Park van de Genie van het Leger

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Park van de Genie van het Leger
Parc du Génie de l’Armée – PGnA
Type Logistieke Steuneenheid
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Directie voor aan- en afvoer bij het Leger
Bevelhebber Luitenant-kolonel C. Passchyn
Adjunct Kapitein L. Collignon
Standplaats Beveren-Waas
Houthulst
Samenstelling Geniepark van het Leger Staf
Sectie Explosieven en Anti-Tankmijnen (Cdt P. Bivort)
Sectie Materialen (1Kapt H. Dierickx)
Sectie Werktuigen (1Kapt F. Bal)
Sectie Ateliers (Cdt F. Anthonissen)
Compagnie Administratie (Kapt F. François)
Geniedepot Houthulst (Cdt A. de Cheron)

Tijdens de mobilisatie
Staf/PGnA
Het Park van de Genie van het Leger beheert de strategische voorraden van de legergenie en werd in de kazerne te Beveren-Waas gemobiliseerd. Naast deze locatie, beheerde het park ook een belangrijke voorraad geniematerieel in het militaire depot van Houthulst.


Staf/PGnA
Op 16 mei komt onverwachts het bevel van het geallieerd oppercommando (via de Franse generaal Bilotte) om naar het westen terug te trekken. Zonder dat de K.W. Stelling en de Versterkte Positie Antwerpen (VPA) ten volle verdedigd werden moeten de stellingen worden prijsgegeven. In het zuiden wist het Duitse leger immers een doorbraak te forceren over de Maas in de streek van Sedan en in het noorden heeft Nederland zich overgegeven. Deze beslissing zal ook gevolgen hebben voor de verdedigers van de VPA. De Belgische legerleiding besluit om het veldleger terug te trekken op een nieuwe defensieve lijn langs de as Terneuzen-Gent-Oudenaarde. Het Vde Legerkorps (V/LK) opgesteld in de VPA moet voorlopig ter plaatse blijven om de terugtocht te dekken. Het depot van Beveren-Waas dat ten oosten van de nieuwe verdedigingslijn ligt riskeert door de vijand overrompeld te worden. De evacuatie van het park dringt zich op.


Staf/PGnA
Op 17 mei wordt begonnen met de ontruiming van de Versterkte Positie Antwerpen. Hierdoor komt Beveren-Waas wel heel dicht bij de nieuwe contactlijn te liggen. Het personeel van het Geniedepot van Beveren-Waas start met het laden van een trein om het daar opgeslagen geniematerieel naar Vlaanderen te evacueren.


Staf/PGnA
Het laden van de trein vlot niet echt maar wanneer het pas uit Antwerpen teruggetrokken 17de Bataljon Genie een kantonnement opzoekt in Beveren-Waas doet de Staf/PGnA, via de CGn van het Groot Hoofdkwartier, beroep op de mankracht van het 17Gn om de trein verder te laden. Twee compagnies van het 17Gn worden ingezet om een 35-tal wagons vol te stouwen. Tegen de avond vertrekt de trein naar het Geniedepot van Houthulst. Het Geniedepot van Houthulst blijft behouden tot het einde van de veldtocht. Een bijkomend depot wordt op 22 mei ingericht te Jabbeke en zal hier tot de capitulatie operationeel zijn. Dit depot wordt geleid door Kapitein-commandant Anthonissen

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota 
OnbekendGABRIELSRobertSgtMil2606.11.1906Antwerpen18.05.1940Brugge

Bibliografie en Bronnen

  1. Uitvoerig en gedetailleerd relaas van Cdt SBH Leloup, bataljonscommandant van 17Gn, beschikbaar in het archief van het Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie (CHD) te Evere.