onder bevel van Luitenant P. Wynants. Deze batterijen zullen tot 17 mei te Male verblijven met als opdracht het vliegveld onder schot te houden teneinde een eventuele vijandelijke luchtlanding op het vliegveld te verhinderen.

IV/TA Aé
19/IV/TA Aé
Het detachement van Luitenant Bruaux is vanaf 03u30 ontplooid rond het vliegveld van Peutie. De rest van de compagnie wordt op weg gestuurd naar Merchtem.

Staf/TA Aé
De staf van de Hulptroepen van het Luchtwapen krijgt het bevel om naar Westende uit te wijken.

I/TA Aé
1/I/TA Aé
De compagniestaf en het 1ste peloton zijn te Moerbeke. De twee overige pelotons te Belsele.

2/I/TA Aé
De staf, 1ste en 2de peloton verdedigen vliegveld 3 te Stene. Het 3de peloton blijft te Moorsele. Onderluitenant Lambotte verlaat het 2de peloton en wordt overgeplaatst naar de 3Cie waar er officieren te kort zijn. Het 2de peloton wordt vanaf dan geleid door Sergeant Govaerts.

3/I/TA Aé
De volledige compagnie is op vliegveld 4 te Knokke.

4/I/TA Aé
Met de komst van de VIde Groep van het 1ste Luchtvaartregiment verlaat het 1ste Peloton van de 4de Compagnie het vliegveld van Ursel. De luchtverdediging wordt overgenomen door de aangekomen eenheid.

II/TA Aé
Staf/II/TA Aé

De bataljonsstaf wordt verplaatst van Wemmel naar Sint-Denijs-Westrem.

7/II/TA Aé
Het gros van de 7Cie vertrekt om 04u30 naar Sint-Kruis nabij Brugge en komt omstreeks 11u00 aan op vliegveld 28. Warlop maakt een vuurplan op en laat de wapens installeren. Omstreeks 16u00 krijgt hij een geheim bericht om de melden dat te Keulen een grote formatie vijandelijke transporttoestellen zou zijn opgestegen die luchtlandingen zullen uitvoeren op de nog niet bezette Belgische vliegvelden. Dit blijkt natuurlijk niet correct te zijn. Twee artilleriebatterijen van 32A worden opgesteld om de piste te helpen verdedigen. Het 3de peloton van Luitenant Stubbe verhuist samen met het hoofdkwartier van de Generale Staf der Militaire Luchtvaart naar Zwijnaarde.

9/II/TA Aé
Het detachement van Kapitein Lierneux verhuist naar vliegveld 5 te Sint-Denijs-Westrem.

10/II/TA Aé
Het vliegveld van Peutie wordt verlaten. De compagnie wordt verplaatst naar het terrein van Moerbeke-Waas.

III/TA Aé
Staf/III/TA Aé
De bataljonsstaf bevindt zich te Sijsele.

16/III/TA Aé
De 16Cie kriijgt te horen dat het vliegveld van Male / Sint-Kruis zal opgegeven worden en dat de vernieling van de installaties moet voorbereid worden. De manschappen zijn bijzonder teleurgesteld dat al het zware werk van de eerste oorlogsweek nu nutteloos blijkt te zijn. De compagnie zal vertrekken naar Westende. Een vernielingsdetachement onder leiding van Luitenant du Bois d’Enghien blijft achter om de nodige vernielingen voor te bereiden. Deze worden nog niet uitgevoerd. Het detachement uit Maldegem vervoegt de compagnie omstreeks 16u00. Een uur later vertrekt het gros van de eenheid naar de kust.

IV/TA Aé
19/IV/TA Aé
Het detachement van Luitenant Bruaux wordt om 15u00 doorgestuurd naar Grimbergen met als opdracht om te Merchtem opnieuw aan te sluiten bij de rest van de compagnie. De ganse compagnie vertrekt vervolgens naar Aalter.

I/TA Aé
Staf/I/TA Aé
De staf verlaat Sint-Denijs-Westrem en verplaatst zich naar Diksmuide.

1/I/TA Aé
De volledige compagnie verhuist naar het vliegveld van Moorsele.

2/I/TA Aé
De volledige compagnie wordt toegewezen aan vliegveld 40 te Lombardsijde.

3/I/TA Aé
De volledige 3de Compagnie wordt overgeplaatst naar vliegveld 34 te Zwevezele.

II/TA Aé
Staf/II/TA Aé
De bataljonsstaf wordt om 19u00 doorgestuurd naar Aalter.

7/II/TA Aé
Het detachement van Luitenant Warlop wordt weggehaald van het vliegveld van Sint-Kruis en vertrekt naar vliegveld 26 te Aalter. Dit vliegveld wordt reeds bewaakt door de 9Cie Mi. Luitenant Warlop stelt zich dan ook onder het bevel van Kapitein-commandant Lierneux. Het geheel wordt geleid door Majoor Bonnevie van het IIde Bataljon.

9/II/TA Aé, 10/II/TA Aé
De 8Cie wordt samen met de 10Cie toegewezen aan de verdediging van het vliegveld te Ursel.

9/II/TA Aé
Het detachement van Kapitein Lierneux wordt eveneens opgesteld op vliegveld 26 te Aalter.

III/TA Aé
Het volledige bataljon is te Westende. De compagnies worden ingezet als wachtdetachementen te Nieuwpoort en te Lombardsijde en voeren eveneens veldwerken uit op het vliegveld van Lombardsijde.

IV/TA Aé
19/IV/TA Aé
De ganse compagnie heeft de nacht van 16 op 17 mei doorgebracht te Wieze. Om 20u00 worden de troepen op weg gezet richting Gent met als eindbestemming de kustgemeente Nieuwpoort.

21/IV/TA Aé
De 21Cie wordt naar Rollegem-Kapelle bevolen om de bewaking van het vliegveld van Moorsele te verzekeren. De eenheid laat detachementen van telkens 20 militairen achter op het vliegveld 26 te Aalter, vliegveld 33 te Ursel, vliegveld 34 te Egem en vliegveld 32 te Maldegem. Deze detachementen moeten bij een eventuele Duitse overval de pistes vernielen met explosieven.

22/IV/TA Aé
De 22Cie verlaat Grimbergen in de nacht van 16 op 17 mei en wordt doorgestuurd naar Aalter.

I/TA Aé
1/I/TA Aé
De volledige compagnie verdedigt het vliegveld van Moorsele.

2/I/TA Aé
De compagnie blijft op vliegveld 40 te Lombardsijde.

3/I/TA Aé
De volledige compagnie blijft op vliegveld 34 te Zwevezele.

Borstkenteken IIde Bn TA Aé

II/TA Aé
Staf/II/TA Aé
Te Aalter ondergaat de IIde Groep van het 1ste Luchtvaartregiment (II/1Lu) in de vroege ochtend een zwaar luchtbombardement. Nadat een Duits verkenningstoestel omstreeks 04u30 een vlucht gemaakt heeft over het terrein te Aalter, komt om 07u40 vanuit het noordoosten een formatie He-111 aangevlogen. Boven Ursel werd de vijandelijke formatie al onder vuur genomen door Belgische luchtdoelmitrailleurs, maar de Duitsers laten deze piste voorlopig links liggen. Ze hebben het gemunt op de grote concentratie vliegtuigen te Aalter. Boven het vliegveld van Aalter droppen ze hun lading en mitrailleren vervolgens de vliegtuigen op de grond. De schade is immens, alle aanwezige vliegtuigen van 5/III/3Lu, 7/III/3Lu en 3/II/1Lu worden vernield. Ook de Franse vliegtuigen die zich nog in de omgeving bevinden moeten eraan geloven. De posities van het 2de Smaldeel Depot en Onderhoud (2DP/II/1Lu) van deze groep worden zwaar getroffen. De meeste slachtoffers vallen in en rond de hoeve Martens, naast de Rijkswachtkazerne. Soldaat Camiel Vandendriessche, een 27-jarige mitrailleurschutter, verliest het leven. Zijn 21-jarige collega Albert Van Goidsenhove, wordt nog in allerijl naar de Sint-Antoniuskliniek overgebracht. In hetzelfde smaldeel vallen nog twee gewonden. Er is geen ambulance aanwezig, en de slachtoffers werden door Majoor Bonnevie, de bevelhebber van het II/TA Aé, met zijn stafwagen naar de Sint-Antoniuskliniek gebracht. Daar komen die ochtend nog eens zeven gewonden toe.

7/II/TA Aé
Het detachement van Luitenant Warlop wordt na het bombardement op het vliegveld van Aalter omstreeks 16u00 doorgestuurd naar vliegveld 3 te Stene-Oostende. De enkele vrachtwagen van de compagnie wordt opnieuw propvol geladen en op weg gestuurd onder leiding van de boekhouder van de eenheid, Sergeant Mertens. Luitenant Warlop de rest van zijn militairen leggen de verplaatsing te voet af. Bij de doortocht te Oedelem omstreeks 18u00 wordt de colonne te voet gemitrailleerd door een vijandelijk vliegtuig. De manschappen duiken in de grachten langs de weg en er vallen geen slachtoffers.

Het 3de peloton van Luitenant Stubbe bewaakt nog steeds de Generale Staf der Militaire Luchtvaart en komt aan te Jabbeke.

9/II/TA Aé
Het detachement van Kapitein Lierneux ondergaat te Aalter eveneens de zware luchtaanval op het vliegveld. Er is geen schade, maar de frustratie van Lierneux over de ondoeltreffende vuur van de mitrailleurs is groot.

10/II/TA Aé
Het vliegveld van Moerbeke-Waas wordt ontruimd. De piste wordt met explosieven onklaar gemaakt. De aanwezige brandstoffen en smeerstoffen worden vernield. De compagnie vertrekt naar het vliegveld van Ursel.

IV/TA Aé
19/IV/TA Aé
De 19Cie komt aan te Gent omstreeks 04u00 en doorkruist de stad. Vervolgens trekt de eenheid verder naar de kust. Na een tocht over Deinze, Tielt, Lichtervelde en Diksmuide wordt Nieuwpoort bereikt.

21/IV/TA Aé, 22/IV/TA Aé

De 21Cie en de 22Cie te Aalter maken de zware luchtaanval op het vliegveld mee.  De eerste reactie van de Generale Staf der Militaire Luchtvaart is om het vliegveld op te geven en te laten vernielen.  In de namiddag van 18 mei beveelt het hoofdkwartier alsnog om Aalter weer operationeel te maken.  De aanwezige hulptroepen slagen erin om op relatief korte termijn een piste vrij te maken.  Het vullen van de kraters en het ruimen van het puin wordt vervolgens verder gezet.

I/TA Aé
Staf/I/TA Aé
De bataljonsstaf verlaat Diksmuide en verhuist naar het Blankaertkasteel te Woumen.

1/I/TA Aé
De volledige compagnie verdedigt het vliegveld van Moorsele.

2/I/TA Aé
De compagnie blijft op vliegveld 40 te Lombardsijde.

3/I/TA Aé
De volledige compagnie blijft op vliegveld 34 te Zwevezele.

II/TA Aé
7/II/TA Aé
De volledige compagnie van Luitenant Warlop ontplooit zich op vliegveld 3 te Stene-Oostende. Een peloton wordt opgesteld op de begraafpaats van Stene. Het 2de peloton komt op het vliegveld zelf te staan. Het net aangekomen 3de peloton van Luitenant Stubbe wordt ontplooid aan de zuidrand van de piste.

9/II/TA Aé
Het detachement van Kapitein Lierneux blijft op vliegveld 26 te Aalter.

IV/TA Aé
21/IV/TA Aé, 22/IV/TA Aé
De hulptroepen te Aalter werken verder aan de herstelling van het vliegveld.

I/TA Aé
1/I/TA Aé
De volledige compagnie verdedigt het vliegveld van Moorsele.

2/I/TA Aé
De compagnie blijft op vliegveld 40 te Lombardsijde.

3/I/TA Aé
De volledige compagnie blijft op vliegveld 34 te Zwevezele.

II/TA Aé
7/II/TA Aé
De compagnie van Luitenant Warlop blijft op vliegveld 3 te Stene-Oostende. 

9/II/TA Aé
Het detachement van Kapitein Lierneux blijft op vliegveld 26 te Aalter.

IV/TA Aé
21/IV/TA Aé, 22/IV/TA Aé
De hulptroepen te Aalter werken verder aan de herstelling van het vliegveld.

I/TA Aé
1/I/TA Aé
De volledige compagnie verdedigt het vliegveld van Moorsele.

2/I/TA Aé
De compagnie blijft op vliegveld 40 te Lombardsijde.

3/I/TA Aé
De volledige compagnie blijft op vliegveld 34 te Zwevezele.

II/TA Aé
7/II/TA Aé
De compagnie van Luitenant Warlop blijft op vliegveld 3 te Stene-Oostende. 

9/II/TA Aé
Het detachement van Kapitein Lierneux blijft op vliegveld 26 te Aalter.

III/TA Aé
16/III/TA Aé
De 16Cie wordt teruggestuurd naar het vliegveld van Sint-Kruis dat alsnog in gebruik zal genomen worden. De manschappen moeten de grondwerken hervatten.

