Tuchtcompagnie

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Tuchtcompagnie
Compagnie de Discipline | CDis
Type    
Ontdubbeld van n.v.t.  
Onderdeel van Territoriale Troepen en Etablissementen  
Bevelhebber ?  
Standplaats Kamp van Beverlo, Leopoldsburg  
Samenstelling ?  

Tijdens de mobilisatie

Gebouwen van de Tuchtcompagnie te Leopoldsburg.

Staf/CDis
Na de Eerste Wereldoorlog ontstond in het Kamp van Beverlo te Leopoldsburg een nieuwe tuchtcompagnie. Deze compagnie omkaderde een wisselend aantal militairen die uit hun eenheid weggezonden werden omwille van ernstige inbreuken tegen het tuchtreglement. Tijdens de mobilisatie werden de effectieven aangedikt met een reeks reservisten die omwille van desertie tot een verblijf bij de strafcompagnie veroordeeld werden. De compagnie had zijn onderkomen in een ommuurd gedeelte van het kamp van Beverlo in Leopoldsburg. Militairen werden er permanent bewaakt en waren onderworpen aan een streng regime. De eenheid werd gemeenzaam aangeduid met de benaming Compagnie Sans Floche als teken van de kwast die van de politiemuts van de veroordeelden verwijderd werd gedurende de uitvoering van hun straf.

Na de mobilisatie van augustus 1939 kende de Tuchtcompagnie een sterke aangroei van het aantal gedetineerden.  In januari 1940 wordt vermeld dat de compagnie op dat ogenblik een 70-tal gedetineerden huisvest en dat dit aantal elke week aangroeit met ongeveer 10 nieuwe gestrafte militairen.  Het gebrek aan kaderleden en aan een eigen keuken maakt het bijzonder lastig om al deze personen op behoorlijke wijze te huisvesten.

Staf/CDis
Op 10 mei 1940 worden de gebouwen van de tuchtcompagnie zwaar getroffen bij de Duitse luchtaanval op het kamp. Ten minste vier gedetineerden verloren het leven. Het betreft de Sdt De Winne van het 8ste Regiment Hulptroepen van het Leger (8HuTL), de Sdt Defossez van het 1ste Linieregiment (1Li), de Sdt Scheepmans van het 2de Regiment Jagers te Voet (2J) en de Sdt Coulon van het 3de Regiment Jagers te Voet (3J). De gewonden worden onmiddellijk na het bombardement met stootkarren overgebracht naar de infirmerie van het Kamp van Beverlo waar het Geneeskundig Korps van de 11de Infanteriedivisie (GnK/11Div) een kleine achterwacht had achter gelaten. De bescheiden hulppost wordt al snel overrompeld en het ontbreekt de kleine medische ploeg aan verbandmateriaal en medicijnen.

Na de capitulatie

Staf/CDis
De verdere veldtocht van de tuchtcompagnie is enigszins onduidelijk. Wel staat vast dat de eenheid eveneens deel uitmaakte van het naar Zuid-Frankrijk geëvacueerde deel van ons leger. De tuchtcompagnie duikt op 24 juni op in enkele documenten van het 2de Versterkings- en Opleidingscentrum (2VOC), wanneer binnen het 2VOC een tijdelijke groepering opgericht wordt met benaming 55A. 55A bestaat uit drie bataljons samengesteld uit manschappen van enerzijds de tuchtcompagnie (vanaf dan 3/I/55A) en anderzijds het Opleidingscentrum van de Gezondheidsdienst. Op 4 juli 1940 wordt door het EM/TRI gemeld dat de tuchtcompagnie te Saint-Jean-de-Fos ingekwartierd is.

Slachtoffers

De gesneuvelden van het luchtbombardement op het Kamp van Beverlo tijdens de ochtend van 10 mei staan bij hun respectievelijke eenheden vermeld. Bij het kader van de compagnie zijn geen gesneuvelden gekend

Bibliografie en Bronnen

  1. Dossier 185-14-1530 Moskou-archief, Documentatiecentrum Koninklijk Legermuseum, War Heritage Institute.