11de Bataljon Transmissietroepen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 11de Bataljon Transmissietroepen | 11ème Bataillon de Troupes de Transmissions | 11TTr
Type Verbindingseenheid
Ontdubbeld van Regiment Transmissietroepen
Onderdeel van 11de Infanteriedivisie
Bevelhebber Majoor E. Mertens
Standplaats Kamp van Beverlo, Leopoldsburg
Samenstelling Staf
  Compagnie Telegrafisten (Kapitein A. Henry)
  Compagnie Radiotelegrafisten (Kapitein L. Georlette)

Tijdens de mobilisatie

Staf/11TTr
Het 11de Bataljon Transmissietroepen (11TTr ) wordt in september 1939, bij de afkondiging van Fase C van het mobilisatieplan, te Luik gemobiliseerd als ontdubbelingsbataljon van het Regiment Transmissietroepen. Het bataljon wordt als organiek transmissiebataljon aangehecht bij de 11de Infanteriedivisie (11Div), een infanteriedivisie van Eerste reserve. 11TTr zal bijgevolg instaan voor het realiseren van telefoon- en radioverbindingen tussen het Hoofdkwartier (HK) van de 11Div en de Commandoposten (CP) van de eenheden van de divisie alsook tussen de eenheden onderling. Het bataljon zal telkens ook verbinding moeten maken met het hoger echelon van de divisie door aan te sluiten op het telefoon- en radionetwerk van de transmissie-eenheid van deze grote eenheid.

De 11Div wordt onmiddellijk na zijn oprichting onder bevel geplaatst van het IIIde Legerkorps (III/LK) waar het een divisiesector bezet nabij Luik. De 11Div wordt op 24 april 40 te Luik afgelost door de 2de Infanteriedivisie (2Div) en komt na zijn aflossing rechtstreeks onder bevel van het Groot Hoofdkwartier (GHK) als algemene reserve van het leger. Meteen na het III/LK in Luik te hebben verlaten vervoegt de 11Div, inclusief het 11TTr, in twee dagmarsen het Kamp van Beverlo nabij Leopoldsburg om hier een oefenperiode af te werken. Deze periode zal worden afgesloten met een meerdaagse syntheseoefening die op 10 mei 1940 zou moeten aanvangen. Het 11TTr bevindt zich bijgevolg op 09 mei 1940 samen met het gros van de divisie in het Kamp van Beverlo te Leopoldsburg.

Staf/11TTr
Wanneer kort na middernacht het algemeen alarm binnenkomt wordt onmiddellijk gestart met de evacuatie van het kamp. Aangezien het Kamp van Beverlo zich ten noorden van het Albertkanaal bevindt, en bijgevolg aan de verkeerde kant van de Dekkingsstelling lag, moest het kamp, zoals voorzien in het mobilisatieplan, onmiddellijk ontruimd worden. De aanwezige troepen, waaronder het 11TTr, dienen zich in de streek van Diest te hergroeperen.

Het bataljon vat de mars aan voor dageraad en ontsnapt hiermee aan de Duitse luchtaanval op het Kamp van Beverlo dat van 07u30 tot 08u00 hevig wordt gebombardeerd. In een eerste etappe wordt teruggetrokken richting Diest. Omwille van het Duitse luchtoverwicht wordt in de hergroeperingszone te Diest de nachtelijke duisternis afgewacht om verder te marcheren richting K.W. Stelling.

Voor deze verplaatsingen wordt het 11TTr in twee detachementen gesplitst. De motorvoertuigen zullen de etappes afleggen samen met de gemotoriseerde eenheden van het transportkorps, het geneeskundig korps en de compagnies C47 en C47/T13 van de divisietroepen. De manschappen vervoegen de colonnes te voet van de infanterie.

Staf/11TTr
Na een tweede etappe tijdens de nacht van 10 op 11 mei komt het 11TTr aan even ten noordwesten van Aarschot. Hier wordt opnieuw halt gehouden tot de volgende nacht.

Staf/11TTr
In de nacht van 11 op 12 mei wordt de derde en laatste etappe van de aftocht aangevat. Via de Liersesteenweg wordt gemarcheerd van de streek van Aarschot over Putte en Onze-Lieve-Vrouw-Waver tot in Sint-Katelijne-Waver. De 11de Infanteriedivisie heeft nu de relatieve veiligheid van de K.W. Stelling bereikt.

Staf/11TTr
De 11de Infanteriedivisie installeert zich op de K.W. Stelling tussen Sint-Katelijne-Waver en het dorpje Mart. De K.W. Stelling (oftewel Weerstandsstelling) bestond uit één of twee rijen gevechtsbunkers en waar mogelijk werden kanalen, spoorwegbermen en overstromingsgebieden geïntegreerd in de stelling. Waar een sterke hindernis voor handen was volstond één rij bunkers, in open terrein waar men geen gebruik kon maken van hindernissen werd een tweede lijn bunkers aangelegd. Belangrijke plaatsen werden met bijkomende gevechtsbunkers beschermd en uitgebouwd tot anti-tankcentra. Een honderdtal meter voor de bunkers werden talrijke hindernissen zoals prikkeldraadversperringen, anti-tankgrachten en Cointet-elementen aangebracht. De constructiewerken op de K.W. Stelling werden voor de oorlog uitgevoerd.

Een paar kilometer ten westen van de verdedigingslijn bouwde men een telefoonnetwerk uit. Dat bestond uit twee parallelle lijnen telefoonkabels en dwarsverbindingen. Op de verbindingen werden commandobunkers gebouwd die dienst deden als commandopost en waren uitgerust met een telefooncentrale. Op de lijnen zelf stonden kleine verbindingsbunkers waar de hoofdkabels doorgeschakeld werden en veldlijnen toekwamen. De manschappen van het 11TTr bemannen de telefooncentrales in de sector en zetten het radionet op. Tot en met het echelon bataljon wordt gebruik gemaakt van het speciale ondergrondse telefoonnet van de K.W. Stelling. Tussen de bataljons en de hogere echelons wordt eveneens van zender-ontvangers gebruik gemaakt.

Na de capitulatie

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
1MAUENIsidore, J.J.SdtMil2811.10.1908Céroux-Mousty23.05.1940Sleidinge
1NOELThomasSdtMil2516.06.1905Jemappes23.05.1940Sleidinge
OnbekendROOSELAERFransSdtMil31.01.1905Halle16.08.1940(Onbekend)

Bibliografie en Bronnen