Wielrijderseskadron der 5ID

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Wielrijderseskadron der 5de Infanteriedivisie | Wi Esk 5ID
Escadron Cycliste de la 5ème Division d’Infanterie | Esc Cy 5DI
Type Verkenningseenheid van de infanterie
Ontdubbeld van 1ste Regiment Lansiers
Onderdeel van 5de Infanteriedivisie
Bevelhebber Luitenant Ernest Moreau de Melen
Standplaats Wambeek, Brussel
Samenstelling 1ste Peloton Fuseliers (Luitenant N. Gouders)
  2de Peloton Fuseliers (Onderluitenant Ferdinand Hanquet)
  3de Peloton Fuseliers (Onderluitenant R. Jublou)
  4de Peloton Mitrailleurs (Onderluitenant J. Laude)

Tijdens de mobilisatie

LansiersStaf/Esc Cy 5Div
Het Wielrijderseskadron van de 5de Infanteriedivisie (EskCy 5Div) wordt op 1 september 1939, na afkondiging van Fase C van het mobilisatieplangemobiliseerd te Genappes in Waals Brabant. Het EskCy 5Div, een ontdubbelingseenheid van het 1ste Regiment Lansiers (1L), wordt als organiek eskadron verkenners toegevoegd aan de 5de Infanteriedivisie (5Div), een actieve infanteriedivisie wiens hoofdkwartier (HK) in vredestijd te Bergen (oftewel Mons) gestationeerd was en die vanaf 5 september ’39 het commando voert over het 1ste Regiment Jagers te Voet (1J), het 2de Regiment Jagers te Voet (2J) en het 4de Regiment Jagers te Voet (4J). 

Het eskadron wordt aangevoerd door notaris Ernest Moreau de Melen, reserveofficier van 1L. De 5Div neemt begin januari 40 de sector Lixhe – Eigenbilzen over van de 4de Infanteriedivisie (4Div) en zal deze sector bezetten tot 20 april wanneer de divisie wordt afgelost door de 7de Infanteriedivisie (7Div). Gedurende die periode wordt het EskCy 5Div ondergebracht in de onafgewerkte kazerne van Tongeren (latere Ambiorixkazerne). Het verblijf in de in aanbouw zijnde kazerne was verre van aangenaam; er was geen sanitair, geen aansluiting op de waterleiding en men kon er niet beschikken over elektriciteit. Na de lange periode achter het Albertkanaal wordt de 5Div in reserve geplaatst ten zuidwesten van Brussel. Het eskadron verblijft vanaf 1 mei 1940 te Wambeek.

3Pl/Esc Cy 5Div
Het 3de peloton is verantwoordelijk voor de bewaking van het hoofdkwartier van de 5Div dat staat opgesteld nabij het kasteel Inkendaal (Richir) te Vlezenbeek (deelgemeente van Sint-Pieters Leeuw).

Om 02u00, kort na ontvangst van het alarm, wordt een groepering gevormd bestaande uit IV/2J, het Esc Cy 5Div en III/11A voor de beveiliging van het achtergebied van de 5Div. Deze groepering onder bevel van Luitenant-kolonel Capel, commandant van IV/2J, staat klaar om tussenbeide te komen in geval van een vijandelijke luchtlandingsoperatie in de streek van Wolvertem en Merchtem.

Rondom 04u30 zijn de manschappen van het eskadron getuige van het bombardement op het militaire vliegveld van Evere dat in de verte plaatsvindt. De bombardementen op Brussel worden fataal voor Soldaat Perier die in Jette sneuvelt tijdens een luchtaanval. Soldaat Jowat raakt tijdens dezelfde aanval dodelijk gewond en overlijdt later aan zijn verwondingen. Het is nu duidelijk dat de alarmmelding die even na middernacht binnenliep deze keer wel degelijk het begin van de oorlog betekent.

Het eskadron verlaat Wambeek rondom 05u00 en begeleid onderweg de artilleriecolonne van III/11A bij zijn opmars naar de K.W. Stelling. De wielrijders moeten onderweg antiparachutistenpatrouilles uitvoeren in het gebied tussen Brussegem, Merchtem en Wolvertem. De manschappen komen op het middaguur aan te Hamme voor een korte rust en zetten vervolgens hun begeleidingsopdracht verder. De Groepering Capel stelt zich rond 14u30 op te Brussegem maar wordt rond 17u00 al ontbonden. Om 19u00 keren de lansiers terug naar Wolvertem om er nieuwe kantonnementen op te zoeken en patrouilles te lopen tegen luchtlandingen. Twee pelotons worden die avond nog uitgestuurd naar Kapelle-op-den-Bos om een neergeschoten Duitse piloot te gaan arresteren. De piloot blijkt reeds opgepakt te zijn door de Rijkswacht.

 

Staf/Esc Cy 5Div
Om 04u30 weerklinkt het luchtalarm in het kantonnement van het eskadron te Wolvertem. De mitrailleurs openen het vuur, echter zonder resultaat. De lansiers verlaten Wolvertem omstreeks 11u00 en begeven zich naar het hoofdkwartier van de 5Div te Relst nabij Kampenhout. De route loopt over Grimbergen, Vilvoorde, Peutie en Perk. Tussen Wolvertem en Vilvoorde worden Britse colonnes gekruist.
Het eskadron wordt verantwoordelijk voor de beveiliging van het achtergebied van de 5Div, krijgt een patrouillezone tussen de Molenbeek en de lijn Nossegem-Perk toegewezen. De manschappen ontvangen versterking van de pelotons verkenners van de drie infanterieregimenten van de 5Div. De manschappen die niet op patrouille vertrekken voeren graafwerken uit ten voordele van het divisiehoofdkwartier. Er dienen dringend schuilplaatsen aangelegd te worden.

4Pl/Esc Cy 5Div
Het peloton mitrailleurs blijft te Kampenhout en verzekert de beveiliging van het HK van de 5Div.

Tijdens de nacht van 11 op 12 mei blijft het 2de peloton op zoek naar parachutisten. Zodra het weer licht wordt, gaan de verdedigingswerken rond het divisiehoofdkwartier verder. Die ochtend komt een detachement aan van het 1ste Gidsen dat de komende twee dagen in de buurt zal verblijven.

Het eskadron staat nog steeds in voor de bewaking van het achtergebied van zijn divisie. Luitenant Moreau heeft twee secties C47 anti-tankkanonnen toegewezen gekregen van de divisietroepen. De eskadronscommandant wordt persoonlijk verantwoordelijk voor de beveiliging van het bijzonder belangrijke kruispunt van de steenweg Brussel-Haacht en de baan Kampenhout-Wilder en ontplooit er vier gevechtsgroepen om het verkeer te controleren. Het verkeer is er erg druk en er trekken continu nieuwe eenheden voorbij die op de K.W. Stelling positie gaan innemen. Het detachement bij het divisiehoofdkwartier te Kampenhout wordt versterkt met een peloton C47mm op T13.

De ganse dag door blijft het bijzonder druk op de wegen ten westen van Kampenhout. Duizenden inwoners van de gemeenten langsheen de K.W. Stelling vluchten richting Vlaanderen. Die avond wordt te Relst een luchtlanding gemeld. Het eskadron rukt uit maar het blijkt al snel om alweer een loos alarm te gaan.

Na de parachutistenjacht te Relst worden de lansiers doorgestuurd naar het gehucht Over de Vaart om er een eenheid van het 4J te gaan versterken. Deze opdracht wordt echter weer snel geannuleerd. Het eskadron verblijft te ganse dag te Relst.

Staf/Esc Cy 5Div
Opnieuw wordt de ganse dag lang vruchteloos gepatrouilleerd op zoek naar vijandelijke parachutisten. Tegen de avond komt onverwachts het bevel van het geallieerd opperbevel (Franse Général d’Armée Billotte) om verder westwaarts te trekken [1]. Zonder dat men de KW linie ten volle verdedigd heeft moet de stelling worden prijsgegeven. Het Duitse leger wist immers een doorbraak te forceren in de streek van Sedan en in het noorden heeft Nederland zich overgegeven. Het veldleger zal aan het eind van de dag de K.W. Stelling ontruimen en zich terugplooien op de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde. De aftocht zal in drie nachtelijke etappes afgelegd worden waarbij men aan het Kanaal van Willebroek en aan de Dender en de Schelde telkens een vertragingsmaneuver uitvoeren zodat de terugtocht kan plaatsvinden op een veilige manier.

De eskadronscommandant wordt om 19u30 dringend op het divisiehoofdkwartier ontboden. Luitenant Moreau verneemt het bericht dat de 5Div zich tijdens de nacht van 16 op 17 mei samen met de rest van het veldleger zal terugtrekken van de K.W. Stelling. Het eskadron wordt om 21u30 verzameld in Relst en naar het Kanaal Leuven – Dijle [2] gestuurd om de stellingen van de Jagers te Voet langs het kanaal te gaan overnemen. Eén peloton wordt telkens toegewezen aan een van de ondersectoren die zonet verlaten werden door de infanterieregimenten van de 5Div:

  • 1ste peloton: Remy fabrieken te Wijgmaal
  • 2de peloton: Tildonk-Sas en de dorpskom te Tildonk
  • 3de peloton: kanaalbrug op de Haachtsesteenweg

4Pl/Esc Cy 5Div
Het 4de Peloton zal samen met twee T13 tankjagers het kruispunt te Kampenhout blokkeren en zal als algemene reserve van de mobiele achterhoede ter beschikking blijven van Generaal-majoor Chardome, Commandant Infanterie (oftewel CIDI) van de 5de Infanteriedivisie. GenMaj Chardome is belast met de coördinatie van de achterhoedes van 2J en 4J. Tijdens de nacht van 16 op 17 mei wordt sporadisch contact gemaakt met de vijand. Er vallen een dode en twee gewonden onder de lansiers.

De achterhoede blijft op post tot 03u00. Vervolgens verlaten de manschappen de K.W. Stelling en reizen de divisie achterna. Tijdens de tweede helft van de nacht en de ochtend trekt het eskadron over Kampenhout naar Merchtem. Onderweg wordt regelmatig halt gehouden om de stand van de Duitse opmars na te gaan en als mobiele achterhoede te fungeren. De lansiers fietsen rond 12u30 het dorp Merchtem binnen. Die namiddag ontvangt het eskadron versterking van een sectie C47 anti-tankkanonnen. De eenheid moet de zuidflank van de 5Div beveiligen bij de verdere aftocht richting Gent. Vanaf 17u00 bezetten de pelotons de uitvalswegen naar het zuiden rondom Merchtem. De divisie zet zich rond 22u00 op weg.

Staf/Esc Cy 5Div
De ganse nacht lang trekken tientallen eenheden van het VIde legerkorps door Merchtem. Het drukke militaire verkeer houdt aan tot omstreeks 07u00 wanneer als hekkensluiters het 2de Regiment Jagers te Voet passeert, gedekt door een detachement Rijkswachters van het 2de Eskadron van het 1ste Licht Regiment.  De lansiers blijven tot 08u00 op post te Merchtem en trekken vervolgens de divisie achterna.

Het eskadron blijft als mobiele achterhoede fungeren en verplaatst zich stapsgewijs via Baardegem, Aalst en Oordegem. Door de talrijke vluchtelingen op de Oost-Vlaamse wegen komen de manschappen slechts moeizaam vooruit.

Het gros van het eskadron bereikt rondom 13u00 het dorpje Impe ten westen van Aalst. Van hieruit worden de manschappen opnieuw naar de Dender gestuurd om eventuele vijandelijke infiltraties tegen te gaan. Om 19u30 tenslotte hergroeperen de manschappen te Impe en maken zich klaar om de volgende etappe van de 5Div tussen Erpe en Eke in de rug te dekken.

2Pl/Esc Cy 5Div
Het 2de peloton is rond Aalst echter slaags geraakt met een Duitse verkenningseenheid en kan zich nog maar net voor het opblazen van de laatste brug over de Dender in veiligheid brengen. Die middag voert het eskadron verkenningsopdrachten uit langsheen de rivieroever. Onderluitenant Hanquet raakt daarbij dodelijk gewond.

Na de laatste nachtelijke etappe van de terugtocht van de 5Div van de K.W. Stelling naar het Bruggenhoofd Gent komen de lansiers aan bij het divisiehoofdkwartier in Klosse nabij De Pinte. Een peloton zal instaan voor de beveiliging van het HK 5Div. De twee andere pelotons fuseliers ontvangen telkens een sectie mitrailleurs en vertrekken naar het 4J te Munte en het 1J te Vurste. De verkenners moeten er de voorposten helpen bemannen.

Het eskadron blijft in dezelfde opstelling. Elke 24 uur worden de drie pelotons geroteerd zodat telkens een peloton van een rustperiode kan genieten nabij het hoofdkwartier van de divisie te Klosse.

De 5Div heeft de opdracht ontvangen om tot en met 23 mei op zijn huidige posities te blijven en ter plekke stand te houden. Er wordt echter geen contact gemaakt met de vijand. Het eskadron blijft zijn opdrachten uitvoeren.

Het VIde legerkorps heeft nieuwe orders uitgevaardigd aan de 5Div om die avond zijn stellingen op te geven en het Bruggenhoofd Gent binnen te trekken. De regimenten moeten zich vanaf 20u30 op weg begeven. De 5Div moet te Gent de 1ste divisie gaan aflossen die zich naar de Leie zal verplaatsen.

Het eskadron ontvangt dit bevel rondom 15u00 en krijgt de verdere opdracht om de brug over de Leie te Deurle te gaan bezetten. De manschappen vertrekken rond 19u00 en zijn anderhalf uur later op post. Die nacht trekken de eenheden van de 2de divisie en de 4de divisie doorheen Deurle. De 5Div dekt de zuidflank van deze terugtocht tussen Astene aan de Leie en Eke aan de Schelde.

De 5Div zal zich die nacht via Deurle terugtrekken uit het gebied tussen de Leie en de Schelde en het eskadron keert die avond terug naar de Leiebrug om er de achterhoede te vormen. Generaal Chardome, bevelhebber van de 5Div, blijft de ganse nacht op post bij de brug van Deurle om zijn divisie te zien voorbij marcheren.

De brug van Deurle wordt na de doortocht van de laatste Belgische troepen rond 06u30 met explosieven vernield.

Het eskadron dekt vervolgens de verdere aftocht van de divisie over de brug over het Afleidingskanaal van de Leie te Nevele. De lansiers houden er halt en bewaken de brug tot 15u00.  Vervolgens trekken drie pelotons verder naar de staf van de 5Div te Lotenhulle.

Het laatste peloton moet nog twee uur langer op post blijven en zal tijdens deze missie enkele slachtoffers incasseren bij een vijandelijk artilleriebombardement.  Soldaat Verschoore raakt zwaargewond en zal overlijden.

In de loop van de avond verzamelt het eskadron te Lotenhulle. De 5Div is inmiddels ontplooid aan de oever van het Afleidingskanaal van de Leie.  De nieuwe ondersector wordt in het noorden begrensd door een lijn tussen de noordelijke hoek van het Kranepoelmeer nabij Bellem en de brug van de spoorlijn Brussel-Oostende over het Afleidingskanaal.  Deze brug wordt verdedigd door de 5Div.  Vanaf hier vervolgt de 2Div het front.  In het zuiden wordt de grens van de sector gevormd door de baan van Nevele naar Lotenhulle.  Het dorp Nevele is voor rekening van de naburige 4Div.

Het eskadron brengt de nacht door te Lotenhulle. Om 09u40 loopt een bevel binnen van de divisie om het gehucht Bollestraat ten oosten van Lotenhulle te gaan bezetten. Het eskadron zal er deel uitmaken van een dwarsstelling op het Afleidingskanaal die eveneens bezet wordt door het 3ChA en het I/4J. De nieuwe stellingen worden ingenomen en de rest van de dag verloopt zonder incidenten. Het eskadron ontvangt versterking van twee T13 tankjagers van de divisietroepen.

 

Rond de middag vallen de posities van het eskadron onder vijandelijk artillerievuur. De stellingen worden eveneens gemitrailleerd vanuit de lucht. Intussen heeft de 5Div de opdracht gekregen om zich terug te trekken van het Afleidingskanaal van de Leie. De aftocht moet gedekt worden door het eskadron en het I/1J. Omkaderd door het I/1J en het III/1J en ondersteund door elementen van het 11A trekt het eskadron zich via Beekkant terug.

De baan Poesele-Lotenhule wordt hierbij tussen 18u00 en 20u00 tijdelijk geblokkeerd om de divisie de kans te geven te ontglippen. Het eskadron moet hier opnieuw een artilleriebombardement incasseren. Even na 20u00 zet het achterhoededetachement zich eveneens op weg om nu een mobiele achterhoede te vormen voor de aftocht van de divisie. De troepen trekken richting Ruiselede.

Nog steeds als onderdeel van de achterhoede van de divisie, bezet het eskadron het dorp Ruiselede tussen 01u00 en 04u00. Vervolgens wordt in een wijde boog rondom de noordrand van Tielt via Schuifferskapelle en Hooithoek het gehucht Plattebeurze (de huidige Plattebeursstraat op het grondgebied van Pittem) bereikt. Hier eindigt de veldtocht van de lansiers.

Na de capitulatie

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
Esk CyCOLYNThéodore, H.SdtMil3517.01.1915Montzen18.05.1940Moorsel
Esk CyDE SCHEPPERLouis, Henri MarieWmMil3515.10.1910Sint-Niklaas28.05.1940WingeneVerwond te Ruiselede op 25/05
Esk CyHANQUETFerdinand, M.OLtMil3412.10.1914Brugge18.05.1940ImpeGesneuveld op verkenning
Esk CyJOWATJean, D.L.WmMil3706.03.1917Haccourt13.05.1940BrusselVerwond bij luchtbombardement te Jette op 10/5
Esk CyMEURAAlbert, Gh.J.SdtMil3524.02.1915Haillot17.05.1940Herent
Esk CyPEREEArmand, L.WmMil3507.08.1915Ans18.05.1940Moorsel
Esk CyPERIERHenri, J.J.WmMil3520.04.1915Brentford (GB)10.05.1940JetteGedood bij luchtbombardement
Esk CyPHILIPPARTJean, N.SdtMil3504.07.1915Liège18.05.1940Erpe
Esk CyTEFNINJean, L.E.WmMil3118.03.1910Spa28.05.1940Wingene
Esk CyVERSCHOOREErnest, A.SdtMil2908.06.1909Moeskroen24.05.1940Nevele

Bibliografie en Bronnen

  1. Générale d’Armée Gaston Billotte was de bevelhebber van de 1ste Franse Legergroep die vanaf 12 mei de oorlog in België leidde. Het betreft de coördinatie van de operaties van het 1ste Franse Leger, het 7de Franse Leger, de British Expeditionary Force (BEF) en het Belgische Leger. Op 16 mei werd duidelijk dat deze Legergroep dreigde omsingeld te worden na de Duitse opmars van Sedan richting Franse kust. Achtergrondinformatie bij Generaal Billotte [On Line beschikbaar]: https://en.wikipedia.org/wiki/Gaston_Billotte [Laatst geraadpleegd 13 maart 2023].
  2. Het Kanaal Leuven – Dijle fungeert als lateraal kanaal van de Dijle. Het kanaal vertrekt aan de Vaartkom in Leuven en eindigt in de samenvloeiing Zenne-Dijle (bij het Zennegat). Tijdens de achttiendaagse veldtocht werd deze waterweg Leuvense Vaart genoemd. Achtergrondinformatie bij het Kanaal Leuven-Dijle [On Line beschikbaar]: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Leuven-Dijle  [Laatst geraadpleegd 5 maart 2023].
  3. Stassin, G., jaartal onbekend, Cavalerie Motorisée, Brussel: Tank Museum.