Camouflagedienst

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Camouflagedienst | Service de Camouflage
Type Genie
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Legergenie
Bevelhebber Kapitein-commandant Res Albert Storrer
Standplaats diverse
Samenstelling Camouflagedienst

Tijdens de mobilisatie

SvC GS/LGn
Eind jaren dertig maakte de Camouflagediest (oftewel Service du Camouflage – SvC) deel uit van de Brigade Technische Troepen van de Genie samen met het Regiment TTr, het Bataljon Pontonniers, het Bataljon Spoorwegtroepen en de Technische Diensten van de Genie. Wanneer tijdens de mobilisatie de Generale Staf der Legergenie (GS/LGn) wordt opgericht komt de SvC onder bevel van deze nieuw opgerichte stafsectie te staan. De GS/LGn vormt de tussenschakel tussen het Groot Hoofdkwartier (GHK) en de verschillende genie-eenheden in algemene steun van het veldleger. De Camouflagedienst is een kleine eenheid die net geen 100 militairen telt en gespecialiseerd is in strategische camouflagewerken. De SvC was vooral actief tijdens het interbellum en de mobilisatie. De dienst gaf niet alleen advies inzake camouflage maar beschikte ook over ploegen die te velde camouflagewerken kon uitvoeren. Zo werd de dienst ingeschakeld voor de camouflage van de artilleriestellingen van de Groepering Verdediging Neder-Schelde (Gpg VNS) langs de oevers van de Schelde tussen Antwerpen en de Belgisch-Nederlandse grens. Vermoedelijk toog deze dienst ook aan het werk bij de camouflage van talrijke bunkers langs de K.W. Stelling, de bunkergordel van het Bruggenhoofd Gent en de intervalbunkers van de Versterkte Positie Namen. Kapitein-commandant Res Storrer kon rekenen op het advies van Kapt Res Gobeaux, Lt Res Chabert, Lt Res Maure, Lt Res Bonte en Lt Derchentennes allen tewerkgesteld als officier adjunct.

De Camouflagedienst wordt geleid door Albert Storrer, Burgerlijk Ingenieur-Achitect bij de Regie der Gebouwen en werkzaam als hoofdconservator van het Justitiepaleis te Brussel.

Als reclamepaneel gecamoufleerde intervalbunker gebouwd tussen de Naamse forten.

Als reclamepaneel gecamoufleerde intervalbunker gebouwd tussen de Naamse forten.

De bunker Av8 langs de Van Thorenburghlaan te Scheldewindeke had origineel het uitzicht van een klein boerderijtje

De bunker Av8 langs de Van Thorenburghlaan te Scheldewindeke had origineel het uitzicht van een klein boerderijtje

Na de capitulatie

Na de capitulatie laat Kapitein-commandant Storrer de West-Vlaamse militairen van zijn eenheid naar huis vertrekken.  Hij stuurt de overige Vlamingen het land in onder leiding van Luitenant Bonte, en vraagt aan Kapitein Gobeaux om de Waalse landgenoten naar huis trachten te brengen.  Op 30 mei 1940 belandt Storrer te Dendermonde van waar hij overgebracht wordt naar het krijgsgevangenenkamp te Brasschaat.  Van hieruit kan hij op 14 juni naar huis terugkeren.

Hij hervat zijn taak als hoofdconservator van het Justitiepaleis te Brussel wat met de schaarse middelen tijdens de bezetting een grote uitdaging zal worden.  De opzettelijke brandstichting door de terugtrekkende Duitse troepen op 3 september 1944 vormt het dieptepunt van zijn loopbaan.

In 1947 zal Storrer een schriftelijke verwittiging krijgen van de militaire overheid voor zijn gedrag tijdens de bezetting.  Hierbij wordt overwogen dat hij enerzijds geholpen had om enkele landgenoten uit handen van het Duitse politieapparaat te houden, maar zich anderzijds negatief had uitgelaten over het bombardement op Leuven in 1944 en ook beweerd had dat tewerkstelling in Duitsland een nuttige ervaring zou geweest zijn voor bepaalde jongeren.

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen

  1. Enkele voorbeelden van de camouflage van bunkers behorende tot de bunkergordel van het Bruggenhoofd Gent zijn te vinden in hoofdstuk 4 van de brochure [On Line beschiktbaar]:  https://www.bunkergordel.be/Brochure%20Wetteren.pdf [Laatst geraadpleegd 02 december 2020].
  2. Personeelsdossier Albert Storrer, Documentatiecentrum Koninklijk Legermuseum, War Heritage Institute.