Generale Staf der Legergenie

Type Staf
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Groot Hoofdkwartier
Bevelhebber
Standplaats
Samenstelling Generale Staf 1ste Bureau – Operaties
2de Bureau – Inlichtingen
3de Bureau – Personeel en materieel
4de Bureau – Ravitaillering en evacuatie
Legergenieregiment
Bataljon Pontonniers
Autobruggentrein en Autotrein voor Zware Bruggen
Fonteiniersdienst
Camouflagedienst

Tijdens de mobilisatie
GS/LGn
De Generale Staf der Legergenie (GS/LGn) vormt de tussenschakel tussen het Groot Hoofdkwartier (GHK) en de verschillende genie-eenheden in algemene steun van het veldleger als daar zijn het Legergenieregiment, het Bataljon Pontonniers, de Autobruggentrein en Autotrein voor zware Bruggen, de Fonteiniersdienst en de Camouflagedienst. De rol van de staf is in eerste instantie van technische aard en betreft in hoofdzaak de planning van de algemene geniesteun aan het veldleger. Tijdens de mobilisatie staan de Technische Diensten van de Genie eveneens onder bevel van GS/LGn.

RGnA
Het Regiment Genie van het Leger (RGnA) is samengesteld uit drie geniebataljons, één Compagnie Houtvesters, één Compagnie Mechanische Uitgravingen (graafmachines) en een aantal Technische Burelen (studiediensten). De geniebataljons werden allen op 25 augustus 1939 gemobiliseerd.

Bn Pont
Het Bataljon Pontonniers (Bn Pont) is uitgerust met zwaar brugslag materieel dat kan ingezet worden om bruggen over de grote waterwegen van ons land aan te leggen. Deze bruggen worden vooral gebruikt als defensieve overschrijdingsmiddelen die het veldleger moeten toelaten de verbinding te onderhouden met de Achterwaartse Zone van het Leger in Vlaanderen. Het Bn Pont is tijdens de mobilisatie gekazerneerd in de kazerne Lt Calberg te Burcht. De pontonniers hadden een oefenterrein (Polygoon) voor het bouwen van Algrainbruggen te Hemiksem.

EAP
De Autobruggentrein (oftewel Equipages Automobiles de Pont – EAP) beheert een wagenpark van ongeveer 150 vrachtwagens en 130 aanhangwagens die metalen pontons en houten bouwelementen voor drijvende bootbruggen vervoeren.

EAPL 
De Autotrein voor Zware bruggen (oftewel Equipages Automobiles de Pont Lourd – EAPL) heeft een gelijkaardige opdracht voor het allerzwaarste brugslag materiaal met een 50-tal vrachtwagens en ongeveer evenveel opleggers, verdeeld in vier pelotons.

Fonteiniersdienst
De Fonteiniersdienst staat in voor de bevoorrading aan drinkwater door het aanboren van grond-, leiding- en oppervlaktewater en omvat naast een technische directie ook een compagnie met drie pelotons. De Technische Directie der Fonteiniersdienst en Compagnie Fonteiniers bevinden zich aan de vooravond van de oorlog in kantonnementen te Deurne-Zuid.

Camouflagedienst
De Camouflagedienst is een kleine eenheid die net geen 100 militairen telt en gespecialiseerd is in strategische camouflagewerken.

Technische Diensten
De Technische Diensten (oftewel Services Techniques – ST) vormen de studiecentra voor de verschillende technische troepen (Regiment transmissietroepen, Regiment spoorwegtroepen, Bataljon Pontonniers,…) van de genie.


RGnA
De regimentsstaf bevindt zich op 10 mei 1940 aan de Tervurenlaan te Brussel. De drie bataljons zijn verspreid over het ganse land: het 31ste Bataljon werkt vanuit Sint-Gillis ten behoeve van het VIde Legerkorps en het VIIde Legerkorps, het 32ste Bataljon heeft zijn commandopost te Montegnée en werkt ten voordele van het IIIde Legerkorps. Het 33ste Bataljon is afgedeeld bij de Groepering Keyaerts en is werkzaam in de Ardennen vanuit Marche. De Compagnie Houtvesters heeft zijn standplaats te Thuin. De Compagnie Mechanische Uitgravingen bevindt zich te Leuven.

Technische Diensten
De mobilisatie van de technische diensten start pas bij de afkondiging van de algemene mobilisatie (oftewel Fase E van het mobilisatieplan) om 06u00. Op dat ogenblik gaan de Technische Diensten van de Genie over naar de Directie voor de aan- en afvoer bij het Leger (DREA)

Na de capitulatie

Slachtoffers

Bibliografie en Bronnen