2de Regiment Ardeense Jagers

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 2de Regiment Ardeense Jagers | 2ème Régiment de Chasseurs Ardennais | 2ChA
Type Regiment lichte infanterie van het actieve leger
Ontdubbeld van n.v.t.
Taalstelsel Franstalig
Onderdeel van Staf, II Bataljon, III Bataljon: 1ste Divisie Ardeense Jagers
I Bataljon en 10de Compagnie: Groepering Keyaerts
Bevelhebber Kolonel SBH Florent Merckx
Adjudant-Majoor Kapitein-commandant G. Moëns
Standplaats Voortuitgeschoven Positie Ardennen
Ondersector Houffalize-Bastogne
Commandopost te Amberloup
Samenstelling I Bataljon (Majoor Albert Bastin) 1ste Gemengde Compagnie Wielrijders (Cdt Lucien T’Sas)
2de Gemengde Compagnie Wielrijders (Lt Albert  Joaris)
3de Gemengde Compagnie Wielrijders (Kapt J. Eppe)
  II Bataljon (Majoor G. Delvaux) 4de Gemengde Compagnie Wielrijders (Cdt René Olivier)
5de Gemengde Compagnie Wielrijders (Cdt Paul Henrotte)
6de Gemengde Compagnie Wielrijders (Lt René Lurot)
  III Bataljon (Majoor Omer Danlois) 7de Gemengde Compagnie Wielrijders (Cdt René Martin)
8ste Gemengde Compagnie Wielrijders (Cdt G. Lardinoy)
9de Gemengde Compagnie Wielrijders (Cdt Fernand Maton)
  10de Compagnie Motorwielrijders (Kapitein-commandant Georges Delbrouck)
11de Compagnie T13 Pantserwagens (Kapitein-commandant Georges Schreer)
Stafcompagnie (Luitenant P. Jacquet)
Geneeskundige Compagnie (Geneesheer 1ste Kapitein C. Noël)

Tijdens de mobilisatie

2ChAHet 2ChA werd op 26 augustus 1939 gemobiliseerd. In de kazernes te Seilles en Bastenaken werden het Iste en het IIde Bataljon uitgebreid van twee bataljons van telkens twee compagnies elk bestaande uit twee pelotons naar hun oorlogssterkte van telkens drie compagnies bestaande uit drie pelotons. Binnen de regimentsstaf werden ook de Stafcompagnie en de Geneeskundige Compagnie opgericht. Het IIIde bataljon van het 2ChA werd te Libramont samengesteld waar het regiment een depot had met de kledij, bewapening en uitrusting voor deze eenheid. De manschappen voor deze aanzienlijke expansie van het regiment waren afkomstig van de jongste veertien militieklassen en hadden bij lange niet allemaal gediend bij de Ardeense Jagers. De reservisten woonden bijna allen in de provincie Luxemburg en het oostelijke deel van de provincie Namen.

Op 3 september 1939 vertrok het 2ChA het terrein op om stelling te nemen langsheen de spoorlijn Namen-Aarlen. Het regiment vormde samen met het 1ChA de Ondergroepering Zuid van de toen nog enkele Divisie Ardeense Jagers.

In november 1939 wordt het 2ChA toegevoegd aan de Groepering Keyaerts, een nieuwe formatie die bij een vijandelijke inval in de Ardennen een vertragingsmaneuver moet uitvoeren. Deze Groepering Keyaerts (ook: Groepering K) omvat als voornaamste eenheden de cavaleristen van het 1G, 2L, 2JP en de volledige 1ste Divisie Ardeense Jagers.

De nieuwe kazerne van 2ChA te Seilles nabij Andenne.

Het 2ChA bevindt zich tijdens de nacht van 9 op 10 mei nabij de Belgisch-Luxemburgse grens in het ruime gebied tussen Houffalize en Bastogne. Om zijn bewakingstaak te kunnen uitvoeren is het regiment verspreid over een bijzonder grote zone:

 • Het hoofdkwartier van het regiment staat opgesteld te Amberloup.
 • Het II/2ChA beveiligt de streek rondom Bastogne, met van noord naar zuid de 4de, 5de en 6de Cie op een lijn ten oosten van de stad. De posities van het bataljon worden beveiligd door een anti-tankgracht:
  • de bataljonsstaf staat opgesteld in het Chateau d’Isle-la-Hesse van baron Greindl
  • de 4de compagnie bemant drie steunpunten over een front van 3,2 Km en heeft zijn commandopost op boerderij Nivarlet te Savy
  • de 5de compagnie dekt de oostrand van de stad zelf van uit zijn commandopost in de Rue de la Citadelle
  • de 6de compagnie bevindt zich tussen de baan van Wiltz en het Bois d’Hazy en heeft zijn staf ondergebracht in Café Prince Baudouin op de baan naar Aarlen
 • Het III/2ChA heeft zijn commandopost te Bertonge:
  • de 7de compagnie is ondergebracht in houten barakken te Monaville en bezet het centrale onderkwartier van het IIIde bataljon
  • de 8ste compagnie kantonneert te Longchamps-Withimont en Monaville en verdedigt het zuidelijke onderkwartier over een lengte van ongeveer 2,4 Km
  • de 9de compagnie vind onderdak in legerbarakken en bij burgers te Compogne en bezet het noordelijke onderkwartier van het IIIde bataljon
 • De T13 anti-tankkanonnen van de 11de compagnie zijn verdeeld onder de eenheden. De commandopost van de compagnie en het stafpeloton bevinden zich in de kazerne van Bastogne.
 • De IIde en IIIde bataljons leveren ook de detachementen voor de Alarmposten (Poste d’Alerte oftewel PA) aan de grens: post PA61 te Brisy, PA62 te Buret, PA63 te Moinet, PA63d te Noville, PA64 te Mine, PA65 te Benonchamps, PA66 te Bras, PA67 te Lutremange en PA68 te Betlange.
 • Het I/2ChA staat onder bevel van de Groepering Keyaerts bezet samen met de cavalerie en het III/1ChA de opvangstelling langsheen de lijn Hoyoux-Ourthe, dit om de terugtocht van de Groepering K naar het westen toe te laten:
  • de commandopost van het Iste bataljon staat te Tohogne
  • de 1ste compagnie is ondergebracht in de kazerne van Libramont en is die nacht van rust
  • de 2de compagnie heeft zijn commandopost te Barvaux
  • de 3de compagnie heeft zijn commandopost te Petit-Han
 • De 10de compagnie motorrijders bevindt zich eveneens te Bastogne en heeft zijn alarmkantonnement te Longchamps. De compagnie staat onder het directe bevel van de Groepering Keyaerts.

Om 00u40 plaatst de staf van de 1ste Divisie Ardeense Jagers het regiment in vooralarm. Nog geen vijf minuten later wordt het 1ChA in staat van alarm gebracht en om 01u15 krijgen de eenheden het bevel om hun alarmstellingen in te nemen.

De “Barrière de Champlon” op de weg tussen La Roche, Saint-Hubert en Houffalize.

Het peloton van Onderluitenant De Flines en het peloton T15 pantserwagens van de 10de compagnie worden uitgestuurd naar Rensiwez om er de brug over de Ourthe te bewaken. De kleine colonne rijdt over Compogne en Bonnerue. Bij de installatie ter plekke wordt de gevechtsgroep van Sergeant Schairsée uitgezet op de rechteroever.

De staf van de Groepering Keyaerts verspreid te 03u45 het bevel aan zijn eenheden om de voorziene vernielingen uit te voeren. Ook het IIde en het IIIde bataljon van het 2ChA begint dan met het opblazen van bruggen, viaducten, wegen en kruispunten en het realiseren van boomvellingen en wegversprerringen. Het gros van de vernielingen aan de grens wordt tussen 04u00 en 08u00 gerealiseerd. In een eerste fase worden de vernielingen te Bastogne, Houffalize, Bertogne en Warempage aangepakt. De beide bataljons beschikken over twee terugtochtroutes die gespaard blijven van vernielingen:

 • IIde bataljon: Bastogne, Barrière de Champlon, Marche, Somme-Leuze, en Petite-Somme tot in Palange
 • IIIde bataljon: Longchamps, Bertogne, Laroche, Melreux, Petit-Han en Durbuy tot in Tohognbe

Alarmpost PA66 te Bras zendt om 04u15 via zijn radiozender het bericht uit dat de grens overschreden wordt door vijandelijke troepen. Majoor Delvaux van het IIde bataljon laat onmiddellijk de ploegen van de alarmposten te Bras, Mine en Benonchamps terugroepen. Mine antwoordt echter niet omwille van een radiopanne en het is net hier dat de eerste Belgen met de invallers in aanraking komen. Het detachement van drie militairen wordt prompt gevangen genomen.

T13 tankjager van het 2ChA in de straten van Bastogne.

Vanaf 05u00 krijgen de Ardeense Jagers te maken met diverse aanvallen van de Luftwaffe. Er worden bovendien luchtlandingen gemeld rondom Neufchâteau, met name tussen de dorpen Rancimont en Léglise en in de omgeving van Witry. Het gaat hier om de Duitse operatie Niwi waarbij een 300-tal fuseliers van Regiment Grossdeutschland in Fieseler Storch verbindingsvliegtuigen afgezet worden. De staf van de divisie vraagt aan het 2ChA om tussenbeide te komen. Het 2ChA moet vier T13 voertuigen naar het gebied sturen om de vijandelijke troepen te onderscheppen. Om 08u30 wordt om dezelfde reden de 10de compagnie Motorwielrijders doorgestuurd naar Offaing.

De eenheden van het IIde en het IIIde bataljon komen reeds tijdens de loop van de ochtend in contact met de eerste Duitse gemotoriseerde troepen en langsheen de ganse linie breken vuurgevechten uit. Vanaf 10u00 wordt rond Bastogne gevochten. Kort na de middag ontvangen de overige vooruitgeschoven detachementen van het 2ChA het bevel om de rest van het regiment te vervoegen.

Kolonel Merckx beveelt om 15u20 om alle eenheden terug te trekken ten westen van Bastogne. Het II bataljon verplaatst zijn compagnies naar de westrand van de stad. Terwijl de troepen zich hergroeperen, blijven de laatste vernielingsdetachementen actief en worden nog meer wegen en bruggen opgeblazen.

Het 2ChA zal vanaf 18u45 de terugtocht naar de Hoyoux-Outhre linie aanvatten om het Iste bataljon te vervoegen. In het kielzog van de terugtrekkende troepen blijft men vernielingen realiseren. Zo wordt rond 20u00 de brug te Ortheuville vernield.

Het IIde bataljon onder Majoor Delvaux dient zich terug te trekken via het belangrijke kruispunt aan de Barrière de Champlon. Dit kruispunt wordt bewaakt door een peloton van twee T13 tankjagers en twee T15 lichte tanks van het 2de Regiment Jagers te Paard. Het is ondermijnd met een zware springlading en er is een vernielingsdetachement ter plekke. De colonne van Delvaux bereikt het kruispunt rond 18u00 en ontmoet hier een Frans verkenningsdetachement van het 1er Régiment d’Autos-Mitrailleuses onder Luitenant Vibraye. Wanneer de Fransen van Majoor Delvaux te horen krijgen dat hij het kruispunt zal laten opblazen, trekken de voertuigen zich terug richting Marche. Rond 20u00 vliegt het kruispunt de lucht in en wordt ook de weg gebarricadeerd ter hoogte van de Rijkswachtpost. Delvaux laat zijn colonne vervolgens verder trekken richting de Ourthe, onder dekking van de pantserwagens van het 2JP.

De onverdedigde hindernissen zouden de Duitsers slechts gedurende beperkte tijd ophouden.

De Groepering K is volop bezig met de terugtocht uit de Ardennen. De posities van de diverse eenheden van de 1ste Divisie Ardeense Jagers strekken zich grosso modo uit van aan de Ourthe, over Saint-Hubert tot aan Étalle in het uiterste zuiden van het land.

Het 2ChA stuurt zijn eenheden naar Durbuy om ze op de westelijke oever van de Ourthe te hergroeperen. De staf van het regiment komt reeds om 00u35 aan te Tohogne en gaat onmiddellijk over tot de aanwijzing van de posities aan de aankomende eenheden.

Majoor Danloy van het IIIde bataljon komt een half uur na de stafgroep aan en kantonneert zijn troepen aanvankelijk te Tahogne en Herbet. Na een korte rustperdiode wordt het bataljon naar de oever van de Ourthe gestuurd om positie in te nemen tussen Barvaux en de spoorwegtunnel van Sy. De brug van Bomal is reeds vernield en het plaatselijke station werd in brand gestoken. Een groepje Franse tanks komt rond 10u00 de posities versterken.

Het IIde bataljon van Majoor Delvaux komt aan te Palenge rond 02u40. Het bataljon heeft één dode en drie krijgsgevangenen achtergelaten. Ook dit bataljon krijgt een korte rustperiode en wordt om 04u30 op post gezet langsheen de Ourthe.

De 10de Compagnie en 11de Compagnie hebben zich inmiddels gehergroepeerd en zijn eveneens op weg naar de Ourthe. Het peloton pantserwagens van de 10de Compagnie heeft het Bataljon Motorwielrijders van de Ardeense Jagers vervoegd en zal samen met deze eenheid terugtrekken van uit La Roche. De overige detachementen bereiken het regiment na 10u00.

Ook de 1ste Compagnie is op weg van uit Libramont naar de Ourthe-stelling en komt tussen 10u00 en 12u00 aan.

Het bagage-echelon van het regiment is dan reeds doorgestuurd naar de linkeroever van de Maas en heeft de Ourthe-stelling rond 04u00 verlaten met bestemming Verlaine. De vrachtwagens zijn via de brug van Engis de stroom overgestoken.

De nieuwe posities van het regiment zijn tegen de middag als volgt:

 • de staf staat opgesteld te Tohogne
 • het IIde bataljon bezet het zuidelijke kwartier met de 5de Compagnie te Durbuy, de 6de Compagnie op de heuvels rond Durbuy en Petit-Han en de 3de Compagnie op de baan naar Petit-Han
 • het Iste bataljon neemt het centrale kwartier in, met de 4de Compagnie te Warre, de 2de Compagnie op de baan Tohogne-Barvaux en de 1ste Compagnie te Barvaux
 • het IIIde bataljon tenslotte ligt op het noordelijke kwartier en bezet de zone tussen de baan Barvaux-Bomal en de spoortunnel van Sy
 • de 11de Compagnie heeft zijn middelen zoals gebruikelijk verdeeld en houdt zijn stafgroep klaar op de PC van het regiment
 • twee pelotons worden op de PC in stand-by gehouden om tussenbeide te komen bij een eventuele luchtlanding

Kort na de middag wordt het regiment bevoorraad met nieuwe munitie en benzine. De 10de Compagnie Motorwielrijders wordt rond 13u00 doorgestuurd naar Fraiture op bevel van de staf van de Groepering K.

De manschappen wachten de komst van de vijand af. De strategische opmarsroute van de Duitsers loopt echter naar het zuidwesten, richting Frankrijk, zodat het niet tot een aanval op de Ourthe-stelling komt. Tijdens de vooravond wordt wel even contact gemaakt met diverse vijandelijke patrouilles.

De Groepering K heeft inmiddels de algehele ontruiming van de Ourthe-stelling bevolen. Na de Duitse doorbraak ten noorden van Luik eerder die dag is het immers duidelijk geworden dat de vijandelijke pantsertroepen snel naar het zuidwesten oprukken en de posities van de Groepering K bedreigen. De groepering wordt teruggeroepen naar de linkeroever van de Maas en moet aanvankelijk de stroom tussen Hoei en Engis gaan bezetten.

De artillerie, het Bataljon Motorwielrijders, de 10de Compagnie van het 2ChA en het 25Gn en 33Gn zullen als eerste starten met de evacuatie om 20u25. Het 1ChA, 2ChA en 3Cy zullen om 21u00 volgen, met het 3ChA als hekkensluiters om 22u00. De Maas zal overgestoken worden via de vaste bruggen van Ombret-Raussa, Hermalle-sous-Huy en de door de Genie gebouwde E.A.P. brug te Ampsin.

Het regiment heeft de opdracht gekregen om zich naar Suarlée ten noorden van Namen te begeven om zich aldaar te hergroeperen.

De aftocht naar de Maas vat op tijd aan, maar verloopt bijzonder chaotisch. Verschillende eenheden van de Groepering K raken in mekaar verstrengeld en het 2ChA ziet zijn colonnes uit mekaar vallen. Tot overmaat van ramp gaat de genie veel te vroeg over tot het opblazen van de bruggen over de Maas zodat het plan om via de linkeroever naar Namen te trekken helemaal in duigen valt. Er rest het 2ChA niets anders dan via de beide oevers de verschillende eenheden zo snel mogelijk richting Namen door te sturen om van de bruggen in en om de stad gebruik te maken om Suarlée te bereiken.

Wat een geordende terugtrekking uit de Ardennen moest worden, ontaardt in een race naar Namen waar de Maasbruggen nog wel intact zijn.

De 1ste Divisie Ardeense Jagers voltooid met de grootste moeite zijn terugtrekking uit de Ardennen en hergroepeert zich ten noordwesten van Namen. Om 14u30 meldt de korpscommandant dat de volgende eenheden van zijn regiment Suarlée bereikt hebben:

 • de stafcompagnie
 • het Iste bataljon, zonder de 3de Compagnie
 • het IIde bataljon, zonder de 4de Compagnie
 • het IIIde bataljon
 • de 11de Compagnie
 • enkele elementen van de 10de Compagnie

De regimenten strekken zich uit langsheen de Steenweg op Nijvel, met het 3ChA rond Temploux, het 2ChA te Suarlée en het 1ChA nabij Belgrade. De colonnes van het 2ChA worden tussen 15u00 en 18u00 door Stuka’s aangevallen. Te Saint Servais, een buitenwijk van Namen, worden twee jagers van het 2ChA gedood. Het 3ChA moet talrijke slachtoffers incasseren bij het bombardement Temploux.

Er wordt onmiddellijk besloten om het regiment onder te brengen in het nabij gelegen Bois de Le Fays om de manschappen aan de luchtwaarneming te onttrekken. In de verwarring vertrekken twee pelotons van de 1ste Compagnie richting Nijvel. Van hieruit zal dit detachement via Asse en Ronse richting Doornik verder trekken. Het regiment is deze manschappen voor goed kwijt. Bovendien raakt ook Commandant T’Sas met de rest van de Compagnie het noorden kwijt en belandt die avond nabij Gembloers. Hij kan wel nog terugkeren naar het regiment.

De 3de en de 4de Compagnies zijn die dag onderweg richting Charleroi en zullen enkele dagen later aansluiting vinden bij het regiment te Sint-Genesius-Rode.

Aan het eind van de dag krijgt de divisie een nieuwe opdracht. De divisie zal het zuidelijk deel van de oorspronkelijke Belgische linie bezetten tussen de Versterkte Positie Namen en Perwez om de inplaatsstelling van het Franse 1ste Leger op de as Waver-Gembloers-Namen te dekken ontplooit. Perwez, Aische-en-Refail en Liernu zullen verdedigd worden door respectievelijk het Bataljon Motorwielrijders Ardeense Jagers, het Iste Bataljon van het 3de Regiment Cyclisten en het IIde Bataljon van het het 2de Regiment Ardeense Jagers. De overige elementen van de divisie bezetten de tussenliggende zones met van noord naar zuid 3ChA, 2ChA en 1ChA. Het II/3Cy vormt de reservemacht nabij Grand Lez. Het 1ChA en het II/2ChA komen onder het bevel te staan van Kolonel Noël, regimentscommandant van het 3Cy.

Kolonel Merckx krijgt om 19u05 het bevel om te vertrekken. De marsroute zal lopen over Temploux, Saussin, Escopelrie, Saint-Denis en Meux tot in La Baive.

Het 2ChA zal ten westen van Aische-en-Refail positie innemen achter de Cointet anti-tankhekkens. De 10de Compagnie rijdt voorop om de poorten van de anti-tankhekkens in te nemen in afwachting van de komst van de wielrijders. De rest van het regiment zet zich vanaf 21u00 op weg.

GMC vrachtwagen van het 2ChA.

De 1ste Divisie Ardeense Jagers ontplooit samen met het 3de Regiment Carabiniers-Cyclisten tijdens de nacht van 12 op 13 mei op de lijn Perwez, Aische-en-Refail en Liernu

Het 2ChA komt aan vanaf 03u00 en ontplooit zich:

 • De PC van het regiment komt aan de oostrand van het Bois de Grand-Leez te staan.
 • Det Iste bataljon neemt het noordelijk kwartier in en plaatst de 2de Compagnie op links en de 1ste op rechts.
 • Het IIIde bataljon bezet het centrale kwartier.
 • Het Iste bataljon van het 3de Regiment Karabiniers-Wielrijders (3Cy) werd tijdelijk aangehecht bij het 2ChA en neemt het zuidelijke kwartier in te Aische-en-Refail.
 • Ook het IIde bataljon van het 3Cy komt onder bevel van het 2ChA te staan en vormt de reservemacht te Grand-Leez.
 • Het IIde bataljon van 2ChA gaat dan weer over naar het 3Cy en verlaat tijdelijk de commandostructuur van het 2ChA.

De Belgen blijven er de ganse dag op post. Er vallen enkele vijandelijke artilleriegranaten in de buurt van de anti-tankhekkens. Er wordt verder geen contact gemaakt met de Duitsers.

Het regiment krijgt om 23u00 het bevel tot de aftocht. Het 2ChA, zonder zijn IIde bataljon, en het I/3Cy krijgen Grand-Leez aangeduid als startpunt van de nachtelijke etappe naar Bousval.

Het regiment moet over Gembloers en Genappe terugtrekken. De divisie kruist de linies van het Franse 1ste Leger ten noorden van Gembloers en zal halt houden eens de westelijke oever van de Dijle bereikt is:

 • de staf, 11de Compagnie, Iste bataljon en het IIIde bataljon van het 3Cy zullen te Bousval kantonneren
 • het IIde bataljon wordt naar Tangissart gestuurd.

Het IIde bataljon zal samen met het 3Cy terugkeren.

De Ardeense Jagers trekken verder naar het westen in een wijde boog ten zuiden van Brussel. Op 15 mei worden het Kanaal Brussel-Charleroi en de Zenne overgestoken en zoeken de eenheden nieuwe kantonnementen op ten zuidwesten van Halle.

Inmiddels wordt het op het Groot Hoofdkwartier duidelijk dat voor het gros van ons leger de terugtocht van de K.W. Stelling naar de lijn Terneuzen-Gent-Oudernaarde er aan komt. Het Belgische plan voorziet dat deze terugtocht in twee grote etappes moet verlopen, die gedekt worden door tijdelijke verdedigingslinies langsheen het Kanaal van Willebroek en vervolgens langsheen de Dender. De 1ste Divisie Ardeense Jagers wordt toegewezen aan de Dender-stelling en dient zich naar Aalst te verplaatsen.

De divisie komt aan op de Dender en gaat voorlopig in rust rondom Lede.

Ten zuiden van Aalst zullen de Britten aansluiten. Ten noorden van Dendermonde vervolgt de 2de Cavaleriedivisie te stelling langs de linkeroever van de Schelde. De cavaleristen en de Ardeense Jagers zullen ondersteund worden door de acht batterijen van het 17A, 18A en 19A. De terugtocht over de Dender van het de laatste eenheden komende van de K.W. Stelling wordt voorzien voor de nacht van 17 op 18 mei.

Om 10u30 brieft Generaal-majoor Descamps zijn bevelhebbers.  De oevers van de Dender zullen over een afstand van ongeveer 14 Km bezet door de divisie: in de noordelijke ondersector komt het 1ChA te liggen, in het centrum het 2ChA en in het zuiden het 3ChA, dat in verbinding staat met de Britse 3rd Infantry Division van Generaal-majoor Montgommery.

Majoor Verhaeghen, commandant van II/19A, krijgt het bevel over de tijdelijke artilleriegroepering die de Ardeense Jagers zal ondersteunen en komt rond 14u00 langs op de staf van Generaal-majoor Descamps om ook zijn orders in ontvangst te nemen.

De opstelling van de troepen start en rond 20u15 meldt de staf van de 1ste Divisie Ardeense Jagers dat de nieuwe commandopost voor de komende actie geopend is te Gucht. De divisie komt onder het bevel te staan van het Cavaleriekorps.  Een liaisonofficier van het Britse 2nd Corps komt aan op de divisiestaf rond 22u00, en de nodige afspraken worden gemaakt voor de verbindingspunten tussen de Belgische in de Britse legerzone.

De commandopost van het 2ChA wordt geïnstalleerd in de wijk Barrevoetsehoek, net ten noordoosten van Lede. De bataljons worden uitgezet op één enkel echelon langsheen de Dender tussen Oudegem in het noorden en Aalst in het zuiden. Bij het Iste en het IIde bataljon gaan alle eenheden in eerste linie, met uitzondering van een reserve ter grootte van een peloton per bataljon. Het numeriek verzwakte IIIde bataljon wordt toegewezen aan de all-round verdediging van Melsele, waarbij telkens een deel van de compagnies zowel als naar het oosten, ook naar het noorden, zuiden en westen van het dorp opgesteld worden. De 10de compagnie motorwielrijders wordt opgesteld achter de frontzone en krijgt de taak om de terugtochtswegen te verkennen. De laatste drie pantserwagens waarover het regiment nog beschikt worden in reserve gehouden nabij de regimentsstaf. De ontplooiing is afgerond tegen 20u00.

De eerste elementen van de eenheden die zich van de K.W. Stelling teruggetrokken hebben, komen reeds in de loop van de avond aan op de Dender en steken de rivier over. In een eerste fase gaat het in hoofdzaak om colonnes van de 2de Infanteriedivisie en de 6de Infanteriedivisie.

Tijdens de avond en nacht worden diverse patrouilles uitgestuurd naar de oostelijke oever van de Dender. Ook worden diverse waarnemers uitgezet in de kerktorens van de omgeving.

Aan de Sint-Annabrug te Aalst werd op 18 mei deze Sdkfz.232 pantserwagen vernield.

De divisiecommandant geeft omstreeks 10u30 de nodige orders aan de bevelhebbers van 1ChA, 2ChA en 3ChA voor de komende ontplooiing langsheen de Dender. Majoor Verhaeghen, commandant van II/19A, krijgt het bevel over de tijdelijke artilleriegroepering die de Ardeense Jagers zal ondersteunen en komt rond 14u00 langs op de staf van Generaal-majoor Descamps om ook zijn orders in ontvangst te nemen. De opstelling van de troepen start en rond 20u15 meldt de staf van de 1ste Divisie Ardeense Jagers dat de nieuwe commandopost voor de komende actie geopend is te Gucht. De divisie komt onder het bevel te staan van het Cavaleriekorps en zal op zijn beurt zijn bevelen ontvangen van Luitenant-generaal Keyaerts.

De oevers van de Dender zullen over een afstand van ongeveer 14 Km bezet door de divisie: in de noordelijke ondersector komt het 1ChA te liggen, in het centrum het 2ChA en in het zuiden het 3ChA, dat in verbinding staat met de Britse 3rd Infantry Divisionvan Generaal-majoor Montgommery. Een liaisonofficier van het Britse 2nd Corps komt aan op de commandopost van de Ardeense Jagers rond 22u00 en de nodige afspraken worden gemaakt voor de verbindingspunten tussen de Belgische in de Britse legerzone.

De commandopost van het 2ChA wordt geïnstalleerd in de wijk Barrevoetsehoek, net ten noordoosten van Lede. De bataljons worden uitgezet op één enkel echelon langsheen de Dender tussen Oudegem in het noorden en Aalst in het zuiden. Bij het Iste en het IIde bataljon gaan alle eenheden in eerste linie, met uitzondering van een reserve ter grootte van een peloton per bataljon. Het numeriek verzwakte IIIde bataljon wordt toegewezen aan de all-round verdediging van Melsele, waarbij telkens een deel van de compagnies zowel als naar het oosten, ook naar het noorden, zuiden en westen van het dorp opgesteld worden. De 10de compagnie motorwielrijders wordt opgesteld achter de frontzone en krijgt de taak om de terugtochtswegen te verkennen. De laatste drie pantserwagens waarover het regiment nog beschikt worden in reserve gehouden nabij de regimentsstaf. De ontplooiing is afgerond tegen 20u00.

De eerste elementen van de eenheden die zich van de K.W. Stelling teruggetrokken hebben, komen reeds in de loop van de avond aan op de Dender en steken de rivier over. In een eerste fase gaat het in hoofdzaak om colonnes van de 2de Infanteriedivisie en de 6de Infanteriedivisie.

Tijdens de avond en nacht worden diverse patrouilles uitgestuurd naar de oostelijke oever van de Dender. Ook worden diverse waarnemers uitgezet in de kerktorens van de omgeving.

Duitse troepen nemen een kijkje bij de vernielde spoorbrug te Aalst.

Tijdens de nacht van 18 op 19 mei wordt sporadisch over-en-weer geschoten binnen de ondersector van het 2ChA. Zowel het IIde als het IIIde bataljon melden dat er ook van uit westelijke richting op de linies gevuurd wordt, maar deze berichten kunnen niet bevestigd worden. Wel wordt uit voorzorg rondom 03u10 de 10de compagnie motorwielrijders verplaatst: de compagniestaf en een peloton blijven bij de regimentsstaf te Barrevoetshoek, een peloton wordt verplaatst naar Vogelzang, en een peloton naar Lede.

Op de ochtend van 19 mei lijkt de positie van de 1ste Divisie Ardeense Jagers nog steeds relatief gunstig: de linkerflank vanaf Dendermonde langsheen de oever van de Schelde blijft gedekt door het Cavaleriekorps, terwijl ten zuiden van Aalst de Britten hun sterke achterhoede nog steeds langsheen de oever van de rivier behouden. Bovendien is het behoudens de beperkte gevechten te Aalst betrekkelijk rustig gebleven binnen de sector van de divisie. De divisie dient tot nader order zijn posities te behouden en komt onder het rechtstreeks bevel van het Groot Hoofdkwartier te staan. Het GHK laat weten dat het Bruggenhoofd Gent in geen geval mag blootgeven worden en bevestigt zijn intentie om bij een eventuele beslissende aanval in de Britse zone de Ardeense Jagers terug te trekken naar de oever van de Schelde tussen Gent en Dendermonde door de ganse divisie te laten pivoteren in tegenwijzerzin.

