Groepering der Eenheden van de Gezondheidsdienst van het Leger

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Groepering der Eenheden van de Gezondheidsdienst van het Leger
Groupement des Unités du Service de Santé de L’Armée | GUSSA
Type Medische Dienst van de Legertroepen
Ontdubbeld van Geneeskundige Korpsen
Onderdeel van n.v.t.
Bevelhebber Geneesheer Generaal-majoor P. Couturier
Standplaats Diverse
Commandopost te Brussel
Samenstelling Staf
  1ste Geneeskundig Korps Staf
  (Geneesheer Kolonel J. Thonon) 1ste Geneeskundige Compagnie (Med Lt P. De Geest)
    2de Geneeskundige Compagnie (Med Kapt G. De Prins)
    1ste Legerambulance (Med Kapt A. Dumont)
    2de Legerambulance (Med 1Kapt P. Delille)
    1ste Lichte Heelkundige Ambulance (Med 1Kapt P. Martin)
    2de Lichte Heelkundige Ambulance (Med Kapt P. Heger)
    3de Lichte Heelkundige Ambulance (Med Maj R. Phillipart)
    Zware Heelkundige Ambulance (Med Kapt J. Wustefeld)
    1ste Geneeskundige Ambulance (Med 1Kapt P. Clairbois)
    2de Geneeskundige Ambulance (Med Kapt G. Derudder)
    Hygiënetrein (Med 1Kapt G. Bruaux)
    1ste Ambulancevoertuigentrein (Med OLt C. Casteels)
    2de Ambulancevoertuigentrein (Med OLt A. Remy)
  2de Geneeskundig Korps Staf (Med Lt J. Van Damme)
  (Geneesheer Kolonel Remi Van Olmen) 1ste Geneeskundige Compagnie (Med Lt A. Godefroid)
    2de Geneeskundige Compagnie (Med Lt P. Van Oorbeek)
    1ste Legerambulance (Med Kapt Lanzweert)
    2de Legerambulance (Med 1Kapt Moorthamers)
    1ste Lichte Heelkundige Ambulance (Med Maj Henri Glorieux)
    2de Lichte Heelkundige Ambulance (Med 1Kapt H. Vandermeiren)
    3de Lichte Heelkundige Ambulance (Med 1Kapt Toussaint)
    Zware Heelkundige Ambulance (Med Maj A. Demonie)
    1ste Geneeskundige Ambulance (Med Kapt A. Dhaenens)
    2de Geneeskundige Ambulance (Med Kapt J. Rouffart)
    Hygiënetrein (Med Kapt J. Wauters)
    1ste Ambulancevoertuigentrein (Med Lt A. Godefroid)
    2de Ambulancevoertuigentrein (Med Lt P. Van Oorbeek)
  3de Geneeskundig Korps Staf (Med OLt R. Courtois)
  (Geneesheer Kolonel F. De Block) 1ste Geneeskundige Compagnie (Med Lt L. Gillis)
    2de Geneeskundige Compagnie (Med Lt P. Van Den Bruel)
    1ste Legerambulance -> Afgedeeld bij VII Legerkorps
    2de Legerambulance (Med Lt J. Koenig)
    1ste Lichte Heelkundige Ambulance -> Afgedeeld bij VII Legerkorps
    2de Lichte Heelkundige Ambulance -> Afgedeeld bij Cavaleriekorps
    3de Lichte Heelkundige Ambulance (Med Lt J. Delanne)
    Zware Heelkundige Ambulance (Med Maj Jean Wodon)
    1ste Geneeskundige Ambulance (Med Lt J. Saillart)
    2de Geneeskundige Ambulance -> Afgedeeld bij Cavaleriekorps
    Hygiënetrein -> Afgedeeld bij VII Legerkorps
    1ste Ambulancevoertuigentrein (Med OLt L. Remacle)
    2de Ambulancevoertuigentrein

Tijdens de mobilisatie

Geneeskundige dienst van het Belgische leger
De geneeskundige dienst van het Belgisch leger wordt bij de start van de mobilisatie in augustus 1939 op  vijf peilers uitgebouwd:

 1. Een eerste peiler omvat medische steun aan het veldleger dat op niveau bataljon, regiment, divisie en legerkorps, de nodige medische eenheden in versterking krijgt. Deze eenheden staan in voor de directe medische steun, de evacuatie van zieken en gewonden naar de hogere echelons van de medische keten en de opvang van slachtoffers in Medisch-Chirurgische Centra (MCC) van elk legerkorps. Bij de infanterie krijgt elk bataljon een detachement brancardiers en een hulppost met één tot twee artsen. Het regiment zelf beschikt over een grotere regimentshulppost die op een tweetal kilometer van de linies wordt ontplooid.  Het benodigde materieel wordt bij de niet-gemotoriseerde eenheden per paardenkar vervoerd.
 2. De tweede peiler wordt gevormd door de divisie die een triagestation inricht op vier tot acht kilometer achter de frontlijn, en beschikt bovendien over een wagenpark met een reeks ambulances, vrachtwagens en autobussen. De gangbare term voor zo’n triagestation is medische hulpplaats.  De taak van de tweede peiler bestaat er in om alleen de meest ernstige gewonden te hospitaliseren, en alle andere gevallen na stabilisatie zo snel mogelijk te evacueren.  Hierbij moeten de ernstig zieken en de gewonden van eerste urgentie rechtstreeks afgevoerd worden naar installaties op niveau leger.  Alle andere gevallen dienen naar het niveau legerkorps overgebracht te worden.
 3. De derde peiler is de gezondheidsdienst op niveau legerkorps.  Het actieve legerkorps heeft een heelkundige antenne en een geneeskundige antenne die elk een honderdtal bedden kunnen voorzien in een medisch-chirurgisch centrum (MCC).   Zo’n MCC wordt bij het statisch gevecht op ongeveer 15Km van de frontlijn geplaatst.  Twee eenheden ambulancevoertuigen zorgen voor het transport van patiënten.  Een MCC op niveau legerkorps hospitaliseert in regel alleen de ernstig zieken en de gewonden van eerste urgentie.  Alle andere gevallen worden na controle doorgestuurd naar de volgende peiler.  Bij de legerkorpsen van de reserve ontbreekt deze infrastructuur.
 4. De vierde peiler situeert zich op niveau leger zelf waar de Groepering der Eenheden van de Gezondheidsdienst van het Leger (Groupement des Unités du Service de Santé de l’Armée oftewel GUSSA) met zijn drie geneeskundige korpsen, aangevuld met een eigen transportkorps voor de aan- en afvoer van materieel en bevoorrading aan levensmiddelen en brandstof de algemene medische steun aan het veldleger levert. Elk geneeskundig korps moet in staat zijn om drie grote medisch-chirurgische centra uit te baten. Deze centra worden in relatief dicht bij elkaar gelegen steden gehuisvest en kunnen voorzien in een totale capaciteit van ongeveer 6.000 bedden die een buffer moeten vormen tussen het veldleger en de hospitalen van de achterwaartse zone.  Deze buffer dient in eerste plaats voor de hospitalisatie van de zieke militairen en de gewonden van tweede urgentie.
 5. De vijfde en laatste peiler wordt gevormd door de Troepen en Etablissementen der Binnenlandse Gezondheidsdienst (Troupes et Etablissements de Service de Santé de l’Interieur oftewel TESSI) groepeert alle niet-mobiele eenheden die instaan voor de verzorging en hospitalisatie aan de top van de medische keten in een zeventigtal militaire hospitalenreservehospitalen en enkele aanvullingshospitalen. Ook enkele centrale steundiensten en het opleidingscentrum van de geneeskundige dienst worden ondergebracht bij het TESSI.
 6. Voorts beschikt de geneeskundige dienst van het Belgische leger nog over de Geneeskundige Evacuatieorganismen die instaan voor de doorstroom van zieken en gewonden uit de eenheden van het GUSSA via de evacuatiehospitalen naar de niet-mobiele hospitalen van de TESSI.

Staf/GUSSA
De staf van het GUSSA bestaat uit een beperkte kern van drie officieren. Geneesheer Generaal-majoor Couturier staat aan het hoofd en wordt bijgestaan door Geneesheer Luitenant Humblet en Apotheker 1ste Kapitein Housain. Tijdens de mobilisatieperiode wordt het GUSSA slechts ten dele gemobiliseerd. Vanaf januari 1940 wordt het benodigde materieel opgeslagen en bewaakt door kleine detachementen militairen op de acht locaties waar de Medische-Chirurgische Centra (MCC) bij een vijandelijke aanval zullen geopend worden worden. De opgeslagen stocks moeten het GUSSA in staat stellen om in eerste instantie een capaciteit van 5,500 bedden te voorzien.

1GenK/GUSSA
Het personeel van het 1ste Geneeskundig Korps (1GenK) zal slechts voor een eerste keer en gedeeltelijk onder de wapens geroepen worden in april 1940.

2GenK/GUSSA
Bij het 2de Geneeskundig Korps (2GenK) wordt een deel van het personeel in september 1939 gemobiliseerd, maar in december van dat jaar al weer naar huis gestuurd. Van het 2GenK blijft slechts een kleine kern de administratie in uniform.

3GenK/GUSSA
Het 3de Geneeskundig Korps wordt ten dele opgeroepen op 6 december 1939 te Glain, uitgebreid in januari 1940 en in maart alweer door demobilisaties verkleind. Alleen de eenheden die aan het Cavaleriekorps en het VIIde Legerkorps toegevoegd worden, blijven in dienst aangezien deze twee grote eenheden niet over een eigen Geneeskundig Korps beschikken.

Staf/GUSSA
De drie Geneeskundige Korpsen worden op 10 mei 1940 opnieuw ten volle geactiveerd. In alle MCC’s stromen de gemobiliseerde artsen, apothekers, verplegers en ondersteunend personeel toe. De opslagplaatsen worden aangesproken en de voorziene bestelwagens, vrachtwagens en autobussen en de benodigde bedden en matrassen worden in de burgerij opgevorderd. Overal wordt de ganse dag door gewerkt aan het installeren van de hospitalen.

Het mobilisatieproces verloopt echter relatief traag: in eerste instantie kan het personeel door de chaos op de wegen en het spoor slechts met moeite het hen toegewezen MCC bereiken, en daarnaast is het niet steeds eenvoudig om geschikte vrachtwagens en ambulances te vinden. Aan het eind van de dag bijvoorbeeld zijn de Ambulancevoertuigentreinen nauwelijks voorzien van de nodige ambulances.

1GenK/GUSSA
Het 1ste Geneeskundig Korps zal vier Medisch-Chirurgische Centra uitbaten:

 • MCC Leuven (200 bedden)
  • 2de Lichte Heelkundige Ambulance
 • Ambulancevoertuigenpark Leuven
  • 1ste Ambulancevoertuigentrein
 • MCC Waver (200 bedden)
  • 1ste Lichte Heelkundige Ambulance
 • Ambulancevoertuigenpark Waver
  • 2de Ambulancevoertuigentrein
 • MCC Ninove (1.025 bedden)
  • 1ste Legerambulance
  • 2de Legerambulance
  • 3de Lichte Heelkundige Ambulance
  • 2de Geneeskundige Ambulance
 • MCC Gent (640 bedden)
  • Zware Heelkundige Ambulance
  • 1ste Geneeskundige Ambulance

2GenK/GUSSA
Het 2de Geneeskundig Korps heeft installaties te Aalst, Mechelen en Sint-Niklaas:

 • MCC Mechelen (1.000 bedden in het Stedelijk Ziekenhuis)
  • 1ste Lichte Heelkundige Ambulance
  • 2de Lichte Heelkundige Ambulance
  • 1ste Geneeskundige Ambulance
 • Ambulancevoertuigenpark Mechelen
  • 1ste Ambulancevoertuigentrein
 • MCC Sint-Niklaas (200 bedden)
  • 3de Lichte Heelkundige Ambulance
  • 2de Geneeskundige Ambulance
 • MCC Aalst (1.000 bedden)
  • Zware Heelkundige Ambulance
  • 1ste Legerambulance
  • 2de Legerambulance
 • Ambulancevoertuigenpark Aalst
  • 2de Ambulancevoertuigentrein

Op 10 mei verlaat Kolonel Van Olmen zijn vaste werkplaats in het Militair Hospitaal van Brussel om zich te Aalst aan het hoofd te stellen van zijn 2de Geneeskundig Korps.

3de Geneeskundig Korps
Het 3de Geneeskundig Korps opent slechts één MCC met installaties te Roeselare en Izegem en een capaciteit van 950 bedden, gevormd door de Zware Heelkundige Ambulance, 2de Legerambulance, 3de Lichte Heelkundige Ambulance en 1ste Geneeskundige Ambulance. De installaties bevinden zich in het Klein Seminarie te Roeselare en het Sint-Jozefscollege te Izegem.  De beide Ambulancevoertuigentreinen worden eveneens ter plekke ontplooid.

De 1ste Legerambulance, de 1ste Lichte Heelkundige Ambulance en de Hygiënetrein werden reeds op 14 januari 1940 in steun gegeven van het VIIde Legerkorps.  De drie eenheden vormen samen het Medisch-Chirurgisch Centrum op niveau legerkorps, en zijn geïnstalleerd in het kasteel van Boneffe, het kasteel van Wasseiges en het kasteel van Drocourt.

De 2de Geneeskundige Ambulance en de 2de Lichte Heelkundige Ambulance werden op 13 maart 1940 gedetacheerd om het Medisch-Chirurgisch Centrum van Cavaleriekorps te vormen, en hebben zich ontplooid in de Technische School van de Aalmoezeniers van de Arbeid te Sint-Truiden.

Geneesheer Luitenant, te herkennen aan de wijnrode kraagspiegels met het esculaap symbool.

2de Geneeskundig Korps
In het MCC Mechelen werkt de 2de Lichte Heelkundige Ambulance in het burgerhospitaal van de stad. De 1ste Lichte Heelkundige Ambulance heeft zich nog niet ontplooid en wordt verplaatst naar het MCC Sint-Niklaas.

2de Geneeskundig Korps
De medisch-chirurgische centra melden klaar te zijn voor de opvang van de eerste gewonden en het uitvoeren van operaties.

Het Groot Hoofdkwartier besluit om alle formaties die nog ten oosten van de K.W. Stelling opereren te laten terugtrekken tijdens de nacht van 13 op 14 mei.  De K.W. Stelling zal hiermee vanaf 14 mei de nieuwe frontlinie van het Belgische leger worden.  Ten gevolge van deze beslissing zullen de installaties van de Gezondheidsdienst van het Leger die nabij de K.W. Stelling liggen naar het westen geëvacueerd worden.  Ook wordt besloten om het VIde Legerkorps van een eigen Medisch-Chirurgisch Centrum te voorzien door de onttrekking van twee eenheden van het 2de Geneeskundig Korps.

1ste Geneeskundig Korps
Het 1GenK krijgt het bevel om de MCC’s te Leuven en Waver te sluiten.  De 1ste Lichte Heelkundige Ambulance en de 2de Lichte Heelkundige Ambulance moeten naar het westen terugtrekken en zullen toegevoegd worden aan het MCC Gent.  De patiënten van Leuven en Waver zullen het MCC Gent en het MCC Ninove overgebracht worden.

2de Geneeskundig Korps
De eerste gewonden komen aan in het MCC Aalst. Geneesheer Majoor Demonie beschikt dan over ongeveer 400 bedden.

Het MCC Mechelen verliest zijn 1ste Lichte Heelkundige Ambulance en 1ste Geneeskundige Ambulance.  Deze eenheden gaan over naar het VI/LK om het MCC op niveau Legerkorps te vormen.  Alleen de 2de Lichte Heelkundige Ambulance blijft over in het Stedelijk Hospitaal te Mechelen.

Het MCC Mechelen zal voorlopig open blijven, maar dient gesloten te worden zodra de installaties van de gezondheidsdienst van het IIde Legerkorps operationeel zijn.  Na sluiting zal de 2de Lichte Heelkundige Ambulance zich mogen terugtrekken naar Sint-Niklaas.

Ambulanciers tijdens hun legerdienst in 1939.

1ste Geneeskundig Korps
Het MCC Ninove wordt gesloten omdat dit centrum in de Britse legerzone komt te liggen is. De Britten zijn bovendien gestart met de ontplooiing van het 1ste Casualty Clearing Station van hun 1ste Legerkorps en aan- en afvoer van Belgische gewonden in deze stad zou te moeilijk worden. De staf van het centrum, 2de Legerambulance en de 3de Lichte Heelkundige Ambulance worden naar het MCC Gent gezonden. De 1ste Legerambulance vertrekt naar het MCC Aalst. De gewonden van Ninove worden allen naar Aalst geëvacueerd.

2de Geneeskundig Korps
In het MCC Aalst verblijven 67 gewonden. Een tiental vrijwillige verpleegsters vervoegen het centrum. Uit bezorgdheid voor gangreen laat kolonel Van Olmen een nota opmaken voor de voorwaartse formaties om wonden niet hermetisch te verbinden.

2de Geneeskundig Korps
In het MCC Sint-Niklaas blijft het relatief rustig. Er worden wel enkele zware operaties uitgevoerd, maar het aantal gewonden blijft beperkt.

Staf/GUSSA
Het Groot Hoofdkwartier besluit om tijdens de nacht van 16 op 17 mei de K.W. Stelling te verlaten en in drie nachtelijke etappes terug te trekken naar een nieuwe linie van Terneuzen over Gent tot Oudenaarde. Ten gevolge van deze beslissing zullen ook de MCC’s te Aalst en Sint-Niklaas gesloten worden.

2de Geneeskundig Korps
Het 2de Geneeskundig Korps dient zich naar Vlaanderen te verplaatsen:

 • MCC Aalst: Om 17u30 krijgt het MCC Aalst het bevel om naar Torhout uit te wijken. De patiënten zullen naar het 1ste Evacuatiehospitaal afgevoerd worden dat zich nog steeds te Lede bevindt bij het MCC te Aalst.
 • MCC Mechelen: De 2de Lichte Heelkundige Ambulance die nog te Mechelen actief was draagt het ziekenhuis over aan het Rode Kruis en vervoegt de overige eenheden te Sint-Niklaas.
 • MCC Sint-Niklaas; De 3de Lichte Heelkundige Ambulance en 2de Geneeskundige Ambulance zullen het MCC Sint-Niklaas open houden tot 17 mei.

Wie medische verzorging ontving, kreeg een evacuatiesteekkaart op het uniform gespeld. Foto van evacuatiesteekkaart van Soldaat Robert Pirard van het 13de Linieregiment die met hartkloppingen werd opgenomen in de 1ste Geneeskundige Ambulance van het MCC Klerken/Zarren en uiteindelijk in het Minnewaterhospitaal te Brugge belandde.

1ste Geneeskundig Korps
Het eerste korps is het enige korps dat nog over al zijn eenheden beschikt en is actief te Gent en Torhout:

 • MCC Gent: 1ste en 2de Legerambulance, 1ste Geneeskundige Ambulance, 1ste en 2de Lichte Heelkundige Ambulance, Zware Heelkundige Ambulance, Hygiënetrein
 • Ambulancevoertuigenpark Gent: 1ste en 2de Ambulancevoertuigentrein
 • MCC Torhout: de 2de Geneeskundige Ambulance en 3de Lichte Heelkundige Ambulance werken hier aan de opbouw van de installaties

2de Geneeskundig Korps
Het korps werkt nog steeds aan zijn terugtrekking naar Vlaanderen. Door de sluiting van het Militair Hospitaal van Antwerpen heeft het korps enkele eenheden moeten afstaan aan het Vde Legerkorps:

 • MCC Aalst: De eerste eenheden van het MCC Aalst bereiken Torhout rond 03u00. De twee laatste formaties die te Aalst overblijven zijn de Zware Heelkundige Ambulance en de 2de Legerambulance. Deze laatste formaties zullen Aalst slechts pas tijdens de voormiddag verlaten.
 • MCC Eeklo: 1ste lichte Heelkundige Ambulance
 • MCC Torhout: Majoor Demonie vestigt zijn Zware Heelkundige Ambulance in de Sint-Jozef Normaalschool. Het MCC Torhout zal instaan voor het verzorgen van gewonden afkomstig van het Iste en VIde legerkorps.
 • MCC Sint-Niklaas: Het MCC wordt gesloten en twee eenheden overgedragen aan het Vde Legerkorps. Een beperkt evacuatiecentrum voor gewonden zal die dag nog open blijven.
 • Vde Legerkorps: Het korps verwerft de 3de Lichte Heelkundige Ambulance en 2de Geneeskundige Ambulance. Deze beide eenheden blijven voor de rest van de veldtocht bij het korps.

3de Geneeskundig Korps
Het derde korps blijft actief in het MCC Roeselare/Zottegem. Verder zijn ook heel wat eenheden nog steeds gedetacheerd bij de legerkorpsen die niet over een eigen gezondheidsdienst beschikken:

 • MCC Roeselare/Zottegem: dit centrum wordt nog steeds gevormd door de Zware Heelkundige Ambulance, 2de Legerambulance, 3de Lichte Heelkundige Ambulance en 1ste Geneeskundige Ambulance
 • VIde Legerkorps: 1ste Geneeskundige Ambulance, 1ste Lichte Heelkundige Ambulance
 • VIIde Legerkorps: 1ste Legerambulance, 1ste Lichte Heelkundige Ambulance, Hygiënetrein
 • Cavaleriekorps: 2de Geneeskundige Ambulance, 2de Lichte Heelkundige Ambulance

2de Geneeskundig Korps
Het nieuwe MCC Eeklo is nu operationeel en zal in principe gewonden van het Vde legerkorps opvangen. De 1ste Lichte Heelkundige Ambulance wordt echter naar Gent doorgestuurd om het aanvullingshospitaal in het Sportpaleis te gaan versterken.

Het MCC Torhout ingericht door 2GenK in de Sint-Jozef Normaalschool.

2de Geneeskundig Korps
Het MCC Eeklo zal de eerste gewonden van de gevechten in het Waasland ontvangen. Deze militairen behoren tot het IIde legerkorps, het Vde legerkorps en de 2de Cavaleriedivisie.

De strijd heeft inmiddels de oostrand van het Bruggenhoofd Gent bereikt en rond Kwatrecht breken bijzonder intense gevechten uit.

Dinsdag 21 mei wordt een belangrijke dag voor de gezondheidsdiensten van het leger. De nieuwe MCC’s in West-Vlaanderen worden na installatie allen operationeel verklaard om 12:00.

1ste Geneeskundig Korps
Het MCC Brugge opent in de Abdij van Zevenkerke en wordt gevormd door de 1ste Legerambulance, 1ste Geneeskundige Ambulance, 2de Lichte Heelkundige Ambulance. Het centrum zal in eerste instantie gewonden van het IIde Legerkorps ontvangen. Het voertuigenpark van dit korps staat opgesteld te Moele. Het station Brugge wordt gebruikt als evacuatiestation met personeel van het 2de evacuatiehospitaal.

2de Geneeskundig Korps
Ook het MCC Torhout is klaar met de installatie en opent zijn deuren. Dit centrum zou gewonden van het Iste Legerkorps opvangen. De eerste gewonden in het MCC Torhout behoren echter tot VIde legerkorps uit de strijd rond Kwatrecht op het Bruggenhoofd Gent. Alle vervoerbare gewonden worden zo snel mogelijk doorgestuurd naar de aanvullingshospitalen. Terwijl men te Torhout druk verder werkt, krijgt Kolonel Van Olmen het bevel om een nieuwe standplaats te Sint-Winoksbergen te gaan verkennen.

3de Geneeskundig Korps
Het derde korps is nog steeds opgesteld in het MCC Roeselare-Izegem en werkt in principe voor het VIde en VIIde legerkorps. De ambulancevoertuigen staan opgesteld te Izegem.

Een adjudant Med KROLt poseert met zijn gloednieuwe uniform.

De legerleiding onderzoekt de mogelijkheid voor een terugtocht van het leger vaan de Ijzer. Er wordt dan ook gepland dat de MCC’s zullen verhuizen. Indien het plan uitgevoerd wordt, zal het MCC Brugge naar Westende trekken, het MCC Torhout naar De Panne en het MCC Roeselare/Izegem naar Diksmuide. De nieuwe ambulancevoertuigenparken zouden opgesteld worden te Lombardzijde, Kerkepanne en Keizerhoek. Diksmuide blijkt na verkenning niet geschikt en wordt gewijzigd in Klerken/Zarren.

2de Geneeskundig Korps
Geneesheer 1ste Kapitein Moorthamers neemt tijdelijk het bevel over te Torhout tijdens de afwezigheid van de kolonel. Rond het middaguur beveelt Geneesheer Luitenant-generaal Henri Leman om het MCC Torhout onmiddellijk naar De Panne te verplaatsen en de terugkomst van kolonel Van Olmen niet af te wachten. Alle eenheden met uitzondering van de Zware Heelkundige Ambulance verlaten de stad.

De leiding van de medische dienst wil de medisch-chirurgische centra van het leger groeperen te Torhout, Mariakerke/Oostende en Klerken/Zarren met het oog op de nakende slag aan de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie.

1ste Geneeskundig Korps
De eerste elementen van het korps komen aan te Mariakerke en Oostende en starten met de installatie van het MCC Mariakerke/Oostende.

2de Geneeskundig Korps
De eerste colonnes uit Torhout zijn aangekomen te Sint-Idesbald en het korps neemt de hotels L’Océan en Kursaal over te De Panne. Het MCC De Panne zal echter niet uitgebouwd worden. Generaal Leman werkt aan alternatieve plannen voor het GUSSA en stuurt Van Olmen nog die dag terug naar Torhout. De 3de Lichte Chirurgische Ambulance van het 1ste Geneeskundig Korps zal te De Panne blijven. De eenheden van het 2de Geneeskundig Korps keren op 23 en 24 mei terug naar Torhout.

3de Geneeskundig Korps
Het korps start met de overplaatsing van het MCC Roeselare naar het nieuwe MCC Klerken/Zarren.

1ste Geneeskundig Korps
Het korps zal tot aan de overgave op 28 mei actief blijven in het MCC Mariakerke/Oostende.

2de Geneeskundig Korps
Het 2de Geneeskundig Korps is nog steeds in het MCC Torhout actief. Het korps werkt samen met het 1ste evacuatiehospitaal dat zich eveneens in de stad is komen vestigen en een evacuatietrein ter plekke heeft. De Zware Heelkundige Ambulance registreert 76 uitgevoerde operaties en 360 bezette bedden.

3de Geneeskundig Korps
Het MCC Klerken/Zarren is klaar om de eerste patiënten te ontvangen.

Geneesheer Kolonel De Block, chef van het 3de Geneeskundig Korps.

Geneesheer Kolonel De Block, chef van het 3de Geneeskundig Korps.

1ste Geneeskundig Korps
Bij een luchaanval op Oostende vallen onder de officieren van de Zware Heelkundige Ambulance drie slachtoffers: Geneesheer Luitenant Hublet wordt in het bombardement gedood, terwijl Geneesheer Luitenant Machurot en Geneesheer Luitenant Bonet gewond raken.

2de Geneeskundig Korps
De gevechten aan de Leie resulteren in een enorme toename in het aantal gewonden in het MCC Torhout en de verschillende ambulances komen onder zware druk te staan. Bovendien valt Torhout als belangrijk wegenknooppunt al snel ten prooi aan de Luftwaffe. Desondanks de duidelijk zichtbare spandoeken en vlaggen met het Rode Kruis, zullen de installaties van het 2de Geneeskundig Korps meermaals gebombardeerd worden. Een telling van de zieken en gewonden levert ongeveer 500 patiënten op, waarvan er een 150-tal in de trein van het evacuatiehospitaal opgenomen zijn. De Zware Heelkundige Ambulance voert 110 operaties uit. Het korps wordt versterkt met de eenheden van de gezondheidsdienst van het IVde legerkorps.

2de Geneeskundig Korps
Het aantal bedden in het MCC Torhout is uitgegroeid tot ongeveer 650. De 1ste Legerambulance opent 180 bijkomende bedden in de kloosters van de Xaverianen en de Scheutisten. De 2de Legerambulance heeft detachementen uitgestuurd naar Loppen en Zevenkerke op zoek naar nog meer capaciteit. In het klooster van Loppen worden 125 bedden geïnstalleerd.

De 3de Lichte Heelkundige Ambulance komt aan uit De Panne en opent te Zevenkerke nog maar eens 150 bedden. In dit dorp zijn ook de de eenheden die uit Eeklo zijn teruggetrokken aangekomen. De 3de Lichte Heelkundige Ambulance heeft in de voorbije twee dagen 217 ingrepen uitgevoerd.

2de Geneeskundig Korps
Tijdens een bijzonder zware luchtaanval op het MCC Torhout komt soldaat Citers om.  De bevelhebber van de 2de Lichte Heelkundige Ambulance, Med 1Kapt H. Vandermeiren, wordt zwaargewond.  De materiële schade is aanzienlijk. Na de middag komt bij de staf van het 2de Geneeskundig Korps het bevel toe om het centrum te evacueren naar Klemskerke nabij De Haan. Het personeel verplaatst zich via de baan. De gewonden worden per ambulancewagen en evacuatietrein vervoerd. De zieke en gewonde militairen die niet vervoerd kunnen worden, blijven achter in handen van het Rode Kruis van Torhout.

3de Geneeskundig Korps
Het MCC Klerken/Zarren krijgt na de middag de opdracht om zich naar Westende te verplaatsen.

1ste Geneeskundig Korps
Het MCC Mariakerke/Oostende kampt met zware problemen om zijn gewonden te verzorgen. Door de vele luchtaanvallen op Oostende zijn gas, water en elektriciteit uitgevallen. Geneesheer Luitenant-generaal Leman lanceert nog in extremis een oproep aan het Britse leger om gewonden via de haven over het Kanaal te evacueren, maar onze bondgenoten staan onder zware druk te Duinkerke en schieten niet ter hulp. Ook een evacuatie naar de hospitaalzone van Brugge is erg moeilijk door de schade aan de spoorlijn Oostende-Brugge.

2de Geneeskundig Korps
Kolonel Van Olmen heeft zijn commandopost opgesteld in villa “Les Coqueliquots” te De Haan. Het MCC Klemskerke/De Haan is nu operationeel. De Zware Heelkundige Ambulance heeft het Zeepreventorium ingenomen en verzorgt nog zo’n 450 gewonden.

3de Geneeskundig Korps
Het korps verneemt de overgave in het nieuw geopende MCC Westende.

Na de capitulatie

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
OnbekendADRIAENSEJoseph, Franciscus MariaSdtMil2420.03.1904Turnhout21.05.1940Malaunay (F)Gestorven in verkeersongeval. Gemobiliseerd uit 2 Gen K
OnbekendBERNARDArthur, JosephSdtMil1913.07.1898Monceau-sur-Sambre31.05.1940Le Mans (F)
OnbekendBLINDEMANAchiel, AlbertSdtMil3516.05.1916Oudegem23.05.1940TieltZiekenverpleger. Gemobiliseerd uit 2 Gen K
OnbekendBOCKSTALFernand, L.J.10.05.1895Celles19.05.1940Tournai
2 Cie/TptKCITTERSRemiSdtMil1713.12.1897Hemelveerdegem16.05.1940Torhout
OnbekendCLAESSENSRoger, Louis CorneilleSdtMil3712.05.1917Jemeppe sur Sambre05.09.1940Langenbielau (D)Krijgsgevangene
OnbekendCUIPERSFrançois, G.H.SdtMil2520.05.19105Liège16.05.1940TournaiGemobiliseerd uit 2 Gen K
3 Gen KDE QUIRINIPaul, Marie Joseph AlbertAalm15.04.1915Brussel07.06.1940Willemstad (NL)KG op Rhenus 127 op 30/05
OnbekendDUCACHETArthur, G.J.LtRes04.05.1897On23.07.1940Millau (F)Gemobiliseerd uit 4 Gen K
OnbekendDUJARDINHectorKplMil3401.09.1914Onhaye26.05.1940AarseleBrancardier. Gemobiliseerd uit 2 Gen K
OnbekendFRERELouisSdtMil2311.07.1903Montignies-sur-Sambre14.04.1940NieuwpoortGemobiliseerd uit 4 Gen K
OnbekendGEENSJaak, AugustijnSdtMil18(Onbekend)Sint-Katelijne-Waver17.08.1940Dornitz (D)Krijgegevangene
Gemobiliseerd uit 4 GenK
OnbekendGEETSHenriSdtMil22.02.1898Korbeek-Lo23.05.1940Rouen (F)Gemobiliseerd uit 2 Gen K
1 Gen KGERARDYLouis, François T.SdtMil3314.01.1913Liège26.05.1940Aachen (D)
3 Gen KHUBLETRaoul, JosephMed OLtRes18.10.1903Nalinnes26.05.1940OostendeZware Heelkundige Ambulance
OnbekendJANSSENSHenriSdtMil1905.05.1899Leuven23.05.1940Calais (F)
OnbekendLAMMENSAlfonsSdt(Onbekend)(Onbekend)01.06.1940Gent
OnbekendLAPIERREMarie, L.R.SdtMil2531.01.1905Herk de Stad12.07.1940Montlaur (F)Gestorven in ongeval. Gemobiliseerd uit 3 Gen K
OnbekendLEENAERTSFranciscus, JohannesSdtMil2916.06.1916Zundert (NL)29.05.1940Beveren-Ijzer
OnbekendLEMALJulesSdtMil2009.11.1900Hornu27.05.1940LichterveldeGemobiliseerd uit 3 Gen K
OnbekendLESSIREPaul-Emile, L.SdtMil2125.03.1901Braux-Levrezy (F)02.07.1940Mèze (F)Gemobiliseerd uit 4 Gen K
OnbekendMAESHenri, C.J.SdtMil3426.10.1914Turnhout23.05.1940TieltGemobiliseerd uit 2 Gen K
OnbekendMEDATSGuillaume, L.SdtMil1903.08.1899Jeuk22.08.1940Boulogne (F)Gemobiliseerd uit 3 Gen K
2 Gen KMERCHIERené, A.Sdt04.03.1916Edelare05.06.1940Willemstad (NL)KG op Rhenus 127 op 30/05
OnbekendMERCKENFrançois, J.J.Med LtRes06.03.1901Brussel20.05.1940TournaiGemobiliseerd uit 2 Gen K
OnbekendMESTAGPaul, M.J.Med Adjt2027.06.1900Deurne15.06.1940Berck-Plage (F)Militair Hospitaal Nr 9. Of +13/06. Overleden in Hospitaalcentrum van Berck-Plage
OnbekendMOREAUAchille, A.Gh.SdtMil3002.03.1909Velaine-sur-Sambre28.05.1940VinktGemobiliseerd uit 3 Gen K
OnbekendMULLENSRaymond, H.SdtMil1503.08.1895Liège23.05.1940Outreau (F)Gemobiliseerd uit 2 Gen K
StafNOLSGustave, Jacques ClémentKaptRes1721.09.1897Verviers17.05.1940Sint-Niklaas
OnbekendSLANGENJan, J.SdtMil26.10.1910Lanaken23.07.1940Ceyras (F)Overleden aan ziekte
2 Cie/TptKVANDERIDTPierre, J.SdtMil194.04.1899Sint-Agatha-Berchem31.05.1940Brugge
OnbekendVANDERMEULENRené, A.L.SdtMil1929.12.1899Tienen12.05.1940UkkelGemobiliseerd uit 2 Gen K
OnbekendVERDRENGHHenri, A.SdtMil20.07.1919Veltem-Beisem24.08.1940Nantes (F)Overleden in aanvullingshospitaal Ecole Livet
3 Cie/TptKVERHELSTFernandSdtMil1720.02.1897Noville-sur-Mehaigne28.05.1940Westende
OnbekendVISSERSConstantSdtMil2210.11.1902Herentals21.05.1940Maleunay (F)Gemobiliseerd uit 2 Gen K
OnbekendVOSLouisSdtMil3315.06.1913Mol25.05.1940UrselGemobiliseerd uit 2 Gen K
OnbekendVOSSENGeorges, S.F.SdtMil3817.10.1914Scheldewindeke23.05.1940TieltGemobiliseerd uit 2 Gen K. Ziekenverpleger. Seminarist.
OnbekendWOUTERSRobert, P.J.SdtMil3913.03.1919Turnhout23.05.1940TieltGemobiliseerd uit 4 Gen K. Ziekenverpleger.

Bibliografie en Bronnen

 1. Evrard, E. en Mathieu, J. (ed), 1996, Histoire de la médecine militaire dans les provinces belges du moyen-Age à 1971, Brussel
 2. Broekaert, W, 1963, De Gezondheidsdienst tijdens de veldtocht der achttien dagen, Brussel: Gezondheidsdienst Belgisch Leger