Directie van het Vervoer van de Achterwaartse Zone

De Directie van het Vervoer van de Achterwaartse Zone is een onderdeel van het Ministerie van Landsverdediging en is verantwoordelijk voor de planning en organisatie van militaire transporten buiten het operatiegebied van het veldleger.

Voor de planning van vervoer per spoor maakt de directie gebruik van de Militaire Dienst der Spoorwegen.  De uitvoering van transporten binnen de Achterwaartse Zone gebeurt door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Voor de planning van het vervoer via de binnenwateren is er de Navigatiecommissie.  De transporten binnen de Achterwaartse Zone worden uitgevoerd door de Nationale Dienst voor Vervoer over de Binnenwateren van het Ministerie van Verkeerswezen.

Het verkeer via de weg wordt overzien door de Provinciecommando’s en uitgevoerd door de drie Territoriale Transportkorpsen.

Het onderhoud van de verkeersinfrastructuur binnen de Achterwaartse Zone wordt geleid door de Administratie van Bruggen en Wegen van het Ministerie van Verkeerswezen.