12de Bataljon Genie

Situatie op 10 mei 1940

Type Geniebataljon
Ontdubbeld van 3de Regiment Genie
Onderdeel van VIde legerkorps
Bevelhebber Majoor M. Meyers
Standplaats Nijvel
Samenstelling 1ste Compagnie (Kapitein-commandant L. Vanuxem)
2de Compagnie (Luitenant C. Pillaert)
Peloton Park (Luitenant J. Sandra)

Tijdens de mobilisatie

Staf/12Gn
Het 12de Geniebataljon (12Gn) is op 10 mei 1940 gekantonneerd te Nijvel en heeft als taak de ondermijnde bruggen langsheen het Kanaal Brussel-Charleroi te bewaken. 12Gn is in steun van het VIde Legerkorps en wordt voor die opdracht versterkt met de 2Cie van het 31ste Geniebataljon van de Legergenie (RGnA).

2/12Gn
De 2Cie, die het zuidelijk gedeelte van het kanaal Brussel-Charleroi voor zijn rekening neemt, is verantwoordelijk voor volgende taken:

  • technische wacht van de bruggen 9 tot en met 15 van het Kanaal Brussel – Charleroi, en de vernielingen op het vliegveld van Gosselies
  • technische wacht van de bruggen 16 tot en met 20 van het Kanaal Brussel – Charleroi
  • technische wacht van de bruggen 21 tot en met 24 van het Kanaal Brussel – Charleroi

2/31Gn in versterking
De 2Cie van het 31Gn werkt ten voordele van het VIde Legerkorps op de linie Halle-Ninove ten zuiden van Brussel en wordt om 04u00 gealarmeerd door het 12Gn. De eerste oorlogsdag verloopt volgens plan. De bijkomende uitrusting wordt verdeeld onder de manschappen die vervolgens naar hun alarmposities vertrekken.

Staf/12Gn
De 11 mei, twee dagen na de start van de veldtocht, wordt de opdracht van het bataljon gewijzigd. De 2Div die onderweg is van de Versterkte Positie Luik naar de K.W. Stelling, moet ondersteund worden om deze stelling in te richten. Bijgevolg wordt beslist om de 1/12Gn zijn bewakingsopdracht bij de bruggen over het Kanaal Brussel-Charleroi verder te laten zetten, de rest van het bataljon zal na overgave van de opdrachten van 2/12Gn aan 2/31Gn naar de K.W. Stelling vertrekken.

De K.W. Stelling bestond uit één of twee rijen gevechtsbunkers en waar mogelijk werden kanalen, spoorwegbermen en overstromingsgebieden geïntegreerd in de stelling. Waar een sterke hindernis voor handen was volstond één rij bunkers, in open terrein waar men geen gebruik kon maken van hindernissen werd een tweede lijn bunkers aangelegd. Belangrijke plaatsen werden met bijkomende gevechtsbunkers beschermd en uitgebouwd tot anti-tankcentra. Een honderdtal meter voor de bunkers werden talrijke hindernissen zoals prikkeldraadversperringen, anti-tankgrachten en Cointot-elementen aangebracht. De constructiewerken op de K.W. Stelling werden voor de oorlog uitgevoerd.

2/31Gn
De 2de Compagnie van 31Gn krijgt om 09u30 het bevel om de taken van de 2de Compagnie van het 12Gn over te nemen.

Staf/12Gn
Na achterlating van de 1/12Gn bij het VIde Legerkorps vertrekt de Staf/12Gn, 2/12Gn en het Peloton Park naar Kampelaar nabij Kampenhout om de 2de infanteriedivisie te vervoegen. De staf en het Peloton Park die de verplaatsing langs de weg maakten komen nog op 12 mei om 20u00 aan. De taken van de 2/12Gn worden overgenomen door 2/31Gn die het VI/CA komt versterken.

1/12Gn
De 1ste Compagnie blijft ter plekke onder het bevel van het VIde legerkorps en zal het bataljon niet meer vervoegen voor 28 mei.

2/12Gn
Na aflossing door 2/31Gn vertrekt de 2de Compagnie per trein naar de K.W. Stelling.

Staf/12Gn
Het gros van het bataljon bevindt zich nu opnieuw bij zijn 2de infanteriedivisie. Alle detachementen worden te Kampelaar ondergebracht. Vanaf die datum blijft 12Gn(-) bij de 2Div. De Dijlebrug te Hansbrug blijkt nog niet ondermijnd en Kolonel Carion, commandant van 5Li, neemt contact op met de Staf/12Gn om de nodige werken te laten uitvoeren.

2/12Gn
De 2de Compagnie, die de tocht per trein aflegt vanuit Gosselies, komt slechts op 13 mei om 09u00 toe te Weerde. Op de eerste dag aan de K.W. Stelling worden vier loopbruggen over de Dijle geworpen: drie voor het 5Li te Haacht en één voor het 6Li. De Dijlebrug van Rijmenam wordt ondermijnd.

Staf/12Gn
De Hansbrug over de Dijle wordt ondermijnd en vernield.

1/12Gn
De 1ste Compagnie heeft inmiddels Nijvel verlaten na het zware luchtbombardement op deze stad.

2/12Gn
De 2de Compagnie vernielt enkele huizen op de baan Kruisbaan-Keerbergen omdat deze het schootsveld belemmeren. Ten westen van Rijmenam wordt nog een loopbrug over de Dijle aangelegd. Het bataljon verlaat de K.W. Stelling vanaf 21u00: het Peloton Park rijdt naar Elewijt en wordt gevolgd door de colonne te voet. De manschappen die te voet terugtrekken vervoegen Elewijt net voor middernacht en trekken vervolgens verder naar het westen.

Het bataljon bereikt Wolvertem om 07u15 en komt aan te Opwijk om 11u00.

Na de capitulatie

Slachtoffers

 

Bibliografie en Bronnen