Compagnie T13 Grenswielrijders

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Compagnie T13 Grenswielrijderseenheden | Cie T13 GrWi
Compagnie T13 des Unités Cyclistes-Frontière | Cie T13 CyF
Type Compagnie Gemechaniseerd Anti-tankgeschut
Ontdubbeld van Grenswielrijders
Taalstelsel Franstalig
Onderdeel van 1ste Regiment Grenswielrijders
Bevelhebber Luitenant Herman
Standplaats Stembert (Verviers)
Samenstelling 1ste Peloton (Onderluitenant Trousson)
2de Peloton (Onderluitenant Moreau)
3de Peloton (Onderluitenant Frenay)

Tijdens de mobilisatie

Staf/Cie T13 GrWi
Wanneer op 15 maart 1940 het enige Regiment Grenswielrijders wordt ontdubbeld in het 1ste Regiment Grenswielrijders (1CyF) en het 2de Regiment Grenswielrijders (2CyF) wordt ook een zelfstandige Compagnie T13 Grenswielrijders (Cie T13 GrWi) opgericht. Deze compagnie zal bij de start van de veldtocht slechts over negen van de twaalf voorziene voertuigen beschikken. Op 9 mei, aan de vooravond van de oorlog, is de eenheid integraal aangehecht bij het 1ste Regiment Grenswielrijders. Het 1CyF speelt een sleutelrol bij de beveiliging van de Versterkte Positie Luik (Position Fortifiée de Liège oftewel PFL) door op te treden als dekkingsmacht voor het IIIde Legerkorps (IIILK). De opdracht van het 1CyF omvat drie taken:

  • het leveren van troepen aan het netwerk van de Dienst der Bewaking en Inlichtingen aan de Grenzen van het Groot Hoofdkwartier (Service de Surveillance et de Renseignements aux Frontières) langsheen de Belgisch-Duitse grens tusssen Gemmenich en Kalterherberg.
  • het bezetten van het noordelijk gedeelte van de Voortuitgeschoven Positie vanaf de Voerstreek in het noorden tot aan Jalhay in het zuiden. Deze positie loopt over Buesdael, Hombourg, Henri-Chapelle, Grunhault, Dolhain, Jalhay.
  • de voorbereiding van een Opvangstelling om de dekkingsmacht op te vangen. Deze stelling loopt via Dalhem, Val-Dieu, Rossenfosse, La Strée, Mortroux, Froidthier, La Minerie, Chaineux, Hodimont/Pétaheid en Ensival naar Pépinster. Op 9 mei bevinden zich nog geen troepen op deze stelling.

De Cie Staf staat opgesteld te Stembert, een buitenwijk van Verviers, waar zich ook de commandopost van het IIIde Bataljon van 1CyF bevindt. Twee tankjagers T13 zijn aangehecht aan de 2Cie van I/1CyF en aan de 4Cie van II/1CyF, vijf tankjagers T13 zijn aangehecht aan de 6Cie van III/1CyF

Opstelling 1CyF aan de Belgische oostgrens.

Staf/Cie T13 GrWi
Na het gevecht ondersteund te hebben op de Vooruitgeschoven Positie worden de tankjagers van de Cie doorgestuurd naar de Opvangstelling om de daar opgestelde eenheden te versterken. Te Mortroux waar het 3Pl van het Wielrijderseskadron 3Div (Esk Cy 3Div) een anti-tankstelling voorbereidt komen twee T13 tankjagers van de onafhankelijke Cie T13 GrWi rond 10u00 aan. Om 12u30 wordt de Opvangstelling opgebroken en vertrekken de eenheden naar de westelijke Maasoever.

Voor het gedetailleerde verloop van de operaties ten oosten van Luik, zie de pagina van het 1CyF.