Camouflagedienst

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Camouflagedienst | Service de Camouflage
Type Genie
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Legergenie
Bevelhebber Kapitein-commandant Res A. Storrer
Standplaats diverse
Samenstelling Camouflagedienst

Tijdens de mobilisatie

SvC GS/LGn
Eind jaren dertig maakte de Camouflagediest (oftewel Service du Camouflage – SvC) deel uit van de Brigade Technische Troepen van de Genie samen met het Regiment TTr, het Bataljon Pontonniers, het Bataljon Spoorwegtroepen en de Technische Diensten van de Genie. Wanneer tijdens de mobilisatie de Generale Staf der Legergenie (GS/LGn) wordt opgericht komt de SvC onder bevel van deze nieuw opgerichte stafsectie te staan. De GS/LGn vormt de tussenschakel tussen het Groot Hoofdkwartier (GHK) en de verschillende genie-eenheden in algemene steun van het veldleger. De Camouflagedienst is een kleine eenheid die net geen 100 militairen telt en gespecialiseerd is in strategische camouflagewerken. De SvC was vooral actief tijdens het interbellum en de mobilisatie. De dienst gaf niet alleen advies inzake camouflage maar beschikte ook over ploegen die te velde camouflagewerken kon uitvoeren. Vermoedelijk toog deze dienst aan het werk bij de camouflage van talrijke bunkers langs de K.W. Stelling. Kapitein-commandant Res Storrer kon rekenen op het advies van Kapt Res Gobeaux, Lt Res Chabert, Lt Res Maure, Lt Res Bonte en Lt Derchentennes allen tewerkgesteld als officier adjunct.

Na de capitulatie

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen