2de Cavaleriedivisie

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 2de Cavaleriedivisie | 2CD
2ème Division de Cavalerie | 2DC
Type Cavaleriedivisie
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Cavaleriekorps
Bevelhebber Generaal-majoor Joseph Beernaert
Commandant Cavalerie Generaal-majoor Robert Ninitte
Stafchef Luitenant-kolonel SBH Léon Lambert
Commandant Transportkorps Majoor Georges Cordier
Intendant Luitenant Intendant François Motte
Standplaats Demer/Gete-Stelling
Commandopost Bondgenotenlaan 74 te Leuven
Organieke Eenheden Hoofdkwartier
(1ste Regiment Lansiers) -> Afgedeeld bij IIIde Legerkorps
(1ste Regiment Jagers-te-Paard) -> Afgedeeld bij Groepering Ninitte
2de Regiment Karabiniers-Wielrijders
(4de Regiment Karabiniers-Wielrijders) -> Afgedeeld bij IIIde Legerkorps
Bataljon T13 2CD
18de Regiment Artillerie
26ste Bataljon Genie -> Minus 2de Compagnie
29ste Bataljon Transmissietroepen
Geneeskundig Korps 2CD Staf (Med 1Kapt A. Stouffs)
Geneeskundige Versterkingcompagnie (Med Kapt J. Monfils)
Ambulance Cavaleriedivisie (Med Kapt O. Maniette)
Compagnie Intendance 2CD
Transportkorps 2CD Staf (Cdt Z. Evrard)
Autopeloton voor Infanteriemunitie (Lt P. Lechat)
Autopeloton voor Artilleriemunitie (Lt P. Joiris)
Autopeloton voor Ravitaillering (Cdt L. Dumont de Chasart)
Autopeloton voor Materieel (Lt J. Laurette)
Atelier voor Herstelling van het Wagenpark (Lt A. Delwarte)
Eskadron Luchtafweermitrailleurs (Kapitein-commandant A. Garcia)
Provoost
Tijdelijke Eenheden Staf, Brigade Vervoerde Cavaleristen
4de Regiment Lansiers
2de Compagnie, 30ste Bataljon Transmissietroepen

Tijdens de mobilisatie

De 2de Cavaleriedivisie (2CD) is een actieve cavaleriedivisie die in vredestijd bestond uit een staf (te Namen), het 1ste Regiment Lansiers (1L, te Spa), het 1ste Regiment Jagers te Paard (1JP, te Leopoldsburg), het 2de Regiment Jagers te Paard (2JP, te Namen), het 2de Regiment Karabiniers-Wielrijders (2Cy, met I Bataljon te Eupen, II Bataljon te Malmedy en de Compagnie C47 te Verviers).

De divisie wordt op oorlogsvoet gebracht op 26 augustus 1939, bij afkondiging van Fase A van het nationale mobilisatieplan. In een eerste stadium worden het 1ste Regiment Lansiers (1L), het 1ste Regiment Jagers te Paard (1JP), het 2de Regiment Jagers te Paard (2JP), het 2de Regiment Karabiniers-Wielrijders (2Cy) en het 18de Regiment Artillerie (18A) op volle sterkte gebracht. Op 1 september bij de afkondiging van Fase C van het mobilisatieplan volgen ook de overige eenheden van de divisie.

De eerste bevelhebber van de 2CD is Luitenant-generaal Jules Bricquet. De divisie wordt vrijwel onmiddellijk opgesplitst. Het 1L en 2Cy werden aangehecht bij het IIIde Legerkorps (III/LK) en ontplooid tussen Luik en de Belgisch-Duitse grens. Het 2JP verlaat de divisie definitief en wordt aanvankelijk op de Samber opgesteld met front naar de Franse grens.

