2de Regiment Lansiers

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 2de Regiment Lansiers | 2ème Régiment de Lanciers | 2L
Type Cavalerieregiment van het actieve leger
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Staf, I Groep, II Groep: 1ste Cavaleriedivisie
7de Eskadon: Groepering Keyaerts
Bevelhebber Kolonel Charles d’Orjo de Marchovelette
Adjudant-Majoor Kapitein Albert Hogge
Standplaats Vooruitgeschoven Positie Ardennen
Ondersector Bouillon-Aarden
Commandopost te Bertrix
Samenstelling I Groep (Majoor M. Balestrie) 1ste Eskadron Fuseliers (Cdt Roger Dupont)
2de Eskadron Fuseliers (Cdt Léon Nossent)
3de Eskadron Klein Geschut (Cdt Georges “Didy” Van Derton)
II Groep (Majoor Coomans) 4de Eskadron Fuseliers (Cdt J. Gonze)
5de Eskadron Fuseliers (Cdt SBH André Van Dooren)
6de Eskadron Klein Geschut (Lt Auguste Lorent)
7de Eskadron Pantserwagens (Kapitein-commandant vlieger Louis Robin)
Stafeskadron (Onderluitenant B. Goethals)

Tijdens de mobilisatie

Het 2de Regiment Lansiers werd reeds bij de Fase A van het mobilisatieplan op 26 augustus 1939 op oorlogsvoet gebracht door toevoeging van de recent afgezwaaide klas 38 en door opeising van het bijkomende wagenpark.

De mobilisatie werd opgestart in de cavaleriekazerne van Etterbeek.  De Iste Groep werd verzameld te Bosvoort, een deelgemeente van Ukkel.  Het volledige wagenpark en het 1ste Eskadron werden ondergebracht in de voormalige paardenrenbaan.  Het 2de en 3de Eskadron kantonneerden in de dorpskern.

Een week later werd een deel van het personeel afgestaan aan het Eskadron Pantserwagens van het Cavaleriekorps, de Eskadrons Wielrijders van de 1ste en de 12de infanteriedivisie en het 1ste Regiment Vervoerde Cavaleristen (het latere 2de Gidsen).

Op 17 september 1939 mobiliseerde het regiment ook de Wielrijdersgroep van de 18de infanteriedivisie.

Een groepje miliciens van de Klas 38 van 2L.

Op 10 mei 1940 maakt het 2L maakt deel uit van Groepering K , een tijdelijke formatie onder bevel van Luitenant-Generaal Keyaerts die bij een vijandelijke inval in de Ardennen een vertragingsmaneuver moet uitvoeren. De Groepering K heeft als voornaamste eenheden het 3Cy, 4Cy, 1G, 2L, 2JP en de volledige 1ste Divisie Ardeense Jagers.

Staf, I Groep, II Groep
Het gros van regiment staat tijdens de nacht van 9 op 10 mei opgesteld langsheen de Semois. De lansiers bewaken er de Belgisch-Franse grens tussen Bouillon en Aarlen:

 • het regiment heeft zijn commandopost te Betrix.
 • de staf van Iste groep bevindt zich te Saint-Médard en voert het bevel over het 1ste en het 4de eskadron die observatieposten bemannen te Tintigny, Izel, Chiny, La Cuisine, Chassepierre en Herbeumont.
 • de IIde groep heeft zich te Habay-la-Neuve en Etalle geïnstalleerd met de 2de, 3de, 5de en 6de eskadrons.  Deze eskadrons zijn in reserve,

Het commando ontvangt reeds om 00u15 de algemene alarmmelding via staf van de Groepering K.  Kolonel d’Orjo is op dat ogenblik met verlof te Brussel en wordt onmiddellijk opgebeld met het dringende verzoek om terug te keren naar de Ardennen.

Detachement Coomans (Staf/IIde Groep, 2de, 3de, 5de en 6de Eskadron)
Majoor Coomans krijgt het bevel om zijn IIde groep direct terug te trekken naar de geplande ontvangststelling op de Hoyoux en de Ourthe. Deze voorbereide linie wordt reeds bemand door de Cyclisten en de Jagers te Paard en moet de de veilige terugtocht van de Groepering K uit de Ardennen verzekeren. De lansiers vertrekken om 02u43. De groep wordt na zijn terugtocht verantwoordelijk voor de verdediging van de Hoyoux aan de westelijke rand van deze sector. De IIde groep meldt om 08u35 dat ze klaar is voor de actie op de nieuwe posities.

Detachement Balestrie (Staf/Iste Groep, 1ste en 4de Eskadron)
De Iste groep blijft voorlopig de overgangen op de Belgisch-Franse grens bewaken en start nog tijdens de nacht met het uitvoeren van de voorziene vernielingen op de Semois. Deze werkzaamheden worden even voor 07u00 gestaakt om de intocht van de Franse troepen niet verder te belemmeren.

De groep wordt vervolgens teruggeroepen naar Saint-Hubert.  De staf zal zich verplaatsen naar Bure.  Het 1ste eskadron rijdt via Grandfontaine en Recogne naar de zuidwest rand van Saint-Hubert en neemt hier een defensieve stelling in. Het 4de eskadron bereikt Poix-Saint-Hubert na een rit over Paliseul en Libin en laat hier het peloton van Wachtmeester Jourdain achter.  Dit peloton moet het verloop van de gemelde Duitse luchtlandingen rond Léglise (Operatie Niwi) in de gaten houden en een eventuele opmars van de vijand naar het noordwesten afblokken.  De rest van het eskadron neemt posities in te Bure, Mirwart en Grupont.

Na de middag vertrekt de staf van de Groepering K uit Saint-Hubert met het detachement Balestrie in zijn kielzog. De staf van de Groepering K zal zich naar Marche-en-Famenne verplaatsen om te Hoyoux/Ourthe-Stelling te vervoegen.  Het detachement Balestrie terug aangehecht bij het regiment en krijgt kort na 14u00 het bevel om naar Pont de Bonne terug te trekken.  De route voor de terugtocht loopt over Rochefort, Haid, Leignon, Ciney en Havelange.

Even voor 15u00 bereikt het 4de eskadron de oever van de Hoyoux. Een uur later komt ook het 1ste eskadron aan.  Majoor Balestrie neemt na aankomst zijn 2de en 3de eskadron terug over en stuurt het 4de eskadron door naar de IIde Groep.

De staf van het regiment ontplooit zijn commandopost te Ramelot. De Iste groep bewaakt nu het kwartier rond Avins. De IIde groep heeft het kwartier rond Hoei ingenomen. Hiermee is de opstelling van de Groepering K op de Hoyoux/Ourthe-Stelling compleet. De rest van de middag wordt de komst van de vijand afgewacht.

Luitenant-generaal Keyaerts laat Kolonel d’Orjo om 20u00 weten dat zijn regiment naar het noorden zal gestuurd worden. De lansiers worden teruggetrokken uit de Hoyoux/Ourthe-Stelling en dienen zich via Soheit, Ombret-Rausa en Amay naar Tongeren te begeven. Het 2L zal hier onder het bevel van het Iste legerkorps komen te staan en zal worden gebruikt om de Duitse doorbraak over het Albertkanaal bij Vroenhoven en Veldwezelt trachten in te dijken. De eerste voertuigen vertrekken rond 22u00.

Kolonel d’Orjo duidt de dorpen Widooie en Piringen aan als eerste bestemming en vertekt zelf voorop met een deel van zijn staf om contact op te nemen met de staf van het Iste Legerkorps te Tongeren.

7de Eskadron
Het 7de eskadron bevindt zich die nacht in het oosten van de Ardennen en verzekert de anti-tankverdediging van Baraque Fraiture, Manhay en Neucy. Ook hier worden de manschappen kort na middernacht gewekt. Om 03u30 is iedereen op post. Het eskadron moet er de aftocht van het 3ChA dekken. Het eskadron brengt de eerste oorlogsdag door in de ondersector van het 3ChA en zal het regiment niet vervoegen.

Belgische cavaleristen op een opgevorderde zijspan.

Staf/2L
De lansiers verplaatsen zich door de nacht richting Tongeren.

Kolonel d’Orjo en zijn stafgroep bereiken Tongeren tussen 01u00 en en 01u30 en luisteren op het hoofdkwartier van het Iste Legerkorps naar het relaas van de Duitse aanval op 7de Infanteriedivisie daags voordien.  Luitenant-generaal Vander Veken verzekert de lansiers ervan dat de Belgen stand houden tussen het Albertkanaal en Tongeren.  Het 2L krijgt het bevel om enkele elementen te ontplooien langsheen de spoorlijn tussen Tongeren en Herk-de-Stad maar moet het gros van zijn regiment klaar tot verplaatsing houden.

Vanaf 03u15 komen de colonnes aan te Widooie waar het 2L zijn voorlopige commandopost ingericht heeft.  De nodige troepen worden aangeduid voor de stellingname langsheen de spoorlijn.

Omstreeks 05u30 krijgt het regiment het bevel om verder op te rukken en nieuwe posities in te nemen.  De Ist Groep moet post vatten ten zuidoosten van Tongeren langsheen de spoorlijn van Tongeren naar Glons.  Hierbij moet de verdediging verzekerd worden tussen Tongeren, Nehem en Vreren.  De commandopost van de groep dient te Hamal opgesteld te worden.

De IIde Groep wordt ontplooid langsheen de spoorlijn tussen Tongeren en Bilzen waar aansluiting dient gemaakt te worden met de Wielrijdersgroep van de 17de Infanteriedivisie.  De commandopost van deze groep zal opgesteld worden te Riksingen.

De Duitse luchtmacht ontdekt de aanwezigheid van de lansiers en er volgen maar liefst zes belangrijke aanvallen.  Widooie wordt vanaf 08u00 meermaals geviseerd door de Luftwaffe.  Bij de regimentsstaf raken onder meer Onderluitenant Nicaise, Adjudant Cologne en Wachtmeester Anciaux ernstig gewond.  Nicaise zal twee dagen later in het medisch-chirurgisch centrum van het Iste Legerkorps te Borgloon overlijden.

Even na 10u00 arriveert Luitenant-generaal Van Trooyen, commandant van de 7de Infanteriedivisie, op de commandopost.  Van Trooyen meent dat het 2L onder zijn bevel is komen te staan en er is enige verwarring over de precieze missie van het regiment.

De volgende twee uur verlopen bijzonder snel.  De kolonel heeft nog twee keer contact met de IIde Groep van Majoor Coomans en weet tegen 11u00 dat ten noorden van Tongeren de Duitse pantsercolonnes in de aanval zijn.  Wanneer tegen het middaguur de stad op de rand van de inname staat, besluit te Kolonel er van door te gaan.

I/2L
De ontplooiing van de Iste groep van Majoor Balestrie ten zuidoosten van Tongeren verloopt zonder grote problemen.  De eenheden worden als volgt opgesteld:

 • Het 2de Eskadron verdedigt Nehem en Mal
  • Een eerste peloton wordt toegewezen aan de brug over de Jeker te Mal en aangevuld met een C47 kanon en een sectie mitrailleurs.
  • Een tweede peloton wordt opgesteld bij de spoorwegbrug van Nerem.
  • Een derde peloton wordt ontplooid langsheen de oostrand van Nerem en eveneens versterkt met een anti-tankkanon en een sectie mitrailleurs.
 • Het 1ste Eskadron vervolgt de linies in de richting van Glons en wordt uitgezet tussen de oostrand van Nerem en het dorp Vreren.   Dit eskadron krijgt eveneens twee C47 kanonnen en twee secties mitrailleurs toegewezen.
 • De commandopost van de groep wordt opgesteld bij de spoorwegbrug van Nerem.

Tegen 05u30 is iedereen op post.  Kort nadien worden de linies enigszins naar het westen verlengd om ook de zone tussen Nerem en Tongeren te dekken.  De aanpassingen zijn even voor 08u00 voltooid.

De opmarsroute van de Duitse pantsereenheden die te Vroenhoven en Veldwezelt het Albertkanaal overgestoken zijn, loopt ten noorden van Tongeren.  De groep komt slechts in aanraking met de vijandelijke eenheden die de zuidelijke flank van opmars beveiligen.  Omstreeks 09u45 breken schermutselingen uit met vijandelijke verkenners op de Sluizerweg.  Korte tijd nadien wordt de vijand gemeld tussen Tongeren en Nerem.

Balestrie verliest echter al snel het contact met de staf van Kolonel d’Orjo.  Een estafette die om 10u25 van uit Widooie uitgestuurd werd naar de Iste Groep zal niet aankomen.  Ook een verbindingsagent uitgestuurd door de Iste Groep naar Widooie raakt verloren.  Wanneer in de late voormiddag de Duitsers ten noorden van Tongeren de baan Tongeren-Bilzen bereiken en eveneens de verlaten stad innemen, is Majoor Balestrie niet op de hoogte van het risico tot omsingeling voor zijn eenheden.

Het 2de Eskadron wordt rond 15u00 opnieuw aangevallen van uit het oosten.  Nabij de kerk van Nerem kan het C47 anti-tankkanon van Wachtmeester Delvaux een Duits pantservoertuig uitschakelen.  De luchtdekking boven de vijandelijke troepen functioneert op bijzonder effectieve wijze en het duurt dan ook niet lang eer de positie van Delvaux door Stuka’s geviseerd wordt.  Het kanon wordt vernield.

Een goed half uur later komt een gevluchte ambtenaar van de post aan die meldt dat de vijand het dorp Widooie ingenomen heeft.  De man bevestigt eveneens dat Tongeren rondom het middaguur ingenomen werd.  Majoor Balestie besluit om Luitenant Tricot uit te sturen naar het dorp in de hoop alsnog in contact te kunnen komen met Kolonel d’Orjo.  Tricot keert terug tegen 17u10 en verzekert de majoor er van dat Widooie in vijandelijke handen is.

Compleet geïsoleerd besluit Balestrie dan maar de aftocht te blazen naar Borgworm.  Kapitein-commandant van Derton wordt voorop gestuurd met de staf en de echelons van de groep, het stafpeloton van zijn 3de Eskadron en een Duitse ziekenwagen die eerder op de middag door Luitenant de Thibault buit gemaakt werd.  Kapitein-commandant van Derton, Luitenant Tricot en Luitenant Jacobs zullen kort na vertrek samen met een heel aantal manschappen van dit detachement gevangen gemaakt worden.

De rest van de aftocht verloopt ook niet zonder incidenten.  Bij de doortocht te Lauw wordt het 2de Eskadron gegrepen door vijandelijke voertuigen met ondersteuning van de Luftwaffe.  Adjudant Dereymaeker wordt neergekogeld.  Brigadier Draye en de Soldaten Cardinal en Hombau worden het slachtoffer van een luchtaanval.  Soldaat Andry raakt ernstig gewond.    Na het vertrek van het 1ste Eskadron het peloton van Luitenant Triest vaststellen dat de wachtposten van de motorfietsen er op eigen initiatief van door gereden zijn.  Slechts een zijspan is het peloton blijven afwachten.  Triest en zijn manschappen moeten de aftocht naar het westen te voet aanvatten.  De meesten worden ‘s anderendaags ingehaald door de vijand en gevangen gemaakt.

Majoor Balestrie bereikt Borgworm en kan geen enkel detachement van zowel het 2L als ook de staf van het Iste Legerkorps terugvinden.  Hij besluit om door de laten rijden naar Hannuit en plaatst een estafetterijder te Borgworm om de achterblijvers in de juiste richting te wijzen.  Even voor 18u00 bereikt het gros het stadje Hannuit,

Op aangeven van een stafofficier van het Iste Legerkorps vertrekt de groep om 22u30 richting Vilvoorde.  Het 2de Eskadron wordt nu geleid door Luitenant Gavage, terwijl Luitenant Verhulst het 3de Eskadron onder zijn vleugels neemt.  De marsroute leidt over Geldenaken, Waver en Nossegem tot in Peutie.  Te Geldenaken moet meermaals een omleiding gemaakt worden omdat de hoofdwegen gebruikt worden als opmarsroute voor het Franse leger.

II/2L
De groep wordt toegewezen aan drie grote steunpunten tussen Tongeren en Herenhelderen langsheen de baan Tongeren-Bilzen.  Reeds kort na aankomst van de eenheden wordt de groep overrompeld door Duitse pantserwagens die met grote vaart Haspengouw binnen stromen en richting Waals-Brabant oprukken.

In het noorden wordt het 4de Eskadron nabij Herenhelderen tussen 10u00 en 11u00 uit elkaar geslagen door een twintigtal Duitse pantserwagens.  Kapitein-commandant Gonze tracht tevergeefs contact op te nemen met Majoor Coomans en besluit om zijn manschappen de toestemming te geven om op eigen houtje te vluchten.  Even naar het zuiden toe ondergaat een steunpunt geleid door Luitenant Laurent van het 6de Eskadron een gelijkaardig lot.  De manschappen worden nabij de baan van Tongeren naar Bilzen gegrepen door Duitse tanks.  Laurent besluit dat de terugweg is afgesneden en laat alle motoren van zijn detachement vernielen om vervolgens zijn manschappen er eveneens vandoor te sturen.   Het derde steunpunt tenslotte staat onder bevel van Kapitein-commandant Van Dooren en wordt eveneens aangevallen door vijandelijke tanks.

Majoor Coomans kan ontkomen en krijgt het bevel om zoveel mogelijk manschappen van zijn groep trachten door te sturen naar Brustem nabij Sint-Truiden waar het de staf van het 2L zal halt houden.  De overrompeling van de IIde Groep betekent een ernstig verlies voor het regiment.

De restanten van de IIde Groep van Majoor Coomans rijden verder naar Kersbeek-Miskom en krijgen hier rondom 17u00 de opdracht om zich te Kerkom te hergroeperen. Na de aankomst de Kerkom wordt de eenheid naar Roosbeek gezonden.

Staf/2L
De kolonel en de regimentsstaf vertrekken kort voor de inname van Tongeren naar Mechelen-Bovelingen.  Brustem nabij Sint-Truiden

7de Eskadron
Op 11 mei zelfde dag keert het 7de eskadron terug van zijn opdracht ten voordele van het 3ChA. Rond 11u30 verlaat de colonne het dorpje Clavier om aansluiting te zoeken bij het 1G.

Even later volgt echter het bevel dat het eskadron zich nu onder het commando van het 2JP dient te stellen. De aansluiting met het 2de Regiment Jagers te Paard vindt plaats te Seny. Rond 15u30 steekt het eskadron de Maas over. Twee uur later komt de eenheid aan te Borgworm en vervolgt het de marsroute van het 2JP richting Hannuit en Grand-Axhe. Eén peloton wordt gedurende enige tijd in steun geplaatst bij het 1G nabij Petit-Axhe.

Omstreeks 18u00 wordt voor een eerste keer contact gemaakt met de vijand en breken vuurgevechten uit tussen Belgische en Duitse pantserwagens. Ondanks infiltraties in de Belgische linies kan het 2JP omstreeks 22u00 het contact verbreken en richting Hannuit wegrijden.

Staf, I Groep, II Groep
Het cavaleriekorps krijgt het bevel over de Demer/Gete-stelling, de dwarsstelling van Lummen en de sector aan het Albertkanaal ten noorden van Lummen. Alle beschikbare cavalerie-eenheden zullen zo snel mogelijk naar die linie gebracht worden om er de Duitse opmars af te remmen tijdens de terugtocht van het veldleger naar de K.W. Stelling.

De staf van het 2L en de I/2L zijn echter voorlopig niet meer strijdvaardig. De restanten van het regiment worden naar Hannuit gestuurd en vervolgens doorgezonden naar Vilvoorde en Houtem. Te Vilvoorde verwachten de plaatselijke troepen de aankomst van de motorwielrijders helemaal niet en de lansiers dreigen heel even opgepakt te zullen worden als vermomde Duitse parachutisten.

De IIde groep van Majoor Coomans is nog wel operationeel, verlaat Kerkom en rijdt richting Roosbeek om er de baan Leuven-Tienen te blokkeren.

7de Eskadron
Het 7de eskadron rijdt rond 02u00 Hannuit binnen en wordt onmiddellijk ontplooid voor de nakende verdediging van de stad. Rond 08u00 worden zes Duitse pantserwagens opgemerkt op de baan naar Poucet. Het peloton van luitenant de Callatay vernielt twee voertuigen, maar moet ook enkele treffers incasseren. Kort na dit vuurgevecht verlaten de Belgen de stad. Het eskadron rijdt naar Jache. Bij de doortocht van Grand-Hallet wordt een T13 door een vijandelijk vliegtuig ontdekt en vernield. Het eskadron rijdt via Geldenaken richting Roosbeek waar het zich onder het bevel van de 1ste infanteriedivisie stelt. Aan het eind van de dag worden de pantserwagens doorgestuurd naar Loksbergen en krijgen de opdracht om samen met het Wielrijderseskadron van de 1ste divisie de bruggen over de Dender en de Velpe tussen Diest en Halen te bewaken.

Staf, I Groep
Tijdens de vroege uurtjes komt Kolonel d’Orjo aan te Houtem met de restanten van de staf en de Iste groep. De manschappen trachten er zich zo goed mogelijk te reorganiseren.

II Groep
De groep Coomans bewaakt nog steeds te Leuvensesteenweg te Roosbeek en blijft die dag op post. Aan het eind van de dag volgt het bevel tot de aftocht. Het cavaleriekorps zal zich in de ruime streek rondom de Zenne ten noorden van Brussel gaan reorganiseren en wordt in reserve geplaatst.

7de Eskadron
Het eskadron staat opgesteld langsheen de bruggen over de Velpe en de Demer tussen Diest en Halen.

Staf, I Groep, II Groep
Ook de II/2L houdt halt te Houtem. Op het eskadron pantserwagens na is het regiment nu weer volledig. De manschappen rusten uit

7de Eskadron
In de nacht van 13 op 14 mei verlaat ook het 7de eskadron de Demer/Gete-Stelling. Twee T15 pantserwagens worden gedetacheerd bij het 2Cy te Halen om er de aftocht van de Carabiniers-Cyclisten en de II/1G te dekken. Eén peloton wordt toegevoegd aan het 1JP om een achterhoede te vormen voor dit regiment te Scherpenheuvel. De terugtocht verloopt via Diest, Aarschot, Tremelo, Keerbergen en Mechelen. Het eskadron vervoegt het regiment rondom 17u00.

Luitenant-generaal de Neve de Roden, bevelhebber van het Cavaleriekorps, heeft zijn hoofdkwartier geïnstalleerd in het kasteel van Eppegem. De ganse divisie verblijft nu in het gebied rondom de Zenne ten noorden van Brussel. Het is overduidelijk dat de eenheden aan een dringende reorganisatie toe zijn door de talrijke verliezen tijdens de eerste vijf oorlogsdagen. Met uitzondering van het 1G worden alle cavalerieregimenten herleid tot één enkele groep, aangevuld met elementen uit de overige eskadrons.

Alle manschappen die na deze herschikking overblijven zullen onder leiding van Generaal-majoor Ninitte naar Vlaanderen vervolgens Noord-Frankrijk gestuurd worden voor verdere reorganisatie. De Brigade Vervoerde Cavaleristen wordt opgeheven. Het 4L gaat naar de 1ste Cavaleriedivisie. Het 2G naar de 2de Cavaleriedivisie.

Het regiment blijft de ganse dag te Houtem. De resterende manschappen worden herschikt tot één enkele groep.

Het veldleger zal zich in drie etappes terugtrekken van de K.W. Stelling naar de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde. Het Cavaleriekorps wordt aangeduid als onderdeel van de troepenmacht die de nieuwe aftocht moet beveiligen. De 2de cavaleriedivisie moet de Scheldeovergangen tussen Dendermonde en Hoboken bewaken. De 1ste cavaleriedivisie moet zich klaar houden rond Wetteren en Beervelde om de Moervaart en Lokeren te dekken. Indien nodig moeten de cavaleristen het Waasland binnentrekken om er de vijand tegen te houden.

De Lansiers verlaten Houtem en trekken te Vilvoorde over het Kanaal van Willebroek. Via Grimbergen, Aalst, Schoonaarde en Wolvertem wordt koers gezet naar Beervelde waar het 2L in reserve gaat en de bewaking van het hoofdkwartier van de 1ste cavaleriedivisie verzekert.

Het 2L bewaakt nog steeds het divisiehoofdkwartier.

Tijdens de avond krijgt de 1ste cavaleriedivisie het bevel om richting Zeeschelde op te rukken en de Scheldeoever te gaan bewaken tussen Terneuzen in het westen en Doel in het oosten. De Belgen willen vermijden dat de Duitsers een landing vanuit Walcheren uitvoeren.

De laatste Belgische troepen verlaten Antwerpen tussen 04u00 en 05u00 en de beide Scheldetunnels worden vervolgens vernield door onze genie. De Duitsers hijsen reeds om 07u00 de hakenkruisvlag op de toren van de kathedraal. Op de linkeroever werken het 8J en 9J in alle haasten aan een tijdelijke verdedigingslinie tussen de forten van Kruibeke en Kallo. Rondom 09u00 wordt het echter duidelijk dat de Duitsers de Schelde zijn overgestoken in vlotten. De 17de infanteriedivisie vraagt onmiddellijk om hulp. De 1ste cavaleriedivisie wordt toegewezen aan de opdracht.

Het 2L beëindigt zijn bewakingsopdracht bij het hoofdkwartier van het Cavaleriekorps en verlaat Beervelde. Het regiment vertrekt naar de Moervaart en stelt zijn commandopost op te Eksaarde. Vervolgens krijgt de korpscommandant te horen dat zijn Lansiers overgeplaatst worden naar de 2de cavaleriedivisie.

Het regiment gaat bijgevolg opnieuw de baan op en rijdt door naar Sterrekens nabij Sint-Niklaas. Van daar uit gaat er naar Haasdonk waar de commandopost in de gemeenteschool ondergebracht wordt. De verschillende eskadrons worden doorgestuurd naar de Scheldeoever tussen Dendermonde en Kallo om er samen met de restanten van enkele andere eenheden wachtposten langs de rivier te leveren.

Tijdens de ochtend bevindt het 4L zich in eerste linie langsheen de dijk tussen Kallo en Kruibeke. Het 2L vormt de tweede linie met de Iste groep en het 7de eskadron dat te Haasdonk en Vijfwegen is ontplooid.

Nu de Duitsers vanuit Sint-Anna naar Zwijndrecht doorgestoten zijn en en door hun snelle inname van de linkeroever van de Schelde de tegenaanval van het 4L bemoeilijken, moet het 2L tussenbeide komen. Met de steun van de kanonnen van de Iste en de IVde groep van het 19A rukken de eenheden van het 2L op vanaf 13u50 met het 5de eskadron ten noorden en het 1ste eskadron ten zuiden van de weg van Beveren naar de autotunnel onder de Schelde.

Het 1ste eskadron bereikt de zuidkant van Zwijndrecht met bijzonder zware verliezen, terwijl het 5de eskadron de noordkant bereikt na de dood van zijn bevelhebber Kapitein-commandant SBH Van Dooren. Het 2L kan de situatie niet keren. Ook een interventie door het 1L en het peloton van Luitenant Gailly van het Eskadron Pantserwagens van het Cavaleriekorps kan het tij niet keren. Het 2L laat één T13 en twee T15’s vernield achter.

Omstreeks 18u30 wordt de algemene aftocht bevolen. Het peloton van Onderluitenant Levie en de pantserwagens zullen deel uitmaken van de achterhoede. De manschappen van het 4L gaan er als eerste van door en daarna volgen de gemotoriseerde troepen van het 1L en 2L. De achterhoede verbreekt het contact om 23u00 en rijdt als de bliksem naar het Kanaal Gent-Terneuzen, achternagezeten door de vijand.

Het peloton van Luitenant Vilken heeft het bevel tot de terugtocht niet ontvangen en wordt te Zwijndrecht ingerekend door de Duitsers.

Vanaf 01u00 komen de colonnes van 2L aan te Waterland-Oudeman waar iedereen halt houdt voor een broodnodige hergroepering en bevoorrading.

Het hoofdkwartier van het Cavaleriekorps is intussen naar Stekene verhuisd en deelt de orders uit voor de komende dag: de 1ste cavaleriedivisie moet zich opstellen vanaf de sector van de 17de infanteriedivisie aan het Kanaal Gent-Terneuzen over Terneuzen zelf tot in Braakman; de 2de cavaleriedivisie zal achter de 1ste komen te liggen.

Het 2L blijft ter plekke en likt zijn wonden. De rest van de dag wordt besteed aan dringend noodzakelijk onderhoud van het materiaal en aan een broodnodige rustpauze.

Tijdens de avond ontvangt het Cavaleriekorps het bevel zijn hoofdkwartier naar Sint-Laureins te verplaatsen en alle beschikbare eskadrons pantserwagens te Zwevezele te hergroeperen om er aan de reserve van het Groot Hoofdkwartier te worden toegevoegd. De Lansiers van 2L krijgen het bevel om het hoofdkwartier van het cavaleriekorps te beveiligen en verplaatsen zich naar Sint-Laureins.

Het 2L komt aan te Sint-Laureins en begint aan zijn bewakingsopdracht. De kantonnementen blijven te Waterland-Oudeman. Het regiment is nog maar eens aan een reorganisatie toe. Van alle cavalerie-eenheden is het 2L er het slechtst aan toe en de gevechtswaarde van de Lansiers is bijzonder twijfelachtig geworden.

Het zwaar verzwakte 2de Regiment Lansiers ontvangt eindelijk versterking. De naar Saint-Omer geëvacueerde niet-gevechtsklare elementen van het Cavaleriekorps zijn er in geslaagd om een nieuw eskadron samen te stellen dat onder leiding van Kapitein-commandant Chesselet van het 1ste Regiment Lansiers komt te staan. Het regiment wordt op die manier aangedikt met drie pelotons fuseliers, een sectie mitrailleurs, twee C47 anti-tankkanonnen en drie ploegen DBT granaatwerpers:

 • Eskadronscommandant: Kapitein-commandant Chesselet (1L)
 • Adjunct: Ajudant Renard
 • 1ste Peloton Fuseliers: Luitenant Wargniez (1L)
 • 2de Peloton Fuseliers: Bevelhebber onbekend (1JP)
 • 3de Peloton Fuseliers: Onderluitenant d’Oultremont (2JP)
 • 4de Peloton Mitrailleurs: Adjudant Desclée de Maredsous
 • Sectie C47 Antitankkanonnen: Luitenant del Marmol

Het hoofdkwartier van het Cavaleriekorps blijft te Sint-Laureins, waar ook het 2L zich weer tot een volwaardige groep tracht te versterken.

Rond 13u00 vertrekt Kolonel d’Orjo met enkele stafofficieren om nieuwe posities rond Den Hoorn en Boekhoute te verkennen. Commandant Robin neemt tijdelijk het bevel over. Terwijl d’Orjo op verkenning is, wordt het regiment onmiddellijk naar Assenede bevolen. Commandant Robin laat de colonnes direct vertrekken.

Te Assenede verneemt het regiment dat het 2G zich zal moeten terugtrekken van zijn stellingen te Zelzate aan het Kanaal Gent-Terneuzen. Het 2L moet de veilige aftocht mogelijk maken en moet een eventuele Duitse opmars blokkeren totdat de Gidsen met hun vrachtwagens kunnen vertrekken.

Het kruispunt te Triest is hierbij van vitaal belang en het 2L plaatst er enkele anti-tankkanonnen in stelling. Het eskadron Chesselet zal Assenede bewaken. De commandopost van Kolonel d’Orjo komt tussen de beide stellingen in.

Kapitein-commandant Robin wordt met zijn pantserwagens onmiddellijk naar het kanaal gestuurd om de Gidsen bij te staan. Rond 18u00 is het ganse dispositief op post.

De Lansiers trekken zich terug nadat de Gidsen veilig weggekomen zijn. De pantserwagens zullen de achterhoede vormen, samen met het peloton d’Oultremont van het eskadron Chasselet.

De pantserwagens en het peloton d’Oultremont van het 2L verlaten Assenede rond 03u00.

Het regiment is intussen reeds op weg naar het Nederlandse dorp Nieuwvliet aan de Noordzeekust. De tocht is zo’n 35 Km lang maar neemt toch de ganse dag in beslag. De laatste eenheden komen pas om 18u00 aan. Nieuwvliet is grondig geplunderd door de weggetrokken Franse troepen en de Lansiers kunnen er niet aan bevoorrading komen.

Tijdens de namiddag wordt de staf uitgestuurd naar Schoondijke om nieuwe posities te gaan verkennen. Tot een stellingname zal het echter niet komen.

Na een korte rustpauze verneemt het 2L dat een detachement van de 2de Cavaleriedivisie onmiddellijk naar het zuidelijke front zal gestuurd worden. Na de doorbraak op de Leie dreigt er de instorting van het Belgische front en het Groot Hoofdkwartier wil alle beschikbare middelen aanwenden om een nieuwe verdedigingslinie uit te bouwen. De toestand verandert er bijzonder snel en wat er precies moet gebeuren is nog niet duidelijk.

Het regiment verlaat Nederland rondom 20u30 en zet in alle vaart koers naar Lichtervelde nabij Roeselare. De marsroute loopt over Cadzand, Sluis, Westkapelle, Brugge en Torhout. Het 2L zal het 1L, 3L, 1JP en 2Cy vervoegen onder het bevel van Kolonel Morel de Westgaver. De formatie ontvangt ook enkele kanonnen van het 18A.

Na zijn succesvolle doorbraak aan de Leie zowel ten zuiden als ten noorden van Kortrijk, wil de vijand snel doorstoten in de richting van zowel Roeselare als Ieper.

Terwijl de 10de Infanteriedivisie door het Groot Hoofdkwartier aangeduid wordt om de opmars naar Roeselare trachten af te stoppen, bouwt de legerstaf ook een nieuwe verdedigingslinie uit op de lijn Dadizele – Geluwe – Wervik. Het Groot Hoofdkwartier plaatst hier een in der haast samengestelde formatie met de restanten van de 2de Cavaleriedivisie. Kolonel SBH Libbrecht, commandant a.i. van deze divisie, verdeelt zijn eenheden over twee ondersectoren:

 • De Ondersector Noord tussen Dadizele en Geluwe zal bezet worden door I/2L, I/2JP, II/2Cy en I/18A allen onder bevel van commandant 2L.
 • De Ondersector Zuid tussen Geluwe en Welvik zal bezet worden door I/3L, II/1L, I/2Cy en II/18A onder bevel van commandant 3L. Vanaf 19u00 wordt de Ondersector Zuid nog eens versterkt met de Wielrijdersgroep van de 17de Infanteriedivisie onder bevel van Majoor Derton.
 • Kolonel Libbrecht bevestigt dat bij een aftocht de divisie zal terugplooien op de spoorlijn Ieper-Roeselare waar het leger gestart is met het aanleggen van een anti-tankbarrière die uit goederenwagons zal bestaan.

Bij het ochtendgloren rijden de Lansiers de stad Torhout binnen. Op de kop van de colonne rijdt een voorhoede bestaande uit twee T15 pantserwagens en het peloton d’Oultremont. Het regiment bereikt vervolgens Lichtervelde en houdt hier halt om de nodige orders voor te ontplooiing in ontvangst te nemen. Om 10u00 wordt koers gezet naar Dadizele waar de troepen onmiddellijk starten met het innemen van hun nieuwe posities.

Het 2L krijgt het rechter kwartier van de Ondersector Noord toegewezen. Het eskadron Chesselet wordt opgesteld op een duizendtal meter ten zuidoosten van het dorp Dadizele en bezet onder meer de Klephoek, een kruispunt op de baan van Menen naar Roeselare. De vrachtwagens en motorfietsen worden op een tweetal kilometer achter de linies geparkeerd.

Vanaf 15u00 trekken de laatste Britse troepen zich terug uit het voorgebied van de Belgische linies. Het duurt dan ook niet lang vooraleer het 2L contact maakt met de vijand, maar het zwaartepunt van Duitse aanval komt verder naar het zuiden nabij Geluwe te liggen.

Rond 17u00 vallen de Duitsers het dorp Geluwe en de omliggende velden aan. De schuttersputjes en loopgrachten van de lansiers zijn nog niet volledig afgewerkt en de Belgen beschikken over een slechts onvolledige dekking. Daarenboven is er door de Britse terugtocht een opening van minstens 2Km ontstaan tussen Geluwe en het Britse 12th Royal Lancers. De Wielrijdersgroep van de 17de Infanteriedivisie wordt nog snel in de bres geworpen, maar is veel te klein om een goede verdediging te organiseren.

Het 2L wordt tijdens de nacht opnieuw bevoorraad met munitie en levensmiddelen. Ondersector Noord is nog steeds in Belgische handen, maar de druk op Ondersector Zuid neemt verder toe.

Nog voor het ochtend wordt, slagen de Duitsers er in te infiltreren tussen de Belgische eerste en tweede linies en bij dageraad wordt de baan Geluwe-Wervik overgestoken. De 2de Cavaleriedivisie beveelt om 06u35 de aftocht.

Het 2L dient zich terug te trekken via Moorslede en Westrozebeke en verlaat zijn posities tussen 08u00 en 09u00. Na een terugtocht van ongeveer 10Km komt het regiment aan te Staden waar de ganse dag gerust kan worden.

Op de lijn Ieper-Roeselare wordt tijdens de nacht van 26 op 27 mei een geïmproviseerde antitankhindernis aangelegd met enkele honderden goederenwagons. Deze poging zal zijn doel missen: er dagen geen Duitse tanks op, maar wel infanteristen die makkelijk tussen de wagons door komen. Daarenboven staan de gewassen in de meeste velden nagenoeg op volle lengte, zodat de vijand op de meeste plaatsen ongezien kan naderen. En op de koop toe heeft de gemeente Passendale kort voordien de sloten laten uitdiepen zodat de Duitsers nu ook dit handig weten te gebruiken om te naderen.

Tijdens de voormiddag wordt het regiment doorgestuurd naar Poelkapelle om er de ondersector tussen Langemark en Zonnebeke over te nemen.

Vanaf 11u00 meldt men langs de ganse Belgische linie contact met de vijand. Er wordt een bres geslagen in de spoorlijn bij het 31Li dat er van Zonnebeke tot Passendale heeft post gevat. De weg naar Passendale ligt open en het 31Li desintegreert snel. Ook het 4L dat aan de linkerflank van het 31Li ligt, moet zich terugplooien.

Het 2L wordt onmiddellijk naar Passendale gezonden om aldaar samen met het laatste eskadron van het 1L, het 2JP en het 2Cy de bres in de linies te helpen. De vijand dringt door de weerstand van de Belgen niet aan en onze troepen houden er de deur dicht. In de loop van de avond wordt het echter duidelijk dat de weerstand op z’n einde loopt.

De Lansiers bevinden zich te Westrozebeke wanneer ze het nieuws van de capitulatie vernemen.

Na de capitulatie

Slachtoffers

 

Bibliografie en Bronnen

 1. Stassin, G., jaartal onbekend, Cavalerie Motorisée, Brussel: Tank Museum.