24ste Bataljon Transmissietroepen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 24ste Bataljon Transmissietroepen | 24ème Bataillon de Troupes de Transmissions | 24TTr
Type Transmissietroepen
Ontdubbeld van Regiment Transmissietroepen
Onderdeel van IVde Legerkorps
Bevelhebber Majoor Paul Gallez
Standplaats Dekkingsstelling Albertkanaal
Zone Kanaal van Turnhout – Herentals
Commandopost in het Fort van Lier
Samenstelling 1ste Compagnie Telegrafisten (Luitenant M. Barth)
  2de Compagnie Radiotelegrafisten (Luitenant Achille Timmerman)
  3de Compagnie Hulptroepen (Luitenant R. Scoumanne)
  Peloton Reisduiven (Luitenant L. Deltenre)

Tijdens de mobilisatie

Staf/24TTr
Het 24ste Bataljon Transmissietroepen (24TTr) wordt op 2 oktober 1939 onder de wapens geroepen te Peutie als organiek bataljon transmissies van het IVde Legerkorps (IV/LK).

Enkele dagen later vertrekt het bataljon naar het fort van Lier waar het hoofdkwartier van het IV/LK zijn intrek had genomen.

Aan de vooravond van de Duitse inval is het IVde Legerkorps (IV/LK) verantwoordelijk voor een bijzonder grote zone. Deze zone omvat enerzijds het deel van de Dekkingsstelling langs het Albertkanaal van Schoten tot Herentals en anderzijds het gedeelte van de Vooruitgeschoven Stelling langsheen het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

De verdediging van de Dekkingsstelling achter het Albertkanaal is toegewezen aan de 12de en de 15de Infanteriedivisie. De verdediging van de Vooruitgeschoven Stelling tussen Sint-Lenaerts en Dessel wordt toevertrouwd aan de 18de Infanteriedivisie.


Staf/24TTr
In het Fort van Lier brengt het HK van het IV/LK rond middernacht  de Staf/24TTr  op de hoogte van het algemeen alarm. Om 06u00 wordt de eenheid verwittigd van de afkondiging van de algemene mobilisatie naar aanleiding van de Duitse inval.

Staf/24TTr
Het hoofdkwartier houdt rekening met een mogelijke verhuis uit Lier.  Het 24TTr krijgt om 11u00 de opdracht om op Fort III en Fort IV de nodige telefoonverbindingen aan te leggen.  De beide forten gelden als alternatieve locaties voor de staf van het legerkorps.

Staf/24TTr
Met de aankomst van de 18de Infanteriedivisie achter de 12de Infanteriedivisie en 15de Infanteriedivisie bevinden alle troepen van het IVde Legerkorps zich achter de anti-tankgracht van de Versterkte Positie Antwerpen en de Nete. Het 24TTr krijgt de taak om er voor te zorgen dat in het voorgebied van het IVde Legerkorps geen enkele telefooncentrale intact in handen van de vijand kan vallen en moet samen met de 18 Cie TTr de nodige vernielingen uitvoeren. Ook de ondergrondse telefoonkabels tussen de grote agglomeraties moeten onklaar gemaakt worden. Het civiele telefoonverkeer ten oosten van de de lijn Sint-Niklaas – Dendermonde – Brussel wordt verboden, met uitzondering van lokale gesprekken binnen deze drie steden.

Staf/24TTr
Op 16 mei komt onverwachts het bevel van het geallieerd opperbevel (via de Franse generaal Bilotte) om naar het westen terug te trekken. Zonder dat men de K.W. Stelling ten volle verdedigd heeft moet de stelling worden prijsgegeven. In het zuiden wist het Duitse leger immers een doorbraak te forceren over de Maas in de streek van Sedan en in het noorden heeft Nederland zich overgegeven. De Belgische legerleiding besluit om het veldleger terug te trekken op een nieuwe defensieve lijn langs de as Terneuzen-Gent-Oudenaarde. De terugtocht van de K.W. Stelling tot het kanaal Gent-Terneuzen zal in drie marsetappes gebeuren.

In de namiddag start het IV/LK met de verplaatsing van zijn eenheden op niveau legerkorps.  Het 24TTr zal voor de aftocht in twee fracties gedeeld worden.  De colonne te voet zal marsroute 4 met vertrekpunt te Edegem volgen, en moet de afmars starten om 00u35 op 17 mei met bestemming Kettermuit.  De motorvoertuigen zullen terugtrekken om 00u35 via marsroute 5 vanuit Kontich met dezelfde bestemming.

Staf/24TTr
Het bataljon bereikt Kettermuit en kan hier overdag uitrusten.  De colonne te voet vertrekt opnieuw om 23u55 via marsroute 4 met bestemming Lochristi.  De motorvoertuigen volgens nog steeds marsroute 5 en zullen om 00u15 starten.

Staf/24TTr
Het bataljon trekt naar Lochristi tijdens de nacht van 17 op 18 mei.  De eenheid verlaat Lochristi omstreeks 16u30 en vervolgt zijn terugtocht naar Lovendegem.  Aan het eind van de dag verneemt Majoor Gallez van het IV/LK dat hij ‘s anderendaags zal overgaan naar het I/LK en zijn bataljon moet overbrengen naar Landegem.

Staf/24TTr
Om 01u30 worden de bevelen voor het 24TTr bijgesteld.   Het bataljon wordt in twee fracties gesplitst, zodat het IV/LK toch een deel van zijn transmissiemiddelen kan behouden:

 • De 1ste Compagnie gaat over naar het I/LK met uitzondering van 2 ploegen lijnleggers en 3 ploegen centralisten.
 • De 2de Compagnie gaat eveneens over met uitzondering van twee E.R.M. zender-ontvangers en een ploeg verlichting.

De rest van het bataljon blijft bij het IV/LK.

Detachement Luitenant Timmerman (1/24TTr (-) en 2/24TTr (-))
De middelen die bestemd zijn voor het I/LK worden samengebracht onder bevel van Luitenant Timmerman van de 2Cie, en vertrekken naar het kasteel van Landegem.

Detachement Majoor Gallez
De rest van het bataljon moet Lovendegem verlaten om 13u15 om via Ursel, Knesselare, Sint-Joris, Hertsberge en Ruddervoorde naar Westkant te trekken.  Dit detachement volgt op een kwartier achter het detachement van 22Gn dat dezelfde marsroute volgt.

Staf/24TTr
Het GHK bevestigt om 09u25 aan de legerkorpsstaf dat het IV/LK de uiterste zuidflank van de Belgische legerzone toegewezen krijgt.  De fractie van het 24TTr dat nog onder bevel van het IV/LK staat, zal naar Roeselare verhuizen.  Ook het hoofdkwartier van het legerkorps komt in de stad te staan.

Na aankomst gaan sturen de centralisten van de 1ste Compagnie de nodige ploegen uit naar de telefooncentrales van Roeselare en Moorslede en de telegraafcentrale van Roeselare.

Staf/24TTr
De staf van het bataljon krijgt om 02u00 de opdracht om de telefooncentrale van Kortrijk te vernielen.  Deze centrale ligt op de oostelijke oever van de Leie.

2/24TTr
De 2de Compagnie maakt op 29 mei een inventaris van de overgebleven manschappen en uitrusting op:

 • er zijn nog 2 officieren, 3 onderofficieren, 2 korporaals en 3 soldaten aanwezig
 • de compagnie beschikt nog over 76 Mauser geweren en 1,900 patronen
 • het wagenpark bestaat uit
  • een personenwagen merk Imperia met nummerplaat Z07878 en opgevorderd bij de boerderij van de heer M. Karels
  • een Chevrolet vrachtwagen met nummerplaat Z08587 met veldkeuken
  • een Ford V8 vrachtwagen met nummerplaat R2543 met magazijnaanhangwagen
 • telkens één zender-ontvanger type E.R.M model 36, type E.R.M model 24 en E.R.P. model 36
 • een elektrogeengroep voor het laden van batterijen
 • 32 accu’s van 40 volt, 81 accu’s van 4 volt en 43 accu’s van 6 volt
 • één enkel telefoontoestel

Na de capitulatie

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
1SAUBLENSVictor, L.G.SgtMil3118.01.1911Archennes23.05.1940Ruiselede

Bibliografie en Bronnen