5de Versterkings- en Opleidingscentrum

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 5de Versterkings- en Opleidingscentrum | 5VOC
5ème Centre de Renforcement et d’Instruction | 5CRI
Type Versterkings- en Opleidingsdivisie
Ontdubbeld van 1ste Regiment Jagers te Voet
2de Regiment Jagers te Voet
3de Regiment Jagers te Voet
Onderdeel van Versterkings- en Opleidingstroepen
Bevelhebber Generaal-majoor Res A. Lecrique
Standplaats Doornik
Samenstelling Staf
  10de Regiment Jagers te Voet
  11de Regiment Jagers te Voet
  12de Regiment Jagers te Voet
  Compagnie Instructie C47 Anti-tankkanonnen (Luitenant Raymond Mouvet)
  Compagnie Instructie M81 Stokes-Brandt Mortieren (Luitenant R. Thibault)
  Schoolcompagnie (Kapitein-commandant Franz Van Sevenant)
  2de Legerdepot (Majoor O. Lemaitre)

Tijdens de mobilisatie

Staf/5VOC
In normale omstandigheden stonden de verschillende regimenten en korpsen van het actieve leger zelf in voor de opleiding van hun nieuwe miliciens. Omdat dit moeilijk lag voor de reeds gemobiliseerde regimenten, die hun vredesvoet kazerne al verlaten hadden om hun gevechtsstellingen in te nemen, werden de laatst opgeroepen dienstplichtigen samengebracht in Versterkings- en Opleidingscentra (VOC’s). Alle VOC’s stonden onder het bevel van het HK/TRI (Troupes de Renforts et d’Instruction) dat zich tot aan het uitbreken van de oorlog in de Etterbeekse kazerne de Witte de Haelen bevond. De eerste miliciens van de klas 40 werden vanaf februari 1940 onder de wapens geroepen en vervoegden in maart de Bataljons Instructie van hun respectievelijke Versterkings- en Opleidingsregimenten. Tijdens de mobilisatie werden de Bataljons Versterking, die voorlopig nog enkel uit kaderleden bestaan, op non-actief gezet tot de afkondiging van het “algemeen alarm” (Fase E van het mobilisatieplan) dat pas zal worden afgekondigd bij de start van de Duitse aanval. Bij de afkondiging van het algemeen alarm zullen de nog niet gemobiliseerde reservisten opgeroepen worden waarna zij zullen worden opgenomen in de getalsterkte van de Bataljons Versterking. Het ging hier om militairen die omwille van een vrijstelling in de loop van de tweede helft van 1939 terug naar huis gestuurd werden, of nog niet onder de wapens geroepen oudere reservisten.

Het 5VOC wordt in maart 1940 opgericht en groepeert naast drie Versterkings- en Opleidingsregimenten van de infanterie ook enkele onafhankelijke compagnies waaronder een Schoolcompagnie. De Versterkings- en Opleidingsregimenten van de infanterie beschikten op het ogenblik van de oprichting van het 5VOC elk over een Staf en een Bataljon Instructie met hierin de pas opgeroepen rekruten van de klas 40.

De Versterkings- en Opleidingsregimenten van het 5VOC bevonden zich tijdens de mobilisatie in volgende kantonnementen:

 • Staf 5VOC in de Kazerne Generaal baron Ruquoy te Doornik
 • 10J te Doornik
 • 11J te Ath
 • 12J te Doornik
 • 2LD in de Sint-Bernard kazerne te Hemiksem (Antwerpen)
Kazerne Generaal baron Ruquoy in Doornik.

Ingangspoort van de kazerne Generaal baron Ruquoy in Doornik.

Het 5VOC, onder bevel van Generaal-majoor Res Lecrique, groepeert de dienstplichtigen en reservisten voor het 1J en zijn twee ontdubbelingsregimenten 4J en 7J, het 2J en zijn twee ontdubbelingsregimenten 5J en 8J en uiteindelijk voor het 3J en zijn twee ontdubbelingsregimenten 6J en 9J. Het 5VOC kan beschouwd worden als het Versterkings- en Opleidingscentrum van de op vredesvoet reeds bestaande 5de Infanteriedivisie waartoe 1J, 2J en 3J behoorden voor de mobilisatie. Eens op volle sterkte zal het 5VOC bestaan uit 9.750 manschappen waaronder 3.650 rekruten.

SchoolCie/5VOC
De Schoolcompagnie (SchoolCie:5VOC) werd samengesteld uit de Schoolcompagnies van 1J, 2J en 3J en stond in voor de opleiding van kandidaat reserveofficieren en kandidaat reserveonderofficieren van de lichting ’40, aangevuld met de leerlingen van de cadettenschool van Namen wanneer deze op 10 mei 1940 werd ontbonden.

Cie Instr C47/5VOC
De Compagnie Instructie C47 (Cie Instr C47/5VOC), onder bevel van Luitenant Mouvet, groepeert de rekruten die zullen worden opgeleid tot bemanning van het anti-tankkanon 47mm. Deze bemanningen zullen dienen om de VIde bataljons van de regimenten Jagers te Voet te versterken. De Cie Instr C47 beschikt hiervoor over twee kanonnen C47mm.

Oorlogskantonnementen van het 5VOC (geprojecteerd op na-oorlogse kaart).

Staf/5VOC
De 10de mei omstreeks 00u45 krijgt de Staf van het 5VOC, die zich nog steeds te Doornik bevindt, van het HK/TRI het bevel om vanaf dageraad de vredesvoet kazernes te ontruimen en zich naar de alarmkantonnementen te begeven uit voorzorg tegen mogelijke Duitse luchtaanvallen op de reguliere kwartieren. Deze vooraf verkende alarmkantonnementen bevonden zich aan de rand van de grote garnizoenssteden of in kleineren steden rond de bestaande kazernes. De staf van het 5VOC verplaatst zich naar zijn alarmkantommenent te Warchin.

Om 06u00 wordt de “algemene mobilisatie” afgekondigd naar aanleiding van de Duitse inval. Het HK/TRI geeft het bevel de alarmkantonnementen te ontruimen en de oorlogskantonnementen in Oost- en West-Vlaanderen in te nemen. Het mobilisatieplan voorzag dat elk Versterkings- en Opleidingsregiment bij een vijandelijke inval zou uitwijken naar een oorlogskantonnement, ver verwijderd van de vijandelijkheden, om de opleiding in relatieve rust te kunnen voortzetten. Onmiddellijk wordt begonnen met de voorbereiding voor de evacuatie van de Regimentsstaven en de Bataljons Instructie naar de oorlogskantonnementen. Om 06u00 worden binnen het 10J, 11J en 12J ook de verschillende Bataljons Versterking geactiveerd om de tot dan toe vrijgestelde reservisten op te vangen. De Bataljons Versterking kunnen nog niet naar de oorlogskantonnementen worden doorgestuurd en blijven achter op de alarmkantonnementen om de binnenkomende reservisten op te vangen. Zij zullen de Versterkings- en Opleidingsregimenten later vervoegen. De eenheden van het 5VOC worden naar volgende locaties doorgestuurd:

 • Staf/5VOC: Beveren-Waas
 • 10J: Melsele
 • 11J: Vrasene
 • 12J: Beveren-Waas en Kieldrecht
 • 2LD: Beveren-Waas

Staf/5VOC
In de loop van de dag is de Duitse luchtmacht zeer actief in de streek rond Sint-Niklaas en Beveren. Meerdere treinstellen met aan boord de verschillende regimenten van 5VOC worden vanuit de lucht aangevallen met verliezen als gevolg.

SchoolCie/5VOC
De Schoolcompagnie verlaat tezamen met de Staf/12J en I/12J om 06u00 het station van Doornik om zich per trein naar zijn oorlogskantonnement in Beveren-Waas te begeven. Het instijgen vindt plaats in het goederenstation van de stad dat bij de plaatselijke inwoners beter bekend staat als “la gare margarine” oftewel “la margarine”. De Staf en het Iste Bataljon van 12J nemen plaats aan boord van één van de twee klaarstaande treinstellen. Het andere treinstel wordt gebruikt door de onafhankelijke compagnies van het 5VOC. De reisroute loopt over Leuze, Ath, Lessen, Geraardsbergen (waar gestopt wordt om de tenders van de locomotieven bij te vullen met water), Zottegem en Gent. Van hier uit gaat de tocht noordoostwaarts. De trein met de onafhankelijke compagnies van het 5VOC wordt net voorbij het station van Lochristi, op zo’n 10 kilometer ten noordoosten van Gent, gebombardeerd door de Duitse luchtmacht waardoor de trein in twee breekt. Nadien worden de brokstukken nog eens vanuit de lucht gemitrailleerd. Bij de Schoolcompagnie vallen 12 doden en talrijke gewonden te betreuren. Vijf onder hen bezwijken nadien nog aan hun verwondingen. Onder de slachtoffers bevinden zich de Sergeant Gallet, de Korporaals Adnet, Balanger, Beele, Chevalier, Dodelet, Duveaux, Glorieux, Liezenborg, Molle, Quinet en Yserbyt en de Soldaten Lancsweert en Robart. De Korporaal Bruneel wordt vermist.

Staf/5VOC
De rekruten van de klas ’40 die nog moeten worden opgeleid zullen naar Frankrijk worden doorgestuurd om daar hun opleiding te vervolledigen. Door de snelle opmars van de Duitsers was het voor het GHK snel duidelijk dat de verdere opleiding enkel in Frankrijk, ver achter de linies, kon gebeuren. Alle eenheden van de VOC’s die niet ingezet werden voor de beveiliging van Brussel ontvangen de 13 mei om 14u00 het schriftelijk bevel van de Generale Staf van de Versterkings- en Opleidingstroepen (HK/TRI) om zich klaar te maken voor de verplaatsing naar Frankrijk. Dit naar analogie van wat er tijdens de Eerste wereldoorlog gebeurde. Het overbrengen van de versterkingsbataljons naar Frankrijk was echter een minder goed idee want eens de bataljons op spoor gezet en naar Frankrijk geëvacueerd, konden ze niet meer instaan om de verliezen geleden door de regimenten tijdens de achttiendaagse veldtocht terug aan te vullen.

De verplaatsing naar Frankrijk was echter totaal niet voorbereid. Er was geen voorafgaandelijke regeling met de Franse militaire noch burgerlijke overheid, er waren geen voorafgaandelijke verkenningen van kantonnementen, er was slechts proviand voor twee dagen en er bestond geen logistieke organisatie voor herbevoorrading in Frankrijk. Daarenboven moesten de commandanten van de respectievelijke VOC’s zelf vervoer per spoor regelen door de treinen te gebruiken die het 7 Franse leger van generaal Giraud [1] naar Zeeland hadden gebracht. Het bevel om de VOC’s naar Frankrijk te evacueren kwam echter geen dag te vroeg want de 13de mei om 16u00 steken de Duitsers de Maas over te Sedan en begint hun opmars naar de Atlantische kust met als opzet zoveel mogelijk geallieerde troepen te omsingelen.

Staf/5VOC
In de voormiddag krijgt Generaal-majoor Lecrique in zijn HK te Beveren-Waas bezoek van de regimentscommandant van een Frans artillerieregiment dat staat opgesteld te Beveren-Waas in steun van een Franse infanteriedivisie ontplooid in Zeeland ten zuiden van de Schelde. Hij brengt de generaal op de hoogte van de snelle aftocht van de Fransen uit Breda en merkt op dat er op de linker Scheldeoever vanaf de Belgisch-Nederlandse grens geen troepen staan opgesteld. Hij vreest vijandelijke infiltraties ten zuiden van de Schelde. Generaal-majoor Lecrique doet een snelle navraag waaruit blijkt dat het 5VOC de enige eenheid is met infaterieregimenten ten westen van Antwerpen. Om te vermijden dat de kantonnementen van 5VOC bij verrassing aangevallen worden beslist hij om de wacht bij de kantonnementen te verdubbelen en om een waakscherm op te stellen langs de Scheldeoever. Hij laat het I/12J defensieve stellingen innemen vanaf de Belgisch-Nederlandse grens tot het Fort van Liefkenshoek en I/10J ten zuiden van het fort. Het I/11J wordt in tweede echelon opgesteld. Wanneer later op de dag blijkt dat de vijand nog geen contact heeft gemaakt met de divisies die staan opgesteld aan de noordoost rand van Antwerpen roept hij zijn eenheden terug.

5VOC
Vanaf 15 mei start het 5VOC met de evacuatie per spoor van zijn eenheden naar Frankrijk.

SchoolCie/5VOC
De Schoolcompagnie, te samen met de Cie Instructie C47 en de Cie Instructie Mortieren, stijgen in op een vierde treinstel dat staat te wachten in het station van Beveren-Waas. Eerder waren het I/12J en het II/12J reeds uit dit station naar het zuiden van Frankrijk vertrokken, elk met een eigen treinstel. De CieDst/12J en het 2LD hadden hun materieel reeds opgeladen in een derde treinstel en zouden in de trein overnachten om ’s anderendaags in alle vroegte te vertrekken. De Schoolcompagnie wordt voor de duur van de reis, versterkt met een peloton mitrailleurs van de 8Cie van II/12J die als luchtafweer zullen worden ingezet tijdens het treintransport. De trein vertrekt nog diezelfde nacht.

Staf/5VOC
Nadat alle eenheden vertrokken zijn verlaten Generaal-majoor Lecrique en zijn staf eveneens Beveren-Waas en vertrekken in de vroege ochtend via de baan naar Frankrijk, richting Bagnols-sur Cèze.

Staf/5VOC in Frankrijk
De kleine colonne van de staf komt op 17 mei toe te Angers (Maine-et-Loire) waar de voertuigen op bevel van het HK/TRI op de trein geladen worden. De reis wordt per spoor voortgezet tot Perpignan. Bij aankomst in Perpignan krijgen ze nieuwe orders om zich langs de weg naar Montpellier te begeven.

Het station Dunkerque-Maritime waar de onafhankelijke compagnies van het 5VOC vastliepen.

