18de Regiment Artillerie

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 18de Regiment Artillerie | 18ème Régiment d’Artillerie | 18A
Type Regiment veldartillerie van het actieve leger
Ontdubbeld van IIde Groep Regiment Artillerie Cavaleriekorps
Taalstelsel Nederlandstalig
Onderdeel van 2de Cavaleriedivisie
Bevelhebber Luitenant-kolonel Julien Van Den Abeele
Adjudant-majoor Kapitein-commandant Jules Lacrosse
Standplaats Leuven
Demer/Gete-Stelling
Commandopost Bondgenotenlaan 74 te Leuven
Samenstelling I Groep (Kapitein-commandant Lucien Trouet) 1ste Batterij van 4 x C75GP/III kanonnen (Cdt Simon Berty)
2de Batterij van 4 x C75GP/III kanonnen (Lt Henri Zubrodt)
3de Batterij van 4 x C75GP/III kanonnen (Lt Marcel Wauquez)
  II Groep (Majoor Anatole Barthélemy) 4ste Batterij van 4 x C75GP/III kanonnen (Lt G. Demarcin)
5de Batterij van 4 x C75GP/III kanonnen (Lt C. Boels)
6de Batterij van 4 x C75GP/III kanonnen (Kapt F. Howell)
  Stafbatterij (Luitenant J. Delegher)  

Tijdens de mobilisatie

Staf/18A
In volle vredestijd beschikte het Cavaleriekorps (CK) over een eigen volledig gemotoriseerd artillerieregiment, het Regiment Artillerie Cavaleriekorps (RACC), dat gevestigd was in de Sint-Maartenskazerne te Leuven. Dit regiment zal op 26 augustus 1939, tijdens Fase A van het mobilisatieplan, opgesplitst worden in drie gemotoriseerde artillerieregimenten namelijk het 17de, het 18de en het 19de Regiment Artillerie. Het 18de Regiment Artillerie (18A) wordt opgebouwd rond de IIde Groep van het RACC. De Staf en de Iste Groep van 18A mobiliseren in de Sint-Maartenskazerne te Leuven. De IIde Groep wordt verzameld te Herent. Het regiment beschikt over 24 stuks 75mm GP/III veldkanonnen, netjes verdeeld over de zes batterijen. De stukken worden getrokken door  Latil M2TL6 artillerietractoren.

18A wordt als divisieartillerie aangehecht bij de 2de Cavaleriedivisie (2CavDiv) die eveneens op 26 augustus gemobiliseerd wordt. Luitenant-kolonel Van Den Abeele is naast korpscommandant van 18A ook artilleriecommandant van de 2de Cavaleriedivisie (CADI 2CavDiv).

De Sint-Maartenskazerne in de J.P. Minckelersstraat te Leuven [4].

Bij de aanvang van de mobilisatie blijft 18A in de Sint-Maartenskazerne te Leuven tot ze worden doorgestuurd naar Limburg. Na enkele maanden in Limburg en Waals-Brabant te hebben doorgebracht, is het regiment sinds midden april 1940 opnieuw in Leuven. Aan de vooravond van de oorlog is het regiment nog steeds gekantonneerd in de Sint-Maartenskazerne te Leuven.

Staf/18A
De commandopost van het regiment bevindt zich bij het uitbreken van de oorlog bij de Staf van de 2CavDiv (Staf/2CavDiv) aan de Bondgenotenlaan 74 te Leuven. Kort na de ontvangst van het algemeen alarm maken de groepen van 18A zich klaar voor een verplaatsing naar de Demer/Gete-Stelling. De Demer/Gete-Stelling is een dwarsstelling (oftewel bretel) op het Albertkanaal die preventief bezet wordt om bij een eventuele terugtrekking van de divisies opgesteld langs het kanaal de aftocht naar de K.W. Stelling te beveiligen. Deze opdracht werd in april 1940 toegewezen aan de 2CavDiv die hiervoor kan beschikken over het 4de Regiment Lansiers (4L) , het 2de Regiment Karabiniers-Wielrijders (2Cy) en het 18A.

Na het beëindigen van de verplaatsing van de groepen wordt gedurende de rest van de eerste oorlogsdag gewerkt aan de inrichting van de nieuwe batterijstellingen. Het regiment wacht het verdere oorlogsgebeuren af.

I/18A
De Iste Groep (I/18A) bevindt zich bij de afkondiging van het alarm on 02u45 in de Sint-Maartenskazerne te Leuven en vertrekt vrijwel onmiddellijk naar Sint-Margriete-Houtem. De Staf van de Iste Groep stelt zich tijdens de nacht van 9 op 10 mei op te Bunsbeek en zal van daar uit het 4L ondersteunen. De 1ste Batterij (1Bij) stelt zich op te Boeslinter, de 2de Batterij (2Bij) te Sint-Margriete-Houtem en de 3de Batterij (3Bij) te Vissenaken. De  2Bij neemt in Sint-Margriete-Houtem een voorwaartse stelling in teneinde het 4L dat zich rond Tienen ontplooid heeft beter te kunnen ondersteunen.

