2de Versterkings- en Opleidingscentrum

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 2de Versterkings- en Opleidingscentrum | 2VOC
2ème Centre de Renforcement et d’Instruction | 2CRI
Type Versterkings- en Opleidingsdivisie
Ontdubbeld van 5de Linieregiment
6de Linieregiment
8ste Linieregiment
Onderdeel van Versterkings- en Opleidingstroepen
Bevelhebber Luitenant-generaal baron Théophile Wahis
Standplaats Mechelen
Samenstelling Staf
  55ste Linieregiment
  56ste Linieregiment
  58ste Linieregiment
  Compagnie Instructie C47 Anti-tankkanonnen (Luitenant R. Theys)
  Compagnie Instructie M76 Mortieren
  Schoolcompagnie (Kapitein-commandant L. Baecke)
  5de Legerdepot (Majoor A. De Man)

Tijdens de mobilisatie

2VOC
In normale omstandigheden stonden de verschillende regimenten en korpsen van het actieve leger zelf in voor de opleiding van hun nieuwe miliciens. Omdat dit moeilijk lag voor de reeds gemobiliseerde regimenten die hun vredesvoet kazerne al verlaten hadden om hun gevechtsstellingen in te nemen, werden de laatst opgeroepen dienstplichtigen samengebracht in Versterkings- en Opleidingscentra (VOC’s). Alle VOC’s stonden onder het bevel van het HK/TRI (Troupes de Renforts et d’Instruction) dat zich tot aan het uitbreken van de oorlog in de Etterbeekse kazerne de Witte de Haelen bevond. De eerste miliciens van de klas 40 werden vanaf februari 1940 onder de wapens geroepen en vervoegden in maart de Bataljons Instructie van hun respectievelijke Versterkings- en Opleidingsregimenten. Bij afkondiging van de “algemene mobilisatie” (Fase E van het mobilisatieplan) zullen de nog niet gemobiliseerde reservisten opgenomen worden in de getalsterkte van de Bataljons Versterking. Het ging hier om militairen die omwille van een vrijstelling in de loop van de tweede helft van 1939 terug naar huis gestuurd werden, of nog niet onder de wapens geroepen oudere reservisten.

Het 2VOC wordt in maart 1940 opgericht en groepeert naast drie Versterkings- en Opleidingsregimenten van de infanterie ook enkele onafhankelijke compagnies waaronder een Schoolcompagnie. De Schoolcompagnie werd samengesteld uit de Schoolcompagnies van 5Li, 6Li en 8Li en stond in voor de opleiding van kandidaat reserveofficieren en kandidaat reserveonderofficieren van de lichting ’40, aangevuld met de leerlingen van de cadettenschool van Saffraanberg wanneer deze op 10 mei 1940 werd ontbonden. De Versterkings- en Opleidingsregimenten van de infanterie beschikten op het ogenblik van de oprichting van het 2VOC elk over een Staf en een Bataljon Instructie met hierin de pas opgeroepen rekruten van de klas 40. Het Bataljon Versterking bestaat op dat ogenblik enkel uit kaderleden tot wanneer bij de start van de vijandelijkheden de “algemene mobilisatie” zal worden afgekondigd. Wanneer de tot dan toe vrijgestelde reservisten binnenkomen worden binnen het 55Li, 56Li en 58Li ook de Bataljons Versterking geactiveerd. De Versterkings- en Opleidingsregimenten van het 2VOC bevonden zich tijdens de mobilisatie in volgende kantonnementen:

 • Staf 2VOC te Mechelen
 • 55Li te Antwerpen (Generaal Drubbelkazerne ook nog Sint-Joriskazerne genoemd)
 • 56Li te Berchem (OLt Dupontkazerne ook nog Kazerne 7-8 genoemd)
 • 58Li te Antwerpen (Luchtbalkazerne)
 • 5LD te Sint-Niklaas (Weylenkazerne)

Het 2VOC, onder bevel van Luitenant-generaal baron Wahis, groepeert de dienstplichtigen en reservisten voor het 5Li en zijn twee ontdubbelingsregimenten 17Li en 35Li, het 6Li en zijn twee ontdubbelingsregimenten 16Li en 36Li en uiteindelijk voor het 8Li en zijn twee ontdubbelingsregimenten 28Li en 38Li. Het 2VOC kan beschouwd worden als het Versterkings- en Opleidingscentrum van de 2de Infanteriedivisie waartoe 5Li, 6Li en 8Li behoorden voor de mobilisatie.

Oorlogskantonnementen van het 2VOC ten noordwesten van Gent.

2VOC
De 10de mei omstreeks 00u45 krijgt de Staf van het 2VOC, die zich in Mechelen bevond, van het HK/TRI het bevel om vanaf dageraad de vredesvoet kazernes te ontruimen en zich naar de alarmkantonnementen te begeven uit voorzorg tegen Duitse luchtaanvallen tegen de reguliere kwartieren. Deze vooraf verkende alarmkantonnementen bevonden zich aan de rand van de agglomeraties van de grote garnizoenssteden of in kleineren steden rond de bestaande kazerne. Omstreeks 06u00 geeft het HK/TRI het bevel de oorlogskantonnementen in Oost- en West-Vlaanderen in te nemen. Onmiddellijk wordt begonnen met de evacuatie van de Regimentsstaven en de Bataljons Instructie naar de oorlogskantonnementen. De Bataljons Versterking moeten echter achterblijven op de alarmkantonnementen om de binnenkomende reservisten op te vangen. Zij zullen de Versterkings- en Opleidingsregimenten later vervoegen. De eenheden van het 2VOC worden naar volgende locaties doorgestuurd:

 • Staf 2VOC: Lovendegem
 • 55Li: Waarschoot
 • 56Li: Zomergem
 • 58Li: Lovendegem
 • 5LD: Blijft in zijn kazerne te Sint-Niklaas

2VOC
Gedurende de ganse dag wordt de verplaatsing van de regimenten naar hun oorlogskantonnementen doorgevoerd. Het 55Li verplaatst zich slechts gedeeltelijk aangezien tijdens de voorbereiding van de verplaatsing naar Waarschoot het Bataljon Instructie de opdracht kreeg deel te nemen aan de verdediging van Antwerpen. Het I/55Li zal worden ontplooid in een zone tussen het Albertkanaal, Wommelgem, Mortsel en de Schelde. De hoofdopdracht zal bestaan in het tussenbeide komen bij een eventuele luchtlanding. Het Iste bataljon zet zich te voet op weg naar zijn nieuwe opdracht.

Omstreeks 22u00 neemt het Groot Hoofdkwartier (GHK) de beslissing dat vijf Bataljons Instructie vanuit oorlogskantonnementen in het Gentse zich naar Brussel moeten verplaatsen voor een contra-parachutisten opdracht. Opgeschrikt door de gebeurtenissen bij de 7Div aan het Albertkanaal slaat de paniek voor luchtlandingsoperaties overal in het land toe. Een haastige verdediging van de hoofdstad tegen mogelijke Duitse luchtlandingsoperaties wordt opgezet onder leiding van Luitenant-generaal ridder Van Strydonck de Burkel. In eerste instantie werden de verschillende Groepen van 31A, een Versterkings-en opleidingsregiment van de artillerie rond de vliegvelden van de hoofdstad ontplooid. Vervolgens worden de Bataljons Instructie van 1VOC en 2VOC aangeduid voor deze opdracht. I/52Li, I/53Li, I/54Li, I/56Li en I/58Li worden tijdens de nacht vanuit Gent per spoor naar Brussel gebracht, I/55Li zal vanuit Antwerpen de hoofdstad vervoegen.

2VOC
De 12de mei worden de verschillende bataljons opgesteld rond Brussel waarbij steunpunten worden ingericht om de toegangen tot de Brusselse agglomeratie te ontzeggen aan parachutisten in de eventualiteit van een Duitse luchtlandingsoperatie in de buurt van onze hoofdstad. De Brusselse agglomeratie wordt in zes sectoren verdeeld die bezet worden door, vanaf Laken in het noorden en in wijzerzin, I/58Li, I/54Li, I/55Li, I/56Li, I/53Li en I/52Li. De Bataljons Instructie van het 2VOC zijn verantwoordelijk voor het afgrendelen van volgende gemeenten:

 • I/55Li: Elsene en Watermaal-Bosvoorde
 • I/56Li: Ukkel en Vorst
 • I/58Li: Laken, Evere en Sint-Stevens-Woluwe