I/TA Aé
Staf/I/TA Aé
De bataljonsstaf installeert zich te Westende.

1/I/TA Aé
De compagnie verplaatst zich naar Lombardsijde. Het geschut wordt niet ontplooid op het vliegveld, maar ingezet ter verdediging van Nieuwpoort-Stad.

2/I/TA Aé
De compagnie verlaat op zijn beurt vliegveld 40 te Lombardsijde en wordt overgeplaatst naar vliegveld 28 te Sint-Kruis.

3/I/TA Aé
De volledige compagnie blijft op vliegveld 34 te Zwevezele. Op 22 mei voert de Luftwaffe een eerste belangrijke aanval uit op de terreinen.

II/TA Aé
7/II/TA Aé
De compagnie van Luitenant Warlop blijft op vliegveld 3 te Stene-Oostende. 

9/II/TA Aé
Het detachement van Kapitein Lierneux blijft op vliegveld 26 te Aalter.

IV/TA Aé
21/IV/TA Aé, 22/IV/TA Aé
De hulptroepen te Aalter krijgen het bevel om het vliegveld voor te bereiden op vernieling.  Er worden 75 mijnputten gegraven en geladen om het terrein te laten springen.

I/TA Aé
Staf/I/TA Aé
De bataljonsstaf is te Westende.

1/I/TA Aé
De compagnie verzekert de luchtverdediging van Nieuwpoort-Stad.

2/I/TA Aé
De compagnie blijft op vliegveld 28 te Sint-Kruis.

3/I/TA Aé
De volledige compagnie blijft op vliegveld 34 te Zwevezele.

II/TA Aé
7/II/TA Aé
De compagnie van Luitenant Warlop blijft op vliegveld 3 te Stene-Oostende. 

9/II/TA Aé
Het detachement van Kapitein Lierneux blijft op vliegveld 26 te Aalter.

10/II/TA Aé
Het vliegveld van Ursel wordt vernield door de genie. De compagnie vertrekt naar Nieuwpoort en bewaakt hier onder meer de bruggen aan de Ganzepoot.

III/TA Aé
16/III/TA Aé
De 16Cie wordt opnieuw teruggeroepen naar Westende. Het vliegveld te Sint-Kruis zal nu wel degelijk vernield worden.

IV/TA Aé
21/IV/TA Aé, 22/IV/TA Aé
De vernieling van de piste van het vliegveld van Aalter wordt uitgevoerd in de voormiddag van 23 mei.


I/TA Aé
Staf/I/TA Aé
De bataljonsstaf is te Westende.

1/I/TA Aé
De compagnie verzekert de luchtverdediging van Nieuwpoort-Stad. De stad wordt zwaar gebombardeerd.

2/I/TA Aé
De compagnie keert terug naar Lombardsijde en verdedigt het luchtruim boven Nieuwpoort-Bad.

3/I/TA Aé
De volledige compagnie blijft op vliegveld 34 te Zwevezele.

II/TA Aé
7/II/TA Aé
De compagnie van Luitenant Warlop blijft op vliegveld 3 te Stene-Oostende. 

9/II/TA Aé
Het detachement van Kapitein Lierneux wordt eveneens toegevoegd aan de verdediging van Lombardsijde. De meeste mitrailleurs worden opgesteld ter verdediging van de ganzenpoot in de haven van Nieuwpoort en het verdedigingswerk op de rechteroever uit WO1. Lierneux heeft zijn commandopost te Westende. Ook de Generale Staf der Militaire Luchtvaart bevindt zich in deze gemeente. De compagnie moet een sectie van twee mitrailleurs toewijzen aan de verdediging van het hoofdkwartier van de luchtmacht.

III/TA Aé
Staf/III/TA Aé
Het bevel over het bataljon wordt overgenomen door Kapitein-commandant Lambert.

16/III/TA Aé
De 16Cie krijgt om 13u00 een bevel om te Proven een nieuw vliegveld aan te leggen. De eenheid vertrekt om 15u30 en komt aan omstreeks 21u00. De terreinverkenning wordt gestart.

I/TA Aé
Staf/I/TA Aé
De bataljonsstaf is te Westende.

1/I/TA Aé
De compagnie verlaat Nieuwpoort-Stad om de verdediging van vliegveld 40 te Lombardsijde op te nemen. Vanaf 25 mei tot de dag van de overgave zal vliegveld 40 met grote regelmaat aangevallen worden door de Luftwaffe.

2/I/TA Aé
De compagnie wordt eveneens toegevoegd aan vliegveld 40 te Lombardsijde.

3/I/TA Aé
De volledige compagnie blijft op vliegveld 34 te Zwevezele.

II/TA Aé
7/II/TA Aé
De compagnie van Luitenant Warlop blijft op vliegveld 3 te Stene-Oostende. 

9/II/TA Aé
Het detachement van Kapitein Lierneux blijft te Nieuwpoort en Westende.

III/TA Aé
13/III/TA Aé

Om half tien ‘s avonds krijgt de Vde Groep van het 1ste Luchtvaartregiment (V/1Lu), die zich op het vliegveld van Zwevezele bevindt, het bevel om naar het vliegveld van Lombardsijde uit te wijken. De Vde Groep beschikt nog over zes Renards en een Stampe & Vertongen 5 (SV-5).

16/III/TA Aé
De 16Cie wordt reeds om 01u00 in de nacht van 24 op 25 mei teruggeroepen naar Westende nadat het project te Proven afgeblazen werd.

IV/TA Aé
21/IV/TA Aé

De volledige 21Cie wordt gehergroepeerd te Westende.

I/TA Aé
Staf/I/TA Aé
De bataljonsstaf is te Westende.

1/I/TA Aé en 2/I/TA Aé
De compagnies zijn op het vliegveld 40 te Lombardsijde.

3/I/TA Aé
De 3de Compagnie wordt ontplooid te Westende.

II/TA Aé
7/II/TA Aé
De compagnie van Luitenant Warlop blijft op vliegveld 3 te Stene-Oostende. 

9/II/TA Aé
Het detachement van Kapitein Lierneux blijft te Nieuwpoort en Westende.

III/TA Aé
13/III/TA Aé

De zes overblijvende Renards van het 9de Smaldeel van V/1Lu komen toe op het vliegveld van Lombardsijde. De SV-5 krijgt motorpech en moet onderweg een noodlanding maken. Het 5de Smaldeel Depot en Onderhoud neemt kantonnementen in te Westende. Op het open vliegveld van Lombardsijde is het bijzonder lastig om de toestellen te camoufleren. 

IV/TA Aé
21/IV/TA Aé

De volledige 21Cie wordt eveneens toegevoegd aan de bewaking van de ganzenpoot en de havengeul te Nieuwpoort.

I/TA Aé
Staf/I/TA Aé
De bataljonsstaf is te Westende.

1/I/TA Aé en 2/I/TA Aé
De compagnies zijn op het vliegveld 40 te Lombardsijde. Het vliegveld zal omstreeks 16u00 aan een zware luchtaanval onderworpen worden. Bijna dertig grote bomkraters maken de piste volledig onbruikbaar. De nodige herstellingen aan de startbaan worden tijdens de nacht uitgevoerd. 

3/I/TA Aé
De 3de Compagnie is te Westende.

II/TA Aé
7/II/TA Aé
De compagnie van Luitenant Warlop blijft op vliegveld 3 te Stene-Oostende. 

9/II/TA Aé
Het detachement van Kapitein Lierneux blijft te Nieuwpoort en Westende.

13/III/TA Aé en 21/IV/TA Aé
De 13Cie en 21Cie worden nog tijdens de nacht van 27 op 28 mei ingezet om de bomkraters op het vliegveld te Lombardsijde te dichten om opnieuw een bruikbare piste te voorzien.

I/TA Aé
Staf/I/TA Aé
De bataljonsstaf is te Westende.

1/I/TA Aé en 2/I/TA Aé
De compagnies zijn op het vliegveld 40 te Lombardsijde.

3/I/TA Aé
De 3de Compagnie capituleert eveneens te Westende.

II/TA Aé
7/II/TA Aé
De compagnie van Luitenant Warlop is nog steeds op vliegveld 3 te Stene-Oostende. 

9/II/TA Aé
Het detachement van Kapitein Lierneux capituleert te Nieuwpoort en Westende.

III/TA Aé
13/III/TA Aé

Er wordt de ganse nacht gewerkt om het vliegveld terug operationeel te maken maar dan loopt het nieuws van de overgave binnen. De overgebleven Renards worden vernield op het vliegveld van Lombardsijde.

De Hulptroepen van het Luchtwapen zijn samengebracht te Slype. Van hier uit worden de troepen doorgestuurd naar Varsenare, maar deze verplaatsing kan niet uitgevoerd worden omdat het Duitse leger eenrichtingsverkeer ingelegd heeft op de baan van Brugge naar Gistel.

De Hulptroepen van het Luchtwapen worden doorgestuurd naar Aalter.

Na de capitulatie

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
3/ICOOMANSMaurits, Gustaaf, M.SgtMil3527.01.1915Overijse25.05.1940OostendeVerwond bij bombardement van 12/05 op vliegveld van Knokke. Omgekomen de dag na het luchtbombardement van het militair hospitaal te Oostende op 24/05
3/IDEGELAENJozefSdtMil3421.12.1913Buizingen10.05.1940KnokkeGedood bij eerste bombardement op vliegveld van Knokke
Staf/IIIFENEAUHenri, J.MajRes24.05.1891Ieper20.05.1940MenenBataljonscommandant
3/IFREDERICKXAlfonsSdtMil3425.10.1914Rillaar10.05.1940BruggeVerwond bij bombardement van 10/05 op vliegveld van Knokke (ook vermeld bij 2Lu)
3/IJACOBSJan, H.SdtMil3403.08.1914Dilsen10.05.1940KnokkeGedood bij eerste bombardement op vliegveld van Knokke
7/IILENDERSDionysius, L.SdtMil3418.06.1914Zichem10.05.1940GoetsenhovenGedood bij bombardement op Vliegveld Goetsenhoven.
2/ILOOZENJozefSdtMil3703.03.1916Loksbergen10.05.1940DiestKomt reeds voor bij 2Lu
4/IMICHIELSRené, J.J.SdtMil3228.08.1912Limal01.06.1940RoeselareVerwond te Zwevezele
7/IIROBECYNEmileLtRes25.09.1886Spiere10.05.1940GoetsenhovenGedood bij bombardement op Vliegveld Goetsenhoven
7/IIRYPENSJoannes, F.P.SdtMil3526.01.1915Waarloos10.05.1940GoetsenhovenGedood bij bombardement op Vliegveld Goetsenhoven
3/ISMETSGerard, J.H.SdtMil3111.12.1911Mortsel10.05.1940KnokkeInfirmier, gedood bij eerste bombardement op vliegveld van Knokke
3/IVAN HAMJoannesSdtMil3405.04.1914Scherpenheuvel15.05.1940BruggeVerwond bij bombardement van 10/05 op vliegveld van Knokke
OnbekendVANDENBOSCHIsidoor, L.SdtMil3411.03.1914Langdorp24.05.1940Boulogne (F)(ook vermeld bij 3Lu)
2/IVERSINAlfonsSdtMil3418.08.1914Hoegaarden10.05.1940DeurneGedood in luchtaanval.

Bibliografie en Bronnen

  1. Foto genomen door Jo Eggermont, uitbater van het restaurant van het burgergedeelte van het vliegveld van Knokke. Hij nam de foto op 10 mei. De foto werd getrokken door het raam van een bureel op de bovenverdieping van het restaurant. Jo Eggermont kwam om op 12 mei 1940 bij het tweede bombardement op het vliegveld van Knokke. Foto ter beschikking gesteld door Guido Acke.
  2. Soldaat Jacobs staat vermeld op het oorlogsmonument van Lanklaar.
  3. Getuigenis van Wilhelmina Lescrauwaet die als burger werkte in het restaurant van het vliegveld van Knokke. Bij de tweede luchtaanval, die van 12 mei, zocht het burgerpersoneel van het vliegveld op aangeven van Sgt Mil Coomans dekking in een gracht achter de dijk langs het vliegveld. Wanneer een vliegtuig terugkeert en nog een laatste keer over het vliegveld passeert worden de militairen en de burgers die in de gracht dekking zochten gemitrailleerd. Hierbij kwam Jo Eggermont om het leven en raakte Sgt Mil Coomans ernstig gewond.
  4. Melding overlijden van Sgt Mil Coomans Maurice Gustaaf ten gevolge van de luchtbombardementen op Oostende van 24 en 25 mei . [Online beschikbaar]: http://www.oostendsenostalgie.be/?p=544 [Laatst geraadpleegd 9 september 2017].
  5. Historiek van het vliegveld van Ursel [Online beschikbaar]: https://www.luchtvaartgeschiedenis.be/content/ursel-vliegveld [Laatst geraadpleegd 10 februari 2022].
  6. Appeltjes van het Meetjesland, nummer 39, 1988 [Online beschikbaar]: https://www.appeltjes-meetjesland.be/ [Laatst geraadpleegd 24 december 2020].