Uitrustingsdienst

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Uitrustingsdienst
Service de l’Equipement | SE
Type Territoriale Logistieke Steuneenheid
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Directie voor Aan- en Afvoer van de Achterwaartse Zone
Bevelhebber Kolonel Intendant Oscar Debroux
Adjunct Kaptein Intendant Lucien Fastrez
Standplaats Diverse
Samenstelling 1ste Uitrustingsdienst (Roeselare) Stoffenmagazijn (Lt R. Pauwaert) (Filature du Canal, Izegem)
  (Majoor Intendant Julien Debels) Militaire Kledijfabriek (Maj Fernand Marteau) (Hugo Verrieststraat 99, Roeselare)
    Herstellingswerkplaats Gebruikte Uitrusting (Maj Octave Deneve) (Gasstraat, Roeselare)
    1ste Compagnie
  2de Uitrustingsdienst (Tielt) Ledermagazijn (Lt Albert Dohogne) (Sint-Michielsstraat 5, Tielt)
  (Majoor Intendant Ferdinand Brasseur) Atelier Militair Schoeisel (Kapt Emmanuel Van Handenhove) (Wakkensesteenweg, Tielt)
    2de Compagnie (Lt J. Cornet)
  3de Uitrustingsdienst (Veurne) Magazijn Kleine Uitrusting (Lt G. Jouret) (Brugsesteenweg, Veurne)
  (Majoor Intendant Octave Devos) Schoenenmagazijn Nr 1 (Lt L. Respeliers) (Rozendalstraat, Veurne)
    Kledijmagazijn Nr 1 (Lt R. Licoine) (Kanaalstraat 12, Veurne)
    3de Compagnie (Lt A. Delsaux)
  4de Uitrustingsdienst (Gent) Uitrustingsmagazijn Nr 1 (Lt G. Stienon) (Grembergen) 
  (Majoor Intendant Achille Brusseleers) Uitrustingsmagazijn Nr 2 (1Kapt Richard Baes) (Ronse) 
    Uitrustingsmagazijn Nr 4 (Lt R. Motoulle) (Deinze)
    Uitrustingsmagazijn Nr 5 (1Kapt Jean Aerts) (Graanmarkt, Aalst)
    Uitrustingsmagazijn Nr 6 (Lt M. Manet) (Eeklo)
    Confectie- en Herstellingswerkplaats Kledij Brugge (Lt A. Meersseman)
    Confectie- en Herstellingswerkplaats Kledij  Gent(Lt L. Michaux)
    Herstellingswerkplaats Schoeisel Brugge (Kapt O. Van Hoye)
    Herstellingswerkplaats Schoeisel Gent (Lt G. Blomart)
    4de Compagnie (Lt Pirnay)
  5de Uitrustingsdienst (Brussel) Uitrustingsmagazijn Nr 3 (Kapt M. Guignon) (Rue de l’Arsenal 7, Namen)
  (Majoor Edouard Vandebundrie) Confectie- en Herstellingswerkplaats Kledij Brussel (1Kapt Léon Rosel)
    Confectie- en Herstellingswerkplaats Kledij Namen (Kapt R. Vanderauwera)
    Confectie- en Herstellingswerkplaats Kledij Antwerpen (Kapt J. Janssens)
    Herstellingswerkplaats Kledij en Schoeisel Mechelen (Lt P. Hennaut)
    Herstellingswerkplaats Kledij en Schoeisel Brasschaat (1Kapt Norbert Paenen)
    Herstellingswerkplaats Schoeisel Brussel (Lt R. Boeyen)
    Herstellingswerkplaats Schoeisel Antwerpen (Lt M. ‘t Jolle)
    Herstellingswerkplaats Schoeisel Namen (Lt H. Niedergang)
    5de Compagnie (Lt R. Trouillet)
  6de Uitrustingsdienst (Sint-Truiden) Confectie- en Herstellingswerkplaats Kledij Sint-Truiden (1Kapt L. Molhan)
  (1ste Kapitein Maurice Clicteur) Confectie- en Herstellingswerkplaats Kledij Luik (1Kapt César Beirnaerd)
    Herstellingswerkplaats Schoeisel Sint-Truiden (1Kapt Louis Molhan)
    Herstellingswerkplaats Schoeisel Luik (Lt P. Willemart)
    6de Compagnie (Lt A. Molinghen)

