13de Compagnie Transmissietroepen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 13de Compagnie Transmissietroepen | 13ème Compagnie de Troupes de Transmissions | 13TTr
Type Verbindingseenheid
Ontdubbeld van Regiment Transmissietroepen
Onderdeel van 13de Infanteriedivisie
Bevelhebber Luitenant M. Goosse
Standplaats Schoten
Samenstelling  

Tijdens de mobilisatie

Staf/13TTr
De 13de Compagnie Transmissietroepen (13TTr) werd op 20 oktober 1939, bij afkondiging van de tweede stap van  Fase D van het mobilisatieplan, te Berlaar gemobiliseerd als ontdubbelingseenheid van het Regiment Transmissietroepen. In Berlaar worden de opgeroepen reservisten van 13TTr uitgerust met hun persoonlijke uitrusting, meestal verouderd materieel dat lag opgeslagen in het 1ste Legerdepot (1LD) gestationeerd in Dendermonde. Sommige uitrustingsstukken dateren nog van tijdens de Eerste Wereldoorlog. Eenmaal voorzien van het nodige materieel verplaatst 13TTr zich op 24 oktober voor een instructieperiode naar de Transmissieschool gelegen in de Kazerne Poliet van Vilvoorde [1].

Na de korte opleidingsperiode in Vilvoorde wordt de compagnie toegevoegd aan de 13de Infanteriedivisie (13Div), een divisie van Tweede Reserve. De Tweede Reserve was in hoofdzaak samengesteld uit miliciens van de oudere klassen ’28, ’29, ’30 en ’31. De 13Div werd gemobiliseerd op 21 oktober en aansluitend op de mobilisatie vertrekt de 13Div, tezamen met zijn regimenten, per spoor naar het Kamp van Beverlo. Te Beverlo wordt een doorgedreven training uitgevoerd van 24 oktober tot 9 november. Op 9 november wordt de divisie per vrachtwagen naar Lummen gebracht om er een sector achter het Albertkanaal in te nemen. Hier vervoegt 13TTr zijn divisie. In tegenstelling tot de actieve divisies en de divisies van Eerste Reserve, die konden beschikken over een bataljon transmissies, krijgt de 13Div slecht één compagnie telegrafisten als organieke transmissie-eenheid.

Van midden november ’39 kantonneert de compagnie te Herk-de-Stad om er te overwinteren. Op 3 maart 1940 wordt de 13Div aan het Albertkanaal afgelost om te vertrekken naar Gent. Gedurende de maand maart staat de 13Div opgesteld in het Bruggenhoofd Gent en het HK bevindt zich te Sint-Denijs-Westrem. Het 13TTr volgt de 13Div en kantonneert eveneens te Sint-Denijs-Westrem in de buurt van het Hoofdkwartier (HK) van de divisie. Na amper een maand wordt de divisie overgeplaatst naar de Versterkte Positie Antwerpen (VPA) om er de 16de Infanteriedivisie (16Div) af te lossen. Op 4 april 1940 komt 13TTr aan te Schoten na een treinreis van uit Sint-Denijs-Westrem tot Antwerpen-Zuid. In Schoten staat het HK van de divisie opgesteld. De 13Div maakt aan de vooravond van de oorlog samen met de 17de Infanteriedivisie (17Div) deel uit van het Vde Legerkorps (V/LK). Dit Legerkorps is verantwoordelijk voor de verdediging van de Versterkte Positie Antwerpen (VPA) tussen de Schelde en het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten [2]. De 17Div staat opgesteld aan de noordrand van de Versterkte Positie Antwerpen en de 13de Infanteriedivisie ten noordoosten van de stad.

Op 7 mei ontvangt de compagnie de laatste bevelen voor de organisatie van de telefoonverbindingen in de sector van de 13Div die in voege treden bij een vijandelijke aanval op het grondgebied:

 • de telefooncentrales van Brasschaat-Dorp, Brasschaat-Polygoon, Merksem en Schoten zullen geleid worden door een gegradueerde van de compagnie, bijgestaan door burgerpersoneel gemobiliseerd binnen het Speciaal Korps der Spoorwegen, Telegraaf en Telefoon.
 • de telefoonverbindingen op het burgernet zullen onderbroken worden, met uitzondering van een door het leger opgestelde lijst van abonnees
 • de telegraafkantoren op het postkantoor van Merksem en Brasschaat blijven open voor gebruik door de burgerlijke autoriteiten; alle andere telegraafkantoren zullen gesloten worden

Opstelling van de 13Div langs de anti-tankgracht op 10 mei 1940 (projectie op recente kaart).

