26ste Bataljon Genie

Situatie op 10 mei 1940

Type Geniebataljon  
Ontdubbeld van Bataljon Genie Wielrijders  
Onderdeel van 2de Cavaleriedivisie  
Bevelhebber Kapitein-commandant Alberic Mermuys  
Standplaats Leuven  
Samenstelling 1ste Compagnie (Kapitein-commandant Raymond Aerts) Waanrode
  2de Compagnie (Kapitein René Descamps)) Hasselt
  Peloton Park (Luitenant Joseph Mathys)  

Tijdens de mobilisatie

De Leeuwenkazerne te Tervuren, vredestijdgarnizoen van het Bataljon Genie Cyclisten.

De Leeuwenkazerne te Tervuren, vredestijdgarnizoen van het Bataljon Genie Wielrijders.

Staf/26Gn
Het 26ste Bataljon Genie (26Gn) wordt gevormd op 01 september 1939, bij afkondiging van Fase C van het Mobilisatieplan, door opsplitsing van het Bataljon Genie Wielrijders. Het Bataljon Genie Wielrijders wordt in de Leeuwenkazerne te Tervuren [1] ontdubbeld tot drie nieuwe onafhankelijke bataljons, namelijk het 20ste Bataljon Genie (20Gn), het 25ste Bataljon Genie (25Gn) en het 26Gn. Het Bataljon Genie Wielrijders verdwijnt op 11 september 1939 van de slagorde. Het 26Gn is volledig gemotoriseerd en beschikt over vrachtwagens, bestelwagens en motorfietsen voor het vervoer van manschappen en materieel. 

Het 26Gn wordt aangehecht bij de 2de Cavaleriedivisie (2CD) als organiek Bataljon Genie van deze divisie. De 2CD is een actieve cavaleriedivisie die in vredestijd bestond uit een staf (Staf/2CD) gevestigd te Namen, het 1ste Regiment Lansiers (1L) gekazerneerd in Spa, het 1ste Regiment Jagers te Paard (1JP) gelegerd te Leopoldsburg, het 2de Regiment Jagers te Paard (2JP) gekazerneerd te Namen en het 2de Regiment Karabiniers-Wielrijders (2Cy).

De divisie wordt vrijwel onmiddellijk opgesplitst. Het 1L en 2Cy worden aangehecht bij het IIIde Legerkorps (III/LK) en ontplooid tussen Luik en de Belgisch-Duitse grens. Het 2JP verlaat de divisie definitief en wordt aanvankelijk op de Samber opgesteld met front naar de Franse grens. Op 7 september moet de 2CD zich naar Ronse begeven om de Frans-Belgische grens te bewaken. De slagorde wordt met de regelmaat van de klok gewijzigd en de gevechtseenheden worden geroteerd tussen opdrachten in Limburg, de lijn Halle-Ninove en Henegouwen.

Wat overblijft van de 2CD, die heel wat eenheden heeft moeten afstaan aan de Groepering Ninitte en het III/LK, wordt in april 1940 ontplooid op de Demer/Gete-Stelling. Deze defensieve stelling staat dwars op het Albertkanaal en moet de eenheden die opgesteld staan achter dit kanaal ten oosten van Kwaadmechelen toelaten het gevecht af te breken en terug te plooien achter de K.W. Stelling eens de Dekkingsstelling wordt opgeheven. Het was immers niet de bedoeling het beslissend gevecht te voeren op de Dekkingsstelling maar wel op de K.W. Stelling samen met de Britten en de Fransen. De 2CD zal, als eerste eenheid van het Cavaleriekorps (CK), deze defensieve stelling voorbereiden door er het 4L, 4Cy en 18A preventief stelling te laten nemen. Na een laatste grote rotatie tussen het 4Cy en het 2Cy op 1 mei bevindt de divisie zich op de vooravond van de oorlog in reserve achter de Demer/Gete-stelling met 4L, 2Cy, 18A en 26Gn(-). 

1Cie/26Gn
Kapitein-commandant Aerts, een actief officier, neemt op 1 februari het commando over van de 1ste Compagnie (1Cie/26Gn). Op 26 april 1940 verlaat de 1Cie Hasselt om zich naar Waanrode ten zuiden van Diest te begeven.

2Cie/26Gn
Aan de vooravond van de oorlog bevindt de 2de Compagnie zich nog steeds te Hasselt en voert geniewerken uit ten voordele van het CK.

Staf/26Gn
Na de afkondiging van het alarm verlaat de Staf/26Gn Leuven. De Staf/26Gn installeert zich in zijn alarmcommandopost in de pastorij van Kersbeek-Miskom. 

1Cie/26Gn
Om 09u15 worden op vraag van het Groot Hoofdkwartier de voorbereide vernielingen met nummers 26 tot en met 35 te voorzien van hun explosieve ladingen.  Het gaat hier om bruggen over de Gete tussen Halen en Tienen.  Het 26Gn voert de opdracht uit.  Later op de dag wordt hetzelfde gedaan met vernielingen 18 tot en met 25bis. 

2Cie/26Gn
De 2de Compagnie is nog steeds afgedeeld bij het CK te Hasselt.

Staf/26Gn
Het 26ste Bataljon Genie bevestigt kort na 20u00 aan de divisiestaf dat de beide bruggen over te Gete te Drieslinter met succes vernield werden.

Staf/26Gn
Het bataljon meldt aan de divisiestaf dat met de vernieling van de trambrug te Halen alle bruggen over de Gete en de Demer binnen de sector van de divisie vernield zijn.  Te Zichem en te Testelt worden twee loopbruggen over de Demer aangelegd.

1Cie/26Gn
De 1Cie wordt verplaatst naar Hombeek.

Het bataljon gaat over naar het Commando van de Genie van het Groot Hoofdkwartier.  Kolonel SBH Oudenne, is overgekomen van de 5de Directie van de Genie en de Versterkingen om een opdracht te leiden tot de ondermijning van de bruggen over de Schelde ten zuiden van Gent, de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie.  Oudenne zal hiervoor vier bataljons mogen aansturen: het 18Gn, 22Gn, 26Gn en 32Gn.

Na de capitulatie

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen

  1. Achtergrondinformatie bij de Leeuwenkazerne van Tervuren [On Line Beschikbaar]: https://belgiummilitary.wordpress.com/vastgoed-geklasseerd-per-gemeente/tervuren/tervuren-lempereur/ [Laatst geraadpleegd 23 september 2020].
  2. Verslag Kapitein-commandant Raymond Aerts, compagniecommandant van de 1Cie/26Gn, in het dossier van 26Gn bij de Sectie Classified Archives, Afdeling Veiligheid en Inlichtingen, Ministerie van Defensie