22ste Regiment Artillerie

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 22ste Regiment Artillerie | 22ème Régiment d’Artillerie | 22A
Type Regiment veldartillerie van de tweede reserve
Ontdubbeld van 1ste Artillerieregiment / 7de Artillerieregiment
2de Artillerieregiment / 4de Artilleregiment
Onderdeel van 14de Infanteriedivisie
Bevelhebber Kolonel Frédéric Boels
Adjudant-majoor Kapitein-commandant L. Legrand
Standplaats Dekkingsstelling – Albertkanaal
Commandopost te Herk de Stad
Samenstelling I Groep (Kapitein-commandant Fernand Amelot) 1ste Batterij van 4 x C75TR kanonnen (Lt J. Vinck)
2de Batterij van 4 x C75TR kanonnen (Cdt Ferdnand Segers)
3de Batterij van 4 x C75TR kanonnen (Cdt Joseph Merckx)
  II Groep (Majoor Paul Thoreau) 4de Batterij van 4 x C75TR kanonnen (Cdt C. Van Hoof)
5de Batterij van 4 x C75TR kanonnen (Lt J. Courtoy)
6de Batterij van 4 x C75TR kanonnen (Cdt Auguste Gonze)
  Stafbatterij (Luitenant L. Braem)  

Tijdens de mobilisatie

Staf/22A
Het 22ste Artillerieregiment (22A) werd op 16 januari 1940 als artillerieregiment van tweede reserve samengesteld uit de Vde Groep van het 1ste Regiment Artillerie (1A) en de Vde Groep van het 7de Regiment Artillerie (7A) aangevuld met reservisten van 2A en 4A. Met deze reorganisatie wil de legerleiding de infanteriedivisies van de Tweede Reserve van een eigen artillerieregiment voorzien. Na zijn oprichting wordt het 22A aangeduid als het organieke artillerieregiment van de 14de Infanteriedivisie (14Div). Het regiment beschikt over 24 kanonnen 75mm Tir Rapide (TR) die door paardengespannen getrokken worden.

Aan de vooravond van de oorlog staat de 22A nog steeds onder bevel van de 14Div die het Albertkanaal tussen Beringen en Stokrooie bezet. Rechts van de 14Div bevindt zich  de 1ste Infanteriedivisie (1Div). De 1Div bezet de sector Hasselt tussen Stokrooie en Dorpsheide. Links van de 14Div staat de 6de Infanteriedivisie (6Div) van het IIde Legerkorps (II/LK) opgesteld. De drie infanterieregimenten van de 14Div staan in lijn opgesteld achter het kanaal. Het 35ste Linieregiment (35Li) bezet de linkerondersector en sluit aan op de stellingen van de 6Div, het 38ste Linieregiment (38Li) bezet de middenondersector terwijl het 36ste Linieregiment (36Li) op de rechterflank staat opgesteld en de junctie maakt met de 1Div. Het HK van de divisie is geïnstalleerd te Herk-de-Stad.

Aangezien 22A over te weinig kanonnen beschikt om de drie infanterieregimenten van de 14Div te ondersteunen wordt het regiment van bij zijn aankomst in de sector van de 14Div tijdelijk versterkt met de Iste Groep van het 1ste Regiment Artillerie (I/1A). Vreemd genoeg wordt Majoor Fremaut, groepscommandant van I/1A, ook aangesteld als CADI (oftewel Commandant d’Artillerie de la Division) van de 14Div. Kolonel Boels, de eigenlijke regimentscommandant van het 22A die normaal deze functie zou opnemen, ligt immers in het hospitaal met een gebroken voet. In Fremauts afwezigheid wordt zijn groep bevolen door Kapitein-commandant de Longueville van de 2de Batterij. Batterijcommandant a.i. van deze formatie is dan weer Onderluitenant De Croocq. Deze situatie zal aanhouden tot 14 mei.

I/22A
De Iste Groep (I/22A) werd opgericht met manschappen en materieel van het 1A versterkt met materieel en manschappen van 2A bij de reorganisatie van de divisieartillerie op 16 januari 1940.

II/22A
De IIde Groep (II/22A) ontstond door overheveling van materieel en militairen van het 7A versterkt met materieel en manschappen van 4A.

Artilleristen op oefening te Elsenborn poseren bij een caisson van een C75TR vuurmond.

Staf/22A
Het 22A wordt nog steeds versterkt met I/1A om aan de divisie de mogelijkheid te bieden om elk infanterieregiment door een aparte groep artillerie te laten ondersteunen. Majoor Fremaut en zijn staf verplaatsen zich naar de gevechtspositie het hoofdkwartier van de 14Div te Zwarte Ring, een gehucht op het kruispunt van de steenwegen Beringen-Diest en Lummen-Tessenderlo.

I/22A
De Iste Groep (I/22A) staat ontplooid nabij Kermt en Spalbeek waar het vuursteun levert aan het 36Li.

II/22A
De IIde Groep is ontplooid ten zuiden van Paal en ondersteunt het 35Li.

I/1A
De Iste Groep van 1A (I/1A) staat ten westen van Lummen op enkele kilometers achter de stellingen van het 38Li aan het Albertkanaal.

Twee luitenanten van 22A vlak na de oprichting van het regiment tijdens de winter van 1940.

Staf/22A
Op de Conferentie van Ieper tussen de Belgen, Fransen en Britten is beslist dat het front achteruit moet. Het Belgische leger zal de aftocht naar de Leie aanvatten en rondom Gent worden de Belgische posities herschikt en wordt het Bruggenhoofd Gent opgegeven. De 16de en de 18de Infanteriedivisies zullen de stad verdedigen. De 1ste infanteriedivisie zal de stad verlaten en naar de streek van Kortrijk verhuizen. De 2de en de 4de infanteriedivisie zullen het Bruggenhoofd Gent verlaten, terwijl ten zuiden van de stad de 1ste Divisie Ardeense Jagers en de 5de infanteriedivisie nog achter de Schelde moeten blijven tot de nacht van 23 op 24 mei en zich vervolgens ook achter de Leie moeten terugtrekken.

De beide groepen van het 22A worden samen met de Iste en IIde groep van het 12A aangehecht bij de 18de divisie voor de verdediging van Gent.

I/22A
Tijdens de nacht van 22 op 23 mei komt de I/22A aan ten oosten van Drongen op de Drongense Steenweg. De batterijen gaan in de aanpalende velden in stelling. De bevoorradingscolonne wordt ontplooid te Kapellenhoek. De groep ondersteunt het 3C.

II/22A
De II/22A en II/12A gaan in stelling ten zuiden van Mariakerke. Beide groepen vallen onder het bevel van de commandant van de II/12A en leveren vuursteun aan het 39Li. Ook het II/3Gr kan beroep doen op deze artilleristen. In de stad worden een 30-tal observatieposten ingericht ten behoeve van de vuurleiding.

Na de capitulatie

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
OnbekendBULCAENRichardSdtMil2903.02.1909Dentergem26.05.1940Aarsele
OnbekendVAN STEENBERGERobert, A.SdtMil2923.12.1909Velzeke-Ruddershove19.05.1940Moortsele

Bibliografie en Bronnen