Legerautogroepering

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Legerautogroepering | LAuGpg
Groupement Automobile de l’Armée | GAuA
Ontdubbeld van Transportkorps  
Onderdeel van Directie van het Vervoer bij het Leger
Bevelhebber Kolonel E. Bastogne  
Standplaats Etterbeek  
Samenstelling Staf  
  Iste Bataljon (Kapitein-commandant L. Naomé) Staf
    1ste Compagnie Auto (Cdt M. Daenen)
    2de Compagnie Auto (Cdt C. Ophoven)
    3de Compagnie Auto (Cdt L. Closset)
    4de Compagnie Auto (Cdt jonkheer R. de Schietere de Lophem)
    Compagnie Park (Cdt G. Misson)
  IIde Bataljon (Kapitein-commandant A. De Bast) Staf
    1ste Compagnie Auto (Cdt baron M. Osy de Zegwaert)
    2de Compagnie Auto (Cdt F. Courtois)
    3de Compagnie Auto (Cdt E. Allard)
    4de Compagnie Auto (Kapt O. Barbier)
    Compagnie Park (Lt J. Dubois)

Tijdens de mobilisatie

Staf/LAuGpg
De Legerautogroepering (LAuGpg) was een grote transporteenheid die het veldleger ondersteunde bij verplaatsingen van grote troepenaantallen en voorraden over de weg. De Staf van de groepering werd op 30 november 1939 gemobiliseerd te Etterbeek en ondergebracht in de kazerne Géruzet aan het oefenplein van Etterbeek.

De groepering omvat acht transportcompagnies die verdeeld zijn over twee bataljons. De compagnies bestaan uit zes pelotons van maximaal dertig voertuigen en één herstellingsatelier. Elke compagnie is in staat om zes bataljons infanteristen met hun uitrusting te vervoeren. Door de grote transportcapaciteit van de pelotons zullen die dikwijls afzonderlijk ingezet worden. De groepering zal nooit in zijn geheel optreden. De Compagnie Park van zowel het I/LAuGp als het II/LAuGp moeten manschappen leveren voor het Reservewielvoertuigenpark (PCR) in Gent dat op 01 december 1939 wordt opgericht.

Talrijke voertuigen worden bij de mobilisatie van september 1939 in de burgerij gezocht. Het gros van de bussen wordt in beslag genomen bij de vervoersmaatschappijen van Brussel en Antwerpen en de Compagnie Ardennoise. De autobussen worden niet onmiddellijk meegenomen maar aan de plaatselijke busmaatschappijen wordt gevraagd om binnen enkele uren na de afkondiging van het alarm de nodige autobussen ter beschikking te stellen van het leger. Als tegenprestatie mogen de opgeroepen buschauffeurs voorlopig aan de slag blijven bij de vervoersmaatschappijen. Tot de eigenlijke opeising wordt pas overgegaan bij de Duitse inval op 10 mei wanneer ook het tweede bataljon volledig geactiveerd wordt.

De transportmiddelen zullen ingezet worden voor alle belangrijke verplaatsingen van het veldleger. Aangezien de infanterieregimenten niet over voertuigen beschikken en alle verplaatsingen te voet dienden te gebeuren kon in geval van nood beroep gedaan worden op de strategische transportcapaciteit van de LAuGpg. Deze transportcapaciteit moet toelaten dat ganse divisies tegelijk over grote afstanden vervoerd konden worden. De groepering zal onder meer instaan voor:

 • het vervoeren van grote groepen militairen
 • de evacuatie van de militaire hospitalen en het geneeskundig korps van de divisies Ardeense Jagers
 • het transport van het materieel van de DTCA (Défense Terrestre contre Aéronefs)
 • het transport van levensmiddelen

I/LAuGpg
Het Iste Bataljon (I/LAuGpg) verbleef te Etterbeek doorheen de mobilisatieperiode. Enkel de manschappen bevinden zich in Etterbeek; de autobussen zullen gedurende de ganse mobilisatie nog ingezet worden door de busmaatschappijen bij wie ze zullen opgevorderd worden tijdens Fase E van het mobilisatieplan. Pas in de eerste uren na de afkondiging van het alarm zullen de bussen overgemaakt worden aan het bataljon.