De hoofddoelen van de batterijen worden de toegangswegen tot Tienen van uit Hannuit, Geldenaken en Sint-Truiden.  Daarnaast worden eveneens doelen voorbereid aan de oostrand van Hoegaarden.

De groep is klaar-tot-vuren om 05u45.  Even na 08u20 worden de stellingen van de 1ste Batterij kort gemitrailleerd door enkele vijandelijke vliegtuigen.  Het Autopeloton voor Artilleriemunitie van de 2de Cavaleriedivisie bereikt om 09u45 de kerk van Kiezegem en bepaalt dat de groep zal bevoorraad worden met bijkomende munitie op het kerkplein van Boeslinter.

II/18A
De IIde Groep (II/18A) bevindt zich eveneens te Leuven en wordt om 02u25 gealarmeerd.  De eerste voertuigen verlaten de stad vanaf 03u00. De groep rijdt over Diest naar de ondersector van het 2Cy die van Budingen tot Halen loopt. Tijdens de verplaatsing raakt Wachtmeester François Janssens in de buurt van Loksbergen zwaar gewond aan de rug bij een luchtaanval door vermoedelijk Britse toestellen. Wm Janssens wordt overgebracht naar de Medische Hulpplaats (oftewel triagestation) ingericht door de Lichte Ambulance van de 6de Infanteriedivisie (6Div) in de oude Lakenhalle van Diest. Hij bezwijkt er aan zijn verwondingen en wordt zo het eerste slachtoffer van de groep [3]. 

Na de verplaatsing bevindt de commandopost van II/18A zich bij die van het 2Cy te Kortenaken. De 4de Batterij staat daar in de buurt van Ransberg. De 5de en de 6de Batterij bevinden zich te Hontsum nabij Blekkom.  De groep met klaar te zijn met de installatie om 08u30.   Later op de dag wordt de groep bevoorraad door Het Autopeloton voor Artilleriemunitie van de 2de Cavaleriedivisie te Ransberg en Loksbergen.

De 5de en 6de Batterij krijgen in de late namiddag een tweede luchtaanval door geallieerde vliegtuigen te verwerken.

Staf/18A
Tijdens de loop van de dag wordt het beeld van de Duitse aanval duidelijker. De vijand heeft de 7de Infanteriedivisie bij verrassing overrompeld en de bruggen over het Albertkanaal te Vroenhoven en te Veldwezelt intact veroverd. Van daar uit wordt snel gevorderd naar Tongeren en het Groot Hoofdkwartier (GHK) vreest dat de infanteriedivisies die opgesteld staan achter het oostelijk gedeelte van het Albertkanaal zullen omsingeld worden. Hierop beslist het GHK op 11 mei om het veldleger terug te trekken van de oostelijke helft van het Albertkanaal naar de K.W. Stelling. Het Cavaleriekorps krijgt hierbij de opdracht om de vijand tijdelijk tegen te houden aan de Demer en de Gete zodat deze terugtocht veilig kan verlopen. Tussen Diest en het Albertkanaal zal de Demer/Gete-Stelling verlengd worden door een nieuwe verdedigingslinie langsheen de Winterbeek.

Alle batterijen van het 18A blijven op hun posities.  Rond het middaguur worden de eerste aanpassingen uitgevoerd om de aankomst van de overige troepen van het Cavaleriekorps voor te breiden.

I/18A
Om 12u20 verneemt de Iste Groep dat het 3L tussen de posities van het 2Cy en het 4L zal geplaatst worden, om samen met 4L vanaf Drieslinter tot Tienen een ondersector te vormen onder het bevel van de staf van de Brigade Vervoerde Cavaleristen.  De groep wordt het algemeen steunelement van de brigade.

Rond 17u00 verliest de groep twee observatieposten aan de oostrand van de stad Tienen.  Het spoorwegknooppunt van Tienen wordt aanhoudend geviseerd door de Luftwaffe en de waarnemers hebben zich teruggetrokken onder de bombardementen.

II/18A
De IIde Groep blijft aangehecht bij het 2Cy maar moet zijn schootssector verkleinen en aanpassen aan het kortere front dat ingenomen zal worden.

Het militaire verkeer in het gebied van het 18A zwelt intussen sterk aan. Naast de aankomende cavalerie-eenheden passeren er talrijke formaties van de infanterie en andere wapens die al dan niet op georganiseerde wijze naar de K.W. Stelling trachten te komen.

Rond 20u00 arresteert een detachement van de 5de Batterij enkele Duitse vliegeniers wiens toestel neergehaald werd boven Tienen.

Artilleriecarrousel opgevoerd tijdens Militaire parade in de Leuvense Sint-Maartenskazerne medio jaren 30.

Staf/18A
De groepen worden bevoorraad met nieuwe munitie tussen 00u20 en 03u15.

De vijand wordt tussen 10u30 en 11u00 gesignaleerd te Dormaal, Orsmaal en Gussenhoven.  Omstreeks 15u00 melden de waarnemers van de IIde groep de komst van de Duitsers te Drieslinter.

Het 18A verneemt dat enkele groepen van het 1ste Regiment Artillerie (1A) en het 19de Regiment Artillerie (19A) aan de artillerie van de Demer/Gete-stelling zullen gevoegd worden.  Het 1A komt toe vanaf 16u00.  Het 19A zal later op de avond volgen.

I/18A
De posities blijven behouden. De eerste schoten worden gelost vanaf 17u00.  Eveneens in de late namiddag gaat de III/1A in stelling ten noordoosten van Bunsbeek.  De groep stelt zich onder het bevel van de commandant I/18A, die nog steeds de artillerie van de Brigade Vervoerde Cavaleristen beveelt en nu met de beide groepen het direct vuursteunelement vormt van 3L en 4L..

Rond 23u00 duiken de eerste Duitsers op voor de stellingen van het 1JP langs de Demer tussen Aarschot en Diest. De noordelijke batterijen van het 18A openen het vuur op de steenweg Hasselt-Halen om de Duitse opmars te verstoren.

II/18A
Tijdens de voormiddag wachten de batterijen de gebeurtenissen af op hun stellingen. De eerste vuuropdracht van de II/3L loopt binnen even na de middag.

De II/1A komt aan rond 18u00 om bijkomende vuursteun te leveren aan de ondersector Drieslinter.   De groep stelt zich onder het bevel van de commandant II/18A en gaat in stelling tussen Blekkom en Kortenaken.

Staf/18A
De I/19A en III/19A zullen in de loop van de avond in stelling gaan langsheen de Demer/Gete-Stelling en vormen samen met de IV/1A het gezamenlijk vuursteunelement van de 2de Cavaleriedivisie.

Staf/18A
De Staf/2CavDiv vervolledigt nog tijdens de nacht zijn artillerieplan voor de komende afstoppingsactie aan de Demer/Gete-stelling. De divisieartillerie is nu versterkt met de IIde, IIIde en IVde Groep van het 1A en de Iste en IIIde Groep van het 19A en het beschikbare geschut zal als volgt opgesteld worden:

 • de I/18A en III/1A komen onder het bevel te staan van de I/18A en zullen vuursteun leveren aan de Ondersector Zuid tussen Tienen en Drieslinter van op de stellingen rond Boeslinter (1ste Batterij 18A), Sint-Margriete-Houtem (2de Batterij 18A), Sint-Martens Vissenaken (3de Batterij 18A) en Bunsbeek (III/1A)
 • de II/18A krijgt II/1A onder zijn bevel en dekt de Ondersector Noord die van Drieslinter tot Halen loopt van op stellingen te Loksbergen (5de en 6de Batterij 18A), Blekkom (II/1A) en Ransbergen (4de Batterij 18A)
 • de I/19A, III/19A en IV/1A vormden de gezamenlijke steungroepering van de divisie onder bevel van de III/19A en staan respectievelijk te Boeslinter, Ransberg en Kortenaken

De stad Halen wordt tijdens ochtend een eerste keer aangevallen door vijandelijke grondtroepen.  Ook te Tienen breken de eerste gevechten uit met de Duitse voorhoede. Hoewel de cavaleristen met behulp van de vliegende kanonniers de vijand aanvankelijk kunnen afhouden, neemt de Duitse druk gestaag toe. Halen wordt na 15u00 opnieuw aangevallen.  In het zuiden tracht de vijand rond Tienen naar Hoegaarden door te stoten en alzo de Demer/Gete-stelling te omsingelen. In loop van de vooravond volgt dan ook het bevel tot de terugtocht naar de K.W. Stelling.  Het met paardentractie uitgeruste 1A zal het eerst wegtrekken, en na het vallen van de duisternis zullen ook het gemotoriseerde 18A en 19A hun stellingen opbreken en richting Leuven wegtrekken.

Soldaat Henri Rondas (staf IIde groep) op de duozit van zijn Gillet 371 AB37 zijspan.

Staf/18A
De staf verlaat om 01u00 het dorp Kersbeek-Miskom en komt omstreeks 04u30 aan te Hofstade.

I/18A
De batterijen verlaten hun posities tussen 01uu en 01u30 en vervoegen het startpunt van de mars op de Tiensesteenweg te Bunsbeek.

