24ste Linieregiment

Situatie op 10 mei 1940

Type Infanterieregiment van de eerste reserve
Ontdubbeld van 4de Linieregiment
Taalstelsel Nederlandstalig
Onderdeel van 1ste Infanteriedivisie
Bevelhebber Kolonel SBH Emile Franckx
Standplaats Dekkingsstelling Albertkanaal
Ondersector Hasselt-Kuringen
Commandopost te Kuringen
Samenstelling I Bataljon
(Kapitein-commandant Georges Ouwerx)
1ste Compagnie Fuseliers (Kapt Eduard Claus)
2de Compagnie Fuseliers (Kapt R. Loncke)
3de Compagnie Fuseliers (Lt G. Sabot)
4de Compagnie Mitrailleurs (Cdt Jules Govaert)
II Bataljon
(Majoor Joseph Geeroms)
5de Compagnie Fuseliers (Lt C. Van Der Haegen)
6de Compagnie Fuseliers (Lt J. Meganck)
7de Compagnie Fuseliers (Lt W. Marlé)
8ste Compagnie Mitrailleurs (Lt J. Leroy)
III Bataljon
(Majoor Remi Mertens)
9de Compagnie Fuseliers (Cdt J. Muylle)
10de Compagnie Fuseliers (Kapt Emile Parmentier)
11de Compagnie Fuseliers (Cdt P. Puraye)
12de Compagnie Mitrailleurs (Cdt P. Jacobs)
IV Bataljon
(Majoor René Mertens)
13de Compagnie Mitrailleurs (Cdt Jean Goris)
14de Compagnie Anti-Tankkanonnen C47 (Lt Lucien Loncke)
15de Compagnie Mortieren M76 (Lt Léon Mairesse)
Stafcompagnie (Luitenant G. Van Kerckhove)
Geneeskundige Compagnie (Geneesheer Kapitein R. Verriest)
Peloton Verkenners (Luitenant O. Houttemane)

Tijdens de mobilisatie

Het 24Li werd op 26 augustus 1939 te Sijsele gemobiliseerd. Op 16 februari 1940 komt het regiment aan in de ondersector Hassel-Kuringen aan de Dekkingsstelling van het Albertkanaal.

Aan de vooravond van de Duitse inval zijn de regimentsstaf, de 1ste en 3de compagnie en het IIIde en het IVde bataljon gekazerneerd te Hasselt. De staf van het Iste bataljon, de 4de compagnie en het IIde bataljon bezetten kantonnementen te Kuringen. De 2de compagnie is ingekwartierd te Stevoort.

 

 

Kolonel SBH Emile Franckx.

Net na middernacht wordt ook het 24Li gealarmeerd. De manschappen verlaten hun kantonnementen om de loopgraven en bunkers aan de oevers van het Albertkanaal in te nemen. De drie bataljons van het 24Li bemannen de linkerflank van de sector van de 1ste infanteriedivisie pal ten noorden van Hasselt. Op links beginnen de stellingen van de 14de infanteriedivisie en op rechts ligt het 3Li. Het regiment ontvangt rechtstreekse vuursteun van de II/1A. De commandopost van Kolonel Franckx staat opgesteld nabij de Boerenbond langsheen de Kuringersteenweg te Hasselt.

Reeds bij het eerste daglicht worden de stellingen aangevallen door de Luftwaffe. Enkele Dornier 17 vliegtuigen bombarderen de Kuringersteenweg. Even later wordt een valschermlanding waargenomen in de richting van Alken, maar het blijkt om een Duitse afleiding met aangeklede poppen te gaan. De rest van de dag wordt afgewacht en worden enkele patrouilles gelopen aan de noordelijke oever van het kanaal. De eerste vluchtelingen stromen al snel over de kanaalbruggen.

Binnen de ondersector van het regiment liggen vijf bruggen over het Albertkanaal waarvan enkele reeds op de eerste oorlogsdag vernield worden:

 • de spoorwegbrug te Hasselt en wegbrug te Kuringen vliegen om 17u34 de lucht in
 • de door het leger aangelegde loopbrug te Kuringen wordt reeds om 15u30 opgebroken

Georges Vanderschaeghe en zijn makkers van de 7Cie luisteren op 31 maart 1940 naar de Ronde van Vlaanderen.

Vluchtende Belgische militairen en burgers verspreiden de wildste geruchten over de inval en de manschappen van het 24Li zijn onrustig.

Om 06u00 worden de laatste twee bruggen in de ondersector van het regiment vernield. De trambrug te Hasselt wordt opgeblazen. De door het leger aangelegde zware brug van het type Algrain ondergaat het zelfde lot.
Rond de middag duiken vijandelijke verkenners op vanuit Zonhoven en naderen tot op zo’n 200m meter van het Albertkanaal. Kolonel Franckx vraagt de II/1A tussenbeide te komen.

Na de Duitse doorbraak in het oosten van Limburg is het Albertkanaal onhoudbaar geworden. De 1ste infanteriedivisie wordt teruggetrokken van het Albertkanaal en dient zich naar de K.W. Stelling te begeven. De marsroute voor de eerste etappe loopt over Kuringen, Herk-de-Stad en Halen. De II/1A vervoegt de colonnes van het 24Li nabij Herk-de-Stad. Bij de aftocht van het 24Li wordt door een gebrekkige communicatie een peloton aan de kanaaloever achtergelaten. De manschappen zijn radeloos en blijven ter plekke. Ze worden de volgende dag gevangen genomen.

Het Cavaleriekorps krijgt het bevel over de Demer/Gete-stelling, de dwarsstelling van Lummen en de sector aan het Albertkanaal ten noorden van Lummen. Alle beschikbare cavalerie-eenheden zullen zo snel mogelijk naar die linie gebracht worden om er de Duitse opmars af te remmen tijdens de terugtocht van het veldleger naar de K.W. Stelling.

Wanneer het 3Li en het 24Li door de Demer/Gete-stelling trekken, wordt besloten de beide regimenten toe te voegen aan de 2de cavaleriedivisie. Het 3Li en 24Li wordt respectievelijk toegewezen aan de ondersector zuid en de ondersector noord langsheen de Gete en moeten er het tweede echelon van de nieuwe Belgische linies vormen.

Alleen het 3Li zal ter plekke blijven. Het 24Li wordt al snel weer doorgestuurd naar de K.W. Stelling. Om 20u00 dringt de korpscommandant van het 2Cy er immers op aan dat het 24Li uit zijn sector verdwijnt omdat het moreel van de infanteristen veel te wensen overlaat. Ettelijke soldaten van het 24Li zijn aan het plunderen geslagen in de leegstaande huizen. Talrijke steunpunten en loopgrachten gewoon achtergelaten worden door manschappen die het oorlogsgeweld niet willen afwachten. De misnoegde commandant van de 2de cavaleriedivisie stemt onmiddellijk in met het verzoek en beveelt het 24Li richting Leuven te vertrekken.

Georges Vanderschaeghen met enkele kameraden van de 7Cie aan het Albertkanaal.

De divisie neemt zijn nieuwe posities in op de K.W. Stelling in het gebied tussen Buken, Tildonk en Wespelaar.

Het Groot Hoofdkwartier heeft inmiddels besloten om het veldleger terug te trekken tot op de K.W. Stelling. Als onderdeel van dit plan worden drie divisies in tweede lijn geplaatst. Van noord naar zuid worden de 14de divisie, 1ste divisie en 4de divisie toegewezen aan deze opdracht. De 1ste divisie krijgt de sector toegewezen tussen de noordrand van Kapelle-op-den-Bos en Verbrande Brug. Het commando van het regiment vertrekt onmiddellijk op verkenning.

De 1ste divisie wordt teruggetrokken van de K.W. Stelling en neemt heel even kantonnementen in te Berg, Kampenhout en Elewijt.

Het regiment steekt het Kanaal van Willebroek over en zoekt kantonnementen op in de dispertiezone van de 1ste divisie die zich over Nieuwenrode, Humbeeek, Evensem en Beigem uitstrekt.

De militaire barakken te Kuringen.

Tijdens de namiddag krijgt de 1ste infanteriedivisie een nieuwe sector aangeduid aan het noordelijke uiteinde van het Kanaal van Willebroek. De divisie zal nu het gebied van aan de monding van de Rupel tot en met Sluis Nr 2 op het Kanaal van Willebroek net buiten de gelijknamige gemeente. Rond 19u00 zet de infanteriecolonnes zich op weg naar de nieuwe bestemming. Het divisiehoofdkwartier zal te Puurs ontplooid worden.

Het 24Li zal de centrale ondersector rond Ruisbroek en Klein Willebroek bezetten. Het 4Li neemt het noordelijke deel van de linies voor haar rekening en komt tussen Ruisbroek en Rupelmonde te liggen. Het 3Li tenslotte wordt in de zuidelijke ondersector opgesteld rondom Willebroek.

Het Groot Hoofdkwartier werkt tijdens de nacht van 15 op 16 mei aan de definitieve plannen voor de aftocht van het leger van de Versterkte Positie Antwerpen en de K.W. Stelling naar de nieuwe lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde. De terugtocht zal in drie etappes gebeuren. In eerste etappe moeten de legerkorpsen van de K.W. Stelling de Rupel en het Kanaal van Willebroek oversteken. De noordelijke sector van deze tussenlinie zal vanaf de samenloop van de Schelde en Rupel tot in Willebroek worden bewaakt door de 1ste infanteriedivisie. Tussen Willebroek en Vilvoorde moet een samenraapsel van de brigade Grenswielrijders en eenheden van de Lichte Regimenten van de Rijkswacht de kanaaloever bewaken. Ten zuiden van Vilvoorde neemt het Britse leger over.

De divisie wordt verantwoordelijk voor het beveiligen van de aftocht van het IVde en Vde legerkorps naar de nieuwe linie Terneuzen-Gent-Oudenaarde en moet zich opstellen langsheen de Rupel en het noordelijke deel van het Kanaal van Willebroek tot in Willebroek zelf.

Een detachement van de 7Cie voert veldwerken uit te Kuringen.

Om 01u00 verwittigt de divisiecommandant van de 1ste divisie alle gevechtseenheden en vraagt hen om vanaf 04u00 klaar te zijn voor de actie. De ganse nacht en ochtend trekken duizenden Belgische militairen door de sector van de divisie op weg van de K.W. Stelling naar het westen. De Duitsers vorderen langzaam en het blijft dan ook rustig tussen Puurs en Willebroek.

Vanaf 20u00 krijgt het 3Li rond Willebroek contact met de eerste elementen van de vijandelijke 56ste infanteriedivisie. De vijand heeft eerder die namiddag rondom Verbrande Brug onze Grenswielrijders rake klappen toegebracht en is er in geslaagd het Kanaal van Willebroek over te steken. Het 4Li wordt daarom onmiddellijk verplaatst naar het zuiden om de Belgische flank te dekken tussen Breendonk en Sint-Amands.

Bij het 3Li komt het tijdens de vroege nacht tot een treffen aan de sluis van Willebroek. De 1ste divisie moet op post blijven tot de terugtocht van de 15de divisie over de Scheldebrug van Temse voltooid is. Het vertrek van de 1ste divisie wordt uitgesteld tot ongeveer 11u00 omdat de colonnes van de 15de divisie vertraging hebben opgelopen.

Het 24Li trekt verder terug met de rest van de divisie, gaat naar de westelijke oever van de Schelde en neemt nieuwe kantonnementen in rondom Rupelmonde en Hingene.

Initiële opstelling voor de verdediging van de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde.

De regimenten van de eerste infanteriedivisie trekken tijdens de nacht van 18 op 19 mei verder en komen aan in het gebied tussen Temse, Tielrode en Waasmunster. De divisie wordt daarop doorgestuurd naar Gent om er het 44Li te gaan aflossen. Via Temse, Tielrode en Waasmunster komt het 24Li aan te Gent.

Het divisiehoofdkwartier wordt ontplooid in de Van Oost fabriek in Drongen en wordt beveiligd door het eskadron wielrijders van de divisie. Het 3Li neemt de noordrand van Gent in. Het 4Li gaat aanvankelijk in reserve in de binnenstad. Het 24Li graaft zich in aan de zuidelijke rand van de stad, langs de Leie en Schelde. Het III/24Li bezet de waterwegen in het centrum vanaf de buurt van het Gravensteen en Belfort. Het I/24Li neemt de Schelde oever in aan de rand van de stadskern. Het II/24Li krijgt de tweede linie toegewezen aan de samenloop van de Leie en de Coupure.

De eenheden van het regiment maken gebruik van de huizen om hun stellingen zo goed mogelijk aan het zicht te onttrekken. Heel wat Gentenaars worden zo uit hun huizen ontzet en weggestuurd, wat onrust en paniek in de stad veroorzaakt.

Rond 16u00 plunderen plaatselijke inwoners het douanedepot van de stad. Een gevechtsgroep van het 24Li moet tussenbeide komen om de orde te herstellen.

Het 24Li werkt te Gent aan het verstevigen van haar stellingen en het uitvoeren van patrouilles en bewakingsopdrachten.

Gebroeders Geeroms

Van links naar rechts: Luitenant Raymond Geeroms (13A) – Majoor Joseph Geeroms (24Li) – Kapitein Theo Geeroms

De Duitsers komen aan bij de rand van het Bruggenhoofd Gent, wat tot een toename van het aantal vluchtelingen in de stad leidt. Bovendien ontstaat er een conflict tussen Luitenant-generaal Coppens van de 1ste infanteriedivisie en het Gentse stadsbestuur over het feit of de stad nu al dan niet open verklaard is. Coppens wil de verdedigingswerken verder laten uitbouwen en de bruggen laten ondermijnen. Het stadsbestuur wil dat de stad niet verdedigd wordt om de bevolking te sparen.

Die dag besluit het geallieerde opperbevel op de Conferentie van Ieper dat de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde moet worden opgegeven door de Belgen. Ten zuiden van Oudenaarde is de vijand immers doorgebroken in de Britse sector en daarom moet het ganse front achteruit. De Belgen zullen zich terugtrekken tot achter het Leopoldkanaal, het Afleidingskanaal van de Leie en de Leie zelf. Aanvankelijk zullen de Britten te Kortrijk te verdediging naar het zuiden overnemen, maar dan wordt aan de Belgen gevraagd ook de zone tussen Kortrijk en Menen voor hun rekening te nemen. Ons Groot Hoofdkwartier gaat op zoek naar troepen voor deze nieuwe sector en wijst de 1ste infanteriedivisie aan.

Met het oog op de nakende slag aan de Leie wordt de 1ste infanteriedivisie in de namiddag weggehaald uit Gent. De infanterieregimenten zullen met autobussen vervoerd worden naar hun nieuwe sectie tussen Menen en Kortrijk. Het 24Li zal op links komen te liggen, het 3Li in het centrum en het 4Li op rechts. Het 19A wordt voorop gestuurd om vuursteun te leveren aan de divisie in afwachting van de aankomst van het 1A dat een lange etappe over de weg voor de boeg heeft. Het divisiehoofdkwartier wordt ontplooid te Sint-Eloois-Winkel.

Kolonel Franckx wordt uit zijn functie ontheven en Majoor Mertens van het IVde bataljon neemt het bevel over het regiment over. De inscheping van het regiment start vanaf de late namiddag.

Majoor Mertens heeft een moeilijke ondersector toegewezen gekregen: de Leie loopt dwars door Kortrijk en het regiment zal dan ook genoodzaakt zijn om op de oostelijke oever een bruggenhoofd te bemannen doorheen de bebouwde kom. De voorhoede en het installatiepersoneel van het regiment bereikt Heule en trekken de stad binnen via de Kortrijksesteenweg. Mertens moet een klassieke opstelling realiseren: twee bataljons zullen ontplooid worden op het eerste echelon en een bataljon zal in tweede lijn geplaatst worden. Er worden voorposten uitgezet op de rechteroever van de Leie. Majoor Mertens overweegt even om zijn commandopost onder te brengen in het stadhuis van Kortrijk maar verkiest dan een veiliger locatie te Heule-Watermolen.

Het eskadron wielrijders van de 1ste infanteriedivisie is reeds eerder op de dag toegekomen en bewaakt de Leiebruggen tussen Kortrijk en Menen in afwachting van de aankomst van de Belgen. De springladingen onder de bruggen werden aangebracht door het Britse leger en hun detachementen leveren de nodige technische wachten.

