13de Compagnie Transmissietroepen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 13de Compagnie Transmissietroepen | 13ème Compagnie de Troupes de Transmissions | 13TTr
Type Verbindingseenheid
Ontdubbeld van Regiment Transmissietroepen
Onderdeel van 13de Infanteriedivisie
Bevelhebber Luitenant M. Goosse
Standplaats Schoten
Samenstelling

Tijdens de mobilisatie

Staf/13TTr
De 13de Compagnie Transmissietroepen (13TTr) werd op 20 oktober 1939 te Berlaar gemobiliseerd en vertrok vier dagen later naar de Transmissiekazerne te Vilvoorde voor een korte instructieperiode. Tijdens de winter van 39-40 kantonneerde de compagnie te Herk-de-Stad als organieke transmissie-eenheid van de 13de Infanteriedividie (13Div). De maand maart werd vervolgens te Sint-Denijs-Westrem doorgebracht wanneer de 13Div aan het Bruggenhoofd Gent toegewezen was. Op 4 april 1940 kwam de eenheid aan te Schoten na een treinreis van uit Sint-Denijs-Westrem tot Antwerpen-Zuid.

Op 7 mei ontving de compagnie de laatste bevelen voor de organisatie van de telefoonverbindingen in de sector van de 13de Infanteriedivisie bij een vijandelijke aanval op het grondgebied:

  • de telefooncentrales van Brasschaat-Dorp, Brasschaat-Polygoon, Merksem en Schoten zullen geleid worden door een gegradueerde van de compagnie, bijgestaan door burgerpersoneel gemobliseerd binnen het Speciaal Korps der Spoorwegen, Telegraaf en Telefoon.
  • de telefoonverbindingen op het burgernet zullen onderbroken worden, met uitzondering van een door het leger opgestelde lijst van abbonnees
  • de telegraafkantoren op het postkantoor van Merksem en Brasschaat blijven open voor gebruik door de burgerlijke autoriteiten; alle andere telegraafkantoren zullen gesloten worden

Staf/13TTr
Samen met de rest van de 13de Infanteriedivisie verlaat de 13 Cie TTr de Versterkte Positie Antwerpen bij de aftocht van het veldleger naar Vlaanderen. De compagnie wordt toegevoegd aan de colonne van het 14de Bataljon Genie (14Gn) en wordt richting Sinaai gestuurd.

Staf/13TTr
De compagnie komt samen met de genie en het hoofdkwartier van de 13de Infanterie aan te Sinaai. De eenheid houdt hier halt tot de volgende nacht en trekt vervolgens verder richting Kanaal Gent-Terneuzen.

Staf/13TTr
De compagnie bereikt Sleidinge en wordt gekantonneerd in het gehucht Zwaantje ten noorden van het dorp.

De 13 Cie Ttr is nog steeds te Zwaantje ingekwartierd.

De divisie krijgt zijn marsorders voor de aftocht van het Kanaal Gent-Terneuzen naar het Afleidingskanaal van de Leie. De transmissietroepen zullen tijdens de nacht naar nieuwe kantonnementen te Sint-Joris nabij Beernem gestuurd worden.

De compagnie kantonneert te Sint-Joris, samen met het 32Li en het 14Gn. De kantonnementen in het dorp staan onder het bevel van het 32Li. De divisie moet zich voor de telefoonverbindingen zoveel mogelijk steunen op het burgernet. De 13TTr krijgt de opdracht om een directe telefoonlijn te trekken tussen de staf van IIde Legerkorps en de staf van de 13de Infanteriedivisie. De transmissietroepen staan ook in voor een radioverbinding tussen deze twee staven met een zender-ontvanger voor middellange afstand (type-aanduiding E.R.M.).

Na de Duitse doorbraak aan het Afleidingskanaal van de Leie, wordt de ganse 13de Infanteriedivisie verder wegwaarts teruggetrokken. De 13TTr wordt verplaatst naar de baan van Eernegem naar Ruddervoorde en moet op eigen houtje geschikte kantonnementen zien te vinden in de aangeduide zone tussen kilometerpaal 20 en 21. De compagnie verblijft hier tot de capitulatie.

Na de capitulatie

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen