Directie voor aan- en afvoer bij het Leger

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Directie voor aan- en afvoer bij het Leger | Dir Aanv Afv L
Direction des Ravitaillements et Evacuations à l’Armée | DREA
Type Logistieke Steuneenheden
Ontdubbeld van n.v.t.  
Onderdeel van Directie van de Diensten van het Leger
Bevelhebber Luitenant-generaal Henri Verhavert
Standplaats Diverse  
Samenstelling Directie Staf
    Dienst der Munitiedepots (Cdt Fernand Sevrain)
    Depot van het Geniematerieel (Cdt J. D’Have)
    Depot van het Automaterieel (Cdt A. De Spirlet)
    Depots van de Intendance (Maj int R. Hanus)
    Commandant Gezondheidsdienst Dir Aanv Afd L (Med LtKol M. Riga)
    Chef Paardenartsenijdienst Dir Aanv Afd L (Med LtKol F. Capelle)
    Agentschap der Colis (Cdt R. Sergeant)
    Compagnie Administratie (Cdt A. Slagmolen)
    Dienst van het Wagenpark en Brandstoffen (Cdt G. Dohet)
  Magazijnstation
  Groot Legerpark
  Park van de Genie van het Leger
  Magazijn voor Brandstoffen en Smeerstoffen
  Reservewielvoertuigenpark
  Depot van de Gezondheidsdienst van het Leger
  Technische Diensten
  Dienst Posterijen
 

Gezondheidsdienst van de Directie voor Aan- en Afvoer bij het Leger

Compagnie Fonteiniers

Tijdens de mobilisatie
Staf/DREA
In volle vredestijd was de bevoorrading van het Belgisch Leger georganiseerd op territoriale basis onder directe controle van het Ministerie van Landsverdediging.  De legerkorpsen, divisies en overige grote eenheden van het veldleger werden bediend door deze territoriale structuur maar hadden geen functionele bevoegdheid over de territoriale logistieke eenheden. Binnen de Generale Staf van het Leger (EMGA) was de 4de Afdeling de schakel tussen de territoriale logistieke diensten enerzijds en de grote eenheden anderzijds.

Het in vredestijd bestaande distributiesysteem zal vanaf de start van de mobilisatie een transitie ondergaan tot het systeem waarbij het veldleger verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn eigen logistieke ondersteuning. Hiervoor wordt de 4de Afdeling van de Generale Staf van het Leger  omgevormd tot de Directie van de Diensten van het Leger (DSA).  Dit gebeurde samen met de oprichting van de Directie voor Aan- en Afvoer bij het Leger (DREA), de Directie van het Vervoer bij het Leger (DTA) en de Territoriale Dienst van de Legerzone (STZA). 

De Directie voor aan- en afvoer bij het Leger moet instaan voor de bevoorrading van het veldleger in zowel proviand, munitie, materieel en brandstoffen. Enerzijds beheert de directie een reeks centrale magazijnen voor proviand en depots voor munitie, groot materieel, voertuigen en brandstoffen. Anderzijds vinden een aantal eenheden van de gezondheidsdienst die instaan voor de evacuatie van gewonde manschappen en dieren naar het achtergebied van het leger eveneens een plek binnen de structuur van deze directie. Tot slot omvat de directie de militaire postdienst en een eenheid voor waterzuivering. De DREA wordt bevolen door Luitenant-generaal van de Reserve Henri Verhavert [2].  


Staf/DREA
Op de eerste oorlogsdag worden alle eenheden van de DREA op volle sterkte gebracht bij de afkondiging van de algemene mobilisatie (oftewel Fase E van het mobilisatieplan) om 06u00. Dit gebeurt zowel door de mobilisatie van het nog ontbrekende personeel als door het opeisen van de in de slagorde voorziene voertuigen. De Directie van de Diensten van het Leger start de veldtocht te Brussel maar verhuist in het kielzog van het Groot Hoofdkwartier naar zijn oorlogsstandplaats in de Schans van Letterheide.  De uitvoerende organen van de directie (Directie voor aan- en afvoer bij het Leger, Directie van het Vervoer bij het Leger en Territoriale Dienst van de Legerzone) blijven vooralsnog te Brussel.