De groep rijdt tijdens de nacht van 13 op 14 mei via Bekkevoort naar Tielt, Haacht, Wespelaar en houdt rond 08u00 halt te Weerde. Om 10u30 wordt verder gereden naar Blaasveld. Deze korte etappe duurt een goed uur.  Bij de aftocht van de Demer/Gete-Stelling heeft de 1ste Batterij een Latil trekker en een vrachtwagen moeten achterlaten door panne.  De voertuigen werden door het personeel in brand gestoken.

II/18A
Rondom 01u30 verlaat ook deze groep de Demer/Gete-Stelling.  Het startpunt voor de afmars wordt Waanrode.  De marsroute leidt de groep via Bekkevoort.  De voertuigen komen rondom 08u00 aan te Weerde om van hier uit eveneens doorgestuurd te worden naar Blaasveld.

Het 18A rust uit en herstelt zich van de actie aan de Demer/Gete-stelling. De staf is ingekwartieerd te Hofstade. De beide groepen bevinden zich in Blaasveld.

Staf/18A
Na een rustperiode van bijna 48u verneemt het regiment dat de 2de Cavaleriedivisie ingezet zal worden om de aftocht van het veldleger van de K.W. Stelling naar de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde te dekken.
De staf bereikt omstreeks 15u00 Grootveldekens waar ook de commandopost van de 2de Cavaleriedivisie ontplooid wordt.

De Iste groep verlaat Blaasveld rond het middaguur en rijdt via Lippelo en Dendermonde naar Zele. Rond 17u00 worden de kanonnen opgesteld in het gehucht Heikant te Zele om vuursteun te leveren aan het 4L dat tussen Lokeren en Waasmunster opereert langsheen de Durme.

II/18A
Ook de IIde groep vertrekt rond de middag. De kolonne rijd naar Zogge waar de 4de en 5de batterij ontplooid worden aan de Meerstraat en de 6de batterij nabij Het Heet om het 2Cy te ondersteunen. Dit regiment bewaakt de oever van de Durme tussen Hamme en Waasmunster.

Staf/18A
De regimentsstaf bevindt zich op de commandopost van de 2de cavaleriedivisie te Grootveldekens.

I/18A
De groep blijft op zijn schootsstellingen te Heikant. Rond 19u00 moet de groep in stand-by gaan voor een eventuele verplaatsing.

II/18A
De IIde groep staat op schootsposities langsheen de heirbaan te Zogge en ondersteunt het 2Cy op de Durme tussen Waasmunster en Hamme.

Soldaat Henri Rondas (2de rij, midden) en zijn makkers van de staf van de IIde groep.

Staf/18A
Het divisiehoofdkwartier verhuist om 21u00 naar Tereken nabij Sint-Niklaas

I/18A
Om 15u00 worden twee batterijen naar Hansevelde nabij Zele verplaatst. De 3de batterij blijft ter plekke. De 1ste en 2de batterij richten zich bij aankomst op de nieuwe stellingen naar het zuidoosten. De opdracht te Zele loopt ten einde om 18u00 wanneer de groep naar Landmolen wordt gezonden om steun te leveren aan het 2Cy dat nu de Scheldeoever tussen Temse en Kruibeke bewaakt. De groepen zijn rond 22u00 opnieuw klaar tot vuren.

II/18A
De II/18A wordt rond het middaguur toegevoegd aan het samengevoegde regiment 1JP/2JP dat de aftocht van ons leger naar de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde moet dekken door het gebied tussen Dendermonde en de Durme te bezetten. De groep van het 2JP maakt die middag contact met de vijand te Dendermonde en wordt ondersteund door de artilleristen. Het 1JP ontdekt een vijandelijke artilleriecolonne op weg naar Baasrode en vraagt een vuuropdracht aan bij de II/18A. Ook zal op Dendermonde en Sint-Amands gevuurd worden.

Staf/18A
De staf blijft te Tereken tot het eind van de dag en verhuist dan naar Watervliet.

I/18A
De groep is ontplooid nabij Haasdonk ten voordele van het 2Cy. Er worden die dag nog ettelijke vuuropdrachten uitgevoerd, onder meer op Schelle, Hemiksem, de olieopslagplaats van Hoboken en Burcht. Om 19u00 worden de stellingen verlaten en rijdt de groep via Sint-Niklaas en Moerbeke naar Kruisstraat op de grens met Zeeland. Drie uur later wordt hier halt gehouden voor de nacht.
II/18A
Om 19u00 worden de stellingen opgebroken en vertrekt de groep naar Sint-Kuis-Winkel om de noordelijke oever van de Moervaart te vervoegen.

Staf/18A
De staf bevindt zich te Watervliet.