Tussen 22u30 en 23u00 gaan de Britten over tot het vernielen van alle bruggen te Kortrijk met uitzondering van de Groeningebrug, de Gentbrug en de Broelbrug.

Ook de bijgebouwen van Kasteel van Schimpen te Kuringen huisvestten militairen van het 24Li.

De Belgische posities langsheen de Leie hebben hun definitieve vorm aangenomen. In het noorden bemant het VIIde legerkorps de oever van de rivier tussen Deinze en Wielsbeke. Dit legerkorps bestaat uit de 2de divisie Ardeense Jagers die met het 4ChA, 5ChA en 6ChA de sector Deinze-Oeselgem. De sector Oeselgem-Wielsbeke wordt beveiligd door de 8ste infanteriedivisie. Vanaf Wielsbeke wordt de verdediging overgenomen door het IVde legerkorps die met de 3de infanteriedivisie bestaande uit het 1Li, 12Li en 25Li de sector Wielsbeke – Kuurne inneemt. Het 3Li, 4Li en 24Li van de 1ste infanteriedivisie bemannen de laatste sector tussen Kortrijk en Menen. Ten zuiden van Menen liggen de Britse linies. De 1ste divisie Ardeense Jagers en de 10de infanteriedivisie van de Jagers te Voet leveren de reservestrijdkrachten.

De Belgische voorposten van het 24Li trekken zich terug naar de linkeroever van de Leie in de tweede helft van de nacht van 22 op 23 mei. Eveneens tijdens de nacht bereikt het gros van het regiment zijn gevechtsposities, na een erg trage rit van uit Gent en een voetmars van uit de westrand van de stad.

De Britten trekken hun laatste detachementen terug tegen 06u00 en blazen om 06u30 de Gentbrug op. Geniedetachmenten van onze bondgenoten laten ook alle schepen langsheen de Vlaanderenkaai tot zinken brengen en vernielen de sluisdeuren aan het begin van het kanaal van Kortrijk naar Bossuit. Om 08u00 verlaten de laatste Britse infanteristen definitief de stad. De Groeningebrug vliegt om 08u15 de lucht in. De Broelbrug ondergaat het zelfde lot om 09u00, maar gelukkig blijven de twee imposante middeleeuwse torens intact.

Het 24Li heeft nu nog een getalsterkte van 89 officieren en 2.883 onderofficieren en manschappen. Aan collectieve bewapening worden nog 42 Maxim mitrailleurs geteld, als ook 77 FM30 lichte machinegeweren, 11 C47 anti-tankanonnen en 8 M76 mortieren. De definitieve opstelling van het regiment is als volgt:

 • Het Iste bataljon bezet de linkerflank van het eerste echelon.
  • Commandant Ouwerx heeft zijn commandopost in Villa Leieroojse aan de Sint-Elooisdreef.
  • De 1ste compagnie heeft zijn commandopost in de hoeve Van Hazebrouck, tegenover de houtmagazijnen van de firma Lefevere. De compagnie sluit aan bij het 12Li dat ten noorden van de stad de linies overneemt.
  • De 2de compagnie staat opgesteld tegenover te kanoclub en heeft een sectie mitrailleurs in steun op de hoeve Steverlynck
  • De 3de compagnie bezet het onderkwartier tussen het Albertpark en de Proosdijstraat. Hun zware wapens staan opgesteld aan de beide zijden van de Groenigebrug en op het stuk braakliggende grond op de hoek van het Albertpark en de Diksmuidekaai. De commandopost van de compagnie bevindt zich in het huis op de hoek van de Roterijstraat en de Vercruysselaan
 • Het IIde bataljon bezet de zuidflank van het eerste echelon.
  • De commandopost staat op het Waaihof.
  • De 5de compagnie bezet het onderkwartier tussen de Proosdijstraat en de Doornstraat
  • De 6de compagnie ligt tussen de Doornstraat en de Zwingelaarsstraat op het grondgebied van Bissegem.
  • De 7de compagnie staat opgesteld achter de Brugsestraat, tussen de Izegemsestraat en de Heulsesteenweg.
 • Het IIIde bataljon is toegewezen aan het tweede echelon.
  • De 11de compagnie is ontplooid tussen de Moorseslestraat en de Bozestraat.
  • De 10de compagnie dekt de zone tussen de Izegemsestraat en de Lijnwaadstraat.
  • De 9de compagnie bezet het onderkwartier achter de Kuurnsesteenweg, tussen de Samenkomststraat en de Iepersestraat.
 • Op de zuidflank neemt het 3Li de linies over vanaf de Zwingelaarsstraat te Bissegem.

Helm van Soldaat Frans Claeys die op 24 mei door een artilleriegranaat gedood werd.

Na een kort maar hevig bombardement steken de Duitse infanteristen tegenover het 3Li de Leie over. De Belgen worden al snel teruggedreven, en de flank van het 4Li en 24Li worden bedreigd. Het 4Li is aanvankelijk niet bij de gevechten betrokken en is uiterst verbaasd wanneer het na de middag Duitse troepen ontdekt nabij het vliegveld van Wevelgem. Ook Bissegem is reeds ingenomen.

De bres is intussen al zo’n 4 Km breed en 3 Km diep. Het 1Li moet de bres trachten de dichten en wordt snel naar de zuidrand van Kortrijk gestuurd. Omstreeks 18u00 slaagt het 1Li en het wielrijders­eskadron van de 1ste Infanteriedivisie erin om de Duitse opmars te stuiten. Het 3Li intussen zo goed als uitge­schakeld. Het 4Li trekt zich al vechtende terug. Het 24Li blijft rond Kortrijk heftige tegenstand bieden.

Het I/1LR en II/1LR worden samen met het wielrijderseskadron van de divisie naar voren gestuurd om de Belgische linies te versterken, maar deze eenheden bereiken slechts met veel moeite het front en kunnen bij gebrek aan goede communicatie niet doeltreffend tussenbeide komen.

Het 24Li vecht nog steeds de Kortrijk. Enkele manschappen van het gevluchte 12Li hebben zich aangesloten bij het regiment.

In de vroege morgen van de Duitsers hun succes van de vorige dag verzilveren. Vanaf 07u00 valt de Duitse 31ste divisie in westelijke richting aan nabij Wevelgem dat nu door het 4Li verdedigd wordt. Ook ten noorden van het 24Li vallen de Duitsers opnieuw aan. Omstreeks 10u00 trekt het regiment zich terug om niet omsingeld te worden. In Kortrijk wordt het 24Li immers langs drie kanten hevig aangevallen. De infanteristen bereiken Sint-Eloois-Winkel waar ze de restanten van het uiteengeslagen 3Li en het 1ste Licht Regiment meenemen om samen naar het hoofdkwartier van de 1ste Infanteriedivisie te Dadizele te trekken. Heel wat manschappen en officieren blijven echter achter te Kortrijk en worden er gevangen genomen.

Het 4Li en het wielrijderseskadron van de divisie moeten zich terugtrekken tot achter de baan Menen-Roeselare om toch maar in verbinding te blijven met de Britten.

Aan het eind van de dag bevindt de ganse 1ste infanteriedivisie zich in nieuwe kantonnementen rondom Dadizele en Ledegem.

De 1ste infanteriedivisie wordt verder teruggetrokken en gaat richting Boesinge.

De eenheden van de 1ste divisie worden verplaatst naar het gebied tussen Houthulst en Staden.

Met alle overblijvende manschappen van het 24Li wordt een compagnie fuseliers gevormd die aangehecht wordt bij het IVde bataljon van het 3Li. De compagnie verzamelt alle overgebleven bewapening en komt onder het bevel te staan van Kapitein Loncke. De pelotonscommandanten worden Luitenant Verbeke van de 14de compagnie, Luitenant Van Beneden van de staf van het IIde bataljon en Luitenant Van Kerckhove van de regimentsstaf.

De restanten van de divisie bevinden zich rondom Koekelare wanneer het nieuws van de capitulatie vernomen wordt.

Na de capitulatie

Slachtoffers

 

Bibliografie en Bronnen

 1. Fotoalbum Soldaat Georges Vanderschaeghen, 7de compagnie (met dank aan Roland Vanderschaeghen).
 2. Persoonlijke bezittingen Soldaat Frans Claeys (met dank aan Eddy Lambrecht).