VIde Bataljon Speciale Vestingseenheden

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming VIde Bataljon, 1ste Regiment Speciale Vestingseenheden |VI SVE
VIème Bataillon, 1er Régiment Unités Spéciales de Forteresse | VI USF
Type Vestingsinfanterie
Ontdubbeld van  
Onderdeel van Administratief: 4de Militaire Circonscriptie
Tactisch: VIIde Legerkorps
Bevelhebber Majoor André Listray
Standplaats Versterkte Positie Namen (oftewel Position Fortifiée de Namur – PFN)
Samenstelling 32ste Compagnie (Lt V. Heuskin)
  33ste Compagnie (Cdt Adelin Brisbois)
  34ste Compagnie (Lt F. Docquir)
  35ste Compagnie (Lt N. Givert)

Gezien het 1ste Regiment Speciale Vestingeenheden (-), het VIde Bn Namen en het VIIde Bataljon Luik elk op een ander front ingezet zijn, wordt het verloop van de veldtocht voor de drie eenheden dan ook afzonderlijk uitgewerkt.

Tijdens de mobilisatie

Staf/VIde Bn Namen
Het 1ste Regiment Speciale Vestingseenheden (1SVE), waar het VIde Bataljon deel van uitmaakt, staat in voor de bijkomende beveiliging van de drie zogenaamde Versterkte Posities die deel uitmaakten van het verdedigingsplan van ons land: de Versterkte Positie Antwerpen (VPA), de Versterkte Positie Luik (oftewel Position Fortifiée de Liège –  PFL) en de Versterkte Positie Namen (oftewel Position Fortifiée de Namur –  PFN). De hoofdmoot van het 1SVE staat in voor de verdediging van de VPA. Daarenboven heeft het 1SVE telkens één bataljon van vier compagnies afgedeeld naar de PFL en de PFN. Het VIde Bataljon wordt afgedeeld naar Namen.

Het VIde Bataljon Namen (VIde Bn Namer) is een eenheid van tweede reserve en werd in hoofdzaak samengesteld uit miliciens van de klassen ’28, ’29, ’30 en ’31 die hun legerdienst deden in infanterieregimenten. De fuseliers van tweede reserve zijn uitgerust met oude Belgische Mauser geweren uit 1889 en Franse Chauchat FM15/27 lichte mitrailleurs die in 1915 aangekocht werden. Bovendien ontbrak het aan DBT granaatwerpers en moesten de mannen het stellen met Vivien Bessières tromblons die op de loop van een Lebel geweer gevezen kunnen worden en een dracht van nauwelijks 150m hadden.

Rondom Namen liggen zeven 19de eeuwse forten die tijdens de dertiger jaren gemoderniseerd werden en waarvan de garnizoenen geleverd worden door het Vestingsregiment van Namen. Tussen de forten bevinden zich ongeveer 110 intervalbunkers gegroepeerd in steunpunten en bemand door de vier compagnies van het VIde Bn Namen. Deze kleine bunkers die tijdens het Interbellum gebouwd werden dienen om toegangswegen naar en verkeersknooppunten in de Versterkte Positie Namen te beveiligen. Tussen deze versterkingen stellen de de troepen van de 8ste Infanteriedivisie (8Div) zich op.

Schets van de door het VIde Bn bezette bunkers rond Namen

Schets van de door het VIde Bn bezette bunkers rond Namen

De VPN is georganiseerd in drie sectoren, onderverdeeld in acht ondersectoren. In tegenwijzerzin:

 • Sector Meuse-Meuse (MM)
  • Ondersector I: vanaf de positie Meuse Aval tot het fort van Andoy (inclusief)
  • Ondersector II: vanaf het fort van Andoy (exclusief) tot de positie Meuse Amont
 • Sector Entre Sambre et Meuse (ESM)
  • Ondersector III: vanaf de Maas stroomopwaarts van de stad tot de Samber
 • Sector Position Fortifiée de Namur Nord (NN)
  • Ondersector IV: vanaf de Samber tot de spoorlijn Namen-Brussel (inclusief)
  • Ondersector V: vanaf de spoorlijn Namen-Brussel (exclusief) tot het fort van Emines (inclusief)
  • Ondersector V bis: vanaf het fort van Emines (exclusief) tot de kerktoren van Cognelée (inclusief)
  • Ondersector VI: vanaf de kerktoren van Cognelée (exclusief) tot Ville-en-Waret (inclusief)
  • Ondersector VI bis: vanaf Ville-en-Waret (exclusief) tot de positie Meuse Aval