Tijdens de mobilisatie

De Uitrustingsdienst is verantwoordelijk voor de aanvoer, fabricage, herstelling en verdeling van de persoonlijke uitrusting van onze militairen. De meeste uitrustingsvoorwerpen en kledij wordt door burgerfirma’s aan het leger geleverd.

Met de ervaring van de vorige wereldoorlog op zak, houdt het leger er ook een eigen productiecapaciteit voor uniformen en schoeisel op na. Ook beschikt de dienst over een tiental herstellingswerkplaatsen voor diverse uitrustingsstukken.

 

 

1ste Uitrustingsdienst – Herstellingswerkplaats Gebruikte Uitrusting
De herstellingswerkplaats te Roeselare zal gedurende de eerste oorlogsweek gewoon doorwerken.

2de Uitrustingsdienst – Ledermagazijn
Ook het legermagazijn wordt op oorlogsvoet gebracht. De werkzaamheden worden gewoon verder gezet. Tot 14 mei zal het magazijn leder blijven ontvangen van de leveranciers in de burgerij.

5de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 3
Kapitein Guignon krijgt het bevel om zijn magazijn klaar te maken voor een evacuatie uit de hoofdstad. Intussen moeten de installaties beveiligd worden tegen een eventuele luchtlanding. Omstreeks 16u00 dient een lading van 14.000 paar botinnen naar Veurne gezonden te worden.

4de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 3
Het derde uitrustingsmagazijn start met de evacuatie van zijn stocks naar Vlaanderen. Het vervoer zal per trein en binnenschip gebeuren. Er worden drie aken opgevorderd: de Joanna, Adoplhe en Gange. De nodige treinwagons worden aangevoerd en vol geladen. De werkzaamheden zullen tot 17 mei duren.

5de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 3
Het magazijn krijgt te horen dat het naar Moeskroen dient uit te wijken.

5de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 3
Omdat er geen vrachtwagens beschikbaar zijn, zullen alle voorraden per binnenschip afgevoerd worden. Het magazijn dat aangebouwd is aan de Leopoldskazerne krijgt drie kleine vliegtuigbommen op het dak. Twee militairen worden gewond. De gebouwen branden deels af. Om 16u00 vertrekt het eerste binnenvaartuig. Even voor middernacht gooit ook het tweede schip te trossen los. Een paar vrachtwagens met de ongeveer vijftig militairen ven het magazijn vertrekken een tiental minuten later.

5de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 3
Het convooi van de beide schepen bereikt Auvelais om 04u00. Hier wordt tot 19u30 gewacht.

4de Uitrustingsdienst – Confectie- en Herstellingswerkplaats Kledij Brugge
De werkplaats gaat over tot de aanwerving van bijkomende arbeiders om het productietempo te verhogen.

5de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 3
De schepen varen Bergen binnen rond het middaguur. Hier wordt brandstof ingenomen.

2de Uitrustingsdienst – Ledermagazijn
De legerleiding beslist om de ledervoorraad naar Boulogne te evacueren. Het leder wordt per vrachtwagen vervoerd tot in Ooigem waar het op drie binnenschepen op het Kanaal van Roeselare naar de Leie zal overgeladen worden.

3de Uitrustingsdienst – Schoenenmagazijn Nr 1
Het schoenenmagazijn krijgt eveneens een bevel tot evacuatie naar Frankrijk. Er wordt gestart met het inladen van voorraden en machines op enerzijds binnenvaartuigen en anderzijds vrachtwagens.

5de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 3
De schepen verlaten Bergen om 05u00 en bereiken Menen om 15u30.

1ste Uitrustingsdienst – Militaire Kledijfabriek
Majoor Debels stuurt Luitenant Staelens naar Brussel om bij acht confectiehuizen de voorraad militaire uniformen en stoffen op te halen. Staelens krijgt twee manschappen toegewezen, maar moet verder zijn plan trekken. Het kleine detachement verlaat Roeselare rond 16u00 en kan twee uur later per auto-stop het station van Kortrijk bereiken. De manschappen vinden er een achtergelaten Renault personenwagen die hen tot Schepdaal zal brengen zal brengen. Hier valt het voertuig in panne te midden van de colonnes van het Britse leger. Luitenant Staelens krijgt hulp van een paardengespan die hen tot op de top van een helling brengt.

1ste Uitrustingsdienst – Herstellingswerkplaats Gebruikte Uitrusting
De herstellingswerkplaats van Roeselare start met de evacuatie van zijn voorraden en machines. Alle goederen zullen per binnenschip naar de kust overgebracht worden.

2de Uitrustingsdienst – Ledermagazijn
De eerste van de drie binnenschepen vaart af uit Ooigem.

3de Uitrustingsdienst – Schoenenmagazijn Nr 1
Het inladen van voorraden en machines gaat verder. De werkzaamheden zullen tot 19 mei duren.

4de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 1
De binnenschepen en treinwagons vertrekken. De binnenschepen zullen in eerste instantie naar Menen varen.

4de Uitrustingsdienst – Confectie- en Herstellingswerkplaats Kledij Brugge
Majoor Brusseleers beveelt om een binnenvaartuig op te vorderen en alle stocks van de werkplaats via de waterwegen te evacueren.

5de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 3
De manschappen worden ingekwartierd te Menen terwijl de schepen langs de kade blijven liggen.

Staf
Kolonel Debroux heeft zijn staf ondergebracht in het Onze-Lieve-Vrouw-van-Vlaanderenklooster in Kortrijk. Hij ontvangt het bevel om zijn diensten klaar te maken voor de evacuatie naar Zuid-Frankrijk.

1ste Uitrustingsdienst – Militaire Kledijfabriek
Luitenant Staelens heeft rond 07u00 zijn voertuig nog niet aan de praat gekregen en doet er alles aan om naar Brussel verder te kunnen rijden. De Rijkswachtcommandant van Molenbeek bevestigt dat Brussel niet langer bereikbaar is, wat bevestigd wordt door enkele luide knallen wanneer Britse tropen de bruggen over het Kanaal Brussel-Charleroi opblazen. De drie mannen keren hun voertuig dan maar om en laten het op sleeptouw nemen door vluchtende burgers. Als bij wonder staat het detachement die zelfde avond terug te Roeselare.

1ste Uitrustingsdienst – Herstellingswerkplaats Gebruikte Uitrusting
De manschappen hebben zeven binnenschepen volgeladen en zijn klaar voor het vertrek:

  • Het binnenschip Helène is geladen met katoen
  • De Vroon en Vrij heeft 4000 helmen van het merk Fonson aan boord, evenals de overschotten aan katoen en wollen lakenstof
  • De Fanny II, Almar en Emma zullen eveneens helmen en lakenstof vervoeren
  • De Célestine II heeft eetketels, drinkbussen, kledij en lakenstof aan boord
  • De Louise is geladen met helmen, kledij en leer

De Helène, Vroon en Vrij en Fanny II zullen nog op 17 mei vertrekken. De Celestine II verlaat Roeselare op 18 mei. De overige schepen zullen pas op 20 mei afvaren.

4de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 1
Om 23u00 verlaat ook de vrachtwagencolonne het magazijn. De eerste bestemming wordt Menen en de vrachtwagens zullen over Gent en Kortrijk rijden.

4de Uitrustingsdienst – Confectie- en Herstellingswerkplaats Kledij Brugge
Te Brugge wordt een uitgangsverbod uitgevaardigd. Hierdoor komt het burgerpersoneel niet meer opdragen in de werkplaats. Het binnenschip Union III wordt intussen ingeladen met voorraden en werktuigen.

5de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 3
Het magazijn krijgt te horen dat het per vrachtwagen naar Frankrijk zal vervoerd worden.

1ste Uitrustingsdienst – Stoffenmagazijn
Het stoffenmagazijn krijgt Toulouse als bestemming. De marsroute van het magazijn zal over Bourbourg, Saint-Omer en Abbeville lopen. Luitenant Janssens wordt aangeduid om de achterhoede te vormen.

1ste Uitrustingsdienst – Militaire Kledijfabriek
De militaire kledijfabriek is de dag voordien gestart met het inpakken van zijn machines en stocks. De fabriek zal per trein naar Limoges in Frankrijk verplaatst worden.

2de Uitrustingsdienst – Ledermagazijn
Het binnenvaartuig Torpedo wordt als laatste geladen. Het vaartuig staat onder bevel van Luitenant Dohogne. Er wordt in extremis nog een vaartuig zonder motor met de naam Jonge René op sleeptouw genomen. Beide schepen bevatten zo’n 100 ton leer voor riemen en schoenen.

3de Uitrustingsmagazijn – 3de Compagnie
De derde compagnie zal per trein naar Frankrijk vervoerd worden. De manschappen zullen van uit het station Veurne vertrekken.

4de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 1
Te Menen wordt Luitenant Catteau aan het hoofd geplaatst van de vloot binnenschepen. De vaartuigen blijven voorlopig nog ter plekke liggen.

4de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 2
Rond 18u00 verlaat het tweede uitrustingsmagazijn Ronse in acht vrachtwagens en een personenauto. De kleine colonne komt onmiddellijk vast te zitten. Ronse ligt in de Britse operatiezone en zit dan ook naast duizenden vluchtelingen ook vol bevriende militairen. Zes vrachtwagens kunnen na enkele uren aanschuiven toch de Scheldebrug van Berchem bereiken. De overige voertuigen zullen eerst naar het zuiden rijden om daar een overgang te vinden. De beide detachementen zullen in eerste instantie naar Veurne trachten te rijden. De manschappen komen hier rond 23u00 aan en krijgen het Noord-Franse Bourbourg als volgende bestemming.

4de Uitrustingsdienst – Confectie- en Herstellingswerkplaats Kledij Brugge
De Union III vaart om 16u00 af met bestemming Noord-Frankrijk. Het installatiepersoneel van de werkplaats vertrekt per vrachtwagen naar Bourbourg. De overige manschappen zijn aan boord gegaan van de Union III.

1ste Uitrustingsdienst – Militaire Kledijfabriek
Het treinstel van de fabriek verlaat Roeselare en bereikt Duinkerke. Het konvooi komt hier vast te zitten samen met enkele tientallen overige treinen van ons leger.

2de Uitrustingsdienst – Ledermagazijn
Luitenant Dehonge laat de trossen losgooien en vaart door de drietrapssluis van Ooigem. Omstreeks 19u00 komen de vaartuigen voor het sas van Harelbeke te liggen. Het militaire konvooi zou voorrang moeten krijgen, maar de andere binnenschippers zijn hier bijzonder boos om. Een woedende Dehonge belt naar de Rijkswacht te Kortrijk die zegt dat hij maar zijn plan dient te trekken.

3de Uitrustingsdienst – Schoenenmagazijn Nr 1
De geladen binnenschepen en vrachtwagens vertrekken. In eerste instantie zullen de Belgen gehergroepeerd moeten worden te Berck-Plage. De vrachtwagencolonne verlaat Veurne met 21 voertuigen om 19u30 en rijdt Frankrijk binnen. Evenveel binnenschepen zullen zwaar geladen afvaren richting Frankrijk.

