Militaire Dienst van het Vervoer over de Binnenwateren

Situatie op 10 mei 1940

Type Logistieke steuneenheid
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Directie van het Vervoer bij het Leger
Bevelhebber Kolonel Paul Algrain
Adjunct Kapitein-commandant Jules Tournaye
Standplaats Antwerpen
Samenstelling Staf
  Compagnie Binnenschippers
(Kapitein-commandant Charles Pot)
1ste Peloton (Navigatiedienst) (Cdt Jules Athone)
2de Peloton (Dienst Koelschepen) (Cdt Jean Delande)
3de Peloton (Dienst Trekschuiten; Dienst Laden en Lossen) (OLt Delinde)
4de Peloton (Herstellingsdienst; Bergingsdienst) (Cdt Lucas Van Acker)
  Bergingsdienst
(Kapitein-commandant Adrien Letzer)

Vlotkraan I was een van de twee belangrijke drijvende kranen die uit Antwerpen geëvacueerd werden.

Tijdens de mobilisatie
De Militaire Dienst van het Vervoer over de Binnenwateren is een kleine eenheid die tot taak heeft transporten van materieel met opgeëiste binnenschepen te organiseren. De eenheid beschikt hiervoor op zijn slagorde onder meer over een 400-tal reservisten die als matroos, schipper of aanverwante op de binnenwateren actief zijn. Of die militairen ook allen gemobiliseerd werden, is niet duidelijk. De dienst staat onder het commando van Kolonel Paul Algrain [1].


De veldtocht van de eenheid start met de evacuatie van enkele honderden binnenschepen en sloepen uit de Antwerpse haven. Deze vaartuigen worden onder leiding van de Kapitein-commandanten Jean Delandre en Lucas Van Acker via de binnenwateren naar Vlaanderen gezonden om zo de Frans-Belgische grens trachten te bereiken. Het gros van deze vloot komt vast te zitten in Vlaanderen en Noord-Frankrijk en zal slechts een beperkte rol spelen bij de transporten uitgevoerd door het leger.

Uit Antwerpen worden op 10 en 11 mei eveneens zes drijvende graanelevators en twee drijvende kranen geëvacueerd. Onder leiding van Kapitein-commandant Letzer worden deze machines met behulp van de Antwerpse sleepboten Walvisch en Raymond via de Kruisschanssluis de haven uit gebracht en langsheen de Schelde tot in Vlissingen gesleept. De tuigen zullen uiteindelijk Oostende bereiken met behulp van de uit Zeebrugge toegesnelde slepers MaxThamesElbe en Vulcain.

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen

  1. Kolonel Paul Algrain is genie-officier en bezieler van het in 1915 ontwikkelde mobiel brugsysteem dat zijn naam zal dragen en in 1940 nog her en der zal gebruikt worden door het Bataljon Pontonniers voor het overbruggen van grote waterlopen.
  2. Dossier Militaire Dienst van het Vervoer over de Binnenwateren, Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie