IVde Legerkorps

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming IVde Legerkorps | IVLK
IVème Corps d’Armée | IVCA
Type Infanteriekorps
Bevelhebber Luitenant-generaal André Bogaerts
Stafchef Luitenant-kolonel SBH R. Devijver
Commandant Artillerie Generaal-majoor Paul Massart
Commandant Genie Kolonel SBH M. Deleval
Commandant Transmissietroepen Majoor P. Gallez
Commandant Luchtvaart Kolonel vlieger A. Massaux
Commandant Transportkorps Majoor J. Roosen
Commandant Gezondheidsdienst Geneesheer Kolonel L. Couvreur
Standplaats Vooruitgeschoven Stelling achter Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
Sector Sint-Lenaarts – Dessel
Dekkingsstelling achter Albertkanaal
Zone Schoten – Herentals
HK in het Fort van Lier
Organieke Eenheden Hoofdkwartier
  12de Infanteriedivisie
  15de Infanteriedivisie
  18de Infanteriedivisie
  22ste Bataljon Genie
  24ste Bataljon Transmissietroepen
  13de Regiment Artillerie
  Geneeskundig Korps IV/LK Staf (Geneesheer Luitenant-kolonel L. Maqirue)
    Geneeskundige Versterkingscompagnie (Med 1Kapt E. Dehet)
    1ste Legerkorpsambulance (Med Lt P. Pluys)
    2de Legerkorpsambulance (Med 1Kapt G. Nemery)
    Geneeskundige Ambulance (Med 1Kapt E. Hemeleers)
    Lichte Heelkundige Ambulance (Med 1Kapt R. Fagnard)
    Hygiënetrein (Med Lt H. Van Runkelen)
  Intendancekorps IV/LK Staf
    Compagnie Intendance
  Transportkorps IV/LK Staf (Cdt F. Bivort)
    1ste Autopeloton voor Artilleriemunitie (Lt L. Deheem)
    2de Autopeloton voor Artilleriemunitie (Lt Robert Dailly)
    Autopeloton voor Ravitaillering (Lt R. Arendt)
    1ste Autopeloton der Sanitaire Vervoersformaties
    2de Autopeloton der Sanitaire Vervoersformaties
    Autopeloton voor Materieel (Lt D. Van Haelen)
    Atelier voor Herstelling van het Wagenpark (Lt JFranz Hannecart)
    Atelier voor Herstelling van het Materieel (Lt A. Kermans)
    Ontsmettingscompagnie (Cdt P. Rener)
  Compagnie Luchtafweermitrailleurs IV/LK (Lt A. Dereume)
  Provoost (Luitenant-kolonel L. Wilmet)
Tijdelijke Eenheden IIIde Bataljon Speciale Vestingstroepen
  IVde Bataljon Speciale Vestingstroepen
  Vde Bataljon Speciale Vestingstroepen
  Iste Groep 17de Regiment Artillerie
  5de Batterij Artillerie Meetdienst
  Iste Groep 1ste Luchtvaartregiment
  1ste Regiment Hulptroepen
  9de Regiment Hulptroepen (minus 6Cie, 8Cie en III Bataljon)

Tijdens de mobilisatie

HK IV/LK
Aan de vooravond van de Duitse inval is het IVde Legerkorps (IV/LK) verantwoordelijk voor een bijzonder grote zone. Deze zone omvat het zuidoostelijk gedeelte van de Versterkte Positie Antwerpen, het deel van de Dekkingsstelling langs het Albertkanaal van Massenhoven tot Herentals en het gedeelte van de Vooruitgeschoven Stelling langsheen het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten [6] van Sint-Lenaarts tot de junctie met het kanaal Bocholt-Herentals te Dessel. Links van het IV/LK verdedigd het Vde Legerkorps (V/LK) de rest van de Versterkte Positie Antwerpen, rechts staat het IIde Legerkorps (II/LK) opgesteld achter het Albertkanaal van Herentals tot Beringen. Het hoofdkwartier van het IV/LK is ondergebracht in het Fort van Lier.

