Directie voor aan- en afvoer bij het Leger

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Directie voor aan- en afvoer bij het Leger | Dir Aanv Afv L
Direction des Ravitaillements et Evacuations à l’Armée | DREA
Type Logistieke Steuneenheden
Ontdubbeld van n.v.t.  
Onderdeel van Groot Hoofdkwartier: Directie van de Diensten van het Leger
Bevelhebber Luitenant-generaal Henri Verhavert
Standplaats Diverse  
Samenstelling Directie Staf
    Dienst der Munitiedepots (Cdt F. Sevrain)
    Depot van het Geniematerieel (Cdt J. D’Have)
    Depot van het Automaterieel (Cdt A. De Spirlet)
    Depots van de Intendance (Maj int R. Hanus)
    Commandant Gezondheidsdienst Dir Aanv Afd L (Med LtKol M. Riga)
    Chef Paardenartsenijdienst Dir Aanv Afd L (Med LtKol F. Capelle)
    Agentschap der Colis (Cdt R. Sergeant)
    Compagnie Administratie (Cdt A. Slagmolen)
    Dienst van het Wagenpark en Brandstoffen (Cdt G. Dohet)
  Magazijnstation
  Groot Legerpark
  Park van de Genie van het Leger
  Magazijn voor Brandstoffen en Smeerstoffen
  Reservewielvoertuigenpark
  Depot van de Gezondheidsdienst van het Leger
  Technische Diensten
  Dienst Posterijen
  Gezondheidsdienst van de Directie voor Aan- en Afvoer bij het Leger

Tijdens de mobilisatie
Staf/DREA
De Directie voor aan- en afvoer bij het Leger is een organisme voor logistieke steun dat zeer algemeen gesteld twee types eenheden groepeert. Enerzijds beheert de directie een reeks centrale magazijnen, technische diensten en depots voor grote uitrusting, voertuigen en brand- en smeerstoffen. Anderzijds vinden een aantal eenheden van de gezondheidsdienst die instaan voor de evacuatie van gewonde dieren en manschappen in het achtergebied van het leger eveneens een plek binnen de structuur van deze directie. Tot slot omvat de directie de militaire postdienst en een eenheid voor waterzuivering.


Staf/DREA
Na de aftocht uit Brussel wordt de directie te Brugge geïnstalleerd in de Sint-Jansstraat 47.

Na de capitulatie
Staf/DREA
Enkele officieren van de Staf/DREA zijn echter niet bereid de strijd te staken na de capitulatie. Lt de Lancker, 1Kapt Ganshof en Cdt BEM Stiers weten aan krijgsgevangenschap te ontsnappen en trekken op 28 mei verder door naar Oostende. Hier botsen ze op een groepje andere officieren die eveneens naar Engeland willen ontkomen. Samen met Lt Res Bogaerts en een Adjt KROLt van 14A, met Cdt Dubois, Lt Leloux en OLt George Danloy van 26A en de Lt Terlinden van 2L schepen ze in op het koopvaardijschip “Diamant” van de John Cockerill Line. Het schip van kapitein Lebure verlaat op 28 mei de haven van Oostende rond 07u45 en vaart onder Belgische vlag. ’s Avonds tegen 21u00 bereiken ze de monding van de Theems waar ze voor anker gaan. De Britten komen aan boord en de ontsnapte militairen worden ontwapend. Uiteindelijk mogen ze de 29ste mei aan land te Gravesend waar ze opgevangen worden in de officiersmess van de Hilton Barracks. Op 31 mei worden ze doorgestuurd naar Tenby in Wales waar alle Belgische militairen die de overgang naar Engeland waagden werden verzameld.

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen