Technische Dienst der Grondverdediging tegen Luchtvaartuigen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Technische Dienst der Grondverdediging tegen Luchtdoelen
Service Technique de la Défense Terrestre contre Aéronefs | ST/DTCA
Type Logistieke steuneenheid voor de luchtdoelartillerie
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Territoriale Troepen en Etablissementen
Bevelhebber Majoor De Ceuninck
Adjunct Kapitein-commandant J. Grey
Standplaats Brussel
Samenstelling Etablissementen der Grondverdediging tegen Luchtdoelen

Tijdens de mobilisatie

ST/DTCA
De Belgische luchtdoelartillerie beschikt over een eigen technische dienst die als onafhankelijke eenheid deel uitmaakt van de territoriale troepen en etablissementen. De dienst heeft zijn normale standplaats te Brussel (vermoedelijk in het Sint-Anna kwartier te Laken) en is in hoofdzaak verantwoordelijk voor de productieplanning van ons luchtdoelmaterieel en voor de afbouw van bepaalde types luchtdoelgeschut.

ST/DTCA
De technische dienst van de luchtdoelartillerie wordt administratief aangehecht bij de Koninklijke Kanongieterij (Fonderie Royale des Canons) die op 11 mei de stad Luik heeft verlaten en naar Brugge is verplaatst. De eenheid krijgt de opdracht om alles in gereedheid te brengen voor de aftocht uit de hoofdstad, maar zal voorlopig nog ter plekke blijven.

ST/DTCA
De technische dienst start eveneens met de evacuatie naar Brugge.

ST/DTCA
De evacuatie naar Brugge wordt voltooid. De technische dienst blijft nu permanent aangehecht bij de Koninklijke Kanongieterij. Het materieel van de ST/DTCA wordt ondergebracht in de fabriek La Brugeoise, Nicaise en Delcuve.

ST/DTCA
In de fabrieksterreinen van La Brugeoise levert de technische dienst twaalf C75 DTCA Mod 36 kanonnen aan de Iste Groep van het Regionaal Commando Brussel van de Territoriale Wacht voor Luchtafweer (I/RCB/GTA).

ST/DTCA
De eenheid verlaat ons land om eveneens naar Frankrijk geëvacueerd te worden. Het materieel wordt vervoerd met een colonne vrachtwagens onder leiding van Onderluitenant Van Acker en en zal via de baan richting Roanne trekken.

De technische dienst komt aan de Roanne.

De productie wordt heropgestart te Roanne.

Na de capitulatie

Op 18 juni wordt de technische dienst overgeplaatst naar Tarbes in de Pyreneeën. Er zal te Tarbes niets meer geproduceerd worden. De militairen wachten hier doelloos hun verdere lot af.

Op 20 augustus keert te eenheid naar Roanne terug met het oog op een repatriatie naar ons land. Vanaf 5 september bereiken de eerste elementen de stad Brussel. De laatste trein met militairen van de technische dienst komt aan in onze hoofdstad op 15 september.

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen

  1. Verslag Majoor De Ceuninck, Achief Technische Dienst der Grondverdediging tegen Luchtdoelen, Centrum voor Historische Documentatie, Evere.