Zone van het IVde Legerkorps aan de vooravond van de oorlog (projectie op recente kaart)

Zone van het IVde Legerkorps aan de vooravond van de oorlog (projectie op recente kaart)

Ten noorden van de Belgisch-Nederlandse grens is er echter geen aansluiting met het Nederlands verdedigingsdispositief. De Nederlanders hebben zich opgesteld ten noorden van de Rijn waardoor er een gapende opening bestaat tussen de Belgische en Nederlandse verdedigingslinies. Dit werd reeds in november opgemerkt door de Franse Generaal Gamelin die een plan liet uitwerken om het 7de Franse Leger [7(FRA)Leger] in te zetten tussen de stellingen van de Belgen en de Nederlanders. In zijn order N° 5 van 20 maart 1940 bevestigt Generaal Giraud, commandant van het 7(FRA)Leger, dat zijn eenheid in staat moet zijn om “tout en conservant ses anciennes missions, qui passent à l’arrière plan, a reçu une mission nouvelle d’une importance capitale qui consiste à assurer la liaison entre les armées belge et hollandaise dans la région Nord-Est d’Anvers”. Generaal Giraud beschikt hiervoor over twee legerkorpsen en een “Division Légère Mécanique”, alles tesamen het equivalent van 8 divisies [3].

Het IVde Legerkorps krijgt de VIIde Groep van het 1ste Regiment Grondverdediging tegen Luchtdoelen (VII/1DTCA) in versterking. De drie batterijen van VII/1DTCA staan als volgt opgesteld: de 19de Batterij te Herenthout, de 20ste Batterij te Vremde en de 21ste Batterij te Melkouwen.

De 12Div maakt de junctie tussen de Versterkte Positie Antwerpen en de Dekkingsstelling achter het Albertkanaal.

12Div IV/LK 
De verdediging van het zuidoostelijk deel van de Versterkte Positie Antwerpen (VPA) is toegewezen aan de 12de Infanteriedivisie. De 12de Infanteriedivisie (12Div) neemt stelling achter pas aangelegde de anti-tankgracht [5] van de VPA tussen het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en het Albertkanaal. Op die manier maakt de 12Div de verbinding tussen de VPA en de Dekkingsstelling.

15Div IV/LK
De 15de Infanteriedivisie (15Div) neemt stelling achter het Albertkanaal vanaf Massenhoven tot Herentals.

18Div(-) IV/LK
De legerkorpsen opgesteld langs de Dekkingsstelling achter het Albertkanaal zijn ook verantwoordelijk voor het beveiligen van het gebied tussen de grens en de Dekkingsstelling. Hiervoor dienen ze enkele alarmposten langs de Belgisch-Nederlandse grens en een gedeelte van de Vooruitgeschoven Stelling te bemannen. Voor het IV/LK betekent dit dat ze de Vooruitgeschoven Stelling moeten bezetten achter het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten vanaf Dessel tot Sint-Lenaarts. Deze opdracht wordt toevertrouwd aan de 18de Infanteriedivisie (18Div), een divisie van tweede reserve. Deze divisie is echter sterk uitgedund want op 11 april 1940 vertrekken de staf en twee bataljons van het 3de Regiment Grenadiers  naar West-Vlaanderen om er te worden afgedeeld bij de Maritieme Basis voor de bewaking van de Belgische kust.  De 18Div is definitief een deel van zijn infanterie kwijt. Op 9 mei verlaat het 39Li regiment eveneens de divisiesector om als legerkorpsreserve te kantonneren binnen de Versterkte Positie Antwerpen te Merksem en Deurne.  Ten oosten van Dessel voert de Groepering Ninitte een gelijkaardige opdracht uit vanaf De Maat nabij Mol achter het Kanaal Bocholt-Herentals tot Eisden nabij Maasmechelen achter de Zuid-Willemsvaart. De Groepering Ninitte staat onder bevel van het Cavaleriekorps (CK)

Een Geneesheer-Luitenant van het IVLK met enkele van zijn manschappen, waaronder ook een Belg van Afrikaanse origine.

HK IV/LK
Om 23u55 brengt het Groot Hoofdkwartier (GHK) het commando van IV/LK in staat van alarm.  De korpsstaf stelt zijn formaties op de hoogte tussen 00u10 en 00u48.  Vervolgens wordt het 39ste Linieregiment doorgestuurd naar zijn kantonnementen te Deurne en Merksem, en worden bevelen verspreid om het waterpeil in de overstromingsgebieden doorheen de operatiezone op volle hoogte te brengen en eveneens de elektrische ontstekingsmechanismen aan te brengen op de voorbereide vernielingen.  Om 09u00 verlaat de staf de Dungelhoefkazerne te Lier om zich op het fort te installeren.

Hier valt de directe telefoonverbinding met het GHK te Breendonk echter al snel uit.  Het fort wordt aangesloten op het ondergrondse net van de Versterkte Positie Antwerpen en kan zo via de centrales van het V/LK het GHK bereiken.  Ook vertrekt de onderstafchef naar het hoofdkwartier van de Legerartillerie te Mechelen om van hieruit contact te onderhouden met het GHK.

Op de eerste oorlogsdag beveelt het GHK om op de Vooruitgeschoven Positie langsheen het Verbindingskanaal Maas-Schelde de bruggen te vernielen tussen Turnhout en De Maat.  Het GHK en IVde Legerkorps weten echter niet dat door het opblazen van de bruggen oost van Turnhout de marsroutes Itinéraire 4 (Boulogne-Turnhout) en Itinéraire 5 (Montreuil-Retie) van het 7(FRA)Leger afgesneden worden.  Deze strijdmacht, onder bevel van Generaal Henri Giraud, is door het geallieerde opperbevel aangeduid om door ons land op te rukken tot in de Kempen en Noord-Brabant teneinde de verbinding te verzekeren tussen de Belgische en Nederlandse legers.

Na de middag trekken de eerste formaties van het 7(FRA)Leger ook door de zone van het IV/LK.  De coördinatie met het Franse commando wordt opgestart.  Luitenant-generaal Bogaerts pleegt tevens overleg per telefoon met de Nederlandse Territoriaal Bevelhebber Brabant.

Geneeskundig Korps IV/LK
De 2de Legerkorpsambulance is ondergebracht in het rusthuis van de Paters Jezuieten aan de Berlarij 14 te Lier. Geneesheer Luitenant Pluys is commandant ad-interim terwijl Geneesheer 1ste Kapitein Nemery met verlof te Brugge is. De ambulance wordt aangeduid als hulppost op niveau divisie voor de 15de Infanteriedivisie. Om de nodige capaciteit vrij te maken dienen alle gehospitaliseerde militairen afgevoerd worden naar het Medisch-Chirurgisch Centrum van het IVde Legerkorps de Duffel. Negen aanwezige ambulancevoertuigen beginnen aan de opdracht. Intussen wordt de refter van het rusthuis ingericht als ontvangst- en triageruimte, Zaal 2 als verzorgingslokaal voor lichtgewonden en Zaal 3 als evacuatiezaal. Er wordt telkens één ambulance uitgestuurd naar de verzamelpunten voor gewonden van de 15de Infanteriedivisie aan het Kasteel Verbeke en te Emblem. De eerste opname gebeurt in de loop van de avond. Het gaat om een militair met angina.

De rest van de medische elementen zijn samengevoegd te Duffel tot het Medisch-Chirurgisch Centrum van het IVde Legerkorps.

HK IV/LK
Tijdens de nacht van 10 op 11 mei worden net zoals doorheen het ganse land ook in het operatiegebied van het IVde Legerkorps aanhoudende meldingen gemaakt van luchtlandingen.

De eerste elementen van het 7(FRA) Leger steken het Verbindingskanaal Maas-Schelde over om Noord-Brabant binnen te trekken.  De Duitse luchtmacht wil niet dat de verbinding tussen de Belgische en Nederlandse legers tot stand wordt gebracht door de Fransen, en is dan ook bijzonder actief in het luchtruim van de provincie Antwerpen om de troepenbewegingen zoveel mogelijk te hinderen.

Ten oosten van de 18Div trekken de dekkingstroepen van het Cavaleriekorps zich terug van de vooruitgeschoven positie.  Hierdoor is het Verbindingskanaal Maas-Schelde niet langer gedekt ten oosten van De Maat.  Bovendien is het duidelijk geworden dat het 7(FRA) Leger ten noorden van Herentals een naar het oosten gericht front plant, en eveneens de vernieling van de bruggen ten westen van Turnhout wil uitstellen.  Hierdoor moet ook de inzet van de 18Div gewijzigd worden.  De divisie zal langer ter plekke blijven en de marsroutes voor een latere terugtocht moeten opnieuw gepland worden.

2de Legerkorpsambulance
Een Franse officier met dubbele enkelbreuk ten gevolge van een verkeersongeval wordt rond 06u00 verzorgd en doorgestuurd naar het medisch-chirurgisch centrum te Duffel. Drie uur later komen drie gewonden van het Franse 4e Régiment de Dragons Portés aan. Het Franse leger stuurt ook 3 artsen, 11 manschappen en 3 ambulancevoertuigen naar Lier ter versterking van het Belgisch militair personeel.

