3de Infanteriedivisie

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 3de Infanteriedivisie | 3ID
3ème Division d’Infanterie | 3DI
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van IIIde Legerkorps
Bevelhebber Luitenant-generaal Gaston Lozet
Commandant Infanterie Generaal-majoor Albert Gits
Commandant Artillerie Kolonel J.P. Offermans
Commandant Transportkorps Kapitein-commandant M. Defossez
Stafchef Luitenant-kolonel SBH A. Coutelier
Intendant Kapitein-commandant E. Misson
Standplaats Versterkte Positie Luik
PFLII Lijn
Sector Chertal-Chaudfontaine
Commandopost in Kazerne Chartreuse te Luik
Samenstelling Hoofdkwartier  
  1ste Linieregiment  
  12de Linieregiment  
  25ste Linieregiment  
  3de Regiment Artillerie  
  3de Bataljon Genie  
  3de Bataljon Transmissietroepen  
  Wielrijderseskadron 3ID  
  Compagnie Getrokken C47 3ID (Luitenant G. Duchenne)
  (Compagnie C47 op T13 3ID (Luitenant M. Van Vucht)) -> Afgedeeld bij 1ste Regiment Karabiniers-Wielrijders
  Geneeskundig Korps 3ID Staf (Med Maj Florent Thoné)
    Geneeskundige Versterkingcompagnie (Med Lt A. Willems)
    Lichte Ambulance (Med Kapt W. Kasters)
    Ambulance Infanteriedivisie (Med Kapt J. Gustin)
  Compagnie Intendance 3ID (Luitenant H. Dethier)
  Transportkorps 3ID Staf (Cdt X. Dumont de Chassart)
    Peloton voor Infanteriemunitie (Lt R, Michelet)
    1ste Autopeloton voor Infanteriemunitie (Lt A. Bouriez)
    2de Autopeloton voor Infanteriemunitie (Lt P. de Harenne)
    1ste Autopeloton voor Artilleriemunitie (Lt E. Clausset)
    2de Autopeloton voor Artilleriemunitie (Lt Emile Lambot)
    Autopeloton voor Ravitaillering (Lt L. le Roy du Vivier)
    Autopeloton voor Materieel (Cdt C. Loslever)
    Atelier voor Herstelling van het Wagenpark (Kapt C. Plasman)
  Compagnie Luchtafweermitrailleurs (Luitenant A. Bockourt)
  Provoost (Luitenant J. Lecart)  

Tijdens de mobilisatie

Ingang van de Chartreusekazerne op de oostelijke Maasoever waar het HK van de 3Div zijn intrek had genomen aan de vooravond van de oorlog.

Staf 3Div
De 3de Infanteriedivisie (3Div) staat tijdens de mobilisatie onder bevel van het IIIde Legerkorps (IIILK). Het IIILK speelt een sleutelrol in de verdediging van de provincie Luik bij een mogelijke aanval van Duitsland. Deze opdracht omvat drie taken:

 • de beveiliging van de Belgische oostgrens tussen Gemmenich en Losheimergraben,
 • het bezetten van een Voortuitgeschoven Positie vanaf de Voerstreek in het noorden tot aan Stavelot in het zuiden. Deze positie loopt over Buesdael, Hombourg, Henri-Chapelle, Limbourg, Jalhay, Hockai, Francorchamps en Meiz. In het noorden wordt ze bemand door het 1ste Regiment Grenswielrijders en in het zuiden door het 1ste Regiment Lansiers,
 • de verdediging van de Versterkte Positie Luik (Position Fortifiée de Liège oftewel PFL).

De Versterkte Positie Luik bestaat uit vier linies waarvan de tweede linie PFLII ongeveer 28Km lang is en loopt van Barchon tot Boncelles. Op deze linie zullen bij een vijandelijke inval de 2de en de 3de Infanteriedivisie post vatten. De linie omvat de vernieuwde forten van Barchon, Evegnée, Fléron, Chaudfontaine, Embourg en Boncelles aangevuld met 61 betonnen bunkers in twee echelons. Aan de vooravond van de oorlog houdt de 3Div zich klaar om de noordoostelijke sector van de PFLII te bezetten tussen Barchon ten noorden van Luik en Chaudfontaine.

De regimenten van de 3Div die worden ingezet tussen de forten worden intervaltroepen genoemd en staan als volgt opgesteld:

 • 1Li bezet de noordoostelijke ondersector van de Maas tot Barchon
 • 12Li bezet de ondersector Barchon – Fléron
 • 25Li bezet de ondersector Fléron – Chaudfontaine

Cie C47 op T13/3Div
Aan de vooravond van de Duitse inval is de Compagnie T13 afgedeeld bij het 1ste Regiment Karabiniers-Wielrijders.  Dit zal zo blijven tot na de capitulatie.  Het relaas van deze eenheid is dan ook op deze pagina gedocumenteerd.

Staf 3Div
Sinds de ochtend rapporteren de lichte troepen aan de grens voortdurend incidenten en stroomt ook het nieuws binnen van de aanval op de 7de Infanteriedivisie (7Div) nabij Maastricht en de grensoverschrijdingen in het oosten van het land. Doorheen de dag komen er groepjes lichte troepen aan die hun alarmposten aan de grens verlaten hebben en zich terugplooien binnen de Versterkte Positie Luik. De berichten betreffende de toestand bij de naburige 7Div worden steeds ernstiger wanneer blijkt dat het Albertkanaal overschreden werd te Vroenhoven en Veldwezelt.

Ten gevolge van de Duitse doorbraak bij de 7Div groeit het besef dat de posities van de PFLII linie ten oosten van de stad niet kunnen behouden worden door het IIILK. Het legerkorps maakt bijgevolg plannen om zijn intervaltroepen terug te trekken uit de PFLIIlinie. De eenheden bereiden zich voor om een nieuwe defensieve positie in te nemen op de linkeroever van de Maas, vanaf Lixhe, over de stad Luik heen, tot nabij de eerste de posities van de Groepering K aan de Ourthe. Tegen de avond heeft de vijand de 7Div aangeklampt over de ganse breedte van de divisiesector, de weg naar Tongeren ligt nu open waardoor de Versterkte Positie Luik dreigt omsingeld te worden. Om 20u00 vaardigt het Groot Hoofdkwartier (GHK) het bevel uit om de Versterkte Positie Luik op te geven. De 3de Infanteriedivisie moet stelling nemen op de linkeroever van de Maas, terwijl de 2de Infanteriedivisie naar de K.W. Stelling gestuurd wordt.

Het evacuatiebevel bereikt de divisiestaf om 21u30.

Geneeskundig Korps 3Div
De medische eenheden starten te veldtocht te Vottem waar de divisionaire hulpplaats geactiveerd wordt.

Staf 3Div
De 3de Infanteriedivisie neemt een nieuwe defensieve stelling in op de linkeroever van de Maas. De divisie installeert zich op twee echelons:

 • het eerste echelon loopt van Chertal tot aan de samenvloeiing van de Maas en de Ourthe, met:
  • het IIde bataljon van het 1ste Linieregiment van Herstal tot aan de brug van Wandre (inclusief)
  • het IIIde bataljon van het 12de Linieregiment van de brug van Wandre (exclusief) tot Marexhe
  • het Iste bataljon van het 12de Linieregiment van Marexhe tot de brug van Coronmeuse (exclusief)
  • het Iste bataljon van het 25ste Linieregiment van de brug van Coronmeuse (inclusief) tot Pont-Neuf
  • het IIIde bataljon van het 25ste Linieregiment van de brug van Pont-Neuf tot Val-Benoit
 • het tweede echelon loopt ten westen van deze linie op het plateau dat over de Maas uitkijkt, tussen Grâce-Berleur en Liers. Het tweede echelon komt onder het bevel van het 1ste Linieregiment te staan, dat zijn commandopost te Alleur opstelt. De bataljons staan als volgt opgesteld:
  • het IIde bataljon van het 25ste Linieregiment van Grâce-Berleur tot de baan van Luik naar Sint-Truiden (exclusief)
  • het IIde bataljon van het 12de Linieregiment van de baan van Luik naar Sint-Truiden (inclusief) tot de spoorwegoverweg ten zuid-oosten van de kerk van Rocourt
  • het Iste bataljon van het 1ste Linieregiment van deze spoorwegoverweg tot het centrum van Rocourt
  • het IIIde bataljon van het 1ste Linieregiment van Rocourt tot Liers
 • de divisiestaf vindt een nieuw onderkomen in het oude Fort van Lantin

Het IIIde Legerkorps ziet terecht dat zijn noordelijke flank steeds meer bedreigd wordt. Om de flankdekking te verzekeren, stuurt het IIIde Legerkorps om 10u00 drie bataljons naar het noordwesten op post te vatten langsheen de Jeker, tussen het dorp Glons en het gehucht Pierreux ten oosten van Bassenge. Kolonel Barthélemy van het 1Li moet tevens zijn Iste en IIde bataljon afstaan aan de Goepering Gits / Sector Maas-Stroomafwaarts en zal de volgende groepering bevelen:

 • het Iste bataljon van het 1ste Linieregiment wordt doorgestuurd naar Glons
 • het IIIde bataljon van het 1ste Linieregiment wordt naar Boirs bevolen
 • het IIIde bataljon van het 1ste Regiment Grenswielrijders dient te Bassenge en Pierreux langsheen de spoorlijn stelling te nemen
 • de formatie zal versterkt worden door de Compagnie Getrokken C47 van de 3de Infanteriedivisie die aan elk van deze bataljons één van zijn drie pelotons dient toe te wijzen
 • Kolonel SBH L. Barthélemy zal deze formatie bevelen van op de commandopost van de Groepering Gits te Heure-le-Romain

Het IIde bataljon van het 12de Linieregiment wordt om 12u30 naar Voroux-lez-Liers bevolen om de formatie te versterken maar dit bataljon zal tussen Voroux en Lantin vast te komen zitten in een luchtaanval. De inplaatsstelling van de bataljons van 1Li mislukt eveneens onder druk van voortdurende aanvallen van de Luftwaffe en de beide formaties zullen Luik verlaten als onderdeel van de Groepering Gits.

Tijdens de namiddag volgt het bevel tot de aftocht uit Luik. Volgens plannen opgesteld door het Groot Hoofdkwartier tijdens de mobilisatie zou het IIIde Legerkorps zich in westelijke richting moeten verplaatsen, maar deze marsrichting wordt bedreigd door de Duitse 4. Panzerdivision die in snel tempo in de richting van Hannuit vordert. Het korps krijgt de opdracht om naar het zuidwesten terug te trekken.

De staf van de 3de infanteriedivisie was om 16u30 echter reeds gestart met het verspreiden van de originele orders. Het 12Li krijgt het verkeerde bevel om tijdens de nacht van 11 op 12 mei over een afstand van 40Km terug te trekken in de richting van Hannuit en Tienen. Door de voortdurende luchtaanvallen op het fort van Lantin wordt de communicatie tussen de divisiestaf en zijn eenheden onmogelijk gemaakt waardoor het 12Li zich op weg zet met de verkeerde bestemming op zak. Het zal uiteindelijk 21u30 zijn wanneer dit rechtgezet kan worden.

De marsroute van de 3de Infanteriedivisie vormt één van vier door het IIIde Legerkorps uitgestippelde vluchtroutes uit de Versterkte Positie Luik. De route zal lopen over Oupeye, Les Awirs, Villers-le-Bouillet en Oteppe tot in Hannêche. Aan de colonnes van de zeven infanteriebataljons worden ook nog de volgende elementen toegevoegd:

 • alle divisietroepen die nog onder het commando van Luitenant-generaal Lozet staan
 • negen van de tien artilleriegroepen van het IIIde Legerkorps (de Iste tot en met IVde groep van 3A en de Iste tot en met Vde groep van 15A)
 • de 3de, 23ste en 32ste bataljons Genie, met uitzondering van de 2de compagnie van 23Gn en de 4de compagnie van 32Gn

Volgens het Reglement op den Velddienst uit 1939 hebben al deze elementen samen een gecombineerde colonnelengte van maar liefst 48Km. Het hoeft dan ook geen betoog dat het zo goed als onmogelijk is om deze formaties over een enkele marsroute te sturen. De planning loopt dan ook al snel in het honderd. De diensten, transmissietroepen, genie en artillerie krijgen het vage bevel om tussen 21u00 en 00u00 de baan van Luik naar Sint-Truiden over te steken en er komt geen verdere coördinatie van het vertrek. Het 25Li krijgt de instructie om zijn bataljons om 02u00 te Mons te laten vertrekken, terwijl het 12Li en het II/1Li om 02u20 te Glain moeten passeren.

Compagnie Getrokken C47 3Div
De compagnie bevindt zich bij de start van de dag te Alleur en staat onder bevel van het 1ste Linie. De eenheid wordt toegevoegd aan de dwarsstelling op de Jeker die door de Groepering Gits / Sector Maas-Stroomafwaarts moet gerealiseerd worden. De pelotons worden toegewezen aan elk van de bataljons en begeven zich naar het vertrekpunt te Dalle. De missie mislukt onder aanhoudende aanvallen van de Luftwaffe. Bij de aanloop naar Juprelle worden talrijke voertuigen en kanonnen vernield.

Geneeskundig Korps 3Div
Na de terugtocht van de divisie naar de linkeroever van de Maas wordt de medische hulpplaats ingericht te Xhendremael. De installatie wordt tijdens de late namiddag gesloten en de eenheden vertrekken richting Villers-l’Evêque met de intentie om vervolgens richting zuidwesten verder te trekken. De colonnes worden tijdens de nacht van 11 op 12 mei verrast door Duitse pantservoertuigen. De paardenwagens vallen in vijandelijke handen.  Een deel van het personeel wordt krijgsgevangen gemaakt, waaronder ook Med OLt Puissant en Lt Hautecourt van de staf, Med OLt Pirson van de Geneeskundige Versterkingscompagnie, en Med OLt Anciaux, Med OLt Deleval en Med Lt Chatelet van de Divisieambulance.  Deze laatste twee kunnen ontkomen en zullen enkele dagen nadien de divisie opnieuw vervoegen.

De meeste detachementen kunnen ontvluchten, maar alle cohesie is verloren en het geneeskundig korps van de divisie zal zich tijdens de ganse aftocht naar Vlaanderen niet meer kunnen hergroeperen.

Het Belgische opperbevel beslist om de gehavende 3de infanteriedivisie tot in West-Vlaanderen terug te trekken en toe te voegen aan de reserve. De divisie heeft tijdens zijn aftocht immers alle samenhang verloren en is aan een dringende reorganisatie toe om ze opnieuw gevechtsklaar te maken. De aftocht zal via Charleroi gebeuren waar de divisie op treintransport zal gezet worden. Het divisiehoofdkwartier reist zo snel mogelijk vooruit en zal zich op 14 mei in het kasteel van Mevrouw De Roo-Jans in Doomkerke te Ruislede gaan vestigen.

Het gros van de infanterieregimenten heeft de zuidelijke oever van de Méhaigne weten te bereiken, maar alle eenheden zijn in mindere or meerdere mate uit elkaar geslagen en hebben de grootste moeite om hun verschillende fracties te lokaliseren. De aftocht wordt verder gezet in de richting van Namen.

Het hoofdkwartier van de 3de infanteriedivisie komt tijdens de namiddag aan te Lavoir en krijgt daar het bevel van het VIIde Legerkorps om de divisie te hergroeperen in de zone tussen Temploux, Franière, Floreffe en Malonne ten westen van Namen. Het Belgische opperbevel beslist om de gehavende 3de infanteriedivisie tot in West-Vlaanderen terug te trekken en toe te voegen aan de reserve. De divisie heeft tijdens de aftocht immers alle samenhang volledig verloren en is aan een dringende reorganisatie toe om ze opnieuw gevechtsklaar te maken. De aftocht zal via Charleroi gebeuren waar de divisie op treintransport zal worden gezet. Het divisiehoofdkwartier reist zo snel mogelijk vooruit en zal zich op 14 mei in het kasteel van Mevrouw De Roo-Jans in Doomkerke te Ruislede gaan vestigen.

Compagnie Getrokken C47 3Div
De compagnie slaagt er in Héron te bereiken en zal hier kantonneren tot de avond van 12 mei. Van de 12 C47 anti-tankkanonnen blijven nog 2 vuurmonden over.

Het divisiehoofdkwartier installeert zich in het kasteel van Mevrouw De Roo-Jans in Doomkerke te Ruislede.

Geneeskundig Korps 3Div
De eerste elementen bereiken Aalter. Tijdens de komende dagen zal het geneeskundig korps van de divisie hier opnieuw samengesteld worden.

Staf 3Div
Na de Duitse doorstoot tot Abbeville aan de Atlantische kust zijn de geallieerde legers in Noord-Frankrijk en Vlaanderen geheel omsingeld. Het geallieerde oppercommando heeft op 21 mei tijdens de Conferentie van Ieper besloten om de Schelde-linie op te geven. Hierop bepaalt de Belgische legerleiding tijdens de ochtend van 22 mei dat onze strijdkrachten niet zoals afgesproken zullen terugtrekken naar de Ijzer, maar stand zullen houden langsheen de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie. Het Groot Hoofdkwartier laat deze terugtocht in twee fases uitvoeren en bepaalt dat de troepen opgesteld tussen het Bruggenhoofd Gent en Oudenaarde zich tijdens de nacht van 22 op 23 mei moet terugtrekken naar de Leie. In deze eerste fase zullen tevens een aantal troepen teruggetrokken worden uit het Bruggenhoofd Gent, de stad Gent en het Kanaal Gent-Terneuzen. Deze zones zullen dan definitief ontruimd worden tijdens de nacht van 23 op 24 mei. Om de Britten toe te laten meer troepen vrij te maken voor de geplande tegenaanval rond Arras, geeft onze legerleiding zijn akkoord om de 44th Infantry Division aan de Schelde af te lossen en de Belgische linies aan de Leie tot aan de rand van Menen te verlengen. De aflossing aan de Schelde wordt afgelast door de snelle ontwikkeling van de Duitse opmars.

De 3de Infanteriedivisie werd aanvankelijk aangeduid om de Britten af te lossen aan de Bovenschelde rond Oudenaarde. Deze verplaatsingen worden kort na middernacht afgebroken en de divisie wordt in alle haasten naar de Leie gedirigeerd. De divisie komt samen met de 1ste Infanteriedivisie onder het bevel van het IVde Legerkorps te staan.  Het korps plaatst de 3Div tussen het Kanaal van Roeselare naar de Leie en Kortrijk (exclusief), en de 1Div tussen Kortrijk (inclusief) en Menen (exclusief). Het IVde Legerkorps beschikt ook over de 10Div als reservemacht. Deze divisie vat post van Roeselare tot Izegem.  De 3Div plaatst zijn drie infanterieregimenten in lijn:

 • Het 1ste Linieregiment komt op de linkerflank te liggen en bezet de Ondersector Ooigem.
 • Het 25ste Linieregiment bezet met zijn twee overgebleven bataljons de centrale Ondersector Bavikhove.
 • Het 12de Linieregiment neemt de rechterflank in en bezet de Ondersector Kuurne.
 • De divisie wordt in de diepte gedekt door het 2de Regiment Grenswielrijders dat tussen Stokerijhoek en Hulste ontplooit.

De divisiestaf verhuist naar de Doornmolen aan de Heirweg Zuid, tegen de grens tussen Ingelmunster en Lendelede.

De divisie brengt rond het middaguur het IV/LK op de hoogte van zijn gevechtswaarde.  Het 1Li en het 25Li zijn elk nog twee fuseliersbataljons sterk.  Het 12Li heeft nog drie fuseliersbataljons, maar de pelotons binnen deze eenheden tellen elk slechts drie ipv vier gevechtsgroepen.  Het 3A heeft nog twee van de vier onvolledige groepen geschut.  Het transmissiebataljon zit door zijn materieel heen.  Het geniebataljon is onvolledig.  De anti-tankcompagnie van de divisietroepen is ontbonden, en de C47 verdeeld onder de regimenten om de verliezen aan te vullen.  Het 1Li, 12Li en 25Li hebben elk nog 6 tot 9 van de 12 voorziene vuurmonden.  Bij het transportkorps ontbreekt het Peloton voor Infanteriemunitie.  De divisie beschikt ook over het 1ste en het 2de Regiment Grenswielrijders, maar deze regimenten zijn ook bijzonder verzwakt en elk nog slechts ongeveer een bataljon groot.

