Park van de Genie van het Leger

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Park van de Genie van het Leger
Parc du Génie de l’Armée – PGnA
Type Logistieke Steuneenheid
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Directie voor aan- en afvoer bij het Leger
Bevelhebber Luitenant-kolonel Charles Passchyn
Adjunct Kapitein Louis Collignon
Standplaats Beveren-Waas
Houthulst
 
Samenstelling Geniepark van het Leger Staf
    Sectie Explosieven en Anti-Tankmijnen (Cdt Paul Bivort)
    Sectie Materialen (1Kapt Henri Dierickx)
    Sectie Werktuigen (1Kapt François Bal)
    Sectie Ateliers (Cdt François Antonissen)
    Compagnie Administratie (Kapt Léon François)
    Geniedepot Houthulst (Cdt Arthur de Cheron)

Tijdens de mobilisatie
Staf/PGnA
Het Park van de Genie van het Leger beheert de strategische voorraden van de legergenie en werd in de kazerne te Beveren-Waas gemobiliseerd. Naast deze locatie, beheerde het park ook een belangrijke voorraad geniematerieel in het militaire depot van Houthulst.


Staf/PGnA
Luitenant-generaal Michelet van het Commando van de Genie op het Groot Hoofdkwartier beslist dat Kol SBH Goutierre van de 3de Directie van de Genie en de Versterkingen (3DirGnV) op 14 mei het PGnA dient te vervoegen.


Staf/PGnA
Op 16 mei komt onverwachts het bevel van het geallieerd oppercommando (via de Franse generaal Bilotte) om naar het westen terug te trekken. Zonder dat de K.W. Stelling en de Versterkte Positie Antwerpen (VPA) ten volle verdedigd werden moeten de stellingen worden prijsgegeven. In het zuiden wist het Duitse leger immers een doorbraak te forceren over de Maas in de streek van Sedan en in het noorden heeft Nederland zich overgegeven. Deze beslissing zal ook gevolgen hebben voor de verdedigers van de VPA. De Belgische legerleiding besluit om het veldleger terug te trekken op een nieuwe defensieve lijn langs de as Terneuzen-Gent-Oudenaarde. Het Vde Legerkorps (V/LK) opgesteld in de VPA moet voorlopig ter plaatse blijven om de terugtocht te dekken. Het depot van Beveren-Waas dat ten oosten van de nieuwe verdedigingslijn ligt riskeert door de vijand overrompeld te worden. De evacuatie van het park dringt zich op.


Staf/PGnA
Op 17 mei wordt begonnen met de ontruiming van de Versterkte Positie Antwerpen. Hierdoor komt Beveren-Waas wel heel dicht bij de nieuwe contactlijn te liggen. Het personeel van het Geniedepot van Beveren-Waas start met het laden van een trein om het daar opgeslagen geniematerieel naar Vlaanderen te evacueren.


Staf/PGnA
Het laden van de trein vlot niet echt maar wanneer het pas uit Antwerpen teruggetrokken 17de Bataljon Genie een kantonnement opzoekt in Beveren-Waas doet de Staf/PGnA, via de CGn van het Groot Hoofdkwartier, beroep op de mankracht van het 17Gn om de trein verder te laden. Twee compagnies van het 17Gn worden ingezet om een 35-tal wagons vol te stouwen. Tegen de avond vertrekt de trein naar het Geniedepot van Houthulst. Het Geniedepot van Houthulst blijft behouden tot het einde van de veldtocht. Een bijkomend depot wordt op 22 mei ingericht te Jabbeke en zal hier tot de capitulatie operationeel zijn. Dit depot wordt geleid door Kapitein-commandant Anthonissen.


Staf/PGnA
De Staf/PGnA kan het volledige depot niet ontruimen, heel wat materiaal wordt achtergelaten. Zo slaagt de Compagnie Telegrafisten van het 29ste Bataljon Transmissietroepen (29TTr) er nog in om zo’n 200Km telefoondraad uit het geëvacueerde depot van het PGnA te recupereren.

Staf/PGnA
Het park installeert een voorwaarts depot op het stationsterrein van Wontergem ten behoeve van het VI/LK.  Dit depot omvat drie goederenwagons met 1.500 anti-tankmijnen, twee wagons met elk 5 ton explosieven, en twee vrachtwagens en een bestelwagen met explosieven, lont, knalkoord en knalkokers.

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
OnbekendGABRIELSRobertSgtMil2606.11.1906Antwerpen18.05.1940Brugge

Bibliografie en Bronnen

  1. Uitvoerig en gedetailleerd relaas van Cdt SBH Leloup, bataljonscommandant van 17Gn, beschikbaar in het archief van het Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid, Ministerie van Defensie (CHD) te Evere.