Welkom

Deze site bevat voor elke eenheid van het Belgische leger van 1939/1940 een chronologisch overzicht van de mobilisatieperiode en van de dramatische dagen tussen de Duitse aanval op ons land van 10 mei 1940 en de terugkeer van de laatste militairen uit Frankrijk in augustus en september van dat jaar.

Hierbij ligt het accent op de Achttiendaagse Veldtocht van 10 mei  tot  28 mei 1940.

1CyF Alarmpost