De Britten hebben in de late namiddag via het GHK laten weten dat de 44th Infantry Division doorheen de sector zal terugtrekken naar de linker oever van de rivier en de nacht zal doorbrengen in de streek van Heule, Gullegem, Moorsele en Sint-Katarina.  De troepen zullen dan de Britse legerzone vervoegen.  Het IV/LK geeft om 22u10 volmacht aan de 3Div om de brug van Desselgem op te blazen.  De 44(UK) Div beschikt zo alleen nog over de brug van Harelbeke in de sector van de 3Div.

Geneeskundig Korps 3Div
De divisionaire hulpplaats wordt geopend te Ingelmunster. Het IVde Legerkorps plaatst zijn medisch-chirurgisch centrum te Beveren bij Roeselare.

Staf 3Div
De brug van Desselgem wordt pas om 01u10 vernield.  De vertraging is het gevolg van de doortocht van 32 Britse artilleriestukken waarvan de late komst onverwacht was.  Alleen de brug te Harelbeke is dan nog intact binnen de divisiesector.  Om 06u00 passeren nog steeds Britse colonnes over de brug van Harelbeke.

De 3Div melden dat de door het IV/LK op 22 mei gevraagde voorposten niet uitgezet werden op de rechteroever van de Leie.  De staf meldt dat dit bij gebrek aan overzetmiddelen niet realiseerbaar is.  Het IV/LK dringt aan en wil ten minste dat de 3Div patrouilles uitstuurt naar de Pottelberg en Madonettenberg te Kortrijk.

Geneeskundig Korps 3Div
Op 23 en 24 mei zullen ettelijke gewonden toekomen op de hulpplaats te Ingelmunster. Het veldlazaret krijgt versterking van de ambulancevoertuigen van het IVde Legerkorps en slaagt er in de doorstroom van patiënten naar het MCC te Beveren op gang te houden.

Staf 3Div
De staf zendt om 09u00 een situatierapport naar het IV/LK.  De divisie meldt een vijfentwintig tal dodelijke slachtoffers en en nog groter aantal gewonden ten gevolge van de acties van de Duitse artillerie.  Vooral het 25Li tegenover Harelbeke heeft heel wat beschietingen moeten incasseren.  Voorlopig lijken de Duitsers nog geen aanstalten te maken om aan te vallen.

Om 16u50 meldt de divisie dat de vijand te Kuurne de Leie is overgestoken ten koste van het 12Li.  Bij het 1Li en het 25Li zou de westelijke oever nog in bevriende handen zijn.

De 3Div brengt opnieuw verslag uit bij het IV/LK om 22u20.  Er is geen rechtstreeks contact meer tussen de beide staven, en een verbindingsofficier meldt dat er niet meer kan gerekend worden op de 3Div.  De artillerie van de divisie heeft zijn posities verlaten.  De commandoposten van het 1Li en het 12Li functioneren niet langer.  De beide regimenten zijn uit elkaar geslagen.  Ook het divisiehoofdkwartier is op de terugtocht.

Geneeskundig Korps 3Div
Tijdens de avond van 24 mei worden de medische eenheden teruggetrokken naar Koolskamp.

Staf 3Div
De staf van de 3Div meldt aan het IV/LK om 10u20 dat het hoofdkwartier operationeel is aan de Brugstraat 29 te Ardooie.  Het legerkorps rapporteert de nieuwe standplaats aan het GHK, die van de verplaatsing een zaak zal maken.  In de namiddag van 25 mei zal stafchef Generaal-majoor Michiels een gedetailleerde verklaring vragen aan Luitenant-generaal Bogaerts van het IV/LK voor de reden achter de vermeende postverlating van Luitenant-generaal Lozet.  Er werd hem immers geen toestemming verleend om naar Ardooie terug te trekken.

In de namiddag maakt de oprukkende vijand contact met de posities van de 10Div.  Te Sint-Eloois-Winkel wordt het I/3J aangevallen en dreigt een bres geslagen te worden in het front van de divisie.  Het IV/LK kan echter geen versterkingen aanvoeren en vraagt dan ook om zo goed mogelijk stand te houden met de belofte dat contact zal gemaakt worden met het GHK.  Ook de opperste legerleiding kan geen oplossing bieden, en meldt een poging te zullen wagen om versterkingen van het Britse leger te bekomen.  Het I/3J lijkt echter een doorbraak te kunnen vermijden.  Om 17u40 tenslotte laat de legerkorpsstaf weten dat er 7 van de 11 T13 pantserwagens van de Compagnie T13 Versterkte Positie Namen zullen uitgestuurd worden, samen met het 2LR.

Geneeskundig Korps 3Div
Nu de divisie zich heeft moeten terugtrekken van de oever van de Leie en slechts beperkt inzetbaar blijft, wordt de capaciteit van het geneeskundig korps gebruikt om te Koolskamp een ziekenzaal voor gewonden van diverse eenheden te runnen. Deze ziekenzaal blijft open tot de avond van 25 mei.

Staf 3Div
De 3de Infanteriedivisie heeft de zone Hertsberge-Oostkamp toegewezen gekregen als verzamelpunt. De divisie wordt in reserve geplaatst.

In de namiddag wordt de stad Tielt geïnfiltreerd door de vijand.  De 6. Kompanie van het 6. Infanterieregiment, een onderdeel van de 30. Infanteriedivision, slaagt er in om het stadscentrum binnen te dringen na een snelle opmars via de Marialoopsesteenweg en de Bedevaartstraat.  De 3de Infanteriedivisie krijgt de opdracht om een detachement samen te stellen om de indringers te helpen verdrijven.  De opdracht wordt doorgespeeld aan het 1ste Linieregiment dat Majoor Demaret van het IIIde Bataljon aanduidt om de missie te leiden.

Staf 3Div
Het detachement van het 1ste Linieregiment wordt per vrachtwagen naar Tielt vervoerd, maar komt slechts aan rondom 06u00.  De actie is niet succesvol en het detachement Demaret keert later op de dag terug naar Wingene.

Na de capitulatie

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
Cie C47AUTHOMEEmileSdtMil3306.01.1913Saint-Amand (Fleurus)21.05.1940Liège
TptKBEAUJEANAlbert, G.M.SdtMil3707.06.1918Modave24.05.1940Roeselare
Cie C47/T13DEFIZERoger, A.L.Sgt28.05.1917Liège27.05.1940OedelemVoertuigcommandant. Gedood door treffer PAK36 anti-tankkanon op voertuig.
Cie C47/T13DENISFernandSdtMil3927.07.1919Jandrain-Jandrenouille13.05.1940Tienen
TptKDUMONTGeorges, C.M.SdtMil2031.10.1900Antwerpen01.06.1940Berck-Plage (F)
GenKFANKPaul, AntonSdtMil19.06.1917Heppenback12.05.1940SeraingVerwond 12/05 omstreeks 10u00. Overleden omstreeks 03u00. Geneeskundige Verskertingscompagnie.
Cie C47GUSTINWilliam, F.G.SgtMil3727.03.1914Chênée11.05.1940Juprelle
TptKLECLOUXEmile, L.D.WMMil3017.10.1910Dison12.05.1940Tongeren
ARCA/TptKLEFEVREPol, C.A.KplMil3721.03.1917Limont24.05.1940Poperinge
ARCA/TptKNELISSENMarcel, J.SdtMil3015.06.1910Lauw26.05.1940KlerkenVerwond 21/5 te Poperinge.
Cie C47/T13RENSONAndré, G.A.SdtMil3609.09.1916Spa27.05.1940OedelemChauffeur. Gedood door treffer PAK36 anti-tankkanon op voertuig.
Cie C47THEUNISSENJérome, D.L.SgtMil3913.04.1919Haccourt11.05.1940Juprelle
StafVROMANPaul, J.SdtMil2623.08.1906Spiere13.05.1940Tongeren

Bibliografie en Bronnen

 1. Martens, M., 2004, Mei 1940: De Regio Tielt in de Vuurlinie, Tielt: De Roede van Tielt