Transmissietroepen

Eind jaren dertig zijn alle transmissietroepen samengebracht in één enkel regiment dat zijn standplaats te Vilvoorde heeft. Dit Regiment Transmissietroepen bestond uit:

 • een Regimentsstaf;
 • een Bataljon Telegrafisten met een bataljonsstaf en vier compagnies telegrafisten (ook wel compagnies T genoemd);
 • een Bataljon Radiotelegrafisten met een bataljonsstaf en vier compagnies radio (ook wel compagnies RT genoemd);
 • een Gemengd Bataljon met een bataljonsstaf, een Compagnie Radiotelegrafisten van de Militaire Luchtvaart, een Alarmcompagnie, een Gemengde Compagnie en een Compagnie Luister- en Meetradiotelegrafisten;
 • een onafhankelijke Compagnie Depot en Reisduiven;
 • een onafhankelijke Schoolcompagnie.

Uit dit regiment ontstaat op 1 september 1939, bij afkondiging van Fase C van het mobilisatieplan, 22 transmissiebataljons en 11 onafhankelijke transmissiecompagnies die aan de verschillende echelons van het veldleger aangehecht worden:

 1. Elke actieve infanteriedivisie en infanteriedivisie van eerste reserve (twaalf divisies in totaal) wordt versterkt met een transmissiebataljon (genummerd van 1TTr tot 12TTr) bestaande uit een Bataljonsstaf, een Compagnie Telegrafie en een Compagnie Radiotelegrafie.
 2. Elke infanteriedivisie van tweede reserve wordt versterkt met een Compagnie Transmissietroepen (genummerd van 13TTr tot 18TTr).
 3. De twee divisies Ardeense Jagers worden elk ook versterkt met een Compagnie Transmissietroepen (19TTr en 20TTr) terwijl de cavaleriedivisies daarentegen een bataljon transmissietroepen in versterking kregen (28TTr en 29TTr).
 4. Aan de vier actieve legerkorpsen wordt een bataljon toegekend (21TTr tot 24TTr) terwijl de reserve legerkorpsen slechts een compagnie toegewezen krijgen (25TTr, 26TTr en 27TTr).
 5. Het 30ste Bataljon TTr wordt in versterking gestuurd van het Cavaleriekorps.
 6. De Compagnie Radiotelegrafisten van de Militaire Luchtvaart wordt uitgebreid tot een bataljon en op 24 december 1939 omgedoopt tot het 31ste Bataljon TTr. Dit bataljon wordt toegekend aan het Commando van de Luchtverdediging van het Grondgebied.
 7. De Regimentsstaf, een bataljon telegrafisten (inclusief het onafhankelijk peloton transmissies van het GHK), een bataljon radiotelegrafisten, een bataljon  Luister- en Meetradiotelegrafisten (ontsproten uit de Compagnie Luister- en Meetradiotelegrafisten) en de dienst reisduiven van het leger (ontsproten uit de Compagnie Depot en Reisduiven) worden in algemene steun gegeven van het veldleger en vormen samen het Regiment Transmissietroepen van het Leger.
 8. Een peloton transmissies wordt toegekend aan elk Licht Regiment van de Rijkswacht.
 9. De Schoolcompagnie wordt omgevormd tot het 40ste Bataljon TTr en komt onder bevel te staan van het Versterkings- en Opleidingscentrum Gn.
 10. Als laatste wordt nog een compagnie TTr opgericht voor de Versterkte Positie Luik, de Versterkte Positie Namen en de Territoriale Dienst van de Legerzone.

In het legerjargon van die tijd werden deze militairen ook wel eens aangeduid met de term Overseiningstroepen.

Transmissietroepen

Militairen van de transmissietroepen bij een zender-ontvanger (foto eerste helft jaren 30).

Bibliografie en Bronnen

 1. Achtergrondinformatie bij de organisatie van de transmissietroepen tijdens de mobilisatie [On Line beschikbaar] http://www.frnttrknvttr.be/Histoire_N.html [Laatst geraadpleegd 29 oktober 2019].