Versterkings- en Opleidingscentrum Genie

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Versterkings- en Opleidingscentrum Genie | VOC Gn
Centre de Renforcement et d’Instruction du Génie | CRI Gn
Type Versterkings- en Opleidingseenheid
Ontdubbeld van 2de Regiment Genie
3de Regiment Genie
4de Regiment Genie
Onderdeel van Recruterings- en Opleidingscentra
Bevelhebber Kolonel F. Gregoire
Standplaats 40ste Regiment Genie: Berchem
IVde Bataljon Spoorwegtroepen: Hoogboom en Borgerhout
40ste Bataljon Transmissietroepen: Vilvoorde
Samenstelling Staf    
  40ste Regiment Genie I Bataljon (Cdt M. Marechal) Staf
  (Majoor L. Van Gool)   1ste Compagnie (Kapt J. Corstiens)
      2de Compagnie (Lt M. Van De Velde)
      3de Compagnie (Lt J. Daelemans)
    II Bataljon (Cdt F. Paque) Staf
      1ste Compagnie (Lt F. Francisse)
      2de Compagnie (Lt G. Vos)
      3de Compagnie (Lt J. Paquet)
    III Bataljon (Cdt A. Hoyois) Staf
      1ste Compagnie (Lt E. Delecourt)
      2de Compagnie (Lt F. Lamsin)
      3de Compagnie (Kapt H. Bosten)
    IV Bataljon Versterking (Cdt Robert Leclaire) 1ste Compagnie
      2de Compagnie
      3de Compagnie
    Schoolcompagnie (Cdt F. Huyberechts)
    Compagnie Depot en Park (Cdt Maréchal)
  IVde Bataljon Spoorwegtroepen Staf
  (Majoor P. Celis) 1ste Compagnie Instructie
    2de Compagnie Instructie (Cdt L. Van Loo)
    3de Compagnie Versterking (Cdt R. Hubertus)
    Schoolcompagnie
    Compagnie Depot en Algemene Diensten (Cdt M. Blyckaert)
  5de Compagnie Pontonniers en Binnenschippers (Luitenant J. Van Craenenbroeck)
  40ste Bataljon Transmissietroepen Staf
  (Majoor Raoul Housiau) 1ste Compagnie Versterking
    2de Compagnie Instructie Telegrafisten
    3de Compagnie Instructie Telegrafisten
    4de Compagnie Instructie Radiotelegrafisten
    5de Compagnie Instructie Radiotelegrafisten
    6de Compagnie Instructie Specialisten
    Transmissieschool
    Compagnie Depot en Park (Cdt Van Santbergen)

Tijdens de mobilisatie

Staf VOC/Gn
In normale omstandigheden stonden de verschillende geniebataljons van het actieve leger zelf in voor de opleiding van hun nieuwe miliciens. Omdat dit moeilijk lag voor de reeds gemobiliseerde bataljons, die hun vredesvoet kazerne verlaten hadden om hun gevechtsstellingen in te nemen, wordt de laatst opgeroepen lichting dienstplichtigen samengebracht in het Versterkings- en Opleidingscentrum van de Genie (VOC/Gn). Alle VOC’s stonden onder het bevel van de Generale Staf der Versterkings- en Opleidingstroepen ( HK/TRI oftewel HK/Troupes de Renforts et d’Instruction) dat zich tot aan het uitbreken van de oorlog in de Etterbeekse kazerne de Witte de Haelen bevond. Het Versterkings- en Opleidingscentrum van de Genie beschikt over één genieregiment, één bataljon spoorwegtroepen, één bataljon transmissietroepen en één onafhankelijke compagnie pontonniers.

40Gn
Het 40ste Regiment Genie (40Gn) beschikt over drie bataljons met de nog niet opgeleide jonge rekruten van de klas ’40 en één Bataljon Versterking dat moest instaan voor het opvangen van de oudere reservisten die pas zullen worden opgeroepen vanaf de afkondiging van de algemene mobilisatie. Het ging hier om militairen die omwille van een vrijstelling in de loop van de tweede helft van 1939 terug naar huis gestuurd werden, of nog niet onder de wapens geroepen oudere reservisten. De eerste miliciens van de lichting 40 werden vanaf februari 1940 onder de wapens geroepen en vervoegden in maart de drie instructiebataljons van 40Gn. Het IVde Bataljon Versterking (IV/40Gn) bestaat op dat ogenblik enkel uit kaderleden. Het 40Gn beschikte ook over een Schoolcompagnie voor de opleiding dienstplichtige officieren en onderofficieren van de genie.

Kazerne van Vilvoorde waar het 40TTr gemobiliseerd wordt

40TTr
Het 40ste Bataljon Transmissietroepen (40TTr) wordt in februari 1940 opgericht en staat vanaf begin april onder bevel van Majoor Res Housiau [4]. Het bataljon bevindt zich tijdens de mobilisatie in de Kazerne van het Seintroepenkorps te Vilvoorde waar de dienstplichtigen van de klas ’40 vanaf half maart hun opleiding krijgen in één van de instructiecompagnies.

5Cie VOC/Gn
De 5de Cie Pontonniers en Binnenschippers (5Cie VOC/Gn) wordt als onafhankelijke compagnie geactiveerd op 15 maart 1940 en ontvangt de rekruten van de lichting ’40 die sinds de start van het jaar opgeroepen waren voor het Bataljon Pontonniers (Bn Pont). Deze rekruten gaan over naar de 5Cie VOC/Gn waar ze opgeleid worden met de bedoeling ze later, na het voltooien van de opleiding door te sturen naar het Bataljon Pontonniers als versterkingen. Het trainingsprogramma wordt tot aan de vooravond van de Duitse aanval gewoon afgewerkt.