I/18A
De groep ontplooit tijdens de nacht van 19 op 20 mei zijn geschut te Moerbeke en Kruisstraat om de aftocht van het 2Cy naar de linkeroever van het Kanaal Gent-Terneuzen te dekken. De opdracht loopt af rond 01u00 en de groep zet zich op weg naar Boekhoute en Biervliet. Hier volgt een nieuwe stellingname, dit maal naar het noorden om de Duitsers op de noordelijke Scheldeoever te kunnen beschieten.

II/18A
Omstreeks 01u00 steekt ook deze groep het Kanaal van Terneuzen over om ten westen van Biervliet te ontplooien richting Scheldeoever.

Staf/18A
Na een laatste dag te Watervliet wordt de staf om 23u00 doorgestuurd naar Ijzendijke.

I/18A
De kanonnen blijven op hun posities rond Biervliet. De groep is aangehecht bij het 4L dat de Scheldeoever tussen Hoofdplaat en Philippine bewaakt.

II/18A
De II/18A verlaat Biervliet en volgt het 1JP, 2JP en 1L naar hun nieuwe stellingen langsheen de Scheldemonding. De groep van Majoor De Brabandere van het 2JP neemt de ondersector vanaf Breskens tot halverwege Hoofdplaat over van de Fransen. Op links wordt Breskens zelf bewaakt door het 3de Lansiers. De groep Gysels van 1JP vervolgt op de rechterflank de linie langs de Schelde tot in Breskens. De commandopost van de II/18A wordt bij de Jagers te Paard opgesteld in het gehucht Molentje. De 4de en 5de batterijen bezetten stellingen in Oranje Polder. De 6de batterij staat te Schonendijke.

Staf/18A
De posities blijven ongewijzigd.

I/18A
Er wordt nog steeds gevuurd van uit Biervliet. Na de middag wordt een stellingwissel doorgev
oerd. De 1ste batterij verhuist naar de noordrand van Philippine en bewaakt opnieuw het Kanaal Gent-Terneuzen. De 2de batterij wordt met hetzelfde doel opgesteld nabij Assenede en zal het 2G ondersteunen.

II/18A
De laatste Fransen verlaten Zeeland. Alvorens te vertrekken ontketent de Franse artillerie nog een artillerieduel over de Schelde waarbij Breskens, Hoofdplaat en Schoondijke zwaar beschadigd worden. De II/18A neemt deel aan het duel. Het I/19A komt aan tijdens de ochtend ter versteking, maar wordt vrijwel onmiddellijk daarop naar het zuiden van Vlaanderen gedirrigeerd.

Een kanonnier van het 18A in krijgsgevangenschap.

Staf/18A
De staf bevindt zich nog steeds te Ijzendijke.

I/18A
De groep staat nog steeds op zijn stellingen nabij Biervliet. Omstreeks 17u00 wordt de 1ste batterij verplaatst naar de noordrand van Philippine om zich bij de Iste groep van het 17A te voegen en er het 4Cy te ondersteunen. De 2de batterij vertrekt naar Assenede om zich in verbinding te stellen met het 2Cy. De 3de batterij zal vuursteun leveren aan het 2G van op posities zo’n 600m ten zuiden van Assenede. De batterijen komen opnieuw in actie rond 19u00.

II/18A
Het 1JP onder Major Gysels verzekert de verdediging van de Golf van Bouchoute. De 4de en 5de batterijen staan opgesteld te Oranje-Polder. De 6de batterij vuurt van uit Schoondijke. De batterijen worden tijdens de loop van de dag dichter bij de Scheldedijk geplaatst om een beter vuurbereik te hebben op de noordelijke Scheldeoever. Er wordt geduelleerd met de Duitsers te Vlissingen. Een kanon van de 6de batterij krijgt een treffer, gelukkig met alleen materiele schade. Tijdens de namiddag worden de posities nogmaals herschikt: de 4de batterij blijft te Oranje-Polder (steun aan het 1JP), de 5de batterij te Biervliet (4L) en de 6de batterij de Schoondijke (3L).

Staf/18A
Rondom 11u00 vertrekt de staf naar Oostburg.

I/18A
De posities te Philippine en Assenede blijven behouden. Rond 18u00 wordt de 1ste batterij naar Boekhoute gezonden. De 2de en 3de batterijen vertrekken naar Aardenburg.

II/18A
De batterijen blijven op post. Ijzendijke wordt gebombardeerd. Even voor 11u00 vertrekken de staven van de 2de cavaleriedivisie, het 18A en de I/18A naar Oostburg.