De 13Div staat op 7 mei als volgt opgesteld:

 • Staf 13Div: Kasteel Calixberg (ook Calesberg genoemd) aan de Calesbergdreef te Schoten
 • het 32ste Linieregiment (32Li): neemt de linkerflank voor zijn rekening vanaf de spoorlijn Essen- Kapellen tot het Fort van Brasschaat (inclusief).
 • het 33ste Linieregiment (33Li): ligt in het centrum van de divisie rond Brasschaat vanaf het Fort van Brasschaat (exclusief) tot de schans Drijhoek (inclusief)
 • het 34ste Linieregiment (34Li): bemant stellingen op de rechterflank rond Schoten vanaf de Schans Drijhoek (exclusief) tot aan het Kanaal van Dessel-Turnhout-Schoten.

Geïntegreerd in de stellingen van de 13Div bevinden zich enkele verouderde forten van de VPA. Het betreft de Schans van Kapellen, het Fort van Brasschaat, de Schans Drijhoek en het Fort van Schoten. In tegenstelling tot Luik en Namen werden de oude forten te Antwerpen niet herbewapend, maar ingericht tot infanteriesteunpunten. Aan elk fort is een detachement van het 1ste Regiment Speciale Vestingseenheden (1SVE) toegewezen. De oude forten en schansen zijn verbonden door een nieuw aangelegde anti-tankgracht. Het graven van de anti-tankgracht werd gestart in 1936 en de gracht werd pas voltooid in mei 1940. De hoofdwegen die de anti-tankgracht kruisen konden worden afgesloten met Cointet-elementen, de secundaire wegen waren voorzien van wegneembare militaire bruggen.

Staf/13TTr
Iets na middernacht wordt de 13Div op de hoogte gebracht van het algemeen alarm en vanaf 02u00 dienen alle troepen binnen de VPA hun mobilisatiekantonnementen te verlaten en zich op, of in de onmiddellijke omgeving van, hun gevechtsposities klaar houden. De Staf/13TTr wordt in zijn commandopost om 06u00 verwittigd van de afkondiging van de algemene mobilisatie naar aanleiding van de Duitse inval. Gedurende de ganse dag werken de eenheden van de 13Div hard om hun stellingen te verbeteren. Om 21u30 meldt de Franse Luitenant-kolonel Lestoquoi zich aan op de staf van de 13Div te Schoten. LtKol Lestoquoi beveelt een verkenningsgroepering die belast is met het openen van de marsroutes voor de 25 (FRA) Division d’Infanterie Motorisée [25(FRA)DIM] van het 7de Franse Leger [7(FRA)Leger] die zich naar Breda in Noord-Brabant (Nederland) begeeft. De Groepering Lestoquoi heeft opdracht gekregen om stelling te nemen op de lijn Geertruidenberg – Tilburg – Turnhout om de inplaatstelling van de rest van het 7(FRA)Leger [3] te beveiligen. Tijdens de nacht komt het Franse “121e Régiment d’Infanterie Motorisé”, als voorhoede van de 25(FRA)DIM, aan te Brasschaat en passeert de linies van de 13Div. De verkeersstroom naar het noordoosten blijft de ganse avond aanhouden.

Staf/13TTr
Rond 14u00 vindt een bijzonder hevige luchtaanval plaats op de militaire installaties van het kamp van Brasschaat net ten oosten van de stellingen van de 13Div. Een formatie van 32 Stuka duikbommenwerpers bestookt het Polygoon in een reeks aanvalsgolven die tot ongeveer 17u00 aanhoudt.

Staf/13TTr
Even voor 10u00 wordt het duidelijk dat de Franse troepen, die twee dagen eerder met veel bravoure richting Breda oprukten om er in de tegenaanval te gaan, af te rekenen hebben met grote verliezen. Rond het middaguur worden de wegvernielingen op de Belgisch-Nederlandse grens te Wuustwezel uitgevoerd. Om 13u00 worden de meeste overgangen over de anti-tankgracht gesloten worden. Per regiment wordt nog één doorgang opengehouden en bewaakt en de afbakeningen rond de aangelegde mijnenvelden blijven voorlopig nog staan, maar zullen verwijderd worden van zodra uit inlichtingen blijkt dat de vijand dichterbij komt.

Staf/13TTr
Tijdens de nacht van 12 op 13 mei komen de eerste eenheden van het 7(FRA)Leger terug van het mislukte offensief in Noord-Brabant. Een eerste colonne Franse voertuigen komt aan rond 04u30 en rijdt door naar Kapellen. Om 09u30 wordt overgegaan naar de hoogste staat van paraatheid van de VPA.

Staf/13TTr
De Franse troepen ten noorden van Antwerpen nemen de 14 mei ’s morgens een nieuwe defensieve stelling in vanaf Wildert over Achterbroek en Wuustwezel tot Brecht. Uit de inlichtingen bekomen van de voorposten en van de Franse eenheden ontplooid ten oosten van de anti-tankgracht kan afgeleid worden dat de vijand zich rond 15u00 op de lijn Kalmthout – Achterbroek – Wuustwezel – Loenhout bevindt. Tegen middernacht bevindt de vijand zich reeds ten noorden van het vliegveld van Brasschaat en hebben ze Gooreind bereikt.

Staf/13TTr
Omstreeks 16u10 bereiken de eerste Duitse troepen de meest veraf gelegen Belgische mijnenvelden ten oosten van de VPA. Rond 19u20 worden voor de posities van het 32Li de eerste contacten met Duitse verkenningsgroepen gemeld. Rond 23u00 opent de Duitse artillerie voor de eerste keer het vuur.

Staf/13TTr
Op 16 mei komt onverwachts het bevel van het geallieerd opperbevel (via de Franse generaal Bilotte) om naar het westen terug te trekken. Zonder dat men de VPA ten volle verdedigd heeft moet de stelling worden prijsgegeven. In het zuiden wist het Duitse leger immers een doorbraak te forceren over de Maas in de streek van Sedan en in het noorden heeft Nederland zich overgegeven. Naar aanleiding van beide laatste gebeurtenissen beslist de Belgische legerleiding om het veldleger terug te trekken op een nieuwe defensieve lijn langs de as Terneuzen-Gent-Oudenaarde. Ondertussen tasten de Duitsers in de sector van de 13Div gedurende de ganse dag de verdedigingslinie af teneinde inlichtingen te verzamelen ter voorbereiding van een methodische aanval op de VPA. De artillerie wordt in stelling gebracht om de aanval te kunnen steunen en mitrailleursposten worden ingericht om de Belgische stellingen onder vuur te houden.

Staf/13TTr
Mede door de succesvolle ontruiming van de K.W. Stelling en het vlot verloop van de algemene terugtocht naar het westen besluit de Belgische legerleiding in de late namiddag om Antwerpen niet langer te verdedigen en de troepen te laten terugtrekken tot de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde. Samen met de rest van de 13de Infanteriedivisie verlaat 13TTr de Versterkte Positie Antwerpen bij de aftocht van het veldleger naar Vlaanderen. De compagnie wordt toegevoegd aan de colonne van het 14de Bataljon Genie (14Gn) en wordt richting Sinaai gestuurd.

Staf/13TTr
De compagnie komt samen met de genie en het HK van de 13Div aan te Sinaai. De eenheid houdt hier halt tot de volgende nacht. De eenheden van divisie kantonneren op 18 mei in het Waasland.

 • De staf bevindt zich dan te Haasdonk.
 • 32Li betrekt naast Haasdonk ook nog kantonnementen rond de gehuchten Luiseek, Ster, Krekel en Vossekot.
 • 33Li neemt kantonnementen in te Sint-Niklaas, met uitzondering van de achterhoede van het I/33Li dat de Kruibeke ingekwartierd wordt
 • 34Li kantonneert te Haasdonk.
 • 14Gn kantonneert te Sinaai
 • 13TTr kantonneert te Sinaai

Tijdens de nacht van 18 op 19 mei trekt de 13Div verder door het Waasland richting Gent om, na het Kanaal Gent-Terneuzen overgestoken te zijn, zich te hergroeperen tussen Sleidinge en Evergem.

Staf/13TTr
De compagnie bereikt Sleidinge en wordt gekantonneerd in het gehucht Zwaantje ten noorden van het dorp. Het Belgische verdedigingsplan voor het Kanaal Gent-Terneuzen neemt zijn definitieve vorm aan. Het zuidelijke deel van het kanaal is voor rekening van het IIde Legerkorps (II/LK) met de 13de Infanteriedivisie van Zelzate tot Terdonk (exclusief) en tenslotte 11de Infanteriedivisie tussen Terdonk (inclusief) en Oostakker. Na de nachtelijk verplaatsing uit het Waasland hergroepeert de divisie in  kantonnementen ten noordwesten van Gent waar de rest van de dag gerust wordt in afwachting van stellingname aan het Kanaal Gent-Terneuzen. De eenheden van de 13Div brengen de dag door op volgende locaties:

 • HK in het gehucht Singel ten noorden van Sleidinge
 • 32Li te Wippelgem
 • 33Li te Hulleken
 • 34Li te Evergem
 • 13TTr in het gehucht Zwaantje tussen Singel en Sleidinge

Staf/13TTr
De compagnie is nog steeds te Zwaantje ingekwartierd. Tijdens de nacht nemen de infanterieregimenten stelling achter het Kanaal Gent-Terneuzen. De opstelling van de divisie ziet er in de ochtend van 20 mei als volgt uit:

 • Staf staat opgesteld aan de Singel ten noorden van Sleidinge
 • 33Li bezet het eerste en het tweede echelon langsheen de kanaaloever in de noordelijke ondersector,
 • 32Li neemt het eerste en tweede echelon van zuidelijke ondersector voor zijn rekening,
 • 34Li staat opgesteld op het derde echelon over de ganse breedte van de divisiesector met slechts twee bataljons, het II/34Li wordt afgegeven aan de 11Div.

Al snel wordt het ook duidelijk dat er in de sector van de 13Div te weinig middelen staan opgesteld langs het kanaal waardoor de posities later op de dag worden herschikt. Het 34Li dat stond opgesteld op het derde echelon wordt naar voor gestuurd en moet stelling nemen langs het kanaal. In één beweging wordt het 33Li en het 34Li samengevoegd tot één enkel (nieuw) regiment dat vanaf nu het 33/34Li zal genoemd worden:

 • het I/33Li en I/34Li fusioneren tot het nieuwe Iste Bataljon van 33/34Li onder bevel van Majoor De Coene
 • het II/33Li en het III/33Li worden samengevoegd tot het nieuwe IIde Bataljon van 33/34Li onder bevel van Commandant Léonard
 • het III/34Li blijft integraal bestaan als het IIIde Bataljon van het 33/34Li en wordt verder bevolen door Commandant Eerdekens

Het 32Li en het nieuw samengestelde 33/34Li plaatsen telkens twee van hun drie bataljons op het eerste echelon en één bataljon op het tweede echelon van de divisie. Het 33/34Li staat nu opgesteld in de noordelijke ondersector en het 32Li in de zuidelijke ondersector. De divisie heeft nu geen regiment meer opgesteld in diepte. De legerleiding is nu wanhopig op zoek om de 13Div te versterken. Om 22u30 wordt het 37ste Linieregiment (37Li) onder het bevel van de 13de Infanteriedivisie geplaatst. Het 37Li dat zich nog aan de Belgische kust bevindt zal tegen middernacht inschepen op een reeks treinstellen in het station van Oostende om naar het Kanaal Gent-Terneuzen verplaatst te worden.

Staf/13TTr
Tot de late middag blijft alles rustig aan het kanaal. Belgische eenheden voeren patrouilles uit aan de oostelijke oever van het kanaal terwijl de regimenten in lijn zo snel mogelijk verder werken aan hun stellingen. Rond 18u00 trachten de Duitsers in Terdonk met rubberbootjes het kanaal over te steken, maar de aanval loopt op een sisser uit en de Duitsers druipen af. Ook bij Zelzate bereikt een aanvalspoging geen resultaat. De vijand beslist een pauze in te lassen van 48 uur om bijkomende eenheden naar het kanaal te kunnen sturen. Ondanks het Belgische succes, breekt er toch paniek uit in de rangen van de 13Div. Bij de Duitse poging om in Terdonk het kanaal over te steken, gaan heel wat soldaten van het 33Li en 34Li er van door, alhoewel er voor hun eigen loopgrachten niks gebeurt en er geen vijand te zien is.

De divisie maakt van de onderbreking in de gevechten gebruik om zijn dispositief aan te passen. Het 37Li, dat met enige vertraging uit Oostende vertrok, bereikt de kanaalzone rond de middag. Na de problemen in de noordelijke ondersector beslist de staf van de 13Div om het samengevoegde 33/34Li af te lossen aan het kanaal door het 37Li. Dit wordt pas tijdens de nacht van 21 op 22 mei voltooid. Achter het kanaal staan nu het 32Li en het 37Li opgesteld, terwijl de restanten van het 33Li en 34Li veiligheidshalve op het derde echelon worden geplaatst.

Staf/13TTr
Langs de ganse lengte van het Kanaal Gent-Terneuzen is er slechts sporadisch contact met de Duitsers. Opnieuw worden patrouilles uitgestuurd ten oosten van het kanaal. Na de inplaatsstelling van 37Li staat 13Div met een klassieke opstelling van twee regimenten in lijn en één regiment in diepte. De opstelling is nu als volgt:

 • Staf staat opgesteld aan de Singel ten noorden van Sleidinge
 • 37Li neemt de noordelijk ondersector in tussen het 1ste Regiment Karabiniers van de 6de Infanteriedivisie (6Div) en het 32Li.
 • 32Li neemt de zuidelijke ondersector in tussen het 37Li en het 29ste Linieregiment (29Li) van de 11de Infanteriedivisie.
 • 33/34Li bezet het derde echelon van de divisiesector.

Na de Duitse doorstoot tot Abbeville aan de Atlantische kust zijn de geallieerde legers in Noord-Frankrijk en Vlaanderen geheel omsingeld. Het geallieerde oppercommando heeft op 21 mei tijdens de Conferentie van Ieper besloten om de Schelde-linie op te geven. Hierop bepaalt de Belgische legerleiding tijdens de ochtend van 22 mei dat onze strijdkrachten niet zoals afgesproken zullen terugtrekken naar de IJzer, maar stand zullen houden langsheen de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie. Het Groot Hoofdkwartier laat deze terugtocht in twee fases uitvoeren en bepaalt dat de troepen opgesteld tussen het Bruggenhoofd Gent en Oudenaarde zich tijdens de nacht van 22 op 23 mei moeten terugtrekken naar de Leie. De 13Div mag zijn stellingen achter het Kanaal Gent-Terneuzen pas gedurende de tweede fase ontruimen tijdens de nacht van 23 op 24 mei.

Toestand in de zuidelijke ondersector van de 13Div op 23 mei om 20u00 (Projectie op originele schets van mei 1940)

Toestand in de zuidelijke ondersector van de 13Div op 23 mei om 20u00 (Projectie op originele schets van mei 1940)

Staf/13TTr
In de nacht van 22 op 23 mei wordt de 6Div aan de kanaaloever afgelost door de 2de Cavaleriedivisie (2CD). Even voor 01u00 maakt het 37Li aan de noordrand van zijn ondersector verbinding met de zopas aangekomen Iste Groep van het 2de Regiment Gidsen (2G). Om 10u30 start de vijand zijn methodische aanval met een intense vuurvoorbereiding en vrijwel onmiddellijk beginnen de Belgen slachtoffers te incasseren. De vijand onderneemt op twee punten een nieuwe oversteekpoging. Ten noorden van de divisiesector worden de Duitse aanvalstroepen na een oversteek te Zelzate tot staan gebracht door het 2Cy en het 2G. De Duitsers kunnen er evenwel toch enkele kleine bruggenhoofden in handen houden. In de sector van de 13Div wordt de vijand na een oversteek ter hoogte van Rieme aanvankelijk tot staan gebracht. De vijand slaagt er later op de middag toch in om de posities van het 37Li verder binnen te dringen en het regiment zonder al te veel moeite onder zware druk te zetten. Rond 14u30 reeds wordt het regiment van de kanaaloever weggedrukt. Hierdoor worden de noordflank van het 32Li en de zuidflank van het 2G bedreigd. Ook bij het 32Li slaagt de vijande erin om enkele bruggenhoofden te slaan. Om de bres in de verdediging te dichten worden bij valavond twee bataljons van het 14de Linieregiment (14Li) van de naburige 11Div aangeduid om een tegenaanval uit te voeren. Door de succesvolle tegenaanval worden de Duitsers terug over het kanaal gejaagd. 37Li en 32Li worden uit hun benarde positie ontzet en de divisie krijgt zoals voorzien zijn marsorders voor de aftocht van het Kanaal Gent-Terneuzen naar het Afleidingskanaal van de Leie. De transmissietroepen zullen tijdens de nacht naar nieuwe kantonnementen te Sint-Joris-ten-Distel nabij Beernem gestuurd worden.