De rest van de divisie komt op 27 augustus 1939 aan te Hasselt om initieel stelling te nemen op de Vooruitgeschoven Stelling. Het 1JP vertrekt onmiddellijk na zijn mobilisatie vanuit zijn vredesvoet garnizoen te Beverlo naar het Kanaal Bocholt-Herentals om er stelling te nemen. Voor deze opdracht krijgt de divisie ook het bevel over het Bataljon Grenswielrijders Limburg (Bn CyF Lim) en een bataljon van het 11de Linieregiment (11Li). Op 7 september krijgt de 2CD al een nieuwe opdracht en moet zich naar Ronse begeven om de Frans-Belgische grens te bewaken. De verdediging van de Vooruitgeschoven Stelling wordt overgenomen door een ad hoc samengestelde groepering bestaande uit elementen van de 2CD en het Cavaleriekorps (CK). Deze formatie zal vanaf nu worden bevolen door Generaal-majoor Ninitte, de commandant van de cavalerie van de 2CD. De Groepering Ninitte blijft achter in Limburg om de Vooruitgeschoven Stelling te bemannen. Het 4de Regiment Karabiniers-Wielrijders (4Cy) lost het 1JP af achter het Kanaal Bocholt – Herentals waarna het 1JP eveneens naar de Frans-Belgische grens vertrekt. In Zuidwest-Vlaanderen en Henegouwen kreeg de divisie het 1JP, 3L en 3J ter beschikking.

Generaal-majoor Beernaert, bevelhebber van de 2CD vanaf 26 december 1939.

De zieke Luitenant-generaal Jules Bricquet wordt op 17 december ad interim vervangen door Generaal-majoor Werner Goffinet. Op tweede kerstdag neemt Generaal-majoor Joseph Beernaert het bevel over. De 2CD wordt begin januari te Brussel in reserve van het leger geplaatst van waaruit ze in februari deelnemen aan enkele grote manoeuvres.

De slagorde werd met de regelmaat van de klok gewijzigd en de gevechtseenheden worden geroteerd tussen opdrachten in Limburg, de lijn Halle-Ninove en Henegouwen. Op 31 januari 1940 wordt te Brussel het Eskadron T13 Tankjagers van de 2CD opgericht maar bij gebrek aan voertuigen op 11 april alweer ontbonden. Ter compensatie wordt de divisie wel versterkt met een ad-hoc  samengestelde formatie bestaande uit de Compagnie T13 van de 8ste Infanteriedivisie, de Compagnie T13 van de Versterkte Positie Namen en het Eskadron Pantserwagens van het Cavaleriekorps. Deze drie eenheden worden samengevoegd tot het Bataljon T13 van de 2de Cavaleriedivisie (Bn T13 2CD).  Het Bn T13 2CD, dat in Brussel is gestationeerd, zal nooit als dusdanig aan de strijd deelnemen en al even snel weer uit elkaar gerukt worden door het Groot Hoofdkwartier (GHK). 

De 2CD die heel wat eenheden heeft moeten afstaan aan de Groepering Ninitte en het III/LK wordt in april 1940 toegewezen aan de verdediging van de Demer-Gete Stelling met het 4L, 4Cy en 18A. Het hoofdkwartier wordt voor deze opdracht te Leuven opgesteld. Deze defensieve stelling staat dwars op het Albertkanaal en moet de eenheden die opgesteld staan achter dit kanaal ten oosten van Kwaadmechelen toelaten het gevecht af te breken en terug te plooien achter de K.W. Stelling. Het was immers de niet de bedoeling het beslissend gevecht te voeren op de Dekkingsstelling maar wel op de K.W. Stelling, en dit samen met de Britten en de Fransen. Het CK heeft de opdracht gekregen de terugtocht van de Dekkingsstelling naar de K.W. Stelling te beveiligen en zou dit doen door het innemen van de Demer/Gete-Stelling. Hiertoe zal de 2CD deze defensieve stelling voorbereiden door er het 4L en 4Cy te prepositioneren. Na een laatste grote rotatie tussen het 4Cy en het 2Cy neemt de divisie de slagorde aan zoals deze op de vooravond van de Duitse inval in voege was.

HK 2CD
De divisie wordt om 01u15 in staat van alarm gebracht door een telefoonbericht van het Groot Hoofdkwartier.  Tegen 02u30 zijn alle eenheden verwittigd.  Het eerste echelon van het divisiehoofdkwartier wordt naar voren verschoven en is om 08u00 operationeel in het Kasteel Hogemeyer te Kersbeek-Miskom. Het tweede echelon blijft verder werken aan de Bondgenotenlaan 74 te Leuven.  De divisie is dan als volgt ontplooid:

