14de Compagnie Transmissietroepen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 14de Compagnie Transmissietroepen | 14ème Compagnie de Troupes de Transmissions | 14TTr
Type Verbindingseenheid
Ontdubbeld van Regiment Transmissietroepen
Onderdeel van 14de Infanteriedivisie
Bevelhebber Luitenant M. De Keyser
Standplaats Herk-de-Stad
Samenstelling  

Tijdens de mobilisatie

 

Staf/14TTr
De 14de Compagnie Transmissietroepen (14TTr) werd op 11 september 1939 tezamen met het 36ste Linieregiment (36Li) in de oude abdij van Sint-Bernardus te Hemiksem gemobiliseerd. De oude abdij stond ook bekend als de Sint-Bernardkazerne van Antwerpen [1]. In Hemiksem worden de opgeroepen reservisten van 14TTr uitgerust met meestal verouderd materieel dat lag opgeslagen in de magazijnen van het 2de Legerdepot (2LD). Sommige uitrustingsstukken dateren nog van tijdens de Eerste Wereldoorlog. Eénmaal uitgerust met het nodige materieel verplaatst 14TTr zich op 15 september naar Vilvoorde.

Na een korte opleidingsperiode in Vilvoorde wordt de compagnie op 26 september naar Wilmarsdonk, ten noorden van Antwerpen, gestuurd om te worden toegevoegd aan de 14de Infanteriedivisie (14Div), een divisie van Tweede Reserve. De Tweede Reserve was in hoofdzaak samengesteld uit miliciens van de oudere klassen ’28, ’29, ’30 en ’31. De 14Div werd eveneens gemobiliseerd op 11 september en na een tiendaagse trainingsperiode in het Kamp van Beverlo overgeplaatst naar de noordrand van de Versterkte Positie Antwerpen (VPA) waar ze tot januari opgesteld wordt.

Sint-Bernardkazerne waar de 14Cie TTr mobiliseerde

Sint-Bernardkazerne waar 14TTr mobiliseerde

Tussen 26 januari en 1 maart wordt de divisie in reserve gehouden aan de Belgische kust (TBC).  14TTr installeert zich op 28 januari in Oostende. Op 1 maart krijgt de 14Div het bevel om zich naar het Albertkanaal te begeven om er de Sector Beringen – Stokrooie in de zone van het Cavaleriekorps (CK) te bezetten. Wanneer de 14de Infanteriedivisie (14Div) begin maart toekomt in de zone van het CK krijgt 14TTr, die zelf over geen radio’s beschikt, enkele radioploegen van de 2de Compagnie van het 30ste Bataljon Transmissietroepen (30TTr), de organieke transmissie-eenheid van het CK, in steun. De in steun geleverde radioploegen blijven de rest van de mobilisatie nog bij 14TTr. Aan de vooravond van de oorlog bezet de 14Div nog steeds het Albertkanaal tussen Beringen (inclusief) en Stokrooie. Rechts van de 14Div bevindt zich  de 1ste Infanteriedivisie (1Div) eveneens behorende tot het CK. De 1Div bezet de sector Hasselt tussen Stokrooie en Dorpsheide. Links van de 14Div staat de 6de Infanteriedivisie (6Div) van het IIde Legerkorps (II/LK) opgesteld. De drie infanterieregimenten van de 14Div staan in lijn opgesteld achter het kanaal. Het 35ste Linieregiment (35Li) bezet de linkerondersector en sluit aan op de stellingen van de 6Div, het 38ste Linieregiment (38Li) bezet de middenondersector terwijl het 36ste Linieregiment (36Li) op de rechterflank staat opgesteld en de junctie maakt met de 1Div.

Het HK van de 14Div is geïnstalleerd te Herk-de-Stad. 14TTr vervoegt op 3 maart het divisiehoofdkwartier in Herk-de-Stad waar ze zich op 9 mei nog  bevinden.

Na de capitulatie

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen

  1. Achtergrondinformatie bij de Sint-Bernardkazerne [On Line Beschikbaar]: https://belgiummilitary.wordpress.com/lijst-van-militair-vastgoed-met-specifiek-militair-gebruik-na-1830-alfabetisch-per-gemeente/hemiksem/hemiksem-sint-bernardus/ [Laatst geraardpleegd 25 november 2019].