3de Uitrustingsmagazijn – 3de Compagnie
De trein met de manschappen van de derde compagnie komt bij de doortocht van Duinkerke vast te zitten en wordt naar een spoor op een kade in de haven afgeleid.

4de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 1
De binnenschepen verlaten Menen en passeren Warneton en Armentières in Noord-Frankrijk.

4de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 2
De voertuigcolonne verlaat Veurne en zal naar Bourbourg rijden.

4de Uitrustingsdienst – Confectie- en Herstellingswerkplaats Kledij Brugge
De autocolonne onder leiding van Kapitein Vanhoye bereikt Bourbourg en wordt onmiddellijk doorgestuurd naar Dieppe.

1ste Uitrustingsdienst – Stoffenmagazijn
Luitenant Janssens van het stoffenmagazijn nadert met zijn vrachtwagens het kruispunt van de baan van Desvres naar Aire en de baan van Saint-Omer naar Abbeville wanneer een aanhangwagen met een dertigtal militairen en burgerarbeiders losraakt en over kop rolt in de berm. Er vallen enkele gewonden en de colonne dient ettelijke uren halt te houden alvorens opnieuw vertrokken kan worden.

1ste Uitrustingsdienst – Herstellingswerkplaats Gebruikte Uitrusting
De laatste drie binnenvaartuigen verlaten Roeselare. De rest van het personeel wordt met vrachtwagens naar de Franse grens gebracht. Deze colonne zal vast te komen zitten rond De Panne.

2de Uitrustingsdienst – Ledermagazijn
Omstreeks 01u30 worden de schepen te Harelbeke eindelijk versast. Drie uur later wordt de sluis van Menen aangedaan, waar nog maar eens een grote verkeersopstopping heerst. Het konvooi is intussen aangevuld met vaartuigen van de militaire kledijfabriek van Roeselare die eveneens naar Boulogne gestuurd werden. De militairen laten gewapenderhand de overige vaartuigen aan de kant leggen en eisen hun recht van voorrang op. Omstreeks 10u00 is het konvooi de sluis gepasseerd.

3de Uitrustingsdienst – Schoenenmagazijn Nr 1
De vrachtwagencolonne uit Veurne rijdt Berck-Plage binnen rond het middaguur. Omdat hier niemand van de Uitrustingsdienst kan gevonden worden, besluiten de manschappen verder te rijden naar Boulogne. Luitenant Respeliers bereikt het Franse plaatscommando in de citadel van de stad omstreeks 18u00. Ook hier kan geen contact gemaakt worden met de Belgische intendance. De colonne vertrekt uit de stad.

4de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 1
De binnenschepen varen verder naar Merville en Aire-sur-Lys.

4de Uitrustingsdienst – Confectie- en Herstellingswerkplaats Kledij Brugge
Terwijl de Union III vast zal komen de zitten in de Duitse omsingeling van de geallieerde legers, bereikt de autocolonne van de werkplaats de Franse stad Rouen. Hier krijgen de militairen te horen dat de eenheden van de uitrustingdienst zich te Evreux bevinden. Kapitein Vanhoye laat zijn manschappen onmiddellijk doorrijden.

Duitse opmars van 16 tot 21 mei waarop Abbeville aan de Somme bereikt wordt.

Staf
Kolonel Debroux en Kapitein Fastrez trachten in hun auto de Somme over te steken te Saint-Valéry-sur-Somme. De brug over de rivier is echter reeds in handen van Duitse troepen, zodat de beide stafofficieren niet anders kunnen dan rechtsomkeer te maken. Debroux en Fastrez zetten koers naar Boulogne.

2de Uitrustingsdienst – Ledermagazijn
Luitenant Dehonge bereikt de sluis van Houplines rondom 01u00. De Franse grens ligt enkele kilometer verder op. De vaartuigen moeten hier alweer wachten tot 14u00 door het drukke scheepvaartverkeer. De eerste Franse sluis te Bac-Saint-Maur wordt omstreeks 19u00 aangelopen. Het konvooi vaart vervolgens door Armentières waar opgemerkt wordt dat de bevolking geëvacueerd is en er geen fabrieken meer draaien. Rond 23u00 wordt de sluis van Merville bereikt. Hier komen de beide schepen alweer vast te zitten.

3de Uitrustingsdienst / 6de Uitrustingsdienst
Te Duinkere bevinden zich heel wat militairen van de uit ons land geëvacueerde 3de en 6de Uitrustingsdienst.  Bij de zware luchtaanvallen op de stad zullen ten minste 15 dodelijke slachtoffers vallen.

3de Uitrustingsdienst – Schoenenmagazijn Nr 1
De vrachtwagens bereiken de eerste huizen van Pont Saint Valéry omstreeks 04u30. Wanneer duidelijk wordt dat de Duitsers reeds in het dorp staan, maakt de colonne rechtsomkeer. Luitenant Respeliers stuurt zijn troepen opnieuw naar Berck-Plage.

4de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 1
De kleine vloot van het magazijn bereikt Pont d’Ardres en Watten. Onderweg krijgt Luitenant Catteau te horen dat hij naar Calais dient te varen om vervolgens via een korte etappe langs de Franse kust naar Boulogne trachten te ontkomen en hier opnieuw de binnenwateren te nemen.

4de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn nr 6
Luitenant Hazoul van het herstellingsatelier van Roeselare wordt met een colonne vrachtwagens uitgestuurd naar Eeklo om het uitrustingsmagazijn leeg te maken en over te brengen naar de kust. De operatie zal drie dagen duren.

Staf
Kolonel Debroux en Kapitein Fastrez gaan in Boulogne op zoek naar de manschappen van de 1ste en 2de Uitrustingsdienst die volgens hun inlichtingen in de stad zouden verzameld zijn na hun mislukte evacuatie naar Frankrijk. Buiten Majoor Marteau van de administratie wordt er niemand van de intendance teruggevonden in Boulogne.

2de Uitrustingsdienst – Ledermagazijn
Uiteindelijk worden de schepen te Merville pas om 18u00 versast. Naast de drukte aan de sluizen wordt het scheepvaartverkeer vooral tegengehouden door de beide beweegbare bruggen waarover honderden Britse militaire voertuigen dokkeren. Bovendien is de sluismeester gevlucht en dienen de binnenschippers zelf de sluis bedienen.

3de Uitrustingsdienst – Schoenenmagazijn Nr 1
Luitenant Respeliers stuurt zijn vrachtwagens naar Boulogne. De manschappen laten hun voertuigen achter en gaan op zoek naar een schip om hen over het kanaal te brengen. De Britten willen echter van geen ongeplande passagiers weten en staan niet toe dat de Belgen aan boord gaan.

4de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 1
Luitenant Catteau rijdt per motorfiets naar Calais. De Franse autoriteiten laten hem weten dat de doorgang naar zee onmogelijk is omwille van de talrijke Duitse mijnen in de haven. De binnenschepen moeten wachten tot de ontmijning compleet is en blijven voorlopig buiten Calais liggen.

Staf
Kolonel Debroux besluit Boulogne te verlaten bij de aankomst van de eerste Duitse troepen aan de rand van de stad. De kolonel zal terugkeren naar ons land en realiseert zich dat de evacuatie van zijn diensten naar Zuid-Frankrijk een gedeeltelijke mislukking wordt.