II/LAuGpg
Het IIde Bataljon (II/LAuGpg) werd een eerste keer gemobiliseerd op 14 januari 1940 te Borsbeek, Overijse en Gent en werd aan het eind van diezelfde maand weer naar huis gestuurd. Medio februari volgt de tweede en definitieve mobilisatie van dit bataljon. De compagnies worden dan verspreid over Brussel, Gent en Mechelen.

Stadsbussen opgevorderd door de Legerautogroepering.

Staf/LAuGpg
Bij de voltooiing van Fase E van de mobilisatie op 10 mei kan de Legerautogroepering bij benadering over volgende transportcapaciteit beschikken:

 • 1/I: 180 opgevorderde autobussen
 • 2/I: 180 opgevorderde autobussen
 • 3/I: 150 GMC vrachtwagens aangekocht door het leger
 • 4/I: 180 opgevorderde zware vrachtwagens
 • 1/II:180 opgevorderde autobussen
 • 2/II: 180 opgevorderde autobussen
 • 3/II: 150 GMC en Chevrolet vrachtwagens aangekocht door het leger
 • 4/II: 180 opgevorderde diverse vrachtwagens
 • daarnaast beschikt elke Compagnie Park over een aantal tankvrachtwagens voor de benzinebevoorrading, steunvoertuigen en materieel voor het inrichten van de laadplaatsen.

I/LAuGpg
Na de afkondiging van het alarm op 10 mei bevinden de compagnieën van I/LAuGpg zich op volgende locaties

 • De 2de Compagnie kantonneert in de Auto-Miesse fabrieken te Buizingen nabij Halle. Deze fabriek produceerde onder andere de Miesse autobussen die door heel wat transportmaatschappijen werden gebruikt.
 • De 3de en de 4de Compagnie verblijven in de kazerne Géruzet van het transportkorps te Etterbeek. De kazerne wordt in de vroege morgen door de Duitse luchtmacht gebombardeerd. Niet minder dan 33 brandbommen worden gedropt op de kazerne waardoor beide compagnies verhuizen naar het Rode Klooster te Oudergem.

De eerste grote opdracht van het Iste Bataljon bestaat uit het transporteren van de 5de Infanteriedivisie (5Div) naar de K.W. Stelling.

 • De 3de Compagnie (3Cie) staat in voor de verplaatsing van het 2de Regiment Jagers te Voet (2J). Het 2J wordt op de Ninoofse Steenweg in Halle omstreeks 18u00 opgepikt door de autobussen en vrachtwagens van de 3Cie en in Haacht afgezet tijdens de nacht van 10 op 11 mei. De bevelhebber van deze transportopdracht is Kapitein-commandant Closset, commandant van de 3Cie.
 • De 4de Compagnie (4Cie) zal instaan voor het transport van het 1ste Regiment Jagers te Voet (1J). Het 1J wordt door de vrachtwagens van de 4Cie opgepikt te Bergen, Saint-Denis, Thieusies en Maisière-Casteau en naar Bonheiden gebracht. De verplaatsing staat onder het bevel van Kapitein-commandant de Schietere de Lophem, commandant van de 4Cie, en wordt rond 15u00 afgerond.

Het Iste Bataljon wordt ook ingezet voor het aanvoeren van munitie en explosieven uit het depot van Meerdaal bij Leuven naar de Demer/Gete-Stelling. Zo vervoert het 6de Peloton van 4/I/LAuGpg explosieven naar de 4Cie van het 31ste Bataljon Genie (4/31Gn) te Halen.

II/LAuGpg

 • De 1Cie verblijft in de jongensschool te Vilvoorde. Het rollend materieel staat opgesteld op een nabijgelegen plein. De compagnie beschikt over autobussen en gaat over tot de ontvangst van het opgeëiste materieel.
 • De 2Cie wordt eveneens geactiveerd en ontvangt op zijn standplaats in de hoofdstad de eerste autobussen van de Brusselse vervoersmaatschappij.
 • De 3Cie is ingekwartierd rondom de Elyzeese Velden te Gent.
 • Het 6de Peloton van de 4Cie start de veldtocht te Gent en heeft zijn standplaats aan Ter Platen in het zuiden van de stad. De opgevorderde voertuigen, voor het overgrote deel veewagens, staan in een nabijgelegen parkje opgesteld.

I/LAuGpg

 • De 2Cie van Kapitein-commandant Ophoven krijgt de opdracht om een deel van de infanterie van de 2de Infanteriedivisie (2Div) van uit enkele gemeenten ten zuidwesten van Luik tot aan de K.W. Stelling te brengen. Het IIIde Legerkorps (III/LK) heeft namelijk het bevel gegeven tot de ontruiming van de Versterkte Positie Luik en de Legerautogroepering verzorgt het transport van een deel van het III/LK naar de K.W. Stelling. Deze opdracht zal door de talrijke luchtaanvallen en opstoppingen onderweg maar liefst 17 uur in beslag nemen. Een detachement van 10 autobussen van de 2Cie wordt naar Aalst gestuurd om gewonden te evacueren uit het Medisch-Chirurgisch Centrum (MCC) van Aalst (TBC, het MCC is dan nog niet operationeel).
 • Het 2de Peloton van 4/I/LAuGpg transporteert munitie naar Hoei ten behoeve van de artillerie-eenheden toegevoegd aan de Groepering Keyaerts. Luitenant Brasseur leidt de opdracht.
 • Die zelfde dag worden ook twee pelotons autobussen en acht pelotons vrachtwagens naar de Kempen gestuurd om het 3de Regiment Karabiniers (3C) van de 18de Infanteriedivisie (18Div) op te laden en tot op de zuidelijke oever van het Albertkanaal te brengen. Door de vernieling van talrijke bruggen op het kanaal dient via Geel omgereden te worden. De colonne van zo’n 180 voertuigen kan de militairen van de 18Div pas inladen nabij Lichtaart tijdens de nacht van 13 op 14 mei. Het 3C wordt veilig afgezet achter de K.W. Stelling in de omgeving van Ranst, Broechem en Emblem.

I/LAuGpg

 • De militaire hospitalen van Leuven en Brussel moet op 13 mei ontruimd worden. Dit zal gebeuren met de steun van de 1Cie van I/LAuGpg. Er worden telkens zes autobussen gestuurd naar elke kliniek.
 • Bij de 4Cie voert het 2de Peloton opnieuw munitietransporten uit voor eenheden van de Groepering Keyaerts. Deze keer gaat de rit naar Gembloers.

II/LAuGpg

 • De 1Cie is na twee dagen oorlog eindelijk min of meer op volle sterkte. Al het personeel is aanwezig, maar er ontbreken een achttal autobussen, een pak motorfietsen en de meeste wapens. De compagnie wordt om 21u00 richting Vinderhoute gestuurd. De route loopt via Strombeek en Ninove, waar de compagnie halt houdt om te overnachten.
 • Een groepering van 60 GMC 3-tons vrachtwagens van de 3Cie van II/LAuGpg wordt op vraag van het Groot Hoofdkwartier stand-by geplaatst in de bossen van Buggenhout om eventuele dringende opdrachten uit te voeren.

I/LAuGpg

 • Nadat het bevel door het GHK gegeven werd om de Demer-Gete Stelling te ontruimen dient een detachement infanteristen te voet van het 3de Linieregiment (3Li), ter grootte van twee-en-een-half bataljon, opgepikt te worden in Sint-Joris-Winge. Een konvooi onder bevel van de 3Cie van I/LAuGpg (TBC, kan ook de 3Cie van II/LAuGpg zijn) wordt van uit Mechelen via Leuven naar het Hageland gestuurd. De colonne voertuigen van 3/I/LAuGpg zal pas tijdens de nacht van 13 op 14 mei in Sint-Joris-Winge toekomen. Zij stellen vast dat het 3Li nog niet in de opstapplaats is aangekomen. Het 3Li werd te laat verwittigd en kan onmogelijk het RV te Sint-Joris-Winge tijdig bereiken. Er wordt de 3Cie voorgesteld door te rijden tot aan de noordoostrand van Tienen, maar dit wordt te gevaarlijk gevonden. Er wordt een compromis bereikt waarbij de bussen het 3Li zullen oppikken op twee kilometer ten zuiden van de dorpskern van Sint-Joris-Winge en uiterlijk tot 01u00 in de nacht van 13 op 14 mei blijven wachten. 
 • Het militair hospitaal van Brussel wordt ontruimd.
 • De munitiedepots te Tervuren en Meerdaal worden verder leeggehaald.

II/LAuGpg

 • De 1Cie rijdt verder via Nederbraken, Oudenaarde en Deinze om rondom 10u00 in Vinderhoute aan te komen.
 • Het 4de Peloton van 3/II/LAuGpg wordt naar Berchem gestuurd op vraag van de bevelhebber van de genie van de legerstaf. De opdracht blijkt te bestaan uit het verslepen van aanhangwagens met E.A.P brugelementen van de Autobruggentrein van de genie. De trage snelheid die dit werk vereist is echter niet compatibel met het normale gebruik van de GMC vrachtwagens en er wordt besloten om de opdracht te annuleren. De vrachtwagens zouden immers de kans lopen te oververhitten tijdens de opdracht.

I/LAuGpg

 • Een peloton van het detachement uit Buggenhout wordt naar Nijvel en Kasteel-Brakel gestuurd om er zo veel mogelijk militairen van de IIIde Groep van het 3de Regiment Artilleriepark (III/3AP) op te halen. III/3AP marcheerde te voet van Sint-Truiden naar Kasteel-Brakel waar de manschappen door de autobussen van de Legerautogroepering worden opgewacht om naar Ligne ten westen van Ath gevoerd te worden.
 • Verslag 1Kapt Med Desmons van 3/II/LAuGpg over incident bij de brug van Kessel-Lo.

  Alleen het IIde Bataljon van het 3Li (II/3Li) kan het opstappunt tijdig bereiken en bekomt transport voor al zijn compagnies, de rest van het 3Li zal de terugtocht te voet moeten aanvatten. De colonne vrachtwagens en autobussen van de LAuGpg, met aan boord de troepen te voet van het II/3Li, verlaat Sint-Joris-Winge om 02u00 en rijdt via de Diestsesteenweg rechtstreeks naar Leuven. De colonne bereikt de stad rond 03u00. De doortocht te Leuven verloopt bijzonder traag door het erg drukke militaire verkeer en de wegbarricades van de Britse en Belgische troepen. Geneesheer 1ste Kapitein Desmons, dokter bij de 3/II/LAuGpg, rijdt mee met het konvooi vrachtwagens en autobussen van 3/I/LAuGpg die het II/3Li is gaan ophalen. De voertuigen passeren te Kessel-Lo anderhalf uur na het incident met het voertuig van 19A. Hij beschrijft in zijn velddagboek de ravage die is aangericht bij de ontploffing van het voertuig. Eens Leuven voorbij kan vlot doorgereden worden. Het konvooi komt aan te Kapelle-op-den-Bos omstreeks 08u30, maar stopt op zo’n 2Km van de dorpskern. De colonnecommandant heeft het gerucht opgevangen dat op de linkeroever van het Kanaal van Willebroek een luchtlanding zou uitgevoerd zijn en wil onder geen enkele voorwaarde verder rijden. De Regimentscommandant van 3Li, Kolonel Willems, reageert woest maar slaagt er niet in om de man op andere gedachten te brengen. Hij kan wel bekomen dat een groep autobussen rechtsomkeer zal maken naar Herent om de colonne te voet tegemoet te rijden en alsnog op te halen. De bussen rijden opnieuw richting Leuven, de lege vrachtwagens worden doorgestuurd naar Mechelen waar ze rond 09u00 toekomen. Een deel van de manschappen van de colonne te voet van 3Li wordt te Herent opgepikt door de teruggekeerde autobussen van de LAuGpg, maar heel wat militairen moeten de tocht verder te voet afleggen. De autobussen bereiken Kapelle-op-den-Bos rondom 14u00.