 • Het 2Cy bezet Ondersector Noord tussen Halen in het noorden en de Molen van Broeckem aan de Utsenakenweg te Oplinter in het zuiden.  De staf van het regiment van van de II/18A bevinden zich te Kortenaken
 • De Brigade Vervoerde Cavaleristen bezet met het 4L de Ondersector Zuid die uitstrekt vanaf de molen van Oplinter tot aan de oost- en zuidrand van de stad Tienen.  Het regiment wordt ondersteund door de I/18A, waarvan de staf zich te Sint-Margriete-Houtem bevindt.  De brigadestaf is verplaatst naar zijn operationele commandopost nabij kilometerpaal 41,5 op de steenweg van Tienen naar Leuven. De 2de compagnie van het 30TTr verzorgt de communicatie.
 • Het 26ste Bataljon Genie heeft Leuven verlaten en kantonneert te Kersbeek-Miskom.  De 2de Compagnie is afgedeeld bij het Iste Legerkorps.
 • De staf van het Transportkorps en het Autopeloton voor Materieel hebben zich te Molenbeek-Wersbeek geïnstalleerd.
 • Het Autopeloton voor Artilleriemunitie en het Autopeloton voor Infanteriemunitie worden te Meensel-Kiezegem opgesteld.
 • Het Atelier voor Herstelling van het Wagenpark staat opgesteld in de Rijschoolstraat 2.
 • De staf van de Compagnie Intendance en de Sectie Beenhouwerij kantonneren in het stedelijk slachthuis op de Kapucijnenvoer.  De Sectie Levensmiddelen heeft aanvankelijk zijn standplaats in het station van Rotselaar dat als bevoorradingsstation van de divisie fungeert.

Om 09u15 vraagt het Groot Hoofdkwartier om de voorbereide vernielingen met nummers 26 tot en met 35 te voorzien van hun explosieve ladingen.  Het gaat hier om bruggen over de Gete tussen Halen en Tienen.  Het 26Gn voert de opdracht uit.  Later op de dag wordt hetzelfde gedaan met vernielingen 18 tot en met 25bis.  Dit is een reeks bruggen ten zuiden van Tienen die ondermijnd wordt door de 3de Compagnie van het 31ste Linieregiment.

Het Groot Hoofdkwartier bevestigt om 17u30 dat de divisie het bevel zal krijgen over het 3de Regiment Lansiers dat nu nog de stad Hannuit zal verdedigen en na de afloop van deze actie op de Demer/Gete-Stelling verwacht wordt.  De Brigade Vervoerde Cavaleristen krijgt hierop de instructie om zich klaar te maken voor de aankomst van dit regiment binnen zijn ondersector.  Later op de avond laat het Groot Hoofdkwartier echter weten dat het 3L na hun terugtocht uit Hannuit naar Waver zal gestuurd worden om van hieruit via een omweg de Belgische linies te vervoegen.  Nog later op de avond wordt duidelijk dat het 3L nog tot ’s anderendaags 11 mei te Hannuit zal blijven.

Omstreeks 21u15 meldt de bevelhebber van de Brigade Vervoerde Cavaleristen dat de staf van het Franse 12ème Régiment de Cuirassiers aangekomen is te Orp-le-Petit.  Dit regiment is de voorhoede van de 3ème Division Légère Méchanique.  De staf van het 2Cy voegt hier aan toe dat er eveneens Franse troepen te Wommersom gesignaleerd zijn.

Transportkorps 2CD
Het Autopeloton voor Infanteriemunitie wordt om 04u00 uitgestuurd naar het munitiedepot van Meerdaal Bos ten zuiden van Leuven.  De colonne vertrekt om 04u20 en is een half uur later ter plekke.  Het peloton laadt 60 ton munitie op de ongeveer dertig beschikbare vrachtwagens.  Omstreeks 08u15 wordt het peloton naar Meensel-Kiezegem bevolen.  Te voertuigen vertrekken rond 08u40 en rijden rond 09u00 over de Leuvense vesten.  De eenheid arriveert in de deelgemeente Meensel om 10u05 en wordt ingekwartierd.  Pelotonscommandant Luitenant Lechat verblijft in de woning van de familie Verheyen.  Hij overlegt in de loop van de voormiddag met de veldwachter over de verduisteringsmaatregelen in het dorp.

Om 21u50 krijgt het peloton de opdracht om te Tienen het 4L met lichtspoormunitie te bevoorraden.  De rit wordt tijdens de nacht uitgevoerd.

Eskadron Luchtafweermitrailleurs 2CD
Twee van de vier pelotons worden afgedeeld bij het 4L te Tienen.  De andere helft van het eskadron verzekert de luchtverdediging van de kantonnementen van het transportkorps.

