Generale Staf der Legergenie

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Generale Staf der Legergenie | GSt LGn
Etat-Major du Génie de l’Armée | EM GnA
Type Staf
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Groot Hoofdkwartier
Bevelhebber Generaal-majoor Emile Badoux
Standplaats Berchem
Samenstelling Generale Staf 1ste Bureau – Operaties
    2de Bureau – Inlichtingen
    3de Bureau – Personeel en materieel
    4de Bureau – Ravitaillering en evacuatie
  Legergenieregiment
  Bataljon Pontonniers
  Autobruggentrein en Autotrein voor Zware Bruggen
  Fonteiniersdienst
  Camouflagedienst
GenMaj Emile Badoux, tweede van links, hoofd van de Generale Staf der Legergenie (vooroorlogse foto)

GenMaj Emile Badoux, tweede van links, hoofd van de Generale Staf der Legergenie (vooroorlogse foto)

Tijdens de mobilisatie
GS/LGn
De Generale Staf der Legergenie (GS/LGn) vormt de tussenschakel tussen het Commando van de Genie van het Groot Hoofdkwartier (GHK) en de verschillende genie-eenheden in algemene steun van het veldleger als daar zijn het Legergenieregiment, het Bataljon Pontonniers, de Autobruggentrein en Autotrein voor zware Bruggen, de Fonteiniersdienst en de Camouflagedienst. De rol van de staf is in eerste instantie van technische aard en betreft in hoofdzaak de planning van de algemene geniesteun aan het veldleger. Tijdens de mobilisatie staan de Technische Diensten van de Genie eveneens onder bevel van GS/LGn. De Generale Staf der Legergenie wordt bevolen door Generaal-majoor Badoux die zijn orders ontvangt van Luitenant-generaal Michelet hoofd van het Commando van de Genie op het GHK. 

RGnA
Het Regiment Genie van het Leger (RGnA) is samengesteld uit drie geniebataljons, één Compagnie Houtvesters, één Compagnie Mechanische Uitgravingen (graafmachines) en een aantal Technische Burelen (studiediensten). De geniebataljons werden allen op 25 augustus 1939 gemobiliseerd.

Bn Pont
Het Bataljon Pontonniers (Bn Pont) is uitgerust met zwaar brugslag materieel dat kan ingezet worden om bruggen over de grote waterwegen van ons land aan te leggen. Deze bruggen worden vooral gebruikt als defensieve overschrijdingsmiddelen die het veldleger moeten toelaten de verbinding te onderhouden met de Achterwaartse Zone van het Leger in Vlaanderen. Het Bn Pont is tijdens de mobilisatie gekazerneerd in de kazerne Lt Calberg te Burcht. De pontonniers hadden een oefenterrein (Polygoon) voor het bouwen van Algrainbruggen te Hemiksem.

EAP
De Autobruggentrein (oftewel Equipages Automobiles de Pont – EAP) beheert een wagenpark van ongeveer 150 vrachtwagens en 130 aanhangwagens die metalen pontons en houten bouwelementen voor drijvende bootbruggen vervoeren.

EAPL 
De Autotrein voor Zware bruggen (oftewel Equipages Automobiles de Pont Lourd – EAPL) heeft een gelijkaardige opdracht voor het allerzwaarste brugslag materiaal met een 50-tal vrachtwagens en ongeveer evenveel opleggers, verdeeld in vier pelotons.

Fonteiniersdienst
De Fonteiniersdienst staat in voor de bevoorrading aan drinkwater door het aanboren van grond-, leiding- en oppervlaktewater en omvat naast een technische directie ook een compagnie met drie pelotons. De Technische Directie der Fonteiniersdienst en Compagnie Fonteiniers bevinden zich aan de vooravond van de oorlog in kantonnementen te Deurne-Zuid.

Camouflagedienst
De Camouflagedienst is een kleine eenheid die net geen 100 militairen telt en gespecialiseerd is in strategische camouflagewerken.

Technische Diensten
De Technische Diensten (oftewel Services Techniques – ST) vormen de studiecentra voor de verschillende technische troepen (Regiment transmissietroepen, Regiment spoorwegtroepen, Bataljon Pontonniers,…) van de genie.


GS/LGn
De staf begint zijn werkzaamheden vanuit de geniekazerne te Berchem na ontvangst van het algemeen alarm. Bij de afkondiging van de algemene mobilisatie (oftewel Fase E van het mobilisatieplan) om 06u00 wordt de staf aangevuld met een detachement komende van het 31st Bataljon Genie (31Gn).

RGnA
De regimentsstaf bevindt zich op 10 mei 1940 aan de Tervurenlaan te Sint-Pieters-Woluwe (Brussel). De drie bataljons zijn verspreid over het ganse land: het 31ste Bataljon (31Gn) werkt vanuit Sint-Gillis ten behoeve van het VIde Legerkorps , het Cavaleriekorps en het VIIde Legerkorps, het 32ste Bataljon (32Gn) heeft zijn commandopost te Montegnée en werkt ten voordele van het IIIde Legerkorps. Het 33ste Bataljon (33Gn) is afgedeeld bij de Groepering Keyaerts en is werkzaam in de Ardennen vanuit Marche. De Compagnie Houtvesters heeft zijn standplaats te Thuin. De Compagnie Mechanische Uitgravingen bevindt zich te Leuven.

Technische Diensten
De mobilisatie van de technische diensten start pas bij de afkondiging van de algemene mobilisatie om 06u00. Op dat ogenblik gaan de Technische Diensten van de Genie over naar de Directie voor de aan- en afvoer bij het Leger (DREA)

GS/LGn
De Generale Staf der Legergenie krijgt een aanzienlijke versterking in officieren overgeplaatst van het Versterkings- en Opleidingscentrum Genie (VOC/Gn). De staf wordt versterkt met Lt Falisse, Lt Res Jonas, Lt Res De Gunst en Lt Res Drechsel. Ook Lt Res Chapeaux, een burgelijk ingenieur bouwkunde, vervoegt de GS/LGn op 12 mei. Lt Chapeaux heeft zich echter zeven dagen vroeger aangemeld dan vermeld op zijn oproepingsbrief. Voor het uitbreken van de oorlog werd hij opgeroepen om zich aan te melden op 19 mei.  Vanaf 12 mei is de GS/LGn op volle getalsterkte.

GS/LGn
Op 13 mei worden ook Lt Res Ghenet en Lt Res Willems van het VOC/Gn naar de GS/LGn overgeplaatst.

Na de capitulatie

Slachtoffers

Bibliografie en Bronnen