 • Het heelkundig veldhospitaal opgesteld te Grimbergen wordt geëvacueerd met behulp van vijf autobussen.

Staf/LAuGpg
Door de talrijke luchtaanvallen op ons spoornetwerk, komt de bevoorrading van onze divisies via het systeem van de Dagelijkse Bevoorradingstreinen in het gedrang. Een detachement van ongeveer 160 vrachtwagens wordt naar Gent gestuurd voor het uitvoeren van transportopdrachten ten voordele van het Stationsmagazijn van de Directie der Ravitailleringen en Transporten van het Leger. Ook de vrachtwagens van de eenheden te Mechelen worden ingezet voor deze taken en verlaten dan ook de K.W. Stelling. Deze opdrachten zullen tot 20 mei van uit Gent uitgevoerd worden.

Staf/LAuGpg
Op 16 mei komt onverwachts het bevel van het Groot Hoofdkwartier (GHK) om verder westwaarts terug te trekken. Zonder dat men de K.W. Stelling ten volle verdedigd heeft moet de stelling worden prijsgegeven. Het Duitse leger wist immers een doorbraak te forceren in de streek van Sedan en in het noorden heeft Nederland zich overgegeven. Het veldleger zal aan het eind van de dag de K.W. Stelling ontruimen en zich terugplooien op de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde. De aftocht zal in drie nachtelijke etappes afgelegd worden waarbij men aan het Kanaal van Willebroek en aan de Dender en de Schelde telkens een vertragingsmanoeuvre zal uitvoeren. De Legerautogroepering wordt belast met het transporteren van eenheden van de K.W. Stelling naar de nieuwe defensieve stelling. Daarenboven worden ze ook belast met de evacuatie van gewonden, de ontruiming van het 5de Legerdepot van Sint-Niklaas, de evacuatie van de Versterkte Positie Antwerpen en later ook het Stationsmagazijn te Gent. Er worden acht detachementen van telkens 20 vrachtwagens en twee detachementen van 16 vrachtwagens samengesteld . De 3/I, 4/I en 3/II compagnies leveren de voertuigen.

I/LAuGpg
Een deel van de infanterie te voet van de 9de Infanteriedivisie (9Div) en de 10de Infanteriedivisie (10Div) moet met de transportmiddelen van de LAuGpg vanaf de K.W. Stelling tot op hun nieuwe stellingen aan de Boven-Schelde gebracht worden. De voornaamste opstapplaatsen voor de infanterie van de 9Div liggen op de autoweg Brussel-Antwerpen, tussen Londerzeel en de baan Mechelen-Dendermonde. Het is de bedoeling om de 9Div met 120 autobussen in één ruk naar de regio rond Kruishoutem te brengen. De infanteristen te voet moeten hun stellingen verlaten en worden om 21u00 verwacht op de instapplaatsen. Het 8Li zal getransporteerd worden naar Asper, het 16Li naar Ouwegem en het 17Li naar Zingem. De marsroute loopt via Dendermonde, Schoonaarde en de zuidrand van Gent. De 10Div ontvangt van het GHK eveneens orders voor een verplaatsing naar de Bovenschelde op de zuidflank van de Belgische legerzone. De divisie post vatten langsheen de Schelde tussen Oudenaarde en Zingem. De infanteristen te voet van de 10Div zullen naar de westelijke oever van de Zenne marcheren om er vervolgens opgepikt te worden door de Legerautogroepering te Opwijk tijdens de tweede helft van de nacht van 16 op 17 mei.

Die zelfde dag vervoert een detachement van twintig vrachtwagens het overtollige medische materieel van Antwerpen naar de kust. Het Iste Bataljon stuurt ook vrachtwagens uit naar het munitiedepot van Eeklo voor de bevoorrading van de eenheden te velde.

I/LAuGpg
De verplaatsing van de 9Div loopt tijdens de eerste etappe reeds heel wat vertraging op. Tussen Mechelen en Gent moet de marsroute gedeeld worden met formaties van het Franse 7de Leger dat zich na het debacle in Noord-Brabant naar het zuidwesten terugtrekt. De meeste eenheden van de 9Div bereiken hun rustkantonnementen op 17 mei slechts tussen 06u00 en 12u00.

Het transport van de 10Div, van Opwijk tot aan de Bovenschelde, loopt eveneens vertraging op omdat de autobussen en vrachtwagens van de Legerautogroepering pas komen opdagen vanaf 06u30. Bovendien zijn er transportmiddelen tekort zodat het het II/5J en het 6J het eerste deel van de etappe te voet moeten afleggen. Het 3J en 5J die door de LAuGpg werden opgepikt, komen aan tijdens de vooravond. Het II/5J kan alsnog opgehaald worden door het terugsturen van een voldoende aantal autobussen. Het 6J marcheert overdag verder en kan omstreeks 18u00 nog opgepikt worden te Bavegem op de baan van Aalst naar Gent door de Legerautogroepering die een derde rotatie inlegt. Daarenboven komen de autobussen en vrachtwagens die het transport verzekeren van de 10Div nog vast te zitten door de luchtaanvallen op Aalst. De 10Div wordt uiteindelijk in drie rotaties toch nog tot in de regio van Gavere vervoerd.

De gewonden uit de veldhospitalen van het Vde Legerkorps (V/LK) worden vanuit Antwerpen naar Vlaanderen vervoerd.

Uit het munitiedepot van Houthulst worden 5000 Kg explosieven getransporteerd naar Gent met het oog op de komende strijd aan het Bruggenhoofd Gent. De explosieven zijn bestemd voor de genie.

De infanterie van de 6de Infanteriedivisie wordt van uit de regio Dendermonde en Zele tot in Zelzate en Sas-van-Gent gebracht. Dit transport wordt in extremis georganiseerd omdat de divisie bijzonder uitgeput is en dreigt vertraging op te lopen bij de aftocht naar het Kanaal Gent-Terneuzen.

Ook de 11de Infanteriedivisie dient opgepikt te worden, maar de groepering heeft slechts 30 voertuigen ter beschikking en dient zich dan maar te beperken tot het transport van het 11de Bataljon Genie, het organiek geniebataljon van deze divisie. De geniesoldaten worden van Aalst naar Ertvelde vervoerd. De rest van de divisie trekt te voet verder.

Een detachement van 60 vrachtwagens haalt elementen op van de 17de Infanteriedivisie rond Lokeren en vervoert deze manschappen naar Bassevelde.

Een ploeg van de Iste groep rijdt naar het drijvende munitiedepot van Oudenburg om er een lading granaten te evacueren.

Een relatieve rustpauze in de opdrachten van de groepering laat de onderhoudsploegen toe om dringende herstellingen uit te voeren. De compagnies genieten van een verdiende rust en kunnen zich enigszins reorganiseren.

Het Stationsmagazijn wordt van Gent naar Brugge verplaatst en zal hier tot het eind van de veldtocht beroep doen op detachementen van de legerautogroepering voor het helpen bevoorraden van het veldleger. Ongeveer 125 vrachtwagens staan in voor het vervoeren van levensmiddelen van Gent naar Brugge.

De meeste eenheden van de groepering bevinden zich in hun diverse kantonnementen, rusten uit en onderhouden hun materieel.

Er wordt een gewondentransport uitgevoerd van Oostende naar Dieppe, waar de gezondheidsdienst een nieuw Belgisch medisch centrum tracht op te bouwen. Het detachement bestaat uit vijf vrachtwagens en vijf stadsbussen.

Een tiental autocars wordt naar het Medico-Chirurgisch Centrum (MCC) van Roeselare gestuurd om er gewonden op te halen.

I/LAuGpg
Nu het leger zich van de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde naar de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie zal terugtrekken, wordt het weer druk voor de legerautogroepering. Een eerste grote opdracht bestaat in het vervoeren van de 1ste Infanteriedivisie van Gent naar Kortrijk. De 2Cie van Kapitein-commandant Ophoven wordt verantwoordelijk voor de volgende transporten:

 • het 3Li wordt te Mariakerke opgehaald
 • het 24Li stijgt in te Sint-Denijs-Westrem
 • het 4Li en het 1Gn worden opgepikt te Drongen

De uitstappunten liggen tussen Dadizele en Sint-Eloois-Winkel. De colonnes komen ettelijke uren vast te zitten in een opstopping te Deinze.

Een detachement vrachtwagens van de 3Cie wordt Frankrijk ingestuurd om te Rijsel twee bataljons van het 21Li op te halen en naar Oostrozebeke te brengen. De twee bataljons, II/21Li en III/21Li, werden uit Namen meegesleept in de aftocht van het Franse leger en zijn dringend nodig bij de uitbouw van de Leiestelling. Het transport duurt tot 25 mei. De vrachtwagens die de infanteristen moeten ophalen worden naar een rendez-vous punt in Emmerin ten zuiden van Rijsel gestuurd.

Staf/LAuGpg
Er worden geen noemenswaardige opdrachten uitgevoerd.

I/LAuGpg
Het Iste Bataljon wordt ingezet om de 68ste Divisie van het Franse XVIde Legerkorps van het 7de Leger te transporteren van Zeeland naar Noord-Frankrijk. De divisie wordt opgehaald te Vijve-Kapelle en Damme. De Belgen willen de divisie eerst te Torhout laten uitstijgen, maar de Fransen dringen aan op een rit tot in Duinkerke. Als compromis worden de Franse troepen naar Malo-les-Bains ten oosten van Duinkerke gebracht. De 1Cie en de 2Cie voeren deze opdracht uit.

In Emmerin worden de vrachtwagens van de 3Cie van I/LAuGpg opgewacht door het Peloton Verkenners van 21Li die de autocolonne doorstuurt naar Orchies waar de bataljons gekantonneerd zijn. Tijdens de nacht stijgen de manschappen in de vrachtwagens en de colonne wordt samengesteld.

II/LAuGpg
Aan de Leie inmiddels is het Duitse leger doorgebroken rond Kortrijk en dreigt de inname van Roeselare. Om het front te versterken wordt in alle haasten het 9Li en het 1Gr van het Afleidingskanaal van de Leie naar Roeselare vervoerd. Het transport vindt plaats tijdens de nacht van 24 op 25 mei.

Staf/LAuGpg
De LAuGpg krijgt de opdracht om de 15de Infanteriedivisie (15Div) naar het Leiefront te transporteren. De 15Div wordt aan de IJzer afgelost door de Wachters der Verkeerswegen en Inrichtingen. Het 31Li wordt vervoerd naar Poelkapelle om er het zuidelijke Leiefront te versterken. Ook het 42Li en het 43Li moeten naar de Leie vervoerd worden, het 42Li zal eveneens door de LAuGpg vervoerd worden, het 43Li per trein.