SchoolCie/5VOC in Frankrijk
De treinreis vordert slechts langzaam en in de vroege ochtend van 18 mei komen de drie onafhankelijke compagnies van het 5VOC toe in het station Dunkerque-Maritime van Duinkerke. Onmiddellijk na de aankomst van de trein moet de trein ontladen worden en terug ter beschikking gesteld worden van het Franse leger. Het materieel blijft achter op laadkaai onder bewaking van Luitenant Tournay van de Cie Instructie Mortieren die met een detachement van 100 man achterblijft in het station. Kapitein-commandant Van Sevenant begeeft zich naar de Belgische plaatscommandant van Duinkerke om nieuwe orders te ontvangen. Hij krijgt er te horen dat hij zich op eigen kracht naar Rouen dient te begeven. Rouen zijnde het verzamelpunt voor de Belgen ten zuiden van de Seine. Het gros van de mannen niet belast met de bewaking van het materieel begeeft zich naar Malo-les-Bains om er te recupereren voor de nachtmars die wordt ingezet vanaf 21u00.

Cie Inst Mor/5VOC
Luitenant Tournay blijft achter in het station Dunkerque-Maritime met een honderdtal militairen en het materieel van de drie onafhankelijke compagnies.

Stations in en rond Duinkerke waar een 15-tal Belgische treinen vastliepen.

SchoolCie/5VOC in Frankrijk
In de nacht van 18 op 19 mei zet de colonne zich in beweging richting Calais via Bourbourg, waar ze na een vermoeiende nachtmars om 05u00 halt houden om te kantonneren. Ze hopen in Calais een trein te vinden om hun tocht te kunnen verder zetten. In Bourbourg botst Luitenant Mouvet, commandant van de Compagnie Instructie C47, op het bevoorradingspeloton van de 14Cie (C47) van het IV/2J. Dit peloton onder bevel van Eerste Sergeant-majoor Albrecq is alle contact met zijn compagnie en zijn regiment verloren. Het peloton wordt opgeslorpt door de Cie Instr C47 en levert het voordeel op dat de compagnie vanaf nu beschikt over munitie voor zijn C47 kanonnen. Tijdens de nacht wordt de mars voortgezet.

Staf/5VOC in Frankrijk
De commandant van de 16e Région Militaire stuurt de staf op 20 mei door naar Bagnols-sur-Cèze in de Gard. Intussen bereiken de Duitsers in de nacht van 20 op 21 mei Noyelle-sur-Mer aan de monding van de Somme. Hierdoor raken een aantal eenheden van het 5VOC ingesloten door de Duitsers. Door vertragingen onderweg naar het zuiden van Frankrijk werd uiteindelijk hun terugtochtweg afgesneden. Ze komen definitief vast te zitten in Noord-Frankrijk wanneer de Duitsers Abbeville innemen en alzo de geallieerde legers in het noorden omsingelen.

Duitse opmars tussen 16 en 20 mei. In de nacht van 20 op 21 mei wordt de Franse kust bereikt.

Duitse opmars tussen 16 en 20 mei. In de nacht van 20 op 21 mei wordt de Franse kust bereikt.

Volgende eenheden slagen er niet in het zuiden van Frankrijk te vervoegen:

 • De Schoolcompagnie, de Compagnie Instructie C47 en de Compagnie Instructie M76/81 moeten hun treinreis onderbreken te Duinkerke en hun treinstel achterlaten. Ze zetten hun reis te voet verder richting Rouen;
 • De CieDst/12J en het 2de Legerdepot dat op 15 mei te Beveren-Waas vertrok komen eveneens vast te zitten te Duinkerke. Beide eenheden keren per spoor terug naar België en steken op 18 mei de grens over. Het 2LD installeert zich te Oostduinkerke. Na de Belgische capitulatie komt Oostduinkerke midden in de vuurlinie van de Frans-Britse perimeter rond Duinkerke te liggen. Bij wederzijdse artilleriebeschietingen vallen ten minste twee doden. Luitenant De Borrekens rapporteert zelfs vijftien gewonden en zeven doden. De manschappen kunnen slechts op 1 juni hun kantonnement verlaten wanneer de Duitsers de perimeter doorbreken. Het depot wordt enkele dagen later te Eeklo gedemobiliseerd door de bezetter.
 • De bagagetrein van het 10J komt vast te zitten in Duinkerke en gaat verloren in een brand na een bombardement van de rangeerterreinen rond de stad.
 • Het I/11J komt vast te zitten in Outreau nabij Boulogne en wordt ingezet bij de verdediging van de stad. Het bataljon slaagt erin aan gevangenname te ontsnappen en marcheert te voet terug via Calais en Grevelingen naar Houtem waar ze tot aan de capitulatie zullen verblijven.

SchoolCie/5VOC in Frankrijk
In de loop van de dag bereiken de drie compagnies, nog steeds onder bevel van Cdt Van Sevenant, de stad Ardres op een zestiental kilometer ten oosten van Calais. Er wordt gekantonneerd in Louches nabij Ardres. Vanuit Louches stuurt Cdt Van Sevenant twee officieren op verkenning naar Abbeville in de hoop er contact te kunnen opnemen met de Staf/5VOC. In afwachting van de terugkeer van de verkenningsploeg wordt er gekantonneerd in Louches waar de nacht van 20 op 21 mei wordt doorgebracht.

Staf/5VOC in Frankrijk
Generaal Lecrique gaat te Bagnols-sur-Cèze over tot de oprichting van een opvangcentrum (oftewel Centre d’acceuil) ter grootte van een compagnie waar oudere reservisten en jongeren van de rekruteringsreserve worden opgevangen in afwachting van doorverwijzing naar een of andere eenheid van het 5VOC. Lt Res Schmidt van het 2LD wordt belast met deze opdracht.

SchoolCie/5VOC in Frankrijk
Om 18u00 keert de verkenningsploeg terug met het nieuws dat de terugtochtweg naar het zuiden volledig afgesloten is. Cdt Van Sevenant overlegt met zijn officieren en beslist om geleidelijk aan naar België terug te keren teneinde er het veldleger te vervoegen. De troepen worden op de hoogte gebracht dat ze tijdens de nacht van 22 mei zullen terugmarcheren naar België. Ook de nacht van 21 op 22 mei wordt doorgebracht in het kantonnement van Louches.

Bruggencomplex van Pont D’Ardres waar de Cie Instr C47 stelling nam op 22 mei 40.

SchoolCie/5VOC in Frankrijk
In afwachting van de nachtmars besluit Cdt Van Sevenant contact op te nemen met de Plaatscommandant van Calais om zich te informeren over de toestand van de vijand en om zijn diensten aan te bieden. Hij wordt door de Franse Commandant (Majoor) Raquin, belast met de beveiliging van de stad, op de hoogte gebracht dat een aanval op Calais door Duitse tanks nakend is. De Franse officier stelt Cdt Van Sevenant voor om een defensieve stelling in te nemen tussen Les Attaques en Pont d’Ardres met de hoofdkrachtinspanning op het bruggencomplex van Pont d’Ardres. Dit bruggencomplex wordt ook wel Le Pont Sans-Pareil genoemd omdat de brug een kruising van kanalen overspant. De Franse officier belooft ook een detachement Franse mitrailleurs in versterking te sturen.

Bij zijn terugkeer in Louches geeft Cdt Van Sevenant onmiddellijk de orders voor de inname van een defensieve stelling langs het kanaal Calais – Saint-Omer. De Cie Instr Mor moet zich opstellen te Les Attaques en de Cie Instr C47 moet zijn twee anti-tankkanonnen opstellen nabij de brug van Pont D’Ardres. Lt Mouvet verplaatst de rekruten van de Cie Instr C47 naar Guemps om er te kantonneren. De kanonnen opgesteld nabij de brug worden bemand door de 14 man van het bevoorradingspeloton van de 14Cie van IV/2J onder leiding van 1SgtMaj René Albrecq. Lt Mouvet legt het kleine detachement aan de brug op om maximaal twee uur weerstand te bieden na eerste contact met de vijand. Dit zou voldoende tijd moeten opleveren om het kantonnement in Guemp te ontruimen. De SchoolCie wordt in tweede echelon opgesteld te Offekerque. De SchoolCie en het personeel van de BCC/5VOC verlaten Louches om 21u30 richting Offekerque.

SchoolCie/5VOC in Frankrijk
Omstreeks 02u00 zijn de nieuwe stellingen gereed en ingenomen. Van de Franse versterkingen geen spoor. Het duurt tot 14u00 voor de eerste Duitse elementen voor de stelling opduiken. Een colonne pantserwagen komt op de brug afgereden en wordt ogenblikkelijk onder vuur genomen door de twee C47mm. Twee voertuigen worden tot staan gebracht waardoor de Duitse bemanningen genoodzaakt worden dekking te nemen in nabij gelegen huizen. Vanuit deze huizen worden nu de C47 kanonnen onder vuur genomen. Hierop schieten de kanonnen de huizen in brand. Het steunpunt houdt goed stand tot ze omstreeks 16u45 in de flank worden aangevallen door troepen die het kanaal meer naar het oosten hebben overgestoken. Lt Mouvet die het gevaar voor omsingeling inziet beveelt de terugtocht. De kanonnen kunnen niet meer uit hun stellingen gehaald worden waarop ze door de bemanningen vernietigd worden. De optische kijkers en de rest van de munitie wordt in het kanaal gegooid. De bemanningen gaan er van door met de tractoren van de kanonnen richting Marck en vervolgens Grevelingen. Tijdens de gevechten sneuvelen de 1SgtMaj Albrecq en de Soldaat Vercleyen. De Korporaal Suls wordt gewond meegenomen.

In tussentijd liet Lt Mouvet het kantonnement in Guemps opbreken en vertrekt de compagnie richting Grevelingen via Oye-Plage. Onderweg wordt een aantal achtergelaten vrachtwagens aan de gang gebracht en de helft van de compagnie onder leiding van Lt Druet kan instijgen en zal tot Les Huttes, noord van Grevelingen, gebracht worden om er te kantonneren. Het is de bedoeling dat nadien de andere helft van de compagnie, die onder bevel van Lt Mouvet te voet verder marcheert, zal worden opgehaald. Dit opzet mislukt omdat de Britten, na de passage van de colonne, de toegang tot de bruggen over de Aa ontzeggen omdat ze die willen laten springen. Om 21u00 bereikt Lt Mouvet de bewuste brug over de Aa te Grevelingen maar ook hij krijgt geen toelating van de Britten om de brug over te steken. Hij trekt verder richting Grand-Fort-Philippe aan de kust waar hij Lt Thibaut en de Cie Instr Mor terugvindt. Enkele uren later komt ook het I/11J toe in Grand-Fort-Philippe.

De SchoolCie, gealarmeerd door de gevechten nabij Pont D’Ardres, verlaten om 14u30 Offekerque en zetten de mars in richting Grevelingen via Oye-Plage. Onderweg besluit Cdt Van Sevenant echter om van richting te veranderen en de kortste weg richting België te nemen. De colonne begeeft zich nu richting Saint-Folquin waar ze worden tegengehouden door de Britten aan de brug over de Aa. Cdt Van Sevenant stuurt zijn compagnie naar een klooster in Saint-Omer-Capelle in afwachting van een Britse beslissing om de Belgen toch door te laten. Onderweg naar St-Omer-Capelle wordt de compagnie gevangen genomen.

Monding van de Aa in Grand-Fort-Philippe (vooroorlogse foto).

Cie Instr C47/5VOC in Frankrijk
Lt Mouvet neemt nu het bevel over de twee resterende onafhankelijke compagnies van het 5VOC. De eenheden zijn verspreidt over drie locaties, Lt Tournay bevindt zich nog steeds in Duinkerke met het materieel, Lt Drouet kantonneert in Les Huttes noord van Grevelingen en de Cie Instr Mor en de rest van de Cie Instr C47 bevindt zich ten zuiden van de Aa in Grand-Fort-Philippe. Lt Mouvet kan enkele Fransen overtuigen om de veerboot in gang te stellen om zijn detachement over de Aa te brengen. Deze operatie zal de ganse dag in beslag nemen aangezien enkel gedurende hoog tij kan worden overgezet en omdat ook het I/11J van de overzetbootjes gebruik maakt om aan de overkant van de Aa te geraken. De operatie wordt daarenboven af en toe onderbroken door Duitse luchtbombardementen. Lt Mouvet slaagt erin alle detachementen te verenigen en naar België terug te keren. De twee eenheden zoeken een kantonnement op in Veurne.

Staf/5VOC in Frankrijk
Het Opvangcentrum van het 5VOC begint op volle kracht te werken en biedt tijdelijke opvang aan alle geïsoleerde militairen en burgers van de rekruteringsreserve die aan het 5VOC worden toegewezen en die niet tot een eenheid van 5VOC behoren

Staf/5VOC in Frankrijk
Door de grote spreiding van de VOC’s over gans het zuiden van Frankrijk worden VOC’s die zich in dezelfde omgeving bevinden per twee samengebracht in groeperingen. Zo worden op 26 mei het 5VOC en het VOC/ChA ondergebracht in één groepering. Deze groepering wordt onder bevel geplaatst van Generaal-majoor Lecrique.

5VOC in Frankrijk
Tijdens de evacuatie van het 5VOC naar Frankrijk worden maar een beperkt aantal eenheden van het 5VOC omsingeld en gevangen genomen na de Duitse doorbraak tot op de Atlantische kust. Bij het vertrek uit ons land telde het 5VOC zo’n 9.750. manschappen waaronder 3.650 rekruten van de klas 40′. Op 28 mei bedraagt het effectief nog 7.950 waaronder 1.900 rekruten. De toestand van het 5VOC bij de Belgische capitulatie is als volgt:

 • Staf 5VOC bevindt zich in Bagnols-sur-Cèze;
 • Staf 10J, I/10J, II/10J kantonneren in Bagnols-sur-Cèze, Le Pin en Connaux;
 • Staf 11J en II/11J kantonneren in Bagnols-sur-Cèze, Goudargues en Barjac, het I/11J dat niet verder dan Boulogne geraakte, capituleert op 28 mei te Bulskampveld;
 • Staf 12J, I/12J, II/12J kantonneren in Goudargues en St-Laurent-de-Carnols, de CieDst/12J die niet verder dan Duinkerke geraakte, keert terug naar België en capituleert op 28 mei te Koksijde
 • 2LD capituleert in Oostduinkerke op 1 juni, het Det 2LD dat in Frankrijk geraakt kantonneert in Bagnols-sur-Cèze
 • SchoolCie wordt krijgsgevangen genomen in Saint-Folquin op 23 mei
 • Cie Instr C47, Cie Instr Mor keren terug naar België en capituleren op 28 mei te Veurne.

2 juni

Cie Inst Mor / 5VOC in België
De Compagnie Instructie Mortieren wordt na de overgave van het leger in Vlaanderen op 28 mei naar Nivove geleid.  Hier wordt de compagnie op 2 juni door de bezetter ontbonden.

4 juni 1940

5VOC in Frankrijk
Het Commando van de Versterkings- en Opleidingscentra (HK/TRI) onder bevel van Luitenant-Generaal Wibier is ingegaan op een Frans verzoek om maar liefst 31.000 militairen te leveren voor het uitvoeren van veldwerken ten voordele van de Franse divisies opgesteld in tweede echelon langs de Seine, in Parijs en langs de Marne.

7 juni 1940

5VOC in Frankrijk
Normalerwijze zouden de VOC’s in het zuiden van Frankrijk niet bedreigd worden door de Duitse opmars. Toch is de generaal Lecrique er niet gerust in en op 7 juni neemt hij enkele eerste voorzorgsmaatregelen. Om 03u30 laat hij de piketten van de verschillende bataljons oproepen om de in- en uitgangen van de kantonnementen te bewaken. De regimentsstaven van de regimenten behorende tot het 5VOC en het VOC/ChA moeten een versterkte permanentie verzekeren. De verhoogde waakzaamheid wordt nog aangescherpt wanneer op 10 juni Italië de oorlog verklaart aan Frankrijk met de opening van een tweede front als gevolg. Op dat ogenblik moet generaal Lecrique het bevel over de groepering 5VOC – VOC/ChA overgeven aan generaal Lambert wegens ziekte. Generaal Lambert zal de komende tien dagen het bevel voeren.

23 juni 1940

5VOC in Frankrijk
Het 5VOC wordt na de verliezen van de voorbije twee weken gereorganiseerd tot:

 • 10de Regiment Jagers te Voet
  • Iste Bataljon Instructie (vier compagnies)
  • IIde Bataljon Instructie (vier compagnies)
  • Schoolcompagnie
 • 11de Regiment Jagers te Voet
  • Iste Bataljon Versterking (vier compagnies)
  • IIde Bataljon Versterking (vier compagnies)
  • Compagnie algemene diensten
 • Regiment Hulptroepen
  • 15de Bataljon Hulptroepen (vier compagnies) onder bevel van Cdt Collard
  • 16de Bataljon Hulptroepen (vier compagnies) onder bevel van Cdt Van Elslander.

Het 2de Legerdepot en het 12de Regiment Jagers te Voet worden ontbonden.

24 juni 1940

16Bn HuT/Regt HuT ChA
Bij wijze van voorbeeld de slagorde officieren van het 16Bn HuT:

 • BnComd: Cdt Van Elslander,
 • Staf: Lt Moors, Lt Longueval, 
 • 5Cie: Cdt de Vinck, Lt Lefebvre, Lt Joye en Lt Mahieu,
 • 6Cie: Cdt Dulieu, Lt Marlyn, Lt Magetteau en Lt Renard,
 • 7Cie: Cdt Van Boquestal, Lt Renier, Lt Henry en Lt Goeman,
 • 8Cie: Lt Vanvolsem, Lt Debray, Lt Culot en Lt Duvieusart.

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
Cie C47ALBRECQRené, J.1SgtMajBOO13.03.1907Cerfontaine23.05.1940Pont-d'Ardres (F)2J. Gesneuveld bij de verdediging van de brugovergang te Pont-d'Ardres
Cie C47VERCLEYENEdmond V.SdtMil3726.04.1918Gilly23.05.1940Pont-d'Ardres (F)2J. Gesneuveld bij de verdediging van de brugovergang te Pont-d'Ardres
SchoolCieADNETLéon, C.KplMil4019.10.1919Forchies-la-Marche11.05.1940DestelbergenGesneuveld bij luchtaanval op trein
SchoolCieBALANGERFrançois, E.KplMil4005.01.1921Beclers11.05.1940DestelbergenGesneuveld bij luchtaanval op trein
OnbekendBEELEGeorges, H.J.KplMil3917.06.1921Brussel11.05.1940DestelbergenSchoolCie
Gesneuveld bij luchtaanval op trein
OnbekendBRUNEELGeorges, H.KplMil3001.05.1910Hergnies (F)20.05.1940Maastricht (NL)SchoolCie
Vermist na luchtaanval op trein
SchoolCieCHEVALIERJules, L.R.KplMil3921.09.1918Eu (F)11.05.1940DestelbergenGesneuveld bij luchtaanval op trein
SchoolCieDODELETJean, T.H.KplMil4001.04.1920Enghien11.05.1940DestelbergenGesneuveld bij luchtaanval op trein
SchoolCieDUVEAURobert, G.J.KplMil4030.08.1918Ghlin11.05.1940Sint-AmandsbergOverleden aan verwondingen, verwond bij luchtaanval op trein
SchoolCieGALLETArnold, F.G.SgtMil3318.11.1913Bourlers11.05.1940GentOverleden aan verwondingen, verwond bij luchtaanval op trein
SchoolCieGLORIEUXGerard, L.A.KplMil4007.05.1920Marke11.05.1940GentOverleden aan verwondingen, verwond bij luchtaanval op trein
OnbekendLANCSWEERTPaul, A.P.SdtMil3904.01.1915Etterbeek11.05.1940GentOverleden aan verwondingen, verwond bij luchtaanval op trein.
SchoolCieLIEZENBORGHLodewijk, J.KplMil4029.12.1920Tienen11.05.1940DestelbergenGesneuveld bij luchtaanval op trein
SchoolCieMOLLEMarcel, A.L.KplMil4028.05.1919Jurbise11.05.1940DestelbergenGesneuveld bij luchtaanval op trein
SchoolCieQUINETEmile, C.KplMil4016.07.1917Souvret11.05.1940DestelbergenGesneuveld bij luchtaanval op trein
SchoolCieROBARTRobert, C.A.SdtMil4030.11.1920Meslin-l'Evêque11.05.1940GentOverleden aan verwondingen, verwond bij luchtaanval op trein
SchoolCieVLEMINCKXJosephSdtMil3308.11.1913Marchienne-au-Pont21.05.1940Carcassonne (F)Begraven op militair ereveld van kerkhof Saint-Michel in Carcassonne
SchoolCieYSERBYTVictor, A.J.KplMil4001.03.1920Tournai11.05.1940DestelbergenGesneuveld bij luchtaanval op trein

Bibliografie en Bronnen

 1. Ten noorden van de Belgisch-Nederlandse grens was er geen aansluiting met het Nederlands verdedigingsdispositief. De Nederlanders hadden zich opgesteld ten noorden van de Rijn waardoor er een gapende opening bestond tussen de Belgische en Nederlandse verdedigingslinies. Dit werd reeds in november opgemerkt door de Franse Generaal Gamelin die een plan liet uitwerken om het 7(FRA)Leger in te zetten tussen de stellingen van de Belgen en de Nederlanders. In zijn order N° 5 van 20 maart 1940 bevestigt Generaal Giraud, commandant van het 7(FRA)Leger , dat zijn eenheid in staat moet zijn om “tout en conservant ses anciennes missions, qui passent à l’arrière plan, a reçu une mission nouvelle d’une importance capitale qui consiste à assurer la liaison entre les armées belge et hollandaise dans la région Nord-Est d’Anvers“. Generaal Giraud beschikt hiervoor over twee legerkorpsen en een “Division Légère Mécanique“, alles tesamen het equivalent van 8 divisies. “L’Armée Giraud en Hollande (1939-1940)”, door Lerecouvreux, Nouveaux Editions Latines, Paris, 1956. [Partieel On Line beschikbaar][Laatst geraadpleegd 22 juli 2019]. Zowel de manschappen als de voertuigen van de Franse eenheden werden per spoor gebracht tot Oost-Vlaanderen. Van hieruit zetten ze hun opmars naar Breda langs de weg verder. De lege treinen van de SNCF bleven achter in de stations van Oost-Vlaanderen en moesten hoe dan ook terugkeren naar Frankrijk. Van die treinen maakten de eenheden van de Versterkings- en Opleidingstroepen gebruik om zich naar Zuid-Frankrijk te verplaatsen.
 2. Dossier Legerdepots, Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie.
 3. Straatnaam Paul Lancsweert in Sint-Pieters-Woluwe [On Line beschikbaar]: http://www.irismonument.be/fr.Woluwe-Saint-Pierre.Rue_Paul_Lancsweert.html [Laatst geraadpleegd 23 september 2019].
 4. Archieffoto’s van Pont D’Ardres [On line beschikbaar]:http://histopale.net/les-archives/autour-de-calais/pont-dardres/ [Laatst geraadpleegd 23 september 2019].
 5. Archieffoto’s van Grand-Fort-Philippe [On line beschikbaar]: http://herve-tavernier.e-monsite.com/pages/grand-fort-philippe.html [Laatst geraadpleegd op 23 september 2019].
 6. L’armée belge de France en 1940, door Jean Jamart Col BEM Hre, uitgeverij Schmitz, Bastogne, 1994.
 7. Gedetailleerd en nauwkeurig handgeschreven verslag opgesteld in het Frans door Cdt Van Elslander, adjunct van Majoor Lemaître, commandant van het 2de Legerdepot. Het verslag bevat de slagorde van het 2LD te Bagnols-sur-Cèze en de slagorde van het 16de Bataljon Hulptroepen dat op 23 juni in Frankrijk werd opgericht. Dit verslag bevindt zich in het dossier van het 2LD bij de Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid, Ministerie van Defensie.