Versterkings- en Opleidingscentrum Transportkorps

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Versterkings- en Opleidingscentrum van het Vervoerkorps | VOC VK
Centre de Renforcement et d’Instruction du Corps des Transports | CRI CT
Type Versterkings- en Opleidingsdivisie
Ontdubbeld van 2de Transportkorps
3de Transportkorps
4de Transportkorps
Autotransportkorps
Onderdeel van Versterkings- en Opleidingstroepen
Bevelhebber Kolonel Adhémar Hotelet
Adjunct Luitenant H. Legros
Standplaats Kazerne Abdij Maagdendale, Oudenaarde
Samenstelling Staf
  1ste Compagnie Versterking en Instructie (Paardengespannen) (Kapt R. Delooz)
  2de Compagnie Versterking en Instructie (Paardengespannen) (Cdt Louis Albert)
  3de Compagnie Versterking en Instructie (Motorvoertuigen) (Cdt Albert Scholl)
  4de Compagnie Versterking en Instructie (Motorvoertuigen) (Cdt Henri Van Elewyck)
  5de Compagnie Versterking en Instructie (Motorvoertuigen) (Cdt Paul Laloux)
  Schoolcompagnie
  Compagnie Depot en Algemene Diensten
  Compagnie Depot en Park Autotranportkorps / 4de Transportkorps (Etterbeek, Brussel)
  Compagnie Depot en Park 2de Transportkorps (Fort V, Edegem, Antwerpen)
  Compagnie Depot en Park 3de Transportkorps (Luik)

Tijdens de mobilisatie

Staf VOC/TptK
In normale omstandigheden stonden de transportkorpsen [1] van het actieve leger zelf in voor de opleiding van hun nieuwe miliciens. Dit lag moeilijk voor de reeds gemobiliseerde eenheden die hun vredesvoet kazerne al verlaten hadden om hun gevechtsstellingen in te nemen. Daarom werden de laatst opgeroepen dienstplichtigen bestemd voor de transportkorpsen samengebracht in het Versterkings- en Opleidingscentrum van het Vervoerkorps (VOC/TptK ). De eerste miliciens van de klas 40 werden vanaf februari 1940 onder de wapens geroepen en vervoegden in maart het VOC/TptK.

Het VOC/TptK werd op 21 januari 1940 opgericht. Voor het gros van de compagnies gebeurde de mobilisatie in de Kazerne de Witte de Haelen te Etterbeek. De Compagnie Depot en Park van het Autotransportkorps / 4de Transportkorps werd geactiveerd op de Nationale Schietbaan te Schaarbeek. Het VOC/TptK kan beschouwd worden als een ontdubbelingseenheid van de vier in vredestijd bestaande transportkorpsen. In tegenstelling tot het merendeel van de Versterkings en Opleidingscentra, bestaat het VOC/TptK uit een reeks compagnies met gemengde samenstelling, die zowel de miliciens van de nieuwe klas 40 moeten opleiden (pelotons instructie ) als ook de van mobilisatie vrijgestelde reservisten dienen op te vangen (pelotons versterking). De pelotons versterking bestonden aanvankelijk louter uit kaderpersoneel en zouden hun manschappen pas ontvangen bij de afkondiging van Fase E van het mobilisatieplan. De persoonlijke- en korpsuitrusting van deze manschappen werd beheerd door drie Compagnies Depot en Park te Schaarbeek, Edegem en Luik.

Op 14 februari 1940 worden de Staf van het VOC/TptK, de Schoolcompagnie, de Compagnie Depot en Algemene Diensten alsook de staven en de instructiepelotons van de vijf compagnies Instructie en Versterking overgebracht van Etterbeek naar de Kazerne in de Abdij Maagdendale te Oudenaarde. De Compagnie Depot en Park van het Autotransportkorps / 4de Transportkorps blijft in de hoofdstad achter en verhuist van de Nationale Schietbaan naar de Kazerne de Witte de Haelen. De kazerne zal samen met de kwartieren van het transportkorps te Luik en te Antwerpen gebruikt worden als mobilisatieplaats voor de versterkingspelotons.

Cisterciënzerinnenabdij van Maagdendaele

De voormalige Cisterciënzerinnenabdij van Maagdendaele werd als militaire kazerne gebruikt.

Staf VOC/TptK 
De Staf VOC/TptK ontvangt het algemeen alarm iets na middernacht en geeft de in de Maagdendalekazerne aanwezige elementen het bevel om bij eerste klaarte vooraf verkende alarmkantonnementen in te nemen langsheen de steenweg van Oudenaarde naar Gent.  Men vreest immers dat de reguliere kazernes van ons leger gebombardeerd zullen worden door de Duitse luchtmacht en bijgevolg moet het VOC/TptK zich door een onmiddellijke verhuis in veiligheid stellen. De Staf VOC/TptK wordt in zijn commandopost om 06u00 verwittigd van de afkondiging van de algemene mobilisatie naar aanleiding van de Duitse inval. Dit impliceerde ook dat het VOC/TptK onder bevel komt te staan van de Generale Staf van de Versterkings- en Opleidingstroepen (oftewel Etat-Major des Troupes de Renfort et d’Instruction – EM/TRI). Eveneens om 06u00 wordt het bevel gegeven om, zoals voorzien in het mobilisatieplan, uit te wijken naar oorlogskantonnenmenten die zich in diverse kleinere dorpen en steden van Oost- en West-Vlaanderen bevinden. Het mobilisatieplan voorzag dat elke VOC bij een vijandelijke inval zou uitwijken naar een oorlogskantonnement, ver verwijderd van de vijandelijkheden, om daar de opleiding in relatieve rust te kunnen voortzetten. Het voorziene oorlogskantonnement voor het VOC/TptK is Stekene. Ondertussen maken de detachementen in de alarmkantonnementen zich klaar voor de verplaatsing naar Stekene. De paardenwagens vertrekken tijdens de avond per trein van uit het station Oudenaarde. De motorvoertuigen leggen de tocht langs de baan af.

Detachement Luitenant Jaspar
Luitenant Jaspar blijft met een collega en een handvol manschappen achter te Oudenaarde om de ongeveer 500 nog verwachte reservisten op te vangen die de Maagdendalekazerne als mobilisatieplaats hebben. Dit detachement dient de rest van het VOC op 15 mei te vervoegen.

Compagnies Depot en Park
Door de afkondiging van de algemene mobilisatie (ook gekend als de afkondiging van Fase E van het mobilisatieplan) worden de oudste reservisten en vrijgestelden opgeroepen om hun mobilisatieplaatsen te Etterbeek, Evergem en Luik te vervoegen. Het gaat hier om militairen die omwille van een vrijstelling in de loop van de tweede helft van 1939 terug naar huis gestuurd werden, of nog niet onder de wapens waren geroepen. De Compagnies Depot en Park voorzien de aankomende militairen van de nodige uitrusting en stellen hun pelotons samen. De Compagnies Depot en Park zullen ontbonden worden eens deze opdracht vervuld is en de magazijnen leeg zijn. Eens op volle sterkte zal het VOC/TptK bestaan uit 33 officieren, 95 onderofficieren en 1.700 manschappen.

Een onbekende Onderluitenant van het Transportkorps.

Staf VOC/TptK
Het VOC/TptK start met de installatie te Stekene. De commandopost wordt om 05u00 geopend.

Compagnie Depot en Park 3TptK
Te Brussel, Antwerpen en Luik blijven reservisten toekomen en worden de versterkingspelotons samengesteld. Bij de evacuatie van de Versterkte Positie Luik, staakt de Compagnie Depot en Park 3TptK zijn werkzaamheden en stuurt zijn reservisten door naar Stekene.

Compagnie Depot en Park Autotransportkorps en 4de TptK
De Compagnie Depot en Park van het Autotransportkorps / 4de Tranportkorps reist die dag per trein van Etterbeek naar Stekene en wordt bij aankomst ontbonden. De versterkingspelotons gaan over naar de andere compagnies.

Staf VOC/TptK
Door de snelle opmars van de Duitsers wordt het voor het Groot Hoofdkwartier (GHK) snel duidelijk dat de verdere opleiding van de nieuwe rekruten enkel in Frankrijk, ver achter de linies, kan gebeuren. Alle eenheden van de VOC’s ontvangen om 14u00 het schriftelijk bevel van de EM/TRI om zich klaar te maken voor de verplaatsing naar Frankrijk. Dit naar analogie van wat er tijdens de Eerste Wereldoorlog gebeurde. De verplaatsing naar Frankrijk was echter totaal niet voorbereid. Er was geen voorafgaandelijke regeling met de Franse militaire noch burgerlijke overheid, er waren geen voorafgaandelijke verkenningen van kantonnementen, er was slechts proviand voor twee dagen en er bestond geen logistieke organisatie voor herbevoorrading in Frankrijk. Daarenboven moesten de commandanten van de respectievelijke VOC’s zelf vervoer per spoor regelen door de treinen te gebruiken die het 7 Franse leger van generaal Giraud naar Zeeland hadden gebracht. Het bevel om de VOC’s naar Frankrijk te evacueren kwam echter geen dag te vroeg want de 13de mei om 16u00 steken de Duitsers de Maas over te Sedan en begint hun opmars naar de Atlantische kust met als opzet zoveel mogelijk geallieerde troepen te omsingelen.

Er wordt een aanvang gemaakt met de evacuatie van de kantonnementen te Stekene. Het VOC/TptK zal voor de tocht in drie detachementen verdeeld worden:

 • Motorcolonne
  Een konvooi van 45 tot 50 motorvoertuigen vertrekt rond het middaguur onder leiding van Kolonel Hotelet en zet koers naar Oostende, Nieuwpoort en Wulpen om dan te Veurne halt te houden. De motorcolonne komt hier aan om 22u30.
 • Detachement Kapitein-commandant Albert
  De 2de Compagnie (2Cie) vertrekt met een trein die tevens het gros van de paardengespannen zal vervoeren. Kapitein-commandant Albert, bevelhebber van de 2Cie is de aanvoerder van dit detachement. Dit treinstel zal de tocht naar Zuid-Frankrijk maken via de route Zelzate, Gent, Brugge, Adinkerke, Duinkerke, Calais, Abbeville, Dieppe, Rouen, Elboeuf, Lisieux, Tours, Poitiers, Angoulème, Bordeaux, Saint-Sever. De tocht zal zonder incidenten verlopen. De paardenwagens worden aan boord van enkele goederentreinen geladen en vertrekt naar Brugge. Ook de motorcolonne verlaat Stekene en zal via Zelzate en Lokeren naar de West-Vlaamse provinciehoofdstad rijden. Deze colonne komt hier aan rond 10u00.
 • Detachement Kapitein Delooz
  De overgebleven manschappen reizen af aan boord van een tweede treinstel onder bevel van Kapt Delooz van de 1ste Compagnie. Dit treinstel rijdt aanvankelijk van Stekene naar Moerbeke en Lokeren tot aan het Port Arthurdok in de haven van Gent. Hier houdt de trein halt voor de nacht.

Compagnie Depot en Park 2TptK
De Compagnie Depot en Park van het 2TptK komt aan uit Edegem en gaat op in het VOC/TptK. Hiermee houdt de laatste Compagnie Depot en Park op te bestaan. 

Paardenkar Mei 1940

Een belangrijk deel van het transport bij het leger verliep met paard en kar.

Motorcolonne VOC/TptK
De motorvoertuigen steken te Adinkerke de Belgisch-Franse grens over en bereiken de Caserne Jean Bart te Duinkerke om 23u45. De militairen zullen hier de nacht doorbrengen.

Detachement Kapitein Delooz VOC/TptK
Het treinstel van Kapitein Delooz rijdt door naar Gentbrugge, Gent Sint-Pieters, Deinze, Tielt, Diksmuide, Veurne en Adinkerke tot in Duinkerke. De trein loopt hier binnen om 14u25 en zal moeten wachten tot de nacht van 14 op 15 mei vooraleer een rijpad naar het zuiden vrijkomt.

Kampcompagnie Helchteren wordt aangehecht aan het VOC/TptK
Het Kamp van Helchteren werd, zoals voorzien in het mobilisatieplan, onmiddellijk na de de afkondiging van het algemeen alarm gesloten. Het kamp ligt immers ten noorden van het Albertkanaal en dat gebied werd slechts tijdelijk verdedigd. Alle installaties van het leger ten noorden van het Albertkanaal moesten dan ook onmiddellijk ontruimd worden na de afkondiging van het algemeen alarm. Bijgevolg  vertrok de Kampcompagnie Helchteren, een territoriale transporteenheid behorende tot Directie van het Vervoer van de Achterwaartse Zone, tijdens de ochtend van 10 mei naar Brussel. De compagnie, onder leiding van Majoor Verhaegen, neemt ook het detachement van het Kamp van Helchteren onder bevel van Lt Laasman op sleeptouw en kantonneert vanaf 10 mei zal in het Josaphatpark te SchaarbeekOp 14 mei wordt de compagnie, die zich nog steeds in Schaarbeek bevindt, doorgestuurd naar Oudenaarde om zich hier bij het VOC/TptK te voegen. Bij aankomst te in de Maagdendalekazerne staat de achterwacht van het VOC/TptK op het punt te vertrekken. De compagnie van Majoor Verhaegen wordt doorgestuurd naar Brugge maar mist het vertrek van het VOC/TptK naar Frankrijk. Het detachement zal uiteindelijk de tocht naar Zuid-Frankrijk maken aan boord van een treinstel van een VOC van de infanterie en zal pas bij aankomst kunnen overgaan naar het VOC/TptK.

Detachement Luitenant Jaspar VOC/TptK
De EM/TRI laat weten aan de regelingscommissie te Gent dat het detachement van Luitenant Jaspar tijdens de nacht van 15 op 16 mei per trein moet vertrekken om het VOC/TptK achterna te reizen.

Motorcolonne VOC/TptK in Frankrijk
Het detachement verlaat Duinkerke om 13u35 en rijdt via Bergues en Saint-Omer naar Abbeville.

Detachement Kapitein Delooz VOC/TptK in Frankrijk
Kapitein Delooz kan om 02u30 uit Duinkerke vertrekken en spoort met zijn militairen naar Boulogne en Abbeville. Hier volgt alweer een lang oponthoud. Uiteindelijk kan doorgereden richting Dieppe.

Motorcolonne VOC/TptK in Frankrijk
Het konvooi bereikt Rouen omstreeks 14u00 en wordt hier op bevel van een Franse wegenregelingscommissie in drie gesplitst: de personenvoertuigen zullen onder leiding van Kolonel Hotelet verder rijden naar Bernay en zullen hier in de kazerne van de Garde Républicaine overnachten. De bestelwagens en lichte vrachtwagens vormen een colonne aangevoerd door Luitenant Defrère. De zware vrachtwagens zetten hun reis verder onder Luitenant Béro. Dit laatste detachement overnacht in Roanne.

Detachement Kapitein-commandant Albert  in Frankrijk
Kapitein-commandant Albert en de trein met de 2Cie en de paardengespannen bereikt Saint-Sever in goede orde.

Detachement Kapitein Delooz in Frankrijk
Kapitein Defooz en zijn treinstel komen aan in Dieppe omstreeks 03u15. De tocht gaat verder naar Sotteville (07u05), Lisieux (13u10), Coulibeuf (15u30), Argentan (16u35), Alençon (19u05) en Monbizot (20u25). Het detachement loopt Le Mans binnen om 20u55.

Staf VOC/TptK
Het VOC/TptK ontsnapt aan omsingeling door de Duitsers in Noord-Frankrijk maar is versnipperd in talloze marsdetachementen die ofwel per spoor of per voertuig het zuiden van Frankrijk proberen te bereiken.

Detachement Kolonel Hotelet in Frankrijk
Kolonel Hotelet laat via Alençon en Le Mans naar Neuillé-Pont-Pierre rijden waar zijn detachement omstreeks 18u00 halt houdt voor de nacht.

Detachement Luitenant Béro in Frankrijk
De camions rijden van Rouen naar Alençon.

Detachement Kapitein Delooz in Frankrijk
De trein rijdt Le Mans uit om 01u55. Na een tussenstop te Tours tussen 08u00 en 09u00 bereikt het detachement de stad Poitiers om 13u30. Na overleg met de Franse plaatscommandant stijgen de manschappen een tweetal uur later uit. Er zal in de Logerotkazerne overnacht worden.

Detachement Kolonel Hotelet in Frankrijk
De bevelhebber van het VOC/TptK bereikt eveneens de stad Poitiers en wordt van hier uit doorgezonden naar Carcassonne waar hij met een officier van de staf van Luitenant-generaal Wibier, bevelhebber van de TRI, contact dient op te nemen. Na overleg te Carcassonne keert de kolonel Hotelet terug naar Poitiers. Hij bezoek Kapitein-commandant Delooz en stuurt zijn detachement personenwagens vervolgens naar Angoulème.

