30ste Bataljon Transmissietroepen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 30ste Bataljon Transmissietroepen | 30ème Bataillon de Troupes de Transmissions | 30TTr
Type Transmissietroepen  
Ontdubbeld van Regiment Transmissietroepen  
Onderdeel van Cavaleriekorps  
Bevelhebber Majoor Joseph Boland  
Standplaats Staf en 1ste Cie: Hasselt en Sint-Truiden (Kasteel de Menten de Horne)
2de Cie: Tienen
Samenstelling 1ste Gemengde Compagnie (Kapitein Edmond Mazy) Stafpeloton
Peloton Telegrafisten (Lt Res Armand Deleuze)
Peloton Radiotelegrafisten (Adjt KROLt Falleur)
Technisch Echelon (Adjt Specialist Lammens)
  2de Gemengde Compagnie (Luitenant E. Thomas) Stafpeloton
Peloton Telegrafisten
Peloton Radiotelegrafisten
Technisch Echelon (Adjt Specialist Terseleer)

Tijdens de mobilisatie

 

Staf/30TTr
Het 30ste Bataljon Transmissietroepen (30TTr) werd op 1 september 1939, bij afkondiging van Fase C van het mobilisatieplan, opgericht te Vilvoorde als ontdubbelingsbataljon van het Regiment Transmissietroepen. Het bataljon wordt als organiek transmissiebataljon aangehecht bij het Cavaleriekorps (CK) en zal bijgevolg instaan voor het realiseren van telefoon- en radioverbindingen tussen het Hoofdkwartier (HK) van het CK en de Commandoposten (CP) van de divisies en regimenten van dit korps. De manschappen worden gemobiliseerd in de Middenschool voor Jongens te Vilvoorde. Een bonte mengeling van jongere en oudere wederopgeroepenen wordt in de school, die tot kazerne is omgevormd, ingedeeld in pelotons en compagnies. Het bataljon heeft een unieke samenstelling en bestaat uit twee gemengde compagnies die zowel telefonisten-telegrafisten als radiopersoneel bevatten waardoor ze  onafhankelijk van elkaar kunnen optreden. Het bataljon is volledig gemotoriseerd dankzij een divers park opgevorderde voertuigen en is op 3 september klaar om te vertrekken. De Staf en de 1Cie vertrekken al op 4 september naar Libramont om het HK van het CK in de Ardennen te vervoegen. Op 28 september vertrekt de voorwacht van het bataljon vanuit de Ardennen samen met de Staf/CK naar Sint-Truiden waar de 2Cie de rangen vervoegt.

Gemobiliseerde militairen verzamelen te Vilvoorde in 1939.

Het bataljon organiseert het militair telefoonnetwerk in de korpszone van het CK tussen Beringen en Diepenbeek achter het Albertkanaal. Het hoofdkwartier van het Cavaleriekorps is tijdens de mobilisatie ondergebracht in kasteel Mellaerts te Sint-Truiden [1]. De slagorde van het CK wordt met de regelmaat van de klok gewijzigd en de divisies worden geroteerd tussen opdrachten in Limburg, de Demer/Gete-Stelling en Antwerpen. Aan de vooravond van de oorlog beveelt het CK de Groepering Ninitte (Gpg Ninitte) die een gedeelte van de Vooruitgeschoven Stelling verdedigt in Noord-Limburg, de 1ste Infanteriedivisie (1Div) en de 14de Infanteriedivisie (14Div) die de Dekkingsstelling bezetten tussen Beringen en Diepenbeek en de 2de Cavaleriedivisie (2CD) die preventief is opgesteld achter de Demer/Gete-Stelling.

 

1Cie/30TTr
De 1Cie kon beschikken over 225 manschappen, 55 vrachtwagens en 12 moto’s. De opdracht van de 1Cie was in eerste prioriteit het verzorgen van de verbindingen van het HK/CK waardoor de 1Cie dit HK zal volgen tijdens al zijn verplaatsingen.  Op 4 september 1939 vergezelt de 1Cie de Staf/30TTr naar Libramont. De marsweg van 180 km wordt afgelegd aan boord van de verschillende opgeëiste voertuigen waarmee de chauffeurs niet vertrouwd zijn. Er vallen dan ook een ganse resem voertuigen in panne. Te Rochefort worden twee colonnes gevormd, één met lichte voertuigen en één met zwaardere voertuigen die zware aanhangwagens trekken. De eerste colonne komt toe in Recogne om tegen 22u00. De colonne met de trage voertuigen pas tegen 01u00 de volgende dag. In Recogne worden kantonnementen opgezocht. Onmiddellijk na hun aankomst te Recogne gaat de 1Cie aan het werk. Er worden goede contacten gelegd met het personeel van de Regie der Telefonie en Telegrafie (oftewel RTT, de nationale telefoonmaatschappijdie de verschillende civiele centrales bemannen in de kleine Ardense dorpen. Het radionet met de verschillende ondereenheden van het CK wordt geopend. Op 9 september verhuist de 1Cie naar Freux waar ze tot 28 september zullen verblijven. De compagnie levert onder andere de wacht bij het kasteel van Freux waar ZKH Kolonel prins Karel van België, als lid van de staf van het CK, zijn intrek had genomen. Op 28 september verlaat het CK Libramont in de Ardennen om zich naar Sint-Truiden te begeven waar het korps een zone achter het Albertkanaal dient in te nemen. De 1Cie komt pas in de avond van 30 september toe in Sint-Truiden en installeert zich in de oude Kazerne Schuttershof van het 4de Legerdepot (4LD) waar ze kan beschikken over ruime garages. De 1Cie wordt gedurende de rest van de mobilisatie niet ingezet ten noorden van het Albertkanaal, daar wordt maximaal gebruik gemaakt van het burgernet en de burgercentrales. Ten zuiden van het Albertkanaal worden alle gebruikte burgerlijnen ontdubbeld door militaire telefoonlijnen. De burgercentrales van de RTT worden versterkt met militaire telegrafisten vooral om de permanentie ‘s nachts te verzekeren. Aan de vooravond van de Duitse inval zijn de Staf/30TTr en de 1ste Compagnie nog steeds aangehecht bij het Cavaleriekorps en bevinden zich te Sint-Truiden.

Kasteel Mellaerts langs de Tiensesteenweg te Sint-Truiden waar de Staf van het CK zich had geïnstalleerd tijdens de mobilisatie.

Kasteel Mellaerts langs de Tiensesteenweg te Sint-Truiden waar de Staf van het CK zich had geïnstalleerd tijdens de mobilisatie.

2Cie/30TTr
De 2de Compagnie blijft op 4 september achter te Vilvoorde en is aangehecht bij de Brigade Vervoerde Cavaleristen (BrCP) die over geen organieke verbindingseenheid beschikt en zich te Brussel bevindt. De compagnie wacht op orders van de Staf/BrC die nog zullen uitblijven tot eind september. De compagnie maakt gebruikt van de relatieve rust om zijn transmissieprocedures en technieken in te oefenen. Op 28 september wordt de 2Cie naar Wellen gestuurd waar de militairen worden ingekwartierd bij burgers. De compagnie is tijdelijk weer herenigd met zijn bataljon. Begin november verlaat de 2Cie Wellen en schuift op naar Brustem, dichter bij Sint-Truiden, waar ze ingekwartierd worden bij de burgerbevolking. Wanneer de 14de Infanteriedivisie (14Div) begin maart toekomt in de zone van het CK geeft de 2Cie enkele radioploegen in steun aan de 14de Compagnie Transmissietroepen (14TTr), de organieke transmissie-eenheid van de 14Div. De 14Div, een infanteriedivisie van tweede reserve, beschikt slecht over één compagnie telegrafisten en geen radio’s. De in steun geleverde radioploegen blijven de rest van de mobilisatie nog bij 14TTr. Vanaf 5 maart wordt de 2Cie opnieuw toegevoegd aan de BrCP en volgt deze eenheid eerst naar Rixensart om vervolgens op 14 april in te trekken in de Prins Boudewijnkazerne op het Daillyplein te Schaarbeek. De 2Cie heeft op 9 mei zijn standplaats te Tienen en werkt ten voordele van de Staf/BrCP  die het bevel voert over het zuidelijk gedeelte van de Demer/Gete-Stelling ter hoogte van Tienen. Deze vooraf geplande stelling staat dwars op het Albertkanaal en moet de eenheden die opgesteld staan achter dit kanaal ten oosten van Kwaadmechelen toelaten het gevecht af te breken en terug te plooien achter de K.W. Stelling eens de Dekkingsstelling wordt opgeheven. De Demer/Gete-Stelling loopt van Tienen over Linter, Budingen, Geetbets en Halen tot Diest achter de Gete en van Diest tot Lummen achter de Demer. Vervolgens wordt de stelling verlengd achter de Winterbeek tot Beringen aan het Albertkanaal waar ze aansluit op de sector Eindhout-Beringen bezet door de 6de Infanteriedivisie (6Div).

Staf/30TTr
Tijdens de nacht van 9 op 10 mei wordt Majoor Boland om 01u30 uit zijn bed gebeld door Luitenant SBH Quinet van het 2de Bureau van de Staf/CK die hem op de hoogte brengt van de afkondiging van het algemeen alarm. Het alarm wordt onmiddellijk doorgegeven aan de officieren met permanentie van de ondereenheden waarna alle detachementen van de beide compagnies worden opgetrommeld. Het HK/CK wordt op bevel van de Stafchef, Kolonel SBH Bastin, opgesplitst in een voorwaarts en een achterwaarts echelon. Om 01u30 verplaatst het voorwaarts echelon van het HK/CK zich van het kasteel Mellaerts naar Hasselt. Het achterwaarts echelon verplaatst zich naar zijn oorlogsstandplaats in het kasteel de Menten de Horne [2] op de baan van Sint-Truiden naar Herk-de-Stad. Rond 04u00 is iedereen van 30TTr op post. Het radionet is operationeel, de militaire telefoonlijnen zijn ontdubbeld en de bezetting van de civiele telefooncentrales versterkt. Om 04u25 begeeft een beperkte staf van het 30TTr, waaronder Majoor Boland, zich naar het voorwaarts HK van het CK te Hasselt. Het telefoon- en telegraafnet rond Hasselt en Sint-Truiden komt vanaf 05u35 onder militair gezag wanneer Majoor Boland aan ingenieur Delporte van de RTT beveelt om alle civiele verkeer te stoppen.  De Staf/30TTr verneemt het nieuws van de Duitse inval in zijn CP te Hasselt. Orders en tegenorders worden de ganse dag doorgestuurd. Rond 17u30 komt een Britse kapitein per side-car toe in het HK/CK te Hasselt om de liaison met de Belgen te verzekeren. Comd/30TTr krijgt een waarschuwingsorder dat het voorwaarts echelon van HK/CK zich mogelijks zal verplaatsen naar zijn wisselhoofdkwartier in het kasteel Spinveld aan de Metsterenweg [3], net ten noorden van te Sint-Truiden. 

Opstelling van het CK op 10 mei 1940

Opstelling van het CK op 10 mei 1940

1Cie/30TTr
De staf van de 1ste Compagnie (1Cie/30TTr) kantonneert nog steeds in het kwartier van het 4de Legerdepot te Sint-Truiden wanneer de officier met permanentie om 01u35 het algemeen alarm ontvangt van de bataljonsstaf. De compagnie stuurt zijn ploegen het terrein op om de geplande standplaatsen verspreid over de korpszone van het CK in te nemen.  Een beperkt detachement blijft achter in Sint-Truiden zolang het achterste echelon van het HK/CK in de stad verblijft. De middelen van de 1Cie zijn als volgt verdeeld:

 • de Staf/1Cie bevindt zich in de Kazerne Schuttershof te Sint-Truiden,
 • radioploegen en telegrafieploegen afgedeeld bij het Kasteel de Menten de Horne, Kasteel Spinveld en bij het voorwaarts echelon van het HK/CK te Hasselt,
 • radioploegen afgedeeld bij de regimenten en artilleriegroepen van de Gpg Ninitte ten oosten van het Albertkanaal,
 • radioploegen en telegrafieploegen afgedeeld bij het Voorwaarts Inlichtingencentrum (oftewel Centre de Renseignements Avancé – CRA) te Hasselt [4],
 • radioploegen en telegrafieploegen afgedeeld bij de CP van de Gpg Ninitte te Hasselt,
 • telegrafisten afgedeeld ter versterking bij verschillende burgercentrales van de RTT.

Alle ploegen staan onder bevel van de Staf/1Cie met uitzondering van de ploegen afgedeeld bij de Gpg Ninitte en de ploegen bij het CRA Hasselt. De commandoposten van het Pl RTf en het Pl Tf bevinden zich eveneens in Sint-Truiden bij de PC compagnie. Wat de telefoonverbindingen betreft worden alle eenheden met via door lijnenleggers geplaatste veldlijnen aangesloten op minstens twee verschillende burgercentrales. Na de start van de vijandelijkheden moet de compagnie een piket samenstellen dat door het HK/CK kan worden ingezet ingeval van parachutistenalarm. Gedurende de voormiddag wordt Sint-Truiden hevig gebombardeerd en heel wat telefoonlijnen moeten hersteld worden. Kapt Mazy stuurt uit voorzorg tegen nieuwe bombardementen de achterhoede van de compagnie onder leiding van Sergeant Laguet naar Helenbos ten westen van Zoutleeuw. Wanneer de Franse voorhoede de stad Sint-Truiden bereikt nemen Franse verbindingstroepen (oftewel Troupes de Transmission – TTr) om 17u50 de centrale aan het station van Sint-Truiden over en verbreken ze alle telefoonverbindingen van het HK/CK met het GHK te Brussel, het HK I/LK en het HK III/LK. Lt Deleuze brengt meteen de bataljonsstaf op de hoogte. Er wordt hevig over en weer gediscussieerd waarna de verbindingen van het HK/CK met zijn hoger echelon en zijn buureenheden tegen 18u00 terug hersteld zijn. Door de aanhoudende luchtbombardementen wordt de belangrijke telefoonverbinding tussen het HK/CK en het HK I/LK regelmatig onderbroken. Vooral in de buurt van Jesseren kan de lijn moeilijk hersteld worden.

2Cie/30TTr
De 2Cie wordt te Tienen kort na middernacht door de Staf van de Brigade Vervoerde Cavaleristen (Staf/BrCP) op de hoogte gebracht van het algemeen alarm. Om 08u30 verlaat de compagnie de stad en installeert zich te Kumtich, het voorziene alarmkantonnement van de 2Cie. De compagnie ontvangt om 09u00 zijn orders van de Staf/BrCP en begint onmiddellijk met de uitvoering ervan. Op de eerste oorlogsdag verzekert de 2Cie onder meer de telefoonaansluiting van de commandopost van de BrCP, nabij Kilometerpaal 41,5 op de steenweg Tienen-Leuven, met het telefoonnetwerk van de 2CD. De BrCP ressorteert namelijk onder de 2de Cavaleriedivisie (2CD) en heeft op 10 mei slechts één regiment onder zijn bevel; het 4de Regiment Lansiers (4L). 

Staf/30TTr
Om 02u00 beslist de commandant van het CK dat het voorwaarts echelon van het HK/CK zich niet zal verplaatsen naar kasteel Menten de Horne maar dat hij zijn HK wenst te installeren in het kasteel Spinveld. Vanaf 03u00 verlaat het voorwaarts HK/CK Hasselt en begeeft zich naar kasteel Spinveld. Alle telefoonverbindingen naar het nieuwe HK/CK in het kasteel Spinveld zijn operationeel vanaf 07u00. De ganse voormiddag leidt de Staf/CK de gevechten achter het Albertkanaal vanaf zijn HK in het kasteel Spinveld te Sint-Truiden. Wanneer het nieuws van de Duitse doorbraak richting Tongeren vernomen wordt beslist de commandant van het CK om zijn HK in de loop van de namiddag te verplaatsen. Initieel werd gedacht aan Herk-de-Stad maar uiteindelijk wordt gekozen voor Blanklaar tussen Paal en Diest in de Sector van de 14de Infanteriedivisie (14Div). Om 14u15 vertrekt Majoor Boland op verkenning naar de CP van de 14Div maar passeert eerst nog bij de 1Cie in de Kazerne Schuttershof. Daar is de 1Cie druk bezig met het leegmaken van het kantonnement. Majoor Boland geeft het bevel aan Kapt Mazy om de 1Cie naar Zelem, ten zuidoosten van Diest, te verplaatsen. Vanuit Zelem zal de 1Cie het HK te Blanklaar ondersteunen. Tijdens de verkenning van Blanklaar merkt Maj Boland op dat er weinig plaats is om het HK/CK naast de CP/14Div op te stellen. Bovendien is er vanuit Blanklaar geen telefoonverbinding met het GHK omdat de centrale van Diest niet bereikbaar is. Maj Boland stuurt Lt Kirsch om 15u30 naar Diest om te verifiëren of de centrale nog werkt. Om 18u30 komt Lt Kirsch terug aan te Blanklaar met de boodschap dat de centrale in Diest werkt maar dat een knooppunt tussen Diest en Blanklaar vernietigd is. Er wordt onmiddellijk een ploeg uitgestuurd om de nodige herstellingen uit te voeren maar de herstelling vlot niet en zal uiteindelijk duren tot 01u00 de volgende dag. Om 19u00 komt Kapt Mazy zich melden in de CP/30TTr te Blanklaar met de boodschap dat hij geen contact meer heeft met de helft van zijn compagnie. Gezien de slechte telefoonverbinding vanuit Blanklaar beslist de Comd/CK om zijn HK niet over te brengen naar Blanklaar maar om uit te wijken naar een nieuwe opstelplaats te Sint-Joris-Winge (Lubbeek) langs de N2 van Diest naar Leuven. Het HK te SInt-Joris-WInge dient operationeel te zijn tegen zonsopgang de 12de mei.

1Cie/30TTr
De compagnie is verspreid over het ganse operatiegebied van het Cavaleriekorps. De achterhoede bevindt zich te Helenbos onder bevel van Sgt Laguet, de veldkeuken, het technisch echelon, de staf van het Peloton Telegrafisten en de staf van de 1Cie bevinden zich te Sint-Truiden in de Kazerne Schuttershof onder leiding van Kapitein Mazy. In Hasselt zijn de ploegen die in steun waren van het voorwaarts HK/CK, van de CP van de Gpg Ninitte en van de CRA – Hasselt bezig met het oprollen van de telefoonlijnen en het recupereren van de veldcentrales. Luitenant Deleuze wordt bij dageraad met een ploeg lijnleggers naar Jesseren gestuurd om de telefoonverbinding tussen het HK/CK te Sint-Truiden en het HK van het Iste Legerkorps (I/LK) te Tongeren te herstellen. Om 09u00 wordt de Kazerne Schuttershof gebombardeerd waarop het Technisch Echelon onder leiding van Adjt Specialist Lammens naar Melkwezer wordt gestuurd. Om 11u00 wordt de kazerne opnieuw gebombardeerd maar Kapt Mazy beslist om zijn CP niet te verplaatsen en in de kazerne te blijven, deels omdat hij in de kazerne gebruik kan maken van het bestaande telefoonnetwerk om bevelen rond te sturen en deels omdat hij een interventieploeg in de buurt van het het HK/CK te Sint-Truiden wil houden. Rond 13u00 keert Lt Deleuze onverrichter zake terug uit Jesseren zonder de telefoonlijn te kunnen herstellen. Jesseren kon niet bereikt worden vanwege de vijandelijke luchtactiviteit. Te Sint-Truiden is de vijandelijke luchtmacht zeer actief; het station, het vliegveld van Brustem en meerdere kazernes in de stad zijn het doelwit van luchtbombardementen. Het is een kwestie van tijd dat ook de Schuttershofkazerne wordt aangevallen. Kapitein-commandant Sainthuile, bevelhebber van het 4LD, neemt Kapt Mazy terzijde om hem vertrouwelijk te melden dat de eerste vijandelijke verkenners in de buurt van Sint-Truiden werden gesignaleerd. Onder druk van de aanhoudende luchtalarmen en de nabijheid van de vijand, bereidt Kapt Mazy de verplaatsing  voor van de rest van zijn compagnie die zich nog te Sint-Truiden bevindt naar Melkwezer en Helenbos. De vrachtwagens worden één per één naar Nieuw-Sint-Truiden gestuurd om zich daar verdekt op te stellen. Vervolgens zullen ze nadat de kazerne in Sint-Truiden volledig werd leeggemaakt, op bevel langs veldwegen richting Tienen doorgestuurd worden om zoveel mogelijk aan de aandacht van de Luftwaffe te ontsnappen. Terwijl dit manoeuvre aan de gang is krijgt Kapt Mazy bevel om terug te keren naar de Kazerne Schuttershof waar hij Maj Boland ontmoet om 14u30 die hem zijn nieuwe orders brengt. Kapitein Mazy krijgt initieel het bevel om zijn compagnie door de sturen naar Zelem ten zuidoosten van Diest. Het HK/CK zal immers een nieuwe opstelplaats innemen vlakbij de commandopost van 14Div te Blanklaar, een gehucht op het kruispunt van de steenwegen Beringen-Diest (Grote Baan) en Lummen-Tessenderlo (Blanklaartstraat-Meldertsebaan). De compagnie dient zich via Zoutleeuw, Drieslinter en Zelk naar Zelem te begeven. De ploegen die nog aan het werk zijn in Hasselt worden onmiddellijk doorgestuurd naar Zelem. Kapt Mazy begeeft zich vervolgens onmiddellijk naar Helenbos en Melkwezer om de rest van zijn compagnie bij te trekken maar stelt tot zijn verbazing vast dat de pelotons die eerder naar daar werden gestuurd verdwenen zijn. Kapt Mazy begeeft zich vervolgens eerst naar Zelem en vervolgens naar Blanklaar om zijn bataljonscommandant op de hoogte te brengen van de verdwijning van twee van zijn pelotons.

Wanneer Luitenant Deleuze, commandant van het Peloton Telegrafisten (Pl Tf), in de verzamelzone te Nieuw-Sint-Truiden door zijn compagniecommandant discreet op de hoogte wordt gebracht dat de Duitsers Sint-Truiden bereikt hebben, neemt hij het initiatief in handen en begeeft zich onmiddellijk met zijn peloton naar Helenbos waar zich de achterhoede van zijn peloton bevindt onder bevel van Sgt Laguet.  Te Helenbos beslist niet op zijn compagniecommandant te wachten en stuurt zowel zijn peloton als het Technisch Echelon (Tech Ech) van Adjt Lammens dat zich te Melkwezer bevindt door in de richting van Tienen zonder een nieuw Rendez-Vous te geven. Eens voorbij Tienen beseft hij dat er geen verzamelpunt werd opgegeven en beslist hij de voertuigen van zijn colonne te Kumtich op te wachten en langs de kant van de weg te verzamelen. Terwijl hij rond 13u00 bezig is met zijn peloton in de graskant te hergroeperen passeert een colonne van het Vestingsregiment van Luik (RFL) gevolgd door een colonne van de Staatswapenfabriek. De grote concentratie voertuigen trekt de aandacht van de Luftwaffe die de colonnes prompt aanvalt. Het Pl Tf/1Cie wordt zwaar getroffen. Bij de luchtaanval worden de soldaat Meganck en Leroy op slag gedood, terwijl er ook bij het RFL twee militairen in het bombardement omkomen. Er vallen eveneens een tiental gewonden, onder hen de soldaten Deplorez en De Wilde die nog naar het hospitaal van Tienen worden overgebracht maar later bezwijken aan hun verwondingen. Er breekt paniek uit en zowel Lt Deleuze als Adjt Lammens verdwijnen tijdens de aanval. Beide kaderleden blijven twee dagen afwezig op het appel. De niet beschadigde vrachtwagens van de beide pelotons rijden door naar Leuven en bereiken uiteindelijk Brussel via Tervuren [9]. Tijdens de nacht van 11 op 12 mei kantonneren de twee pelotons langs de Natiënlaan (in 1945 hernoemd tot Franklin Rooseveltlaan) te Brussel.

De rest van de compagnie heeft zich inmiddels verzameld te Zelem waar ze in de late avond het verwittigingsbevel krijgen om zich de volgende dag vanaf 02u00 naar Kortrijk-Dutsel dient te begeven

2Cie/30TTr
De 2Cie neemt in het zuiden van de sector van de 2de Cavaleriedivisie (2CD) enkele verbindingen over van het 29ste Bataljon Transmissietroepen (29TTr). 29TTr is het organiek transmissiebataljon van de 2CD. Lt Thomas wordt om 14u00 geconvoceerd op de CP/BrCP en verneemt er dat de Dekkingsstelling achter het Albertkanaal om 12u00 werd opgegeven en dat de vijand nu dient opgehouden te worden op de Demer/Gete-Stelling. Het 4L zal zijn stellingen bezetten en de 2Cie krijgt het bevel om zich na het invallen van de duisternis te verplaatsen naar Bunsbeek (een gehucht van Boeslinter) waar de CP van de BrCP zal worden opgesteld.  Om 16u15 neemt een aantal Stuka’s de baan van Tienen naar Leuven ter hoogte van Kumtich onder vuur. Lt Thomas stuurt de Adjudant Specialist Terseleer, commandant van het Tech Ech/2Cie, op verkenning uit om de schade van het bombardement op te meten. Hij stelt vast dat een colonne voertuigen het doelwit was van de aanval. Tot zijn grote verbazing treft hij enkele vernielde voertuigen van de 1Cie/30TTr aan. Onder de vier ter plaatse gesneuvelde soldaten meent hij het lichaam van Soldaat Meganck Albert van de 1Cie te kunnen identificeren [5] en ook tussen de talrijke gewonden bevinden zich militairen van 30TTr. Hij laat de zwaar gewonde Soldaat De Wilde van de 1Cie naar het hospitaal van Tienen overbrengen en neemt twee soldaten van de 1Cie die zich nog op de plaats van het bombardement bevinden mee naar het kantonnement van de 2Cie waar ze in de getalsterkte van de compagnie worden opgenomen. Nadat Adjt Terseleer verslag uitbracht bij zijn compagniecommandant stuurt Lt Thomas een ploeg uit naar de onheilsplaats om alle bruikbaar materiaal van de 1Cie te recupereren. De 2Cie verlaat Kumtich om 21u00 en komt een half uur later toe te Bunsbeek. Tegen 23u00 is de compagnie geïnstalleerd in zijn nieuw kantonnement.

Staf/30TTr
Majoor Boland vertrekt om 03u30 met Ir Delporte en Lt Bervelt vanuit Blanklaar naar Sint-Joris-Winge om de noodzakelijke verbindingen te realiseren. Om 04u50 installeert de Staf/30TTr zich in de telefooncentrale (oftewel Bureau Central Téléphonique – BCT) van Sint-Joris-Winge. De telefooncentrale is verlaten maar met behulp van personeel van de RTT die de Staf/30TTr vergezelt krijgen ze de centrale aan de praat en wordt verbinding gemaakt met het GHK nog voor het HK/CK bij het aanbreken van de dag toekomt in Sint-Joris-Winge.

Op 12 mei krijgt het Cavaleriekorps het bevel over de Demer/Gete-stelling. Alle beschikbare cavalerie-eenheden worden naar de Demer/Gete-Stelling overgebracht. Naarmate de nieuwe eenheden van het Cavaleriekorps aankomen op de stelling voert het 30TTr de nodige werkzaamheden uit om de divisie- en regimentsstaven aan te sluiten op het telefoonnet.  De kern van het net wordt ook vergroot tot een dubbele verbinding met twee lijnen. De vijandelijke voorhoede bereikt de Demer/Gete-Stelling in de loop van de middag.

1Cie/30TTr
Het detachement van de 1Cie in steun van het HK/CK, onder bevel van Kapitein Mazy, verplaatst zich om 02u00 van Zelem via Diest en de Leuvenstesteenweg (N2) naar Kortrijk-Dutsel. De doortocht van Diest verloopt moeilijk door een aantal geactiveerde mijnenvelden. Het wegdek van de N2 wordt echter net voor de doortocht van de 1Cie zwaar beschadigd door Duitse luchtbombardementen hetgeen de verplaatsing van de 1Cie vertraagd. In de duisternis rijdt het voertuig op kop van de colonne in een bomkrater waardoor het voertuig moet worden achtergelaten. Kapt Mazy vraagt in de loop van de dag vanuit zijn CP te Kortrijk-Dutsel aan de Technische Dienst der Transmissietroepen (ST TTr) van Vilvoorde de vervanging aan van het materieel dat verloren ging tijdens het bombardement van 11 mei te Kumtich. Adjt Lammens keert in de loop van de dag alleen terug naar het kantonnement van de 1Cie in Kortrijk-Dutsel waar de compagniestaf over geen enkele informatie beschikt betreffende de standplaats van het Tech Ech. Vanuit Kortrijk-Dutsel worden tal van opdrachten uitgevoerd ten voordele van het CK. Gedurende de nacht van 12 op 13 mei onderneemt Kapt Mazy nog een poging om materieel en voertuigen te gaan recupereren te Kumtich maar hij moet zijn poging ter hoogte van Tienen afbreken omdat daar al hevige vuurgevechten met de vijand aan de gang zijn.

De colonne voertuigen van het Pl Tf en het Tech Ech die de dag voordien te Brussel aankwamen weten niet meer wat gedaan. Sergeant Van Craenenbroeck, plaatsvervangende aanvoerder bij afwezigheid van Lt Deleuze en Adjt Lammens, vertrekt naar het Plaatscommando van Brussel voor verdere instructies. Hij krijgt te horen dat het detachement ter plekke moet blijven en ingezet zal worden voor anti-parachutisten patrouilles te Tervuren en in het Zoniënwoud.  

2Cie/30TTr
Ook bij de BrCP komen nieuwe eenheden toe. Zo worden het 3de Regiment Lansiers (3L) en het 2de Regiment Jagers te Paard (2JP) onder bevel geplaatst van de Staf/BrCP. Naarmate de nieuwe regimenten van de BrCP opgesteld worden langs de Demer/Gete-Stelling voert de compagnie de nodige werkzaamheden uit om de regiments- en bataljonsstaven aan te sluiten op het telefoonnet.  De 2Cie neemt nu alle telefoonlijnen ten zuiden van Glabbeek over van het 29TTr. 

Staf/30TTr
Het Cavaleriekorps leidt de tijdelijke verdediging van de Demer/Gete-Stelling vanaf zijn HK te Sint-Joris-Winge. Gedurende de ganse dag weten de eenheden van het CK de vijand af te houden en te vertragen. Vanaf 20u00 worden de bevelen tot de terugtocht uitgedeeld, het Cavaleriekorps heeft zijn dekkingsopdracht volbracht. Om 20u00 verlaat het HK het dorp Sint-Joris-Winge om zich naar Eppegem te begeven. De achterwachten van de verschillende regimenten weten de Duitsers nog gedurende de ganse nacht op te houden achter de Demer/Gete-Stelling. Het Cavaleriekorps trekt zich terug ten westen van het Kanaal van Willebroek om zich te reorganiseren. 30TTr krijgt een reorganisatiezone te Beigem toegewezen.

1Cie/30TTr
De compagnie verblijft te Kortrijk-Dutsel van waaruit het HK/CK te Sint-Joris-Winge ondersteund wordt. Lt Deleuze keert tegen de avond terug naar de compagnie met het detachement dat zich te Brussel bevond nadat hij bij de ST TTr te Vilvoorde navraag had gedaan waar zijn compagnie zich ergens bevond. De 1Cie verlaat om 22u00 Kortrijk-Dutsel en rijdt via Rotselaar, Werchter, Haacht, Elewijt en Verbrande Brug naar Beigem. De rit verloopt bijzonder traag door het erg drukke militair verkeer naar het westen en de omleiding aan de vernielde brug van Wijgmaal.

2Cie/30TTr
Om 20u15 ontvangt de 2Cie het bericht van de Staf/BrCP dat de Demer/Gete-Stelling in de nacht van 13 op 14 mei zal worden opgeheven. De verschillende ploegen telegrafisten die zich bij de regimenten van de BrCP bevinden worden om 23u00 teruggeroepen naar Bunsbeek. De ploegen kunnen de ongeveer 30 kilometer telefoonkabel niet meer recupereren. Om 23u30 vertrekt de compagnie uit Bunsbeek om zich naar Beigem te begeven.

De reorganisatie van het CK werd geleid vanuit het Kasteel Impel (Kasteel De Motte) te Eppegem.

Staf/30TTr
De Staf/CK bereikt Eppegem rond 02u00 en start met de installatie van het hoofdkwartier op de baan van Eppegem naar Verbrande Brug. Steeds meer Belgische troepen komen aan op de westelijke oever van het Kanaal van Willebroek na de aftocht van het Albertkanaal. Beigem wordt om 11u00 als kantonnementsplaats overgedragen aan het 8ste Regiment Artillerie (8A) en het 30TTr verhuist naar het nabije Eversem.

1Cie/30TTr
De dag breekt aan wanneer de compagniecolonne Elewijt voorbijrijdt. Wanneer de compagnie in Beigem toekomt is de kantonnementszone reeds ingenomen door een Franse eenheid en door het 7de Linieregiment (7Li).

2Cie/30TTr
De 2Cie komt om 08u00 toe te Beigem en komt terug onder bevel van zijn bataljon te staan. Adjt Spec Terseleer wordt om 15u00 naar Vilvoorde gestuurd om bij de Technische Dienst van de Transmissietroepen nieuwe telefoondraad op te halen om de verloren gegane kabels terug aan te vullen.

Staf/30TTr
Op 15 mei is de staf van Luitenant-generaal de Neve de Roden nog steeds geïnstalleerd in het kasteel van Eppegem. Het volledige korps verblijft nu rondom de Zenne ten noorden van Brussel. Het 30TTr brengt de nacht van 14 op 15 mei door te Eversem en reorganiseert er zich. Er worden bijkomende vrachtwagens opgevorderd en de Technische Dienst der Transmissietroepen (ST TTr) van Vilvoorde levert nieuw transmissiematerieel om de geleden verliezen aan te vullen. De Staf/30TTr verneemt van de Comd 2Cie dat de Brigade Vervoerde Cavaleristen wordt opgedoekt. De 2Cie komt terug onder bevel van 30TTr en zal ingezet worden ten dienste van het CK. ‘s Avonds komt het bericht dat het HK/CK zich naar het westen zal verplaatsen en nieuwe marsorders worden verspreid. Het 30TTr dient zich naar Serskamp ten zuidoosten van Wetteren te begeven. De verplaatsing start om 21u00 in Beigem en verloopt niet vlot. 

1Cie/30TTr
De ganse dag wordt gerust te Eversem. Het voertuigenpark en het materieel wordt onderhouden en aangevuld met het materieel dat werd ontvangen van de ST TTr. In de loop van de avond ontvangt de 1Cie de marsweg voor een nieuwe verplaatsing. De compagnie moet zich vanuit Beigem via Grimbergen, Wolvertem, Merchtem en Aalst naar Serskamp begeven. De compagnie moet het vertrekpunt (oftewel Point Initial – PI)  aan het tramdepot van Grimbergen passeren om 22u40. Op de N211 van Grimbergen naar Merchtem wordt het verkeer geregeld door Britse MP’s. De voertuigen van de compagnie moeten de colonne paardenkarren van niet gemotoriseerde eenheden volgen en mogen niet voorbijsteken. De snelheid daalt tot 5Km/hr en er wordt nauwelijks vooruitgang geboekt. Enkel Britse voertuigen en de bussen van de Legerautogroepering (LAuGpg) mogen het andere baanvak gebruiken om sneller vooruit te komen.

2Cie/30TTr
Lt Thomas wordt voor een laatste keer geconvoceerd op de CP van de BrCP te Londerzeel om er om 10u00 te vernemen dat de brigade wordt ontbonden. Om 17u00 verneemt de compagnie dat ze zich naar Serskamp moeten begeven. De 2Cie verlaat Beigem om 21u00 en komt toe op het PI te Grimbergen om 22u30 van waaruit verder doorgereisd wordt langs de N211 naar Merchtem.

Staf/30TTr
De verplaatsing van 30TTr gaat niet vooruit. Bij de doortocht van Wolvertem komt het ganse bataljon om 01u30 vast te zitten in een onnoemelijke militaire verkeersopstopping. Het duurt maar liefst anderhalf uur om drie kilometer af te leggen waarna alles weer muurvast zit. Om 03u00 gaat een verbindingsofficier van het HK/CK op zoek naar Maj Boland om hem te melden dat de verplaatsing moet onderbroken worden omdat Serskamp niet meer bereikt kan worden voor het einde van de nacht. Het bataljon moet in de onmiddellijk omgeving een onderkomen zoeken. Majoor Boland gaat onmiddellijk op zoek naar zijn compagniecommandanten en tegen 05u00 hebben alle de compagnies het bevel gekregen om ter plekke te kantonneren. Pas in de namiddag krijgt het bataljon de toelating van het HK/CK om de verplaatsing naar Serskamp voort te zetten. De colonnes vertrekken uiteindelijk opnieuw rond 14u00.

Tijdens de nacht van 15 op 16 mei verplaatste het HK/CK naar Lokeren via Aalst en de Scheldebrug te Schoonaarde. Te Lokeren wordt Luitenant-generaal de Neve de Roden ‘s morgens als Comd/CK werd afgelost door Luitenant-generaal Keyaerts, voormalige commandant van de 1ste Cavaleriedivisie (1CD). LtGen Keyaerts neemt alle ondersteunende diensten van het HK/1CD met zich mee en beslist dat het CK vanaf nu ondersteund zal worden door het 28ste Bataljon Transmissietroepen (28TTr).

Te Serskamp verneemt Majoor Boland om 18u00 dat het 30TTr zal overgaan naar de 1CD om er het 28TTr te vervangen als organieke transmissie-eenheid van deze divisie. Majoor Boland geeft ‘s avonds zijn orders om de 1CD te Lochristi te vervoegen. Het HK van de 1CD bevindt zich in Beervelde, een gehucht van Lochristi.

1Cie/30TTr
De colonne van de 1Cie komt rond 01u30 vast te zitten ter hoogte van de uitgang van Wolvertem. Kapt Mazy stuurt enkele moto’s vooruit op verkenning die weten te melden dat de weg volledig geblokkeerd is ten gevolge van een verkeersongeval. Door de duisternis kan de weg niet verlaten worden om rechtsomkeer te maken en er bevinden zich geen dwarswegen ter hoogte van de kop van de colonne. Om 05u00 bij het aanbreken van de dag komt het bevel van de bataljonscommandant om ter plaatse een kantonnement op te zoeken. De compagnie verlaat langs alle mogelijke weggetjes de grote baan en zoekt op ongeveer één kilometer van de marsroute alle grote bomen, schuren en andere luchtdekking op om zich tijdelijk aan het zicht van de Duitse luchtmacht te onttrekken. Het order wordt snel uitgevoerd en de meeste voertuigen vinden een onderkomen in de Linthoutstraat en de Meusegemstraat. Kapt Mazy maakt een inspectieronde per moto langs het kantonnement om er zich van te vergewissen waar zijn compagnie zich ergens bevindt. In de loop van de dag zijn er een paar problemen met Franse eenheden die in de buurt gekantonneerd zijn en die de detachementen van de 1Cie als spionnen beschouwen. Rond de middag komt dan het bevel om de verplaatsing richting Serskamp voort te zetten en om 14u00 wordt de mars terug ingezet. Tot Aalst verloopt de verplaatsing zonder problemen maar vanaf Aalst wordt het verkeer weer vertraagd. Eens aangekomen in Serskamp verneemt de compagnie dat het 30TTr in steun wordt geplaatst van de 1CD. 

2Cie/30TTr
Om 03u00 ‘s morgens wordt de compagniecolonne te Merchtem onderschept door Majoor Boland. De compagnie krijgt opdracht om zich verdekt op te stellen aan de rand van Merchtem en er te blijven tot 15u00. Vanaf 15u00 wordt de mars richting Serskamp hervat waar ze uiteindelijk om 18u00 toekomen en kantonnementen opzoeken. De compagnie ontvangt om 21u15 het bevel om zich op 17 mei naar Lochristi te begeven waar het HK van de 1CD zich bevindt.

Kasteel Crabbenburg waar het HK van het CK zich bevond op 17 mei 1940.

Staf/30TTr
 Om 06u00 vertrekt de kop van het bataljon naar Lochristi waar ze om 08u00 toekomen. Het HK van de 1CD staat nu opgesteld te Beervelde een deelgemeente van Lochristi en wordt nog steeds ondersteund door het 28TTr in afwachting van zijn aflossing door 30TTr. Om 15u00 verneemt Majoor Boland dat het GHK niet akkoord gaat met de rotatie van de transmissiebataljons omdat het 28TTr niet geconfigureerd is om een HK van het echelon korps te ondersteunen. Het 30TTr moet opnieuw zijn taak als organiek transmissiebataljon van het CK opnemen. Om 19u00 vangt de Staf/30TTr de verplaatsing aan naar Destelbergen waar ze om 20u00 toekomen en terug onder bevel van het CK komen te staan. De Staf/CK heeft zijn intrek genomen in het Kasteel Crabbenburg te Destelbergen.

Ondertussen werd op 16 mei het bevel gegeven, door de Franse generaal Bilotte van het geallieerd opperbevel, om naar het westen terug te trekken. Zonder dat de K.W. Stelling ten volle verdedigd werd moet de stelling worden prijsgegeven. In het zuiden wist het Duitse leger immers een doorbraak te forceren over de Maas in de streek van Sedan en in het noorden heeft Nederland zich overgegeven. Het veldleger is op 26 mei al begonnen met de ontruiming van de K.W. Stelling ontruimen en de terugtocht naar de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde. Het CK wordt verantwoordelijk voor de dekking van de Scheldeoever tussen Dendermonde en Antwerpen tijdens de aftocht van het veldleger door het Waasland naar het Kanaal Gent-Terneuzen.

1Cie/30TTr
De compagnie verlaat Serkamp om 06u00 en begeeft zich naar Lochristi. De marsroute loopt over Wetteren en Bastelaar. In afwachting van nieuwe orders brengt de compagnie hier het grootste deel van de dag zonder opdracht door. Om 16u00 komt het bericht dat de eenheid opnieuw wordt aangehecht bij Staf/CK en dat het bataljon zich zal verplaatsen naar Destelbergen waar het HK/CK zich nu bevindt. De 1Cie vertrekt om 18u00 naar Destelbergen, de verplaatsing is kort en verloopt vlot.  Na aankomst in de nieuwe kantonnementszone gaat de compagnie onmiddellijk aan het werk.

2Cie/30TTr
De 2Cie zet zijn verplaatsing naar Lochristi in om 06u30. De rest van de dag wordt op nieuwe orders gewacht. Aan de verwarring komt een einde wanneer bekend wordt dat 30TTr opnieuw zijn opdracht als organiek transmissiebataljon van het CK opneemt en zich onverwijld naar Destelbergen dient te begeven waar het HK van het CK staat opgesteld. De compagnie komt om 20u00 toe in Destelbergen en zoekt er onmiddellijk kantonnementen op.

1Cie/30TTr
In de loop van de ochtend stuurt het HK/CK zijn eerste echelon naar Lokeren om er een vooruitgeschoven commandopost te installeren. Dit brengt heel wat werk met zich mee voor de 1Cie en een groot aantal ploegen van de compagnie gaat in de buurt aan het werk. Er worden rechtstreekse telefoonverbindingen gemaakt  met het GHK dat te Sint-Denijs-Westrem staat opgesteld en met de hoofdkwartieren van de 1ste Cavaleriedivisie (1CD) te Sint-Gillis-Waas, de 2de Cavaleriedivisie (2CD) te Lede en de 1ste Divisie Ardeense Jagers (1Div ChA) eveneens te Lede.

Om 18u00 komt een waarschuwingsbevel binnen dat het voorwaarts hoofdkwartier van het CK zich in de loop van de nacht van 18 op 19 mei zal verplaatsten naar Stekene. Het voorwaarts HK/CK moet operationeel zijn de 19de mei om 04u00. Aan het eind van de dag verhuizen een aantal lijnleggersploegen naar Stekene om de nodige verbindingen aan te leggen tussen de nieuwe opstelplaats van het voorwaarts HK/CK te Stekene en de hoofdkwartieren van de divisies. Daarenboven is ook het HK/1CD verhuist naar Hulst. Daarbij dient heel wat extra werk verricht te worden door de vernieling van de civiele telefooncentrale van Sint-Niklaas. De telefonisten moeten lang zoeken naar nog bruikbare telefoonlijnen en beklimmen heel wat palen doorheen het Waasland om geschikte lijnen uit te zoeken en te verbinden. Het gedeelte van de compagnie die niet nodig is voor het werk in het Waasland wordt meegestuurd met de 2Cie.

2Cie/30TTr
De 2de Compagnie verplaatst zich om 15u00 naar Hansbeke via Gent en Drongen. De compagniecolonne bereikt om 20u00 Hansbeke maar ziet zich verplicht in een naburig dorp te kantonneren omdat Hansbeke volledig volzet is.

Staf/30TTr
De Staf/30TTr installeert zich te Maldegem nabij het HK van het CK.

1Cie/30TTr
Tegen 07u00 werken alle verbindingen tussen Stekene en de divisies. De beide hoofdkwartieren van het CK draaien weer. In de voormiddag wordt de verkenning uitgevoerd van de nieuwe opstelplaats van het HK/CK te Maldegem. De ploegen beginnen onmiddellijk met het voorbereiden van de verbindingen. Tegen de avond wordt het volledige HK/CK teruggeplooid op Maldegem. Vanuit Maldegem is het HK verbonden met het GHK dat zich te Brugge bevindt, het HK/1CD te Philippine, het HK/2CD te Watervliet. De 1ste Compagnie verplaatst zich naar Maldegem en bezet een aantal gebouwen in het gehucht Vossenhol.

2Cie/30TTr
De 2Cie wordt vanuit Hansbeke om 16u00 doorgestuurd naar Maldegem om een kantonnement op te zoeken nabij de 1Cie in het gehucht Vossenhol.

Staf/30TTr
Het bataljon wordt gereorganiseerd. Alle radiomiddelen worden ondergebracht in de 1ste Compagnie die een compagnie radiotelegrafisten wordt. De telefoon- en telegraafapparatuur wordt gecentraliseerd in de 2de Compagnie en alleen uit telegrafisten zal bestaan. Het bataljon blijft te Maldegem. 

1Cie/30TTr
Naar aanleiding van de beslissing van de bataljonscommandant wordt de 1Cie een compagnie radiotelegrafie. Het Peloton Telegrafisten van Lt Deleuze vertrekt naar de 2Cie en de 1Cie ontvangt het peloton radio van de 2Cie. Iets voor 16u00 wordt het kantonnement te Vossenhol aangevallen door een twaalftal Duitse bommenwerpers zonder slachtoffers te veroorzaken.

2Cie/30TTr
Gedurende de ganse dag wordt gewerkt om de 2Cie om te vormen tot een CieTf. Vanaf nu zal de 2Cie de telefonisten-telegrafisten leveren voor het HK/CK en zich steeds in de onmiddellijke omgeving van het HK bevinden. Lt Thomas vergezelt de verkenningsgroep van de Staf/CK naar Bentille, Sint-Laureins, Sint-Jan-in-Eremo en Sint-Margriete om te zien hoe het HK kan aangesloten worden op het burgernet. De verkenning duurt tot 17u00 en op de terugtocht wordt de verkenningsgroep aangevallen door de Duitse Luchtmacht. Om 17u30 brengt Lt Thomas verslag uit bij Majoor Boland en om 21u00 vertrekt hij samen met Maj Boland naar de grensstreek ter hoogte van Bentille om de verkenning af te ronden. Tegen 24u00 zijn beiden terug in Maldegem.

Staf/30TTr
Het hoofdkwartier van het Cavaleriekorps installeert zich vanaf 16u00 te Bentille, ten noorden van Eeklo. De Staf/30TTr ontplooit zich eveneens te Bentille in de buurt van het HK. 

1CieRTf/30TTr
De compagnie kantonneert nog steeds te Vossenhol. De radioploegen maken radioverbindingen vanuit het HK/CK te Bentille met het HK/1CD te Haven op de Belgisch-Nederlandse grens, met het HK/2CD te IJzendijke en met het HK van het Vde Legerkorps (V/LK) te Kaprijke. 

2CieTf/30TTr
De compagnie vertrekt om 12u00 naar het gehucht Eerstestraat om van daar uit het HK/CK te ondersteunen met telegrafisten en telefonisten.

Staf/30TTr
Het Cavaleriekorps is nog steeds actief in Zeeuws-Vlaanderen en aan het noordelijke uiteinde van het Kanaal Gent-Terneuzen.

1CieRTf/30TTr
De 1ste Compagnie behoudt zijn standplaats te Vossenhol en voert dezelfde opdracht uit als de dag ervoor. Er zijn talrijke aanpassingen aan het transmissieplan.

2CieTf/30TTr
De 2Cie opereert de ganse dag vanuit Eerstestraat. De lijnleggers van de compagnie hebben hun handen vol omdat heel wat telefoonlijnen vernield worden door luchtbombardementen.

Staf/30TTr
Het bataljon krijgt om 15u00 een verwittigingsbevel dat het HK/CK verplaatst zal worden naar Sluis (of Sint-Anna-Termuiden TBC). De staf van het Cavaleriekorps verlaat Bentille en verhuist naar Sint-Margriete in afwachting van de verplaatsing naar Sluis.

1CieRTf/30TTr
De 1ste Compagnie verhuist tijdens de ochtend naar de Eerstestraat, vlakbij de Nederlandse grens op zo’n 5Km ten noorden van Eeklo. De omgeving van Eerstestraat wordt permanent bestookt door de Duitse luchtmacht en een blindganger komt tussen de vrachtwagens van de compagnie terecht.  Intussen wordt de compagniecommandant er op uitgestuurd om de technische installaties van het Nederlandse telefoonnet te Ede en Aardenburg te verkennen. Aan het eind van de dag krijgt de compagnie het bevel om zich naar Sint-Anna-ter-Muiden te begeven.  De colonne vertrekt net voor middernacht.

2CieTf/30TTr
Door de aanhoudende luchtbombardementen rond Bassevelde valt de telefoonverbinding met het HK/1CD  uit. De compagnie slaagt er niet in om de schade te herstellen. Om 15u00 wordt de CP compagnie verwittigd dat het HK/CK zich klaar maakt om richting Sluis te verhuizen. Het HK vertrekt om 21u20. De laatste elementen van de 2Cie verlaten Bentille om 23u15 en begeven zich naar Sint-Anna-Termuiden ten westen van Sluis.

Staf/30TTr
De staven van het Cavaleriekorps en het 19A installeren zich nu in Sint-Anna-ter-Muiden, een dorpje op de Belgisch-Nederlandse grens net ten westen van Sluis.

1CieRTf/30TTr
De verplaatsing naar Sint-Anna-ter-Muiden wordt uitgevoerd in de nacht van 23 op 24 mei. De reisweg loopt via Sint-Laureins, Aardenburg en Sluis. In de smalle straten van Aardenburg komt de colonne vast te zitten in een verkeersopstopping. De verkeerschaos duurt tot zonsopgang waardoor het laatste stuk van de marsweg tussen Sluis en Sint-Anna-Termuiden bij daglicht wordt uitgevoerd. De installatie ter plekke is door gebrek aan natuurlijke luchtdekking in de open polders bijzonder problematisch. Het radionet is snel weer operationeel, maar de telefoonverbindingen worden slechts langzaam op gang gebracht.

2CieTf/30TTr
De compagnie komt om 04u00 toe te Sint-Anna-Termuiden. Om 06u00 wordt een ploeg uitgestuurd naar Sluis om er de burgercentrale te vernietigen. Lt Thomas wordt om 20u00 op het HK/CK ontboden om mee te helpen met het opstellen van de paragraaf transmissies van het Korpsorder. Tegen 23u00 is hij terug in zijn compagnie.

Staf/30TTr
De Staf/CK maakt plannen om te verhuizen naar een hoevecomplex langs de Zuidbroekstraat ten noorden van Damme. Het commando van de 1CD vervoegt Lapscheure en de 2CD gaat naar Westkapelle. Om 11u10 wordt telefooncentrale van Aardenburg gebombardeerd en de verbinding met Lapscheure wordt onderbroken. De centrale wordt uit het net gehaald en de verbindingen worden via de centrale van Brugge gerealiseerd. Het bataljon gaat aan het werk om de connecties naar de boerderij aan de Zuidbroekstraat te realiseren maar krijgt rond 18u00 te horen dat het HK/CK zich te Koolkerke ten noorden van Brugge gaat installeren. Het werk wordt stopgezet en de ploegen gaan de baan op richting Brugge.

1CieRTf/30TTr
De colonne van de 1Cie maakt de  verplaatsing naar Koolkerke vanaf 23u00. 

2CieTf/30TTr
De compagnie ontvangt te Sint-Anna-Termuiden om 20u00 een waarschuwingsbevel om zich op 26 mei vanaf 02u00 klaar te houden voor een nieuwe verplaatsing, ditmaal naar Koolkerke. Het HK/CK moet operationeel zijn te Koolkerke op 26 mei om 04u00.

Staf/30TTr
Tijdens de nacht van 25 op 26 mei verhuist het hoofdkwartier van het Cavaleriekorps naar de hoeve Papenbraak te Koolkerke bij Brugge (Dudzeelse Steenweg 145). Het bataljon verbindt de staf van het Cavaleriekorps met de commandopost van de Franse 60ème Division d’Infanterie [60(FRA)DI] die de zuidelijke Scheldeoever helpt verdedigen.

1CieRTf/30TTr
De compagnie komt toe in Koolkerke in de de vroege ochtend van 26 mei en is volledig geïnstalleerd in Koolkerke om 03u00. De compagnie is amper geïnstalleerd te Koolkerke of er wordt een waarschuwingsorder gegeven voor de volgende opstelplaats voor het HK/CK. Tegen de eerste klaarte van 27 mei moet het HK/CK operationeel zijn in Meetkerke

2CieTf/30TTr
Om 02u00 krijgt de compagnie bevel om zich naar Koolkerke te begeven. De verplaatsing is beëindigd tegen 05u00 waarop de compagnie zich onmiddellijk in Koolkerke begint te installeren. Tussen 12u00 en 18u30 worden op bevel van het HK/CK een aantal ploegen telegrafisten ter beschikking gesteld van de 60(FRA)DI. Intussen worden ook verbindingswerken uitgevoerd op de toekomstige opstelplaats van het HK/CK te Meetkerke.

Achtergelaten Latil trekker van de transmissietroepen.

Staf/30TTr
De staf van het Cavaleriekorps is tijdens de nacht van 26 op 27 mei verhuisd naar Meetkerke en het 30TTr legt alweer nieuwe telefoonverbindingen aan. Ook deze standplaats wordt niet lang behouden, want aan het eind van de dag vertrekt het hoofdkwartier naar Klemskerke nabij De Haan. De 1ste Cavaleriedivisie verplaatst zijn hoofdkwartier naar Varsenare. De 60(FRA)DI verlaat het Belgische operatiegebied en trekt zich terug richting Duinkerke.

2CieTf/30TTr
Kort na middernacht wordt het bevel gegeven voor een onmiddellijke verplaatsing naar Zuienkerke. Vanuit Zuienkerke zal de compagnie vanaf 05u00 de nodige telefoonverbindingen realiseren voor het HK/CK dat staat opgesteld in Meetkerke. Om 22u00 wordt het bevel gegeven om de compagnie te verplaatsen naar Klemskerke. Onderweg wordt de compagniecolonne ingehaald door voertuigen van de 60(FRA)DI.

Staf/30TTr
Het HK/CK is reeds tijdens de nacht van 27 op 28 mei op de hoogte van de nakende capitulatie. Het officiële bericht wordt rond 04u30 onder de eenheden van het CK verspreid. Tijdens de ochtend verplaatst het hoofdkwartier zich een laatste keer naar het militair Reservehospitaal 54 in het Zeepreventorium van De Haan.

Het 30TTr volgt het HK/CK en komt op 28 mei om 01u00 toe te Klemskerke. Majoor Boland brengt zijn compagniecommandanten om 04u45 op de hoogte van de capitulatie. Om 11u00 krijgt het bataljon zijn eerste richtlijnen voor de ontbinding van de eenheid. De manschappen moeten omkaderd blijven door hun eigen officieren. Het is de compagnies verboden hun bewapening, materieel noch bevoorrading te vernietigen. De voertuigen moeten worden voorzien van witte panelen. Om 16u00 wordt het volledige bataljon verzameld en Majoor Boland leest de proclamatie van de koning betreffende de capitulatie voor.

Staf/30TTr
De Staf herhaalt het order van de Staf/CK dat de manschappen onder bevel moeten blijven van hun respectievelijke commandanten. De Duitsers dreigen ermee om alle geïsoleerde militairen onmiddellijk op te pakken en in krijgsgevangenschap naar Duitsland af te voeren. Het bataljon krijgt het waarschuwingsbevel om zich op 30 mei richting Gent te begeven gebruik makend van een door de Duitsers opgelegde marsroute. De Duitsers laten weten dat de hoofdwegen gereserveerd zijn voor hun eigen troepenbewegingen.

Staf/30TTr
De Staf/30TTr geeft opdracht aan een achterwacht bestaande uit een Korporaal en vier manschappen onder bevel van Lt Deleuze om in Klemskerke te blijven en de bewapening, voertuigen en materieel over te geven aan de Duitse bezetter. De rest van het bataljon verlaat Klemskerke om 06u00 richting Wetteren.

2CieTf/30TTr
Om 06u00 verlaat de 2Cie samen met de 1Cie Klemskerke om zich naar Wetteren te begeven.

Na de capitulatie

Staf/30TTr
Op 31 mei gaat het naar Berlare waar gekantonneerd wordt tijdens de nacht van 31 mei op 01juni. Op 1 juni trekt het bataljon verder en komt tegen de avond toe te Antwerpen. De manschappen worden ondergebracht in het Fort van Merksem en de officieren in het Sint-Michielscollege in de wijk Donk. Van hier uit worden de officieren in krijgsgevangenschap gestuurd naar Duitsland.

1CieRTf/30TTr
Op 1 juni ontstaat er een opstootje bij de 1Cie. Na aankomst te Berlare ontvangen de manschappen hun achterstallige soldij. Niettegenstaande Kapitein Mazy uit voorzorg de cafés in Berlare liet sluiten wordt er toch stevig gedronken. Er ontstaat chaos waarvan een beperkte groep onder leiding van Adjt Lammens [9] gebruik maakt om de autoriteit van Kapitein Mazy aan te vechten onder het moto dat de Duitsers nu de compagnie bevelen en niet langer Mazy.

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
1CieDE WILDEPieterSdtMil2714.11.1906Sint-Jans-Molenbeek11.05.1940TienenVerwond in luchtbombardement te Kumtich
1CieDEPLOREZIsidoor, J.SdtMil2803.01.1907Scheldewindeke11.05.1940LeuvenVerwond in luchtbombardement te Kumtich
1CieLEROYWalter, P.F.SdtMil3123.02.1910Schaarbeek11.05.1940KumtichGedood in luchtbombardement

Bibliografie en Bronnen

 1. Achtergrondinformatie bij Kasteel Mellaerts langs de Tiensesteenweg te Sint-Truiden [On Line Beschikbaar]: http://testavzw.be/de-suikerfabriek-van-de-familie-mellaerts-hield-stand-tot-1959/ [Laatst geraadpleegd op 8 februari 2021].
 2. Achtergrondinformatie bij Kasteel de Menten de Horne langs de baan van Sint-Truiden naar Herk-de-Stad [On Line Beschikbaar]: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23008 [Laatst geraadpleegd op 8 februari 2021].
 3. Achtergrondinformatie bij Kasteel Spinveld langs de Metserenweg [On Line Beschikbaar]: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300705 [Laatst geraadpleegd op 8 februari 2021].
 4. Het Vooruitgeschoven Inlichtingencentrum van Hasselt (CRA Hasselt) maakt deel uit van een gans netwerk van inlichtingencentra langs onze grenzen opgezet door de “Dienst der Bewaking en Inlichtingen aan de Grenzen” (Service de Surveillance et de Renseignements aux Frontières) van het Groot Hoofdkwartier (GHK). Het CRA Hasselt staat in verbinding met de alarmposten opgesteld langs de Belgisch-Nederlandse grens alsook met de vernielingsposten bij de bruggen over de Kempische kanalen in Noord-Limburg. “Le Service de Surveillance et de Renseignements aux Frontières (SSRF) de l’entre-deux-guerres à la campagne des 18 jours”, Pascal Pirot, mémoire de fin d’études défendu en janvier 2010 à l’Université de Liège en vue de l’obtention du grade de Master en Histoire. “En effet, un projet théorique de remise sur pied du S.S.R.F. reprend vigueur dans les années 1930. Relativement mieux préparé et organisé dès le temps de paix (retrait des douaniers du service, meilleure coordination avec le réseau de surveillance de l’armée), il fonctionne plusieurs mois à partir de la mobilisation de l’armée belge en septembre 1939. Dans le contexte de la « neutralité choisie », le périmètre sur lequel le S.S.R.F. est effectivement en place est considérablement étendu : frontière française, allemande, luxembourgeoise, moins rigoureusement la frontière des Pays-Bas, sont concernées.
 5. Soldaat Meganck Albert staat op de lijst van de gesneuvelden van de Wegenregelingsgroepering (WRG) maar is blijkbaar aangehecht bij de 1Cie/30TTr en als dusdanig door Adjt Terseleer herkend onder de gesneuvelden bij het bombardement te Kumtich. Ook Kapt Mazy spreekt in zijn verslag over vijf gesneuvelde militairen bij het incident. Een vijfde militair van zijn compagnie (vermoedelijk in versterking gegeven door een andere eenheid) moet later aan zijn verwondingen overleden zijn.
 6. Getypt verslag opgesteld in het Frans door Majoor Boland (intussen bevorderd tot Kolonel) op 6 november 1948. Het relaas betreffende de veldtocht van de Staf/30TTr bevindt zich in het dossier van 30TTr van de Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie
 7. Handgeschreven kopie van het velddagboek van de Staf/30TTr van 10 tot 12 mei 1940 (de rest van het velddagboek bijgehouden door de Staf/30TTr is verdwenen), aangevuld met een naoorlogse reconstructie van de feiten van 13 tot 28 mei. Het document opgesteld door Majoor Boland met hulp van Kapt Mazy en Lt Thomas op 29 december 1945 bevindt zich in het dossier 30TTr van de Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie.
 8. Getypt verslag opgesteld op 15 december 1948 door Kapitein Edmond Mazy (intussen bevorderd tot Cdt) compagniecommandant van de 1Cie/30TTr. Het relaas betreffende de veldtocht van de 1Cie/30TTr bevindt zich in het dossier 30TTr van Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie. Hierin bevestigd Kapt Mazy dat het velddagboek van de 1Cie in beslag werd genomen door de Duitsers.
 9. Handgeschreven rapport opgesteld door Kapitein Edmond Mazy op 12 juli 1945 betreffende de vermeende desertie van Lt Armand Deleuze en de wijze van dienen van Adjt Specialist Lammens. Kapt Mazy besluit in zijn rapport betreffende de gebeurtenissen van 11 mei 1940 dat het om desertie gaat. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of er na de oorlog gevolg werd gegeven aan de beschuldigingen door Kapt Mazy aan het adres van Lt Deleuze (TBC).  Het verslag betreffende de houding van de twee pelotonscommandanten van de 1Cie/30TTr tijdens de veldtocht bevindt zich in het dossier 30TTr van Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie. 
 10. Getypt verslag opgesteld door Lt Thomas, compagniecommandant van de 2Cie/30TTr. Het relaas betreffende de veldtocht van de 2Cie/30TTr bevindt zich in het dossier 30TTr van Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie.
 11. Uitgebreid verslag opgesteld in het Frans in 1959 door toenmalig Kapitein SBH Impens, stafofficier van het CK. Het verslag werd opgesteld aan de hand van in krijgsgevangenschap verzamelde getuigenissen van officieren behorende tot de Staf/CK. Het verslag bevindt zich in het dossier van het CK bij Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid, Ministerie van Defensie.