Camouflagedienst

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Camouflagedienst | Service de Camouflage
Type Genie
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Legergenie
Bevelhebber  
Standplaats diverse
Samenstelling Camouflagedienst

Tijdens de mobilisatie

Camouflagedienst (Service de Camouflage)
De Camouflagedienst is een kleine eenheid die net geen 100 militairen telt en gespecialiseerd is in strategische camouflagewerken.

Na de capitulatie

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen