Infanterie

Net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog telde het Belgische Leger negentien actieve infanterieregimenten. Deze regimenten waren samengesteld uit beroepsmilitairen en uit miliciens die onder de wapens waren. Er was nog steeds een traditioneel onderscheid tussen de linie-infanterie, carabiniers, grenadiers en jagers te voet, maar buiten de kentekens op het uniform was er in 1940 geen verschil meer qua organisatie, bewapening en uitrusting.

Fuseliers van de infanterie

Bij de mobilisatie van september 1939 ontstonden uit elk actief regiment telkens drie bijkomende regimenten. Bij deze ontdubbeling werd een kleine kern van leidinggevende militairen overgeheveld naar het nieuwe regiment en aangevuld met opgeroepen reservisten.

De eerste reserve was samengesteld uit de jongere reservisten die grosso modo in de eerste helft van de jaren ’30 hun dienstplicht hadden vervuld. Een regiment van de eerste reserve had in regel dezelfde samenstelling en uitrusting als een regiment van het actieve leger.

De tweede reserve was in hoofdzaak samengesteld uit miliciens van de oudere klassen 28, 29, 30 en 31. In regimenten van de tweede reserve ontbrak het vierde bataljon met de zware wapens. De fuseliers kregen in hoofdzaak oude Belgische Mauser geweren uit 1889 en Franse Chauchat FM15/27 lichte mitrailleurs die in 1915 aangekocht werden. Bovendien ontbrak het aan DBT granaatwerpers en moesten de mannen het stellen met Vivien Bessières tromblons die op de loop van hun geweer gevezen kunnen worden en een dracht van nauwelijks 150m hadden.

Elk regiment richtte tenslotte ook een versterkings- en opleidingsregiment op voor de opleiding van de vrijgestelde reservisten en de jonge rekruten van de klas 40.

De vier regimenten Karabiniers-Wielrijders (oftewel Cyclisten) behoren bij de infanterie maar zijn aangehecht bij het Cavaleriekorps. In tegenstelling tot de andere infanterieregimenten, waar alle verplaatsingen te voet gebeuren, is bij deze eenheden de fiets het voornaamste vervoermiddel. Hierdoor beschikken ze over een verhoogde mobiliteit en zijn ze in staat de cavalerie-eenheden te volgen.

Oudere reservisten van de infanterieregimenten worden ook opgeroepen om het 1ste Regiment Speciale Vestingseenheden op te richten. Dit regiment staat in voor de bijkomende beveiliging van de drie zogenaamde Versterkte Posities die deel uitmaakten van het strategisch verdedigingsplan van ons land: de Versterkte Positie Antwerpen (VPA), de Versterkte Positie Luik (VPL) en de Versterkte Positie Namen (VPN).

Linie-infanterie

Actief Regiment Eerste Reserve Tweede Reserve Versterking en Opleiding
1ste Linie 25ste Linie 31ste Linie 51ste Linie
2de Linie 22ste Linie 32ste Linie 52ste Linie
3de Linie 23ste Linie 33ste Linie 53ste Linie
4de Linie 24ste Linie 34ste Linie 54ste Linie
5de Linie 17de Linie 35ste Linie 55ste Linie
6de Linie 28ste Linie 36ste Linie 56ste Linie
7de Linie 15de Linie 37ste Linie 57ste Linie
8ste Linie 16de Linie 38ste Linie 58ste Linie
9de Linie 18de Linie 39ste Linie 59ste Linie
11de Linie 20ste Linie 41ste Linie 61ste Linie
12de Linie 21ste Linie 42ste Linie 62ste Linie
13de Linie 19de Linie 43ste Linie 63ste Linie
14de Linie 29ste Linie 44ste Linie 64ste Linie

Jagers te Voet

Actief Regiment Eerste Reserve Tweede Reserve Versterking en Opleiding
1ste Jagers te Voet 4de Jagers te Voet 7de Jagers te Voet 10de Jagers te Voet
2de Jagers te Voet 5de Jagers te Voet 8ste Jagers te Voet 11de Jagers te Voet
3de Jagers te Voet 6de Jagers te Voet 9de Jagers te Voet 12de Jagers te Voet

Grenadiers

Actief Regiment Eerste Reserve Tweede Reserve Versterking- en Opleiding
1ste Grenadiers 2de Grenadiers 3de Grenadiers 4de Grenadiers

Karabiniers

Actief Regiment Eerste Reserve Tweede Reserve Versterking en Opleiding
1ste Karabiniers 2de Karabiniers 3de Karabiniers 4de Karabiniers

Karabiniers-Wielrijders

Actief Regiment Eerste Reserve Versterking en Opleiding
1ste Regiment Karabiniers-Wielrijders 3de Regiment Karabiniers-Wielrijders 5de Regiment Karabiniers-Wielrijders
2de Regiment Karabiniers-Wielrijders 4de Regiment Karabiniers-Wielrijders

Speciale Vestingseenheden

Speciale Vestingseenheden (USF: Unités Speciales de Forteresse)