14de Compagnie Transmissietroepen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 14de Compagnie Transmissietroepen | 14ème Compagnie de Troupes de Transmissions | 14TTr
Type Verbindingseenheid
Ontdubbeld van Regiment Transmissietroepen
Onderdeel van 14de Infanteriedivisie
Bevelhebber Luitenant M. De Keyser
Standplaats Herk-de-Stad
Samenstelling

Tijdens de mobilisatie

Sint-Bernardkazerne waar de 14Cie TTr mobiliseerde

Sint-Bernardkazerne waar de 14Cie TTr mobiliseerde

Staf/14Cie TTr
De 14 Compagnie Transmissietroepen (14Cie TTr) werd op 11 september 1939 tezamen met het 36ste Linieregiment (36Li) in de oude abdij van Sint-Bernardus te Hemiksem gemobiliseerd. De oude abdij stond ook bekend als de Sint-Bernardkazerne van Antwerpen [1]. In Hemiksem worden de opgeroepen reservisten van de 14Cie TTr uitgerust met meestal verouderd materieel dat lag opgeslagen in de magazijnen van het 2de Legerdepot (2LD). Sommige uitrustingsstukken dateren nog van tijdens de Eerste Wereldoorlog. Eénmaal uitgerust met het nodige materieel verplaatste de 14Cie TTr zich op 15 september naar Vilvoorde. Na een korte opleidingsperiode in Vilvoorde wordt de compagnie op 26 september naar Wilmarsdonk, ten noorden van Antwerpen, gestuurd om te worden toegevoegd aan de 14de Infanteriedivisie (14Div), een divisie van Tweede Reserve. De Tweede Reserve was in hoofdzaak samengesteld uit miliciens van de oudere klassen ’28, ’29, ’30 en ’31. De 14Div werd eveneens gemobiliseerd op 11 september en na een tiendaagse trainingsperiode in het Kamp van Beverlo overgeplaatst naar de noordrand van de Versterkte Positie Antwerpen (VPA) waar ze tot januari opgesteld wordt.

Tussen 26 januari en 1 maart wordt de divisie in reserve gehouden aan de Belgische kust (TBC). De 14Cie Trr installeert zich op 28 januari in Oostende. Op 1 maart krijgt de 14Div het bevel om zich naar het Albertkanaal te begeven om er de Sector Beringen – Stokrooie te bezetten.  Aan de vooravond van de oorlog staat de 14Div onder bevel van het Cavaleriekorps (CK) en bezet nog steeds het Albertkanaal tussen Beringen (inclusief) en Stokrooie. Rechts van de 14Div bevindt zich  de 1ste Infanteriedivisie (1Div) eveneens behorende tot het CK. De 1Div bezet de sector Hasselt tussen Stokrooie en Dorpsheide. Links van de 14Div staat de 6de Infanteriedivisie (6Div) van het IIde Legerkorps (II/LK) opgesteld. De drie infanterieregimenten van de 14Div staan in lijn opgesteld achter het kanaal. Het 35ste Linieregiment (35Li) bezet de linkerondersector en sluit aan op de stellingen van de 6Div, het 38ste Linieregiment (38Li) bezet de middenondersector terwijl het 36ste Linieregiment (36Li) op de rechterflank staat opgesteld en de junctie maakt met de 1Div.

Het HK van de 14Div is geïnstalleerd te Herk-de-Stad. De 14Cie TTr vervoegde op 3 maart het divisiehoofdkwartier in Herk-de-Stad waar ze zich op 9 mei nog  bevinden.

Na de capitulatie

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen

  1. Achtergrondinformatie bij de Sint-Bernardkazerne [On Line Beschikbaar]: https://belgiummilitary.wordpress.com/lijst-van-militair-vastgoed-met-specifiek-militair-gebruik-na-1830-alfabetisch-per-gemeente/hemiksem/hemiksem-sint-bernardus/ [Laatst geraardpleegd 25 november 2019].