5de Bataljon Genie

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 5de Bataljon Genie | 5ème Bataillon de Génie | 5Gn
Type Geniebataljon
Ontdubbeld van 4de Regiment Genie
Onderdeel van 5de Infanteriedivisie
Bevelhebber Majoor Léon Hannesse
Standplaats Ternat
Samenstelling 1ste Compagnie (Kapitein-commandant Maurice Thonon)
  2de Compagnie (Luitenant R. Mathieux)
  Peloton Park (Onderluitenant Thirionet)

Tijdens de mobilisatie

Staf/5Gn
Het 5de Bataljon Genie (5Gn) werd op 11 september 1939 opgericht bij Fase D van het mobilisatieplan door ontdubbeling van het 4de Regiment Genie in de Kazerne Majoor Deltenre aan de Luxemburglaan te Namen. De kern van het 5Gn werd geleverd door het IIIde Bataljon van het 4de Regiment Genie (III/4RGn). Het 4de Regiment Genie verdween op die datum van de slagorde en werd gebruikt voor het oprichten van maar liefst negen nieuwe onafhankelijke bataljons. Het 5Gn wordt toegevoegd aan de 5de Infanteriedivisie (5Div) als het organieke bataljon genie van deze divisie. Aan de vooravond van de oorlog bezetten de eenheden van de 5Div stellingen op de lijn Halle – Ninove waar ze ingezet worden als algemene reserve van het leger. De drie infanterieregimenten van de 5Div die door 5Gn ondersteun zullen worden zijn het 1ste Regiment Jagers te Voet (1J), het 2de Regiment Jagers te Voet (2J) en het 4de Regiment Jagers te Voet (4J). Het HK van de 5Div is geïnstalleerd in kasteel Richir te Vlezenbeek. De commandopost van 5Gn bevindt zich in Ternat.

De Kazerne Majoor Deltenre aan de Luxemburglaan te Namen was de thuisbasis van het 4de Regiment Genie.

Staf/5Gn
Net zoals de rest van de 5de Infanteriedivisie (5Div) bevindt ook het 5Gn zich bij het uitbreken van de oorlog ten zuidwesten van Brussel. het bataljon kantonneert in Ternat. De legerleiding besluit al snel om de 5Div naar de K.W. Stelling ten noorden van Leuven te verplaatsen. Het bataljon zal in een eerste etappe te voet naar Strombeek-Bever gestuurd worden.

3/1/5Gn
Het 3de Peloton van Onderluitenant Roxcoux zal evenwel met vrachtwagens naar Boortmeerbeek getransporteerd worden om er twee noodbruggen over het Kanaal Leuven-Mechelen te gaan bouwen. Dit peloton verlaat Ternat rondom 17u00. Bij aankomst te Boortmeerbeek wordt vastgesteld dat de bruggen over het Kanaal Leuven-Mechelen en over de Dijle nog intact zijn. De werken worden dan ook niet uitgevoerd en het peloton kantonneert dan maar in Boortmeerbeek.

Pl Park/5Gn
Ook het Peloton Park onder leiding van Onderluitenant Thirionet verplaatst zich tijdens de nacht van 10 op 11 mei naar Boortmeerbeek.

Staf/5Gn
De gros van het bataljon komt aan te Strombeek-Bever rond 08u00 en houdt hier halt om de komende nacht af te wachten. Na het vallen van de nacht wordt het personeel met vrachtwagens tot aan de Balkenstraat te Kampenhout vervoerd. De paardenwagens reizen achterop.

3/1/5Gn
In Boortmeerbeek worden onderluitenant Roucoux en zijn ploeg rondom 12u00 met vrachtwagens opgehaald en naar de kanaalbrug te Wijgmaal gebracht. De brug is bij een luchtaanval beschadigd en moet dringend hersteld worden. Er worden noodreparaties uitgevoerd met houten balken. Roucoux moet de werkzaamheden echter staken wanneer hij te horen krijgt dat er nog een aantal binnenvaartuigen vanuit Leuven moeten passeren. De tijdelijke constructie zal tijdens de nacht van 11 op 12 mei met explosieven vernield worden om de doorgang vrij te maken.

Staf/5Gn
Wanneer de paardenwagens rond 04u00 toekomen te Kampenhout is het bataljon weer volledig.

Rond 10u00 vernielt een detachement van het 5Gn de lijn Leuven-Mechelen ter hoogte van de halte van Hambos.  Op deze locatie kruist de anti-tankmuur van de K.W. Stelling de sporen.

2/5Gn
Na de middag installeert de 2de Compagnie een voetbrug over het Kanaal Leuven-Mechelen ter hoogte van de Remy fabrieken nabij Wijgmaal. Er worden eveneens 200 Kg explosieven afgeleverd bij de Hansbrug over de Dijle te Keerbergen. De compagnie gaat eveneens de noodbrug over de antitankgracht te Haacht afbreken en stuurt detachementen uit om de Cointet antitankhekkens op de Haachtsebaan en de spoorweg Leuven-Mechelen te vergrendelen.

Te Werchter ondermijnde het 5Gn drie bruggen.

Te Werchter ondermijnde het 5Gn drie bruggen.

Staf/5Gn
De laatste bruggen in de sector van de 5Div worden klaargemaakt voor vernieling.  Hiermee heeft het 5Gn de volgende kunstwerken ondermijnd:

  • brug over de Demer te Werchter
  • brug over de Dijle van de baan naar Rotselaar te Werchter
  • bruggetje over de Dijle bij de samenloop van deze rivier met de Demer te Werchter
  • Hansbrug tussen Haacht en Keerbergen
  • brug over de Dijle bij de watermolen van Rotselaar
  • brug over de Dijle te Wijgmaal

Tijdens avond van zullen de vernielingsdetachementen de eerste springladingen aanzetten.  De brug bij de watermolen te Rotselaar wordt om 21u45 vernield, gevolgd door de brug over de Dijle te Wijgmaal om 22u00.

1/5Gn
Tussen Kampenhout en Tildonk worden door de 1ste Compagnie drie loopbruggen gebouwd over het Kanaal Leuven-Mechelen . Deze bijkomende oversteekpunten moeten een snellere terugtocht van ons veldleger mogelijk maken.

Staf/5Gn
De Hansbrug vliegt rond 05u00 de lucht in.  Later op de dag worden de brug van de Staatsbaan naar Rotselaar te Werchter vernield (13u30) als ook het kleine bruggetje over de Dijle nabij de dorpskom van hetzelfde dorp (15u00).

De geniedetachementen worden beveiligd door de Pelotons Verkenner van het 2J en het 4J.

1/5Gn
De 1ste compagnie is aan het werk in de ondersector van het 4J om er bijkomende veldversterkingen aan te leggen. De compagnie verplaatst tijdens de nacht van 14 op 15 mei ook een konvooi van 26 binnenschepen van Wijgmaal naar Kampenhout.

1/5Gn
De binnenschepen worden te Kampenhout versast en overgegeven aan andere troepen voor de rest van de reis richting Mechelen. Na deze operatie wordt een houten brug aangelegd over het sas. De brug te Over de Vaart en de loopbruggen over het kanaal worden ondermijnd en krijgen elk een technische wacht toegewezen. Te Wijgmaal worden drie achtergelaten binnenvaartuigen tot zinken gebracht om ze aan de vijand te ontzeggen als brugslagmaterieel.

Staf/5Gn
Op 16 mei komt onverwachts het bevel van het geallieerd opperbevel (Franse generaal Bilotte) om verder westwaarts te trekken. Zonder dat men de KW linie ten volle verdedigd heeft moet de stelling worden prijsgegeven. Het Duitse leger wist immers een doorbraak te forceren in de streek van Sedan en in het noorden heeft Nederland zich overgegeven. Het veldleger zal aan het eind van de dag de K.W. Stelling ontruimen en zich terugplooien op de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde. Tijdens de namiddag wordt ook Majoor Hannesse op de hoogte gebracht van het nieuws dat ons veldleger aan het eind van de dag de K.W. Stelling zal verlaten. Er moet in drie etappes teruggetrokken worden naar een nieuwe linie van Terneuzen over Gent tot Oudenaarde. Het Peloton Park wordt de baan opgestuurd om de routes voor de afmars met bordjes af te bakenen. De rest van het bataljon verzamelt, met uitzondering van de technische wachten bij de springladingen onder de kanaalbruggen. De bataljonscommandant verkent rondom nog een laatste keer persoonlijk de uit te voeren vernielingen. Ter hoogte van de brug van Tildonk wordt de auto van de majoor door een vijandelijk vliegtuig gemitrailleerd. Sergeant Milicien Félix Rasé komt om en majoor Hannesse raakt zwaargewond. Kapitein-commandant M. Thonon, commandant van de 1Cie, neemt het bevel over. Het 5Gn verlaat de K.W. Stelling de 16 mei rondom 23u00.

1/5Gn
De 1ste Compagnie werkt tijdens de nacht van 15 op 16 mei aan het verder vrijmaken van het schootsveld in de ondersector van het 4J. Ook de 2de compagnie is hierbij actief. Een detachement wordt uitgezonden om een woning op de blazen die het zicht belemmert maar net buiten het bereik van de artillerie staat. De missie kan niet uitgevoerd worden wanneer duidelijk wordt dat het huis door de Duitsers is bezet. Tijdens de namiddag wordt een nieuwe poging ondernomen die ook moet afgebroken worden.

Staf/5Gn
Het Peloton Park bereikt Wolvertem om 02u00 en wacht de rest van het bataljon af. Het gros komt aan rond 10u00.

De brug over het Kanaal Leuven-Dijle wordt opgeblazen om 05u25, bij het vertrek van de mobiele achterhoede van het 2J.

De vernielingsploegen die achtergebleven waren op de K.W. Stelling komen één na één toe. Rond 21u00 zetten de colonnes zich op weg naar Erpe.

Staf/5Gn
Rond 11u00 komt het bataljon aan te Erpe. Er wordt die dag een officiersverkenning uitgevoerd naar de brug over de Dender ten noorden van Aalst. Deze patrouille bevestigt dat de vijand reeds de oostelijke oever bereikt heeft. Het kantonnement van de geniesoldaten wordt gedurende enige tijd zwaar beschoten door enkele overvliegende toestellen van de Luftwaffe. De manschappen krijgen de ganse dag rust en vertrekken omstreeks 21u00 naar Zevergem.

Staf/5Gn
Het bataljon bereikt Zevergem rondom 08u00. Er worden twee loopbruggen over de Schelde aangelegd door de 1ste compagnie: de eerste te Schelderode en een tweede te Teirlink. Terwijl het voertuigenpark te Zevergem blijft, worden de compagnies verspreid opgesteld binnen de sector van de 5Div. De 1ste Compagnie kantonneert te Teirlink en de 2de te Schelderode.

2/5Gn
Zodra de duisternis valt worden enkele ploegen van de 2de Compagnie uitgestuurd naar de oostelijke rivieroever om er vijftigtal bomen om te zagen die het schootsveld belemmeren van een C47 anti-tankkanon. Er dienen tevens een vijftal mijnstoppen aangelegd te worden.

1/5Gn
Ook de manschappen van de 1ste compagnie voeren werken uit ter verbetering van de infanteriestellingen en het schootsveld van de zware wapens. De detachementen vernielen enkele woningen die in de weg van het geschut staan.

2/5Gn
De ploegen van de 2de compagnie keren tijdens de ochtend terug van hun nachtelijke werkzaamheden. Na de middag wordt de loopbrug te Schelderode afgebroken zodra de legerkorpsgenie een zwaardere EAP brug heeft aangelegd. Dit materieel wordt geleverd door de Autobruggentrein.

Pl Park/5Gn
Het Peloton Park stuurt enkele vrachtwagens naar Houthulst om zijn voorraad explosieven en landmijnen aan te vullen. Er worden 700 mijnen Type H opgehaald.

Staf/5Gn
De geallieerden hebben inmiddels op de Conferentie van Ieper beslist dat het Belgische front achteruit moet en de Scheldestelling zal worden opgegeven voor een terugtocht naar de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie.

1/5Gn
De 1ste compagnie werkt verder aan het aanleggen en verbeteren van de mijnstoppen.  Er worden ook een twintigtal bomen omgehakt in de ondersector van het 4J. De 1ste compagnie start na de middag met de constructie van een EAP brug over de Schelde te Teirlink.

2/5Gn
De 2de compagnie neemt de aanleg van de toegangswegen en de aanloop naar deze brug voor zijn rekening.

Pl Park/5Gn
Het Peloton Park vertrekt rond 21u00 naar Deurle.

De EAP brug van Teirlink wordt rond 05u00 voltooid.

Het gros van het bataljon vertrekt bij valavond eveneens naar Deurle, met uitzondering van de vernielingsploegen en andere detachementen met speciale opdrachten.

Een detachement van de 2de compagnie vertrekt even na middernacht per fiets naar Nazareth om er twee mijnenvelden aan te leggen. Even later worden drie pelotons van de 1ste en de 2de compagnie teruggestuurd om de EAP brug te Teirlink te recupereren.

Rondom 09u00 is het bataljon opnieuw volledig te Deurle.

Wanneer omstreeks 14u00 de Duitse artillerie het dorp bestookt, verplaatst het geniebataljon zijn kantonnementen zo’n 2,5 Km naar het westen. Hier wordt gewacht tot 18u00 waarna de troepen naar Lotenhulle vertrekken. De verplaatsing zal een viertal uur in beslag nemen. Een vernielingsdetachement van de 1ste compagnie blijft achter om de metalen brug over de Leie te Deurle op te blazen en vervoegt vervolgens het bataljon.

Het bataljon kantonneert te Lotenhulle.

In de namiddag vernielt een detachement van het bataljon de kerktoren van Landegem om te beletten dat deze door de vijand zou gebruikt worden als observatiepost.  De wegbrug van Landegem wordt eveneens vernield door het 5Gn.  Dit gebeurt omstreeks 20u30, na de doortocht van de allerlaatste bevriende troepen.  De spoorbrug wordt ook opgeblazen.  De beide kunstwerken storten slechts gedeeltelijk in en zouden nog gebruikt kunnen worden door vijandelijke infanteristen.  Het 4J vraagt aan de divisiestaf om het 5Gn terug te sturen om de bruggen grondiger te vernielen.

Op verzoek van de divisiestaf ondernemen detachementen van het 5Gn een nieuwe poging om de bruggen te Landegem in hun geheel te vernielen.  Dit gebeurt met succes.

Het bevel over het bataljon wordt overgenomen door Kapitein-commandant Mouvet.

Na de capitulatie wordt het materieel van het bataljon ingeleverd aan de Duitsers te Beernem. Dit dorp dient ook als verzamelplaats voor de uitrusting van het 5TTr.

Na de capitulatie

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
1COLOTCharles, J.F.SdtMil3818.04.1916Bioul27.05.1940AalterOverleden in villa aan de Kranepoel.
2DUBOISRogerSdtMil3617.02.1917Quévy-le-27.05.1940Bellem
StafGUISEJoseph, MarieSdtMil3508.10.1915Namur27.05.1940AalterHulpapotheker.
Overleden in villa aan de Kranepoel.
1RASEFélix, J.J.SgtMil3525.08.1915Sommière17.05.1940Tildonk
1SERWYEmileSdtMil3728.04.1917Vezin28.05.1940Klemskerke

Bibliografie en Bronnen

  1. Verslag Majoor Hanesse, Dossier 5de Infanteriedivisie, Centrum Historische Documentatie van Defensie
  2. Verslag Kapitein Gueben, Dossier 5de Infanteriedivisie, Centrum Historische Documentatie van Defensie