Op 10 mei worden ook de Technische Diensten van de Genie onder bevel van de Staf/DREA geplaatst.  Deze Technische Diensten (oftewel Services Techniques – ST)  vormen de studiecentra voor de verschillende technische troepen (Regiment transmissietroepen, Regiment spoorwegtroepen, Bataljon Pontonniers,…) van de genie en stonden tijdens de mobilisatie nog onder bevel van de Generale Staf der Legergenie (GS/LGn). Elke technische dienst beschikt over een eigen werkplaats (atelier) waar naast een beperkt kader van militairen heel wat burgertechnici werken. De mobilisatie van de technische diensten start eveneens pas bij de afkondiging van de algemene mobilisatie. 


Staf/DREA
Na de aftocht uit Brussel wordt de directie te Brugge geïnstalleerd in de Sint-Jansstraat 47.

Na de capitulatie

Het koopvaardijschip Diamant van John Cockerill Line waarmee een aantal officieren van het DREA naar Engeland konden ontsnappen..

Staf/DREA
Enkele officieren van de Staf/DREA zijn echter niet bereid de strijd te staken na de capitulatie. Lt de Lancker, 1Kapt Ganshof en Cdt BEM Stiers weten aan krijgsgevangenschap te ontsnappen en trekken op 28 mei verder door naar Oostende. Hier botsen ze op een groepje andere officieren die eveneens naar Engeland willen ontkomen. Samen met Lt Res Bogaerts en een Adjt KROLt van 14A, met Cdt Dubois, Lt Leloux, Lt Administrateur Jamotte en OLt George Danloy van 26A en de Lt Terlinden van 2L schepen ze in op het koopvaardijschip “Diamant” van de John Cockerill Line. Het schip van kapitein De La Rue verlaat op 28 mei de haven van Oostende rond 07u45 en vaart onder Belgische vlag. ’s Avonds tegen 21u00 bereiken ze de monding van de Theems waar ze voor anker gaan. De Britten komen aan boord en de ontsnapte militairen worden ontwapend. Uiteindelijk mogen ze de 29ste mei aan land te Gravesend waar ze opgevangen worden in de officiersmess van de Milton Barracks. Op 31 mei worden ze doorgestuurd naar Tenby in Wales waar alle Belgische militairen die de overgang naar Engeland waagden werden verzameld. In Tenby wordt een detachement samengesteld met 400 militairen die de strijd wilden verderzetten in Frankrijk. De officieren van de Staf/DREA verlaten tesamen met dit detachement in de morgen van 03 juni Tenby en stappen in de haven van Milford-Haven aan boord van het Nederlands schip de Hr.Ms. Batavier II die hen op 04 juni afzet in de haven van Brest in Bretagne. Van daar uit worden ze doorgestuurd naar Morbihan waar de 7Div reorganiseert. Lt de Lancker wordt doorgestuurd naar het VOC/Aie te Limoux.

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen

  1. Jamart, J. 1994, L’armée belge de France en 1940, p146, Bastenaken: Schmitz verwijzend naar een verslag opgesteld op 9 juni 1940 te Poitiers door Lt Res de Lancker, een artillerieofficier behorende tot de Staf/DREA.
  2. Jaarboek Belgisch Leger: Luitenant-generaal Res Henri William Joseph Verhavert, Ingenieur-Elektriciteit, geboren te Schaarbeek op 08 september 1874, onderluitenant sinds 22 december 1894 en tot LtGen bevorderd op 26 juni 1931. Op pensioen gesteld in 1936 en als reservist terug opgeroepen om op 66-jarige leeftijd aangesteld te worden aan het hoofd van de DREA. (Voetnoot: maakte deel uit van de Belgische turnploeg die in 1920 op de olympische spelen van Antwerpen een bronzen medaille behaalde).