HK 2CD
Omstreeks 01u30 deelt het Groot Hoofdkwartier mee dat de eenheden van het Bataljon T13 2de Cavaleriedivisie overgegaan zijn naar het VIde Legerkorps.

De Brigade Vervoerde Cavaleristen laat in de loop van de ochtend weten dat ten gevolge van een luchtaanval de Sint-Truidensesteenweg onderbroken is te Grimde.  De divisiestaf beveelt om het wegdek te herstellen.

Op het Groot Hoofdkwartier wordt besloten om het 3L na zijn terugtocht op te stellen langsheen de Gete tussen het 2Cy in het noorden en het 4L in het zuiden.  De divisie wordt om 12u05 ingelicht over dit besluit.  Het 3L zal echter nog tot ongeveer 14u00 te Hannuit blijven. Het regiment bereikt de Demer/Gete-Stelling in de vooravond en wordt onmiddellijk ontplooid tussen Drieslinter in het noorden en Tienen in het zuiden.

De divisiestaf krijgt een eerste keer te maken met troepen van de British Expeditionary Force wanneer omstreeks 16u15 een detachement van het 12th Royal Lancers op de commandopost passeert.

Een goed uur later komt Majoor Coomans van de II/2L aan.  De majoor laat weten dat zijn groep de opdracht heeft om zich na hun terugtocht uit Tongeren eerder op de dag te Kerkom te hergroeperen.  Na de aankomst te Kerkom wordt de eenheid naar Roosbeek gezonden.

Geneeskundig Korps 2CD
De staf van het Geneeskundig Korps bevindt zich in het pensionaat van de Zusters Dominicanessen te Sint-Joris-Winge.  De medische hulpplaats van de divisie is operationeel in de Rijkswachtbrigade van dezelfde gemeente.  Er zijn laadpunten voor de ambulancevoertuigen te Bunsbeek, Vroente en Rijnrode.

Bij een Duitse luchtaanval op spoorwegknooppunt nabij het station van Grimde raakt Apotheker Kapitein Romedenne zwaar gewond.

Intendance 2CD
Na de luchtaanvallen op Rotselaar van 10 en 11 mei wordt besloten om het bevoorradingsstation van de divisie naar veiliger oorden te verplaatsen.  Het station van Herent wordt aangeduid als nieuwe standplaats.  De sectie levensmiddelen van de Compagnie Intendance en de vrachtwagens van de gelijknamige sectie van het Autopeloton voor Ravitaillering worden verhuisd naar de terreinen van het station.  Ook het militaire postkantoor voor de divisie, met codenummer SPB 20, opereert nu van uit Herent.

De stad Leuven heeft ook te lijden onder het geweld van de Luftwaffe.  Het stedelijke slachthuis op de Kapucijnenvoer is zwaar beschadigd.  Gelukkig zijn het administratieve gebouw en een van de slachtzalen gespaard gebleven zodat de sectie beenhouwerij en de compagniestaf verder kunnen werken.

Transportkorps 2CD
Het Autopeloton voor Infanteriemunitie levert in de voormiddag 2,400 geweerpatronen aan de divisiestaf.  Ook nog in de voormiddag worden in de kantonnementen de Meensel loopgraven aangelegd die als schuilplaats bij luchtaanvallen moeten dienen.  Ook worden de camouflage van de vrachtwagens voltooid: alle onderdelen in chroom worden overschilderd en de voor- en achterlichten worden verduisterd.

Het peloton levert 10,000 FM30 patronen en lichtseinpatronen aan het 4L, plus pistool- en geweermunitie aan de divisiestaf en het 29ste Bataljon Transmissietroepen.

HK 2CD
De staf van Generaal-majoor Beernaert bevindt zich nog steeds te Kersbeek-Miskom.

In de late namiddag bereikt het 2de Regiment Jagers te Paard bereikt de Demer/Gete-Stelling na zijn terugtocht uit de Ardennen via Hannuit.  Het 2JP krijgt de opdracht de zuidflank van Demer/Gete-stelling te beveiligen en de verbinding te vormen tussen de Belgische linies en het Franse 12ème Régiment de Cuirassiers, een verkenningsregiment van de 3ème Division Légère Mechanique.  Het regiment wordt vanaf 17u30 opgesteld tussen Tienen en Hoegaarden.

