Infanterie

Net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog telde het Belgische Leger negentien actieve infanterieregimenten. Deze regimenten waren samengesteld uit beroepsmilitairen en uit miliciens die onder de wapens waren. Er was nog steeds een traditioneel onderscheid tussen de linie-infanterie, carabiniers, grenadiers en jagers te voet, maar buiten de kentekens op het uniform was er in 1940 geen verschil meer qua organisatie, bewapening en uitrusting.

Fuseliers van de infanterie

Bij de mobilisatie van september 1939 ontstonden uit elk actief regiment telkens drie bijkomende regimenten. Bij deze ontdubbeling werd telkens een kleine kern van leidinggevende militairen overgeheveld naar het nieuwe regiment en aangevuld met opgeroepen reservisten.  Op die manier ontstond bijvoorbeeld uit het 1ste Linieregiment (actief regiment) het 25ste Linieregiment (eerste reserve), 31ste Linieregiment (tweede reserve) en 51ste Linieregiment (versterkings- en opleidingstroepen).

De actieve regimenten en de regimenten van eerste reserve hadden dezelfde organisatie en bewapening.  Het actieve regiment behield de miliciens die op het ogenblik van de mobilisatie aan hun legerdienst bezig waren en werd aangevuld met reservisten van de jongste militieklassen.  De eerste reserve was samengesteld uit de reservisten die grosso modo in de eerste helft van de jaren ’30 hun dienstplicht hadden vervuld.

De tweede reserve was in hoofdzaak samengesteld uit miliciens van de oudere klassen 28, 29, 30 en 31.  Ook hadden deze regimenten een andere organisatie en een oudere bewapening.  Zo ontbrak in de regimenten van de tweede reserve het vierde bataljon met de zware wapens.  Het peloton verkenners had geen motorfietsen, maar was wel groter dan bij het actieve leger en de eerste reserve.  De fuseliers kregen in hoofdzaak oude Belgische Mauser M1889 geweren en Chauchat FM15/27 lichte mitrailleurs.  Bovendien ontbrak het aan DBT granaatwerpers en werden als alternatief oude Lebel geweren met Vivien Bessières tromblons gebruikt om geweergranaten over een afstand tot 150m te kunnen vuren.  De zware mitrailleurs waren niet de Mi Maxim maar de Mi Colt-Browning M1895.

Elk regiment richtte tenslotte ook een versterkings- en opleidingsregiment op voor de opleiding van de vrijgestelde reservisten en de jonge rekruten van de klas 40.

De vier regimenten Karabiniers-Wielrijders (oftewel Cyclisten) behoorden bij de infanterie maar waren aangehecht bij het Cavaleriekorps. In tegenstelling tot de andere infanterieregimenten, waar alle verplaatsingen te voet gebeurden, was bij deze eenheden de fiets het voornaamste vervoermiddel. Hierdoor beschikten ze over een verhoogde mobiliteit en waren ze in staat de cavalerie-eenheden te volgen.  De Kabariniers-Wielrijders hadden ook een meer compacte samenstelling.

Oudere reservisten van de infanterieregimenten werden ook gebruikt om het 1ste Regiment Speciale Vestingseenheden op te richten. Dit regiment stond in voor de bijkomende beveiliging van de drie zogenaamde Versterkte Posities die deel uitmaakten van het strategisch verdedigingsplan van ons land: de Versterkte Positie Antwerpen (VPA), de Versterkte Positie Luik (VPL) en de Versterkte Positie Namen (VPN).

Tot slot werden reservisten van de infanterie ook gebruikt om de anti-tankcompagnies van de divisietroepen samen te stellen.  Deze compagnies waren uitgerust met getrokken C47 kanonnen of T13 tankjagers op rupsbanden.  Divisies van de tweede reserve hadden dit soort middelen niet.

Linie-infanterie

Actief Regiment   Eerste Reserve   Tweede Reserve   Versterking en Opleiding
1ste Linie   25ste Linie   31ste Linie   51ste Linie
2de Linie   22ste Linie   32ste Linie   52ste Linie
3de Linie   23ste Linie   33ste Linie   53ste Linie
4de Linie   24ste Linie   34ste Linie   54ste Linie
5de Linie   17de Linie   35ste Linie   55ste Linie
6de Linie   28ste Linie   36ste Linie   56ste Linie
7de Linie   15de Linie   37ste Linie   57ste Linie
8ste Linie   16de Linie   38ste Linie   58ste Linie
9de Linie   18de Linie   39ste Linie   59ste Linie
11de Linie   20ste Linie   41ste Linie   61ste Linie
12de Linie   21ste Linie   42ste Linie   62ste Linie
13de Linie   19de Linie   43ste Linie   63ste Linie
14de Linie   29ste Linie   44ste Linie   64ste Linie

Jagers te Voet

Actief Regiment   Eerste Reserve   Tweede Reserve   Versterking en Opleiding
1ste Jagers te Voet   4de Jagers te Voet   7de Jagers te Voet   10de Jagers te Voet
2de Jagers te Voet   5de Jagers te Voet   8ste Jagers te Voet   11de Jagers te Voet
3de Jagers te Voet   6de Jagers te Voet   9de Jagers te Voet   12de Jagers te Voet

Grenadiers

Actief Regiment   Eerste Reserve   Tweede Reserve   Versterking- en Opleiding
1ste Grenadiers   2de Grenadiers   3de Grenadiers   4de Grenadiers

Karabiniers

Actief Regiment   Eerste Reserve   Tweede Reserve   Versterking en Opleiding
1ste Karabiniers   2de Karabiniers   3de Karabiniers   4de Karabiniers

Karabiniers-Wielrijders

Actief Regiment   Eerste Reserve   Versterking en Opleiding
1ste Regiment Karabiniers-Wielrijders   3de Regiment Karabiniers-Wielrijders   5de Regiment Karabiniers-Wielrijders
2de Regiment Karabiniers-Wielrijders   4de Regiment Karabiniers-Wielrijders    

Speciale Vestingseenheden

Speciale Vestingseenheden (USF: Unités Speciales de Forteresse)