Hotel The Checquers te Oostende waar de Staf van 40Gn zijn intrek nam.

Staf VOC/Gn
Het VOC/Gn ontvangt het bevel zich klaar te maken om de 10de mei bij eerste klaarte vooraf verkende alarmkantonnementen in te nemen in de agglomeraties van de garnizoenssteden. Men vreest immers dat de reguliere kazernes van ons leger gebombardeerd zullen worden door de Duitse luchtmacht en bijgevolg moeten de eenheden van het VOC/Gn zich door een onmiddellijke verhuis in veiligheid stellen. De Staf VOC/Gn wordt in zijn commandopost om 06u00 verwittigd van de afkondiging van de algemene mobilisatie (fase E van het mobilisatieplan) naar aanleiding van de Duitse inval. Eveneens om 06u00 wordt het bevel gegeven om, zoals voorzien in het mobilisatieplan, uit te wijken naar oorlogskantonnenmenten die zich in diverse kleinere dorpen en steden van Oost- en West-Vlaanderen bevinden. Het mobilisatieplan voorzag dat elke eenheid van het VOC/Gn bij een vijandelijke inval zou uitwijken naar een oorlogskantonnement, ver verwijderd van de vijandelijkheden, om de opleiding in relatieve rust te kunnen voortzetten. Het voorziene oorlogskantonnement voor het 40Gn en 40TTr is Oostende terwijl het IVde Bataljon Spoorwegtroepen (IV SpT) zich naar Nieuwpoort, Veurne en Diksmuide dient te begeven.

40Gn
Het regiment heeft op 10 mei zijn standplaats in de Kazerne 8 – 9 te Berchem, de vredesvoet kazerne van het 2de Regiment Genie, waar aan de opleiding van de jonge miliciens gewerkt wordt met het materieel van de oude Geniepolygoon. Om 06u00 krijgt het 40Gn opdracht om zich klaar te maken voor zijn evacuatie naar de voorziene oorlogskantonnementen te Oostende. Deze verplaatsing zal reeds aangevat worden op de eerste oorlogsdag en gebeurt nog overdag. Het regiment wordt in twee treinstellen van Berchem naar Oostende overgebracht. De trein met het IIde en het IIIde Bataljon wordt te Denderleeuw aangevallen door Duitse vliegtuigen. Korporaal Rosenbaum komt om het leven en er vallen eveneens drie gewonden. De tweede trein met de regimentsstaf en het Iste Bataljon kan de kust zonder veel problemen bereiken.

Door de afkondiging van de algemene mobilisatie worden de oudste reservisten en vrijgestelden opgeroepen om het IVde Bataljon Versterking (IV/40Gn) te vervoegen. Het gaat hier om militairen die omwille van een vrijstelling in de loop van de tweede helft van 1939 terug naar huis gestuurd werden, of nog niet onder de wapens waren geroepen. Het IV/40Gn wordt geactiveerd te Berchem en zal hier achterblijven tot er voldoende reservisten aangekomen zijn.

40TTr
De manschappen van het 40TTr worden om 04u00 ’s morgens gewekt en moeten voor eerste klaarte de kazerne verlaten. De instructiecompagnies moeten zich in veiligheid stellen door het innemen van een alarmkantonnement te Grimbergen. Na de afkondiging van de algemene mobilisatie maakt het bataljon zich klaar voor de evacuatie naar Oostende om er zijn oorlogskantonnement in te nemen. Een aantal vrachtwagens wordt naar de kazerne gestuurd om materieel op te laden en naar het station te brengen waar een trein wordt klaargemaakt om het bataljon te evacueren naar de kust. In de loop van de dag verlaat het transmissiebataljon  zijn alarmkantonnement te Grimbergen en keert op zijn stappen terug naar Vilvoorde waar ze rond middernacht de trein nemen naar Oostende. De trein staat onder het bevel van Majoor Housiau. De 1ste Compagnie Versterking en Compagnie Depot en Park blijven voorlopig nog te Vilvoorde om de reservisten op te vangen en uit te rusten. Een delegatie van twee onderofficieren en vier korporaals van het 8ste Bataljon Transmissietroepen (8TTr) komt versterkingen ophalen om het bataljon op oorlogsvoet te brengen. Twee onderofficieren, (de Sergeanten Meert en Wilmotte) evenals twee korporaals (Kpl Berthlet en Kpl Achtergael) worden achtergehouden en zullen de 1Cie Versterking van 40TTr vervoegen, de twee andere korporaals worden naar Namen teruggestuurd met 11 versterkingen.

IV SpT
Het IVde Bataljon Spoorwegtroepen (IV SpT) heeft detachementen te Hoogboom en Borgerhout. De compagnies instructie zullen op de eerste oorlogsdag naar een alarmkantonnement te Grembergen afreizen.

Staf VOC/Gn
De staf van het VOC/Gn vindt onderdak in het Sint-Vincentiuspreventorium aan de Nieuwpoortsesteenweg nr 57 te Oostende.

40Gn
Het 40Gn zoekt de volgende kantonnementen op te Oostende:

 • Staf: Hotel “The Chequers” op de Zeedijk nr 4
 • Iste Bataljon: Witte Zustersstraat
 • IIde Bataljon: Henri Serruysstraat
 • IIIde Bataljon: Bredene
 • Schoolcompagnie en Compagnie Depot en Park: Iepersestraat

40TTr
De voorwacht met het installatiepersoneel, de administratie en het materieel worden per vrachtwagen naar de kust vervoerd. De colonne voertuigen vertrekt bij het invallen van de duisternis naar Oostende. De verplaatsing langs de weg tijdens de nacht van 10 op 11 mei duurt dermate lang dat wanneer in de ochtend van 11 mei de voorwacht in Oostende toekomt de trein met de manschappen reeds in het station van Oostende staat te wachten.  De Compagnie Depot en Park blijft voorlopig nog te Vilvoorde.

IV SpT
De instructiecompagnies van het bataljon verlaten Grembergen per trein kort na middernacht. De voertuigcolonne rijdt naar de kust via de weg. Het bataljon spoorwegtroepen neemt kantonnementen in te Nieuwpoort, Diksmuide en Veurne.

40Gn
Ook het IVde Bataljon Versterking reist nu af naar de kust en wordt per trein van Berchem naar Oostende overgeplaatst.

Staf VOC/Gn
Door de snelle opmars van de Duitsers wordt het voor het GHK snel duidelijk dat de verdere opleiding van de nieuwe rekruten enkel in Frankrijk, ver achter de linies, kon gebeuren. Alle VOC’s ontvangen op 13 mei om 14u00 het schriftelijk bevel van de Generale Staf van de Versterkings- en Opleidingstroepen (HK/TRI) om zich klaar te maken voor de verplaatsing naar Frankrijk. Dit naar analogie van wat er tijdens de Eerste wereldoorlog gebeurde. Het VOC/Gn begint zich klaar te maken voor de evacuatie naar Frankrijk. De verplaatsing naar Frankrijk is echter totaal niet voorbereid. Er is geen voorafgaandelijke regeling met de Franse militaire noch burgerlijke overheid, er zijn geen voorafgaandelijke verkenningen van kantonnementen, er is slechts proviand voor twee dagen en er bestaat geen logistieke organisatie voor herbevoorrading in Frankrijk. Daarenboven moet de commandant van het VOC/Gn zelf vervoer per spoor regelen door de treinen te gebruiken die het Franse 7de Leger van generaal Giraud naar Zeeland hadden gebracht.

Vanuit Maldegem meldt het 33ste Regiment Artillerie (33A) dat zo’n 1.600 spoorwegarbeiders uit de streek van Luik en Verviers zich al sinds 11 mei in de stad bevinden en ondergebracht zijn bij burgers [1]. Deze personeelsleden van de NMBS werden op 10 mei gemobiliseerd als onderdeel van het Speciaal Korps der Spoorwegen, Telegraaf en Telefoon. Het 33A krijgt het bevel om de manschappen door te sturen naar het VOC/Gn te Oostende.

40TTr
De Compagnie Depot en Park vervoegt de rest van het bataljon te Oostende.

IV SpT
De laatste trein van het IVde Bataljon Spoorwegtroepen met aan boord de 3Cie Versterking verlaat Hoogboom omstreeks 23u30.

40TTr
De transmissietroepen bereiden zich eveneens voor om naar Frankrijk te vertrekken, met uitzondering van de Compagnie Depot en Park die pas de dag voordien in Oostende toegekomen is. Het vertrek is voorzien tijdens de nacht van 14 op 15 mei.

IV SpT
De laatste trein van het bataljon komt enkele uren vast te zitten in de omgeving van de Schijnpoort te Antwerpen. Het spoor is er bij een luchtaanval onderbroken. De trein kan om 08u50 zijn weg vervolgen en naar Veurne doorrijden.

Staf VOC/Gn in Frankrijk
De staf van het VOC/Gn reist in de vroege morgen van de 15de mei vanuit Oostende met de wagen af naar Frankrijk. Zij begeven zich naar Angers dat werd aangeduid als kantonnement voor het VOC/Gn.

40Gn in Frankrijk
Tijdens de nacht van 14 op 15 mei verlaat het 40Gn ons land om zich per trein naar Frankrijk te begeven. De eerste bestemming wordt Saint-Omer. Majoor Van Gool vergezelt de staf van het VOC/Gn die per auto naar Frankrijk afreist. Bij de doortocht van Saint-Omer vernemen de treinstellen van het 40Gn dat ze niet naar Angers maar naar Saumur (Maine-et-Loire) zullen verder rijden.

40TTr in Frankrijk
Het bataljon bereikt Saint-Omer omstreeks 18u00.

40Gn in Frankrijk
Majoor Van Gool die heeft opgepikt dat de bestemming van de trein werd gewijzigd rijdt per auto door naar de cavalerieschool van het Franse leger te Saumur om hier de aankomst van zijn regiment voor te bereiden. De Franse troepen zijn niet opgezet met de onaangekondigde aankomst van de Belgen in hun garnizoen. Er wordt onmiddellijk gebeld met de inspectie der genie en even later wordt het 40Gn doorgestuurd naar de kazerne van het Franse 6de Regiment Genie te Angers. Ook hier kunnen ze niet in de kazerne verblijven en krijgen een kantonnement toegewezen langs de Loire in La Poisonnière op zo’n 20 kilometer ten zuidoosten van Angers. Van 16 tot 18 mei zal het 40Gn kantonneren in La Poisonnière.

40TTr in Frankrijk
De transmissietroepen hebben Wimmereux bereikt.

Staf VOC/Gn in Frankrijk
Het VOC/Gn verneemt dat Angers niet de eindbestemming is en dat ze moeten doorreizen naar Narbonne aan de Middellandse Zee. De staf vertrekt om de kantonnementen voor te bereiden.

40Gn in Frankrijk
Het regiment verlaat La Poisonnière en wordt per trein doorgestuurd naar Argelès-sur-Mer, een gemeente ten zuiden van Perpignan langs de Spaans-Franse grens.

Houten barakken van het kamp van St-Cyprien aan de Middellandse Zee.

40Gn in Frankrijk
Het 40Gn komt aan te Argelès-sur-Mer. Majoor Van Gool verneemt dat zijn manschappen zullen ingekwartierd worden in een oud kamp voor vluchtelingen van de Spaanse burgeroorlog. Van Gool wil echter van het vieze kamp niet weten en laat zijn manschappen op het strand nabij het kamp slapen.

IV SpT in Frankrijk
Het bataljon bereikt het kamp van Saint-Cyprien waar zich ook het 56ste Linieregiment (56Li) bevindt. Dit kamp van houten barakken en tenten werd in februari 1939 gebouwd door de Franse overheid voor het opvangen van gevluchte republikeinse troepen van de Spaanse burgeroorlog. De levensomstandigheden in het kamp van Saint-Cyprien waren dermate slecht dat uitgekeken wordt naar een nieuw kantonnement. Tot 24 mei zal het bataljon zich in het kamp van St-Cyprien bevinden waar de militairen gebeten worden door allerlei ongedierte. Ze zijn ver verwijderd van de opleiding die ze zouden krijgen om de oorlogsinspanning verder te zetten. Op 24 mei zal het IV SpT het kamp verlaten en doorreizen naar Ganges.

Staf VOC/Gn in Frankrijk
De regionale staf van het Franse leger stuurt het VOC/Gn naar Montpellier.

40Gn in Frankrijk
Het 40Gn wordt doorgestuurd naar Montpellier en Majoor Van Gool vertrekt voorop om de nieuwe kantonnementen te gaan verkennen. Het gros van het regiment komt per trein op zijn bestemming aan.

40TTr in Frankrijk
Ook de transmissietroepen bereiken Montpellier.

Kantonnementen van 40Gn in Zuid-Frankrijk.

Staf VOC/Gn in Frankrijk
Vanuit Montpellier wordt de staf van het VOC/Gn doorgestuurd naar Castries waar zij zich definitief zal vestigen.

40Gn in Frankrijk
De materieeltrein van het 40Gn komt aan in het station van Ganges. Het regiment zoekt zijn nieuwe kwartieren op:

 • de staf vindt onderdak in Château de Rodes te Saint-Bauzille-de-Putois
 • het ganse Iste Bataljon wordt ondergebracht te Causse de la Selle
 • de staf van het IIde Bataljon verblijft bij de heer Baljon te Saint-Martin-de-Londres, hun 1ste en 2de Compagnie worden ingekwartierd in het Château de Marrou in het zelfde dorp en de 3de Compagnie in Château de Bernir te Notre-Dame-de-Londres
 • de staf van het IIIde Bataljon bezet het gemeentehuis van Les Matelles met de 1ste en 3de Compagnies in het dorp en de 2de Compagnie te Saint-Gely du Fesc
 • de staf en 2de Compagnie van het IVde Bataljon Versterking wordt gehuisvest te Saint-Drézéry, de 1ste Compagnie te Galargues en de 3de Compagnie te Beaulieu
 • de Schoolcompagnie en Compagnie Depot en Algemene Diensten verblijven in Saint-Bauzille-de-Putois

40TTr in Frankrijk
De transmissietroepen bezetten hun definitieve kantonnementen. De staf en het bataljon vinden onderdak te Castries, met uitzondering van de 2de Compagnie telegrafisten die te Fontmagne zullen verblijven.

Station van Ganges (Hérault) waar het 40Gn op 21 mei uitstijgt.

40Gn in Frankrijk
Het 40Gn installeert zich in zijn nieuwe kantonnementen. Het IIde Bataljon krijgt diverse gebouwen in de dorpjes Saint-Martin-de-Londres en Notre-Dame-de-Londres toegewezen.

IV SpT in Frankrijk
Het IV SpT vertrekt uit het kamp van Saint-Cyprien en wordt per trein overgeplaatst naar Ganges, een stadje ten noorden van Montpellier. De slagorde van het bataljon omvat nu zeven compagnies die in volgende steden en dorpen worden ondergebracht:

 • Staf bataljon en Compagnie Depot en Algemene Diensten te Ganges
 • 1ste, 2de en 3de Compagnie eveneens te Ganges
 • 4de Compagnie te Cazilhac
 • 5de Compagnie te Laroque
 • 6de Compagnie te Brissac

Het IV SpT wordt gekantonneerd in Ganges en enkele kleinere gehuchten ten zuiden van deze stad.

Staf VOC/Gn in Frankrijk
Op de dag van de Belgische capitulatie komt een colonne voertuigen van de Compagnie Namen van het Speciaal Korps der Spoorwegen, Telegraaf en Telefoon toe in Ganges. Deze compagnie wordt aangehecht aan het IV SpT.

Staf VOC/Gn in Frankrijk
Op 1 juni komt een colonne bestaande uit manschappen van de 4de Directie van de Genie en Versterkingen (4DirGnV) en van de Dienst Militaire Bouwwerken toe in Castries. Deze colonne met aan het hoofd Kolonel SBH Siron, Kolonel Res Loché en Kapitein-commandant SBH Bernard vertrok op 18 mei uit België en kwam via Lodève (Hérault) en Montpellier terecht bij het VOC/Gn.  Na integratie in het VOC/Gn wordt de 4DGnV opgegeven en het personeel wordt verdeeld over de verschillende eenheden van het VOC/Gn. Cdt SBH Bernard blijft niet bij het VOC/Gn maar wordt overgeplaatst naar het Kabinet van de Minister van Landsverdediging te Poitiers.

40Gn in Frankrijk
Eveneens op 1 juni 1940 wordt het IVde Bataljon Versterking van het 40Gn (IV/40Gn), naar aanleiding van talrijk toegekomen versterkingen, omgevormd tot het 1ste Regiment Versterking van de Genie (1RftGn). Dit nieuw regiment komt rechtstreeks onder bevel te staan van het VOC/Gn.

4 juni 1940

Brief verstuurd door de staf van het VOC/Gn van uit Montpellier.

Staf VOC/Gn in Frankrijk
Het Commando van de Versterkings- en Opleidingscentra (HK/TRI) onder bevel van Luitenant-generaal Wibier, is ingegaan op een Frans verzoek om 10.000 militairen te leveren voor het uitvoeren van veldwerken ten voordele van de Franse divisies opgesteld in tweede echelon langs de Seine, in Parijs en langs de Marne. In eerste instantie worden de Bataljons Versterking aangeduid voor deze opdracht teneinde de opleiding van de jonge rekruten niet te onderbreken. Het VOC/Gn dient vier bataljons te leveren van elk vier compagnies van ongeveer 250 militairen.

1RftGn VOC/Gn in Frankrijk
In eerste instantie krijgt het Regiment Versterking van de Genie de opdracht om de twee bataljons samen te stellen en ze per trein over te brengen naar Châlons-sur-Marne [6]. Deze bestemming wordt later gewijzigd en de bataljons dienen zich naar Mourmelon te begeven. Het eerste bataljon, I/1RftGn zal worden bevolen door Majoor Bertrand en bevat drie compagnies van het 1RftGn versterkt met de 3Cie Versterking van het IV SpT. Deze compagnie, 3/VI SpT,  wordt bevolen door Lt Museur. Het tweede bataljon, II/1RftGn wordt bevolen door Kapitein-commandant Van Loo, compagniecommandant van de 2Cie Instructie van IV SpT, en bevat slechts drie compagnies. Elke compagnie zal omkaderd worden door twee officieren en twee onderofficieren. Telkens één peloton per compagnie zal zijn persoonlijke bewapening meenemen, met een dotatie van 60 patronen per militair.

40TTr in Frankrijk
Het 40TTr moet een werkbataljon leveren van 1.040 man. Dit bataljon zal bevolen worden door Kapitein-commandant Van Santbergen en dient zich initieel naar Châlons-sur-Marne te begeven. Het bataljon wordt samengesteld en is uiteindelijk pas op 9 juni klaar om te vertrekken richting Vitry-le-François, zijn uiteindelijke bestemming.

IV SpT in Frankrijk
Het IV SpT moet één werkbataljon samenstellen van 800 man en een compagnie leveren ter versterking van het I/1RftGn. Het werkbataljon wordt onder bevel geplaatst van Kapitein-commandant Prud’homme terwijl de compagnie van Lt Museur (3/IV SpT) toegevoegd wordt aan het I/1RftGn van Majoor Bertrand.

6 juni 1940.

1RftGn VOC/Gn in Frankrijk
De twee werkbataljons van 1RftGn, I/1RftGn onder bevel van Majoor Bertrand, en II/1RftGn, onder bevel van Cdt Van Loo, vertrekken op 6 juni per trein naar Mourmelon-le-Grand in het departement van de Marne.

IV SpT in Frankrijk
De compagnie van Lt Museur vertrekt op 6 juni samen met I/1RftGn naar Mourmelon.

8 juni 1940

De werkbataljons samengesteld door 1RftGn worden naar Mourmelon-le-Grand gestuurd.

Staf VOC/Gn in Frankrijk
De Fransen vragen nog meer versterkingen aan het HK/TRI dat zich nu ook genoodzaakt ziet werkbataljons samen te stellen met de jonge rekruten van de instructie bataljons.

40Gn in Frankrijk
Het 40Gn moet nu ook twee werkbataljons samenstellen, I/40Gn bestaande uit drie compagnies onder bevel van Kapitein-commandant Marechal en het II/40Gn, eveneens bestaande uit drie compagnies, bevolen door Kapitein-commandant Paques. Het I/40Gn van Cdt Marechal wordt nog versterkt met de compagnie van Lt Van Melkebeke van het IV SpT en vertrekt op 8 juni naar Verdun. Het II/40Gn van Cdt Paque wordt versterkt met de compagnie van Lt Reniers van het 1ste Regiment Versterking Gn. II/40Gn vertrekt op 9 juni eveneens naar Verdun.

1RftGn in Frankrijk
Op 8 juni wordt door het Regiment Versterking van de Genie nog een compagnie paraat gesteld om het II/40Gn te gaan versterken voor een opdracht in steun van het Franse leger. Deze compagnie zal geleid worden door Lt Reniers.

Ondertussen ontschepen I/1RftGn en II/1RftGn om 02u15 in het station van Mourmelon-le-Grand dat op dat ogenblik in volledige duisternis is gehuld vanwege het risico op luchtbombardementen. Beide bataljons worden ter beschikking gesteld van de Commandant van de Artillerie van het XXIII (FRA) Legerkorps die hen doorstuurt naar het kamp van Mourmelon waar ze op zes kilometer ten noordoosten van Mourmelon-le-Grand moeten bivakkeren in een bos. Aangezien de bataljons niet zelf over vervoer beschikken zijn ze afhankelijk voor hun bevoorrading van de Franse militairen die in het kamp van Mourmelon verblijven. De bevoorrading loopt mank en er wordt slechts met mondjesmaat eten aangevoerd, water moeten ze putten uit een nabijgelegen rivier. De manschappen worden de 8ste juni al aan het werk gezet en moeten artilleriegranaten uit het munitiedepot van het kamp van Mourmelon overbrengen naar het munitiepark van het XXIII (FRA) CA achter de frontlinie. Het XXIII (FRA) CA stond opgesteld achter de Aisne tussen Guignicourt en Rethel. De gebeurtenissen bij het I/1RftGn kunnen als voorbeeld dienen voor wat met de andere bataljons gebeurde.

IV SpT in Frankrijk
Het werkbataljon van Cdt Prud’homme vertrekt op 8 juni naar Verdun.

9 juni 1940

Frontlijn in Frankrijk op 09 en 10 juni, I/RftGn opereerde in het achtergebied van de 235 (FRA) Div.

I/1Rft Gn in Frankrijk
Op 9 juni gaat het werk bij de munitiedepots door. De compagnie van Lt Museur wordt om 17u30 in twee groepen van honderd man opgesplitst en krijgt opdracht om de nacht door te werken. De eerste groep onder bevel van Lt Museur wordt naar het station van Sillery ten zuidoosten van Reims gestuurd om er vanaf 23u00 een munitietrein over te laden op munitiecamions. De tweede groep van 100 man onder bevel van Luitenant Oger moet de camions lossen nabij “la ferme de Milan” te Beine-Nauroy waar een velddepot moet worden aangelegd. De opdracht wordt echter gewijzigd doordat de vijand reeds te dicht genaderd is. Het detachement van Lt Oger wordt door de Fransen in volle duisternis naar een bos gebracht waar ze uiteindelijk 200 ton artilleriemunitie lossen. De ploeg van Lt Museur versleept op 9 juni eveneens 160 ton munitie.

I/1Rft Gn in Frankrijk
De ochtend van 10 juni worden de werkzaamheden voortgezet onder constante dreiging van de Duitse luchtmacht, het front komt steeds dichterbij. Om 12u00 zit het werk erop en de manschappen worden met camions teruggebracht naar hun bivak in het bos. Tegen de avond vernemen de manschappen dat de Fransen zich klaarmaken om Mourmelon te ontruimen. Hierop stuurt Majoor Bertrand zijn motorestafette naar de commandopost van de Fransen maar die zijn reeds vertrokken. Maatregelen worden genomen om de terugtocht te organiseren. Een karweiploeg wordt uitgestuurd naar Mourmelon om alles wat wat wielen heeft op te eisen maar helaas worden geen gemotoriseerde voertuigen noch paarden meer gevonden. De bagage en de resterende levensmiddelen worden dan maar op handkarren en kruiwagens geladen en de colonne vertrekt tegen 23u30. De drie gewapende pelotons worden gegroepeerd en onder bevel van Kapitein-commandant Swine geplaatst om de achterhoede te beveiligen. Via secundaire wegen wordt naar het zuiden gemarcheerd, de primaire wegen zijn voorbehouden voor het Franse leger. Majoor Bertrand probeert in contact te te treden met het commando van de Fransen maar slaagt hier niet in.

I/1Rft Gn in Frankrijk
De 11 juni komt rond 01u00 een konvooi Franse vrachtwagens 200 man ophalen voor het leegmaken van een munitiedepot. Na deze opdracht zullen de mannen naar de linker Marne-oever gebracht worden. De rest van het bataljon bereikt bij het aanbreken van de dag het bos van Les Grandes-Loges halfweg Mourmelon-le-Grand en Châlons-sur-Marne waar de colonne door Duitse vliegtuigen wordt gemitrailleerd. Majoor Bertrand besluit halt te houden om de mannen te laten rusten. Om 16u00 worden nog eens 200 manschappen, behorende tot de Cie van Lt Museur, weggehaald om te werken gedurende de komende nacht. De rest hervat zijn terugtocht om 19u00 om via Juvigny en Vraux, Condé-sur-Marne te bereiken waar het Aisne-Marne kanaal wordt overgestoken. Het duurt tot 23u00 vooraleer het bataljon de waterloop heeft overgestoken. Te Vraux sterft Soldaat Bussels.

12 juni 1940

I/1Rft Gn in Frankrijk
De 12de juni wordt doorgemarcheerd tot Cherville en Athis waar de majoor bij de plaatscommandant probeert enkele leegstaande vrachtwagens te bekomen. Zijn verzoek wordt afgewimpeld en de colonne te voet trekt zich opnieuw op gang tot Les-Istres-et-Bury waar tot 13u00 gerust wordt. Uiteindelijk wordt de reeds zwaar gebombardeerde stad Vertus bereikt waar het bataljon kan instijgen in een trein bestaande uit drie goederenwagons.

13 juni 1940
I/1Rft Gn in Frankrijk
De trein gaat amper sneller dan de colonne te voet. Tegen 12u00 wordt via Fère-Champenoise de stad Sézanne bereikt, amper 40 km verder. Omstreeks 19u15 loopt de trein vast in het station van Romilly-sur-Seine, er is geen doorkomen meer aan, de sporen zijn volledig geblokkeerd door achtergelaten treinwagons. Tegen 21u00 wordt Romilly omsingeld door Duitse tanks en het volledige I/1RftGn dat tot dan toe zijn cohesie heeft kunnen behouden wordt gevangen genomen. De enigen die aan gevangenschap zijn kunnen ontsnappen zijn Lt Museur (TBC) en 75 van de 200 manschappen die op 11 juni om 16u00 werden aangeduid voor een munitieopdracht en zich niet meer bij de rest van I/1Rft Gn bevonden. Bij een niet nader gedocumenteerd incident sneuvelen de Soldaten Bouvy en Nicol. Soldaat Levis wordt zwaar gewond en overlijdt op 25 Juni aan zijn verwondingen. Soldaat Tramasure van 3/IV SpT zou eveneens tijdens dit incident gewond geraken en op 26 juli te Albi overlijden [7].

II/1RftGn in Frankrijk
Het andere bataljon legt een gelijkaardig parcours af maar ondergaat op 13 juni een luchtbombardement in Anglure ten noordoosten van Romilly. Bij het bombardement komt de bataljonscommandant Cdt Van Loo evenals de Korporaal Michiels om het leven.

40TTr in Frankrijk
Het werkbataljon van 40TTr dat in Vitry-le-François [8] werd afgezet heeft de terugtocht meer naar het oosten aangevat. De route kan alleen getraceerd worden door de plaats en tijd van overlijden van de gesneuvelden van 40TTr. Eén daarvan staat bij de lijst met gesneuvelden van zijn originele transmissie-eenheid zijnde het 4de Bataljon Transmissietroepen (4TTr)  (tenzij het gaat om een registratiefout: 4TTr – 40TTr. TBC in zijn persoonlijk dossier). Zo sneuvelde Soldaat Puit van 4(0)TTr op 15 juni te Grancey-le-Château-Neuvelle tussen Langres en Dijon.

17 juni 1940

Staf VOC/Gn in Frankrijk
Het uitsturen van de werkbataljons was slecht voorbereid en de uitvoering van de opdracht liep volledig in het honderd. Het Franse leger was niet in staat de Duitse stormloop te stuiten en op 17 juni werd de Franse capitulatie aangekondigd. De terugkeer van bataljons naar hun respectievelijke hergroeperingszone verliep niet van een leien dakje. Een groot gedeelte van de manschappen werd gevangen genomen en de rest keerde in kleine groepjes terug. Bij dit avontuur vallen ook enkele dodelijke slachtoffers. Honderden militairen worden door de Duitsers gevangen genomen of vluchten de Zwitserse grens over en worden geïnterneerd. Een groot percentage van de effectieven gaat verloren wat blijkt uit volgend overzicht van de naar het zuiden van Frankrijk teruggekeerde militairen van het VOC/Gn:

 • Werkbataljon I/1RftGn onder bevel van Maj Bertrand, inclusief de Cie van IV/SpT; 76 van de 1020 uitgestuurde militairen,
 • Werkbataljon II/1RftGn onder bevel van Cdt Van Loo; 537 van de 813 uitgestuurde militairen,
 • Werkbataljon van 40TTr onder bevel van Cdt Van Santbergen; 362 van de 1052 uitgestuurde militairen,
 • Werkbataljon van IV/SpT onder bevel van Cdt Prud’homme; 400 van de 800 uitgestuurde militairen,
 • Werkbataljon I/40Gn onder bevel van Cdt Marechal, inclusief de Cie van IV/SpT; 52 van de 660 uitgestuurde militairen,
 • Werkbataljon II/40Gn onder bevel van Cdt Paque, inclusief de Cie van 1RftGn: 103 van de 860 uitgestuurde militairen.

3 juli 1940

Staf VOC/Gn in Frankrijk
Na de Franse overgave blijven de Belgen doelloos achter in het land. De ravitaillering laat te wensen over en vele manschappen willen nu naar huis. Het 40Gn wordt ontbonden op 3 juli en omgevormd tot één bataljon bestaande uit zes compagnies. Op 09 juli komt een detachement genisten onder bevel van Cdt Vanuxem toe in Castries. Het detachement, bestaande uit 12 officieren en een 500 tal manschappen, is een samenraapsel van naar Frankrijk gevluchte militairen van 32Gn en 10Gn. Ze werden op 17 juni vanuit Angers doorgestuurd naar het VOC/Gn maar wanneer ze Toulouse passeren worden ze om nog ongekende redenen tegengehouden en gekantonneerd in Fonsorbes een 20 tal kilometer ten zuidwesten van Toulouse. Het detachement werd tijdelijk aangehecht aan het 3VOC. Het is pas op 9 juli dat ze naar het VOC/Gn in Castries (Hérault) doorgestuurd worden.

6 augustus 1940

Staf VOC/Gn in Frankrijk
Op 2 augustus worden de geniesoldaten ontwapend en vanaf 10 augustus worden de eerste soldaten gedemobiliseerd. Wanneer op 25 augustus een trein van het VOC/Gn naar ons land terugkeert en tegengehouden wordt aan de Franse demarcatielijn, worden de beroepsofficieren naar Duitsland afgeleid. De rest van het personeel mag naar huis.

Na de capitulatie

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
Staf/III/40GnBOUVYJoseph, J.SdtMil1622.05.1896Ottignies12.06.1940Fère-Champenoise (F)
2/I/40GnBUSSELSHubert, G.J.SdtMil2501.05.1905Neeroeteren12.06.1940Vraux (F)
5/40GnCHASTELCamille, GhislainSdtMil4020.10.1920Sivry-sur-Meuse (F)10.07.1940BruggeOverleden in hospitaal
3/I/40GnDE LANGEAlfons, L.SdtMil2512.11.1905Woubrechtegem27.05.1940Saint-Geniès-des-Mourgues (F)
II/40GnDE RIDDERAloïs, J.SdtMil15.03.1908Haasdonk31.07.1940Montpellier (F)Overleden aan verwondingen in hospitaal
40GnDE SMETGeorges, J.SdtMil3115.12.1911Morlanwelz16.06.1940Lapalisse (F)
2/III/40GnDIONRobertKplMil3829.09.1918Rouvreux18.06.1940Vézelise (F)Instructeur
40TTrDUFOURJean, G.SdtMil4027.10.1920Villers-Saint-Amand20.07.1940Montpellier (F)Overleden in hospitaal
3/I/40TTrGOOVAERTSHenri, J.SdtMil3929.02.1920Leuven19.05.1940Berck (F)
2/III/40GnGUIBERTJean-AlcideSdtMil4023.05.1920Couvin18.06.1940Vézelise (F)
Staf/III/40GnLEVISVictor, G.A.SdtMil2101.04.1901Limal25.06.1940Fère-Champenoise (F)
1/I/40GnMICHIELSRené, L.C.KplMil2520.03.1905Sint-Niklaas13.06.1940Anglure (F)Gedood bij luchtbombardement
1/I/40GnNICOLAdolphe, G.SdtMil1813.11.1898Lasne-Chapelle-Saint-Lambert(Onbekend)Fère-Champenoise (F)
Staf/40GnPITTOORSPetrus, G.SdtMil1414.10.1894Wommelgem10.05.1940Antwerpen
II/40GnROSENBAUMLouis, L.V.KplMil2520.06.1905Tilleur11.05.1940DenderleeuwGedood bij luchtbombardement
40GnSIMONJoseph, E.SdtMil3116.04.1911Farciennes24.05.1940Gravelines (F)
3/IV/SptTRAMASUREGustaveSdtMil2613.08.1906Tubize26.07.1940Albi (F)Verwond 13/06 te Frère-Champenoise (F)
40GnVAN LOOFerdinand, V.CdtAct02.03.1889Berchem13.06.1940Anglure (F)Gedood bij luchtbombardement
40GnVERREYDTKarel, B.SdtMil31.07.1905Geel15.07.1940Vittel (F)Overleden in aanvullingshospitaal Hotel Continental
5/40GnVERSLEGERSHubert, Adrien JacobSgtMil4017.10.1920Antwerpen22.01.1941Isenbüttel (D)Omgekomen in treinramp