2VOC
De rekruten van de klas ’40 die nog moeten worden opgeleid zullen naar Frankrijk worden doorgestuurd om daar hun opleiding te vervolledigen. Door de snelle opmars van de Duitsers was het voor het GHK snel duidelijk dat de verdere opleiding enkel in Frankrijk, ver achter de linies, kon gebeuren. Alle eenheden van de VOC’s die niet ingezet werden voor de beveiliging van Brussel ontvangen de 13 mei om 14u00 het schriftelijk bevel van het HK/TRI om zich klaar te maken voor de verplaatsing naar Frankrijk. Dit naar analogie van wat er tijdens de Eerste wereldoorlog gebeurde. Het overbrengen van de versterkingsbataljons naar Frankrijk was echter een minder goed idee want eens de bataljons op spoor gezet en naar Frankrijk geëvacueerd konden ze niet meer instaan om de verliezen geleden door de regimenten tijdens de achttiendaagse veldtocht terug aan te vullen.

De verplaatsing naar Frankrijk was echter totaal niet voorbereid. Er was geen voorafgaandelijke regeling met de Franse militaire noch burgerlijke overheid, er waren geen voorafgaandelijke verkenningen van kantonnementen, er was slechts proviand voor twee dagen en er bestond geen logistieke organisatie voor herbevoorrading in Frankrijk. Daarenboven moesten de commandanten van de respectievelijke VOC’s zelf vervoer per spoor regelen door de treinen te gebruiken die het 7 Franse leger van generaal Giraud [1] naar Zeeland hadden gebracht. Het bevel om de VOC’s naar Frankrijk te evacueren kwam echter geen dag te vroeg want de 13de mei om 16u00 steken de Duitsers de Maas over te Sedan en begint hun opmars naar de Atlantische kust met als opzet zoveel mogelijk geallieerde troepen te omsingelen.

Voor de Bataljons Instructie van het 2VOC, die zich in Brussel bevonden, gingen de orders om onmiddellijk naar Frankrijk te vertrekken echter niet door, eerst moest de opdracht voor de beveiliging van Brussel tot een goed einde gebracht te worden.

2VOC
De Bataljons Instructie van de verschillende regimenten van het 2VOC bevinden zich nog steeds te Brussel en voeren er patrouilles uit op zoek naar Duitse valschermspringers maar er wordt evenwel niets gevonden. Intussen beslist het Groot Hoofdkwartier om Brussel niet militair te verdedigen waarop de 1ste Militaire Circonscriptie en het Ministerie van Landsverdediging starten met het ontruimen van hun hoofdkwartier in Brussel. De hoofdstad zal worden opgegeven en als open stad aan de vijand overgelaten in de hoop dat deze laatste de hoofdstad ongeschonden zal laten. De zes instructiebataljons blijven voorlopig nog ter plekke, ze worden belast met allerlei bewakingsopdrachten en met het uitvoeren van anti-parachutistenpatrouilles. Intussen worden de Brusselse vliegvelden door de Belgische genie ondermijnd waardoor een vijandelijke luchtlandingsoperatie op de vliegvelden onwaarschijnlijk wordt. Nog steeds kan niet worden aangevangen met de evacuatie van de instructiebataljons naar Frankrijk.

Staf/2VOC
Luitenant-generaal baron Wahis, commandant van het 2VOC, vertrekt naar Brussel met zijn Stafchef om te inspecteren hoe de instructiebataljons van het 2VOC ingezet worden bij de verdediging van de hoofdstad. Tijdens zijn inspectieronde komt het bericht binnen dat de instructiebataljons zich naar Frankrijk moeten begeven. LtGen Wahis besluit zijn verblijf in de hoofdstad te verlengen om de uittocht van de instructiebataljons te coördineren. Hij belast Kolonel Servais, commandant van het 58Li, met de opdracht de rest van het 2VOC richting Frankrijk te evacueren uit Gent.

2VOC
LtGen Wahis inspecteert voor het station in Asse het Iste Bataljon Instructie van het 58Li na de uitvoering van contra-parachutisten opdracht in Brussel. Kapitein-commandant Steyaert ontvangt felicitaties voor de wijze waarop de opdracht werd uitgevoerd en voor de “propere” indruk die zijn manschappen maken op de generaal. Na het vertrek van het laatste bataljon instructie van het 2VOC uit Brussel verlaat LtGen Wahis te samen met zijn StafChef, LtKol Mény de hoofdstad om zich met zijn stafauto naar Frankrijk te begeven.