Omstreeks 20u00 meldt de staf van de 1ste Infanteriedivisie dat een detachement van het 4de Linieregiment te Budingen slaagt geraakt is met de vijand.  De schermutselingen vonden plaats in de richting van het station van Drieslinter.  Het regiment heeft besloten om het IIde Bataljon ter plekke te ontplooien, met twee compagnies te Budingen en een derde compagnie te Terhagen.

Het 26ste Bataljon Genie bevestigt even later dat de beide bruggen over te Gete te Drieslinter met succes vernield werden.

Ook in het noorden van de sector wordt melding gemaakt van gevechten.  Om 20u15 belt de bevelhebber van het 2Cy naar de staf om te melden dat het 36ste Linieregiment te Lummen aangevallen is.  De Duitsers zouden in aantocht zijn over Schalbroek en Linkhout.  De staf vraagt dan ook aan de 1ste Infanteriedivisie om hun Wielrijderseskadron door te sturen naar Loksbergen.  Ook de Wielrijdersgroep der 14de Infanteriedivisie wordt naar deze locatie gestuurd.  Samen met het 7de Eskadron van het 2L zullen de eenheden ingezet  worden voor de bewaking van het deel van de Demer/Gete-Stelling dat zich tussen Diest en Halen bevindt.  De stad Diest wordt verdedigd door het 1ste Regiment Jagers te Paard.  Tussen Halen en Drieslinter bevindt zich nog steeds het 2de Regiment.

De divisiestaf verneemt in de loop van de avond eveneens dat het 1L tijdens de nacht van 12 op 13 mei in de sector zal aankomen na verplaatsing van via Waver, Hamme-Mille en Leuven naar Bekkevoort.

Transportkorps 2CD
Het Autopeloton voor Infanteriemunitie levert in de voormiddag munitie aan de Brigade Vervoerde Cavaleristen te Bunsbeek en aan het 2Cy te Vroente.  Om 17u00 vraagt de divisiestaf om het peloton uit te sturen naar het Groot Legerpark te Antwerpen voor een volledige herbevoorrading.   De colonne vertrekt om 19u10 naar Fort 4 te Antwerpen en Fort 8 te Hoboken.  De missie zal tot ’s anderendaags duren.

HK 2CD
Even na middernacht laat het Cavaleriekorps weten dat de 1ste Infanteriedivisie doorgestuurd wordt naar het westen, met uitzondering van het 3de Linieregiment en de staf en de drie groepen van het 1ste Regiment Artillerie.  Deze eenheden blijven onder het bevel staan van de 2de Cavaleriedivisie.

De Staf/2CavDiv vervolledigt nog tijdens de nacht zijn artillerieplan voor de komende afstoppingsactie aan de Demer/Gete-stelling. De divisieartillerie is nu versterkt met de IIde, IIIde en IVde Groep van het 1A en de Iste en IIIde Groep van het 19A en het beschikbare geschut zal als volgt opgesteld worden:

 • de I/18A en III/1A komen onder het bevel te staan van de I/18A en zullen vuursteun leveren aan de Ondersector Zuid tussen Tienen en Drieslinter van op de stellingen rond Boeslinter (1ste Batterij 18A), Sint-Margriete-Houtem (2de Batterij 18A), Sint-Martens Vissenaken (3de Batterij 18A) en Bunsbeek (III/1A)
 • de II/18A krijgt II/1A onder zijn bevel en dekt de Ondersector Noord die van Drieslinter tot Halen loopt van op stellingen te Loksbergen (5de en 6de Batterij 18A), Blekkom (II/1A) en Ransbergen (4de Batterij 18A)
 • de I/19A, III/19A en IV/1A vormden de gezamenlijke steungroepering van de divisie onder bevel van de III/19A en staan respectievelijk te Boeslinter, Ransberg en Kortenaken

Omstreeks 05u15 laat het Cavaleriekorps weten dat er ten noorden van de hoofdstad verzamelplaatsen ingericht worden om de talkrijke militairen op te vangen die bij de terugtocht naar de Demer/Gete-Stelling verdwaald zijn.  Voor het 2G, 1JP en 1Cy zal dit te Meisse gebeuren.  Het 1G, 2L, 2JP en 3Cy hebben een verzamelpunt te Brussegem.  Het transportkorps tenslotte zal zijn dolende militairen te Merchtem trachten op te vangen.