Dit plan zal echter niet noodzakelijk blijken en tijdens de voormiddag zal bevestigd worden dat de 1ste Divisie Ardeense Jagers op bevel pal westwaarts zal terugtrekken naar het Bruggenhoofd Gent. De divisie wordt dan ook opnieuw aangehecht bij het VIde Legerkorps. Samen met dit bevel raakt ook de intentie bekend van de British Expeditionary Force (BEF) om de Denderstelling vanaf 10u00 op te geven en terug te trekken naar de Bovenschelde. Het Belgische opperbevel is helemaal niet te spreken van deze voor ons leger voortijdige terugtocht, maar kan niet anders dan zich aanpassen en laat aan de Ardeense Jagers weten dat na de aftocht van de Dender stapsgewijs naar Gent dient teruggetrokken worden en dat de linies van het Bruggenhoofd Gent slechts ten vroegste om 22u00 zonder dekking mogen komen te vallen en kunnen bloot gegeven worden. Luitenant-generaal Descamps duidt de compagnies motorwielrijders van 2ChA en 3ChA en een aantal T13 pantserwagens aan die als mobiele achterhoede van zijn divisie zullen optreden eens de aftocht zal starten.

De Duitse artillerie heeft inmiddels post gevat binnen bereikt van de Dender en opent het vuur op de Belgen. Ook de Luftwaffe vervoegt de aanval en levert luchtsteun aan de oprukkende vijand. Het 2ChA valt vanaf 07u00 onder vuur en onder dekking van hun artilleriegeschut vordert de Duitse infanterie naar de oevers van het kanaal. Wanneer tijdens de loop van de voormiddag de Belgische artillerie van II/17A zich terugtrekt, komt het 2ChA zonder indirecte vuursteun te vallen. Zonder krombaanwapens kunnen de Ardeense Jagers de zone net achter de kanaalberm niet langer onder vuur houden en het pleit lijkt dan ook beslecht in het voordeel van de vijand.

De Duitsers staan op het punt om een succesvolle oversteekpoging te lanceren en binnen het kwartier van het IIIde bataljon voeren de aanvallers de druk gestaag op. De veldtelefoonverbindingen tussen het regiment, de bataljons en de compagnies zijn door de aanhoudende artilleriebeschietingen op verschillende plaatsen uitgevallen, en wanneer bovendien de zender-ontvanger van het IIIde bataljon defect raakt, is de communicatie tussen de verschillende echelons zo goed als onmogelijk geworden.

Intussen hebben de Britten zich vanaf 10u00 zoals eerder bevestigd teruggetrokken van de oever van de Dender. De Duitsers komen hierdoor zonder tegenstand reeds om 11u30 in Erembodegem aan de overkant van de rivier te staan en de stad Aalst dreigt omsingeld te worden. Het verder bemannen van de Denderlinie is nu zinloos geworden en omstreeks 11u30 geeft de regimentsstaf het bevel tot de aftocht.

Terwijl de Belgen zich klaar maken om de Dender te verlaten, wordt verwoed verder gevochten. Tussen Oudegem en Gijzegem komt het rond 12u30 tot een Duitse oversteek in het onderkwartier van de 9de compagnie en moeten de Ardeense Jagers de westelijke oever prijs geven. De 7de en de 8ste compagnies hebben grote moeite om niet verstrikt te raken in de gevechten.

Het 2ChA verbreekt tussen 12u30 en 12u45 met grote moeite en zonder enige coördinatie tussen de eenheden het contact met de vijand. Het Iste en het IIde bataljon komen desondanks zonder kleerscheuren weg. Bij het IIIde bataljon bereikt het bevel tot de aftocht alleen de 7de en de 9de compagnie. De 8ste compagnie blijft alleen achter tot ongeveer 13u15 en verlaat dan zijn onderkwartier. Verschillende detachementen blijven achter en worden krijgsgevangen gemaakt. Luitenant Delhaye wordt bij de aftocht gedood. De 8ste compagnie is tot de helft herleid. Het IIIde bataljon heeft slechts één enkele zware mitrailleur en ongeveer de helft van zijn lichte FM30 mitrailleurs over.

Het regiment trekt zich zo’n 7 Km terug de Molenbeek om hier de zone tussen Wanzele, Impe en Oordegem in te nemen. De aftocht van het gros van regiment wordt gedekt door de 10de compagnie motorwielrijders en bovendien lijken de Duitse troepen geen haast te hebben om verder op te rukken, zodat de ontplooiing in relatief veilige omstandigheden kan gebeuren.

Het 2ChA meldt omstreeks 15u00 dat zijn Iste en IIde bataljon de nieuwe posities achter deze kleine waterloop ingenomen hebben en het IIIde bataljon zo snel mogelijk zal volgen. De 7de en de 9de compagnie zijn het eerst op post. De aangeslagen 8ste compagnie is doorgetrokken tot Wolfgat en moet van hier teruggehaald worden naar het nieuwe front. Van noord naar zuiden hebben het IIIde, IIde en Iste bataljon post gevat. De commandopost van het regiment wordt aanvankelijk opgesteld in het gehucht Schildekens. Te Wanzele dient de verbinding met het 1ChA gemaakt te worden en ten zuiden van Lede moet het 3ChA aansluiten.

Enkele detachementen van het regiment hebben zich echter te ver naar het oosten opgesteld met gevolg dat de nieuwe verdedigingslinie geen continu front vormt en de positie van de divisie er enigszins benard uitziet. Te Wanzele is een belangrijke opening ontstaan tussen de posities van het 1ChA en het 2ChA nadat de 7/III/1ChA zijn orders voor de aftocht verkeerd heeft begrepen en zonder te stoppen naar Zwijnaarde is teruggetrokken. Wanzele valt in handen van de vijand en zowel 1ChA als 2ChA kunnen het dorp niet herbezetten. De vijand dreigt om net ten noorden van het dorp alweer door de Belgische linies te breken. Het 3de peloton motorwielrijders van Luitenant Charlier wordt uitgestuurd in de richting van Billegem om contact te zoeken met het 1ChA en kan met steun van de T13 tankjager van Sergeant Fontaine noordwaarts vorderen. De divisiestaf stuurt op vraag van het 2ChA twee pantserwagens naar Wanzele maar die actie draait door een panne van het eerste voertuig en het verloren rijden van het tweede op niets uit. Gelukkig rukken de Duitsers eerder langzaam op en worden geen aanstalten gemaakt om die dag nog meer terrein te veroveren. Vanaf 18u30 kan ook de Belgische artillerie de westrand van Lede bestoken waardoor het gevaar voor een doorbraak voorlopig vermeden lijkt.

Buiten deze acties gaat de divisie gaat het gevecht aan de Molenbeek niet aan maar trekt verder achteruit over de Maalbosbeek tot de allerlaatste tussenstelling die van Wetteren over Westrem tot Oosterzele loopt. De regimenten stellen zich daar tussen 20u00 en 21u00 opnieuw op naar het oosten. De vijand achtervolgt niet meer.

Vandaar gaat het richting Schelde. Het 2ChA onderneemt de laatste verplaatsing via Kwatrecht, Appelhoek, Gontrode en Lemberge en zal de rivier oversteken via de brug van Zwijnaarde. De laatste Ardeense Jagers bereiken tegen middernacht de voorlopig veilige stellingen van het Bruggenhoofd Gent.

Kolonel SBH Merckx (na-oorlogse foto).

Het nieuwe Belgische front over het Kanaal van Terneuzen, het Bruggenhoofd van Gent en de Boven Schelde tot Oudenaarde is nu min of meer compleet. Het 2ChA gaat vanaf 06u00 met de rest van zijn divisie in reserve rondom Zwijnaarde. Tijdens de avond ontvangt het 2ChA echter een nieuw bevel om een defensieve stelling uit te bouwen langsheen de Bovenschelde ten zuiden van Gent. Deze stelling vormt het reserve-echelon van het Bruggenhoofd Gent.

De Scheldebocht en de brug te Hondele zullen het zwaartepunt van de nieuwe vededigingsopdracht uitmaken. Het 1ChA zal ten noorden aansluiten en het 3ChA zal de linie naar het zuiden vervolledigen. Om 20u00 vertrekt het commando van het regiment om de nieuwe posities te gaan verkennen.

Het regiment ontplooit zich tijdens de vroege ochtend op nieuwe stellingen:

 • de commandopost wordt omstreeks 04u00 geopend te Toutefais
 • de bataljonstaven komen aan tussen 08u00 en 09u00 en installeren hun commandoposten de Hondele (I bataljon), tussen Zevergem en Beer (II bataljon) ten zuidwesten van Zevergem in de richting van Eke (III bataljon)

De manschappen arriveren tijdens de loop van de ochtend en omstreeks 14u00 is iedereen op post. De rest van de middag wordt gewerkt aan de veldverstekingen. Schuttersputjes worden gegraven, prikkeldraad wordt gespannen en de T13 tankjagers worden verdekt opgesteld. Intussen is de medische hulppost geïnstalleerd tussen Toutefais en Landuit. Om 20u30 keren de manschappen terug naar hun kantonnement en blijven alleen de wachtposten achter op de Schelde.

Kort voor middernacht komt het bericht zich klaar te houden voor een opdracht op de rechteroever van de Schelde ter ondersteuning van de 2de Infanteriedivisie. Het 2ChA stelt zich in verbinding met het commando van deze divisie te Merelbeke.

Op de Conferentie van Ieper tussen de Belgen, Fransen en Britten is beslist dat het front achteruit moet. Het Belgische leger zal de aftocht naar de Leie aanvatten en rondom Gent worden de Belgische posities herschikt en wordt het Bruggenhoofd Gent opgegeven. De 16de en de 18de infanteriedivisies zullen de stad verdedigen. De 1ste infanteriedivisie zal de komende nacht stad verlaten en naar de streek van Kortrijk verhuizen. De 2de en de 4de infanteriedivisie zullen het Bruggenhoofd Gent opgeven en over de Leie trekken, terwijl ten zuiden van de stad de 1ste Divisie Ardeense Jagers en de 5de infanteriedivisie nog achter de Schelde moeten blijven tot de nacht van 23 op 24 mei en zich vervolgens ook achter de Leie moeten terugtrekken.

Het I/2ChA wordt aangeduid voor de opdracht bij de 2de Infanteriedivisie en steekt omstreeks 00u40 te Hondele te Schelde over. De 2de Infanteriedivisie verdeelt de drie compagnies over de boerderij van de Keutelhoek, de dorpskern van Lemberge en het kasteel van Gontrode. Om 09u00 is het bataljon klaar met ingraven op deze nieuwe posities.

De door het I/2ChA verlaten posities aan de Schelde worden tijdens de nacht overgenomen door het 2de bataljon, dat ook het 2J aflost aan de brug van Schelderode. De 6de compagnie installeert er zich op de rechteroever om zo een kein bruggenhoofd uit te bouwen. Ook het III/2ChA wordt uit zijn slaap gewekt en wordt op zijn beurt naar de Scheldeoever gestuurd. De rest van de dag blijft het rustig. In de late namiddag moet het 3de bataljon dan weer een deel van de sector van het 2de voor zijn rekening nemen en stuurt ook de 9de compagnie naar Schelderode ter aflossing van de 6de compagnie. Omstreeks 18u00 wordt bevolen om de brug te Schelderode en de baan Schelderode-Zevergem vrij de maken voor de mogelijke aftocht van de 4de Infanteriedivisie. Alle fietsen, voertuigen en uitrusting worden aan de kant geschoven.

Om 20u00 komt het I/2ChA weer aan op de Schelde en wordt in reserve geplaatst achter de linies. Een uur later is het 3ChA op post ten zuiden van het 2ChA en verkort het regiment zijn linies om zijn zusterregiment goed te laten aansluiten. Intussen heeft onze genie drie loopbruggetjes aangelegd over de Schelde die de Ardeense Jagers moeten toelaten om zich tussen de beide oevers te verplaatsen zonder de bruggen te gebruiken. Tijdens de nacht stromen diverse eenheden van de 4de Infanteriedivisie doorheen de sector van het 2ChA.

Nog tijdens de nacht zijn de loopbruggen alweer afgebroken. De genisten beginnen omstreeks 07u00 ook met de ontmanteling van de brug te Hondele nadat de laatste Belgen de Schelde zijn overgestoken. Reeds om 10u00 worden de eerste Duitse verkenners waargenomen op de rechteroever. De Ardeense Jagers vragen onmiddellijk een vuuropdracht aan en onze artilleristen nemen de Duitsers onder vuur. Net na de middag slagen de eerste Duitse granaten dan weer in op de posities van de 4/II/2ChA. De ganse middag wordt over een weer geschoten en daarbij laat de Belgische artillerie enkele keren te kort vuren en bestookt het de eigen troepen. Om 17u00 gaan onze batterijen er van door en blijft het 2ChA zonder vuursteun achter aan de Schelde.

Nog geen uur later beginnen binnen de divisie de eerste berichten over een mogelijke terugtocht van de Schelde te circuleren. Omstreeks half negen ontvangt ook het 2ChA zijn marsorders: via Sint-Martens-Latem moet te Baarle de Leie overgestoken worden om te Bellem in de buurt van Aalter nieuwe kantonnementen op te zoeken. Om 22u00 zetten de bataljons zich op weg. De compagnie motorwielrijders en de T13’s vormen de achterhoede aan de Schelde. Het Belgisch leger ten zuiden van Gent is in die nacht in volle aftocht naar de Leie en de verplaatsing van 2ChA verloopt chaotisch. Overal lopen eenheden door elkaar en de Bellem moet een defecte T13 worden achtergelaten op de rechteroever van de Leie omdat de genie niet langer wil wachten met het vernielen van de brug.

Het duurt tot 05u30 om het traject van slechts 25 Km naar Bellem af te leggen. Het regiment verschuilt zich in de bossen rond de Kranepoel en rust die dag uit.

De 1ste divisie Ardeense Jagers wordt in reserve geplaatst en onder rechtstreeks bevel van het Groot Hoofdkwartier gebracht. Ten gevolge van de toenemende vijandelijke druk langsheen de Leie wil het Groot Hoofdkwartier de divisie vrijwel onmiddellijk na aankomst meer naar het zuiden verplaatsen. Dit plan wordt echter niet uitgevoerd omdat de divisie uitgeput is en de regimenten niet in staat zijn om de verplaatsing aan te vatten. Het 2ChA krijgt samen met de andere eenheden een rustperiode van 24u.

Rondom 08u00 krijgt de 1ste Divisie Ardeense Jagers te horen dat ze naar het gebied tussen Roeselare en Meulebeke zal worden verplaatst. Het 2ChA moet daarbij naar Beveren bij Roeselare via de N37 over Tielt, Pittem en Ardooie. Even later wordt ook dit plan afgeblazen. De vijand is er immers in geslaagd om aan het Afleidingskanaal van de Leie de 4de infanteriedivisie te verrassen en het 11Li en 15Li tot massale overgaves te dwingen. Rond Meigem bouwen de Duitsers bijzonder snel een belangrijk bruggenhoofd uit.

De mannen van het 2ChA dienen zich nu in te graven rond Bellem. Het Groot Hoofdkwartier wil de Ardeense Jagers in de buurt houden om een eventuele verdere Duitse opmars te blokkeren. Tijdens de loop van de dag zullen het 1ChA en het 3ChA overgeheveld worden naar de 4de infanteriedivisie. Het Groot Hoofdkwartier behoudt echter het 2ChA als onderdeel van de strategische reserve.

Het I/2ChA gaat in stelling tussen het kasteel van Bellem en de spoorlijn Gent-Brussel. De andere bataljons nemen eveneens posities in ten zuiden van Bellem. Er resten het regiment nog slechts vier T13 tankjagers. Het 2ChA heeft geen enkel idee van wat er zich in de sector van de 4de Infanteriedivisie aan het Afleidingskanaal afspeelt en weet op dat ogenblik niet dat de Duitsers hier doorgebroken zijn. Na de middag wordt het duidelijk dat de 5de Infanteriedivisie een dwarsstelling op de linkeroever van het Afleidingskanaal uitbouwt, maar nog steeds hebben de manschappen van het 2ChA geen weet van het drama dat zich rond Meigem voltrokken heeft.

In de vooravond komen Belgische militairen die van de kanaaloever weggevlucht zijn aan in de ondersector van het 2ChA. Het wordt het duidelijk dat de Duitsers op slechts 3 Km ten oosten van de eigen posities over het Afleidingskanaal van de Leie doorgebroken zijn en bijzonder snel vorderen naar Vinkt.

Het 1ChA is in dit dorp onder zware druk komen te staan en het 3ChA zal naar het front gestuurd worden om de Belgische linies te versterken. Het 2ChA zal gebruikt worden om de achterliggende posities aan te dikken. Om 20u40 wordt de compagnie motorwielrijders als eerste naar de ondersector van het 3ChA te Lotenhulle gestuurd.

Net na middernacht worden ook I/2ChA en III/2ChA naar de vrijgekomen ondersector van het 3ChA gestuurd. Het I/2ChA moet de stellingen van het I/3ChA ten zuiden van Lotenhulle gaan innemen, terwijl het II/2ChA de posities die het III/3ChA verlaten heeft opnieuw zal gaan bezetten. De beide bataljons arriveren omstreeks 05u00 ter plekke.

Om 08u00 krijg Kolonel Merckx het bevel zijn commandopost bij die van het 3ChA te voegen te Lotenhulle. Merckx zal er het bevel krijgen over II/3ChA waarmee hij te Seishoek de verbinding moet maken met de linkerflank van het 1ChA. Het II/2ChA verdedigt het Loveld tussen Lotenhulle en Bellem. Daarbij is het bataljon in twee geplitst: de 5de compagnie met twee pelotons van de 6e compagnie installeren zich te Malsem, de rest van het bataljon samen met de 10de compagnie en een deel van de 11de compagnie liggen tussen Loveld en Veldhoek.

Zodra het weer dag wordt is de Luftwaffe opnieuw actief en de bataljons moeten die ochtend alweer enkele slachtoffers incasseren bij aanvallen vanuit de lucht.

Omstreeks 12u30 worden het 1ChA en het 3ChA naar de zwaar gehavende 4de infanteriedivisie overgeheveld en zal alleen 2ChA en de II/19A onder het commando van de Ardeense Jagers blijven.

De vijand rukt langzaam maar zeker op en wordt rondom 16u00 opgemerkt ten zuiden van Prostdij. Deze keer wordt het I/2ChA in twee gesplitst om met de helft van zijn manschappen het gat trachten te dichten. Een patrouille wordt uitgezonden om uit te vissen waar de Duitsers zich precies bevinden en om contact trachten te maken met het III/1J die ten oosten van Beekkant aan de Poekebeek in actie zijn. De patrouille meldt dat zich in die buurt twee compagnies van het 1ChA bevinden, samen met de Jagers te Voet, en dat te Vinkt de 8/II/3ChA de vijand nog steeds van zich afhoudt.

Tijdens de avond vallen het I en III bataljon opnieuw ten prooi van de Duitse 105mm houwitsers.

Situatie rond Vinkt op 27 mei omstreeks 08u30.

Tijdens de nacht van 26 op 27 mei realiseert de divisie een nieuwe opstelling tussen Aarsele in het westen en Beekkant in het oosten.  Binnen deze nieuwe sector wordt het eerste echelon verdeeld in twee ondersectoren, gedekt door een tweede echelon:

 • Ondersector west loopt vanaf de zuidrand van Aarsele tot aan de samenloop van de Westkoutersbosbeek en de Maanbeek en staat onder het bevel van Majoor Lecocq van het 1ChA.  Van west naar oost wordt deze ondersector verdedigd door het I/4J en het II/3ChA.
 • Ondersector oost loopt verder vanaf dit punt tot de plaats waar de Kleine Reigersbeek de Deinzestraat kruist even ten zuiden van het dorp Vinkt.  Hier buigen de linies af naar het noorden om het dorp Vinkt te omschrijven en tenslotte bij Beekkant te eindigen.  Deze ondersector staat onder het bevel van Kolonel Robert van het 3ChA en wordt van west naar oost bezet door het III/1ChA, I/3ChA. III/3ChA en I/1ChA.
 • Het tweede echelon volgt de loop van de Neringbeek en wordt bevolen door Kolonel Merckx van het 2ChA.  Van west naar oost zullen het II/2ChA, I/2ChA en III/2ChA opgesteld worden.
 • De 10de Compagnie Motorwielrijders van het 1ChA wordt in reserve gehouden langsheen de Vinkse Binnenweg net achter het tweede echelon.

Om 00u30 ontvangt Kolonel Merckx het bevel om het 2ChA te verplaatsen naar deze nieuwe positie:

 • Het II/2ChA wordt opgesteld ten zuidoosten van Kanegem, vanaf de brug over de Neringbeek aan de Neringenstraat, over de Vossebrug aan de Haantjesstraat tot aan de Vinktse Binnenweg met van west naar oost de 6Cie, 4Cie en 5Cie.  Een peloton van de 5Cie fungeert als bataljonsreserve.  Het bataljon krijgt een C47 anti-tankkanon ter versterking.
 • Het I/2ChA bezet het centrale kwartier met van west naar oost de 3Cie, 1Cie en 2Cie.
 • Het III/2ChA neemt kwartier oost in met van west naar oost de 9Cie, 8Cie en 7Cie.  Deze laatste compagnie bewaakt de brug over de Poekebeek langsheen de Heirstraat te Beekkant, ten zuiden van Lotenhulle.  Dit bataljon wordt versterkt met twee C47 anti-tankkanonnen.
 • De 10de Compagnie vormt de reservemacht van het bataljon.
 • De commandopost van het regiment wordt opgesteld in een hoeve langsheen de Kanegemsestraat, op zo’n 2Km zuidwest van Poeke.
 • Het regiment wordt ondersteund door een batterij van de III/8A en een batterij van de II/19A.

De verschillende eenheden zijn tegen de ochtend op post.  Kort na de ontplooiing starten de eerste vijandelijke artilleriebeschietingen.  Het IIde Bataljon maakt als eerste contact met de Duitse troepen wanneer de 4Cie en de 5Cie nabij de Vossebrug omstreeks 14u00 onder vuur vallen.  De aanvaller heeft tijdens de late voormiddag het I/4J van zijn posities verdreven te Aarsele en kan alzo relatief snel doorstoten in de richting van Kanegem.  Voor de steunpunten van het I/2ChA wordt het vijandelijke vuur nog heviger na de terugtocht van de troepen van het eerste echelon.  Om 14u45 wordt de brug aan de Neringestraat opgeblazen.  Wanneer rond 17u00 ook het ten zuidwesten van Kanegem opgestelde I/5ChA zich klaar maakt voor de aftocht, wordt een peloton van de 10Cie uitgestuurd naar de westelijke grens van het tweede echelon om een omsingeling uit de richting van Tielt te helpen vermijden.  Rond 20u00 wordt Kanegem gebombardeerd door de eigen artillerie.  De 6Cie en de 10Cie krijgen het bijzonder lastig om nog op hun posities te blijven.

Ook het III/2ChA raakt vanaf 15u00 verwikkeld in schermutselingen met de vijand.  De Duitse infanterie bereikt de Poekebeek en de gevechten worden steeds ernstiger.  Het bataljon kan een echter een doorbraak verhinderen.  De brug over de beek aan de Heirstraat wordt om 17u40 met explosieven vernield.