2VOC
Het 2VOC vat op 17 mei vanuit het station Gent-Rabot de evacuatie naar Frankrijk aan. Twee treinen met eenheden van het 2VOC verlaten die dag het station van Gent-Rabot. Een eerste trein onder leiding van Cdt Bolly vervoert het II/58Li, de Cie Depot&Dst/58Li, de Cie Depot&Dst/56Li en zo’n 250 tal hulprijkswachters. De tweede trein onder bevel van Kol Servais (tevens commandant 2VOC a.i.) neemt de Staf/2VOC, de Staf/58Li, de Cie Instructie C47mm/2VOC (190 man), de Schoolcompagnie/2VOC (200 man) en de Cie Instructie 76mm Mortieren. De late vertrekdatum leidt er echter toe dat heel wat elementen van het 2VOC gegrepen worden in de Duitse omsingeling van de geallieerden in Noord-Frankrijk. Onder meer het II/58Li wordt nabij Saint-Omer gevangen gemaakt. Het I/55Li, I/56Li en I/58Li raken niet door de Duitse linies langsheen de Somme en keren terug naar ons land om het VOC in België te Bulskamp te vervoegen.

Staf/2VOC in Frankrijk
De reis naar de Franse grens verloopt moeizaam. De trein van de Staf/2VOC en de onafhankelijke compagnies volgt de trein van het II/58Li tot aan de grens.

Station Tourcoing

Het station van Tourcoing waar heel wat Belgische militaire treinen gedurende lange tijd vast zaten.

Staf/2VOC in Frankrijk
Bij de grensovergang wordt veel tijd verloren, de trein staat nagenoeg een dag geïmmobiliseerd te Tourcoing.

Staf/2VOC in Frankrijk
Vanaf Tourcoing gaat het via Wavrin, Haubourding en Rijsel naar Béthune. De trein komt via Saint-Pol-sur-Ternoise rond de middag (vermoedelijk rond 14u15) toe te Frévent. Aangekomen in het treinstation van Frévent wordt Kolonel Servais door de stationschef op de hoogte gebracht dat de weg naar Abbeville versperd is. In het station bevindt zich reeds een trein met Belgische vluchtelingen en de trein met de bagage en het materieel van het 62e Linieregiment (62Li). De materieeltrein van het 62Li, met aan boord de Luitenanten Leclerq en Dive en een 40 tal manschappen, was ontkoppeld van zijn locomotief. Lt Leclerq weet te melden dat om 14u00 nog een trein, met de Staf/54Li en het II/54Li aan boord, het station van Frévent passeerde richting Fortel-en-Artois en Auxi-le-Château. Rond 16u30 wordt Kol Servais op de hoogte gebracht dat Duitse pantservoertuigen zijn opgemerkt in Auxi-le-Château ten zuidwesten van Frévent. Kol Servais duidt de Schoolcompagnie van het 2VOC aan om een aantal verkenningspatrouilles uit te sturen naar het zuidwesten en het zuidoosten. De trein van het 2VOC wordt gesplitst. De locomotief en enkele wagons verlaten het station en komen tot stilstand enkele honderden meters meer naar het zuiden.

Schoolcompagnie/2VOC in Frankrijk
In Frèvent stijgt de Schoolcompagnie uit en wordt door Kolonel Servais belast met het uitsturen van verkenningspatrouilles richtin Auxi-le-Château. De leerlingen worden in twee groepen verdeeld en onder de leiding van hun instructeurs, de Luitenanten Van Eerdenbrugghe, Gheyssen, Van Ranst en de OLt Wolles, vertrekken ze op verkenningspatrouille. Later vertrekt ook Lt Adriaenssen met een patrouille richting Amiens. Om 17u00 komen twee onderofficieren van II/54Li melden dat hun trein in het station van Fortel (op 5 km van Frévent) overvallen werd door Duitse pantserwagens en dat de regimentsstaf en het II/54Li werden gevangen genomen. Intussen komen enkele van de verkenningspatrouilles terug die in contact waren met de vijand en die enkele gewonden in hun rangen tellen. Nu zeker is dat de vijand Frévent nadert wordt Kapitein-commandant Baecke, de commandant van de SchoolCie, aangeduid om de verdediging van de omgeving van het station te organiseren. De manschappen beschikken slechts over beperkte hoeveelheden munitie; 30 patronen per geweer, banden van 200 patronen voor de mitrailleurs en een tiental granaten per C47mm.