HK IV/LK
Het Duitse leger bereikt de stad Tilburg in Noord-Brabant, en de poging van het 7(FRA) Leger om de verbinding te maken tussen de Belgische en Nederlandse legerzones faalt.  De 25ème Division d’Infanterie en de 1er Division Légère Méchanique moeten hun verdere opmars staken, en zullen niet versterkt worden door de overige eenheden van dit leger.  Aan het eind van de dag krijgt het 7(FRA) Leger de opdracht om tegen de ochtend van 13 mei terug te trekken op de lijn van Bergen-op-Zoom over Turnhout tot Herentals.

De positie van de 18Div wordt hierdoor nog meer bedreigd.  Bovendien worden ook de dekkingstroepen van het IIde Legerkorps langsheen het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen teruggeroepen naar het zuiden.  De vijand wordt de Mol gemeld.  Ten gevolge van deze gebeurtenissen wordt besloten om de 18Div bij een terugtocht niet langer zuidwaarts, maar dan wel westwaarts binnen de hoofdweerstandsstelling te halen.  De divisie blijft voorlopig echter nog op post, en ondergaat een vijandelijke aanval op de as Postel-Retie.  De situatie kan onder controle gehouden worden met behulp van de Belgische artillerie en de Franse pantsertroepen die in de kempen opereren.

2de Legerkorpsambulance
Een aantal gewonde burgers wordt aangevoerd, waaronder ook een comateuze patiënt zonder identiteitspapieren. De man wordt naar het burgerhospitaal te Lier vervoerd. Ondertussen gaat het werk gewoon verder en blijven zowel Franse als Belgische gewonden aankomen.

Fort 4 te Mortsel - Oude God bood vanaf 13 mei onderdak aan de staf van het VIde Legerkorps.

Fort 4 te Mortsel – Oude God bood vanaf 13 mei onderdak aan de staf van het VIde Legerkorps.

HK IV/LK
Het HK IV/LK geeft de 15Div het bevel om het Albertkanaal te verlaten en zich achter de Nete terug te trekken om de verbinding te maken tussen de Versterkte Positie Antwerpen en de K.W. Stelling. De verplaatsing zal tijdens de nacht van 13 op 14 mei uitgevoerd worden. De gevechtseenheden van de 15Div zullen in tegen wijzerzin pivoteren.

Het hoofdkwartier van het legerkorps wordt verplaatst van het Fort van Lier naar Fort 4 van de Brialmontvestingen rond Antwerpen.  Het eerste echelon is actief op het fort vanaf 22u00.

2de Legerkorpsambulance
Het evacuatieregime wordt gewijzigd. Spoedgevallen, slachtoffers van gasaanvallen en licht gewonden kunnen nu naar het medisch-chirurgisch centrum van het leger te Mechelen doorgestuurd worden. Het medisch-chirurgisch centrum van het IVde Legerkorps te Duffel zal alleen nog zwaargewonden blijven ontvangen. Militairen met besmettelijke ziekten dienen naar het Klein Seminarie van Mechelen gebracht te te worden.

Rond 19u00 komt een bevel toe om de eenheid te evacueren naar de gebouwen van de Altenaschool op de baan van Kontich naar Antwerpen. De ambulance verlaat Lier tussen 21u00 en 22u00.

HK IV/LK
De 12Div en de 15Div staan nu in eerste lijn opgesteld. De 12Div bevindt zich nog steeds achter de anti-tankgracht, de 15Div verlengt de stellingen van de 12Div naar het zuiden toe door stelling te nemen achter de Tappelbeek en de Kleine Nete. De 15Div maakt nu de verbinding tussen de Versterkte Positie Antwerpen en de K.W. Stelling [4]. Voor de stellingen van de 15Div werd een groot gebied onder water gezet aangezien de divisie niet kon rekenen op de versterkingen die werden aangelegd voor de K.W. Stelling. De K.W. Stelling, beschermd door de muur van Cointet-elementen, begint pas vanaf het Fort van Koningshooikt.

2de Legerkorpsambulance
Na een nachtelijke rit installeert de eenheid zich in de kostschool Altena. De beide lokalen toegewezen aan de ambulance volstaan nauwelijks voor de installatie van het personeel; laat staan de gewonden. Kapitein Nemery vraagt aan de reeds aanwezige eenheden van het transportkorps van de 6de Infanteriedivisie om te vetrekken.

De eerste gewonden komen toe te Kontich vanaf 08u00. Het verzamelpunt voor lichtgewonden van de 15de Infanteriedivisie bevindt zich nu te Eggerzeel.

HK IV/LK
Tijdens de nacht van 14 op 15 mei werkt de genie van de 12Div aan de uitvoering van het vernielingsplan voor de posities van deze divisie.  De hoofdwegen en de doorgangen doorheen de anti-tankgracht worden open gehouden zolang er nog Franse troepen in het voorgebied zijn.  Ook de pelotons verkenner van de infanterieregimenten bevinden zich nog ten dele voor de linies.  Tegen 06u00 worden de Cointet-hekkens over de anti-tankgracht gesloten, en de laatste vernielingen en boomvellingen op de hoofdwegen aangezet.

Bij de 15Div worden nog steeds twee voorposten bemand te Kessel en de Nijlen.  Door een vergissing wordt de brug te Mol-ter-Nete vernield voor het voorziene tijdstip.

2de Legerkorpsambulance
De aan- en afvoer van gewonden gaat verder. De lichte ambulance van de 15de Infanteriedivisie bevindt zich in het klooster van de Witte Paters op de Veldkant te Kontich. Patiënten met een besmettelijke ziekte dienen naar het militair hospitaal te Antwerpen afgevoerd te worden. Psychische aandoeningen worden doorgestuurd naar Brugge. Alle andere gevallen worden geëvacueerd naar de gezondheidsdienst van het IVde Legerkorps te Puurs.

HK IV/LK
Op 16 mei komt onverwachts het bevel van het geallieerd opperbevel (via de Franse generaal Bilotte) om naar het westen terug te trekken. Zonder dat men de K.W. Stelling ten volle verdedigd heeft moet de stelling worden prijsgegeven. In het zuiden wist het Duitse leger immers een doorbraak te forceren over de Maas in de streek van Sedan en in het noorden heeft Nederland zich overgegeven. De Belgische legerleiding besluit om het veldleger terug te trekken op een nieuwe defensieve lijn langs de as Terneuzen-Gent-Oudenaarde. De terugtocht van de K.W. Stelling tot het kanaal Gent-Terneuzen zal in drie marsetappes gebeuren.

Alle formaties ten noorden van de Rupel en de Nete zullen op post blijven tot de nacht van 17 op 18 mei.

Voor het IVde legerkorps betekent de terugtocht ook een tijdelijke onttrekking aan de frontlijn.  De 15Div zal verplaatst worden naar de kust, en de divisiecommandant zal ook het bevel overnemen van de Maritieme Basis.  De 12Div zal bij voltooiing van zijn terugtocht ingekwartierd worden op de westelijke oever van het Afleidingskanaal van de Leie en zal hier in reserve gehouden worden.   Voorlopig wordt dit de enige divisie die het IV/LK zal bevelen.

2de Legerkorpsambulance
Dokter Lefevre voert de eerste bloedtransfusie sinds te start van de oorlog uit. Soldaat De Berdt is de donor. Nieuwe gewonden blijven toekomen en worden verzorgd.

Om 14u45 krijgt de eenheid het bevel om de installaties op te breken en het veldhospitaal via Temse en Lokeren richting Gent te verplaatsen. De colonnes verlaten Kontich rond 16u30 en komen aan te Wondelgem rond 21u00. Luitenant Gérard blijft te Kontich met een detachement en houdt een beperkte capaciteit gaande tot de 15de Infanteriedivisie de aftocht naar Vlaanderen kan aanvatten.

2de Legerkorpsambulance
In het Kasteel Geldhof bij de familie Sprengers wordt een voertuigenpark voor de ambulances ingericht. Het veldhospitaal wordt voorlopig niet geïnstalleerd en Kapitein Nemery tracht te Evergem met zijn overste Kolonel Couvreur in contact te treden voor verdere instructies.

2de Legerkorpsambulance
Luitenant Gérard komt aan met de achterhoede uit Kontich. De staf zoekt nog de ganse dag naar nieuwe orders en krijgt tijdens de namiddag te horen dat samen met het transportkorps en de geneeskundige versterkingscompagnie van het IVde Legerkorps van uit Sleidinge naar Wingene dient gereden te worden. De eenheid verlaat Wondelgem rond 15u15 en komt rond 18u40 aan te Wingene. De commandopost van de eenheid wordt ondergebracht bij de familie Dejonghe aan de Bruggestraat 294 te Wingene.

2de Legerkorpsambulance
Omstreeks 13u00 krijgt de eenheid de opdracht om zich stand-by te houden op de baan van Ruddervoorde naar Hertsberge en hier verdere instructies af te wachten. De colonne staat hier gedurende enkele uren doelloos te wachten en krijgen uiteindelijk het bevel om ter plekke te overnachten. Kapitein Nemery vindt onderdak bij baron Pierre Rappaert te Hertsberge.

HK IV/LK

2de Legerkorpsambulance
De eenheid blijft te Hertsberge en Waardamme. De officieren gaan bij het gemeentebestuur tevergeefs op zoek naar pistolen. Het ontbreekt hen sinds de mobilisatie aan persoonlijke bewapening. Er wordt ook zonder resultaat naar bijkomende vrachtwagens gezocht.

2de Legerkorpsambulance
De eenheid bevindt zich nog steeds op het grondgebied van Hertsberge en Waardamme en is nog steeds niet operationeel.

HK IV/LK
Na de Duitse doorstoot tot Abbeville aan de Atlantische kust zijn de geallieerde legers in Noord-Frankrijk en Vlaanderen geheel omsingeld. Het geallieerde oppercommando heeft op 21 mei tijdens de Conferentie van Ieper besloten om de Schelde-linie op te geven. Hierop bepaalt de Belgische legerleiding tijdens de ochtend van 22 mei dat onze strijdkrachten niet zoals afgesproken zullen terugtrekken naar de Ijzer, maar stand zullen houden langsheen de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie. Het Groot Hoofdkwartier laat deze terugtocht in twee fases uitvoeren en bepaalt dat de troepen opgesteld tussen het Bruggenhoofd Gent en Oudenaarde zich tijdens de nacht van 22 op 23 mei moet terugtrekken naar de Leie. In deze eerste fase zullen tevens een aantal troepen teruggetrokken worden uit het Bruggenhoofd Gent, de stad Gent en het Kanaal Gent-Terneuzen. Deze zones zullen dan definitief ontruimd worden tijdens de nacht van 23 op 24 mei. Om de Britten toe te laten meer troepen vrij te maken voor de geplande tegenaanval rond Arras, geeft onze legerleiding zijn akkoord om de 44th Infantry Division aan de Schelde af te lossen en de Belgische linies aan de Leie tot aan de rand van Menen te verlengen. De aflossing aan de Schelde wordt afgelast door de snelle ontwikkeling van de Duitse opmars.

Het IVde Legerkorps zal opnieuw een zone aan het front bevelen, en krijgt de uiterste zuidflank van de Belgische legerzone toegewezen.  Deze zone loopt langsheen de Leie van Menen in het zuiden tot het Kanaal van Roeselare naar de Leie in het noorden.  Tussen Menen en Kortrijk (inclusief) zal de 1ste Infanteriedivisie ontplooid worden.  Deze divisie komt over van het Iste Legerkorps en zal overgebracht worden uit Gent.  Tussen Kortrijk en het Kanaal van Roeselare naar de Leie bevindt zich reeds de 3de Infanteriedivisie.  Aan het westelijke uiteinde van dit kanaal zal de 10de Infanteriedivisie in reserve gehouden worden.  Het hoofdkwartier van het legerkorps zal vanuit Roeselare opereren.

Vanaf Menen naar het zuiden toe start de Britse legerzone.  Ten noorden van het IVde Legerkorps begint de zone van het VIIde Legerkorps met als aansluitende divisie de 8ste Infanteriedivisie.

De 12de Infanteriedivisie verlaat het commando van het IVde Legerkorps en gaat over naar het IIde Legerkorps.

2de Legerkorpsambulance
Uiteindelijk wordt rond 13u30 een nieuwe colonne gevormd samen met de Geneeskundige Ambulance en de Geneeskundige Versterkingscompagnie. De eenheden vertrekken naar Koolskamp waar uit uiteindelijk toch instructies volgen voor een nieuwe ontplooiing. De Lichte Heelkundige Ambulance en de 1ste Legerkorpsambulance worden doorgestuurd naar Beveren nabij Roeselare. De laatste eenheid installeert zich in de plaatselijke meisjesschool, terwijl de Lichte Heelkundige Ambulance te Roeselare onderdak vindt in de gebouwen van de Maria’s Rustoord kliniek. De rest van de geneeskundige eenheden van het IVde Legerkorps worden ontplooid op en om het Kasteel de Pelichy te Gitsberg. De 2de Legerkorpsambulance belandt in de school van het dorp.

1ste Legerkorpsambulance
Kapitein Nemery wordt overgeplaatst naar de 1ste Legerkorpsambulance en zijn dagboek gaat dan ook verder met het verhaal van deze eenheid. De ambulance staat opgesteld in de meisjesschool van Beveren en heeft tot taak licht gewonden, zieken en eventuele slachtoffers van gasaanvallen op te vangen. Er blijven slechts 9 ambulancevoertuigen over, waarvan er slechts 3 rijvaardig zijn. De eenheid ontvangt wel nog een nieuw Chevrolet chasis dat bij Jonckheere te Beveren zal omgebouwd worden tot een bijkomend voertuig.

1ste Legerkorpsambulance
De eenheid blijft verder werken te Beveren, maar moet wel vier artsen afstaan aan de Lichte Heelkundige Ambulance te Roeselare. Ook Kapitein Nemery wordt later op de dag aangeduid om naar de Maria’s Rustoord kliniek te Roeselare te vertrekken en geeft het commando over aan Luitenant Demillie.

In de gebouwen van Maria’s Rustoord heerst absolute chaos. Het aantal binnenkomende gewonden is veel groter dan de maximum capaciteit van de Lichte Heelkundige Ambulance. De gangen liggen vol gewonden op draagberries en de chirurgische teams opereren continu.

Kapitein Nemery en Luitenant Gérard vertrekken naar het Heilig Hartziekenhuis aan de Meensesteenweg om hier een antenne voor lichtgewonden op te zetten en alzo de Lichte Heelkundige Ambulance in Maria’s Rustoord trachten te ontlasten. Bij aankomst op het Heilig Hart vindt Nemery reeds 25 licht- en 2 zwaargewonden achtergelaten door een andere geneeskundige ploeg. De militairen richten drie lokalen in: een operatiezaal, een hospitalisatiekamer met 12 bedden en een verbandzaal voor ambulante gewonden. Tandarts Scott wordt ter versterking opgetrommeld van uit Beveren samen met een hoeveelheid verpleegmateriaal, 20 draagberries en 25 dekens.. Met behulp van de zusters van het Heilig Hart wordt het nieuwe centrum operationeel gemaakt.

Lichte Heelkundige Ambulance
Rond 03u00 breekt paniek uit in het Heilig Hartziekenhuis wanneer enkele soldaten gehoord hebben dat de Duitsers zich op nog geen 10 minuten buiten de stad bevinden. Kapitein Nemery en zijn artsen slagen er in om de gemoederen te bedaren en bevelen ondertussen de evacuatie van zoveel mogelijk gewonden naar Torhout. Tegen 09u00 blijven nog slechts vijf zwaargewonden over.

Na de middag komen opnieuw talrijke gewonden toe in het hospitaal, waaronder heel wat Belgische cavaleristen en een Britse militair. Ook een Duits soldaat wordt binnengebracht.

Aan het eind van de namiddag wordt het ziekenhuis gebombardeerd door negen overvliegende toestellen van de Luftwaffe. Ook elders in de stad valt de Duitse luchtmacht aan en het duurt dan ook niet lang eer grote groepen gewonde burgers en militairen toestromen in het Heilig Hart. De burgers worden verzorgd en zo snel mogelijk doorgestuurd.

Lichte Heelkundige Ambulance
De stad Roeselare valt nu ook onder artillerievuur. De luchtaanvallen worden steeds frequenter en het aantal gewonden neemt dan ook toe. Rond 08u00 vallen de telefoon en elektriciteit uit. De staf van de geneeskundige troepen van het IVde Legerkorps duidt Wijnendale aan als nieuwe standplaats en vanaf 14u15 start de Lichte Heelkundige Ambulance met de evacuatie. De marsroute zal via Gits en Kortemark lopen. De troepen worden naar het kasteel van Wijnendale gedirigeerd.

