22ste Bataljon Transmissietroepen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 22ste Bataljon Transmissietroepen | 22ème Bataillon de Troupes de Transmissions | 22TTr
Type Transmissietroepen
Ontdubbeld van Regiment Transmissietroepen
Onderdeel van IIde Legerkorps
Bevelhebber Majoor J. Kestens
Standplaats Betekom
Samenstelling 1ste Compagnie Telegrafisten (Lt J. Pierrard)
2de Compagnie Radiotelegrafisten (Kapt H. Van Droogenbroeck)
3de Compagnie Hulptroepen (Lt L. De Kesel)
Peloton Reisduiven (Lt L. Brusselmans)

Tijdens de mobilisatie

Het 22TTr werd op 1 september 1939 te Antwerpen onder de wapens geroepen en ontstond rond een bijzonder kleine kern van twee actieve officieren, een handvol onderofficieren en een twaalftal manschappen van de klas 39 die nog onder de wapens waren.

De uitrusting van de manschappen en het transmissiematerieel werden geleverd uit het depot in Fort 4 te Oude God.

Het 22TTr verhuisde op 12 september naar Kampenhout om vervolgens op 1 oktober aan te komen te Betekom.

Gedurende de mobilisatieperiode is het bataljon actief bij de uitbouw van het telefoonnet op de K.W. Stelling.

Elk transmissiebataljon op niveau legerkorps had ook een peloton reisduiven. Deze mobiele duiventil werd begin jaren ’30 gefotografeerd.

Het bataljon heeft op 10 mei 1940 zijn hoofdkwartier te Beketom, maar is actief doorheen de ganse zone van het IIde legerkorps. De opdrachten zijn toegespitst op het uitbaten van het radionetwerk van het korps en het verzorgen van telefoonverbindingen door middel van zowel het burgernet als veldtelefoons. Tot slot wordt ook het militaire telegraafverkeer verzorgd. Zo wordt op de eerste oorlogsdag de telegraafcentrale te Aarschot gesloten voor alle civiele berichten en worden de installaties gebruikt voor het versturen van een hele reeks geplande mobilisatiebevelen.

Diverse luchtaanvallen verstoren de vlotte communicatie tussen de verschillende staven van het IIde legerkorps. In de nacht van 11 op 12 mei dienen telefoonlijnen hersteld te worden na een luchtaanval op een kruispunt ten noorden van Aarschot.

Het station van Aarschot na de luchtaanval van 12 mei.

Aarschot wordt opnieuw gebombardeerd en er valt veel schade aan de stationsomgeving waardoor opnieuw talrijke telefoon- en telegraaf lijnen worden onderbroken.

Het gebouw met de stedelijke telefooncentrale die door het 22TTr uitgebaat wordt, is gedeeltelijk vernield. Alleen de verbinding naar Lier is nog intact. Tot ieders grote verbazing vallen er geen gewonden onder het militaire personeel.

De communicatie wordt gedeeltelijk hersteld door het opzetten van een tijdelijke centrale op de commandopost van het bataljon te Betekom, die dan weer aangesloten wordt op de burgercentrale te Haacht met behulp van de naast de commandopost langs lopende telefoonkabels.

Majoor Kestens onvangt het bevel om samen met enkele andere officieren van de staf van het IIde Legerkorps richting Keerbergen te vertrekken om een nieuwe standplaats voor de korpsstaf te verkennen. De taak wordt relatief snel volbracht, maar blijkt nutteloos wanneer een tegenbevel van het Groot Hoofdkwartier aankomt. Het IIde Legerkorps krijgt een nieuwe zone aan het noordelijke uiteinde van de K.W. Stelling toegewezen.

Nu de troepen van het IIde legerkorps zich op de K.W. Stelling installeren, wordt de korpsstaf naar het westen verschoven. De staf installeert zich in het fort van Walem. Het bataljon vertrekt na de middag naar Kapelle-op-den-Bos. De kolonne wordt even beschoten door nerveuze Belgen bij het kruisen van de anti-tankversperring.

Het 22TTr blijft te Kapelle-op-den-Bos. Er wordt gewerkt ten bate van het IIde Legerkorps dat nu de noordelijke zone van de K.W. Stelling in handen heeft.

Het bataljon verhuist naar Leest. De ploeg op het fort van Walem voltooit de laatste werken voor het aansluiten van de korpsstaf op het telefoonnetwerk van de K.W. Stelling.

Het 22TTr vertrekt naar Baasrode en laat de K.W. Stelling definitief achter zich.

Een detachement trekt westwaarts via een tussenstop te Beveren-Waas waar bij het Park van de Genie van het Leger een nieuwe dotatie telefoonkabel opgehaald wordt.

Na de capitulatie

Slachtoffers

 

Bibliografie en Bronnen