Duitse opmars tussen 16 en 20 mei. In de nacht van 20 op 21 mei wordt de Franse kust bereikt.

Duitse opmars tussen 16 en 20 mei. In de nacht van 20 op 21 mei wordt de Franse kust bereikt.

Rond 18u00 verschijnen de eerste Duitse tanks rond het station en een vuurgevecht barst los. Na een 15 tal minuten is de munitie op en het gevecht wordt gestaakt. Twee pantserwagens en een zware mitrailleur zijn buiten gevecht gesteld. Ook aan Belgische kant zijn slachtoffers te betreuren. Onder hen de Hulprijkswachter Van Den Berghe, de Korporaals De Belee, Lambrechts en Toelen en de Soldaten Grare, Lambrechts, Stoffelen en Wouters. Na het staakt het vuren dringen de Duitsers niet verder aan waardoor kleine groepen militairen erin slagen om tussen 20u00 en 23u00 uit het station van Frévent te ontsnappen en te pogen op eigen initiatief de Somme te bereiken. Wanneer de Kol Servais en een zestigtal manschappen als laatste willen wegkomen uit het station wordt hen de pas afgesneden door enkele Duitse infanteristen die het gebouw hebben omsingeld. De groep van Kol Servais geeft zich over.

De Duitsers bereiken in de nacht van 20 op 21 mei Noyelle-sur-Mer aan de monding van de Somme. Hierdoor raken heel wat eenheden van het 2VOC, waaronder I/55Li, I/56Li, /58Li, II/58Li en de Cie Depot&Dst van 58Li en 56Li, ingesloten door de Duitsers. Door vertragingen onderweg naar het zuiden van Frankrijk wordt hun terugtochtweg uiteindelijk afgesneden. De treinen die de troepen naar het zuiden brachten zitten vast in verschillende Noord-Franse stations.

Cie Instructie C47/2VOC in Frankrijk
Nadat het duidelijk werd de vijand zich geleidelijk rond Frévent aan het opstellen was, laat Kol Servais de sectie mitrailleurs en de twee C47mm van de Cie Instructie C47/2VOC stelling nemen langs de voornaamste invalswegen naar het station van Frévent. De rest van de manschappen zal samen met de leerlingen van de Schoolcompagnie die nog over een individueel wapen beschikken een steunpunt rond het station organiseren.

2VOC in Frankrijk
De Staf/56Li en het II/56Li verlaten het kamp van Saint-Cyprien en worden op de trein gezet in het station van Elne nabij Perpignan. Na een treinrit tot in Montpellier wordt het regiment per vrachtwagen naar Saint-Georges-d’Orques gebracht waar zij zich installeren. Zij zijn het eerste detachement van 2VOC die in de verzamelzone van het 2VOC toekomen.

Château Bon Celleneuve

Château Bon in Celleneuve waar het HK van de 2VOC onderdak vond (recente foto).

Staf/2VOC in Frankrijk
LtGen Wahis en zijn Stafchef, LtKol Mény komen toe in Zuid-Frankrijk en installeren zich vanaf 26 mei in Chateau Bon in Celleneuve nabij Montpellier. Aangezien zij per auto het traject hebben afgelegd, in afzondering van de Staf en de regimenten, hebben zij geen idee over de toestand van de eenheden van het 2VOC. Voorlopig heeft alleen de Staf/56Li en het II/56Li de verzamelzone nabij Montpellier gehaald.

De toestand van het 2VOC op 26 mei is als volgt:

 • Staf/2VOC, SchoolCie/2VOC, Cie Instr C47/2VOC, Cie Instr 76mm Mor zijn krijgsgevangen genomen te Frévent;
 • Staf/55Li en II/55Li zijn er gedeeltelijk in geslaagd de Somme over te steken en zijn onderweg naar het zuiden. Zij bevinden zich te Conche-en-Ouche bij de 7Div;
 • I/55Li heeft zijn terugtocht naar het zuiden moeten stopzetten en keerde op zijn stappen terug naar België waar ze aansluiten bij het VOC België (voormalig 1VOC) te Bulskamp
 • Staf/56Li en II/56Li zijn geïnstalleerd in hun kantonnement te Saint-George-d’Orques
 • I/56Li(-) keerde terug naar België en is opgenomen in de getalsterkte van het VOC België;
 • Staf/58Li krijgsgevangen genomen te Frévent;
 • I/58Li(-) en II/58Li(-) werden onderschept op hun terugtocht naar het zuiden en keerden naar België terug waar ze zijn opgenomen in de getalsterkte van het VOC België;
 • Het 5LD is aangekomen te Pont-Saint-Esprit waar het wordt gekantonneerd en opgenomen in de getalsterkte van het VOC/ChA.

Kantonnementen van het 2VOC in Zuid-Frankrijk vanaf 29 mei.

2VOC in Frankrijk
Wat overblijft van de Staf/55Li en II/55Li komen na een bewogen tocht door Frankrijk toe te Aniane in het Franse departement van de Hérault waar ze hergroeperen en kantonnementen voor een langere periode opzoeken. Van de 7.350 manschappen die op 10 mei behoorden tot het 2VOC zijn er uiteindelijk 3.000 ondergebracht in de verschillenden kantonnementen rond Montpellier. Onder hen slechts 950 (van de oorspronkelijk 3.800) rekruten van de klas 40. Op 29 mei bevindt het restant van het 2VOC zich in volgende kantonnementen nabij Montpellier:

 • Staf 2VOC te Celleneuve
 • Staf/55Li en II/55Li(-) te Aniane
 • Staf/56Li en II/56Li te Grabels en Saint-George-d’Orques

2VOC in Frankrijk
Een 800-tal manschappen van 3Cie en een stuk van de 2Cie van het Opleidingscentrum van de Gezondheidsdienst (oftewel Centre d’Instruction du Service de Santé – CISS) komt op 30 mei toe in Grabels nabij Montpellier in de Hérault. Ze worden doorgestuurd naar Aniane waar ze worden aangehecht aan het 2VOC. Het CISS werd op 15 februari 1940 opgericht in de kazerne de Hollain te Gent om de rekruten van de lichting 40 op te leiden. Het CISS is een buitenbeentje binnen de structuur van de eenheden die de opleiding van rekruten en reservisten dienen te verzorgen aangezien het CISS niet onder het bevel staat van het HK/TRI. Op 30 mei wordt de 3Cie en een gedeelte van de 2Cie toch aangehecht aan het 2VOC.

2VOC in Frankrijk
Uiteindelijk komt ook een 200-tal manschappen van het 3de Regiment Hulptroepen toe in Montpellier. Het betreft de militairen van het Detachement Franssen van het IIIde Bataljon van 3/1Gpg HuT die treinen met geïnterneerden vanuit Doornik naar Frankrijk hebben begeleid. De Luitenanten Franssen en Demesmaeker met de rest van het detachement worden op 01 juni aangehecht bij het 2VOC. Het 2VOC wordt in totaal nog versterkt met zo’n 1.780 uit ons land gevluchte manschappen van diverse eenheden. Dit brengt het totaal effectief van het 2VOC in Frankrijk op 4.750.

4 juni 1940

2VOC in Frankrijk
Het Commando van de Versterkings- en Opleidingscentra (HK/TRI) onder bevel van Luitenant-Generaal Wibier is ingegaan op een Frans verzoek om maar liefst 31.000 militairen te leveren voor het uitvoeren van veldwerken ten voordele van de Franse divisies opgesteld in tweede echelon langs de Seine, in Parijs en langs de Marne. Aan het 1ste en het 2de VOC wordt initieel gevraagd om een Versterkingsbataljon aan te duiden dat een werkbataljon zal samenstellen bestaande uit een bataljonsstaf en vier compagnies van 250 militairen, alles te samen 1.100 manschappen. Het II/52Li zal uiteindelijk de opdracht krijgen om dit werkbataljon samen te stellen.

2VOC in Frankrijk
Door het algemene gebrek aan manschappen wordt het 2VOC op 18 juni grondig herschikt. Enerzijds worden het 55Li en 56Li opgeheven en hun laatste rekruten van de klas 40 zullen bij het 52Li aangehecht worden. Anderzijds wordt een nieuw regiment met nummer 56A opgericht met de volgende samenstelling:

 • Iste Bataljon Versterking, met 200 reservisten van het 55Li en 100 reservisten van het 56Li
 • IIde Bataljon Hulptroepen, met manschappen van de Wachters van Verkeerswegen en Inrichtingen
 • IIIde Bataljon Versterking, zonder manschappen maar met kader van het ontbonden 5de Legerdepot
 • Compagnie Diensten, met manschappen van het 56Li