Bibliografie en Bronnen

 1. Dit wordt bevestigd in het oorlogsdagboek van de 15 jarige Leona Savat gepubliceerd in het Jaarboek 1999 van de heemkundige kring Het Ambacht van Maldegem [On Line beschikbaar als PDF]. Zij vermeld de aankomst van 1.060 personeelsleden van de NMBS uit de provincie Luik in Maldegem op 11 mei 1940.
 2. Kampen van Saint-Cyprien en Argèles-sur-mer [On Line beschikbaar]:  http://www.nopasaran36.org/guerra_civil/espana.php?78/Les-Camps&lang=fr [Laatst bezocht 18 maart 16]
 3. L’armée belge de France en 1940″, door Jean Jamart Colonel BEM Hre, 1994, uitgeverij Schmitz, Bastogne
 4. Biografie Majoor Raoul Housiau. Na de oorlog wordt de kazerne van Peutie naar hem vernoemd.
 5. Getuigenis Soldaat Claesen Frans. Hij behoorde tot het III/40Gn en vertrok op 14 mei uit Bredene en werd gedemobiliseerd in Montpellier en keerde op individuele basis terug uit Frankrijk naar Munsterbilzen samen met Soldaat Vandecaetsbeek.
 6. Châlons-en-Champagne heette tot 1997 Châlons-sur-Marne.
 7. De soldaten Levis, Bouvy en Nicol behoorden allicht tot I/1RftGn. Alhoewel zij officieel nog geregistreerd stonden bij hun respectievelijke bataljons van 40Gn werden zij, gezien hun leeftijd, vermoedelijk bij de oprichting van 1RftGn naar dit regiment overgeplaatst. Het feit dat Sdt Tramasure van 3/IV SpT eveneens bij het incident zou zijn betrokken (TBC) lijkt dit alleen maar te bevestigen. Volgens de Belgian War Dead Register zijn slechts drie militairen omgekomen in Fère-Champenoise en is niet geweten waar ze begraven zijn. Achtergrondinformatie van gesneuvelden [On Line beschikbaar]: https://www.wardeadregister.be/nl?conflict=Tweede%20Wereldoorlog%20Belgisch%20Leger&surname=&firstname=&datedeath=&placedeath=F%C3%A8re-Champenoise&cemetery=&birthloc=&placeresid=&repatriated=&peterschap=&page=0 [Laatst geraadpleegd 19 juli 2020]. Opvallend toeval is dat op de militaire begraafplaats van Normée, een deelgemeente van Fère-Champenoise, drie graven van Belgische militairen liggen die sneuvelden op 14 juni te Fère-Champenoise. Twee graven zijn naamloos, het derde graf is van Nicolas Pinchard. Op de militaire begraafplaats liggen vooral Franse militairen begraven die sneuvelden tijdens WOI. Na WOII werden militairen die her en der in de streek een veldgraf kregen overgebracht naar Normée. Het is niet uitgesloten dat het hier om de Soldaten Bouvy en Nicol gaat. Nicolas Pinchard daarentegen is niet opgenomen in het Belgian War Dead Register. Soldaat Gustave Tramasure trouwens ook niet. Soldaat Levis die later aan zijn verwondingen stierf is vermoedelijk elders begraven. Achtergrondinformatie bij de begraafplaats van Normée [On Line beschikbaar]:https://bel-memorial.org/cities/abroad/france/fere-champenoise/fere-champenoise_necropole.htm [Laatst geraadpleegd 19 juli 2020]. Verder onderzoek zal moeten uitmaken wie Nicolas Pinchard en Gustave Tramasure zijn en wat de aard van het incident in Fère-Champenoise was dat fataal werd voor vier (of vijf) Belgische militairen.
 8. Op 11 juni komt ook de trein van het Iste werkbataljon van het 32ste Regiment Artillerie (I/32A) te Vitry-le-François toe. Aangezien er geen nuttige taak voor het werkbataljon kan gevonden worden vertrekt het bataljon om 21u00 uur uit Vitry richting Troyes. Slechts één compagnie van 32A zal erin slagen terug te keren naar Zuid-Frankrijk door op 15 juni in Avallon een stoptrein te nemen richting Clermont-Ferrand via Roanne en Vichy. Deze trein passeert Lapalisse op 18 juni. Het is de enige gekende Belgische eenheid die langs deze omweg in Zuid-Frankrijk geraakt. Er zijn bijgevolg redenen om aan te nemen dat Sdt De Smet George zich op die trein bevond en overleed wanneer het treinstel de stad Lapalisse passeerde. Verder onderzoek moet meer aan het licht brengen over hoe Sdt De Smet kwam te overlijden.
 9. Brochure “Fastes 1939-1940-1944 du 3e Régiment de Génie” (met dank aan het Geniemuseum te Jambes dat helaas in 2018 de deuren moest sluiten).