Detachement Luitenant Béro in Frankrijk
Het detachement met de zware voertuigen detachement verlaat Alençon en komt aan te Tours.

Detachement Kapitein Delooz in Frankrijk
Kapitein Delooz en en zijn manschappen brengen de dag door te Poitiers. Het detachement wordt bezocht door Kolonel Hotelet.

Detachement Kolonel Hotelet in Frankrijk
Kolonel Hotelet en zijn detachement vertrekken uit Angoulème om via Perigeux, Bergerac en Marmande naar Port-Saint-Marie te rijden.

Detachement Luitenant Béro in Frankrijk
Van uit Tours wordt doorgereden naar Poitiers. Hier zal een dag gerust worden.

Detachement Kolonel Hotelet in Frankrijk
Het VOC/TptK krijgt een kantonnementszone rondom Gignac toegewezen. De kolonel en zijn detachement vertrekken als eerste en begeven zich ter plaatse via Narbonne, Berziers en Clermont-l’Hérault. De staf zal zich hier installeren. De rest van het detachement personenvoertuigen begeeft zich naar Ville-Pinte.

Detachement Kapitein-commandant Albert in Frankrijk
Dit detachement verlaat Saint-Sever en reist met de trein via Adour, Riselle, Montbourget, Tarbes, Narbonne en Beziers naar Rabilieux. Vervolgens marcheren de manschappen naar hun nieuwe kantonnementen te Jonquières en Lagamas.

De Staf VOC/TptK installeert zich in Saint-André-de-Sangonis ten westen van Montpellier

De Staf VOC/TptK installeert zich in Saint-André-de-Sangonis ten westen van Montpellier

Staf VOC/TptK
De staf van het VOC installeert zich definitief in Saint-André-de-Sangonis. Het detachement personenvoertuigen zal tot nader order te Gignac ingekwartierd worden.

Detachement Luitenant Béro in Frankrijk
De vrachtwagens verlaten Poitiers en bereiken Angoulème.

Detachement Kapitein Delooz in Frankrijk
Kapitein Delooz plaatst zijn militairen op een trein en verlaat Poitiers om 01u00. Na een tocht via Angoulème, Coutras, Libourne bereikt het detachement de stad Bordeaux waar in het station van Bordeaux-Saint-Jean overnacht wordt.

Staf VOC/TptK
Te Saint-André-de-Sangonis komt het detachement van Lt Jaspar met de achterwacht uit Oudenaarde toe, samen met alle militairen die na het vertrekt van het VOC/TptK nog ter plekke verzameld werden.

Detachement Luitenant Béro in Frankrijk
De zware vrachtwagens bereiken Bordeaux.

Detachement Kapitein Delooz in Frankrijk
Dit detachement verlaat Bordeaux en rijdt door via Toulouse, Castelnaudaray, Carcassonne, Narbonne, Beziers en Clermont-l’Hérault naar Rabeux. Omwille van het slechte weer ter plekke, besluit de kapitein om zijn militairen op de trein te laten overnachten.

Staf VOC/TptK
De manschappen van de Kampcompagnie Helchteren en van het Kamp Helchteren komen toe te Gignac. Op 27 mei worden ze definitief overgeheveld naar de 6de Compagnie.

Detachement Luitenant Béro in Frankrijk
De zware vrachtwagens verlaten Bordeaux en rijden door naar Agen.

Detachement Luitenant Béro in Frankrijk
De volgende etappe leidt van Agen naar Castelnaudaray.

Detachement Luitenant Béro in Frankrijk
De vrachtwagens rijden van Castelnaudaray naar Beziers.


Staf VOC/TptK
M
et de aankomst van de zware vrachtwagens in Saint-André-de-Sangonis is het VOC/TptK nagenoeg voltallig en zonder noemenswaardige verliezen in Zuid-Frankrijk aangekomen. De eenheid telt nu een 3.000-tal manschappen.

Detachement Luitenant Béro in Frankrijk
De laatste etappe loopt van Beziers tot Saint-André-de-Sangonis. De aftocht doorheen Frankrijk heeft het verlies van 8 vrachtwagens gekost.

VOC/TptK
De slagorde van het VOC/TptK wordt gewijzigd. De manschappen van de klas 40 worden samengebracht in afzonderlijke compagnies instructie met het oog op de verder zetting van hun opleiding:

 • Staf (Kolonel A. Hotelet) te Saint-André-de-Sagonis
 • 1ste Compagnie Instructie (Paardengespannen) (Kapt R. Delooz) te Montpeyroeux
 • 2de Compagnie Instructie (Paardengespannen) (Cdt L. Abert) te Jonquières en Lagamas
 • 3de Compagnie Instructie (Motorvoertuigen) (Cdt A. Scholl) te Canet-l’Hérault en Brignac
 • 4de Compagnie Instructie (Motorvoertuigen) (Cdt H. Van Elewyck) te Saint-André-de-Sagonis
 • 5de Compagnie Versterking (Paardengespannen) (Cdt P. Laloup) te Ceyras met de reservisten van het 3de Transportkorps
 • 6de Compagnie Versterking (Paardengespannen) (Lt R. Wolfers) te Gignac met de reservisten van het 4de Transportkorps
 • 7de Compagnie Versterking (Paardengespannen) (Lt P. Cuvelier) te Pouzols en Saint-Bauzilles met de reservisten van het Autotransportkorps
 • 8ste Compagnie Versterking (Motorvoertuigen) (Lt H. Loosveldt) te Jonquières met de reservisten van het 2de Transportkorps
 • Schoolcompagnie te Saint-André-de-Sagonis
 • Compagnie Depot en Algemene Diensten te Saint-André-de-Sagonis


Staf VOC/TptK
Het Belgische leger capituleert in Vlaanderen. De Belgische regering in ballingschap in Frankrijk beslist dat de Belgische eenheden, die zich niet in de zone van ons veldleger in Vlaanderen bevonden op 28 mei, buiten het capitulatieakkoord blijven. Ze zullen onder bevel van de Minister van Landsverdediging, Luitenant-generaal Denis, de strijd voortzetten aan de zijde van de geallieerden.  Op 28 mei beveelt de EM/TRI aan het VOC/TptK dat  ze een transportofficier in versterking moeten sturen naar elk VOC dat zich in Zuid-Frankrijk geïnstalleerd heeft [4]. Deze officier moet de staf van het VOC bijstaan in alle materie met betrekking tot het voertuigenpark (zowel paardengespannen als gemotoriseerd) van alle eenheden onder bevel van het desbetreffende VOC. Hij moet zich bekommeren om de planning van het onderhoud, herstellingen, bevoorrading in brandstof en oliën.

5 juni 1940
Staf VOC/TptK
De Generale Staf van de Versterkings- en Opleidingstroepen (EM/TRI) onder bevel van Luitenant-generaal Wibier, is deels ingegaan op een Frans verzoek om 20.000 militairen te leveren voor het uitvoeren van veldwerken ten voordele van de Franse divisies opgesteld in tweede echelon langs de Seine, in Parijs en langs de Marne. In eerste instantie worden de Bataljons Versterking van de infanterie voor aangeduid voor deze opdracht teneinde de opleiding van de jonge rekruten niet te onderbreken, maar op 6 juni vragen de Fransen nog eens 20.000 militairen extra om veldwerken uit te voeren. 16.000 hiervan dienen aangeduid te worden door de EM/TRI. De EM/TRI ziet zich nu genoodzaakt om ook de Bataljons Instructie met deze opdracht te gelasten.

Bij het VOC/TptK zal één bataljon werkkrachten van vier compagnies van 250 manschappen leveren voor deze opdracht. Om dit mogelijk te maken, wordt de slagorde van het VOC/TptK nogmaals herzien. Het VOC opgedeeld in twee groepen van vier compagnies.

De werkkrachten worden gegroepeerd in een nieuwe Iste Groep met de 1ste, 2de, 3de en 4de compagnies onder leiding van Kapitein-commandant Laloup. De manschappen voor deze groep worden geleverd door de compagnies paardengespannen die voor de komende opdracht ontdaan worden van hun bewapening en uitrusting.

De chauffeurs worden samengebracht in een nieuwe IIde Groep onder bevel van Kapitein-commandant Scholl die de 5de, 6de, 7de en 8ste compagnies omvat. Tenslotte blijft één Compagnie Instructie voor paardengespannen over, samen met de Schoolcompagnie en de Compagnie Depot en Algemene Diensten. Deze drie compagnies blijven direct bij het commando aangehecht.