24 juni 1940

Op 24 juni volgt nog een laatste reorganisatiepoging.  Het 2VOC zal nu bestaan uit:

 • Het 52Li, met één Bataljon Instructie en twee Bataljons Versterking.
 • Het 1ste Regiment Hulptroepen onder leiding van Luitenant-kolonel Meny van het 56Li
  • 10de Bataljon Hulptroepen, samengesteld uit militairen afkomstig van het 1VOC. het 3de Legerdepot en het IIIde Bataljon van het 3de Regiment Artilleriepark
  • 11de Bataljon Hulptroepen, samengesteld manschappen van de Wachters van Verkeerswegen en Inrichtingen
  • 12de Bataljon Hulptroepen, samengesteld uit militairen afkomstig de Bataljons Versterking van het 55Li en 56Li, aangevuld met naar Frankrijk gevluchte militairen van het veldleger
 • De voorlopige groepering met benaming 55A met de militairen van enerzijds het Opleidingscentrum van de Gezondheidsdienst en anderzijds de uit het Kamp van Beverlo geëvacueerde Tuchtcompagnie.

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
Cie C47DE BELEELeon, V.M.KplMil4023.03.1921Waasmunster20.05.1940Frévent (F)Verwond/gedood bij gevechten in station 20/5
Cie C47GRAREHerman, J.I.SdtMil4021.04.1920Antwerpen20.05.1940Frévent (F)Verwond/gedood bij gevechten in station 20/5
Cie C47HERTOGSJoannes, F.SdtMil4023.01.1921Brasschaat24.05.1940Frévent (F)Verwond/gedood bij gevechten in station 20/5
Cie C47LAMBRECHTSBernard, D.KplMil4020.05.1921Putte20.05.1940Frévent (F)Verwond/gedood bij gevechten in station 20/5
Cie C47STOFFELENLeonardSdtMil4018.12.1920Brecht22.05.1940Frévent (F)Verwond/gedood bij gevechten in station 20/5
Sch CieTOELENRaymondKpl4005.01.1921Antwerpen22.05.1940Frévent (F)Verwond/gedood bij gevechten in station 20/5
Cie C47WOUTERSGustaaf, A.SdtMil4012.02.1921Hoboken21.05.1940Frévent (F)Verwond/gedood bij gevechten in station 20/5

Bibliografie en Bronnen

 1. Ten noorden van de Belgisch-Nederlandse grens was er geen aansluiting met het Nederlands verdedigingsdispositief. De Nederlanders hadden zich opgesteld ten noorden van de Rijn waardoor er een gapende opening bestond tussen de Belgische en Nederlandse verdedigingslinies. Dit werd reeds in november opgemerkt door de Franse Generaal Gamelin die een plan liet uitwerken om het 7(FRA)Leger in te zetten tussen de stellingen van de Belgen en de Nederlanders. In zijn order N° 5 van 20 maart 1940 bevestigt Generaal Giraud, commandant van het 7(FRA)Leger , dat zijn eenheid in staat moet zijn om “tout en conservant ses anciennes missions, qui passent à l’arrière plan, a reçu une mission nouvelle d’une importance capitale qui consiste à assurer la liaison entre les armées belge et hollandaise dans la région Nord-Est d’Anvers“. Generaal Giraud beschikt hiervoor over twee legerkorpsen en een “Division Légère Mécanique“, alles tesamen het equivalent van 8 divisies. “L’Armée Giraud en Hollande (1939-1940)”, door Lerecouvreux, Nouveaux Editions Latines, Paris, 1956. [Partieel On Line beschikbaar][Laatst geraadpleegd 22 juli 2019]. Zowel de manschappen als de voertuigen van de Franse eenheden werden per spoor gebracht tot Oost-Vlaanderen. Van hieruit zetten ze hun opmars naar Breda langs de weg verder. De lege treinen van de SNCF bleven achter in de stations van Oost-Vlaanderen en moesten hoe dan ook terugkeren naar Frankrijk. Van die treinen maakten de eenheden van de Versterkings- en Opleidingstroepen gebruik om zich naar Zuid-Frankrijk te verplaatsen.
 2. L’armée belge de France en 1940, door Jean Jamart Col BEM Hre, uitgeverij Schmitz, Bastogne, 1994.