Staf/13TTr
De divisie gaat in reserve en wordt in de buurt van Beernem naar nieuwe kantonnementen gestuurd. De compagnie kantonneert te Sint-Joris, samen met het 32Li en het 14Gn. De kantonnementen in het dorp staan onder het bevel van het 32Li. De divisie moet zich voor de telefoonverbindingen zoveel mogelijk steunen op het burgernet. 13TTr krijgt de opdracht om een directe telefoonlijn te trekken tussen de staf van IIde Legerkorps en de staf van de 13Div. De transmissietroepen staan ook in voor een radioverbinding tussen deze twee staven met een zender-ontvanger voor middellange afstand (type-aanduiding E.R.M.).

Staf/13TTr
De 13Div kan niet meer operationeel ingezet worden zonder grondige reorganisatie. Van 25 tot 26 mei bevindt de Staf/13Div zich te Sint-Joris en houdt zich bezig met de nodige reorganisatie van de eenheden na de gevechten aan het Kanaal Gent-Terneuzen.

Staf/13TTr
De vijand nadert het Afleidingskanaal van de Leie waardoor de ganse 13Div om 17u00 verder westwaarts teruggetrokken wordt. Het HK stelt zich op te Ruddervoorde. 13TTr wordt verplaatst langs de baan van Eernegem naar Ruddervoorde en moet op eigen houtje geschikte kantonnementen zien te vinden in de aangeduide zone tussen kilometerpaal 20 en 21. De compagnie verblijft hier tot de capitulatie.

Staf/13TTr
Het HK 13Div wordt op 27 mei naar Waardamme verplaatst.

Na de capitulatie

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen

 1. In de kazerne Poliet te Vilvoorde bevond zich voor de oorlog het Regiment Transmissietroepen en de Transmissieschool. Achtergrond informatie bij de kazeren Poliet [On Line Beschikbaar]: https://belgiummilitary.wordpress.com/vastgoed-geklasseerd-per-gemeente/vilvoorde/ [Laatst geraadpleegd 27 juni 2020].
 2. Het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten is één van de zeven Kempische kanalen die de Maas met de Schelde verbinden. [On line beschikbaar]: https://binnenvaartinbeeld.com/nl/kanaal_dessel_turnhout_schoten/kanaal_dessel_turnhout_schoten [Laatst geraadpleegd 27 juni 2020].
 3. Ten noorden van de Belgisch-Nederlandse grens was er geen aansluiting met het Nederlands verdedigingsdispositief. De Nederlanders hadden zich opgesteld ten noorden van de Rijn waardoor er een gapende opening bestond tussen de Belgische en Nederlandse verdedigingslinies. Dit werd reeds in november opgemerkt door de Franse Generaal Gamelin die een plan liet uitwerken om het 7(FRA)Leger in te zetten tussen de stellingen van de Belgen en de Nederlanders. In zijn order N° 5 van 20 maart 1940 bevestigt Generaal Giraud, commandant van het 7(FRA)Leger , dat zijn eenheid in staat moet zijn om “tout en conservant ses anciennes missions, qui passent à l’arrière plan, a reçu une mission nouvelle d’une importance capitale qui consiste à assurer la liaison entre les armées belge et hollandaise dans la région Nord-Est d’Anvers“. Generaal Giraud beschikt hiervoor over twee legerkorpsen en een “Division Légère Mécanique“, alles tesamen het equivalent van 8 divisies. “L’Armée Giraud en Hollande (1939-1940)”, door Lerecouvreux, Nouveaux Editions Latines, Paris, 1956. [Partieel On Line beschikbaar][Laatst geraadpleegd 22 juli 2019]. De Franse 25ème Division d’ Infanterie Motorisé [25(FRA)DIM] behorende tot het 7(FRA)Leger wordt bevolen door generaal Moliniér is samengesteld uit 38RI, 92RI, 121RI, 16RA en 216RA. De Groupement Lestoquoi bestaat uit twee verkenningsbataljons, de 2GRCA van I(FRA)LK en de 5GRDI van de 25(FRA)DIM.