2de Uitrustingsdienst – Ledermagazijn
Het konvooi vaart rond 07u00 door de sluis van Saint-Venant. De schepen varen nog steeds op de Aire en zijn nu de frontlinie bijzonder dicht genaderd. In de verte wordt geweervuur gehoord. De schepen worden tegengehouden wanneer de Britten een verderop gelegen brug laten vernielen. De militairen besluiten dan maar hun opdracht op te geven. Samen met de manschappen uit Roeselare wordt te voet richting België gemarcheerd. Het detachement zet koers naar Veurne. Luitenant Dehonge heeft nog zijn ledervoorraden willen vernielen, maar realiseert dat hij de lading zonder vlambare producten niet zomaar in brand kan steken en hij het leder ook niet onbruikbaar kan maken door het in het kanaal werpen.

3de Uitrustingsdienst – Schoenenmagazijn Nr 1
De vrachtwagens brengen de manschappen naar Calais. Ook hier weigeren de Britten om de Belgische militairen aan boord te nemen. Respeliers laat dan maar verder rijden naar Gravelines. Onderweg komen ze Cdt Blyau, adjunct van Majoor De Vos, tegen. De Belgen besluiten naar De Panne terug te keren.

4de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn Nr 1
De binnenschepen worden door de Duitsers veroverd bij hun opmars naar Calais.

4de Uitrustingsdienst – Uitrustingsmagazijn nr 6
Aan de evacuatie van het magazijn van Eeklo wordt een abrupt einde gemaakt bij het vernielen van de brug van Eeklo door onze genie.

Staf
Kolonel Debroux en Kapitein Fastrez begeven zich naar het commando van de intendance op het Groot Hoofdkwartier te Sint-Andries. De beide officieren krijgen de opdracht om in de omgeving van Nieuwpoort op zoek te gaan naar achtergelaten goederenwagons met uitrusting en materieel. Debroux besluit zich in De Panne te vestigen.

2de Uitrustingsdienst – Ledermagazijn
Na een korte nachtrust bereiken de manschappen Haezebrouck. Hier springen de militairen op een ons land binnenrijdende gewondentrein die iedereen tot in Ieper brengt.

Staf
Kolonel Debroux bevindt zich te De Panne.

3de Uitrustingsdienst – Schoenenmagazijn Nr 1
Na een kort bezoek aan Kolonel Debroux laat Luitenant Respeliers zijn vrachtwagens terugkeren naar Veurne. Hier zijn inmiddels reeds talrijke manschappen aangekomen die niet in hun vlucht naar Frankrijk geslaagd zijn. De militairen hebben niets meer te doen en hangen doelloos rond.

Staf
De stafgroep verplaatst zich naar Middelkerke.

3de Uitrustingsdienst
De militairen uit Veurne begeven zich naar Middelkerke.

Staf, 3de Uitrustingsdienst
Kolonel Debroux bevindt zich samen met het handjevol officieren en manschappen dat niet naar Frankrijk is kunnen vluchten te Middelkerke. De stafofficieren begeven zich naar Brugge waar Debroux het bevel in handen krijgt van het Magazijnstation. Dit organisme voorziet in de ravitaillering van het veldleger en zal nog minstens een week op volle kracht blijven werken voor de voedselvoorziening van het nu verslagen Belgisch leger. Debroux en de rest van het commando van het Magazijnstation worden vervolgens naar Destelbergen overgebracht waar de miliciens en het reservekader gedemobiliseerd worden.

4de Uitrustingsdienst

  • Confectie- en Herstellingswerkplaats Schoeisel
    De Confectie- en Herstellingswerkplaats Schoeisel (ARCR) van Lt Michaux komt na veel omzwervingen terecht in L’Isle-Jourdain in het zuiden van Frankrijk. Op 11 juni krijgt het ARCR plots opdracht om naaimachines aan te schaffen en een naaiatelier op te starten. De Belgische regering in ballingschap stemde op 29 mei onder druk van de Fransen in om de 7de Infanteriedivisie (7Div), die naar Frankrijk werd geëvacueerd, terug operationeel te maken met de bedoeling deze grote eenheid zo snel mogelijk in te zetten aan de zijde van het Franse leger. De 7Div bevindt zich op dat ogenblik in Bretagne. De persoonlijke uitrusting van de militairen van de 7Div moet dringend hersteld en aangevuld worden. Hiervoor wordt beroep gedaan op de ARCR. Lt Michaux slaagt erin twee naaimachines op de kop te tikken maar uiteindelijk zal er niet gewerkt worden voor de 7Div maar voor de eenheden van het 3de en het 4de Versterkings- en Opleidingscentrum (3VOC en 4VOC) die zich te L’Isle-Jourdain bevinden.

Na de capitulatie

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
3/3 UitrDiADRIAENSSENSConstantSdtMil198.10.1898Brasschaat21.05.1940Dunkerque (F)
5 UitrDiBONHEURLeon, C.P.Kpl3.01.1892Brugge13.05.1940AthAtelierchef. Gedood in luchbombardement.
3 UitrDiBROUWERSJoannes, J.SdtMil16.11.1904Overpelt25.05.1940Calais (F)
OnbekendCAEKEBEKERené, G.SdtMil2705.10.1907Wetteren21.05.1940Dunkerque (F)
3 UitrDiCORTHOUTSFlorentSdtMil2316.09.1903Herk-de-Stad21.05.1940Dunkerque (F)
OnbekendDE BEULAloïsSdtMil1915.01.1895Borgerhout21.05.1940Dunkerque (F)
3/3 UitrDiDE MEULEMEESTERJosephSdtMil2715.07.1897Antwerpen21.05.1940Dunkerque (F)
6/6 UitrDiDE MULDERHenri, OscarSdtMil3009.03.1909Moerzeke22.05.1940Dunkerque (F)
3 UitrDiDE PAUWKarel, H.P.SdtMil2216.04.1902Gent21.05.1940Dunkerque (F)
3/3 UitrDiDE SMETJoannes, F.SdtMil12.06.1901Baasrode21.05.1940Dunkerque (F)
3/3 UitrDiFOUARGESébastienSdtMil2303.09.1903Wonck27.05.1940Calais (F)
3 UitrDiFRANCXFernand, J.SdtMil2319.05.1903Pâturages22.05.1940Dunkerque (F)
5 UitrDiGODEFROIDJosephSdtMil2528.06.1905Sart-Saint-Laurent13.05.1940AthGedood in luchbombardement.
3 UitrDiHUYGECamiel, G.SdtMil2705.11.1907Gent21.05.1940Dunkerque (F)
3 UitrDiKEMPENEERSLouismil werkkracht5.05.1892Liège21.05.1940Rosendaël (F)(3e Serv. D'Equip.)
3/3 UitrDiMASSETJules, F.J.SgtMil2308.02.1903Jambes21.05.1940Dunkerque (F)
6 UitrDiMATTONAchiel, J.mil werkkracht21.09.1894Ingelmunster21.05.1940Dunkerque (F)(Atel. Répar. Chaussures Liège)
3/3 UitrDiTACKAERTCesar, O.SdtMil1903.05.1898Zele22.05.1940Dunkerque (F)
OnbekendVAN DAMMEAdolf, C.SdtMil30.06.1894Lebbeke26.05.1940Châtellerault (F)
OnbekendVAN ELSANDERGeorges SdtMil12.05.1908Kuurne21.05.1940Dunkerque (F)
2 UitrDiVAN HORENBEEKHubert, J.I.1Sgt25.02.1912Mechelen24.05.1940Saint-Riquier (F)
3/3 UitrDiVANDERSCHELDENAdhelsonKplMil2211.11.1902Avelgem21.05.1940Dunkerque (F)
5 UitrDIVANDEWEYERDenis, E.C.SgtMil2206.02.1902Liège13.05.1940AthGedood in luchbombardement.

Bibliografie en Bronnen

  1. Archief Uitrustingsdienst, Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie.
  2. “L’armée belge de France en 1940”, door Jean Jamart Col BEM Hre, 1994, uitgeverij Schmitz, Bastogne.