Het 26Gn meldt aan de divisiestaf dat met de vernieling van de trambrug te Halen alle bruggen over de Gete en de Demer binnen de sector van de divisie vernield zijn.  Te Zichem en te Tistelt zijn twee loopbruggen over de Demer aangelegd.

Om 07u15 komt een bevel toe van het Cavaleriekorps om een van de aangekomen groepen van het 1L te Roosbeek samen te voegen met het detachement van het 2L dat in dit dorp op nieuwe orders wacht.  Daarnaast laat de korpsstaf weten dat de divisie versterkt zal worden met het Wielrijderseskadron en de Compagnie T13 van de 10de Infanteriedivisie.  Deze beide eenheden moeten toegevoegd worden aan de dwarsstelling tussen Tienen en Halen op de zuidflank.  Het Cavaleriekorps heeft tevens de tussenkomst verzocht van de pantserwagens van de Britse dekkingstroepen van het 12th Royal Lancers, maar deze zullen zich niet in de strijd aan de Gete werpen en blijven onder eigen bevel opereren.

De stad Halen wordt tijdens ochtend een eerste keer aangevallen door vijandelijke grondtroepen.  Ook te Tienen breken de eerste gevechten uit met de Duitse voorhoede. Hoewel de cavaleristen met de vijand aanvankelijk kunnen afhouden, neemt de Duitse druk gestaag toe. Halen wordt na 15u00 opnieuw aangevallen.  In het zuiden tracht de vijand rond Tienen naar Hoegaarden door te stoten en alzo de Demer/Gete-stelling te omsingelen.

Transportkorps 2CD
Het Autopeloton voor Infanteriemunitie keert terug uit Antwerpen rondom 09u00 en start onmiddellijk met een nieuwe verdeelronde onder de eenheden.  Het 2Cy, 4L, 3L, 1JP, 2JP en 3Li worden bevoorraad.


HK 2CD
De divisiestaf verlaat Kersbeek-Miskom tegem 01u00 en komt aan te Hofstade omstreeks 04u00.  Na de terugtocht van de Demer/Gete-Stelling arriveert ook de rest van de divisie aan in zijn kantonnementszone ten westen van Mechelen. De troepen worden als volgt ingekwartierd:

 • Divisiestaf, 2de Regiment Jagers te Paard, 29ste Bataljon Transmissietroepen, één peloton van het Eskadron Luchtafweermitrailleurs, Provoostdienst: Hofstade
 • 1ste Regiment Lansiers: Muizen.
 • 4de Regiment Karabiniers-Cyclisten: Weerde.
 • Regimentsstaf, I/2Cy, Cie C47/2Cy: Leest.
 • II/2Cy, 26ste Geniebataljon, twee pelotons van het Eskadron Luchtafweermitrailleurs: Hombeek.
 • 18de Regiment Artillerie: Willebroek en Blaasveld.
 • Transportkorps, Eskadron Luchtafweermitrailleurs (minus 3 pelotons): Zemst.
 • 1ste Regiment Jagers te Paard: Tisselt en Heffen.
 • Intendance: Zellik, waar het militaire postkantoor en de bevooraadingsplaats voor de 2de Cavaleriedivisie in het spoorwegstation geplaatst worden.
 • Geneeskundig Korps: de medische hulpplaats voor de divisie wordt geïnstalleerd in het Relegemasiel aan de Hoogstraat 69 te Zemst.

Generaal-majoor Robert Ninitte en zijn stafgroep van de op 11 mei ontbonden Groepering Ninitte sluiten zich opnieuw aan bij de divisiestaf.  Voor het eerst sinds november 1939 is de staf hiermee terug volledig.

De eerste vier oorlogsdagen hebben een bijzonder zware tol geëist van de cavalerie.  De talrijke acties, vijandelijke luchtaanvallen en lange verplaatsingen hebben tot heel wat verliezen aan manschappen en materieel geleid.  Het volledige Cavaleriekorps is dan ook aan reorganisatie toe.

Transportkorps 2CD
Het transportkorps trekt zich terug naar Zemst.  Het Autopeloton voor Infanteriemunitie wordt ingekwartierd te Laar.

