Genie

Eind jaren dertig, in volle vredestijd, beschikte het Belgisch leger over drie grote genieregimenten (2de, 3de en 4de Regiment Genie),  een Bataljon Genie Cyclisten en een Brigade Technische Troepen die alle technische formaties van de Genie groepeert. Deze brigade bestond uit het Regiment Transmissietroepen (RTTr), het Bataljon Spoorwegtroepen, het Bataljon Pontonniers en de Technische Diensten van de Genie. Uit deze vijf eenheden ontstaan bij de mobilisatie een ganse reeks formaties die aan de verschillende echelons van het veldleger aangehecht worden. Op 11 september 1939, na de oprichting van de ontdubbelingsbataljons verdwijnen de originele genieregimenten van de slagorde.

  • Zo wordt tijdens de mobilisatie het 4de Regiment Genie (4RGn) in de Kazerne Majoor Deltenre te Namen ontdubbeld tot negen nieuwe onafhankelijke bataljons, namelijk het 5Gn, 6Gn, 7Gn, 10Gn, 14Gn, 16Gn, 19Gn, 21Gn en het 33Gn, evenals het Peloton Genie van het 1ste Licht Regiment (1LR) van de Rijkswacht. De staf van het 4RGn wordt toegevoegd aan het Iste Legerkorps (I/LK). Kolonel Vandezande bevelhebber van 4RGn wordt aangesteld als raadgever genie (CGn) van het I/LK.
  • Het 2de Regiment Genie, gekazerneerd in de Kazerne 8 – 9 te Berchem, staat in voor de oprichting van 1Gn, 2Gn, 9Gn, 13Gn, 15Gn, 22Gn, 24Gn en het 31Gn.
  • Het 3de Regiment Genie, gekazerneerd in de Chartreusekazerne te Luik, wordt ontdubbeld tot het 3Gn, 4Gn, 8Gn, 11Gn, 12Gn, 17Gn, 18Gn, 23Gn en het 32Gn.
  • Het Bataljon Genie Wielrijders gekazerneerd in de Leeuwenkazerne te Tervuren geeft aanleiding tot het ontstaan van het 20Gn, 25Gn en 26Gn. Deze bataljons zullen in steun gegeven worden van de cavalerie en zijn volledig gemotoriseerd.
  • Het Bataljon Spoorwegtroepen werd uitgebreid tot een Regiment Spoorwegtroepen met drie bataljons. Een vierde bataljon werd in het voorjaar van 1940 opgericht en op 10 mei 1940 aangehecht bij het Versterkings- en Opleidingscentrum van de Genie (VOC Gn).
  • Het Regiment Transmissietroepen, dat in 1939 nog deel uitmaakt van de Genie, werd op zijn beurt ontdubbeld tot een ganse reeks transmissie-eenheden.

Kazerne 8-9 te Berchem vredesvoetgarnizoen van het 2de Regiment Genie.

De Chartreusekazerne te Luik, vredesvoetgarnizoen van het 3de Regiment Genie

De Chartreusekazerne te Luik, vredesvoetgarnizoen van het 3de Regiment Genie

De Leeuwenkazerne te Tervuren is het vredesvoet garnizoen van het Bataljon Genie Wielrijders.

De Leeuwenkazerne te Tervuren is het vredesvoet garnizoen van het Bataljon Genie Wielrijders.

De Kazerne Majoor Deltenre aan de Luxemburglaan te Namen was de thuisbasis van het 4de Regiment Genie.

Vredesvoetgarnizoen van het Regiment Transmissietroepen te Vilvoorde.

Kazerne Cdt Bauwin te Hoogboom waar het Bataljon Spoorwegtroepen was ingekwartierd.