30ste Bataljon Transmissietroepen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 30ste Bataljon Transmissietroepen | 30ème Bataillon de Troupes de Transmissions | 30TTr
Type Transmissietroepen
Ontdubbeld van Regiment Transmissietroepen
Onderdeel van Cavaleriekorps
Bevelhebber Majoor J. Boland
Standplaats Staf en 1ste Cie: Sint-Truiden, Kasteel Spinneveld
2de Cie: Tienen
Samenstelling 1ste Gemengde Compagnie (Kapitein E. Mazy) Stafpeloton
Peloton Telegrafisten (Lt Deleuze)
Peloton Radiotelegrafisten (Adjt KROLt Falleur)
Technisch Echelon (Adjt Lammens)
2de Gemengde Compagnie (Luitenant E. Thomas) Stafpeloton
Peloton Telegrafisten
Peloton Radiotelegrafisten
Technisch Echelon

Tijdens de mobilisatie

Het 30TTr werd op 1 september 1939 opgericht om de niveau korps van het Cavaleriekorps te verzorgen. De manschappen werden gemobiliseerd in de Middenschool voor Jongens te Vilvoorde.

Het bataljon heeft een unieke samenstelling en bestaat uit twee gemengde compagnies die zowel telefonisten-telegrafisten als radiopersoneel bevatten en onafhankelijk van elkaar kunnen optreden. Het bataljon beschikt over een een bijzonder divers park aan opgevorde voertuigen.

Aan de vooravond van de Duitse inval zijn de bataljonsstaf en de 1ste compagnie aangehecht bij het Cavaleriekorps. De 2de compagnie heeft zijn standplaats te Tienen en werkt ten voordele van de staf van de 2de Cavaleriedivisie die de Demer-Gete Stelling bemant.

Gemobiliseerde militairen verzamelen te Vilvoorde in 1939.

Bataljonsstaf
Tijdens de nacht van 9 op 10 mei wordt Majoor Boland om 01u30 uit zijn bed gebeld door Luitenant Kinet van het 2de bureau van de staf van het Cavaleriekorps. Er wordt onmiddellijk algemeen alarm gegeven en alle detachementen van de beide compagnies worden opgetrommeld. Rond 04u00 is iedereen op post.

Het voorste echelon van het hoofdkwartier van het Cavaleriekorps vertrekt naar zijn vooruitgeschoven commandopost te Hasselt en wordt gevolgd door de een beperkte staf van het 30TTr waaronder Majoor Boland. Het telefoon- en telegraafnet rond Hasselt en Sint-Truiden komt vanaf 05u35 onder militair gezag wanneer Majoor Boland aan ingenieur Delporte van de R.T.T. beveelt om alle civiele verkeer te stoppen.

1ste Compagnie
De 1ste compagnie kantonneert in het kwartier van het 4de Legerdepot te Sint-Truiden. Bij het alarm stuurt de compagnie zijn ploegen het terrein op om de geplande standplaatsen in te nemen. De achterhoede van de compagnie verlaat het kwartier te Sint-Truiden en wordt ondergebracht in alarmkantommenenten in de dorpjes Melkweser en Helenbos ten westen van Zoutleeuw. Een beperkt detachement blijft achter in Sint-Truiden zolang het achterste echelon van het hoofdkwartier van het Cavaleriekorps in de stad verblijft.

2de Compagnie
De 2de compagnie bevindt zich te Tienen en werkt ten voordele van de staf van de Brigade Vervoerde Cavaleristen, die op zijn beurt onder de 2de Cavaleriedivisie ressorteert. Op de eerste oorlogsdag verzekert de compagnie onder meer de telefoonaansluiting van de commandopost van de brigade nabij Kilometerpaal 41,5 op de steenweg Tienen-Leuven.

1ste Compagnie
De compagnie is verspreid binnen het operatiegebied van het Cavaleriekorps. Het detachement te Helenbos staat onder het bevel van Sergeant Laguet. De troepen te Melkwezen omvatten het technisch echelon en worden bevolen door Adjudant Lammens. Het bureau van de compagnie, de veldkeuken en een beperkt detachement technici bevindt zich nog steeds te Sint-Truiden onder leiding van Kapitein Mazy.

Wanneer de telefoonverbinding tussen de staf van het Cavaleriekorps te Sint-Truiden en de staf van het Iste Legerkorps te Tongeren uitvalt, wordt Luitenant Deleuze naar Jesseren gestuurd om de lijn te gaan herstellen. Deleuze keert onverrichter zake terug omstreeks 13u00. Hij heeft naar eigen zeggen Jesseren niet kunnen bereiken onder druk van de vijandelijk activiteit in de lucht.

Het detachement van Sint-Truiden vervoegt vervolgens Helenbos. De vrachtwagens worden één per één via Nieuw-Sint-Truiden en de veldwegen richting Tienen doorgestuurd om zoveel mogelijk aan de aandacht van de Luftwaffe te ontsnappen.

Wanneer te Nieuw-Sint-Truiden het gerucht loopt dat de Duitsers de nabije stad bereikt hebben, gaat Luitenant Deleuze er van door. Kapitein Mazy keert terug naar het 4de Legerdepot, ontmoet hier Majoor Boland en krijgt het bevel om zijn compagnie door de sturen naar Zelem en Blanklaar. Dit laatste gehucht is de nieuwe standplaats van de staf van het Cavaleriekorps.

Mazy keert onmiddellijk terug naar Helenbos en Melkweser en stelt tot zijn verbazing vast dat de pelotons verdwenen zijn. Luitenant Deleuze is immers zijn compagniecommandant voorgereisd en heeft de beide pelotons op eigen houtje richting Tienen bevolen. De colonnes worden te Kumptich door de Luftwaffe aangevallen. Er vallen ten minste drie dodelijke slachtoffers. Zowel Luitenant Deleuze als Adjudant Lammens verdwijnen tijdens de aanval. Later zou blijken dat Lammens naar zijn echtgenote te Vilvoorde gereden was. Ook Deleuze reed per auto naar zijn thuis te Brussel. De beide kaderleden zouden elk twee dagen afwezig zijn op het appel.

De vrachtwagens van de beide pelotons rijden door naar Leuven en bereiken uiteindelijk Tervuren.

Het kleine gedeelte van de compagnie dat zich nog wel onder controle van Kapitein Mazy bevindt, wordt de Zelem verzameld.

1ste Compagnie
De compagnie is door het incident te Melkwezer en Heulenbos op 11 mei uit elkaar geslagen.

De vrachtwagencolonnes te Tervuren weten niet meer wat gedaan en hun aanvoerder Sergeant Van Craenenbroeck vertrekt naar het plaatscommando van de hoofdstad voor verdere instructies. Hij krijgt te horen dat het detachement ter plekke moet blijven en ingezet zal worden voor de parachutistenjacht te Tervuren en in het Zoniënwoud.

Het gedeelte van de compagnie onder bevel van Kapitein Mazy rijdt om 02u00 door van Zelem via Diest en de Leuvenstesteenweg naar Kortrijk-Dutsel. Onderweg rijdt een vrachtwagen in een bomkrater. Het voertuig wordt achtergelaten.

1ste Compagnie
De compagnie verblijft te Kortrijk-Dutsel en het Cavaleriekorps leidt de afstoppingsactie aan de Demer/Gete-Stelling. Luitenant Deleuze keert terug naar zijn compagnie met het detachement dat zich te Tervuren bevond.

Aan het eind van de dag trekt de Belgische cavalerie zich terug naar het westen om zich ten westen van het Kanaal van Willebroek te reorganiseren. De 1ste compagnie rijdt via Rotselaar, Werchter, Haacht, Elerijt en Verbrande Brug naa Beigem. De rit verloopt bijzonder traag door het erg drukke militaire verkeer naar het westen en de omleiding aan de vernielde brug van Wijgmaal.

2de Compagnie
Ook de 2de compagnie vertekt aan het eind van de dag naar Beigem.

Bataljon
Steeds meer Belgische troepen komen aan op de westelijke oever van het Kanaal van Willebroek na de aftocht van het Albertkanaal. Beigem wordt overgedragen aan het 8A en het 30TTr verhuist naar het nabije Eversem.

Bataljon
Het bataljon verblijft te Eversem en reorganiseert zich. Er worden bijkomende vrachtwagens opgevorderd en de Technische Dienst der Overseiningstroepen van Vilvoorde levert nieuw transmissiematerieel. Aan het eind van de dag krijgt het Cavaleriekorps nieuwe marsorders. De compagnie vertrekt om 22u40 aan het tramdepot van Grimbergen en rijdt via Merchtem en Aalst naar Serskamp.

Bataljon
Bij de doortocht van Wolvertem komt het ganse bataljon om 01u30 vast te zitten in een onnoemelijke militaire verkeersopstopping. De volgende 3Km duren maar liefst anderhalf uur en dan zit weerom alles muurvast. Bij dageraad krijgen de compagnies het bevel om dan maar ter plekke te kantonneren en zoekt alle grote bomen, schuren en andere luchtdekkingsmiddelen in de omgeving op. De colonnes vertrekken uit eindelijk opnieuw rond 14u00.

1ste Compagnie
De beide compagnies zullen aan het eind van de dag opnieuw onafhankelijk van elkaar opereren. De 1ste compagnie wordt de transmissiecompagnie van de 1ste Cavaleriedivisie, dat zijn hoofdkwartier te Lokeren zal installeren. De compagnie activeert de telefoon- en radionetten.

1ste Compagnie
De compagnie vetrekt om 06u00 naar Lochristi. De marsroute loopt over Wetteren en Bastelaar. De compagnie brengt hier zonder opdracht de dag door. Om 16u00 wordt de eenheid opnieuw aangehecht bij de staf van het Cavaleriekorps. De colonne vetrekt naar Destelbergen. Het Cavalariekorps wordt verantwoordelijk voor de dekking van de Scheldeoever tussen Dendermonde en Antwerpen tijdens de aftocht van het veldleger door het Waasland naar het Kanaal Gent-Terneuzen. De compagnie gaat onmiddellijk aan het werk.

1ste Compagnie
Het Cavaleriekorps installeert een vooruitgeschoven commandopost te Lokeren en een groot aantal ploegen van de compagnie gaan in de buurt aan het werk. De commandopost wordt rechtstreeks verbonden per telefoon met het Groot Hoofdkwartier te Sint-Denijs-Westrem en de staven van de 1ste Cavaleriedivisie te Sint-Gillis-Waas, de 2de Cavaleriedivisie te Lede en de 1ste Divisie Ardeense Jagers te Lede.

Aan het eind van de dag verhuizen een aantal hoofdkwartieren en dienen verbindingen aangelegd te worden met de nieuwe vooruitgeschoven commandopost van het Cavaleriekorps te Stekene en de staf van de 1ste Cavaleriedivisie te Hulst. Daarbij dient heel wat extra werk verricht te worden door de vernieling van de civiele telefooncentrale van Sint-Niklaas. De telefonisten moeten lang zoeken naar nog bruikbare telefoonlijnen en beklimmen heel wat palen doorheen het Waasland om geschikte lijnen uit te zoeken en te verbinden.

2de Compagnie
De 2de compagnie verplaatst zich aan het eind van de dag naar Hansbeke.

1ste Compagnie
Alle verbindingen tussen Stekene en Maldegem, de beide hoofdkwartieren van het Cavalariekorps draaien weer. Het 30TTr kantonneert te Maldegem. De 1ste compagnie bezet een aantal gebouwen in het gehucht Vossenhol.

Bataljon
Het bataljon wordt gereorganiseerd. Alle radiomiddelen worden ondergebracht in de 1ste compagnie die een compagnie radiotelegrafisten wordt. De telefoon- en telegraafapparatuur wordt gecentraliseerd in de 2de compagnie en alleen uit telegrafisten zal bestaan. Het bataljon blijft te Maldegem. De kantonnementen worden rond 16u00 zonder verdere schade kortstondig aangevallen door de Luftwaffe.