Na de Duitse doorbraak aan te Leie zowel ten zuiden als ten noorden van Kortrijk, wil de vijand snel doorstoten in de richting van Roeselare en van Ieper. Terwijl de 10de infanteriedivisie de opmars naar Roeselare tracht af te stoppen, bouwen de Belgen ook een nieuwe verdedigingslinie uit op de lijn Dadizele – Geluwe – Wervik om een opmars naar Ieper te blokkeren. Het Groot Hoofdkwartier plaatst hier een in der haast samengestelde formatie rond de kern van de 2de Cavaleriedivisie. Kolonel SBH Libbrecht, commandant a.i. van deze divisie, verdeelt zijn eenheden over twee ondersectoren:

 • De Ondersector Noord tussen Dadizele en Geluwe zal bezet worden door I/2L, I/2JP, II/2Cy en I/18A allen onder bevel van commandant 2L.
 • De Ondersector Zuid tussen Geluwe en Wervik zal bezet worden door I/3L, II/1L, I/2Cy en II/18A onder bevel van commandant 3L. Om 19u00 zal de Ondersector Zuid nog eens versterkt worden met de Wielrijdersgroep van de 17de Infanteriedivisie onder bevel van Majoor Derton. De eskadrons van deze groep zullen tussen 20u00 en 21u00 op het terrein ontplooid worden.
 • Tussen Dadizele en Ledegem is het I/2Cy ook verantwoordelijk voor de verbinding met de 10de Infanteriedivisie . Ledegem is op dat ogenblik bezet door het III/5J van deze divisie. Het I/2Cy slaagt er maar met moeite in om de manschappen zo op te stellen dat er geen opening overblijft tussen de beide formaties die door de vijand zou kunnen uitgebuit worden.
 • Kolonel Libbrecht bevestigt dat bij een aftocht de divisie zal terugplooien op de spoorlijn Roeselare-Ieper waar het leger gestart is met het aanleggen van een anti-tankbarrière die uit goederenwagons zal bestaan.

Staf/18A
De staf opereert vanaf 09u30 vanuit Moorslede.

I/18A
In de nacht van 24 op 25 mei zijn de staf, 2de en 3de batterij onderweg naar Vivenkapelle. Onderweg krijgt deze groepering het bevel om via Brugge richting Torhout verder te rijden. De 1ste batterij verlaat Watervliet en sluit aan bij de rest van de groepering. Vervolgens rijdt het geheel over Roeselare naar Slypskapelle. De officieren verkennen vanaf 09u00 de nodige stellingen en de kanonnen worden even later ontplooid. De I/18 ondersteunt vanuit Slypskapelle te linkerflank van de linie waar het I/2L, I/2JP en II/2Cy opgesteld zijn.

II/18A
Rond 10u00 ontvangt de groep het bevel om te vertrekken naar Geluwe en Terhand. De II/18A ontplooit rondom Molenhoek en komt in steun te staan van de zuidflank met het II/1L, I/3L en I/2Cy. De commandopost van de groep sluit aan bij de staf van het 1L in Terhand.

De vijand bereikt al snel de nieuwe Belgische linies en voert nog om 17u00 een eerste aanval uit op Geluwe. De Britten hebben zich bovendien teruggetrokken van de zone ten zuiden van Geluwe zodat de flank van de cavaleristen wijd open komt te liggen.

I/18A
Bij dageraad steken de Duitsers de baan Geluwe-Wervik over en vallen ook aan ten noorden van Geluwe en te Dadizele. De cavaleristen moeten de afocht blazen en ook het 18A breekt zijn stellingen op en gaat er vandoor. Tussen Ieper en Roeselare zal opnieuw getracht worden om stand te houden, ditmaal achter uit een in alle haasten geimproviseerde hindernis van zo’n 2.000 goederenwagons die op de spoorlijn Roeselare-Ieper geplaatst werden.

Ook de 15de infanteriedivisie wordt nu in de strijd geworpen langsheen deze nieuwe linie en zijn origanieke artillerie-regiment, het 23A, zal samengevoegd worden met het 18A.

I/18A
De I/18A en II/23A nemen samen posities in tussen Westrozebeke en Oostnieuwkerke ter ondersteuning van de linkerflank tussen Passendale en Ruiter waar het 4L de eerste linie bezet en gesteund wordt door het 43Li.

II/18A
De II/18A en I/23A worden samen verantwoordelijk voor de rechterflank tussen Passendale en Ieper waar het gros van de troepen geleverd wordt door het 3L en het 31Li.

Die avond bereikt de spits van de Duitse opmars de spoorlijn en breken de eerste schermutselingen uit.

Een colonne Latil M2TL6 artillerietrekkers met C75 GPIII kanonnen kort na de Belgische overgave.

Het 31Li tussen Zonnebeke en Passendale raakt rond 11u00 betrokken in zware gevechten en wankelt al snel. De Duitsers infiltreren makkelijk tussen de spoorwegwagons en maken een bres in de Belgische linies ten zuiden van Passendale.

I/18A
De Iste groep blijft op post en voert samen met de II/23A ettelijke vuuropdrachten uit.

II/18A
Terwijl de restanten van het het 2L, 2JP, 2Cy en een eskadron van het 1L rond Passendale in het ontstane gat in de Belgische linies gegooid, blijft ook de IIde groep vuursteun leveren. In de late namiddag trekt de groepering van de II/18A en de I/23A achteruit om veiliger stellingen op te zoeken te Vijfwege.

Het regiment verneemt tijdens de vroege ochtenduren dat het Belgisch leger de strijd moet staken.

I/18A
De Iste groep staat nog steeds opgesteld tussen Westrozebeke en Oostnieuwkerke.

II/18A
De IIde groep wordt tijdens de nacht van 27 op 28 mei verplaatst van Westrozebeke naar Poelkapelle. De kanonnen worden hier bij het eerste daglicht ontplooid. Na de overgave keren de manschappen terug naar Westrozebeke waar het regiment zal verzamelen.

Na de capitulatie

Krijgsgevangenen/18A

 • Kapitein F. W. Howell, batterijcommandant van de 6Bij, wordt na te zijn krijgsgevangen genomen overgebracht naar de Oflag XVIIIB in Wolfsberg (Karinthië – Oostenrijk). Op 25 januari 1941onderneemt hij een ontsnappingspoging samen met Kapitein-commandant Couvreur van het 9de Regiment Jagers te Voet. Na 300 km worden ze totaal onderkoeld en met bevroren voeten door de Duitsers opgepakt in Joegoslavië. Cdt Couvreur moet in het ziekenhuis van Graz worden opgenomen waar hij op 2 februari 1941 overlijdt. Kapt Howell werd voor zijn ontsnappingspoging benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II met palm en kreeg het Oorlogskruis 1940 met palm [5].
 • Bij een incident  in het krijgsgevangenenkamp Bredow (XII – 106) nabij Stettin (vroeger Duitsland nu Szczecin in Polen) komt  Soldaat BV Janssens op 1 oktober 1941 om het leven. Ook de 1ste Sergeanten Huybrechts, Tytgat en Meubus van het 11de Linieregiment (11Li) en nog 14 andere Belgische krijgsgevangenen, wiens eenheid (voorlopig) niet achterhaald kan worden (alleen het stamnummer is beschikbaar maar dit is geen uitsluitende indicatie), komen bij hetzelfde incident om het leven. Het betreft de Wachtmeester Mil Peeters, Sergeant Mil Ilsbroeckx (5Li), Kpl BV Pierard (14Li),  de Soldaten BV De Koster, Leonard, Van Camp en Vandereycken  en de Soldaten Mil Bastie (6A), Lambert (TTr), Meulemans (Aie CK), Ruelens (Aie CK), Van De Winckel (13Li), Vermaelen (9Li) en Wittemberg (1JP). Stettin werd gedurende de nacht van 30 september 1941 op 01 oktober 1941 zwaar werd gebombardeerd door de RAF om de Duitse logistieke steun aan het offensief tegen Leningrad (Sint-Petersburg) te verstoren. Hierbij vielen drie vliegtuigbommen op het krijgsgevangenenkamp van Bredow waar 506 Belgische en Franse krijgsgevangenen zijn ondergebracht. In totaal komen 20 Belgen om het leven en raken er 14 gewond [6]. 
 • Adjudant KROLt Jules Moureau is omgekomen bij een treinramp waarbij nog 96 andere Belgische militairen het leven verloren. Op 21 januari 1941 verlaten twee treinen, met elke 1.000 Belgische krijgsgevangenen aan boord de Stalag I A te Stablack. Stablack is een dorp op ongeveer 8,5 km van Preußisch Eylau (tegenwoordig Bagrationovsk in de Oblast Kaliningrad van de Russische Federatie). De gevangenen, hoofdzakelijk Vlamingen, waren net vrijgelaten en onderweg naar Antwerpen. Voor de eerste trein verliep de treinreis normaal maar voor de tweede trein werd de rit noodlottig. Op 22 januari rond 08u20 ’s morgens verlaat de trein het station van Gifhorn te Isenbüttel nabij Hannover. Het is nog donker, er hangt een dikke mistlaag en het sneeuwt. De trein was nog op snelheid aan het komen toen hij langs achter aangereden werd door een goederentrein. Bij de botsing worden 71 militairen op slag gedood en een honderdtal andere gewond. Later overlijden nog eens 26 krijgsgevangenen in het hospitaal van Braunschweig. De meeste slachtoffers werden begraven op de begraafplaats van Stalag IX A te Fallingbostel, enkelen op het kerkhof van Braunschweig [7].

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
4/IIDE CONINCKJacques, J.M.WMMil3718.06.1915Neuilly-sur-14.06.1940Sint-AmandsbergVerwond 26.05
6/IIDE WEIRTRobertSdtBV23.01.1914Zwijnaarde27.05.1940PassendaleInslag bom
Staf/IGEETSFrançois, J.B.SdtMil3410.11.1914Holsbeek23.05.1940AssenedeInslag bom
Kok
OnbekendJANSSENSAugusteSdtBV3212.12.1912Zichem01.10.1941Stettin/Szczecin (PL)Krijgsgevangene omgekomen tijdens Brits bombardement van Stettin
Staf/IIJANSSENSFrançoisWMMil3202.05.1912Leuven10.05.1940DiestOverlijdt in de Hulpplaats van de 6Div, opgesteld in de Lakenhalle van Diest, aan zijn verwondingen opgelopen bij een bominslag. Telefonist-Seingever.
OnbekendMOUREAUJules, F.AdjtKROLt3707.11.1917London (UK)22.01.1941Isenbüttel (D)Krijgsgevangene
Omgekomen in treinramp
6/IIPEETERSGuilielmus, J.SdtMil3719.04.1917Hever27.05.1940StadenInslag bom
Staf/IPEETERSFrançois, V.SdtMil3702.11.1917Kessel-Lo26.05.1940Kortemark
3/IROGGEMANSFelixSdtMil3512.04.1915Buizingen08.06.1940OudenaardeVerwond 27.05
6/IIVERDEYENLeoSdtMil3620.05.1917Wilsele27.05.1940Kortemark

Bibliografie en Bronnen

 1. Verslag Kaptein-commandant Massart, Dossier 19de Regiment Artillerie, Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie Defensie.
 2. Fotoalbum Henri Rondas, Staf IIde Groep 18de Regiment Artillerie (met dank aan Jos Rondas).
 3. Verslag van Geneesheer 1ste Kapitein R. Scarcez, regimentsarts van 6A, opgesteld op 27 juli 1940. 1ste Kapt Scarcez bevond zich op 10 mei 1940 te Diest in de Medische Hulpplaats van de 6Div. [On Line beschikbaar]: http://www.maisondusouvenir.be/docteur_scarcez.php [Laatst geraadpleegd 13 juli 2022].
 4. Historiek Sint-Maartenskazerne te Leuven. [On Line beschikbaar]: https://belgiummilitary.wordpress.com/vastgoed-geklasseerd-per-gemeente/leuven-louvain/ [Laatst geraadpleegd 22 juli 2022].
 5. Achtergrondinformatie bij de ontsnappingspoging van Kapitein Howell [On Line beschikbaar]: https://books.google.be/books?id=YAPHB3WmHREC&pg=PA10205&lpg=PA10205&dq=luitenant+howell+1940&source=bl&ots=OqQ6cWsFWu&sig=ACfU3U0LbfUCQ5VWOz-DEw-DlS_D43xedA&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiTz76kuMXqAhXS_qQKHT7nAH4Q6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=luitenant%20howell%201940&f=false en https://www.lesoir.be/art/une-commission-d-enquete-presidee-par-un-magistrat_t-19910416-Z03VC2.html [Laatst geraadpleegd 13 juli 2022].
 6. Krantenartikel in een Britse krant van 1 oktober 1941 die het bombardement van Stettin op 30 september verslaat. Er wordt gesproken van een zwaar bombardement gevolgd door een grote brand. [On Line beschikbaar]:  https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/17766675 en https://www.ww2today.com/p/an-airmans-first-and-last-operational [Laatst geraadpleegd 13 juli 2022]. De vermoedelijke Belgische slachtoffers van het bombardement liggen met grote waarschijnlijkheid begraven op een militair ereperk van het Centraal kerkhof van Szczecin waar er een monumentje staat ter nagedachtenis van 33 omgekomen Belgische krijgsgevangenen die op het kerkhof van Szczecin begraven zijn. [On Line Beschikbaar] http://cmentarze.szczecin.pl/chapter_11964.asp?soid=B4EA1ADC41E24C86B1B81E127D4735DD [Laatst geraadpleegd 13 juli 2022]. De omstandigheden van het incident worden uitvoerig beschreven in het boek “Dans le ghetto des barbelés” van François Rouard, een ooggetuige. [On line beschikbaar]: https://www.maisondusouvenir.be/francois_rouard.php [Laatst geraadpleegd 13 juli 2022].
 7. Achtergrondinformatie in het Frans bij de treinramp van Isenbüttel met onder meer een volledige naamlijst van de slachtoffers  [On Line beschikbaar]: http://www.maisondusouvenir.be/isenbuttel_stalag1a.php  en een bron in het Duits https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenbahnunfall_von_Gifhorn_(1941) [Laatst geraadpleegd 13 juli 2022].
 8. Harboot, M. (1962) Beknopte geschiedenis van de Rijdende Artillerie, Leuven: eigen beheer