Om 22u00 komt het bevel tot de aftocht. Alle compagnies moeten onmiddellijk het contact verbreken en zich zo snel mogelijk terugtrekken naar de Kapellebeek ten noordoosten van Schuiferskapelle.  Het regiment moet hier opnieuw in stelling gaan vanaf het gehucht Biesgat in het westen tot even voorbij de samenloop van de Kapellebeek en de Poekebeek nabij Ruiselede in het oosten.  Hierbij zal het I/2ChA op het tweede echelon opgesteld worden, zodat deze nieuwe linie achtereenvolgens door de 6Cie, 4Cie, 5Cie, 9Cie, 8Cie en 7Cie zal ingenomen worden.  De troepen moeten tegen uiterlijk 05u00 op 28 mei opnieuw ontplooid zijn.

Volgens de afspraken met de Duitse invallers zou om 04u00 het staakt-het-vuren moeten ingaan. Bij het 2ChA raakt het nieuws van de capitulatie maar moeilijk verspreid. Het III/2ChA is nog steeds klaar tot de strijd en Majoor Danlois laat omstreeks 06u00 nog op een Duits voertuig vuren door een anti-tankkanon C47.

Omstreeks 08u00 komt het tot een nieuw treffen met de vijand, waarop de Duitse overheden laten verstaan dat de 1ste Divisie Ardeense Jagers zal gebombardeerd worden als het zich niet aan de voorwaarden van de wapenstilstand kan houden. Tegen de middag wordt het nieuws van de overgave dan toch bevestigd en ontvangt het 2ChA dan ook de eerste instructies voor de ontwapening.

Het regiment wordt in eerste instantie naar Eksaarde afgevoerd. Hier wordt het wagenpark en de fietsen achtergelaten. De manschappen worden vervolgens naar Lokeren vervoerd.

Na de capitulatie

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
4/IIANCIAUXGilbert, AntoineSdt12.04.1920Resteigne23.05.1940Zwijnaarde
6/IIBASTINLouis, JosephSdt20.04.1915Tavigny22.05.1940GentOverleden Hulphospitaal 30 te Sint-Amandsberg
6/IIBASTINAlbert, Ghislain JosephSdt16.02.1915Noville30.05.1940Sint-AndriesOverleden Hospitaal Abdij Zevenkerken
5/IICADYEmile, VitalKpl08.04.1919Villers-devant-Orval10.05.1940BastogneGedood door vuurgevecht
9/IIICHARNEUXJosephSdt13.05.1912Wardin25.05.1940Saint-Sylvestre Cappel (F)
7/IIICOLASLouis, Armand AugusteLt30.03.1913Chairiere19.05.1940Mespelare
8/IIIDACHYLouis, EdoaurdSdt04.04.1920Bouillon20.05.1940Opdorp
9/IIIDALCETTEJean, JosephSdt27.12.1909Samrée01.10.1940Weiden (D)Krijgsgevangene
9/IIIDASNOISRobert, Pierre EmileSdt28.02.1920Bouillon22.05.1940Dendermonde
8/IIIDELHAYEJean-Marie, DesiréLt17.12.1913Long-la-Ville (F)19.05.1940Mespelare
3/IDENISMaurice, Pierre Leon JosephSdt05.12.1915Witry10.05.1940TraimontVerlofganger. Gedood door landmijn
8/IIIDOUCETGaston, GermainSdt18.07.1915Fontenoille19.05.1940Mespelare
9/IIIDUMAYCharles, JosephSdt05.05.1912Dohan19.05.1940Mespelare
5/IIFLUZINFélix, AntoineSdt20.06.1910Saint-Pierre27.05.1940Brugge
3/IFRAITUREArthur, Emile JosephKpl21.08.1915Bastogne12.05.1940Saint-ServaisGedood door elektrocutie
7/IIIGILLETJean, Maurice Georges2ChA Sdt GilletSdt06.09.1910Noirefontaine19.05.1940Mespelare
3/IGRÉGOIREAlbert, MarcelSdt03.12.1916Wardin12.05.1940Saint-ServaisGedood door elektrocutie
10HENRYAlbert, JeanSdt16.10.1915Villers-devant-Orval28.05.1940Ruiselede
9/IIIHUBERTYPaul, Jean JosephSdt28.05.1912Hampire19.05.1940Mespelare
7/IIILEBOUTTEAlexandre, GhislainSdt04.11.1911Beffe19.05.1940Mespelare
11LEMAITREJulien, JosephSdt20.05.1918Juseret11.05.1940BorlonGewond te Palenge bij luchtaanval op colonne voertuigen
8/IIILEROYMarcellin, JosephSdt29.06.1913Herbeumont19.05.1940Gijzegem
7/IIILOUVIAUXAlbertSdt30.10.1916Bure21.05.1940Gijzegem
9/IIILUTGENHubert, Francois JosephSdt02.06.1912Tillet19.05.1940Mespelare
8/IIIMERCYRobert, GhislainKpl15.10.1912Tellin19.05.1940Mespelare
9/IIINICOLASJoseph, Eugin CelestinSdt28.09.1912Bellevaux19.05.1940Mespelare
10PEROTRobert, Eugène ArmandSdt26.12.1919Fays-les-Veneurs21.05.1940Baurainville (F)
3/IPETITVictor, Marcel Joseph GhislainSdt23.03.1913Marcour12.05.1940Saint-ServaisGedood door elektrocutie
6/IIPHILIPPEAlbert, Philippe JosephSgt08.03.1915Hodister20.05.1940GentOverleden Hulphospitaal 30 te Sint-Amandsberg
Staf/IIIPIRLOTLouis, Jules Joseph GhislainSdt03.07.1911Mettet19.05.1940MespelarePriester-Brancardier
4/IIPIROTTEZénobe, Henri FlorentinSdt31.10.1914Wibrin28.05.1940Middelkerke
8/IIIRICHARDMaurice, JulesSdt11.10.1913Bouillon19.05.1940Mespelare
7/IIIROLINAntoine, JosephSdt18.03.1918Bouillon19.03.1940LiègeOverleden in hospitaal
8/IIIROLLINEdgar, AimeSdt02.12.1913Chassepierre13.05.1940Barbençon
Staf/ISILVILLEHenri, AlfredLt05.11.1906Bastogne21.07.1940Bastogne
8/IIISOMBRYNPhilippe, Henri LeopoldSdt18.05.1913Sint-Gillis19.05.1940Mespelare
7/IIISURAYJoseph, ErnestSdt09.11.1909Pondrome19.05.1940GijzegemOverleden tussen Wiese en Gijzegem
7/IIITACHENYEdy, AlbertSdt03.01.1918Gives14.05.1940Chastre-Villeroux-Blanmont
11THIESEmileSdt18.02.1920Halanzy11.05.1940Borlon (Durbuy)Gedood in luchtaanval
4/IIWILDSCHUTZHenriSgt21.07.1909Aarlen28.05.1940Tielt

Bibliografie en Bronnen

 1. Champion, L, 1977. 1940 La guerre du sanglier. Braine L’Alleud: Editions J.M. Collet
 2. George, R, 1991. De Bastogne à Exaerde, campagne du 2e Régiment de Chasseurs Ardennais, 10 mai 1940 – 10 juin 1940. Bastogne: Schmitz
 3. La Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais, 2011. Pertes des Chasseurs Ardennais durant la deuxième guerre mondiale, [online] beschikbaar op: <http://www.fraternellechasseursardennais.be/> [geraadpleegd op 10 september 2011]
 4. Snoeck, X., 1944. Les Chasseurs Ardennais au Combat. Charleroi: Editions J. Dupuis
 5. Van Brussel, L., 1974. 18 Dagen Blitzkrieg. Brussel: Frans Masereelfonds