I/LAuGpg
De colonne met aan boord het detachement van 21Li bereikt het Franse dorp Capelle-en-Pévèle bij dageraad. De verdere marsroute loopt van Capelle-en-Pévèle via Haubourdin, Armentières, Ieper, Poelkapelle, Hooglede en Lichtervelde tot in Tielt.

Om het gat aan het Afleidingskanaal van de Leie te dichten worden het 39Li en het 3Gr van de 18de Infanteriedivisie naar voren geschoven. De detachementen van het 3Gr die zich nog aan de Oostkust bevinden, worden opgehaald en naar Kleit getransporteerd. Het 39Li wordt van Oostkamp naar Maldegem gebracht. Twee compagnies autobussen van de Iste Groep voeren de opdracht uit.

II/LAuGpg
Het 9Li wordt omstreeks 06u00 afgezet te Roeselare. Ook de Grenadiers bereiken hun nieuwe bestemming.

I/LAuGpg
De autocolonne die het 21Li terugbracht uit Frankrijk laat de manschappen uitstijgen te Pittem, 2Km ten westen van Tielt.

Het 42Li wordt van Nieuwpoort naar Klerken en Koolskamp vervoerd. Het transport dient omwille van de dramatische situatie aan het Leiefront nog overdag uitgevoerd te worden. De drie bataljons van het 42Li verzamelen voor het vertrek langsheen de baan van Nieuwpoort naar Pervijze. Langs deze baan moeten zowat drie pelotons, samen goed voor 90 bussen en vrachtwagens, een lang konvooi gevormd hebben. Elk bataljon van 42Li krijgt een instappunt toegewezen tussen Ramskapelle en Pervijze en vanaf 15u00 worden de manschappen stapsgewijs ingeladen. Het instijgen verloopt bijzonder moeizaam en tot overmaat van ramp ontdekken Duitse vliegtuigen rondom 18u20 de colonne . Tijdens de daaropvolgende luchtaanval moeten het Iste en IIde Bataljon van 42Li een vijfenzeventigtal gewonden en bijna twintig doden incasseren. Meerdere autobussen worden volledig vernield. Na de luchtaanval wordt iedereen terug op de baan verzameld en worden de soldaten toegewezen aan de overgebleven voertuigen. Met een grote vertraging stijgt het regiment uiteindelijk in wanneer het reeds donker begint te worden. Na een korte rit komt iedereen aan in Koolskamp, halverwege Lichtervelde en Tielt.

Twee bataljons van het 44Li moeten van Wingene naar Tielt vervoerd worden. Het 44Li vertrekt tijdens de ochtend van uit Wingene en wordt opgesteld tussen Tielt en Aarsele.

I/LAuGpg
Het wordt duidelijk dat het Belgische leger zal capituleren. De Franse 60ste Infanteriedivisie bevindt zich nog steeds in Zeeland en dreigt afgesneden te worden bij een Belgische overgave. De Legerautogroepering vervoert de niet-mobiele elementen van deze divisie van de streek ten noorden van Brugge naar Duinkerke. Het Iste Bataljon is verantwoordelijk voor deze taak.

Staf/LAuGpg
De veldtocht van de legerautogroepering zit er op. Naast de talrijke transporten van gewonden en materieel, heeft de groepering het equivalent van ongeveer 120 bataljons manschappen getransporteerd tijdens de strijd tegen de invaller.

Na de capitulatie

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
OnbekendSCHOOFSFrans, L.WMMil2431.12.1904Berchem28.05.1940MiddelkerkeOverleden aan verwondingen in hospitaal

Bibliografie en Bronnen

 1. Dossier Legerautogroepering, Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie.