Genie

Eind jaren dertig bestond de genie uit drie grote regimenten (2de, 3de en 4de Regiment Genie). Uit deze drie regimenten ontstaan bij de mobilisatie een ganse reeks formaties die aan de verschillende echelons van het veldleger aangehecht worden. Zo wordt tijdens de mobilisatie het 4de Regiment Genie in de Kazerne Majoor Deltenre te Namen ontdubbeld tot negen nieuwe onafhankelijke bataljons, namelijk het 5Gn, 6Gn, 7Gn, 10Gn, 14Gn, 16Gn, 19Gn, 21Gn en het 33Gn. Het 4de Regiment Genie verdween op 11 september 1939 van de slagorde. De twee andere regimenten ondergingen een gelijkaardig lot.