10de Regiment Artillerie

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 10de Regiment Artillerie | 10ème Régiment d’Artillerie | 10A
Type Regiment veldartillerie van de eerste reserve
Ontdubbeld van 11de Artillerieregiment
Onderdeel van 10de Infanteriedivisie
Bevelhebber Kolonel SBH R. Van Saceghem
Standplaats K.W. Stelling
Sector Leuven
Commandopost te Meerbeek
Samenstelling I Groep (Majoor J. Roskam) 1ste Batterij van 4 x C75 GP kanonnen (Cdt H. Nouwynck)
2de Batterij van 4 x C75 GP kanonnen (Cdt J. Van Damme)
3de Batterij van 4 x C75 GP kanonnen (Cdt G. Devos)
II Groep (Majoor F. Peeters) 4de Batterij van 4 x C75 TR kanonnen (Cdt V. Grandjean)
5de Batterij van 4 x C75 TR kanonnen (Lt A. Cantarella)
6de Batterij van 4 x C75 TR kanonnen (Cdt E. Laurent)
III Groep (Majoor J. de Schaepdrijver) 7de Batterij van 4 x C75 TR kanonnen (Lt L. Delrivière)
8ste batterij van 4 x C75 TR kanonnen (Cdt G. Remy)
9de Batterij van 4 x C75 TR kanonnen (Cdt G. Debruyere)
IV Groep (Majoor F. Gautier) 10de Batterij van 4 x Ob105 GP howitzers (Lt G. Larri)
11de Batterij van 4 x Ob105 GP howitzers (Cdt H. Portier)
12de Batterij van 4 x Ob105 GP howitzers (Lt R. Malchair)
Stafbatterij (Luitenant R. Hecq)

Tijdens de mobilisatie

Staf/10A
Het 10de Regiment Artillerie (10A) vormt de divisieartillerie van de 10de Infanteriedivisie (10Div). Als regiment van de eerste reserve werd het op 1 september 1939 gemobiliseerd. Het dorp Maarkedal werd daarbij aangeduid als centrale mobilisatieplaats.

Op 10 mei bewaakt de 10Div als enige Belgische divisie de K.W. Stelling. Het divisiehoofdkwartier bevindt zich te Kortenberg. De drie infanterieregimenten (3J, 5J en 6J) staan opgesteld nabij Leuven. De rest van de K.W. Stelling is op 10 mei niet bemand.

Het regiment staat verspreid opgesteld ten westen van Leuven en heeft zijn commandopost te Meerbeek:

 • de Iste Groep kantonneert te Bertem en heeft zijn schootsstellingen op 2Km ten noordoosten van het dorpscentrum waar het het 5de Regiment Jagers te Voet (5J) ondersteunt
 • de II Groep verblijft in Veltem-Beisem en staat opgesteld te Winksele ten behoeve van het 6de Regiment Jagers te Voet (6J)
 • de III Groep kantonneert te Nederokkerzeel en heeft zijn stellingen te Winksele-Dele voor vuursteun aan het 3de Regiment Jagers te Voet (3J)
 • de IV Groep overnacht te Meerbeek; hun kanonnen bevinden zich ten westen van Leuven met twee batterijen in het Bertembos en een batterij te Veltem; de groep levert het algemeen steunelement van de divisie

Opstelling van de 10Div te Leuven op 10 mei met van noord naar zuid 3J, 6J en 5J (bron: CHD).

Staf/10A
Vanaf 01u30 worden de manschappen uit hun bed gelicht en naar hun posities gestuurd. Tegen de ochtend zijn alle batterijen klaar tot vuren.

De ganse dag door wordt gewacht en toegekeken hoe de Luftwaffe ons land overvliegt.

In de loop van de vooravond komen de eerste Britse troepen toe ten zuiden van Leuven nadat deze om 12u00 de Franse grens overstaken.

Opstelling van 10Div op 11 mei 1940 na aflossing van 3J door de 5Div (bron: CDH).

Staf/10A
Tijdens de nacht van 10 op 11 mei wordt de ondersector van het 3J overgedragen aan de pas toegekomen 5de infanteriedivisie.

De IIIde Groep wordt dan ook verplaatst naar Herent en toegevoegd aan het vuursteunelement van het 6J. De Iste en IVde Groep worden allebei in directe steun van het 5J geplaatst.

Staf/10A
De 10Div bemant nog steeds de sector Leuven aan de K.W. Stelling. Het Britse leger is nu volledig ontplooid aan de K.W. Stelling ten zuiden van Leuven. De Belgen zijn er bijzonder op gebrand om de 10Div uit Leuven weg te trekken om zo de eigen zone te verkleinen, maar het Britse opperbevel wil aanvankelijk niet weten van een overname van de sector Leuven. Alle groepen van het 10A blijven op post.

Staf/10A
Om 06u50 bereikt het Groot Hoofdkwartier eindelijk een akkoord met het Britse leger: de 10de Infanteriedivisie mag zich tijdens de avond van 13 mei terugtrekken uit Leuven en de Britten zullen de sector overnemen. De infanterie van de divisie verlaat die avond haar stellingen en richt zich naar Zaventem. Het 10A blijft achter op de K.W. Stelling en wordt toegevoegd aan de artilleriegroepering van de 5Div die net ten noorden van Leuven heeft post gevat. Het regiment breekt haar stellingen op en maakt zicht klaar voor een verplaatsing naar het noorden.

Staf/10A
Het 10A voert tijdens de nacht van 13 op 14 mei de stellingswissel uit om de 5Div te vervoegen. Hoewel de tocht slechts zo’n 15 km bedraagt, verloopt de verplaatsing bijzonder moeilijk door het drukke militaire verkeer. Het Belgische Cavaleriekorps verplaatst zich door het zelfde gebied naar het westen. De Britten zijn druk bezig met de laatste fase van hun stellingname te Leuven. Alle wegen zitten propvol. Het regiment ontplooit zich tijdens de ochtend op de gewijzigde posities:

Ook het 11A en het IV/2LA zijn eveneens aan de 5Div toegevoegd zodat de regimenten Jagers te Voet van de 5Div beschikken over maar liefst 108 stuks geschut in plaats van de voorziene 48.

Het 6J wordt echter niet tijdig afgelost door de Britten waardoor dit laatste regiment van de 10Div nog de ganse dag te Leuven zal blijven. De vijand maakt contact op de scheidingslijn tussen het 4J en 6J tussen Wijgmaal en Leuven maar wordt afgehouden mede dankzij het dichte artillerievuur.

Staf/10A
Het 6J heeft tijdens de nacht Leuven verlaten en is de 10de Infanteriedivisie achterna getrokken die nu aan het Kanaal van Willebroek de reserve vormt van het VIde Legerkorps. Het 10A vuurt nu exclusief voor de 5Div. De ganse daar door worden diverse interdictie- en tegenbatterijvuren uitgevoerd.

Staf/10A
Het 10A blijft in actie. Na de Duitse doorbraak tussen Waver en Namen zal het Belgisch leger de K.W. Stelling moeten verlaten en zich in drie nachtelijke etappes terugtrekken tot op de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde. Ten zuiden van Oudenaarde zal het Britse leger nieuwe posities bemannen. De uiteindelijke bestemming van de 10Div wordt de Bovenschelde waar de troepen de sector aan de zuidrand van de Belgische legerzone moeten innemen. Het regiment verlaat die avond haar stellingen en trekt weg naar het westen via Kampenhout, Perk en Vilvoorde tot in Merchtem. De bevoorradingscolonnes vertrekken in de vooravond. De schootsbatterijen verlaten de K.W. Stelling om 21u00.

III/10A
De 9de Batterij wordt gespot door de vijand en krijgt een stevig artilleriebombardement te verwerken. De eerste twee gekwetsten van de campagne worden afgevoerd.

Staf/10A
Het 10A trekt onder bescherming van de duisternis naar Merchtem. De tocht verloopt chaotisch: hoe dichter de colonnes de brug van Vilvoorde naderen, hoe dichter het verkeer komt te zitten. Na lang aanschuiven raken de artilleristen over het Kanaal van Willebroek. De laatste colonnes rijden om 11u30 Merchtem binnen. De tocht van 32 km heeft 14 uur geduurd: nauwelijks sneller dan 2 kilometer per uur!

De 10de Infanteriedivisie wordt die avond met vrachtwagens van de Legerautogroepering in een ruk verplaatst naar de Bovenschelde. Het 10A wordt opnieuw aangehecht bij haar organieke divisie. De kanonnen en voertuigen van het 10A gaan de divisie via de baan achterna. Hun tocht naar de Schelde zal in twee nachtelijke etappes verlopen. Om 19u00 zetten de colonnes zich op weg naar Aalst. Onderweg heerst bij momenten een ware paniek onder de Belgische militairen van allerlei eenheden. Te Aalst raakt het regiment opnieuw verstrikt in de verkeerschaos rondom de Denderbruggen.

Staf/10A
Eens Aalst gepasseerd maakt het 10A een betere vooruitgang. Tussen 03u00 en 07u00 komen de groepen aan in hun kantonnementen voor die dag:

 • de staf en I/10A te Hillegem,
 • II/10A te Borsbeke,
 • III/10A te Oomberge
 • IV/10A te Burst.

De infanterie van de divisie wordt intussen opgesteld tussen Gavere en Oudenaarde, met op links het 3J en op rechts het 5J en met het 6J in reserve. De divisie wordt op haar beurt aan de linkerflank ondersteund door de Belgische 9de Infanteriedivisie terwijl op de rechterflank de Britse 44ste infanteriedivisie aansluit.

Hoewel het 10A de ganse dag ter plekke moet blijven, zet Kolonel Van Saceghem zijn kanonniers al snel opnieuw de baan op. De korpscommandant vreest immers een snelle Duitse opmars en wil niet dat zijn regiment gegrepen wordt. Onder dekking van de 6de Batterij die zich naar het zuidoosten gericht heeft, gaan alle groepen op weg. De 6de Batterij sluit vervolgens achteraan aan. Op weg naar de Schelde vormt de IIIde Groep een mobiele achterhoede: batterij per batterij wordt op sleutelposities langsheen de marsroute voor korte tijd stelling genomen om direct te kunnen vuren moest de vijand opduiken.

Het regiment steekt tenslotte de Schelde over via de brug van Eine te Oudenaarde. De brug wordt door de Britten bewaakt en wanneer die ermee dreigen om de brug op te blazen, moeten de colonnes van 10A in volle draf de laatste kilometers tot aan de Schelde afleggen.

Om 17u00 steken de laatste voertuigen de Schelde over. Het regiment heeft een non-stop etappe van 90Km achter de rug, maar na een korte rust moeten de schootsposities ingenomen worden:

 • de staf vindt onderdak in het kasteel van Wannegem-Lede
 • I/10A en II/10A gaan te Ooike in stelling in steun van het 5J
 • III/10A steunt samen met 5 batterijen van het 5de Regiment Artillerie (5A) het 3J vanuit Mullem
 • IV/10A ontplooit te Heurne om er de Belgische voorposten over de Schelde te ondersteunen

Initiële opstelling voor de verdediging van de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde.

Staf/10A
Het nieuwe Belgische front wordt uitgebouwd vanaf Terneuzen, over het Kanaal van Terneuzen, het Bruggenhoofd Gent en de Bovenschelde tot Oudenaarde. Vanaf Oudenaarde neemt het Britse leger over. De 10Div wordt aangehecht bij het VIIde Legerkorps.

De Jagers te Voet trekken hun voorposten terug over de Schelde en de twee vooruitgeschoven batterijen van de IV/10A worden naar Lede verplaatst. De staf verhuist naar Kruishoutem. De Luftwaffe is bijzonder actief die dag en talrijke posities worden verschillende keren gemitrailleerd.

Staf/10A
Omstreeks 09u00 ontdekt een Belgische patrouille de eerste Duitse eenheden op de andere oever van de Schelde. Het is de voorhoede van de 30ste Duitse Infanteriedivision [30 (DEU) ID] die tegen de avond wil aanvallen  met het 6de Duitse Infanterieregiment [6 (DEU) IR] ten noorden van Oudenaarde en met het 46ste Duitse Infanterieregiment [46 (DEU) IR] ten zuiden van de stad. De vijand wil twee bruggenhoofden vormen voor het vervolg van de opmars. 

Gedurende de ganse dag bestookt het 10A de Duitse stellingen. De groepen worden hierbij geholpen door de voorwaartse waarnemers in de kerktorens van Eine en Zingem. Een actie tegen het 5J wordt afgeslagen, maar rond 16u00 breekt een veel grotere aanval uit op het 3J.

Het 10A laat alle groepen richten op de Duitse posities en encadreert het vijandelijke offensief door zowel het front als de toegangswegen onder vuur te nemen. Het I/3J kan de vijand enigszins terugdringen. Het regiment vuurt tot diep in de nacht en krijgt ook heel wat tegenbatterijvuur te verwerken. De IVde Groep verliest personeel en materieel. De telefooncentrale van de IIde Groep wordt vernield.

Twee officieren van de artillerie.

Staf/10A
De Belgische artillerie start rond 03u00 met een nieuw bombardement op de Duitse troepen die in de buurt van Oudenaarde reeds de Schelde zijn overgestoken. De 6de Compagnie van het 6J zuivert hierop de reeds door de vijand veroverde rivierbocht te Zingem. De Duitse troepen nemen opnieuw defensieve stellingen in aan de oostkant van de Schelde. De invaller beslist daarop zijn 26 (DEU) IR naar het zuiden van Oudenaarde te verplaatsen waar door het 46 (DEU) IR nabij Petegem reeds een beperkt bruggenhoofd is geslagen ten nadele van de Britten .

De divisie blijft voorlopig ter plekke, maar bouwt wel in alle haasten een dwarsstelling uit ter hoogte van Heurne om een omsingeling te vermijden. Het Eskadron Wielrijders van de 10Div neemt Wannegem-Lede in om de wegen rondom Kruishoutem veilig te stellen.

De Iste Groep ondersteunt de Britten ten zuiden van Oudenaarde en verplaatst zich rond 19u00 naar Wannegem-Lede. De IIde Groep wordt na het vallen van de duisternis van Ooike naar Huise gestuurd.

Eerder op de dag hebben de geallieerden besloten dat na de Duitse doorbraak in Frankrijk de linies verder achteruit moeten. Voor de Belgen betekent dit dat ons leger zich tijdens de volgende twee nachten zal terugtrekken naar de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie.

Staf/10A
De dag verloopt relatief rustig, al is dat laatste wel relatief. De 10Div is nog steeds betrokken bij schermutselingen om de Duitsers, die nu ten zuiden van Oudenaarde aan de Belgische oever van de Bovenschelde staan, te beletten naar het noorden door te dringen. Het 10A voert vuuropdrachten uit ten voordele van het 5J op Ename en Neder-Ename. Voor het 3J wordt de Scheldebrug te Zingem opnieuw onder vuur genomen. Naar het zuiden toe worden doelen bestookt in Bevere en Leupegem om de Belgische dwarsstelling te beveiligen.

Tenslotte volgen de marsorders voor de aftocht naar de Leie. Het gros van het 10A vertrekt rond 21u00. De achterhoede verlaat om middernacht de Schelde.

Staf/10A
Het 10A trekt zich tijdens de nacht van 22 op 23 mei terug naar de Leie. Via Kruishoutem, Olsene en Guiste worden de nieuwe linies bereikt. Het volledige regiment wordt afgesplitst van de 10Dv en zal overgaan naar de 8ste Infanteriedivisie (8Div). De infanterie van de divisie zal rond Roeselare in reserve gaan bij het IVde Legerkorps. De kanonnen daarentegen zijn bestemd voor het nieuwe Leiefront en moeten het 5A gaan versterken in de sector Oeselgem-Wielsbeke. Rond 10u00 verneemt Kolonel Van Saceghem echter dat de plannen gewijzigd worden. Alleen de IV/10A zal aan de Leie blijven ten dienste van de 8Div. Het regiment is nu gesplitst:

I/10A, II/10A en III/10A
De drie groepen 75mm kanonnen blijven dan toch bij hun organieke divisie en worden naar Aardooie gestuurd om er de 10Div in te halen. De divisie is intussen herleid tot het 3J, 5J en I/6J en moet stelling innemen achter het Kanaal van Roeselare tussen Roeselare en Izegem als onderdeel van de legerreserve. Het 5J bewaakt Roeselare, het 3J Izegem en het overgebleven bataljon van het 6J de zone tussen de beide steden. De drie groepen van het 10A ontplooien in de driehoek Tasse-Ardooie-Kruipendaarde.

IV/10A
De IVde Groep neemt stelling in rond het kruispunt van Ginst. Samen met de IV/5A vormen de stukken van Majoor Gautier het algemeen steunelement van de 8Div.

Staf, I/10A, II/10A en III/10A
Omstreeks 10u00 wordt het 10A doorgestuurd naar het Kanaal Ieper-Komen als onderdeel van de versterking van de zuidflank van de Belgische legerzone. Via Beveren, Hooglede, Westrozebeke, Passendale, Geluveld en Zandvoorde trekken de colonnes de Westhoek in. Te Geluveld verneemt de korpscommandant dat zijn drie groepen naar de 10Div moeten terugkeren en nog voor het vallen van de nacht Sint-Eloois-Winkel moet bereiken. Het ganse 10A maakt onmiddellijk rechtsomkeer. Kolonel Van Saceghem moet nog voor middernacht vurensklaar zijn, maar dat zal door de chaos op de wegen niet meer lukken voor de Iste en IIde Groep. Alleen de IIIde Groep die als laatste vertrokken was keert tijdig terug.

IV/10A
De IVde Groep komt in actie aan het Leiefront.

Staf, I/10A, II/10A en III/10A
De IIde Groep die nog maar net Westrozebeke voorbij was toen het bevel tot terugkeren gegeven werd, komt even na middernacht het eerst aan te Sint-Eloois-Winkel. De Iste Groep zit compleet vast in het militaire verkeer en komt pas om 03u00 aan. De 10Div gaat stand-by op de lijn Ledegem/Rollegem-Kapelle/Sint-Eloois-Winkel/Sint-Catharina-Kapelle om tussenbeide te komen bij een mogelijke terugtocht van de divisies aan de Leie. De artillerie wordt als volgt ontplooid:

 • Kolonel Van Saceghem plaatst zijn staf te De Vinke
 • I/10A steunt 5J te Rollegem-Kapelle en krijgt ook de I/1A onder zijn bevel
 • II/10A steunt I/6J nabij Lendelede
 • III/10A steunt 3J vanuit De Vinke met toevoeging van de II/1A

De Duitse opmars bereikt al snel de linies van de 10de Infanteriedivisie maar wordt toch enigszins afgeremd door hevig artillerievuur van de Belgen. Van elke groep van het 10A wordt ook een batterij verplaatst naar de frontlinie om zo nodig met rechtstreeks vuur tussenbeide te kunnen komen.

Na de middag wordt het duidelijk dat de Belgen moeten wijken en wordt besloten de frontlinie zo’n 2 km terug te trekken. Het II/10A wordt dan ook verplaatst naar Okene. Tijdens de stellingwissel krijgt de 4de Batterij een voltreffer en moet ettelijke slachtoffers achterlaten. Het 9de Linieregiment (9Li) is intussen het I/6J en het 3J komen versterken en aflossen.

IV/10A
Om 01u45 gaat de IVde Groep over naar de 9de Infanteriedivisie en wordt verplaatst naar het gehucht Kruipendaarde op de baan Roeselare-Izegem. Samen met de IV/4A wordt zo een groepering indirecte vuursteun gevormd voor het 8ste Linieregiment (8Li).

IV/10A
Na de Duitse doorbraak aan de Leie rukt de vijand al snel op richting Roeselare en Ieper. Het Kanaal van Roeselare komt pal in de opmarsroute te liggen. De IVde Groep moet nu front maken naar het oosten. Om 23u00 volgt een evacuatiebevel.

III/10A
De III/10A maakt rond 20u15 contact met Duitse infanteristen en valt onder vijandelijk vuur nabij het gehucht Tasse op de baan van Ardooie naar Roeselare. De groep trekt zich naar het noorden terug en zoekt nieuwe posities op in de buurt van de Gistberg aan de noordrand van Roeselare.

IV/10A
Rond middernacht verlaat de groep Kruipendaarde om rond 04u00 opnieuw stelling in te nemen ten noorden van Biesgat nabij Tielt om hier een nieuwe tactische groepering te vormen met de VI/14A. Deze groepering zal het vuursteunelement vormen van de formatie rond de 16de Infanteriedivisie die onder leiding van Luitenant-generaal Van Egroo het centrale deel van de operatiezone van het VII/LK verdedigt. De groepering zal zijn orders ontvangen van op het hoofdkwartier van Van Egroo te Nachtegaal. Na verscheidene vuuropdrachten te hebben uitgevoerd, gaat de groep rond 16u00 de baan op richting Wingene. De colonnes worden echter in volle verplaatsing gegrepen door de oprukkende Duitsers. Het laatste paardengespan wordt vernield en het kanon wordt achtergelaten. De groep ontplooit onmiddellijk te plekke, halverwege de baan Tielt-Wingene, maar maakt geen verder contact met de vijand meer. Bij valavond gaan de artilleristen opnieuw de baan op.

III/10A
De IIIde Groep is klaar tot vuren op zijn nieuwe stellingen op de Gitsberg aan de noordrand van Roeselare. Majoor De Schaepdrijver ontvangt een geschreven bevel van Luitenant-kolonel Frérotte, artilleriecommandant van de 9de Infanteriedivisie, om de wapens neer te leggen en zoveel mogelijk manschappen direct naar huis te sturen. De majoor laat de manschappen gaan en stelt de volgende dag een colonne samen van vier vrachtwagens die het achtergebleven personeel van zijn groep samen met in de buurt teruggevonden detachement van het provoostschap van de 10de Infanteriedivisie vervoeren naar Oordegem, Deinze en Gent om vervolgens tot in Aalst door te rijden. Aalstenaar Jean De Schaepdrijver kan hier gewoon terug naar huis keren en zal onder de oorlog zijn functie als bestuurder van de kolenhandel NV Deboe en Scheerlinckx blijven uitvoeren.

IV/10A
De IVde Groep bevindt zich te Ruddervoorde wanneer er bevolen wordt halt te houden. Ook voor de manschappen van Majoor Gautier is de veldtocht voorbij.

Na de capitulatie

Slachtoffers

 

Bibliografie en Bronnen