Intendance 2CD
Door een gebrekkige communicatie tussen de divisiestaf en de Compagnie Intendance, loopt de aftocht van deze eenheid enige vertraging op.  De compagniestaf en de sectie beenhouwerij verlaten Leuven pas tijdens de ochtend van 14 mei.  Intendant Luitenant Motte rijdt na het vertrek om via Herent waar ook de sectie levensmiddelen en de bijhorende voertuigen van het Autopeloton voor Ravitaillering de colonne vervoegen.  De compagnie recupereert eveneens het personeel van het militaire postkantoor dat bij gebrek aan eigen voertuigen nog steeds aanwezig is in het dorp.  Na een tussenstop op de divisiestaf te Hofstade bereikt de compagnie het dorp Eppegem op tegen het eind van de dag doorgestuurd te worden naar Zellik.


HK 2CD
Op 15 mei heeft Luitenant-generaal de Neve de Roden, bevelhebber van het Cavaleriekorps, zijn hoofdkwartier geïnstalleerd in het kasteel van Eppegem. Het volledige Cavaleriekorps verblijft nu rondom de Zenne ten noorden van Brussel.

De beide divisies van het korps worden grondig gereorganiseerd.  Met uitzondering van het 1G worden alle cavalerieregimenten herleid tot één enkele groep, aangevuld met elementen uit de niet strijdvaardige eskadrons. Alle manschappen die na deze herschikking overblijven zullen onder leiding van Generaal-majoor Ninitte naar West-Vlaanderen gestuurd worden voor verdere reorganisatie en versterking. De Brigade Vervoerde Cavaleristen wordt opgeheven.  Het 2G gaat over naar de 2de Cavaleriedivisie.  Kolonel SBH Serlez wordt aangeduid als de nieuwe divisiecommandant.


HK 2CD
De nieuwe bevelhebber van de divisie, Kolonel SBH Serlez, komt om 08u30 aan op het hoofdkwartier.  Kolonel SBH Libbrecht wordt aangeduid als nieuwe Commandant Cavalerie van de divisie.

De divisiestaf moet een deel van zijn personeel afstaan aan de nieuwe Groepering Ninitte.  De vrijgekomen functies worden ingevuld door stafofficieren van de ontbonden Brigade Vervoerde Cavaleristen.

De divisie ontvangt rondom 09u00 een nieuwe reeks opdrachten:

 • Een bataljon van het 2Cy moet via Willebroek en Temse naar de Schelde uitgestuurd worden om de bruggen te bewaken te Temse, Rupelmonde, Hemiksem en Hoboken.  Tevens moeten de bruggen over de Durme te Hamme en Waasmunster van bewakingsdetachementen voorzien worden.
 • Het gereorganiseerde 2JP wordt uitgestuurd naar De Klinge om de linkeroever van de Schelde te gaan bewaken.  Er dienen onder meer officiersverkenningen uitgestuurd te worden naar Kallo, Doel, Graauw en Groenendijk.

Enige tijd nadien wordt de volledige divisie uitgestuurd naar de Durme.

Intendance 2CD
Het dorp De Pinte wordt het nieuwe bevoorradingsstation voor de divisie tijdens tijdens de inzet in het Waasland.

Geneeskundig Korps
Geneesheer Adjudant Perbal wordt gedetacheerd naar het 2de Cyclisten en zal de divisie niet meer vervoegen voor het eind van de veldtocht.

Intendance 2CD
De Compagnie Intendance wordt teruggetrokken naar Pittem.

2de Cavaleriedivisie op 19 mei 1940 rond 18u30

Situatie van de 2de Cavaleriedivisie op 19 mei 1940 rond 18u30.

Intendance 2CD
Bij de ontplooiing van de divisie in Zeeuws-Vlaanderen, wordt de Compagnie Intendance opgesteld te Middelburg.

De staf van de 2de Cavaleriedivisie bevindt zich te Ijzendijke.

Na de Duitse doorstoot tot Abbeville aan de Atlantische kust zijn de geallieerde legers in Noord-Frankrijk en Vlaanderen geheel omsingeld. Het geallieerde oppercommando heeft op 21 mei tijdens de Conferentie van Ieper besloten om de Schelde-linie op te geven. Hierop bepaalt de Belgische legerleiding tijdens de ochtend van 22 mei dat onze strijdkrachten niet zoals afgesproken zullen terugtrekken naar de Ijzer, maar stand zullen houden langsheen de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie. Het Groot Hoofdkwartier laat deze terugtocht in twee fases uitvoeren en bepaalt dat de troepen opgesteld tussen het Bruggenhoofd Gent en Oudenaarde zich tijdens de nacht van 22 op 23 mei moet terugtrekken naar de Leie. In deze eerste fase zullen tevens een aantal troepen teruggetrokken worden uit het Bruggenhoofd Gent, de stad Gent en het Kanaal Gent-Terneuzen. Deze zones zullen dan definitief ontruimd worden tijdens de nacht van 23 op 24 mei. Om de Britten toe te laten meer troepen vrij te maken voor de geplande tegenaanval rond Arras, geeft onze legerleiding zijn akkoord om de 44th Infantry Division aan de Schelde af te lossen en de Belgische linies aan de Leie tot aan de rand van Menen te verlengen. De aflossing aan de Schelde wordt afgelast door de snelle ontwikkeling van de Duitse opmars.

De staf van de 2de Cavaleriedivisie bevindt zich te Ijzendijke.

Intendance 2CD
De Compagnie Intendance wordt opgesteld te Damme.

Intendance 2CD
De Compagnie Intendance verplaatst zich naar Lissewege.

De divisie krijgt het bevel om zijn gemotoriseerde gevechtseenheden tijdens de nacht van 24 op 25 mei naar het zuiden te verplaatsen om bijstand te leveren bij het keren van vijandelijke opmars na de Duitse doorbraak aan de Leie nabij Kortrijk ten koste van de 3de Infanteriedivisie. Het front dreigt hier te breken en het Groot Hoofdkwartier wil met een snelle verplaatsing van de 2de Cavaleriedivisie een doorbraak richting Ieper blokkeren. De divisie dient rondom Torhout te overnachten en Kolonel SBH Serlez dient hier verdere bevelen in ontvangst te nemen. De commandopost moet naar Lichtervelde overgebracht worden.

Intendance 2CD
De Compagnie Intendance verplaatst zich naar Vlissegem.

De staf van de 2de Cavaleriedivisie bereikt Lichtervelde tussen 24u00 en 01u00. Kolonel SBH Serlez, commandant a.i. van deze divisie, begeeft zich intussen naar Sint-Andries om zijn bevelen in ontvangst te nemen en vervoegt zijn hoofdkwartier rond 04u00. De verdediging van de sector Dadizele – Geluwe – Wervik wordt toevertrouwd aan de Cavaleriecommandant van de divisie, Kolonel SBH Libbrecht, die de hem toegewezen eenheden verdeeld over twee ondersectoren:

 • De Ondersector Noord tussen Dadizele en Panemolen (inclusief) zal bezet worden door 2L en 2JP op het eerste echelon, II/2Cy op het tweede echelon en zal vuursteun ontvangen van I/18A. Deze groepering komt onder bevel van commandant 2L, Kolonel d’Orjo.
 • De Ondersector Zuid tussen Panemolen (inclusief) en Geluwe zal bezet worden door I/3L, II/1L op het eerste echelon, I/2Cy op het tweede echelon en wordt gesteund door de artillerie van II/18A. Deze groepering komt onder bevel van commandant 3L, Luitenant-kolonel Dugardin.
 • Kolonel Libbrecht bevestigt dat bij een aftocht de divisie zal terugplooien op de spoorlijn Ieper-Roeselare waar het leger gestart is met het aanleggen van een anti-tankbarrière die uit goederenwagons zal bestaan.

De commandopost van de divisie wordt tegen 09u30 vooruitgeschoven naar Moorslede. Een half uur later treedt Serlez in verbinding het IVde Legerkorps te Roeselare. Het 4L vervoegt de divisie omstreeks 11u30 en zal opgesteld worden langsheen de spoorlijn Ieper-Roeselare.  In de vroege namiddag gaat de 2de Cavaleriedivisie over naar het Iste Legerkorps.

De divisie maakt contact met de vijand vanaf 15u00. Het zwaartepunt van de aanval ontwikkelt zich in de richting van Geluwe.

Intendance 2CD
De Compagnie Intendance verplaatst zich naar Aartrijke.

Intendance 2CD
De Compagnie Intendance krijgt aan het eind van de dag het bevel om zich te Keiem te installeren.

Intendance 2CD
De Compagnie Intendance ontvangt het bericht van de overgave om 08u25.

Na de capitulatie

Intendance 2CD
De Compagnie Intendance zal pas op 10 en 11 juni te Waarschoot gedemobiliseerd worden.

Slachtoffers

Bibliografie en Bronnen