Geneeskundig Korps IV/LK
De geneeskundige dienst installeert zich te Wijnendale. Er wordt een veldhospitaal met 50 bedden ingericht. De manschappen ontvangen noodrantsoenen voor de komende 48 uur omdat gevreesd wordt dat de normale bevoorrading in het gedrang zal komen. Het station van Wijnendale wordt gebombardeerd door de Duitse luchtmacht en een munitietrein vat vuur. Die zelfde avond nog volgt een evacuatiebevel naar Leke. Luitenant-kolonel Marique vertrekt met het installatiepersoneeel en Kapitein Nemery wordt bevelhebber ad interim van de troepen te Wijnendale. De colonnes verlaten Wijnendale om 21u15 en rijden via Ichtegem en Koekelare richting Leke.

Geneeskundig Korps IV/LK
Na een bijzonder trage verplaatsing komen de eenheden aan te Leke vanaf 03u00. Het is de officieren duidelijk geworden dat het Belgische leger in een staat van chaos verkeert en het einde van de veldtocht nabij is. Kapitein Nemery gaat de staat na van “zijn” eenheid, de 2de Legerambulance. Er rest hem nog een eerste bestelwagen met Soldaat Boonen als chauffeur, Apotheker Dekkers en hemzelf; een tweede Renault bestelwagen met chauffeur, Geneesheer Luitenant Demillie en Aalmoezenier Loiseau, 3 ambulancevoertuigen en 5 vrachtwagens met materieel.

De manschappen vernemen pas tijdens de ochtend van woensdag 29 mei het nieuws van de overgave. Luitenant-kolonel Maqirue is spoorloos verdwenen en de eenheidscommandanten besluiten samen om alle troepen naar Brugge te begeleiden en er het materieel over te maken aan de daar aanwezige veldhospitalen.

Na de capitulatie

Slachtoffers

EenhNaamVoornaamFotoGraadStandKlas* op* te+ op+ teNota
TptKBOIBERGUEGilbert, F.SdtMil3122.05.1911Bon-Secours18.05.1940Tournai
TptKRIGOTGeorges, Gh.SdtMil2701.04.1907Fosse17.06.1940Sint-AndriesOverleden hospitaal Abdij Zevenkerken
TptKROGGENKarel, A.B.SdtMil3113.04.1911Leest29.05.1940Sint-AndriesOverleden hospitaal Abdij Zevenkerken
PARA/TptVALCKJoannesSdtMil2118.04.1901Antwerpen28.05.1940Oostende

Bibliografie en Bronnen

  1. Verslag Geneesheer 1ste Kapitein Nemery, Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie.
  2. Soldaat Karel Roggen en Soldaat Georges Rigot overlijden aan eerder opgelopen verwondingen in het Militair Reserve Hospitaal Nr 33 dat zich in de Abdij van Zevenkerken te Sint-Andries (nabij Brugge) bevond. Sdt Roggen (naam op grafzerk – Benoni Roggen) is begraven op het militair ereperk vlakbij de Abdij.
  3. “L’Armée Giraud en Hollande (1939-1940)”, door Lerecouvreux, Nouveaux Editions Latines, Paris, 1956. [Partieel On Line beschikbaar][Laatst geraadpleegd 22 juli 2016].
  4. Er werd effectief stelling genomen achter de Nete. Het Nete-kanaal tussen Duffel en Viersel werd pas in 1952 aangelegd.
  5. De oude forten en schansen van de VPA zijn verbonden door een nieuw aangelegde anti-tankgracht. De graafwerken voor de anti-tankgracht werden gestart in 1939 en de gracht werd pas voltooid in mei 1940. Vanuit de forten en de schansen kan scherend vuur afgegeven worden over de anti-tankgracht. Tussen de forten en schansen werden nieuwe bunkers gebouwd. De hoofdwegen die de anti-tankgracht kruisen konden worden afgesloten met Cointet-elementen, de secundaire wegen waren voorzien van wegneembare militaire bruggen. Gedetailleerde beschrijving van de bunkers langs de anti-tankgracht te noorden en oosten van de VPA [On line beschikbaar]: http://www.antitankgracht.be/index.php/de-bunkers [Laatst geraadpleegd 24 maart 2019]
  6. Het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten is één van de zeven Kempische kanalen die de Maas met de Schelde verbinden. [On line beschikbaar]: https://binnenvaartinbeeld.com/nl/kanaal_dessel_turnhout_schoten/kanaal_dessel_turnhout_schoten [Laatst geraadpleegd 09 februari 2019].