9 juni 1940

Groep Werkkrachten VOC/TptK
De Groep werkkrachten onder leiding van Kapitein-commandant Laloup vertrekt naar het noorden. De manschappen gaan aan boord van een trein in het station van Rabieux en zetten koers naar Meaux, op ongeveer 40 Km ten noordwesten van Parijs. Deze groep zal op 15 juni heelhuids terugkeren naar het VOC/TptK. De groep zou er niet in slagen om Meaux te bereiken, maar werd naar Lagny ten oosten van de Franse hoofdstad gedirigeerd. Commandant Laloup had bij aankomst de voorzienigheid om zijn manschappen niet te laten uitstijgen zonder precieze instructies van het Franse leger. Deze enigszins controversiële maar moedige beslissing betekende echter de redding van de volledige groep die op deze manier aan het debacle van de werkbataljons in Noord-Frankrijk ontsnapte.


Staf VOC/TptK
Op bevel van de EM/TRI moet het VOC/TptK een aantal motorvoertuigen afstaan aan de verschillende VOC’s. Dit omdat de geografische verspreiding van de VOC’s in Zuid-Frankrijk te groot was om met de bestaande middelen ondersteund te worden.


Staf VOC/TptK
Frankrijk ondertekende te Compiègne de onvoorwaardelijke wapenstilstand met Duitsland op 22 juni. Na de Franse capitulatie wordt de opleiding van de rekruten van de klas 40 gestaakt. De eerste deserties van manschappen die naar ons land willen terugkeren, vinden plaats.

28 juni 1940

Staf VOC/TptK
Het VOC/TptK neemt het Atelier voor Herstelling van het Wagenpark (ARCA) van het Territoriale Transportkorps Montpellier onder zijn hoede. De werkplaats bevindt zich te Legeuvin en staat onder leiding van Kapitein-commandant Roberti de Winghe [3].

26 augustus 1940

Staf VOC/TptK
Met het oog op de komende terugkeer naar ons land, verlaat het VOC zijn kantonnementen en zetten de eenheden koers naar Lunel.

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
OnbekendDARLANDSAugust, M.KplMil2822.07.1909Zoutleeuw05.08.1940Gignac (F)

Bibliografie en Bronnen

 1. De term transportkorps (TptK) verwijst naar een eenheid belast met de bevoorrading van munitie, materieel en voedsel. Zo beschikt elk legerkorps en elke divisie over zijn eigen logistieke eenheid, transportkorps genoemd. Deze transportkorpsen zijn eenheden ter grootte van een compagnie (dus niet te verwarren met het echelon legerkorps). Dezelfde benaming werd trouwens ook gebruikt voor de medische steuneenheden die geneeskundig korps werden genoemd. Naar analogie met de genie en de transmissietroepen bestonden er op vredesvoet vier grote transportkorpsen (eenheden ter grootte van een regiment – TBC). Het 2de Transportkorps was gekazerneerd in Fort V te Edegem, het 3de Transportkorps gekazerneerd te Luik en het 4de Transportkorps gekazerneerd te Etterbeek in het Quartier-Maître (QM) tussen de Rolinkazerne en de Cavaleriekazerne. Het geheel werd nog aangevuld met  het Autotransportkorps (vermoedelijk) eveneens in Etterbeek gekazerneerd. Uit deze vier eenheden werden tijdens de mobilisatie de verschillende transportkorpsen voor de grote eenheden samengesteld. Welk in vredestijd bestaand transportkorps welke ontdubbelde eenheden leverde moet deel uit maken van verder opzoekingswerk.
 2. L’armée belge de France en 1940, door Jean Jamart Col BEM Hre, 1994, uitgeverij Schmitz, Bastogne, p.69, p.105, p.292 en p. 436.
 3. Hoe Cdt jonkheer Roberti de Winghe, bevelhebber van het Territoriaal Vervoerskorps Bergen dat is omgevormd tot het Territoriaal Vervoerskorps Toulouse, in Montpellier terecht kwam is momenteel nog onduidelijk en zal verder onderzocht moeten worden.
 4. Nota Nr 166/63 van het 3de Bureau van de EM/TRI, opgesteld op 28 mei 1940.
 5. Nota Nr 162/9/2291/48 van het 4de Bureau van de EM/TRI, opgesteld op 16 juni 1940.