 

32Cie/VIde Bn Namen
De 32ste Compagnie bemant alle steunpunten aan de noordoost rand van de VPN, tussen Emines en de oever van de Maas nabij Marche-les-Dames (ondersectoren V bis, VI en VII). De compagnie is versterkt met twee C47 anti-tankkanonnen.

33Cie/VIde Bn Namen
De 33ste Compagnie bezet te bunkers aan de noordwest rand van de VPN, tussen de Samber nabij Floriffoux en Emines (ondersectoren IV en V). Ook deze compagnie beschikt tevens over twee C47 kanonnen. De commandopost staat op het Chateau d’Arheit te Rhisnes.  De pelotons hebben hun commandoposten te Emines (Luitenant Pettiaux), Rhisnes (Luitenant Lamotte), Suarlee (Luitenant Loriaux) en Florrifoux (Luitenant Bonmariage).

34Cie/VIde Bn Namen
De 34ste Compagnie staat dan weer opgesteld in het zuidwesten, tussen Samber en Maas (ondersector III). Een deel van de mobiele C47 kanonnen en de Maxim luchtafweermitrailleurs zijn gedetacheerd bij de bruggen over de Maas tussen de stad Namen en de Franse grens en zijn in steun geplaatst van het Iste Bataljon van het 5de Regiment Ardeense Jagers (5ChA).

35Cie/VIde Bn Namen
De 35ste Compagnie maakt de cirkel rond in de zogenaamde ‘Secteur Meuse-Meuse’ tussen Wépion en Namèche (ondersector I en II).

Als reclamepaneel gecamoufleerde intervalbunker gebouwd tussen de Naamse forten.

Staf/VIde Bn Namen
De eenheden blijven op post. Vanaf het middaguur trekken steeds meer troepen van het Franse leger door de VPN, op weg naar de K.W. Stelling rond Gembloers en de dwarsstelling van de Méhaigne, een zijrivier van de Maas ter hoogte van Hoei.

33Cie/VIde Bn Namen
In de zone van de 33Cie wordt het kasteel van Arheit ingenomen door de staf van het Franse 150e Régiment d’Infantérie van de 1e Division d’Infantérie Nord-Africaine.

33Cie/VIde Bn Namen
De 33Cie incasseert twee gewonden bij de bijzonder zware luchtaanval op de 1ste Divisie Ardeense Jagers (1Div ChA) rond Suarlée en Rhisnes.

33Cie/VIde Bn Namen
Buiten enkele kleine luchtaanvallen, valt er in de zone van de 33ste Compagnie niets bijzonders te melden.

Staf/VIde Bn Namen
Het bataljon wil de noordoostrand van de VPN versterken nu de Duitsers naderen.

33Cie/VIde Bn Namen
Tijdens de nacht moet de 33ste Compagnie alle bunkers tussen de spoorlijn Brussel-Namen en de Samber van manschappen en mitrailleurs ontdoen en deze doorsturen naar de zone van de 32ste Compagnie.

Staf/VIde Bn Namen
De Fransen starten met de aftocht naar hun land en maken zich klaar om de VPN te verlaten. Ook de Belgen gaan over tot de evacuatie van de VPN en de staven van het VIIde Legerkorps (VII/LK) en de 8ste Infanteriedivisie (8Div) verlaten de stad. De bataljonsstaf blijft achter zonder instructies.

33Cie/VIde Bn Namen
Bij de 33Cie verdwijnt het peloton te Emines samen met de Franse troepen. Er is geen contact met dit detachement meer. De pelotons van Rhisnes en Suarlée kunnen beiden te Rhisnes verzamelen. Het peloton van Floriffoux dat zich de dag voordien naar Marchovelette begeven heeft, is het contact met de compagnie verloren. Rond 16u45 krijgt de compagnie het bevel om zich naar Floreffe terug te trekken. De zware wapens worden achtergelaten voor de Franse troepen. De compagnie bereikt Floreffe rond 19u00 en wordt vervolgens doorgestuurd naar Fosses bij Charleroi. Rond het midden van de nacht bereikt de compagnie Auvelais waar aansluiting gevonden wordt met een detachement van het 13de Linieregiment (13Li).

34Cie/VIde Bn Namen
De 34Cie heeft om 09u30 wel een evacuatiebevel ontvangen en begeeft rond het middaguur zich naar Boignée. De compagnie houdt hier halt rond 20u30 en trekt na een korte rustpauze verder naar Quevaucamp. Ongeveer de helft van de groep maakt de tocht op opgeëiste fietsen. De tweede helft wordt per vrachtwagen vervoerd.

35Cie/VIde Bn Namen
De 35Cie krijgt eveneens tijdens de voormiddag via het 13Li te horen dat het VIIde Legerkorps de VPN zal verlaten, maar wordt aangeduid voor de achterhoede. De compagniecommandant verneemt kort na de middag dat de brug van Jambes zal vernield worden na de overtocht van de laatste elementen van het 21Li, en heeft niet de middelen om zijn pelotons te verwittigen dat ze onmiddellijk de noordelijke oever van de Maas moeten vervoegen.

De detachementen worden dan maar richting Fosses-la-Ville gestuurd. Slechts de helft van de manschappen zal toch nog via de brug van Jambes de Maas over kunnen.

Staf/VIde Bn Namen
Het VIde Bn Namen bereikt Sint-Eloois-Vijve en wordt hier ingekwartierd.

33Cie/VIde Bn Namen
De 33Cie kantonneren op de hoeve Van Gheluwe te Sint-Eloois-Vijve.

Staf/VIde Bn Namen
Het bataljon wordt gereorganiseerd tot een veel kleinere formatie met slechts twee compagnies.  De 32ste compagnie groepeert de nog aanwezige mitrailleurs en C47 anti-tankkanonnen.  De 33ste compagnie krijgt drie pelotons fuseliers, waarvan een stafpeloton, een peloton te voet, een peloton wielrijders en dan nog een afzonderlijke groep manschappen voor wie geen bewapening niet beschikbaar is.

Staf/VIde Bn Namen
Omstreeks 08u50 krijgt het bataljon een bevel om te ontplooien in de sector van de 8ste Infanteriedivisie aan de Leie.  In eerste instantie wordt de compagnie gebruikt om een bruggenhoofd op de Leie te bezetten te Zulte.  Op de oostelijke oever van de rivier wordt ook het Wielrijderseskadron der 8ste Infanteriedivisie opgesteld.  Aan het eind van de dag worden de troepen teruggetrokken naar de linkeroever.

32Cie/VIde Bn Namen
De 32Cie wordt de Leie overgestuurd en gaat in stelling langsheen de zuidrand van Zulte.  De 32Cie verlaat Zulte om 21u30 en keert terug naar de linkeroever.

Staf/VIde Bn Namen
Het bataljon wordt toegevoegd aan het 13de Linieregiment.  Het gros van de nog beschikbare troepen zal op het tweede echelon van de ondersector van dit regiment gebruikt worden om drie steunpunten in te richten.  Tevens wordt nog een detachement behouden op de rechteroever van de Leie.  De commandopost van het bataljon en de niet-bewapende militairen worden samen ondergebracht aan de oostrand van het dorp Oostrozebeke.

32Cie/VIde Bn Namen
De compagnie wordt gebruikt om een steunpunt in te richten te Sint-Baafs-Vijve.  Hiervoor worden 2 Lichte Mi Maxim mitrailleurs, 5 FM30 machinegeweren en 2 C47 anti-tankkanonnen ingezet.  Dit steunpunt krijgt de benaming C3. De installatie wordt afgerond tegen 12u00.

Daarnaast worden 3 Lichte Mi Maxim mitrailleurs, 3 FM30 machinegeweren en 2 C47 anti-tankkanonnen toegewezen aan een tweede steunpunt dat op het gehucht Zwaantjehoek geplaatst wordt.  Dit steunpunt ligt rondom de herberg In de Grote Zwaan en moet de route van Waregem naar Ingelmunster via het station van Oostrozebeke afgrendelen.  Dit wordt steunpunt C1.

Tevens blijft Luitenant Heuskin verantwoordelijk voor het steunpunt in het bruggenhoofd van Sint-Eloois-Vijve.  Hiervoor gebruikt hij 1 C47 kanon, 4 FM30 machinegeweren en een detachement dat voornamelijk uit manschappen van de voormalige 35Cie bestaat.

33Cie/VIde Bn Namen
De compagnie wordt ontplooid te Kokkeldries en richt een steunpunt in met een 20-tal manschappen, 1 lichte Mi Maxim en 1 C47 anti-tankkanon.  Dit wordt steunpunt C2. De rest van de compagnie wordt behouden door de staf van de 8ste Infanteriedivisie als mobiele reservemacht.

Staf/VIde Bn Namen
Het VIde Bn Namen is nu toegevoegd aan het 13Li voor de komende de slag aan de Leie.

32Cie/VIde Bn Namen
De compagnie moet een sectie mitrailleurs detacheren voor de nabije verdediging van de commandopost van het 13Li.

Het steunpunt in het bruggenhoofd van Sint-Eloois-Vijve maakt in de loop van de voormiddag contact met een vijandelijke patrouille van wielrijders en motorwielrijders die van uit Waregem naar de Leie vordert.  Na een kort vuurgevecht verdwijnen de vijandelijke troepen uit het zicht.  Het steunpunt wordt om 11u15 geëvacueerd. 

Staf/VIde Bn Namen
De eenheden van het bataljon bevinden zich nog steeds op het tweede echelon achter het bataljonsvak van het III/13Li.  Vanaf de vroege ochtend valt dit bataljon onder zwaar artillerievuur.   De Duitsers steken hier omstreeks 07u00 de rivier over en maken het al snel heel erg lastig voor het 13Li om zijn posities aan de oever van de Leie te behouden.  Rond 11u00 laat Majoor Lamy van het III/13Li weten dat een deel van zijn eerste echelon zich zal terugtrekken naar de zone te Kokkeldries die door steunpunt C2 verdedigd wordt.  Met deze terugtocht wil Lamy de 10Cie ten noorden van C2 opstellen, en de 11Cie ten zuiden.  Steunpunt C2 blijft hierbij de hoofdweg van Waregem naar Ingelmunster blokkeren voor de vijand.

Wanneer rond 11u15 de vijand opgemerkt wordt langsheen deze steenweg op zo’n 700m voor de linies, is de 11Cie nog steeds niet ter plekke.  Later zal blijken dat het gros van deze compagnie overrompeld werd alvorens zich te kunnen terugtrekken.  De militairen van steunpunt C2 slagen er niet in om een vijandelijke infiltratie tegen te houden en vernemen tevens dat de Duitsers vanuit het noordoosten naar het dorp Oostrozebeke zouden doorgedrongen zijn.  Tegen 13u00 bevindt C2 zich dan ook in een erg precaire positie.  Er wordt besloten om de positie op te geven en terug te trekken naar het beboste terrein nabij het gehucht Abele (tussen de huidige Bossenstraat en Breestraat).  Deze verplaatsing is nog maar net gestart wanneer rond 14u00 een bevel toekomt van de staf van het 13Li om een algehele aftocht naar de Mandelbeek uit te voeren.  Een deel van het bataljon kan zich nog op weg zetten.  De rest van de militairen blijft ter plekke achter en wordt krijgsgevangen gemaakt.

Na de aftocht wordt de resterende fractie integraal opgenomen in het III/13Li.

Na de capitulatie

Bibliografie en Bronnen

Pagina bekijken