Bataljon
Het hoofdkwartier van het Cavaleriekorps bevindt zich nu te Bentille, ten noorden van Eeklo. De staf van de 1ste Cavaleriedivisie opereert van uit Haven en de 2de Cavaleriedivisie van uit Ijzendijke. Het bataljon blijft gekantonneerd te Maldegem.

Bataljon
Het Cavaleriekorps is nog steeds actief in Zeeuws-Vlaanderen en aan het noordlijke uiteinde van het Kanaal Gent-Terneuzen.

De 1ste compagnie behoudt zijn standplaats. De 2de compagnie verplaatst zich naar Bentille en de Eerstestraat.

1ste Compagnie
De 1ste compagnie verhuist tijdens de ochtend naar de Eerstestraat, net over de Nederlandse grens op zo’n 5Km ten noorden van Eeklo. De telefoonverbinding naar de staf van de 1ste Cavaleriedivisie valt uit na een luchtaanval rond Bassevelde. De compagnie herstelt de schade en verkent eveneens de technische installaties van het Nederlandse telefoonnet te Ede en Aardenburg.

Aan het eind van de dag krijgt de compagnie het bevel om naar Sint-Anna-ter-Muiden te trekken terwijl de staf van het Cavaleriekorps naar Sint-Margriete verhuist. De colonne vertrekt net voor middernacht.

1ste Compagnie
De tocht naar Sint-Anna-ter-Muiden loopt via Aardenburg. De installatie ter plekke is door alle gebrek aan natuurlijke luchtdekking in de wijdse polders bijzonder problematisch. Het radionet is snel weer operationeel, maar de telefoonverbindingen worden slechts langzaam op gang gebracht.

Bataljon
De staf van het Cavaleriekorps verhuist naar Zuidbroek aan de rand van Damme. Het commando van de 1ste Cavaleriedivisie vervoegt Lapscheure en de 2de divisie naar Westkapelle.

De telefooncentrale van Aardenburg wordt gebombardeerd en de verbinding met Lapscheure onderbroken. De centrale wordt uit het net gehaald.

Het bataljon gaat aan het werk aan de connectie naar Zuidbroek maar krijgt rond 18u00 te horen dat het Cavaleriekorps zich te Koolkerke gaat installeren. Het werk wordt stopgezet en de ploegen gaan de baan op richting Brugge. De colonne van de compagnie maakt de zelfde verplaatsing vanaf 23u00.

Bataljon
Het bataljon verbindt de staf van het Cavaleriekorps met de commandopost van de Franse 60è Division d’Infanterie die de zuidelijke Scheldeoever helpt verdedigen.

Achtergelaten Latil trekker van de transmissietroepen.

Bataljon
De staf van het Cavaleriekorps is tijdens de nacht van 26 op 27 mei verhuisd naar Meetkerke en het 30TTr legt alweer nieuwe telefoonverbindingen aan. Ook deze standplaats wordt niet lang behouden, want aan het eind van de dag vertrekt het hoofdkwartier naar Klemskerke. De 1ste Cavaleriedivisie verplaatst zijn hoofdkwartier naar Varsenare. De Franse 60è Division d’Infanterie verlaat het Belgische operatiegebied en trekt zich terug richting Duinkerke.

Bataljon
Het bataljon legt de wapens neer te Klemskerke. Op 30 mei worden de troepen afgevoerd naar Wetteren. ’s Anderendaags gaat het naar Berlare en op 1 juni komt het bataljon toe te Antwerpen. De manschappen worden ondergebracht in het Fort van Merksem en de officieren in het Sint-Michielscollege in de wijk Donk. Van hier uit vertrekken de officieren naar Duitsland.

Na de capitulatie

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
1DE WILDEPieterSdtMil2714.11.1906Sint-Jans-Molenbeek11.05.1940TienenVerwond in luchtbombardement te Kumptich
1DEPLOREZIsidoor, J.SdtMil2803.01.1907Scheldewindeke11.05.1940LeuvenVerwond in luchtbombardement te Kumptich
1LEROYWalter, P.F.SdtMil3123.02.1910Schaarbeek11.05.1940KumtichGedood in luchtbombardement

Bibliografie en Bronnen

Dossier 30TTr, Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie